AIIB visar att centrum för världsekonomin på allvar börjar flytta österut

I skuggan av sluggerboxningen om Greklands ekonomi händer det saker på andra håll i världsekonomin som på sikt blir mycket betydelsefullare. Jag har översatt en op ed från China Daily som nog bör betraktas som regimens uppfattning.

http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2015-06/30/content_21140139.htm

Finansiella ledare från 57 stater samlades i Peking den 29 juni för att underteckna avtalet som grundade den Asiatiska Infrastruktur och Investerings Banken (AIIB). Den förväntas bli regionens största investmentbank under detta århundrade.

För sjuttio år sedan inrättades Världsbanken (WB) som det första globala finansinstitutet. Den leds av USA och dess nära ekonomiska och politiska allierade i väst. WB utgör tillsammans med Världshandelsorganisationen (WTO) och Internationella valutafonden (IMF) kärnan i världens finans- och handelssystem sedan mer än ett halvt sekel. Alla organisationerna domineras av USA och deras västliga allierade. Även Asiatiska utvecklingsbanken (ADB), som inrättades 20 år efter Världsbanken, har till stor del kontrollerats av Japan, som stöds av USA och andra av västs ekonomiska stormakter.

Kina gynnades av den globala och regionala utvecklingen och finansinstituten i det inledande skedet av ekonomiska reformer och öppenhet. I takt med att Kina utökat sin ekonomiska styrka har man starkt bidragit till finansieringen av institutionerna. Men trots att Kinas ekonomiska bidrag till dessa institutioner ökat betydligt, har Kina fortfarande begränsat inflytande över förvaltning och drift.

Med sin snabbt tilltagande ekonomiska tyngd önskar Kina att få en mer ledande roll i den globala finansordningen. Den tidigare oförmågan att uppnå detta har berott på ledningsstrukturen för dessa institutioner, där Kina är en minoritetsaktieägare med marginell rösträtt.

Sedan den globala finanskrisen utlöstes av den amerikanska bolånekrisen och EU: s skuldproblem, har Kinas relativa betydelse i världsekonomin ökat snabbt. År 2010 gick Kina förbi Japan som världens näst största ekonomi, och år 2012 passerade Kina USA som världens största handelsnation, liksom den största producenten och konsumenten av motorfordon.

Bortsett från Kinas ledande tillverkningskapacitet, har landet världens största valutareserv som man eftersträvar att använda på ett effektivt sätt, så att den kan ge en ekonomisk avkastning och göra lämpliga bidrag till infrastrukturutveckling i Asien, den största och snabbast växande regionen bland alla kontinenter.

Kina, Indien, Ryssland och andra tidiga medlemsstater AIIB har den finansiella styrka och det marknadsförtroende som behövs för att skapa en ny finansiell institution liknande Världsbanken och ADB. För grundplåten på 100 miljarder USD har Kina gått med på att bidra med 29,7 procent, Indien 8,3 procent, Ryssland 6,5 procent, Tyskland 4,4 procent och Sydkorea 3,75 procent. Andra stora bidragsgivare är Storbritannien, Australien och Indonesien.

USA och Japan har inte uttryckt sin avsikt att ansluta sig AIIB även om många amerikanska politiska och ekonomiska allierade har kommit till Peking för att underteckna avtalet, särskilt i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Australien (USA har motarbetat banken och har förgäves försökt påverka sina allierade att inte medverka. Att detta inte hörsammats av de allierade visar på USA:s minskande inflytande i världsekonomiska spelet.). Avledning av dessa länders uppmärksamhet bort från USA till Kina och Asien återspeglar inte bara ständigt ökande affärsmöjligheter i Asien, utan även den relativa minskningen av den USA-ledda västerländska inflytande på världsekonomin och finansiell ordning.

Den skenbara förskjutningen av den ekonomiska tyngdkraften från väst till öst påminner mig om min personliga erfarenhet i det förflutna. Trettio år sedan tilldelades jag ett Världsbankstipendium från ett universitet i Hainan för att studera i Storbritannien 1985. På den tiden var lönen för en kinesisk universitetslektor mindre än 1 procent av den brittiska motsvarigheten. Idag har alla de bästa kinesiska universiteten möjlighet att betala betydligt mer än motsvarande löner i Storbritannien eller USA för att locka utländska talanger att arbeta i Kina. Dessutom kan många universitetslärare i Kina enkelt ansöka om mer forskningsmedel än sina västerländska motsvarigheter.

Trots att Kina fortfarande är en utvecklingsekonomi per definition, har den överträffat många av västmakterna på ett antal områden som tillverkar utrustning, höghastighetsjärnvägar, kärnkraft, konstruktion, teknik infrastruktur och rymdteknik. År 2014 publicerade kinesiska forskare det näst största antalet vetenskapliga artiklar i akademiska tidskriftsartiklar i världen.

Kina startade det första järnvägsnätet för höghastighetståg 30 år senare än Europa, men senast 2014, har man byggt 16.000 km höghastighetsbanor, dubbelt så långt som den totala längden av alla EU-länderna tillsammans. BYD, en av Kinas privata biltillverkare, har etablerats i Kalifornien för att bygga elektriska bussar för den lokala marknaden.

