Är Socialdemokratins storhetstid över?

Det Socialdemokratiska partiet växte sig en gång starkt genom sin förmåga att möta människors oro för framtiden och ta upp de grundläggande trygghetsfrågor som stod människor nära. Utöver kampen för grundläggande demokratiska rättigheter lanserade man ett reformprogram som skapade folkhemmet med dess basala trygghet. Sjukförsäkringen, ATP-reformen, tryggheten i jobbet, övriga socialförsäkringar och hjälp till alla som föll utanför den generella välfärden. Framgångsreceptet var i grunden att skapa ett tryggt samhälle för alla och då speciellt för de mest utsatta. I folkhemmet kunde alla känna trygghet.

Partiet byggdes upp av människor med skit under naglarna som fått lära sig vad otrygghet innebar och som därför lärt sig kämpa för ett bättre samhälle. Jag tänker t.ex. på stora män som lantarbetaren Gunnar Sträng som cyklade runt på landsbygden och organiserade de fattiga och utsatta lantarbetarna. Arbetarrörelsen med Socialdemokraterna i centrum skaffade sig politisk styrka genom att få arbetarklassens människor att organisera sig i fackföreningar och andra folkrörelser. I min ungdom stod partiet på sin topp och för mig som liberal framstod det som en oövervinnerlig kraft som jag hade enorm respekt för.

Men makt korrumperar. Ett politiskt parti som hade halva väljarkåren i ryggen fick mycket makt och kom därför att utöva en oemotståndlig lockelse på politikens karriärister som började se dagens ljus på 60-talet. Med Olof Palme kom en ny generation politiker att börja ta över partiet och gradvis försvann inslaget av gamla arbetarkämpar med skit under naglarna. Samtidigt hade de genomförda trygghetsreformerna börjat sudda ut de gamla klassgränser som svetsat samman arbetarrörelsen. Många tidigare grupper slutade att se sig som arbetare och upplevde sig allt mer som medelklass.

Socialdemokratin har under denna förvandling gått från en ideellt arbetande folkrörelse till att bli den ledande yrkesorganisationen för den nya politiska adel som vuxit fram. De ledande politikerna är inte längre gamla arbetare som kämpat på barrikaderna, utan har blivit mycket högt avlönade yrkespolitiker som aldrig gjort annat än arbetat med politik. Därmed har avståndet mellan politikerna och folket gradvis vuxit för att idag mest likna en avgrund.

Politikerna lever i sin egen värld och har skrivit sitt eget regelverk för hur det politiska spelet skall spelas. Man har låst sig vid en gemensam värdegrund för yrkeskåren och man har träffat Decemberöverenskommelsen. Vanliga människors otrygghet och oro har man tappat kontakten med.

Den nyligen avslutade Socialdemokratiska partikongressen uppvisade ett skrämmande bevis för hur rörelsen tappat bort det som en gång gjorde rörelsen till den ledande maktfaktorn i det svenska samhället. Den fråga som idag skapar den största otryggheten för väldigt många människor i vårt samhälle, den vågade man inte ens diskutera på kongressen. Istället ägnade man all kraft åt frågor som visserligen upptar många politiker, men som bland vanligt folk har marginell betydelse.

Oförmågan hos hela den politiska yrkesklassen att adressera den otrygghet som skapats av frågan om massinvandringen, integrationsmisslyckandet, etniska motsättningar och det tilltagande förortsvåldet, har lett till framväxten av en ny folkrörelse som gjort den nya otryggheten till sin huvudfråga. Precis som Socialdemokraterna en gång tog tag i människors oro och otrygghet tar nu Sverigedemokraterna tag i vår tids oro och otrygghet. De framstår allt tydligare som en ny politisk kraft i det svenska samhället som är på väg att ta upp Socialdemokraternas fallna mantel.

Trots ett massivt fördömande av det nya partiet och en klappjakt i etablissemangets medier växer sig SD bara starkare för var dag. Redan utgörs 26% av medlemmarna i den tidigare socialdemokratiska bastionen LO av personer som sympatiserar med SD. Om inte trenden bryts kommer Sverigedemokraterna att ta över Socialdemokraternas roll som största parti efter nästa val. Felet som den politiska yrkesklassen gör är att man bara stirrar sig blinda på SD:s rötter och värderingar som man vänder sig emot. Vad man borde göra är att istället fråga sig varför väljarna strömmar till den nya rörelsen. Då skulle man finna massor av djupt oroade och otrygga människor som likt tidigare generationer vill känna trygghet och som vill få tillbaka sitt trygga folkhem.

Med det taktiska beslutet att sopa vår tids stora otrygghetsfråga under mattan på Socialdemokraternas partikongress har partiet i realiteten abdikerat som den ledande politiska kraften i landet. Man har fegt lämnat walk over.

Så svaret på den rubricerade frågan är – JA!

Demokrati | Socialdemokraterna | |
#1 - - Tomas:

Talade med en vän som bor stora delar av året på Malta.
Jag var tvungen att ta upp flyktingfrågan. Jo, då det kommer många flyktingar till Malta, men de totalmobbas, så de tar sig vidare till Italien och en del för vidare transport till drömlandet Sverige.

#2 - - Janne:


Inte bara walk over -
utan snart game over!

#3 - - Mats:

Bravo!

#4 - - Ole:

Likt aktiespekulanten som gift sig med aktien som faller gör Löfven med feminismen och solidariteten. Han ser inga begränsningar längre på vad han kan spendera av andras pengar. Han lever i en tid skuggad av den stora pokerspelaren där mindre spelare i Sveriges klass redan fått syna. Vad kan hända med medlöpare i en ej rationell värld? Jo för eller senare faller stor spelaren och då får vi ett helvete men kan ngn av det förvirrade populaset förstå orsak verkan då? Kommer Löfven klassen bara glida vidare?

#5 - - Nils Kristian Holgersson:

Tack Lars Bern! Din blogg har både bredd och djup. Jag ser varje dag fram emot dina lysande analyser - verkligt omistliga ljus i mörkret. Dina liberala grundvärderingar ger ger en extra tyngd. Sådana libertarianska perspektiv behövs verkligen i debatten!

#6 - - Tobbe:

Jag har just varit i Norge. Behöver jag säga mer?

#7 - - H-C Bergh:

Kort sagt; The Animal Farm.

#8 - - Tom Dahl:

Bra sammanfattning Lars, har inget direkt att tillägga i din konsekvensanalys.

Jag är bara så förundrad över de människor som fortfarande lägger sin röst på alliansen eller röda blocket trots att samhället krackelerar i rasande fart. Hur är det möjligt att inte se vad som pågår?
DÖ överenskommelsen är de yttersta bevisat att ingen av 7 klövern ens har en ambition att ta tag i problemet.

Tredje statsmakten, svensk media, håller alla politikerbroilers som "gisslan".

"Fortsätt med den förda politiken annars har vårt mediadrev avsatt dig senast dagen efter" är medias tysta budskap till dessa politikerbroilers.

