En svensk tragedi

 

Den senaste veckans turer omkring utrikesminister Margot Wallström kastar i mina ögon ett förklarande ljus över historien om hennes relation till förre statsministern Göran Persson. Den bild som framtonat i pressen om Perssons och Wallströms relationer, har ensidigt pekat ut Persson som en hänsynslös mobbare av Wallström. Den fråga jag ställer mig idag är, om det kan vara så helt enkelt, att Persson fann att Wallström var helt inkompetent och att han därför försökte bli av med henne?

Med den feministiska tidsandan och Wallströms popularitet kan Persson haft svårt att skilja henne från hennes plats i regeringen, utan att få kritik. Ett sätt att lösa sådana dilemman i ledningen för stora organisationer blir ofta, att man sparkar vederbörande ett steg snett uppåt, i det här fallet till ett fint jobb i EU-kommissionen. På det sättet kunde Persson lämpa över sitt Wallström-problem på Romano Prodi. Wallström fick det lättviktiga uppdraget som miljökommissionär i dennes kommission.

När så Prodi-kommissionen avgick och ersattes av en ny kommission under José Manuel Barroso tilldelades Wallstöm inget operativt ansvar längre. Hon utsågs till den betydelselösa rollen som vice ordförande. Hon gavs den flummiga arbetsuppgiften att ansvara för EU:s kommunikationsstrategi. Denna förändring ger mig intrycket att man i EU-ledning kommit fram till samma slutsats som Persson, att Wallström saknade tillräcklig kompetens för att kunna ha en operativ roll. Skillnaden mellan Wallstöms roll inom kommissionen och den nuvarande kommissionären Cecilia Malmströms är iögonenfallande.

När tidskriften The Economist under hösten 2009 gjorde en summering av kommissionens arbete betecknades Wallströms insats som en besvikelse. Väldigt många tecken tyder på att hennes insatser varit ytterst svaga. Det är även mycket talande att ingen från EU-kretsen, vad jag vet, har ryckt ut till Wallströms försvar i den nuvarande situationen. Inte ens våra nordiska vänner inom EU har lyft ett finger.

Den kritik man kan rikta mot Göran Persson, är att han sände ett så svagt kort till ett toppjobb för att representera Sverige i Bryssel, för att lösa ett eget problem. Wallström borde givetvis redan år 1999, ha stoppats undan på någon landshövdingepost i något mindre län, där det ceremoniella övervägde över det operativa.

Att en minister med en så för landet oerhört viktig uppgift som utrikesminister, kan kläcka ur sig något så totalt obegåvat och okunnigt som att Saudiska muslimska sharialagar inte har med islam att göra, är ytterst anmärkningsvärt. Hon, vår främsta representant på den internationella arenan, framställs i internationell press som en komplett idiot. Det visar enligt en skribent att Sverige har problem med sina politiker, de är lika dumma som vått tegel! Den gamla tyska uppfattningen om Die dummen Schweden har fått en livs levande bekräftelse.

Självklart måste statsminister Stefan Löfven snarast entlediga fru Wallstöm, om han skall ha en minsta möjlighet att börja reparera den skada hon har åsamkat landet internationellt. Om inte Löfven gör det kommer Wallström tillkortakommanden att snabbt spilla över på hans anseende och auktoritet i internationella sammanhang. Han kommer att bli en löjlig figur inom EU som ingen lyssnar på. Det skulle innebära att landet inte längre har någon representant som med respekt kan företräda vårt lands intressen internationellt. Det skulle vara oerhört allvarligt för vårt land.

Margot Wallström är en stor svensk tragedi och en dålig representant för vårt folk!

 

Demokrati | Islam, Löfven, Saudiarabien, Wallström | |
#1 - - Lennart Andersson:

Eftersom Stefan Löfven spelar i samma division som Margot Wallström så bör han samtidigt entlediga sig själv.

#2 - - lennart bengtsson:


En landshövdingepost i ett Norrlandslän vore säkert en mer passande post. Hon är ju inte det enda svaga kortet i Löfvens regeringen men tyvärr på en post där hon ställer till med mycket skada för landet och mer tokigheter lär nog komma. Alliansregeringen hade ju också många svaga kort som Ullenhag och Olovsson där vi nu ser skadorna tydligt men knappast på utrikesministerposten.

