När egna värderingar definieras som kunskap

Hotet mot vår valfrihet har nog aldrig varit större efter Sovjet-kommunismens fall än vad den är idag. Som vanligt är det extremvänstern som är på offensiven och den har infiltrerat miljö-, feminist- och veganrörelsen. Den här attacken mot valfriheten har även fått fotfäste långt utanför den traditionellt planekonomiska vänstern och starka ekonomiska och politiska intressen har upptäckt att man kan utnyttja den för sina syften. Allt fler politiker som presenterar sig som liberaler har förvandlats till långt gående regleringsivrare i en ängslig strävan att vara vänstermedia tillags.

Nyligen bildades Nätverket för evidensbaserad policy av en krets flumforskare som står den smygmarxistiska organisationen Vetenskap och Folkbildning (VoF) mycket nära. Aderton av grundarna, varav flertalet är filosofer och beteendevetare, har nyligen presenterat sina idéer på DN Debatt. Man menar att det man själv anser vara kunskap måste gå före ideologi och populism. Tankarna följer samma mönster som det tidigare Miljöpartiförslaget att landets miljömål skall bestämmas av experter istället för via demokratiska beslut. Att filosofer och beteendevetare betraktar just sina egna subjektiva åsikter som kunskap behöver väl knappast påpekas. Uppfinningsrikedomen när det gäller att hitta sätt att kringgå folkstyret är som vanligt stor inom den samlade vänstern.

Marxismen har alltid falskeligen förklätt sig själv som vetenskapsbaserad, trots att den är en ren och extrem ideologi. VoF är ett i en lång rad instrument som marxisterna använder för att bekämpa uppfattningar som inte passar dem genom att gömma sig bakom vetenskap. Detta att missbruka vetenskap för att torgföra socialistiska idéer och utöva sitt kontrollbehov är ett snabbt växande problem som är på väg att allvarligt skada hela vetenskapssamhällets trovärdighet. Efter kommunismens monumentala misslyckande inser vänsterkrafterna att man inte längre kan vinna människorna för sin ideologi, utan att man måste truga den på oss med falska argument. Vi stöter allt oftare på manipulerad alarmistisk vetenskap på en rad områden. Det som gör denna utveckling än mer skrämmande är att mycket starka ekonomiska intressen i västvärlden har lärt sig att utnyttja vänsterns argument för sina syften – en synnerligen ohelig allians m.a.o..

Torbjörn Sassersson frågar sig på NewsVoice vilken evidens som ska vara godkänd och vilken som inte är det? Vi vet att den största delen av forskningen som sker på universiteten är industrifinansierad och att den evidens som publiceras är den som industrierna har nytta av. Om man misstänker att ett forskningsprojekt kommer att ge fel evidens, så avbryts det ofta i förtid utan publicering. Vi vet även tack vare insiders och visselblåsare att forskningsfusket är utbrett. Dessutom är forskare sällan överens om vilken evidens som är säkrast och vad som är evidens idag kan bytas ut mot annan evidens i morgon. Vi vet även att huvuddelen av den miljöforskning som bedrivs styrs av politiskt tillsatta programorgan som har en bestämd åsikt om vilken evidens man vill få fram. Amerikanska myndigheters mixtrande med historierevision av temperaturdata för att tillhandahålla evidens för presidentens politiska klimatkampanj är för dagen det mest upprörande.

Jag är en förespråkare för personlig valfrihet på alla livets områden. Så vad människor av fri vilja gör av och med sina liv är deras val och därmed ok för mig. Den som tycker det är värt priset att ruinera sin hälsa med tobak och Coca Cola måste ha rätt att göra det, så länge lasten inte går ut över andra medmänniskor. Den som av rädsla för biverkningar tackar nej till vaccinationer och andra av Big Pharmas kemiska preparat för sig och sina små barn måste få bestämma det själv. Den som vill inta ett, enligt elitens evidens värdelöst, naturpreparat måste få göra det utan förbud och andra restriktioner. Vi måste ha fri rätt till en egen bedömning hur evidensen skall tolkas och inte behöva underkasta oss politiska aktivisters förvridna verklighetsuppfattning.

