Cancerforskningen är en global tragedi!

 Otto Warburg Nobelpristagare 1931

USA:s president Richard Nixon sjösatte år 1973 sitt Krig mot cancer, med förhoppningen att man skulle få fram bot mot den fruktade sjukdomen genom en massiv forskningsinsats. Detta blev startsignalen på en gemensam global strävan att lösa cancerns gåta. Måhända är cancern inte längre en gåta, men boten är nästan lika långt borta idag som för 40 år sedan. Frågan vi måste ställa oss, efter att denna enorma globala forskningsinsats gett så klent resultat, är vad som gått fel? Har forskningen kört in i en återvändsgränd?

Grundproblemet när man skall gripa sig an uppgiften att hitta bot mot cancer är att sjukdomen kan sägas vara uppdelad på två steg, som vart och ett kräver helt olika åtgärder.

Det som får någon av våra kroppsceller att ändra skepnad och bli en cancercell börjar av allt att döma med en förändring av DNA i cellkärnan eller cellernas mitokondrier. Det leder till att cellen antingen dör eller förändras till sin funktion. Har man otur leder förändringen till att cellen får cancerogena egenskaper, som gör att den börjar dela sig okontrollerat och utvecklas till en tumör.

Cancercellen förändrar även sin metabolism så att dess energiproduktion övergår från cellandning (oxidation) till fermentation. Detta leder till att cancercellen bara kan förbränna druvsocker och fruktsocker, medan friska celler kan hämta näring från såväl druvsocker som ketonkroppar från fett. Detta visade den tyske Nobelpristagaren Otto Warburg redan på 1920-talet. Han visade att cancervävnad förbrukar 5-35 gånger mer socker än en frisk vävnad. Till skillnad från cancerceller förbränner inte friska celler fruktsocker.

Problemet på detta stadium är att skadan på DNA kan ta sig en rad olika skepnader, varför varje cancer i princip är en unik åkomma. Det gör det väldigt svårt att behandla eftersom alla i något avseende kräver sin speciella behandling. Det är i bl.a. detta som cancerforskningen ägnat sig åt under 40 år. Senare tids forskning av professor Thomas Seyfrieds vid Boston universitetet visar även, att den sjuka cellens cancerogena egenskaper är kvar oberoende av om man byter ut den skadade cellkärnan mot en frisk och vice versa. Detta komplicerar ytterligare möjligheten att reparera de skadade cellerna genom att bara byta DNA.

I en artikel i Svenska Dagbladet den 27 mars efterlyser två genetiker mer resurser till DNA-analyser i sjukvården. De menar att detta är nödvändigt för att man skall veta hur man bäst skall angripa olika DNA-skador. Deras ambition är lovvärd, men frågan är om den vägen är den effektivaste för att förbättra vårdutfallet som idag är anmärkningsvärt dåligt.

Skribenterna sitter fast i det tänkande som dominerar en stor del av dagens moderna sjukvård, nämligen tron att man effektivast botar sjukdomar med allt dyrare och mer avancerade kemiska preparat. Det pratas om att ta fram individanpassade preparat som angriper cancerceller med en viss typ av DNA-skada. För att kunna göra det krävs allt mer avancerad DNA-diagnostik. Den starka tron på kemiska preparat inom den medicinska forskningen har sina rötter inom läkemedelsindustrin som ju tjänar sina pengar på patenterbara preparat.

En svårighet vid behandlingen av en cancersjukdom är att den ursprungliga cancerogena cellförändringen inte går att upptäcka med rimliga insatser, när den sker. När det går att ställa diagnos, har alltid cancern gått in i sitt andra skede, där den börjat sin okontrollerade delning och bildat en växande tumör som tränger undan frisk vävnad. I värsta fall har den även hunnit metastasera i form av dottertumörer. I vissa fall klarar läkarna av att avlägsna tumörerna på kirurgisk väg, men ofta lyckas inte det helt. Man måste då välja andra behandlingar.

Problemet med en individuell tumörbehandling mot varje typ av cancerogen cellförändring är kostnaden som i dagens läge gör den vägen i stort sett oframkomlig. Istället har man valt vägen att försöka hitta en behandling som slår mot alla typer av cancerogena celler. Det har lett fram till användning av bestrålning och/eller gifter, s.k. kemoterapi. Problemen med dessa terapier är att de även skadar frisk vävnad och inte sällan blir patienten sämre eller dör av behandlingen. Det är lite som att jaga mygg med hagelbössa.