#3 - - Ann Löfving-Henriksson:

I min närhet finns en ytterst välutbildad naturvetare, ej svensk, som arbetat för kommissionen. Personen ifråga påminde mej tidigare ständigt om hur pinsam M.W. var som miljökommissionär och hur genant det var för Sverige att vi inte kunde få fram något annat till posten.

#4 - - Ove:

Det kommer snart praktiska bevis på vad vi kommer betala för hennes tal. Då kommer det ble enklare att kicka henne när Ericsson el ABB kastas ut från Saudi. Men jag tycker ändå att deras militär sammarbete aldrig skulle startats och var bra att det tog slut. Men sedan vissade sig att det ändå går att exportera vapen. Och det förkunnade herr Wallpeng redan samma dag som Wärmländskan avbröt sammarbetet. Man får nog leta djupt idag bland S om man skall hitta ngn med mer än 2 hjärnceller(el mer än 2 veckor svets praktik).

#5 - - Henrik Mahlberg:

Mer om Wallström:
http://www.uvell.se/2014/10/17/margot-wallstr%C3%B6m-en-myt--23745886

#6 - - Göran:

"När tidskriften The Economist under hösten 2009 gjorde en summering av kommissionens arbete betecknades Wallströms insats som en besvikelse."

Vi ska tacka gudarna att det var så. Tänk om hur hade gjort något? Vilket elände det kunnat ställa till med.

Stefan Löfven kommer inte att entlediga Margot. Jag har synnerligen svårt att att tro att han ens vet något själv.

Det hör inte till ämnet, men det var riktigt roligt när Stefan Löfven skulle lägga ner blommor där två personer i Göteborg blev mördade och en person frågade Stefan Löfven om han kände till namnet på dem som blev mördade. I samma ögonblick som den frågan ställdes fördes Stefan Löfven bort från platsen. Det går nästan att undra om hans livvakter tyckte att det blev för pinsamt för Stefan Löfven och fann det för gott att föra honom från platsen.

Det är inte förrän sekretessen runt våra politiker släps som det går att skriva historien om dem och då vi får veta om de verkligen gjorde någon nytta eller tvärtom. Men det blir efter våran död.

#7 - - Sonja:

Tack Lars för att du driver denna fantastiska blogg med alla suveräna och lärorika inlägg. Du ska veta att du är uppskattad!

Efter att ha bevisat sin inkompetens inom EU så fick ju Margot W år 2011 en tjusig titel av FN. Hon blev gudbevars ”särskild representant för att bevaka kvinnors utsatthet i krig och konflikter”.

Uppdraget var tydligen så viktigt att FN inte hade budgeterat för det. Det löstes elegant genom att den fond SIDA avsatt för bistånd till just detta område betalade hennes lön.

Svenska skattebetalare fick alltså betala Wallströms lön på 1 miljon dollar för att hon skulle kunna glida runt med FN-uppdrag. Mig veterligt uträttade hon ingenting där heller.

http://www.uvell.se/2014/10/17/margot-wallström-en-myt--23745886#comments

#8 - - Peter Grafström:

Jag tar inte M W i försvar men vad är Bildt för något? En Usa-agent som sprider pinsamma propagandalögner och aldrig skäms trots att det är uppenbart att Usas info är falsk varje gång. Lars har själv uttryckt liknande tankar. Cecilia M är kanske skärpt men vad blir det för avtal, skall EU isoleras från Ryssland genom tvingande handelsavtal med Usa? Vad man har för politiska vanföreställningar spelar minst lika stor roll som diplomatiska talanger. Hoppas att borgerliga politiker inte är så blåsta som det verkar. Att deras motståndare är skäligen enkla märks ju.
Om man jämför M W med en typisk diplomat så gör den sistnämnde inga klavertramp, men säger å den andra sidan aldrig som det är. Från barn och ... får man höra sanningen.

#9 - - Inger Eriksson:

Så blev allt detta elände ytterligare påspätt med Mona Sahlins uttalande i SVT:s Agenda ikväll.