Just nu rasar en hetsig debatt i Sverige som jag skrivit om tidigare, för och emot användning av kolloidalt silver. Här har marxisterna i VoF hamnat ihop med Big Pharma och blivit en försvarare av deras intressen. Man menar att det är kvacksalveri att marknadsföra preparatet som ett fungerande medel mot olika infektioner och hänvisar till vad man kallar evidens. Detta trots att det användes frekvent inom vården innan man hade antibiotika. Man skrämmer även med farliga biverkningar av detta harmlösa homeopatiska preparat. Tänk er tanken att kolloidalt silver skulle visa upp samma batteri med hemska biverkningar som Big Pharmas statiner, samtidigt som den positiva medicinska effekten av statiner knappast överstiger det kolloidala silvret. Då skulle det inte ta lång tid innan vi fick lagar som totalförbjöd försäljning av preparatet.

Vi upplever ständigt exempel på människor som tror sig blivit botade från allvarliga sjukdomar av naturpreparat. Samtidigt hävdar den evidensbaserade sjukvården ihop med Big Pharma ihärdigt att det saknas evidens och att man därför inte kan rekommendera naturpreparatet.  Problemet med vänsterelitens krav på evidens är att vi då hamnar helt i händerna på de stora företagen när det gäller vården. Att ta fram underlaget för evidens för ett preparats verkan och biverkan kostar idag ofantliga summor. Den enda som kan mobilisera sådana resurser är ett företag som kan patentera det aktuella preparatet. Och självklart går det inte att lika lätt mobilisera resurser för att ta fram nödvändig evidens för ej patenterbara naturliga preparat. Dessa kommer aldrig att kunna generera nödvändiga inkomster för att kunna betala tillbaka vad evidensprocessen kostar.

Den moderna sjukvården går m.a.o. miste om alternativ och gammal erfarenhet från tiden före framväxten av Big Pharma, kunskap som sannolikt är ytterst värdefull men som ingen har velat kosta på en evidensbaserad utvärdering.  Det tydligaste beviset för detta är Otto Warburgs upptäckt för hundra år sedan att det var socker och andra snabba kolhydrater som orsakade metabola sjukdomar. Han fick t.o.m. Nobelpriset i medicin år 1931 för sina upptäckter. Några decennier senare hade allt fallit i glömska och i praktiken hade Big Pharma skaffat sig örnkoll på vad som ansågs vara evidens och vad som inte höll för en närmare granskning.

Vi måste kraftfullt motsätta oss de växande krafter som anser att vi skall forma ett samhälle styrt av eliter som skall bestämma över hur vi fostrar våra barn, vad vi äter och våra mediciner samtidigt som våra fria val försvåras av bestämmelser om att inte redovisa vad olika saker innehåller. Om vi vill ha kvar folkstyret måste vi dagligen vara på vår vakt mot etablissemangets ordningsmän som vill förslava oss. Vi måste även kräva att samhället finansierar sådan livsviktig medicinsk forskning som inte ger patenterbara resultat men som är viktig för oss människor.

Demokrati | Big Pharma, Coca Cola, Medicinsk forskning, kolloidalt silver | |
#1 - - Rolf:

Hej Lars, håller med dig om att valfrihet är viktigt. Men det finns ju ett pris också. Du säger att rökare måste få förstöra sin hälsa om det inte går ut över andra. Men det gör det ju när de dragit på sig lungcancer eller KOL, och kräver vård eller blir förtidspensionerade. Då är det skattebetalarna som får stå för fiolerna. Jag tycker inte man kan ha obegränsad rätt att göra vad man vill och sedan skicka notan till andra. Ska folk ha den rätten, kan man ju lika gärna hävda att de själva får stå för kostnaderna.