Här står cancersjukvården idag. Man har trots allt gjort vissa framsteg när det gäller att förlänga patienternas överlevnadstid, ofta till priset av låg livskvalitet. Huvudintrycket är att trots de små framstegen befinner sig cancerforskningen och cancervården i en återvändsgränd.

Förändringen av metabolismen hos cancercellerna gör att tumörutvecklingen måste ses som en metabol sjukdom. Efterhand som mer och mer forskning klarlagt cancercellernas stora behov av druv- och fruktsocker, har man fått en förklaring till sambandet mellan metabol sjuklighet med höga blodsockervärden och cancer. Höga halter av hormonerna insulin och IGF-1 som sammanhänger med förhöjt blodsocker spelar även en roll, eftersom dessa hormoner stimulerar tumörtillväxten. Jag har på nära håll erfarenhet av en mycket snabb cancerutveckling hos en närstående med diabetes.

Problemet med dagens sjukvård är att man till varje pris undviker att tänka i nya, och för en lekman som jag själv, helt självklara banor. Om det underliggande problemet bakom alla metabola sjukdomstillstånd är för högt blodsocker, varför inte förutsättningslöst titta på vad som orsakar det tillståndet. Idag gör man inte det utan man sätter bara in mediciner för att sänka blodsockret på konstlad väg. Är blodsockret alldeles för högt som hos diabetiker, injicerar man insulin som får tumörer att växa ännu snabbare.

Jag skrev den 16 mars om Cancerfondens sjuka kostråd där man rekommenderar en kraftigt blodsockerhöjande kost till cancerpatienter. Det borde givetvis vara fullständigt självklart att se till att cancerpatientens blodsocker är lägsta möjliga genom att sätta dem på en ketogen diet helt utan kolhydrater. Sjukhusmaten är precis lika olämplig som de kostråd som man hittar på Cancerfondens hemsida. Visserligen producerar kroppen själv en miniminivå druvsocker, men den producerar inget fruktsocker som man får i sig i stor mängd med den kost som tillämpas. Fruktsocker ökar både cancerrisken och risken för åderförkalkning mer än druvsocker.

Allt mer forskning visar att en många gånger betydligt effektivare och skonsammare terapi än cellgifter och strålning för cancerpatienter, är att sätta dem på en kombination av ketogen kost och perioder av fasta. Orsaken till att detta inte sker trots att kunskapen funnits mitt framför sjukvårdens ögon sedan 20-talet, är att vården sitter helt i knät på en läkemedelsindustri som till varje pris försöker förhindra den utvecklingen.

Så länge inte cancerforskningen klarar att bryta sig loss från den enormt inflytelserika industrin och myndighetsapparaten som lever i symbios med industrin, kommer man bara allt djupare in i sin mörka återvändsgränd.

Jag vill avslutningsvis rekommendera att lyssna på en kort intervju med professor Thomas Seyfrieds vid Boston universitetet. Läs gärna professor Göran Sjöbergs betraktelse om den känsliga frågan om cancer.

Själv har jag varit vice ordförande i Cancerfonden och jag har setat i fondens forskningsnämnd.

Lars Bern

Hälsa | Cancerfonden, LCHF | |
#1 - - tipp:

En annan som är intressant att lyssna på är Dominic d'Agostino. Här är han på en TED-föreläsning: https://www.youtube.com/watch?v=3fM9o72ykww. In på cancerforskning via forskning om Navy Seal-problem.

#2 - - stenB:

Du Skrev: "Problemen med dessa terapier är att de även skadar friskvävnad och inte sällan blir patienten sämre eller dör av behandlingen. Det är lite som att jaga mygg med hagelbössa."
Kanske terapierna kan jämföras såhär: "Ungefär som att sänka eller sätta eld på farkosten; Inte bara cancern utan allt sjunker eller stryker med.
Knappast en höjdare. Sen återstår den pallativa behandlingen med snabbt ökande morfindoser som snart tystar både smärta och liv, som vi som fortfarande ser sett alltför mycket utav.