#9 - - tipp:

Ines Uusman, det tidigare socialdemokratiska statsrådet, är ordförande i OK/Q8. OK/Q8s vd pensionerades med 2,5 miljoner kronor i årspension tills han är 85. För som Uusman hade sagt, enligt en föreningsmedlem, hon tyckte inte ha skulle bli en "fattigpensionär". Det är många i den politiska adeln som likt henne saknar all kunskap om "vanliga" människors vardag. Ändå är det otroligt att så många människor röstar på "adeln".

#10 - - Lasse:

SCB visade ett strömningsdiagram där sympatiändringarna visades.
SD fick störst inflöde från gruppen "vet ej" som fylldes på från S och M.
Bortfallet var ca 50% och gruppen vet ej var 16%.
Flyktingströmmarna påverkar även partiströmningarna!

#11 - - Jan Ivarson:

Lars, en utmärkt sammanfattning av S upp- och tillbakagång.

Det känns lite övermaga att säga varför folk röstar på S, men det bör få göras. Orsaken är att många saknar vana och intresse att söka kunskap och läsa artiklar. De är trötta av dagens arbete och vill koppla av på sin fritid. De läser i bästa fall rubriker och enstaka korta artiklar i gammelmedia och lyssnar på indoktrinerande SVT. En del får tidningar från facket och rörelsens organisationer. S-väljare matas dagligen med vänsterpropaganda i syfte att få dem avstå mer av deras inkomster till samhällets omättliga behov. Staten nöjer sig inte med ökade skatteintäkter genom löneökningar, utan kräver större andel av folks löner.

TV-kanalerna tillgodoser behovet av lätt underhållning men lotteri, matprogram och såpor mellan indoktrineringsprogram om flyktingar, homosexuella och andra utsatta i hela världen som det är synd om och som skall få svensk hjälp. Varje dag har radio och TV sådana program. Nu har jag tröttnat lyssna. Har bara på bilradion lågt för eventuella trafikmeddelanden.

S driver inte längre svenska folkets frågor. Partiet är till för utlänningars bästa och svenskar får betala notan. Det har varit möjligt för folk har rösta på vad partiet gjort, men fler får upp ögonen för att politik är till för framtiden.

#12 - - Sivert Lindqvist:

På tal om Palme, så avskaffade han tjänstemanna-ansvaret som vi så väl hade behövt idag.

Idag sköt Löfven och S ytterligare ett skott genom sin egen babordssida genom att ytterligare höja Robin Hood-skatten.

#13 - - Erik:

Lars pekar på flera viktiga punkter. Socialdemokraterna var det i särklass viktigaste partiet i historien - sett ur det breda folkets perspektiv. Socialdemokraterna bara inte omdanade det politiska landskapet i grunden utan lyckades dessutom balansera fram Sverige från ett av fattigaste länder till ett av det rikaste landet i världen under mindre än 70 år. Men i takt med att nyliberalismen lobbade för ett avreglerat kapital på börjades globaliseringen; den den "rörelsen" handlade främst inte om ekonomi utan om makt. När väl kapitalet släpptes fritt kunde man också tvinga små länder att inordna sig. Alternativet hade varit att inte gå med i EU. Slå vakt runt Svenska storföretag och på något märkligt sätt tvinga dem att inte agera på en global marknad. Omöjligt. över 70 % av all makt ligger nu hos EU. 70 000 sidor lagtext fick andras i ett nafs. Sverige är det land, sätt mot folkmängd, som har flesta antal exporterade storföretag. Nu kan vi på sin höjd bestämma lite runt några % skatter hit eller dit. Att Sverige och Tyskland skall ta emot flest flyktingar är redan bestämt över våra huvuden. Skulle Sverige göra som svenska folket vill, om de satte sig in i storpolitiken, skulle Sverige isoleras och utsättas för olika handelsblockad och sanktioner. Storföretag skulle fly landet så även riskkapital. Risken man tar i en sådan här diskussion är att vi fastnar i personfrågor - det är mycket farligare att diskutera idéer.

#14 - - Anders Rydén:

Att socialdemokraterna var de som byggde upp vår välfärd är ren och skär historierevisionism.
Är det några som vi bör vara tacksamma emot så är det Johan August Gripensedt samt 1809 års män.
Vad sossarna har gjort är att ta åt sig äran av deras arbete, de hade helt enkelt turen att komma till makten vid rätt tillfälle.
På sätt och vis är de fångade i sin egen myt nu.

Svar: Jag skrev inte det utan att socialdemokraternas stora framgång berodde på deras förmåga att skapa ett tryggt folkhem av de resurser som växte fram i samhället. De hade svaret på människors oro och otrygghet, det har de inte längre.
Lars Bern

#15 - - Göran:

#13 Erik: Flera ställer sig frågan hur man kan rösta på S och alliansen för den delen? Svaret på den frågan kan man finna i ditt inlägg. En helt felaktig bild av historien, som vi lär våra barn i skolan.

Det viktigaste partiet är det liberala partiet som fick till stånd en avreglering av skråväsendet och andra näringsförbud. Det öppnade dörren för Sveriges välstånd.

Hittade socialdemokraterna på allmän pension? Nej, det var borgarna som gjorde det. Socialdemokraterna ansåg att arbetaren inte skulle göra sig beroende av staten. När övergav de den sunda åsikten och insikten? Förmodligen när det viktigaste på världskartan blev att få röster.

När det skrivs om nyliberalism och avregleringar får man ett intryck att vi alltid har haft regleringar. Så är det inte. Regleringar är det som har lett fram till dagens ekonomiska situation. Skråväsende är mer eller mindre på väg att införas igen. Det ska vara yrkeslicenser hit och dit och andra hinder.

Socialism skulle vi ganska enkelt kunna göra slut på i Sverige om varje elev fick läsa Ludwig von Mises teorier om det socialistiska kalkyleringsproblemet plus påbyggnaden av det som senare tänkare har adderat till den.

Svar: De borgerliga partiernas stora misstag var att ta strid med S om ATP på 50-talet. Den striden cementerade S maktställning i flera decennier, till skillnad från utvecklingen i jämförbara länder.
Lars Bern

#16 - - Erik:

Vi har i dag ca 50 000 000 människor på flykt i världen. Det är mer än under andra världskriget när det var som allra värst och värre kommer blir det ju närmare vi går mot västernlandets totala ekonomiska kollaps. Detta beror dels på USAs och NATOs bombningar av mellanöstern samt på ISIS och dylikt. Spårar man ursprunget för dessa rörelser finner man att dem är finansierade av Saudiarabien och tränade av USA för att stoppa Iranska intressen.

Flyktingfrågan borde därför handla om orsak och verkan. Men dylik analys ter sig alldeles för komplex för SD. För SD kan inte växta om de inte fortsätter att producera den ena populistiska empatibefriade lösningar efter den andra som svar på sammansatta frågeställningar. Det vore katastrof för Sverige om SD fick inflytande över Sveriges utrikespolitik. SD är inget annat än ett massivt missnöjesparti som profilerar sig genom ogenomtänkta populistiska samt bakåtsträvande ”vi-och-dom-tänkande”.