Svar: Så enkelt är det inte. Rökaren har betydligt kortare livslängd varför det inte alls är säkert att han/hon ligger andra till last mer än den som håller sig vid liv längre.
Lars Bern

#2 - - Feliks:

Rökning är bra för pensionssystemet.
Idag är underfinansieringen i pensionssystemet ett av de stora problemen som ingen talar om. Det är helt uppenbart att det kommer att krascha inom 10 år, eller pensionerna kommer att behöva sänkas till mycket låga nivåer, som knappt går att leva på. Orsaken är att den stora gruppen födda på 1940-talet blir allt äldre.

Det finns ett land som positivt avviker från trenden - Ryssland. Där är medellivslängden för män kring 60, dvs där pensioner börjar betalas ut. Skälet till detta är bland annat alkohol, men också rökning och kvaliteten på sjuvården.
I Ryssland röker man gärna papyrosser. Stark tjärhaltig tobak. Inget filter, utan ett litet pappmunstycke, som gör att de kan röka upp även den sista, mest tjärhaltiga tobaksfimpen.
Denna produkt kanske inte är så bra för individen, men kombinerat med den standard som finns inom rysk sjukvård så är det utan tvekan positivt för pensionssystemet.
Att lära sig av Putin - det är att lära sig segra.

#3 - - Per:

Ja vem har kostat mest vid livets sista dag egentligen?
Rökare och alkoholnyttjare är enkla mål att peka ut, men de som äter sig feta då, eller stressar sig sjuka genom ständig uppkoppling för att inte missa något på internet eller ett meddelande mm?
Jag har aldrig i min bekantskapskrets haft så många ickerökande, psykiskt stressade och sjukskrivna som idag, eller fysiskt utarbetade eller utslitna långt innan pensionsåldern, vad kostar dessa personer vården och samhället?


Svar: Äventyrare som kommer bort i vildmarker och till havs m.m. listan över människor som kostar samhället en massa kan faktiskt göras väldigt lång, därför är denna typ av kalkyler meningslös.
Lars Bern

#4 - - Tobbe:

Du framhåller den personliga valfriheten i allt. Det skulle vara intressant att höra vad du tycker om personligt ansvar.

Svar: Frihet under ansvar!
Lars Bern

#5 - - Per-Olof Persson:

Patentlagstiftningen är problemet eftersom den begränsar konkurrensen mellan olika tillverkare/preparat. Patentlagstiftningen skapar även övervinster som investeras i att påverka politiker/byråkrater att fatta de rätta besluten.

Patentlagstiftningen förhindrar den teknologiska utvecklingen eftersom konkurrenterna inte får lov att förbättra/använda ett patent. I stället slösas resurser bort i domstolarna för att försvara patenten.

Ett exempel är patentet på ångloket som förhindrade den teknologiska utvecklingen under patenttiden. Den teknologiska utvecklingen tog fart först efter patenttiden. Ett annat exempel är bröderna Wrights patent på flygplanet som innebar att resurserna slösades bort i domstolarna i USA. Samtidigt tog den teknologiska utvecklingen av flygplan fart i Frankrike i stället.

Patentlagstiftning är ett sätt att förhindra att den fria marknadsekonomin fungerar. Lagstiftningen är ett sätt att skaffa sig monopol under en viss tid och att förhindra att de etablerade företagen blir utslagna av nya innovatörer (som är förhindrade att utveckla en befintlig teknologi).

#6 - - lensof:

Angående den medicinska forskningen så känns det alltmer som om vi lever i medeltiden igen. Då den som klarade både svält och sjukdomar tack vare gedigna kunskaper nedärvda eller förvärvade blev klassad som häxa och bränd på bål. Då egna kunskaper om hur man ska hålla sig frisk och stark sågs som ett hot mot eliten.
Då medverkade maktgalna präster, nu medverkar giriga och oseriösa forskare. Idag har de giriga dessutom hjälp av en okunnig och köpt journalistkår.
Naturligtvis påverkar detta individens möjligheter att göra egna val. Man måste vara både kunnig och väl påläst för att klara av att hålla övergreppen (så ser jag falsk information) ifrån sig. Och har man fått en allvarlig diagnos då måste man vara stark, mycket stark framför allt mentalt, för att inte knäckas av de insatser sjukvården erbjuder.