#3 - - Ove:

Det är som vanligt när man läser dina strofer som du hade oljat in orden och de rular in utan ngn ökning utan sänkning av stress hormonerna (vanligt ökande vid konsumtion av svd ,dn,svt)(obs gillar inte dina positiva beskrivningar om fracking). Vad ska jag säga nu är att jag kunde tillagt mina egna erfarenheter men tyvärr inte lika inoljade som du så jag avstår.
Dyk gärna ner mer i hur kvacksalvarna ger droger som förvärar situationen och hur de inger hopp utan veta vad de pratar om för att sedan beskriva döden analkande utan att nng anhörig på hospis hunnit med i det förväntande löpandeband dödandet i vår tids epedemi som aldrig får katastrof rubriker.

#4 - - Bo Blomberg:

Jadu Lars, som nån sagt: "Det är inte lätt att få nån att förstå nåt, ifall hans månadslön beror på att han inte förstår det"....

#5 - - Ove:

Morfin påskyndar cancer utvecklingen enligt en Kalifornsk studie från minst 5 år sedan. Men den måste först godkännas av socialstyrelsen för att ha hänt.

#6 - - Tallis:

Bra där!

Jag tror inte heller att man kan utesluta att det finns en koppling till svamp i många fall av cancer. Om man ser på Erik Enbys föredrag: https://youtu.be/xLNG6RTgulA tycker jag att det är svårt att helt bortse från det spåret.
Även i USA finns det dem som är inne på samma spår: https://youtu.be/HmhHyq_Fv3s

Om det finns en koppling bör man sammantaget tänka på tre saker för att undvika cancer: Att minimera intag av socker/kolhydrater, att äta övervägande basbildande mat samt att hålla sig väl "syresatt" med motion.
Självfallet bör man undvika onödig exponering mot mögel/jäst också.

Se t ex på magsäckscancer som gått ner otroligt mycket sedan vi fick mer hygienisk matvaruhantering. En solklar koppling till mögel och andra patogener.

Svar: Ja och aflatoxin som är ett mögelgift ger levercancer.
Lars Bern

#7 - - Inger Nyman:

Jag har 5/3 diagnosticerats med bröstcancer, 13 mm stor, hormonell art, och ska opereras 14 april för att sedan strålas! Om någon läkare läser detta skulle jag gärna erbjuda mig att använda mig för forskning ang behandling utan kolhydrater! Jag försöker själv men har skulle behöva stöd.

Hälsn Inger

Svar: Hej Inger, Jag är inte läkare varför jag inte vill ge dig råd hur du specifikt skall sköta din behandling. Min kunskap bygger på att jag själv hade en besvärlig cancer för 25 år sedan och att jag efter det ägnat mycket av min tid åt att studera vetenskaplig litteratur på området. Mitt råd till dig är att inhämta en second opinion från någon oberoende läkare som är öppen för alternativa behandlingsmetoder. Vänd dig gärna till Annika Dahlqvist och fråga henne om hon kan rekommendera någon. Vad jag skulle göra själv i din situation är att ta bort kolhydrater ur min kost (LCHF) och ersätta dem med oraffinerat ekologiskt kokosfett, olivolja, oraffinerad rapsolja, smör, ägg, fet fisk, fett kött, avocado och annan fet mat. Absolut inget socker, margarin eller andra växtoljor än de nämnda. Öka inte på proteinerna kolhydraterna skall ersättas av fett. Skaffa dig en blodsockermätare (ca. 150 kr) och håll örnkoll på ditt blodsocker så att det inte går upp efter måltider. Om det gör det äter du fel. Det skall ligga på max 6 mmol/liter och helst lägre. Jag skulle även då och då lägga in korta fasteperioder.
Lars Bern

#8 - - Björn i Bromma:

Efter att ha följt denna blogg och andra under längre tid, samt tagit del av framförallt den sevärda brittiska serien "Maten som gör dig fet" så måste man ställa sig högst kritisk till vad ansvariga politiker och forskarvärlden egentligen har hållt på med sedan 1970-talet inom områdena klimathypen, fetmaepedimin och invandring/integration.
Det håller på att bli en allmän och publik misstroendeförklaring gällande ovanstående.
Inom områdena fysik, kemi och teknik så tuffar det på i god ordning. Kan det bero på att dessa områden svårligen går att göra politik utav?

Svar: Politiker är naturvetenskapligt illitterata, så de begriper sällan grundvetenskaperna. De tror sig förstå tillämpade vetenskaper, vilket de inte gör heller.
Lars Bern

#9 - - Tomas:

Jag skall dra ner på min fruktkonsumtion eftersom jag ligger i farosonen.
Lyssnade intesserat idag till Lars Bern i Ekonomiekot Lördag om utländska företagsköp i Sverige...