Det är så oerhört mycket enklare att klaga och vara emot, än att försvara och vara för.
Svar: Men Erik, det du säger är inget nytt. Det är exakt så som sjuklövern nu argumenterat mot SD i 9 år och du kan ju se resultatet. Det SD gör är att adressera en fråga som oroar en mkt stor del av den svenska väljarkåren och bidrar till deras nya otrygghet. Övriga partier stoppar huvudet i sanden och vägrar se det alla andra ser. Det skapar en idealisk jordmån för SD och dess systerpartier i resten av Europa. Så om inte övriga partier börja lägga fram en politik som tar itu med det som oroar, så fortsätter missnöjet att få SD m.fl. att växa för att om några år ta makten i en rad europeiska länder inkl Sverige. I två av våra grannländer har dessa partier tagit plats i regeringen redan.
Lars Bern

#17 - - Sivert Lindqvist:

@Erik: Minst 54% av svenska folket håller inte med dig. Räcker det för dig att förstå att 7-klövern är fel ute.

Att SD är ett missnöjesparti och enfrågeparti är något som kastas emot dem i tid och otid. Senast stoppade de höjningen av SL-kortet i Stockholm. Var finns hopkopplingen med ovan nämnda missnöje?

När du pratar om ogenomtänkta förslag är det snarare MP som du bör beskylla. T. ex stoppet av Västerleden som kostat dig och mig mer än hundra miljoner kronor. Genomtänkt, nä.

#18 - - Anonym:

Det är i huvudsak inte flyktingar som kommer
till Sverige. Det är skyddsbehövande och
anhöriga som sätts på försörjningsstöd. Och så
är det 18000 arbetskraftsinvandrande, varav
ca 6000 är specialister. Detta kostar oss minst
80 mdr kr/år (Ruist) , en summa som påverkar
alla övriga budgetposter. Den som har invändningar
mot denna resursanvändning är inte en enfråge-
politiker utan rör sig över hela statsbudgeten./AN

#19 - - Erik:


Lars du har helt rätt i din analys. Det är Natos och USAs massbombningar som lagt grund för massflykt som högerpopulister reducerar ner till massinvandring. Människor bör vara oroliga - globaliseringen gäller på alla områden - även på politikens område. Sverige dras allt djupare in i storkonflikten mot Ryssland. Visst kommer SD att växa och Sveriges riksdag kanske bli ett tvåpartisystem mellan SD och alla andra partier. Så what? Det är SD förakt inför svaghet som vi bör vara alla räddas för. Först vill SD komma åt alla romer. Hur då? Ska vi jaga bort alla muslimer i Sverige? Vad kommer sedan. Vad kommer att hända då med alla svenska tiggare och hemlösa? Kommer dem bara om vi slänger ut romerna?

Vad kan SD göra åt omvärlden? Även om SD får 51 % av väljarstödet, vad tror SD att de kan göra för att trygga Sverige? Stänga Sveriges alla gränser? Sluta oss inlåt? Slänga ut alla invandrare? Bura in alla tiggare? Bara tillåta absolutsvensk kultur? Måste alla sjunga nationalsången i skolan innan lektionerna? Stoppa feminismen? Hur då? Stoppa alla ”kulturmarxister”? Arrestera alla Sverigesfientliga? Ska vi införa politiska kommissarier i Sverige? Hur många då?

Som jag skrev tidigare så har 70 % av makten i Sverige flyttat till EU. Ska vi gå ut ur EU? En konsekvensanalys borde i så fall vara på plats innan! Vad vill SD med utrikespolitiken? Konsekvenserna för var och ett förslag i så fall. Frågorna hoppas sig.


#20 - - Lennart N.:

#19 Erik

En bra början för dig kan vara att läsa SD:s partiprogram? Finns här.

https://sverigedemokraterna.se/var-politik/

Svaren på en del av dina frågor kanske finns här?

Felet som väldigt många människor gör är att lyssna på åsikter OM SD istället för att lyssna PÅ SD.

Tillhörde själv den skaran som var mycket bekymrad över hur ett "sådant parti" kunde få så många röster tills jag kom på att min uppfattning om SD var skapad utifrån diverse propagandistiska artiklar och program i kvällspressen och statlig svensk media.

#21 - - Jocke Svensson:

@Erik: Stackare, du måste ha ljugit ordentligt redan som barn. Värsta nerskrivna smörja jag sett på länge.

#22 - - Dagmar Sidlo:

Det är inget tvivel om det att socialdemokraterna befinner sig i förfall, moraliskt och politiskt, att de redan för 30-40 år sedan övergav sitt ursprungliga politiska program, sina värden och normer. Samtidigt är det ingenting överraskande att nu, när de blev rika på politiken, där de praktiskt taget beslutade om sina löner och förmåner själva, att de började identifiera sig med medelklassen och övergav de svaga grupperna. Bland dagens socialdemokrater hittar man även millionärer. M. Damberg sade ju före valet att socialdemokraterna inte borde koncentrera sig på de marginaliserade grupperna utan på medelklassen och dagens politiska program visar tydligt att socialdemokraterna gick åt höger. Allvarliga sociala problem och deras lösningar lyser med sin frånvaro. Diskussioner i riksdagen är en tom munhugning. I verkligheten gör de ingenting eller raka motsatsen
Det är grundläggande fel att man kan sitta i riksdagen resp. hålla på med politiken hela sitt liv. Möjligheten att bli i politiken borde vara kraftigt begränsad att man inte tappar kontakt med verkligheten. Precis som det var någon gång i gamla Rom eller Aten. Man fick sitta i senaten ett år och efteråt var regeringen granskat och ansvarade för sina politiska handlingar, de gick inte ostraffade. Även politikernas löner borde vara knutna till vanligt folks löner.

#23 - - Cosmik Debris:

När SD för första gången passerar 20 % i någon opinionsundersökning eller när Socialdemokraterna noterar under 20 % kommer en vändning.

Det finns gränser för hur stort avståndet får och kan vara mellan folket och makten. Sannolikt kommer opinionsundersökningar vara det som fäller nuvarande regering eller skapar en regeringskris. Trycket blir helt enkelt för stort. Hjärntvätten SVT håller på med dag ut och dag in är totalt verkningslös och dessutom kontraproduktiv. Tittarna går helt enkelt inte att manipulera längre när verkligheten befinner sig runt knuten och de drabbas med full kraft av den skadliga och kostsamma invandringen.

Min gissning är att det sker under 2015.

#24 - - Thor:

Jag tror du har tagit dig vatten över huvudet Erik. Din kommentar är väldigt förvirrad och sluggerpräglad. Kanske skriver du i affekt och då blir resultatet därefter. Men hursomhelst: detta kan SD göra med 51% i riksdagen: se till att Dublinförordningen strikt efterlevs. (Alla möjliga tramsförordningar från EU är Sverige bäst i klassen på att efterleva, utom just denna förordning som ju är riktigt vettig. Men den struntar våra myndigheter och makthavende politiker glatt i.) Stoppa den svenska "extra asylmöjligheten", gummiparagrafen om "övriga skyddsbehövande". Därefter är den annalkande samhällskollapsen i stort sett undanröjd.