#7 - - torbjörn lindskog:

Lars,

Du har helt rätt. Vi lever i ett samhälle där vänsterinriktade forskare (en härskara) använder halvsanningar och lögner för att nå sina mål. Allt som pekar i annan riktning "glöms" bort.
Bästa

Torbjörn

#8 - - Jan Bengtsson:

Varför byggs lekplatser egentligen där allt redan finns på plats,barn vill leka på egna villkår eller hur som förr var mer utvecklande.

#9 - - Tege Tornvall:

Lars: jag delar din tro på personlig frihet under ansvar. Vad gäller hälso- och sjukvård finns dock en komplikation: formellt ansvar resp. försäkringar för behandlingar och deras verkningar.

Oavsett Big Pharma: kan man som läkare ansvara för en patient som trotsar ens föreskrifter? Ryms t. ex. Amish-personer inom villkoren för en vanlig social- eller sjukförsäkring? Vad händer vid akuta olyckor?

Ett parallellfall är elektronisk förarassistans i fordon resp. helt autonoma vägfordon med den juridiska nyckelfrågan vid olyckor: vem körde fordonet?

Den aktivist som "recenserade" min bok var från VoF, som även förment liberala media tycks ta som vetenskaplig garant.

Svar: Ja gullandet med VoF är bedrövligt. Det är en förfärlig organisation som nästan drev den hjältemodiga läkaren Annika Dahlqvist till självmord. Hon utsågs till årets förvirrare trots att hon hade helrätt.
Lars Bern

#10 - - Tege Tornvall:

Per-Olof Persson: Att ta fram säkra mediciner för bred användning kräver i regel stora resurser. Utan patentrekvisitet krävs andra former för finansiering med fler deltagare och delad risk. Detta blir rimligen krångligare och mer tidskrävande. Medan gräset växer, dör kon.

För många high tech-företag gäller snarare att hela tiden springa fort för att hålla sig främst. Om de börjar med patent blir det en övning i sig, som tar tid och resurser. Men man kan inte ha enskilda patienter som försökskaniner.

#11 - - Mats G:

Rubriken får mig att rysa.

ang. Frihet under ansvar. Jag håller med och det är därför jag personligen har utvecklat allergi mot snyftreportage.

#12 - - Olov lindbäck:

Tyvärr har vi politiker som inte längre företräder folket -Snarare företräder alla andra, Gärna utomstående.
Botemedlet är att återinföra det sk TJÄNSTEMANNAANSVARET.

#13 - - Erik :

Låt oss titta på orden. Ingen äger orden. Det är viktigt hur man använder ord.

I Lars text återkommer ordet "evidens". Evidens betyder bevisindicium på svenska. Inget annat. Inte ens en åtalad och misstänkt brottsling skulle fällas endast på indicium. Ett indicium är liktydigt med att man stärker något. Inger annat. Språkets lögner. Att påstå att det föreligger hög relevans för en eventualitet = bevisindicium = evidens på svenska. Förstår ni var vi är på väg här? Vetenskapens språk förflackas för att sälja in åsikter. Just det Lars tar upp här.

I engelskan skiljer man på Evidence and Proof. Proof är att 2+2=4. Evidence är likställt med möjligheten att forskning styrker att: x + y = t och då endast i vissa lägen!
Så var på Er vakt när någon påstår att det föreligger evidens för något. Till skillnad från Proof.