#10 - - tipp:

@Björn i Bromma. Teknik, fysik och kemi har man nog gjort rätt mycket politik av när man ser till energipolitiken. För att inte tala om hur genuspolitiken anser att fysik ska vara mer jämställd.
När det gäller fetma och klimat så är det som Lars Bern alltid säger pengarna som styr. Det trista är att när läkemedels- och livsmedelsindustrin ställer upp med några hundra miljoner för sin vinstdrivande "forskning" så står det genast några politiker och myser för då anser dessa att de har bidragit med så mycket till forskningen. Utan att de har en aning om vad denna "forskning" innebär. Jag tror också att vi kommer att få in ännu mer skräp när TTIP-avtalet går igenom. Det är så många politiker och tjänstemän som tjänar på det.

#11 - - ps:

Jag vet inte.
Visst är bristen på akademiernas oberoende ett vetenskapligt problem liksom bristen på transparens hos läkemedelsbolagen.
Contra factum non valet argumentum, men när fakta faller sönder? Vi är människor och har bara relativa begrepp att röra oss med, det är mycket vi inte vet och allt måste kunna omprövas. Tankarna angående blodsocker och hormoner däromkring är intressanta och de kolhydratrika kostråd man gett de senaste decennierna vid diabetes typ 2 är vetenskapligt obegripliga, men vid typ 1 diabetes är insulin livräddande (men inte ofarligt). Vi är trots allt inte ensamma på jorden, beror den ökade förekomsten av cancer hos fåglar på att de äter för mycket kolhydrat?

Jag tror inte att man blir läkare för att "förgifta" och göra människor illa och man är i yrkesrollen faktiskt ålagd (finns lagar och föreskrifter om detta, bl.a. HSL och 6 kap 1 § Patientsäkerhetslagen) att hålla sig till "vetenskap och beprövad erfarenhet". Statistik och cellulärpatologi började erövra skolmedicinen på 1800-talet bort från den Hippokratiska humoralpatologin och nog har antibiotika räddat livet på betydligt fler än kräkmedel och åderlåtning (som man behandlade lunginflammation med). Veterinärer kan vittna om det lidande som alternativmedicin kan åstadkomma, djur har fått homeopati istället för läkemedel och dött på grund av sjukdomar som varit lätta att behandla med vanliga läkemedel. Ang. #7 Inger Nyman ger du bra kostråd för att hantera blodsockret (det är inte mätaren utan blodsockerstickorna - när det går åt många - som brukar vara dyra) men när det gäller bröstcancer ska det naturligtvis handläggas inom sjukvården, det finns inget hinder för att kombinera detta med kolhydratfattig kost men enbart kostbehandling av bröstcancer är kvacksalveri! Det finns ingen medicinskt godtagbar studie som idag skulle godkännas för detta av etiska själ. Jag vet inte vilken cancer du själv haft men fick du inte skolmedicinsk behandling?

Du är motsägelsefull. Ena stunden tycker du att ökat vetande och tillväxt har förbättrat livsvillkoren, i nästa stund är du dystopiker: ”Man har trots allt gjort vissa framsteg när det gäller att förlänga patienternas överlevnadstid (själv verkar du ha överlevt 25 år), ofta till priset av låg livskvalitet. Huvudintrycket är att trots de små framstegen befinner sig cancerforskningen och cancervården i en återvändsgränd."

Är det inte så att allt fler blir botade (65 %)? "Livskvalitet", är det inte en vanskligt variabel? Vem är satt att döma i detta? Läkemedelsbolagen verkar älska begreppet, om inte annat är det manipulerbart och bygger upp bland annat miljardindustrin omkring det nu så hårdlanserade "KOL". Och när nu hälsoekonomer och politiker börjat sätta prislappar, "QALY" (kvalitetsjusterade levnadsår) på livskvalitet - läs gärna: "Maximal nytta – men inte till varje pris - SBU", känner jag själv mest olust.