#25 - - Erik:

Det här handlar om idéer, inte om personer. Vad är det för förhandlingsutrymme som SD försöker slå i sina kärnväljare att de verkligen har? Berätta istället för att hänvisa till länkar hit och dit. Berätta vad SD skall göra med alla romer när de får makten! Berätta istället vad ska SD göra med alla muslimer i Sverige när de får makten? Berätta vad kan SD göra åt omvärlden när de får makten? Berätta vad SD vill göra med alla: Feminister, Sverigefientliga, Kulturmarxister, Kulturförnyare, Vänsterfolk osv, osv när de får makten? ... Berätta i stället för att försöka komma med nedvärderade personangrepp. Det här handlar om missnöjes idéer. Inget annat. SD är bäst i särklass på att gnälla och Klaga.

SD kärnväljare är MÄN, ofta ensamstående från landsbygden. Nu på senare tid har även välutbildad medelklass anslutning sig. I någon mån har också männen fått det mycket sämre. Ty dem har inte i samma utsträckning flyttat in till storstäderna. De har inte tagit risker som det innebär att ta stora studielån. De har inte vidareutvecklat eller ens vidareutbilda sig. Unga tjejer har i dag betydligt bättre betyg än unga pojkar. Unga kvinnor är också i majoritet på universiteten. Vad är det SD försöker att slå i dessa män att de kan gör för dem annat än använda deras missnöje för att dels berika sig själva samt få MAKT.

SD kan inte göra ett skit. De kommer inte få något förhandlingsutrymme mot omvärlden.
Svar: Din affekt får dig att resonera väldigt emotionellt och inte se det uppenbara. Det är väl självklart att om SD får makten så gör de som finnarna, de stänger gränserna så att inflödet av mer flyktingar och andra som söker sig hit kraftigt minskas. Det rör sig trots allt om 100.000 per år. Det de kommer att göra med tiggeriet är sannolikt att man på olika sätt kommer att försvåra det och ge ordningsmakten ökade befogenheter att avhysa folk från tillfälliga boplatser. Sannolikt kommer man även att minska toleransen när det gäller viss brottslighet och man kommer att intensifiera brottsbekämpningen. Så det är nog ganska mycket de skulle kunna göra om de fick makten.
Glöm inte att SD:s politik handlar om att angripa det i dagens samhälle som skapat en ny otrygghet hos många. Och detta gäller inte bara lågutbildade män på landsbygden som du tror. Jag känner kristna invandrare från Mellanöstern som känner mkt stor otrygghet pga den ökande muslimska invandringen. Och även bland dem hittar du idag potentiella SD-väljare.
Jag tror du gör dig själv en otjänst om du hemfaller åt önsketänkande och underskattar den här folkrörelsen. Försök istället få övriga partier att börja ta människors otrygghet på allvar, då kanske du kan medverka till att förhindra en fortsatt tillväxt av SD.
Lars Bern

#26 - - tipp:

Jag har träffat en del SDare. Förutom svenskar även människor från övriga Europa, Afrika, Mellersta Östern och Ostasien. En del av dem medlemmar även om de inte varit svenskar. Gemensamt för en del är att de är ängsliga för vad som pågår. Verkligt skyddsbehövande kommer till ett land där samma förtryck som rådde i deras land börjar accepteras. En del av den svenska kulturen var det sociala kontraktet. Stat och medborgare litade på varandra: folk gjorde i stort sett rätt för sig och staten slösade inte med pengar. Folk i en del andra länder tyckte att svenskar var så ärliga att de var dumma. Var det en kultur att förringa? Idag invandrar stora mängder människor som har en helt annan syn på vad SAM-hället är och vad "staten" står för. Därför börjar SAM-hället att uppluckras och staten är inte längre något att lita på. Inbetalda skatter och pensionspengar anser sig politikerna kunna använda efter eget gottfinnande. Det börjar bli allt sannare att svenskar är så ärliga att de är dumma.

#27 - - Sivert Lindqvist:

@Erik:, Tyvärr är du så felunderrättad att jag som fler tycker synd om dig. Just nu är det nämligen så att SD är största parti bland män generellt, utbildade eller outbildade.

Du verkar leva i en värld som är ett tiotal år bak i tiden. Vi är bara några månader från att SD är näst största parti i Sverige. Detta gäller hos institut som var nära det riktiga valresultatet. Förmodligen större än S, bl.a p.g.a deras samarbete med MP och andra pajaskonster.

Precis som Lars säger så är din enda chans att förstå den verkliga situationen i Sverige av i dag. Inga bostäder och jobb åt våra ungdomar, indragningar för de som med svett och möda byggde upp vårt land. Det är inte värdigt att behandla mina farföräldrar på det viset.

#28 - - Cosmik Debris:

@#25 - Erik:

” SD kärnväljare är MÄN, ofta ensamstående från landsbygden. Nu på senare tid har även välutbildad medelklass anslutning sig.”

Kärnväljare? Det var ett nytt grepp! Förut har vi hört att ALLA SD:s väljare är lågutbildade yngre män på landsbygden. Anar man en glidning där när verkligheten blir ett problem? I Sentio:s senaste mätning fick SD 19,4%. Sentio är också det opinionsinstitut som har prickat SD rätt vid valen 2010 och 2012. SCB:s mätningar har varit rent trams och inget institut man tar på allvar.

Du har uppenbara demografiska problem att få ihop ditt resonemang. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många ”bonnläppar” med rösträtt inom landets gränser. Varför tror du att välutbildad medelklass ansluter sig? Mitt svar blir att det är de nu blir varse invandringens skadeverkningar, något de fram tills nu valt att blunda för. Om det beror på omsorg om den egna försörjningen, karriär eller vanligt hyckleri låter jag vara osagt.

Det jag vet är att 5,7 % av Sveriges ”bonnläppar” i valet 2010 hade rätt.

#29 - - Magne:

Naiviteten i SDs politik är den att de tror att de kan stävja bilbränder, överrepresentationen av våldtäkter bland invandrare och segregering genom att minska nivåerna på nuvarande invandring med 90 %, eller endast ta emot kvotflyktingar. Men nej, mångkulturens förskräckelse är redan inbyggd i samhället, oavsett om SD nu gör sina åtgärder den dagen de eventuellt styr Sverige. Vad SD måste göra är att ompröva alla medborgarskap som tilldelats asylanter och dess anhöriga från tidigt 90-tal. Återflyttning till vederbörandes land bör ske snarast SD får makten. Den otryggheten du talar om Lars, kommer knappast minska om inte dessa åtgärder äger rum. Hur liberal och vänligt inställd du än vill vara och anser att "dessa åtgärder är ju förskräckliga", är det enda alternativet om det är svensk trygghet du söker. Det andra alternativet är nämligen laissez-fairemodellen, där alla får sköta sitt, men inte behöver bry sig märkvärt om det är en liten shariazon där, ett rån på den gatan eller otrygghet där.