#10 - - lasse g:

Att man skickade Wallström säger en del om vilken betydelse man tillmäter en post i kommissionen. Varför fick hon sitta i två perioder? Protesterade Sverige mot att hon inte fick en "portfölj" i andra omgången?

#11 - - Eva Lundberg:

Kan inte annat än instämma. Man kan ju bli mörkrädd för mindre.

#12 - - Björn i Bromma:

Wallström är inget annat än en obegriplig disaster. Tex Ericsson har säkerligen ett 40-årigt samarbete med Saudi och andra Arabstater gällande uppbyggnad av telekommunikation, detta vet jag för jag har själv varit där och jobbat ett par år i början av 1980-talet.
Dessa historiskt framgångsrika vedermödor verkar nu i ett slag vara förlorat av en ytterst inkompetent sk. utrikesminister. Dessutom lär följden bli negativa ringar på vattnet.
Under en oslagbart kort tid så har Wallström gjort sig ovän med Israel, 55 st Arabstater samt Ryssland. Who´s next?

#13 - - Eva Lundberg:

Kan inte annat än instämma. Man kan ju bli mörkrädd för mindre.

#14 - - Johan Tisell:

Och vad får dig att tro att svetsaren är ett spår bättre. Demokrati i all ära, men i en komplex värld räcker inte LHS, man behöver riktig utbildning och gedigna språkkunskaper. Främst naturvetenskapliga sådana så man kan bedöma saker själv.

Just nu ges miljonbidrag för att odla sjöpung som skall rötas till biogas...!!! När det finns torrt skogsavfall på varje kalhygge och billig naturgas. Dårarnas paradis!

#15 - - Солжени́цын:

Jag måste säga att jag är förvånad att det här är det bästa laget som Sverige kunde få fram. Löfven, Romson, Wallström, Kaplan, o.s.v. Vet inte om det är skratt eller gråt som gäller. Speglar det kanske hur korkade svenska folket är?Kanske är detta gräddan av gräddan? Vi har helt enkelt ingen bättre laguppställning? Eller speglar det ett fult politiskt spel där allt handlar om att stänga ute SD och inte om kompetens, integritet och ärlighet?

Kanske är det så att man rensat ut alla bra politiker, det som Ann-Marie Pålsson skrev i boken Knapptryckarkompaniet. Eget tänkande är idag mer ett hinder än en styrka, eftersom allt ändå bestäms av ett fåtal.

Hela Sverige stannar och både näringsliv och svenska myndigheter biter på naglarna när Wallström ska kliva upp i talarstolen. För varje gång hon uttalar sig är utgången lika oviss.

#16 - - Björn i Bromma:

#14
För att inte tala om all rötgas som flammas av i alla avloppsreningsverk.
I Bromma så planeras nu en rivning av avloppsreningsverket för att bygga bostäder istället varvid man planerar en gigantisk avloppstunnel till Henriksdal.
Problemet är att vid reningsverket i Bromma så finns en av få biogasstationer för bilar i Stockholm, framförallt taxibilar.
Taxiägarna i Bromma är nu fly förbannade för att man framledes inte kan skryta med att köra sk. miljövänligt. Tablå!

#17 - - Johan Ulander:

Aldrig, Aldrig har Sverige haft så fullständigt makalöst inkompetenta ledare som nu! Det går knappt att begripa.
Hur i allsindar har det kunnat bli så här illa?
GP hade säkerligen rätt som försökte få bort stolpskottet.
Alla de gamla kunnigare politikerna, De gamla moderaterna mf tycks ha rusat till skyddsrummen samtidigt som stolpskotten, alleman rusat upp på scen, samtidigt.
Det råder på inget sätt något som helst tvivel på att SD kommer att erhålla egen majoritet inom fåtalet år.
SD framstår som enda räddningen i ett famöst kaos av inkompetens.

#18 - - mats:

Intressant hur SD utnyttjar situationen. Genom att stödja henne så kommer hon i obalans och försöker blidka muslimer. Hon vill visa att hon inte håller med SD. Sedan kan SD med visst fog hävda att den feministiska utrikespolitiken är bankrutt och att hon fjäskar för en diktatur.