#14 - - Erik :

Vill man förändra människor är det effektivast att inför nya ord i diskursen. Nya ord stärker egna budskap och förvillar motståndaren. Schlingmann var bra på det. I Nya moderaterna förkom aldrig ordet Frihet som alltid annars Moderaterna talat om. Istället talade man om Trygghet. Det handlar om att förändra människors kognitiva kartor. Nya ord tvingar nämligen meningsmotståndarna att också använda dem. Skaparen har tolkningsföreträde av de nya orden. Nya ord smittar som virus.

Den ryska lingvisten Bachtin menade att hälften av vårt språk alltid tillhör någon annan. Lars använder ordet evidens inte mindre än 20 gånger i texten. Ord smittar.
Tittar man på ordet evidens har det inte mindre än 4 olika innebörder.

Evidensgrad 1: Minst två oberoende studier med högt bevisvärde eller en systematisk översikt av flera originalstudier med högt bevisvärde.
Evidensgrad 2: En studie med högt bevisvärde plus minst två med medelhögt bevisvärde och entydiga resultat.
Evidensgrad 3: Minst två studier med medelhögt bevisvärde och entydigt resultat.
Evidensgrad 4: Enbart studier med lågt bevisvärde eller avsaknad av studier. Expertutlåtanden eller konsensusutlåtanden utan explicit systematisk genomgång.

Ordet evidens kan alltså ha något av alla dessa fyra olika innebörder. Detta innebär att man diskuterar på motståndarens planhalva. Ska vi möta "Nätverket för evidensbaserad policy" ska vi i så fall fråga om de evidensbaserad åsikterna har genomgått trippla randomiserade dubbelblindtester? Med andra ord:
åsikter kan aldrig vara evidensbaserade. Genom att införa ordet evidens i diskursen kan man smyga in och samtidigt stärka ens åsikter som om det vore proof. Ingen äger orden och ord smittar.

#15 - - Anonym:

Detta kom på mejl:
På pricken rätt hela vägen. Jag har erfarenhet av VoF:are. En otäck samling tyckare. Scandlab marknadsförde i samverkan med Genova Diagnostics i USA resp UK en test för insöndringen av kortisol från binjuren till blodbanan. En mkr bra test som hjälpte många med att få svar på sin ohälsa...en bra bit på vägen. Denna salivtest skrevs ner i Läkartidningen av VoFaren Mats Reimers. Testen angreps också på DN Debatt av ett gäng endokrinologer som ansåg att testen inte uppfyllde min hatslogan, nämligen vetenskap och beprövad erfarenhet. Så kom Socialstyrelsen in i bilden och efter ett tillsynsärende på 6 mån ca, förbjöds Scandlab att marknadsföra salivkortisoltesten och om vi inte omedelbart upphörde med det skulle Scandlab stängas ned av Socialstyrelsen. Vi vågade inget annat, men överklagade. Och påpekade att åtta av nio universitetssjukhus i Sverige erbjöd en likande test. Men se det visste inte Socialstyrelsen, ej heller Reimers m fl, utan Socislstryelsen gick ut i pressen mot Scandlab och det var på TV-nyheterna. Vår överklagan vann (trots att man inte får överklaga beslut av Socialstyrelsen) och beslutet mot Scandlab togs tillbaka, dock utan pressrelase. Man åsamkade svår skada...skadestånd nej det fick inte! VoF har f ö utsett Annika Dahlqvist som årets förvillare, när hon förespråkar LCHF. Det är LCHF som har sanningen och vetenskapen på sin sida. Mkt väl uttryckt i LCHF-magasinet m m och på bloggen Kostdoktorn. Så i “kostkampen” får Livsmedelsverket och VoFarna mer och mer fel i sina ukaser! En messallians de har med Big Food.
Per M

#16 - - Torb:

Rolf
Du tycker att rökare inte har friheten att förstöra sin hälsa pga av att det går ut övar andra skattebetalare. Så du menar på fullt allvar att du tycker staten skall förbjuda allt som är potentiellt farligt pga. av att vi andra ev. får betala för detta?
Snacka om att förstöra frihet! Vem är du att bestämma över andra människor vad dom får eller inte får göra? Har du den rättigheten? har någon den rättigheten? Du sitter förmodligen framför en dator, som potentiellt kan stråla ut skadliga strålar, och information på internet som kan förstöra din hjärna, vilket uppenbarligen har skett, så jag uppmanar dig, och alla våra politiker, att stänga av sina datorer nu. Internet är livsfarligt! och vi får betala för det nu!