Svar: Du har nog missuppfattat min artikel, läs den gärna igen. Det är inte jag som söker, jag bara konstaterar att människor i Sverige känner otrygghet över den situation som massinvandringen skapar och att SD är det enda parti som satsar på en politik för att möta det problemet. Jag har inte skrivit ngt om hur sannolikt det är att de lyckas. Så länge som det finns människor som tror att SD kan göra ngt åt problemet så kommer väljartillströmningen att fortsätta. Den kan bara vändas, om t.ex. S erbjuder mer trovärdiga lösningar, men eftersom de inte ens vågar debattera frågan på sin kongress så är det bara SD:s lösning som återstår idag. Det är det artikeln handlar om.
Lars Bern

#30 - - Thomas:

I min enfald trodde jag att svenska politiker skulle värna svenska medborgares intressen såsom välfärdsområdena.Men det jag ser idag är en massiv nermontering av densamma.Det jag ser är istället satsning på invandringsområdet med alla dess kostnadsposter.Till det kommer en allmän otrygghetskänsla som är svår att skaka av dig.
Visst kan jag ha medkänsla med folk som flyr skräckvälden.Men varför ska vi mer eller mindre ensamma som land ta ansvar för detta internationella problem? Hur långt är våra politiker beredda att gå innan det går upp för dem att landet Sverige håller på att gå sönder?

#31 - - Björn i Bromma:

Man har målat in sig i ett hörn och kommer inte därifrån, trots att färgen på golvet har torkat för länge sedan.

#32 - - Magne:

Lars,

Jag ber om ursäkt, mitt inlägg gällde en kommentar du skrev här på bloggen:

"Det är väl självklart att om SD får makten så gör de som finnarna, de stänger gränserna så att inflödet av mer flyktingar och andra som söker sig hit kraftigt minskas. Det rör sig trots allt om 100.000 per år. Det de kommer att göra med tiggeriet är sannolikt att man på olika sätt kommer att försvåra det och ge ordningsmakten ökade befogenheter att avhysa folk från tillfälliga boplatser. Sannolikt kommer man även att minska toleransen när det gäller viss brottslighet och man kommer att intensifiera brottsbekämpningen. Så det är nog ganska mycket de skulle kunna göra om de fick makten.
Glöm inte att SD:s politik handlar om att angripa det i dagens samhälle som skapat en ny otrygghet hos många."

SD angriper självfallet "det i dagens samhälle som skapat en ny otrygghet hos många". Där är vi båda överens. Men de kommer i praktiken egentligen enkom klaga och orera över att det är på detta vis i Sverige 2015, och de kommer göra samma sak om de nu kommer till makten 2022. SD måste propagera för en återflyttning av alla asylanter och dess anhöriga från tidigt 90-tal, för att de ska kunna få genomslag av sin politik. Att jämföra Sverige med finnarna är inte ens i närheten av en god jämförelse, eftersom vi har tagit emot c:a 2-3 miljoner från dysfunktionella stater de senaste decennierna, medan de tagit emot några hundra per år, vilket motsvarar 1 % av vårt mottagande om 30000 är en approximativ siffra.

#33 - - Samuel af Ugglas:

Lars Bern,
Vi förstår Din analys men det fattas några viktiga ingredienser.
Socialisterna berövade medborgarna rätten till egendom, bruks och nyttjanderätten till densamma.
Man köpte de egendomslösas röster genom att garantera valmanskåren livsmedel som i princip skulle vara näst intill gratis.
Man lovade samma valmanskår garanterade fickpengar och möjligheter till egnahemsverksamheten bl.a. ett lockande refugium till sina nära och kära. Jobben i industrierna ordnade slantarna.
Man fick garanterat kontrollen över medborgarna med hjälp av "försäkringskassan".
Den så kallade "allemansrätten" som endast fungerar som ett vilset ord i regeringsformen gav politikerna oinskränkt makt att begränsa fastighetsägare bruks och nyttjanderätt till sin egendom.
Listan kan göras mycket längre men framtidsscenariot med över en miljon nya medborgare som tidigare knappast varit skatteobjekt med svenskt synsätt kommer nog inte frivilligt och med entusiasm bidraga till det nuvarande kjedebrevsystemet.
Visst finns det lösningar utan nöd, våld och elände men Sverige är på nuvarande stadium inte moget för de förändringar som skall till.

#34 - - niklasp:

SD 2018#35 - - Eric:

Någon som skriver "..dem har inte i samma utsträckning " kan man aldrig ta på allvar.
Att kunna skilja på "de" och "dem" är Åk5...
F'låt mitt raljanta sätt, men erfarenheten talar..

#36 - - Ådärkomdenja:

(s) påminner om fjällämlar. Vilka i samlad skara marscherar envist vidare - ofäränderliga som de är - även om problem som en bred älv korsar deras framfart, så drunknar lämlarna hellre än att söka ny och säker mark.

En annan likhet är att både lämlar och sossar är gnagare. Sosselämlarna attackerar det svenska nationsträdet, som man bestämt sig för förgöra genom att gnaga av alla rötter på.

Jag emotser ett fortsatt lämmeltåg, dels att så många sosselämlar som möjligt dör ut, dels att fler tillfrisknar och förstärker lämmeltåget till sverigedemokraterna.

#37 - - Lennart Granqvist:

Det var en man som en gång myntade begreppet:"Efter oss kommer syndafloden".
Vem var denna person?
Var det månne Olof Palme?
Eller var det en som skådade ljuset i tunneln och insåg att
syndafloden var giljotinen.
Det kommer kanske den dag när våra "blinda" politiker ställs inför Pontus Pilatus och avkrävs ansvar.

#38 - - Håkan Bergman:

Björn i Bromma #31
Det är ett tak man har målat och nu står man där och börjar känna lite lätt svindel.

#39 - - Anders Johansson:

@ #16 Erik m fl
Är det några som sysslar med "populistiska empatibefriade lösningar" är det 7-klövern.

Vår sk flyktinghjälp är ineffektiv, inhuman och självdestruktiv. De pengar vi lägger på flyktingar i Sverige kan hjälpa hundrafalt fler i närområdenas flyktingläger. I Sverige talar vi om belopp i storleksordningen 1000 kronor per dygn och person, i flyktinglägren kan den summan hjälpa en hel familj med mat, värme och mediciner i en hel månad. Samtidigt når inte hjälpen just de som behöver den som mest, exakt vad är "humant" med att prioritera dem som haft råd att betala flyktingsmugglare 100 tusen och samtidigt inte hjälpa barnen och de fattiga i flyktinglägren som inte haft den möjligheten? Ovanpå detta så orsakar massinvandringen stora sociala spänningar och enklaver med olika rättsuppfattning där många inte anser sig tillhöra eller känna lojalitet till det Svenska samhället.

För mig är den förda politiken fullständigt obegriplig.
De enda logiska förklaringarna känns alltför konspiratoriska.
Återstår de ologiska - total inkompetens och ideologiska skygglappar.