#19 - - Anonym:

Varför måste Wallström FÅ en plats över huvud taget? Politiker på denna nivå har redan tillräckligt med förmåner.

#20 - - Anonym:

Kan ej finna hur abonnera på din blog, dvs få ett meddelande när du lägger upp ny artikel.
Tack för välformulerade och insiktsfulla inlägg

#21 - - Göran Fredriksson:

Att Wallström skulle entledigas av Löfven är osannolikt. Men snart är det befogat att hela regeringen entledigas av riksdagsmajoriteten. Det avgörande för att detta skall ske är att Allianspartierna är någotsånär handlingskraftiga.

#22 - - Per-Olof Persson:

Ska Sverige vara en moralisk stormakt måste utrikesministern göra landet ovän med hela världen. Problemet är att utrikesministern själv tror att detta förbättrar världen.

Moral är ett subjektivt begrepp som bla beror på kultur, religion, politiska och ekonomiska intressen. Man låter diktaturstater få kontroll över organisationer som FN och tror att detta gör världen bättre. Det enda som händer är att "de som har dålig moral" utnyttjar situationen till egen fördel.

#23 - - Ulf Claësson:

En utmärkt blogg, men det där med dumme Schweden är av allt att döma ett svenskt påfund...

#24 - - Johan Persson:

På kornet!

#25 - - Lappen:

LB #2

"En landshövdingepost i ett Norrlandslän vore säkert en mer passande post", skriver du.
Skulle du vilja vara vänlig och förklara varför just vi i Norrland förtjänar MW som landshövding?
Inte så noga med oss här i norr, eller...?
Varför inte i Uppsala län?
Dina inlägg håller vanligtvis mycket hög klass men detta andas nog lite väl mycket fördomar.

#26 - - Bengt-Ove Högström:

Tack Lars för helt rätta synpunkter.
Jag som Norrlänning och släkting med Olof Högberg, Den stora vreden, blir upprörd när Lennart Bengtsson, en person som jag aktar och uppskattar föreslår att MW skall utses till landshövding i något norrlandslän. Varför skall Norrland ta hand om all skit? MW kommen ju från Norrland och vi är glada över att vi blivit av med henne. Löven svetsaren från Ö-vik var väl inte så framgångsrik och produktiv på VERKSTADSGOLVET att man imponerades.
Mitt förslag är att MW utses till ambassadör i MALI. Där kan hon praktisera sina åsikter. Det finns kanske någon "fin plats " för Löven på Cuba eller Honduras.
Norrlänningen
Bengt-Ove Högström

#27 - - tipp:

Någon undrade om detta laget var det bästa Löfven kunde hitta. Jag tror det. Förr kunde det vara en skjuts i karriären att gå med i ett parti, åtminstone för dem som var bra nog men ändå inte stjärnor inom sitt gebit. Jag tror att väldigt många idag avstår från politiken därför att det är alltför stor risk att bli besudlad.
En annan sak. I samband med MWs klavertramp har det blivit populärt tala illa om Saudiarabien med flera länder. En miljard människor har valt det sättet att leva och det tycker att det är bra. Det är inte för oss att tala illa om det, även om vi har helt andra åsikter. Men det är riktigt uselt när politiker och massmedietjänstemän här anammar deras idéer att tillämpas i vårt land. Om vi tycker illa om sharia och hedersvåld så låt det då inte få fotfäste här genom att visa en enfaldig tolerans. Hela världen tillhör islam är de rättroendes åsikt och därför har vi mängder av människor här som när rätt tid kommer, kommer att agera på andra sätt än som "lydiga" svenskar. Och då finns det inget Sverige att fly till om man verkligen vill fly från något land på grund av dess statsskick.
Om det fortsätter som nu så tror jag att svenskar och andra under 40-50 år kommer att utvandra i massor inom 10-20 år. De har ingen god uppfattning om Sverige och de är vana redan från unga år att se andra länder. Sverige kommer att bli ett avvecklingsland.

#28 - - nasenmann:

Snygg vinkel på Margot Wallström som tyvärr verkar vara mer realistiskt än de flesta.

#23 har alldeles rätt. Begreppet "Die dumme(n!) Schweden" är något jag stötte på efter jag flyttat från Tyskland till Sverige.
Däremot går det bra att säga "Alter Schwede!" lite närsomhelst - t.ex. för att uttrycka förvåning.