#17 - - Thomas P:

När det gäller vaccinationer är Lars Bern direkt samhällsfarlig. Sjunker vaccinationsgraden under en viss tröskel så kan farliga sjukdomar ta fart och spridas i epidemier. Är tillräckligt många vaccinerade dör däremot försök till epidemier snabbt ut eftersom det finns för få som kan smittas och föra sjukdomen vidare. Den som inte vaccinerar sig riskerar alltså inte bara sitt eget (eller sitt barns!) liv utan också andra i omgivningen.

Motsvarande gäller antibiotikaanvändning där om alla fick använda antibiotika när och hur mycket de ville antibiotikaresistensen hos bakterier skulle öka än snabbare än den gör.

Och vem skulle egentligen vilja bo nära ett "demokratiskt" konstruerat kärnkraftverk där några entusiastiska amatörer totat ihop en reaktor utan att konsultera dessa föraktade experter och deras evidens?

#18 - - thurbo.blogg.se:

En bekant berättade ikväll att hennes sons epilepsi botats med Lchf. De läkemedel han tidigare ordinerats gjorde honom bara sjukare. Idag tar han inga mediciner.

Svar: Ju fetare mat ju bättre för vår hjärna. Ekologiskt oraffinerat kokosfett är utmärkt mot epilepsi och alzheimer.
Lars Bern

#19 - - Göran:

#17 - Thomas P:

En gång i tiden när man skulle vilken typ av kärnkraftverk man skulle utveckla stod valet mellan bränsle av uran eller av torium. Avfallsproblemet med uran känner du säkert till medan torium inte lämnar något avfallsproblem efter sig.

Dina kära politiker bestämde då att bränslet skulle bli uran. Politikerna ville ha ett bränsle som senare kunde utvecklas till att skada människor i stor omfattning.

Vad är då poängen med ovan. Jo, att dina problem med dina grannar är ett litet problem i jämförelse med de problem som skapas av dem du vill ska bestämma över forskningen.

Angående din vaccinationsteori. Var svininfluensan en sådan farlig sjukdom? De flesta av dessa hemska sjukdomar vi ska vaccineras mot har lägre dödlighet än andra sjukdomar vi inte vaccineras mot eller ens pratar om deras dödlighet.

Dessutom dör i snitt två personer varje dag i Sverige på grund av felaktig medicinering. I USA är den siffran sjuttio personer.

Vet ej om Lars Bern tog upp det i en artikel, men spridning av sjukdomar är i stort ett hygienproblem som i stort inte existerar längre. Äter man dessutom den mat som Lars Bern rekommenderar får man ett mycket bättre immunförsvar.

#20 - - Carl:

Min erfarenhet av VoF:are är att de kan vara väldigt lätt att vilseleda. I vissa frågor kan dem vara nästintill fantatiskt kritiska i sin granskning, i andra otroligt naiva. T.ex. det här med läkemedelsbranschens inflytande på vilken forskning som finansieras och hur denna bransch i decennier betalt de flesta läkares "fortbildning" inom farmakologi. Gärna på fina hotellanläggningar utomlands med helpension och plats även för en gäst.

Jag själv är samhällsvetare och har flera gånger fått kommentarer från VoF:are av stilen "Varför ska man läsa sånt på universitetet, det räcker ju med att läsa DN och SvD så vet man ju hur samhället fungerar".