#40 - - Observator:

Om man betänker att SD:s partiledare tycks vara spelberoende, att den vikarierande partiledaren är en typ, som likt Stalin med iver ägnar sig åt maktbevarande utrensningar och dess partisekreterare en person, som vill att vi skall tro att han ”var också med i 30 november-marschen i Lund under några år, av ren nyfikenhet” (intervju i Expressen Publicerad 08 apr 2015 10:30), så måste man väl börja undra om inte opinionsundersökningarna i realiteten visar på en demonstration mot de övriga partierna – inte sympatier för SD. Jag tror inte att det behövs så stora kursavvikelser från den nuvarande besinningslösa migrationspolitiken av de partier, som bär upp den, för att sympatierna för SD skall börja minska. Men om en sådan kurskorrigering inte sker inställer sig följande fråga: innehåller sympatierna för SD redan nu ”ketchupeffekten” eller väntar vi ännu på den?

#41 - - Fredrik:

Sossarna har turen att regera när allt tidigare generationer byggt upp föll på plats. Utan stormakttidens blodiga slag hade vi troligen varit en del av Ryssland idag. Utan allt politiskt arbete under 1800-talet för att flytta makt mot folket hade vi inte haft tryckfrihet och demokrati. Utan våra innovativa ingenjörer hade vi inte haft de samhällsbyggande företagen som ex ASEA. Utan hårt slit av våra föräldrar och förfäder hade inget fungerat. Efter andra världskriget fanns allt på plats samtidigt som Europa skrek efter våra produkter. Det försprånget förspilldes på några decennier av Socialdemokraternas hybris om att allt var deras förtjänst. Allt åt alla blev inget åt någon. Idag slängs de som byggde samhället ut på gatan. Man skäms.
http://www.metro.se/nyheter/larmet-fran-stadsmissionen-vara-pensionarer-hamnar-pa-gatan/EVHnkt!0eqvjwkBRwge2/

#42 - - Peter Grafström:

Anders Johansson
Ingen risk att du kan bli för konspiratorisk. Britterna mha samväldet och Usa har sedan länge, före första världskriget, förberett den folkomflyttning som pågår för att underlätta hegemonin över jordens naturtillgångar. De som drivs bort skall känna sig välkomna i väst där dessa anglosaxare dominerar totalt. I stället för att folk i Mö Afrika mm har nationell självständighet och kontroll över sina naturtillgångar skall de i likhet med oss försvinna i smältdegeln och bli lätta att manipulera av världsregeringen som helt domineras av anglosaxarna.
För att förverkliga fördrivandet behövs krig. Därför behövs radikala våldsinriktade rörelser. Redan före första världskriget bedrevs med stora resurser (bla Rockefeller och franska Rothschilds kan med säkerhet sägas ha finansierat) en organiserad islamisering av Europa. Den brittiska pressen av idag som är ett rent propagandaverktyg förtiger det brittiska kungahusets djupa inblandning i islamiseringen av Europa och det öppna stödet till rekrytering av de terrorister som krigar för det anglosaxiska imperiet. Prinsen av Wales, tronföljaren, har personligen prisat såna islamistiska terrorrekryterare som flödar in krigare till MÖ.
Rekommenderar The Milner-Fabian Conspiracy (2012) av Ioan Ratiu
Fabianerna är värda en separat kommentar och har också stor betydelse för hur man bör uppfatta det vi kallar vänster, som egentligen har ett mycket stort överlapp med samma finansoligarki som dominerar världen även om vanliga anhängare av S och V mfl inte kan skyllas för det.

#43 - - Lasse J:

Konsumerade själv bara sk gammelmedia för några år sedan och tyckte att SD verkade vara läskiga. Efter hand blev verklighetsbeskrivningarna och angreppen på SD alltför absurda. Jag började söka information på nätet och läste på själv om vad SD står för. En del liknar det med Neo i Matrix som tar det röda pillret. När man väl insett omfattningen av lögnerna och propagandan i etablerade medier om SD och vad som verkligen händer i landet finns det ingen återvändo. Ögonen kan inte stängas när de väl öppnats. SD är inte heller längre ett "missnöjesval", det är ett seriöst val. Värdena i socialkonservatism saknas helt klart i Svensk politik och SD arbetar hårt för att hålla rasister borta från dem. Att många lycksökare och mindre lämpliga dras till ett snabbt växande parti är inget konstigt, samtidigt var det oväntat få av SDs tusentals aktiva som media hittade något på under supervalåret 2014.

Socialkonservatism innebär kortfattat:
Krav på lag och ordning, eftertänksamt framåtskridande och bevarandet av välfungerande gemenskaper såsom familjen och nationen samt sociala reformer, ökad rättvisa och ansvar för samhällets svaga grupper. Till skillnad från högerns egoism och bristande empati med sina arbetande landsmän samt vänsterns naiva människosyn, förakt för traditioner och bristande respekt för lag och äganderätt.

#44 - - Magne:

Ponera att SD sitter i regeringen 2022. Och de har sin socialkonservativa värdegrund. Då bl.a. detta ska genomföras: "bevarandet av välfungerande gemenskaper såsom familjen och nationen samt sociala reformer, ökad rättvisa och ansvar för samhällets svaga grupper." Vad är det som ska bevaras? Är det utanförskapsområdena? Är det segregeringen? Är det Malmö, Södertälje och Botkyrka som ska bevaras? Kommuner som går back och måste få pengar från kommuner som går i vinst, via det kommunala utjämningssystemet?

SD kommer på sin höjd stoppa det organiserade tiggeriet, och självfallet minska antalet migranter från dysfunktionella stater med 90 % om inte mer. I övrigt står vi inför samma vardag som vi gör i dagsläget, men betydligt värre eftersom vi har minst 300 000 nya migranter från dysfunktionella stater att vänta inom denna regeringsperiod. Kort sagt, fortsatt otrygghet, områden man helst inte besöker (no-go zoner), kommuner som inte kan livnära sig själva.

SD måste införa ett återflyttningsprogram för flyktingar och dess anhöriga som på felaktiga grunder tilldelats svenskt medborgarskap, och det från tidigt 90-tal, för att kunna bevara en svensk trygghetsmodell. Och att nu slänga epitetet rasist är en naivitet som saknar motstycke. Detta har ingenting med rasism att göra, hudfärg har inte betydelse för vilka som får stanna i detta land om ett återflyttningsprogram genomförs. Det är flykting- och anhöriginvandrare som på FELAKTIGA grunder fått svenskt medborgarskap sedan 90-talet, som måste till sina ursprungsländer de invandrade från.

#45 - - Fredrik J:

Värt att komma ihåg är att både socialdemokratin och liberalismen växte fram i en nationalistisk kontext. Nationalistisk i det hänseendet att det för den tidens människor var självklart att det var nationen och människors samhörighet genom språk, kultur och i viss mån religion som var den självklara grunden. Ingen under början av 1900-talet ställde frågan: "Vem är egentligen svensk?".

Vi ska också komma ihåg att bara några årtionden tidigare hade Europa slitits sönder av de olika kungahusens intriger gestaltade genom krig. Nationen och en sund nationalism (där ingår inte den ockulta, rasistiska nazimen) var ju ett sätt att organisera samhället delvis till skydd för den svage. Medborgarskapet som tanke växte fram genom de franska och amerikanska revolutionerna och en produkt ur revolutionskaoset var att alla medborgare skulle vara lika inför lagen. Tanken om nationen som något sammanhållande för folket och demokratin var given för socialdemokraterna förr i tiden liksom för liberalerna ,medan högern sneglade åt kungahuset och sina privilegier, grovt beskrivet.