Bästa hälsningar


Svar: Det som kallas överlevnad i statistiken är femårsöverlevnad och den har ökat genom att vården lyckas förlänga livet på de cancersjuka, men man botar inte så många fler än för 40 år sedan. Samtidigt gör effekterna av den moderna kolhydratrika kosten att fler blir sjuka.För egen del hade jag en cancer som åtgärdades med kirurgi och jag har fått ett antal mycket besvärliga bieffekter av den vården.
Jag betonade i mitt svar till Inger Nyman att hon skulle söka en second opinion från en läkare. Därutöver talade jag om hur jag skulle ha agerat i hennes situation. Att använda kostbehandling isf cellgifter är knappast kvacksalveri, det finns vetenskap som visar att det kan bromsa cancer även om man inte klarar att bota den - precis så som det är med cellgifter. Så det är inte mer kvacksalveri än cellgiftsbehandling. Problemet är att det saknas kompetens på kostbehandling inom cancervården, så därför kan man inte erbjuda det alternativet. Det visas inte minst av Cancerfondens livsfarliga kostråd.
Lars Bern

#12 - - Солжени́цын:

Tack Lars för att då vågar stå upp för det du tror på - det är beundransvärt och jag skulle önska att inom de styrande skikten i Sverige, det fanns fler som vågade stå för sin åsikt som du gör.

Just nu tänker jag att "fienden" har lyckats väl att skapa ett gäng av veklingar för att kunna få igenom sin agenda. Du utstrålar exakt den manlighet som behövs för att mota bort dessa skadliga och sjukliga inslag som vill ta över våra samhällen.

Du må vara något till åren kommen men du har 100 ggr mer stake än de flesta feminiserade byråkrater som vill göra karriär och vara överhögheten till lags.

Jag blir mer och mer övertygad om att vi nordmän måste ta oss samman och hitta djupt där inne kraften att avvärja denna fiende som kommer att vara dödlig om vi inte gör något åt det.

Så jag uppmanar alla män som läser att ta fram er manlighet och mota bort fienden!

#13 - - ps:

Hej Lars
Jag vet inte om vi pratar om samma sak, när det gäller primärbehandling av bröstcancer ingår i praktiken alltid kirurgi och jag skrev "enbart kostbehandling av bröstcancer är kvacksalveri!" (observera ordet enbart) men tyckte också att "det finns inget hinder för att kombinera detta med kolhydratfattig kost". Jag har personlig kännedom om en kvinna i 30-årsåldern som fick bröstcancer men föredrog alternativ i stället för vad sjukvården i Sverige kunde erbjuda. Hon åkte till Köpenhamn/Holland för detta och kom först tillbaka när sjukdomen var så spridd att hon var döende och det EVENTUELLT botande svenska alternativet definitivt var sent. Bröstcancerkirurger och onkologer är nog som regel införstådda med begränsningarna i det man kan erbjuda och måste självklart kommunicera med sina patienter, vilket man nog också gör i normalfallet. Att vid en eventuellt botbar cancer leda patientens vägar till alternativmedicin i stället för skolmedicinen måste uppfattas som kvacksalveri och jag tvivlar på att till exempel Annika Dahlqvist vill hävda något annat. (och jag hävdar inte att du är kvacksalvare, men vad du eller jag säger kanske uppfattas av annan på ett sätt som vi inte avsett, och en människa som nyligen fått cancerbesked kan befinna sig i en förtvivlad situation och fatta dåliga beslut). Inger Nyman kanske har en botbar cancer och åtminstone inom legitimationsyrken måste inställningen då vara rekommendationen att detta ska handläggas inom skolmedicinen och något annat är knappast heller hållbart inför Socialstyrelen/Inspektionen för vård och omsorg. Att det kan bli komplikationer och död inom sjukvårdens handläggning är inget obekant även om detta inte åsyftas, kunskapen är idag otillräcklig för allt.
Sedan har man i Sverige rätt att inte söka sjukvård och rätt att avstå erbjuden vård. All somatisk vård i Sverige är frivillig, men då har naturligtvis inte sjukvården något ansvar längre. Sjukvårdens begränsningar gör inte sjukvården ansvarig för allt.
Sjukvårdens bristande kompetens angående kostbehandling beror väl delvis på att det saknas stora övertygande studier, men ska man kasta ut barnet med badvattnet för det? Jag vet, av vad du skrivit tidigare, att du argumenterat för att exv. Hjärt-Lungfonden borde satsa på en koststudie och tycker det är ett utmärkt förslag. Hjärt-Lungfonden som lever väl på testamenten, gåvor och bidrag borde granskas närmare, inte minst i vad mån läkemedelsbolagen är inblandade, infiltrationsmekanismerna med från läkemedelsindustrin betalade professorsexperter och dolda marknadsföringsavsikter. Något för dig?
Med vänlig hälsning


Svar: Ja, vi är nog helt eniga! Har inga invändningar mot det du skriver.
Lars Bern

#14 - - Björn i Bromma:

#10
Helhetsmässigt måste man anse att det tuffar på med den explosionsartade digitala tekniken, LED-teknik, superstarka-lätta polymerer, kommunikationssatelliter et cetera. Energi har en isolerad koppling till klimathypen.
Jämställd fysik? Vad är det?