Alla är självklart inte så blåögda men jag tror att VoF gör sig själva en stor björntjänst genom sin väldigt aggressiva och konfrontativa framtoning i. De uppvisar många likheter med en sekt, precis som detsamma går att säga om många sällskap för naturmedicin, olika dieter etc.

Jag tror att det bästa vore om högskoleutbildningar alltid hade med några obligatoriska poäng inom naturvetenskap för de som läser samhällsvetenskap och tvärtom.

Och som sagt frihet under ansvar!

#21 - - Thomas P:

Göran, var har jag talat om några "kära politiker"? Var har jag talat om att några skall styra forskningen? Visst kan man hitta fördelar med torium eller för den delen tungvattensreaktorer, men det har inget med min poäng att göra. En toriumreaktor byggd av ett gäng glada amatörer är livsfarlig den också.

Vi vaccinerar mot sjukdomar vi kan vaccinera mot, som riskerar drabba större folkgrupper och som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Om du inte tror de är farliga, prova lite smittkoppor eller polio. (Nu kanske vän av ordning säger att smittkoppor är utrotad så du inte kan få den, men att den utrotades berodde just på att man vaccinerade folk och såg till att få i stort sett total täckning så att det inte fanns några sjukdomen kunde leva vidare hos).

"Dessutom dör i snitt två personer varje dag i Sverige på grund av felaktig medicinering."

Det är möjligt, läkemedelsbranschen är långtifrån perfekt, men hur många tror du skulle dö om folk i stället satte i sig den medicin de kände för i de mängder de kände för? Eller kanske hade råd med, för rimligtvis skulle alla subventioner också tas bort i ett sådant scenario.

"men spridning av sjukdomar är i stort ett hygienproblem som i stort inte existerar längre"

Hoppas du slipper genomgå en operation med den inställningen, och transplantationer kan du bara glömma. Jag har ingen statistik men gissar att det är få som inte får minst en antibiotikakur under sin livstid.

#22 - - Göran:

@Thomas P. Jag tror knappast att den som kan tota ihop en toriumreaktor är någon glad amatör. Men det är inte poängen utan att de glada amatörerna inte är ett stort problem utan statens styrda forskning är ett större problem, dvs. den evidensbaserade forskning som staten bestämmer definitionen av.

Det jag menar med hygienproblem är att det som blev epidemier när hygien var dålig inte blir epidemier idag när hygienen är bättre. Naturligtvis kommer folk bli smittade och dö. Folk dör i trafiken också.

#23 - - Gustaf S:

Intressant inlägg, men jag håller endast delvis med. Även jag är odelat för frihet under ansvar, och håller också med om att allsköns vänsterrörelser har ett pseudovetenskapligt förhållningssätt till kunskap och verklighet, och därtill ett destruktivt inflytande på samhället.

Orsaken är den utbredda antirationalitet som tycks få ett allt starkare grepp om den politiska makten och människors sinnen. Rötterna finns hos postmodernismen, som i sin tur går ända tillbaka till Kant och hans "Kritik av det rena förnuftet". Om Upplysningen stod för ett nytt framsteg, och en tro på att reell kunskap kunde vinnas, så banade Motupplysningen väg för ett annat "kunskapssökande", där sanningsbegrepp och kontexter relativiserades. Och det stannade inte där. Åsikter och värderingar (som naturligtvis alltid funnits inom filosofin) smögs in under falsk täckmantel inom t.ex. marxismen. Nietzsches nihilism gjorde naturligtvis inte saken bättre.

Idag har denna antirationalism kokats ned till postmodernism, som intar en särskilt framskjuten position inom vänstern, och som idag helt genomsyrar svensk politik. Postmodernismen är väsentligen en motrörelse som inte erkänner det västerländska, moderna framsteget och dess rötter i rationalitet, vetenskap och fakta. Man kräver att sådana "strukturer" ger vika för åsikter och "värdegrunden", och låstas gärna att denna antirationalism är en fråga om frihet.