#29 - - Göran:

#25 Lappen:

Varför Wallström i Norrland? För att bara ni norrlänningar kan göra folk av henne. Tror du vi här nere i fjollträsket klarar av det?

#30 - - Social konstruktion:

@Lars Bern
Främst borde det heta 'die dummEN Schweden' om nu uttrycket skulle komma från Tyskland. Uttrycket är en s k faktoid och kan ev ha sitt ursprung i 'die dummen Schwaben' som däremot faktiskt finns på tyska. I övrigt är bloggen mycket läsvärd (trots att den är libertariansk).

#31 - - Göran:

#27 tipp

Det var verkligen relevant med den iakttagelsen. Det vi inte gillar ska vi hålla rent framför vår egen dörr och inte framför grannens dörr.

Vi i Sverige har får kultur för att vi har format den med tiden och det är så vi vill ha den och gillar att den är så. Det finns ingen anledning att ändra på den med influenser som vi ogillar.

Med den förändring av Sverige med centralstyrning och detaljreglering kommer vi snart att vara lika inskränkta som alla de samhällen som vi kritiserar. Jag tycker det är bättre att fokusera på det än vad som händer i Saudiarabien. Men det kanske är en agenda med att prata om andra länder så att vi ska bli blinda för vad som händer i Sverige.

#32 - - Ådärkomdenja:

Bortsett från Maggot Wallström som politisk odugling, så är detta +20-miljonersbelönade fruntimmer ytterst SNÅL i vardagen, närmast sjuklig nivå, med tanke på hennes förmögenhet och fortsatt skyhöga inkomster. Vid lokala Karlstad-skohandlares realisationer, kommer hon punktligt in de absolut sista dagarna, och med näsan i vädret börja pruta på redan nedsatta rödlappspriser. Hon är följaktligen mycket impopulär, även på 'mikronivå' i vardagen, på värmländsk hemmaplan.

Svar: Var det inte 30 miljoner hon dragit in?
Lars Bern

#33 - - Ann Löfving-Henriksson:

"Politik det är att vilja - inte att kunna" Margot Wallström i EU.

#34 - - Holmfrid:

Tja - Saudiengagemanget kommer ju ursprungligen från (s) och förvaltades av alliansen. Sedan Syrienkriget började har Saudi och Qatar bedrivit en islamistisk politik där - att krossa Assadregimen för dess sekulära politik samtidigt som pressen på Iran och Ryssland ökats Politiken urartade till finansiering av ISIS 2011 - 2013, som ju utövar sharialagarna enligt Wahabismens tolkning med stympning, halshuggning (varje fredag) av avfällingar. Detta är är en soppa som vi skulle ha undvikit. Nu är skadan skedd.

#35 - - Ann Löfving-Henriksson:

Ser på nätet att KD's nya ledare verkar ha både näbbar och klor och att Björklund verkar ligga pyrt till till förmån för en annan dam som kan ta för sig.
Den feministiska vågen har blivit till en förfärande tsunami. Tongivande journalister på SVT och övrig media är till stort del kvinnor medan männen får ta hand om Go'kväll och liknande. Mona S hade inte vett på att vänta på sin tur vid debatten i Agenda, Bildt var tydligen inte värd att ta hänsyn till. Och vår regering ... nog verkar Y -kromosomerna komma bort fullständigt även om ett genetiskt test skulle visa att de finns. Här hemma säger vi i kör det är nog med kärringar nu.
/ Ann med make
Men vi tackar för Alice Teodorescu!

Svar: Jag tackar för alla dessa utomordentligt begåvade kvinnliga skribenter och debattörer med bakgrund från andra länder och kulturer. De har verkligen berikat den svenska debatten.
Lars Bern

#36 - - Lennart Granqvist:

Margot Wallstöm var också delaktig i hetsjakten och demoniseringen av Österrike när Jörg Heider fick. plats och säte i
Österrikisk parlament.
Resultatet blev förödande för SAAB som tappade ordern gällande JAS 39.
Förlorade svenska jobb är sossarnas signum.