#15 - - Göran:

Om jag inte har fått den medicinska forskningen om bakfoten så handlar det inte bara om att finna något medel att bota eller döda cancerceller utan att finna en metod som går att patentera. En metod som skulle bota eller döda cancerceller som inte går att patentera kommer inga läkemedelsföretag ta i med en tång.

Det går idag att skapa kemiska substanser som dödar cancerceller men de har ett problem att de även dödar andra celler.

Vårat immunsystem har en viss förmåga att döda cancerceller. De flesta människor får cancer flera gånger under sitt liv men immunsystemet klarar av att bekämpa dem så vi märker aldrig av det. Men sådant som immunsystemet klarar av att mota kan förmodligen lätt sätta ur bruk om kroppen samtidigt innehåller mycket fruktsocker. Cancerceller hinner då växa sig starka och immunsystemet rår inte på dem.

Titta lite på formuleringen i patientsäkerhetslagen: "vetenskap och beprövad erfarenhet". I Tyskland heter det "vetenskap eller beprövad erfarenhet". Den svenska formuleringen betyder faktiskt att både vetenskap och beprövad erfarenhet ska vara uppfyllda samtidigt. Det är en totalt ologiskt formulering som innebär att behandling utifrån beprövad erfarenhet aldrig kan ske. Det finns spekulationer om att den svenska formuleringen är medveten för att utesluta vissa behandlingar. En sådan är att behandla med kosten. Beprövad men inte vetenskaplig.

Jag har en vän som fick prostatacancer. Den svenska vården tyckte han kunde dö i det och ville inte ge någon behandling som kunde hjälpa. En klinik i Tyskland kunde dock hjälpa honom att bli frisk, så det var bara att slanta upp en halv miljon ur egen ficka. Han är idag frisk. Vad lurade vi svenska medborgare är.

#16 - - Ingemar Ljungqvist:

Det finns nu en mycket färsk artikel upplagd i utomordentligt fin layout som reder ut begreppen om cancer och svamp. Se http://www.kostdemokrati.se/guests/2015/03/27/den-kansliga-fragan-om-cancer/
Där ges också mängder med berättelser från patienter som egenbehandlat sig mot olika cancerformer.
Apropå cancer och lagstiftningen så verkar en hel del icke-legitimerade terapeuter fortfarande vara rädda att behandla de som fått cancer. Men så länge det inom skolmedicinen inte har slagits fast att cancer och svamp har ett samband: så inriktar sig terapeuten enbart på att behandla svampöverväxten på sin patient. Det får man göra - likadant som man får ge en patient Echinacea mot en förkylning; detta oavsett om patienten har en cancerdiagnos eller inte.
Den dag skolmedicinen erkänner att svamp och cancer hör samman kan "kvacksalverilagen" ställa till det för terapeuten.
Men fram till dess kan man helt lagligt gå ut och säga till alla , såväl till de som cancerdiagnos som andra: Jag har effektiva terapier att ordentligt hämma den svampöverväxt du bär på: Förutsatt förståss att man kan sin sak.

Om Lars Bern läser detta så gäller det för dig att komma upp till bevis för påståendet att alla celler i tumören är genförändrade cancerceller. Jämför med det inlägg du gjort i frågan på Newsvoice.se