Men , som du så klokt skriver Lars, S gick under Palme från att vara en folkrörelse med ansvarstagande till att bli ett adelsparti med ett odemokratiskt konsensustänkande präglat av en luddig internationalism. Denna internationalism har för S del lett till ett förakt för den tidigare nationalstaten. Folket är valboskap och politikerna är folkuppfostrare. Glömd är idén om den representativa parlamentarismen, född är villfarelsen att politikerna ska fostra fritänkande folkgrupper genom repressalier och medias nickedockor. Detta är tydligast just inom S, tror jag. DÖ är beviset.

Människor söker alltid sammanhang och identitet. Ju oroligare samhället blir desto viktigare blir det. När S inte klarar av att definiera vad Sverige och vårt samhälle ska utgå ifrån för värden så kommer SD och definierar det. Likaväl som S saknar identitet så har SD just identitet. Det spretiga rännstenspartiet har blivit en folkrörelse medan socialdemokraterna, så här nationaldags, istället frågar sig i självföraktets anda; "Vem är egentligen svensk?"

#46 - - Samuel af Ugglas:

Så länge svenska folket tillåter socialisterna att med hjälp av skatteutplundring av medborganas egendom kan fortgå kan dom sitta tryggt på maktens taburetter. Men som i alla krig, betalar man inte sin soldater, i Sveriges fall horder av oavsättliga civila tjänstemän som kommer framkalla våldsamma omkastningar i civilsamhället. Det kommer garanterat invandrare och "asylanter" att sörja för. Kommunisten Torbjörn Tännsjö försöker köpa sig tid genom att föreslå och framtvinga en avveckling av den så kallade svenska "välfärden" till förmån för nykomlingarna!

#47 - - Erik:

#44 "SD måste införa ett återflyttningsprogram för flyktingar och dess anhöriga som på felaktiga grunder tilldelats svenskt medborgarskap, och det från tidigt 90-tal, för att kunna bevara en svensk trygghetsmodell".

Det är det här jag menar! SD KAN inte tala om något annat. Det är BARA invandring. Inte enbart om att stoppa invandring, utan här handlar det om att rensa ut människor som bott och verkat här mer än 20 år. Kanske har de bildat familj, utbildad sig. Min närmsta granne är flykting ifrån Iran. Utbildade sig till tandläkare här. Sedan lade han till en MD. Är nu en av Sveriges ledade inom sin specialitet. UT med honom. Hur skulle deportation av invandrare som bott här sedan 90-talet på felaktiga grunder gå till? Med godståg från uppsamlingsläger för vidare transport? Vad skulle hända om SD skulle realisera detta. Omvärldens reaktioner och rapportering?

Bra att äntligen får svar på frågan vad ska SD göra? Det är inget annat än en etnisk rensning och det skall stå för trygghet?

#48 - - lionhard:

S har som vi alla känner till gjort fundamentala bidrag till det Sverige som formades under åren 1920-1960 men som därefter gradvis förlorat förmågan till en realpolitisk förnyelse. Vad vi ser idag är ett huset Buddenbrooks i sista stadiet av förfall. Av Hjalmar Branting har vi fått en Stefan Löfven och av Ernst Wigforss en Magdalena Andersson för att inte tala om resten av det sorgliga följet. De flesta svenskar har slutat lyssna på dem.
Den borgerliga alliansen har ännu mer förlorat kontakten med folket eftersom de flesta håller sig med en personlig agenda varför SD med alla sina svagheter och brister är på väg att bli ett möjligt alternativ, i synnerhet om partiet fortsätter att mogna och utvecklas. Inte minst när det gäller försvar, klimatpolitik samt skola och familjepolitik står partiet med fötterna på marken. Orsaken är som Lars klargör att det är det enda parti som bryr sig om vad som verkligen oroar och bekymrar människorna. Det som verkligen är omöjligt att begripa är varför överheten med all sin hjälp av sina mediala femtekolonnare inte ännu förstått att de förlorat folkets kärlek och tillit eftersom överheten ständigt kör över folket på sitt arroganta och överlägsna vis. Inget var tydligare än att lyssna på FPs Birgitta Ohlsson i TV härom kvällen som vill bestämma över familjen och inte familjemedlemmarna själva, ty dessa begriper inte sitt bästa.
Dessa politiker vill helst byta ut sin befolkning mot något annat och i deras mening bättre men borde i stället tänka den mer troliga tanken att de en dag själva kommer att bli utbytta.

#49 - - Magne:

Erik, 1, du är på dagisnivå när det kommer till att uttrycka sig skiftligt, och 2, du förvanskar min text. Jag har inte nämnt någonting om en etnisk rensning. Att du ens kan ta de orden i munnen får stå för vad du själv är kapabel till. Det är du som tänker i de banorna. Och din subjektiva upplevelse där din granne är tandläkare, är det det bästa du har att komma med? Är det inte så att utrikes födda arbetar 57 % av befolkningen 20-64 år medan inrikes födda i samma åldersgrupp arbetar 82 % (för att ta ett exempel, jag kan ge fler om du insisterar) (http://www.tino.us/2013/12/skakande-ny-rapport-fran-scb-om-integration/)?

Att införa ett återflyttningsprogram är ingalunda konstigt, det är ju nämligen så att dessa människor, c:a 90 % av dem som kommer saknar asylskäl, då är det alldeles riktigt att man gör rätt, dvs. återflyttar dem till sina ursprungsländer de kom från. Det är med denna politik SD kan genomföra sin vision om bevarandet av det trygga svenska samhället. Och vart ska dem? Det är inte svårare än att de ska till regionen de utvandrade från.

Erik, notera att det kanske inte ens är SD som lägger detta förslag. Det kan vara ett parti som blir större än SD är i nuläget. Elda på denna brasa med 1 miljon eller 2 människor från dysfunktionella stater några år till och det kanske inte ens är den parlamentariska vägen återflyttningen sker. Alltför stor brottslighet i mindre kommuner, alldeles för hård konkurrens om de arbeten som finns, för litet bostadsutbud, och en katalysator i form av en finansiell kris, kan få en rubbning som vi i Sverige knappast har sett tidigare. Därtill det karga och kalla klimatet lämpar sig inte för en sovsäck under en strand, utan det blir svenskar som har sina bosättningar utomhus under trappstegen i stad och land. Min förhoppning är att det kan gå lugnt till.