#37 - - lennart bengtsson:


Hej

Jag hade inte väntat mig att alla norrlänningar vill ha Margot Wallström som landshövding. Att jag förslog detta var enbart för hennes trevliga Skellefteå dialekt. Det är få dialekter som låter så trevligt speciellt hos kvinnor. Om jag sårat någon så vet dom nu orsaken.

lennart

#38 - - JB:

Att enstaka individer kan plockas – fram - och – tillsättas - , både här och där av en den ena än den andra – makthavaren - , utan att egentligen vara så särskilt kvalificerade mer än att verka kunna – stämma in - , i någon slags – politisk funktion - , för – saken - , (=kvinna, =ung - medelålders,= charmfull, =ha de rätta attributen för att kunna tilltala en – politiskt önskvärd publik - , (dvs., inte vara direkt ful), = kunna göra ett – trovärdigt intryck - , osv., men i själva verket inte egentligen ha så särskilt mycket kunskaper, insikter eller förmågor utöver den – ism - , eller den – ideologi -, som vederbörande kan – hjärntvättas med - med hjälp av – politiska rådgivare och experter - , det skall man kanske inte i första han anklaga vederbörande – broiler - , eller – politiska karriärist, – för….?...


Hon har endast blivit given en – chans - , och också – tagit den - , som ett lydigt får…?

Nej, det finns betydligt mer inflytelserika aktörer och regissörer, hantverkare och manipulatörer, dvs., politiska – konstnärer - som har större inflytande än en – stackars – politiker, som endast har i det stora hela att vara en – statist - , och – rollgestaltare - , för de viljor som önskar styra ett samhälle i en politisk inriktning, åt det ena eller det andra hållet?...

De politiska – experterna - , och – rådgivarna - , kan nog tuta i vissa politiska – rollinnehavare - , både det ena och det andra, och få dem att göra just både det ena och det andra – uttalandet - , eller – handlingen - , utan att just – rollinnehavarna - , egentligen har så särskilt stora möjligheter, eller förmågor, resurser eller ens viljor, att kunna motsätta sig?....De blir helt enkelt s.k. – hjärntvättade - , så att deras förståelse av olika situationer och politiska förhållanden, blir i det närmaste fullkomligt fanatiska och förblindade….

Ismer av olika slag har sådana förmågor att kunna fanatiskt förblinda människor, som medför att deras reflekterande, eller ifrågasättande omdöme, slås ut….
De själva tror kanske att de är trogna och hjältemodiga – kämpar - för någon slags ism, (ex. kommunism eller feminism), som de själva då tror att de tror på,(!), alltmedan de i själva verket oftast istället endast är – nyttiga verkställande idioter - , för en annan agenda.

Tråkigt nog.
#39 - - Britt-Marie Pettersson:

När hon fick jobb hos Aschberg för många år sedan (provanställning) som Reporter, (tror att hon fick sparken från Riksdagen)då märkte jag att hon var inkompetent hon fick inte heller fortsätta efter provanställningen har ett svagt minne att hon fick gå tidigare ändå. När jag såg henne som Reporter så förstod jag vad inkompetent hon, det där har etsats kvar i mitt minne sedan dess.

#40 - - Eric H:

->#25
"Varför ett Norrlandslän?
Wallström äger ett hus i Kramfors. På förfrågan så deklarerade hon detta som sin enda "förmögenhet". (Ska se om jag hittar kopian på datorn)
Vart har alla lågbeskattade miljonerna från EU tagit vägen? Årgångsviner? Knappast va....

#41 - - Carl M Eriksson:

Har länge trott / haft på känn att M W är och har varit kraftigt överskattad som politiker. Men det går ju att komma långt med rätt utseende och en lagomt sympatisk framtoning..
Går hem i stugorna, typ.

#42 - - En annan:

Ja jösses, ifrån riksdumhuvud till rikspraktarschle, Svensk anatomi när den är som präktigast,hoppas ingen får spring i benen eller myror i brallan

#43 - - Realist:

Ett erkännande bör man trots allt ge åt MW:

Ingen annan har lyckats ena Israel och Saudiarabien om något, dvs deras åsikt om Sverige. Att lyckas med att få bägge dessa länder att ta hem sina ambassadörer är ett verkligt mästerstycke i klumpighet och inkompetens !