Ingemar Ljungqvist, www.2000tv.se

Svar: Vad jag skriver är den erkända uppfattningen bland flertalet forskare att cancern börjar som en DNA-skada och jag håller öppet för om det är i cellkärnans DNA eller bara i mitokondiernas DNA som denna skada sker. När väl cellens normala respiration är satt ur funktion så blir den fortsatta tumörutvecklingen en metabol sjukdom, där tillgången till bränsle för cancercellens fermentationsprocess blir avgörande för sjukdomens fortsatta utveckling m.a.o. högt blodsocker i kombination av tillväxtbefrämjande hormoner som insulin och IGF-1.
Det som kan orsaka att en cells normala andning sätts ur funktion är av allt att döma en rad faktorer som t.ex. kemiska ämnen, strålning och inflammationer.
Jag vill även betona att inställningen inom vården att det inte spelar någon roll att gå över till ketogen kost för en cancerpatient därför att kroppen ändå producerar sitt druvsocker inte tar hänsyn till att de sjuka cancercellerna har ett 5-35 ggr större druvsockerbehov än friska celler varför de blir undernärda om de bara är hänvisade till det lilla druvsocker som kroppen producerar. Till det skall läggas att en kolhydratrik kost även tillför fruktsocker vilket cancerceller kan fermentera pss som druvsocker. Så utan att säkert kunna uttala sig om vilken DNA-skada som är avgörande för cancerns uppkomst, så är slutsatsen att man bör ge ketogen kost vid behandlingen tämligen solklar. Det är detta som sjukvården måste lära sig om man skall ha en chans att vinna kampen mot cancern.
Lars Bern

#17 - - Erik:

Har det genomförts några kontrollerade studier där cancer har "behandlats" med ketogen kost?

Det låter intuitivt rätt med att svälta cancercellerna men en riktig studie vore pricken över i.

Svar: http://www.amazon.com/Cancer-Metabolic-Disease-Management-Prevention/dp/0470584920
titta på intervjun med forskaren
https://www.youtube.com/watch?v=4WitYoTGeno&feature=youtu.be&fb_ref=Default&fb_source=message
Lars Bern

#18 - - Börje Gustavsson:

Inger Nyman #7

Det finns massvis med litteratur om alternativa och icke toxiska metoder mot cancer. T ex kan man i Josef Östlunds bok; ”Kan rätt kost bota cancer och andra sjukdomar?”, läsa att cancerns gåta redan 1902 var löst av professor John Beards och hans vetenskapliga verk från samma år. Prof. Beard hade upptäckt att Laetril/vitamin B17 hade botande effekt på cancer och kärlsjukdomar. Bra länk om vitamin B17:
http://www.aprikoskarnor.se/
Professor Beards avhandling från 1902 lär fortfarande vara obesvarad av vetenskapen!?

#19 - - Per Held:

Hörde på nyheterna i morse att män som behandlades med D-vitamin hade lägre frekvens av prostatacancer , om jag hörde rätt.
Yrvaket tycker jag, har under många år känt till att vi har receptorer i genomet alltså strömbrytare av och på som styr apoptos/cellers självdöende vid skada för att stoppa just cancer/galen celldelning.
Vid låg nivå av D-vitamin så är strömbrytarna av i genomet och apoptos blir ineffektiv, cancern får större chans att etablera sig.
Hörde föredrag av professor Reinhold Vieth vid Ontario Universitet att Afroamerikanska män med mörkare hy har större frekvens av prostatacancer jämfört med vita män.
Tror även han nämnde peostatcancerbältet som ligger som ett band över norra Scandinavien.
Här hemma tror man att cancern beror på att våra norrländska pojkar dricker för mycket mjölk.

Prof Reinhold Vieth säger att det har med fluktuationerna av D-vitamin i kroppen som är skadlig, nivåerna skall vara jämna och höga över tid för att receptorerna skall vara på.
Det finns mycket att läsa om detta, lyssna på hans föredrag på nätet, har för mig att universitetet i Ontario producerar hans föreläsningar på YouTube.

Sedan går det ju som Lars Bern påpekar inte att
få patent på D-vitamin, its no money in it.
Ett PS
Utan kolesterol i underhuden kan inte D-vitamin produceras, solen är enormt viktig, och här lyser den bara en kort period på året med långa solfattiga perioder, som i framför allt det Skandinaviska norra bältet där DN och andra media oroar sig för att de Norrländska pojkarna dricker för mycket mjölk och därför drabbas av prostatacancer i högre grad, liksom mörkhyade Afroamerikanska i USA ;-)

#20 - - Göran:

# Per Held:

Det skriver om D-vitamins effekt stämmer säkert. Dock kan det blir lite vanskligt att bara titta på en enskild faktor till att vi får cancer eller andra sjukdomar. Det viktigaste för att vara frisk är att ha en kropp som är i harmoni, dvs. har rätt mängd av det som den ska ha och inga eller lite av det den inte ska ha.