#50 - - Erik:

Intressant detta; politik handlar om att lösa samhällsproblem. Politiska partier handlar om ideologier. Jag anser att ideologier används för att ändra på människors hjärnor - att alla ska tycka likasinnat. Det är så man uniformerar grupper. Det är så man bygger makt. SD är rätt lika Feministiskt Initiativ. Jag är en va FIs starkare kritiker. FI är betydlig tuffare att möta i debatt än SD:are. Avsevärt bättre pålästa samt mycket högre utbildade. Inte dessutom mindre så handlar både SD och FI om identitetsideologier. Alla ska tycka lika eller frysas ut. Ideologin handlar i bägge fall om att den gemensamma identiteten är den bärande iden. Ev viss grupp, nationallitet eller kön (sak samma ...) anser sig var mer förtryckt eller missgynnad. Missnöjespartier i mina ögon. En ideologi som bryggeri på identitet istället för universella idéer om vad en människa är. Idéer om vad ett samhälle är. Idéer om hur vi bäst lever tillsammans. Där vi ständigt lär oss mer. Prövar och förkastar. Prövar nya idéer. Försöker lösa problem in har något att erbjuda utan är enfrpgepartier utan helhet. Den helhet som finns är bara kopierad från andra partier. Diskuterar man med SD blir debatten enkelspårig - allt de promotar är begränsad invandring. Det står högt upp på deras dagordning och detta i en globaliserad värld. Kapitalet känner inga nationalgränser. Idéer uppfinningar och lösning kan heller inte fångas i en nationalideologi. Vad är SD lösningar, för utom att stänga för alla flyktingar? Detaljpolitiken? Hur ska SD ta sig an det faktum att unga pojkar inte hänger med i skolan. Får sämre betyg och pluggar vidare betydligt mindre? Hårdare tag i skolan? Stängare lärare?

#51 - - Magne:

Erik, du skriver: "Avsevärt bättre pålästa samt mycket högre utbildade." Men om du nu ska klaga på sverigedemokraters utbildningsnivå och hur pålästa de är, kan du väl börja med att själv ha en intellektuell skärpa som överstiger en elev som går i årskurs 3?

#52 - - Bad News:

Inledningen får mig att kräkas! Vilken vulgärt propagandatrams! Kommunisterna hotade med blodbad och Sovjetisk invasion om de inte fick totalitär makt över alla pengar och alla slavar i Sverige. En ideologilös men girig psykopatisk grupp inom kommunisterna var mer pragmatiska, eller lät sig mutas av borgarna, och blev sossarna.

Och som sossarna har ödelagt samhället under de senaste 50+ åren! De har rivit det mesta av vårt kulturarv och ersatt det med sina slummiga stalinkaserner i storhetsvansinnig jätteskala. De har stulit det mesta av allt välstånd som alla nu levande svenskar har skapat under sina yrkesliv. Det enda som återstår är en gigantisk skuld.

Socialdemokratin har åtminstone sedan 1960 uteslutande stått för att avindustrialisera Sverige, mångdubbla pappersbyråkratin och stjäla allting de kan komma över från samhället. Redan 1960 kunde man lätt förutse vad som skulle hända. Folkhemsdyrkarna fattar inte att de de facto dyrkar dagens situation genom att stödja hela orsaken till dagens situation, nämligen sossarnas makt på 1960-talet med totalitär koncentration av all makt och alla pengar i samhället till ett fåtal politikers fickor.

#53 - - Gert B.:

#14. Anders Rydén har rätt som hyllar Johan August Gripenstedt. Sveriges finansminister 1856-1866 och en av historiens viktigaste svenskar. Han låg bakom järnvägsutbyggnaden i vårt land och tack vare honom avskaffades många tullar och frihandeln kunde blomstra. Oerhört viktiga ingredienser för framväxten av välfärdslandet Sverige.

#54 - - Bo Hofvander:

Allt förnuftigt har sagts om det politiska läget i landet och om (s). Men jag vill ändå bidra med min historia om hur det kan gå till när det gäller åsiktsförtryck och anställningsskydd och hur det gick till i en av (s´) främsta bastioner - PRO - en organisation avsett för gamla avdankade betongsossar där jag hade jobbet som kanslichef för ett lokalt distrikt i ett antal år.
I min yrkesroll hade jag nära kontakt med alla medlemmar och allt som tiden gick var det flera av dessa gamlingar som ringde in och klagade på att de hade fått så många främmande som flyttat in i bostadsområdet och inte kunde de tala något språk heller, varken engelska, tyska, italienska eller franska och absolut inte svenska. Var kom de alla ifrån och fattiga verkade de inte heller trots att man hört att de flytt från krig och förföljelse?
Men de kom ändå hit tomhänta och fick genast hyresfritt tillgång till en bra bostad och blev försedda med en inredning, tjocka mattor, gardiner och fina stora skinnmöbler som de gamla utslitna och skattebetalande pensionärerna aldrig någonsin haft råd med.
Deras barn var dessutom de bäst klädda och hade de finaste leksakerna i sandlådan. De hade också de dyraste cyklarna och trampbilarna. Man frågade mig hur detta kunde komma sig, för ingen av dessa nyanlända föräldrar verkade arbeta utan var hemma hela dagarna och satt och tittade på storbilds-TV från utlandet via parabol och lyssnade på musik som man sällan hade hört i Sverige?
Priset togs dock när en gammal medlem ringde och berättade för mig att han inte längre hade råd att gå till tandläkaren och heller inte till doktorn men var det så, hade han inte råd att hämta ut sina mediciner eller sätta mat på bordet - och han hade arbetat, slitit ut sig och betalat sina skatter och sociala avgifter under ett långt yrkesliv. Nu var han tandlös och levde bara på gröt och soppa. Vad gjorde PRO för att hjälpa alla oss gamla, frågade mannen?
Så en dag blev han inbjuden till en nyanländ grannfamilj och fick då se hur helt otroligt påkostat lägenheten var inredd och han fattade ingenting. Hur har de haft råd med detta? Var de förmögna när de kom hit, för ingen verkade arbeta?
Så bjöd hustrun på kaffe och kakor, men eftersom vår käre gamle PRO-medlem inte längre kunde tugga tackade han nej genom att peka på sin tandlösa mun. Då böjde sig kvinnan fram mot honom och pickade på sina fina vita tänder och sa på mycket bruten svenska: "- 30 000 kronor! - Socialen betala! 30 000 kronor Socialen betala!”
Sååå!? Var det dit som våra skatter gick? frågade mannen mig. Ja, det heter ”bidrag”, svarade jag.
En tid senare berättade jag för en i styrelsen vilka historier medlemmarna allt oftare berättade i telefon - men det skulle jag inte ha gjort. Inte heller skulle jag en tid senare har svarat sakligt och faktafyllt i lokaltidningen på en insändare om invandringens konsekvenser på landet välfärdssystem där det påstods att Sverige kunde ta emot minst 10 miljoner fler flyktingar och invandrare!
En tid efter detta fick jag utan den minsta förvarning sparken! Jag fick gå omedelbart för jag var ju rasist och "delade inte organisationens värdegrund"! Facket svek mig också, för jag var ju "rasist" och sådana ska man göra processen kort med och det trots att jag är sedan 25 år gift med en kvinna från Sydostasien, har fler utomeuropeiska invandrade släktingar och vänner än vad jag har egna svenska och är dessutom genom giftermålet delägare i en stor kokosplantage 17 timmars flygresa från Sverige - men jag var lik förbannat rasist och främlingshatare i både PRO:s och mitt facks ögon!
Så går det till i den "demokratiska och humana stormakten Sverige", där man gjort sig berömd för att ”försvara” åsikts- och yttrandefriheten. Jo, jag tackar jag! Jag är inte ensam med dessa bittra erfarenheter.

Upp