För övrigt skrattretande när Expressen gnällde om att Löfven sviker den feministiska politiken under sitt besök i Polen .....

#44 - - ingemar:

På tal om MW som ambassadör, får man föreslå Saudi? Den nuvarande kanske vill åka hem.

#45 - - Staffan Sundqvist:

Ord och inga visor.men jag är övertygad om att skribenten verkligen har funnit pudelns kärna. Själv vill jag gå snäppet längre än att inkompetensförklara Wallström. Idiotförklaring är ett bättre, starkare alternativ. Hon är samtidigt ett levande bevis på den standard som våra ministrar har.

#46 - - Danikullen:

Varför är många så upprörda för att vi riskerar 1% av Sveriges export? Sveriges hela export till mellanöstern inkl. Israel är bara 2.8%. Nog har vi råd med lite fuck-off pengar för att visa kurage mot dessa arabiska diktaturer!
Wallström får stöd för både detta initiativ och erkännandet av Palestina från liberala och humana krafter världen över. Det är dags att övriga västvärlden får upp ögonen på det verkliga problemet i mellanöstern; Saudis stöd till fundamentalister och terrorister.

Svar: Detta med stöd är ytterst relativt. Det är dödstyst från EU och våra nära grannländer. Och vad jag vet så omfattar den muslimska världen en fjärdedel av jordens befolkning. Så några fuck-off-pengar i den storleksordning du nämner är det inte. Och f.ö. har du klart för dig hur många jobb 2,8% motsvarar - nej jag tänkte väl det!
Lars Bern

#47 - - Danikullen:

#46; Lars Bern
Jag tycker du överdriver om Sverige skulle bannlysas av en fjärdedel av jordens befolkning. Det finns inget intresse av att stödja Saudi från Asiens alla muslimer eller Iran eller Turkiet för den delen.
5400 industrijobb riskerar vi om man tar uppgifterna från Ekonomifakta.se.

Svar: Ja hela den muslimska världen verkar i det här fallet sluta upp bakom Saudiarabien, så vi får väl se?
Vet du hur många jobb totalt som går förlorade för varje industrijobb?
Lars Bern

#48 - - Lars Bern:

#46 Här lite aktuell läsning: http://www.di.se/artiklar/2015/3/23/saudiarabiens-twitterstorm-mot-sverige/

#49 - - Danikullen:

#48
Du har i ett antal inlägg klagat på EU-politikers, USA-administrationens samt Svenska regeringens handlingsförlamning i utrikespolitiken. Nu när USAs knähund Calle Bildt inte sitter i förarsätet har utrikespolitiken blivit mer proaktiv. Jag är övertygad om att Wallström har fullt stöd för både Palestina erkännandet och Saudi-kritiken i såväl utrikesnämnden som riksdagen.
Jag tycker inte vi griniga gubbar skall klaga på att Sverige tar initiativ...
http://www.di.se/artiklar/2015/3/20/wallstrom-har-inget-att-skammas-for/

#50 - - Ann Löfving-Henriksson:

Nyligen hånades kungen i SVT för att han varit i Saudiarbien (2011) och då gett dess kung en medalj. Ingen nämnde varför. Nu upplyser Expressen om att det var för att Abdullah stöttat införandet av flickscouter i sitt land och detta efter diskussioner med vår kung. Vore intressant om det med tiden utvärderades hur många feministprojekt MW's framfart att resulterat i?

#51 - - Jan T God:

Mycket plausibelt resonemang! Wallströms försök att släta över det hon sagt om Saudis lagar gör att hon mer eller mindre framstår som en idiot. Det hade faktiskt varit bättre om hon hade hållit tyst.
(min enda, petimäteraktiga, invändning är att det heter: Die dummen schweden.
Fick själv på pälsen för att ha missat -n för ett tag sedan)

#52 - - Tege Tornvall:

Knepigt. Wallström är a) kvinna, b) tvättäkta S (=ädlast), c) grön, d) en levande symbol för Jämlikhet och Rättvisa i politiskt korrekt tappning. Praktiskt taget helgonförklarad!

Upp