Bästa sättet av få en harmonisk kropp är att äta mat av bra kvalité. Det finns inget sätt att få rätt mängd av t.ex. en vitamin i kroppen än genom maten. Alla ämnen vi stoppar i oss är bra på en del ställen i kroppen och gifta på andra ställen. Bra genom kosten kan detta balanseras på rätt sätt.

Vad gäller prostatacancer är det av en svensk läkare direkt konstaterat att prostatacancer triggas av insulin. Med det sagt att D-vitamin för att förebygga prostatacancer borde kombineras med att hålla ned mängden insulin, vilket görs ganska enkelt genom lågkolhydratkost.

Insulin triggar inte bara prostatacancer utan även lagring av fett vilket är lika med viktökning.

#21 - - Bo Carlsson:

Lars Bern
Jag skrev ett inlägg på din blogg för ca: 14 dagar sen, som handlade om USA.
Det börjar: "USA tillhör ju inte änglarnas skara" När jag i går skulle ta fram inlägget så fanns det inte ?
Det blev ju godkänt när det skickades in ? Har letat igenom dina artiklar från 1 Jan till den 29 mars, men inlägget står inte att finna. Är det möjligen borttaget ? I så fall varför ? Du Lars Bern kommenterade ju själv mitt inlägg, som kom att handla delvis om Vietnamkriget.
Tacksam för svar.
Med vänlig hälsning
Bo Carlsson

Svar: Jag återpublicerade artikeln den 24 mars i samband med att tidskriften DSM tog in den och då föll tydligen alla kommentarerna bort, vilket jag beklagar.
Lars Bern

#22 - - Per Wikholm:

Brilliant artikel! Sysslade själv med cancerforskning i början på 90-talet men la av efter ett par år. Jag trodde att forskningen skulle vara en kreativ, ifrågasättande process men det visade sig vara en industriell process... läs på allt som skrivs om enbart en misstänkt cancergen och gör sedan om samma typ av experiment som alla andra gör.

Då var HUGO-projektet på gång och cancerforskningen hade fått en ny hausse i optimism på samma nivå som Nixon hade 20-talet år innan. Men istället för att hitta ett dussintal cancergener som man hoppades skulle kunna slås ut med genterapi eller medikament så hittade man en hel skog av cancergener och var tillbaka på ruta 1 igen.

Cancerforskningen är nog en av vår tids största misslyckandet. En jakt på en helig medicinsk "bot" mot cancer istället för att fundera över vår egen kropps förmåga att bekämpa cancer och vad i vår livsstil som förstärker respektive försvagar denna förmåga. En intressant hypotes nu är att 100 % av oss drabbas av förstadier till cancer men att det är kroppens förmåga/kapacitet till självläkning som avgör om cancern växer till eller inte.

Svar: Ja Per självklart är det så att vi hela tiden utvecklar cancerceller, det borde därför handla om hur vi hindrar stadie två där dessa celler sätter igång en tumör.
Lars Bern

#23 - - Anonym:

Kommentar till Göran 12:17
Jag håller med dig Göran :-) vad gäller din anmärkning "enskilda faktorer" Angående lågkolhydratkost har jag sedan Annika Dahlqvist bloggstart följt hennes linje.
Jag var tvungen att utelämna detta i min text ovan, alltså glukos/fruktos/insulin/IGF 1 för att textmassan skulle bli hanterlig i brevinkastfönstret i min mobil.
Ta professor Reinhold Wieths forskning som ett kunskapslager ytterligare samt även Professor Robert Lustig (fruktos), nestorn Uffe Ravnskov som behandlar kolesterolmyten. Typ LDL och small dense som ökar vid intag av kolhydrater och sätter igen våra kärl.
Samt se även givande föredrag på tuben av Ralf Sundberg, docent, privatläkare och Tore Scherstén, professor emeritus, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademin, f.d. huvudsekreterare i Medicinska Forskningsrådet.
Så fick jag det sagt och mer komplett.


Svar: Det är dock inte kolesterolet som är huvudorsaken till förfettningen utan en inflammation som skadar blodkärlsväggen där kolesterolpartiklar kan tränga in i ett försök att reparera skadan. Och vad inflammationerna beror på är väl rätt klart vid det här laget.
Lars Bern

#24 - - catherine andersson:

Mycket intressant! Bruce Lipton har skrivit 2 böcker, där står om DNA , som inte nödvändigtvis behöver ge cancer, även om du har en sk cancergenetisk disposition.
Det behövs någon utifrån påverkan, för att det ska bildas cancer.

Upp