Dessvärre anser även dagens "liberaler" ofta att postmoderna begrepp är centrala. Som libertarian får man hålla ett vaksamt öga på hur olika argument framförs, och även vara beredd att upptäcka att ett och annat "frihetsargument" simmar i samma antirationella soppa som den postmoderna vänstern.

Tag t.ex. argumentet att vaccinationer ska vara frivilliga. På vilket sätt är detta självklart? Förvisso kan vacciner ha biverkningar, men att inte vaccinera sig får också biverkningar. Låt oss ta fallet med polio. Polio hade idag varit utrotat, om man inte haft religiösa grupperingar i Västafrika och Mellanöstern som motsatt sig vaccinering. Idag ökar fallen av polio, till förfång för mänskligheten. Det finns även nya fall i tidigare poliofria länder. Det finns således en konflikt mellan personlig frihet å ena sidan, och poliofrihet å den andra.

Här måste, i rimlighetens namn, en rationellt grundad avvägning göras. Det handlar inte om en släng av influensa. Hur löser vi detta med "frihet under ansvar" när somliga hänvisar till sin "religionsfrihet" (som naturligtvis inte kan avkrävas ansvar)? Personligt ansvar kan man ta för sin egen hälsa, men hur tar man personligt ansvar för mänsklighetens hälsa? (Ska vi stämma smittospridaren eller isolera honom?) Betänk även att om vi lyckas utrota polio, så kan vi ju helt upphöra med vaccineringarna. Omvänt kan det bli så att vi behöver återuppta vaccineringar i poliobefriade länder, därför att sjukdomen på nytt sprider sig.

Jag menar att inlägget ovan är alldeles för förenklat. Friheten har naturligtvis gränser, men det är inte alltid uppenbart var dessa går. Det kan finnas potentiella konflikter mellan gemensamma ("kollektiva") intressen och individuella. Den enes optimala lösning är inte nödvändigtvis den andres. Spelteoretiska kompromisser -- vilka kan vara nödvändiga -- kan uppfattas som suboptimala av alla.

Den som -- i likhet med undertecknad -- söker såväl frihet som rationalitet får ibland vara beredd att söka kompromisser. Om man förstår problemets olika sidor behöver ansvaret inte kännas tungt.

Det problem jag ser med vänstern är att de utan urskiljning hävdar ett abstrakt kollektivt intresse, och varken bryr sig om frihet eller ansvar. De offrar individen för vilket som helst av sina ideologiska mål, som de tror är rationella. De är aldrig främmande för tvång. De låtsas ha en "vetenskaplig socialism" till stöd, och har en standardlösning, som utgår från centralmakt. Miljökatastrofer, ekonomiska katastrofer, politiska katastrofer, sociala katastrofer och vetenskapliga katastrof

Svar: Jag håller i stort med dig om resonemanget rörande vaccination. Problemet är dock att läkemedelsindustrin har ruinerat sitt förtroendekapital genom sitt trixande med forskningsresultat och förtigande av biverkningar för att befrämja försäljningen av sina kemiska preparat. Därmed har allt fler människor på goda grunder även tappat förtroendet för industrins vacciner. Höstens influensavaccin och massvaccinationen mot den s.k. svininfluensan har starkt bidragit till det eroderande förtroendet.
Lars Bern

#24 - - Peter Grafström:

#2 Feliks
Du litar på felaktiga siffror och din ironi om Putin är helt malplacerad.
Före 1989 var ryska mäns medellivslängd 8 år högre än på 90-talet när västvärldens segrare fick insteg. Under Putin har den stigit till tidigare nivå ca 65 år. Syfilis mångfaldigades under västs reformer med en faktor 50. Cia och Mi6 och deras militärer vägrade samarbeta mot drogsmugglarna och knarkproduktionen och följden blev ett anglosaxiskt opiumkrig mot rysslands folk.
Skall du ironiskt bruka termen segrare stämmer det bättre in på väst med deras illvilja mot det ännu självständiga Ryssland.

Upp