Indien har brått att följa i Kinas fotspår. Dess ekonomi växte så snabbt som Kinas år 2014 och man är inställd på att slå Kinas tillväxt 2015. Men Indiens transportsystem är så underdimensionerat att det är en tydlig begränsning för landets utveckling. Det förväntas att Indien kommer att behöva 1 biljon USD för att förbättra transportsystemet, och inrättandet av AIIB kommer att vara till hjälp för landets utvecklingsbehov. Andra asiatiska länder står inför liknande problem med investeringar för vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar, telekommunikation och internet.

AIIB kommer att bli en potent drivkraft för att påskynda ekonomisk och social utveckling i Asien. Tillsammans med Sidenvägfonden och Brics Bank, kommer Kina att använda AIIB för att genomföra sina strategier för regional och global utveckling "ett bälte och en väg".

The Silk Roads ekonomiska bälte och 21st Century Sea Silk Road kommer att omfatta mer än 60 länder kring Kina, och många kommer att gynnas av Kinas utåtriktade investeringar och utvecklingsstrategier. Enligt Xi Jinpings ledarskap, har Kina fått ökat stöd från grannländerna i Asien och många andra i Latinamerika, Europa och Afrika, tack vare sin ihållande utrikespolitik fredligt samarbete, ömsesidig nytta och gemensamt välstånd.

Den framtida driften av AIIB kan ställas inför många utmaningar och osäkerhet, men AIIB har visat på betydelsen av den snabba framväxten av Kina, Indien och andra utvecklingsländer och övergångsekonomier. Beslutsamheten och förtroende för att nå framgång genom AIIB och andra nyskapade finansiella institut tyder på att världens finansiella och politiska ordning kommer att vara annorlunda från och med nu. Världsbanken och ADB:s överväldigande dominans i Asiens och världens finansiella system kommer oundvikligen att minska i framtiden.

Shujie Yao

Författaren är professor i nationalekonomi, Chongqing University och University of Nottingham.

Ekonomi | AIIB, BRICS, Indien, Kina | |
#1 - - Inge:

Å andra sidan har Kina en enorm bubbla där man byggt motvarande en halvmiljonstad i halvåret men där ingen har råd att bo så att det blir en kapitalförstöring av enorma mått. Om jag har förstått det rätt. Kina kan knäckas likaväl som dollarn.

Svar: Med stigande BNP och allt fler välbärgade kineser fylls nog de tomma husen ganska snart, det är det fastighetsspekulanterna vet.
Lars Bern

#2 - - Tege Tornvall:

Överallt där människor lever, bor och verkar uppstår marknader med behov av handel och finansiering åt båda håll. Problem uppstår när det blandas samman med politik.

I årtusenden har fattigt folk i olika länder/områden utan att ha något otalt med varandra ställts mot varandra och tvingats döda varandra för att uppfylla andras politiska ambitioner.

Ett undantag är ren nöd med kamp för livet. Men även då leder rimligen samarbeta på sikt längre.

#3 - - PFEP:

Detta kommer inte oväntad, Amerikas ekonomiska hegemoni falnar lite efterhand och man kan bara frukta vad eller hur den stora makten i väster, kommer reagerar när IMF, världsbanken får en motspelare på plan.
Sen vågar man knappt tänka på hur samma stormakt kommer reagera den dagen då olja handlas i annan valuta än 'Petrodollar' och USA inte som idag kan låta trycka upp dollar för att betala sina skulder.

Detta ledar osökt till en annan fråga; var är GULDET?
Det verkar jo som att det mesta av dagens guld är gjort av papper, inte ens Angela Merkel fick tillstånd att se Tysklands deponerade guldreserv i USA (säkerhetsskäl sades det), plus att det har inte gått för Tyskland att få återbördat sitt deponerade guld.
Forska lite i det Lars Bern, då trampar du in i ett minfält av oanad storlek.

Svar: Guld är ingen säkerhetsgaranti. Man kan varken äta, bo i eller resa med guldtackor. Det finns ingen safe haven, det närmaste man kan komma det är produktiv väl belägen mark och väl belägna stenhus.
Lars Bern

#4 - - Magnus:

Nja, man brukar väl ändå säga ex oriente lux, ex occidente lex. Visst har Kina haft en makalös utveckling, en utveckling som för övrigt låter sig förklaras med Solows tillväxtmodell, men Kinas tillväxt kommer plana ut, och då är frågan om Kina kan nå ex oriente lex med beaktande av sin nuvarande diktatur, obefintliga rättssäkerhet och inte minst sin kommandoekonomi med kraftigt undervärderade yuan, utan att det dessförinnan blir social oro och sammanbrott.

Svar: Tror du gör dig skyldig till önsketänkande - kineser är inte korkade.
Lars Bern

#5 - - Anonym:

Lars Bern 'kineser är inte korkade'...
Knappast, men baserar man PISA-resultaten på utvalde områden som till exempel Shanghais elitskolor, får man jo lätt intrycket att kineser är någon sort klonade Einsteins, så är inte fallet faktisk.
Kina är liksom flertalet länder lika berikat med dumbommar och med tanke på befolkningsmängden, må där jo vara miljoner av dom.

Vad guldet angår, kommer man inte ifrån att guldpriset är en betydelsefull indikator på ekonomins tillstånd, men så klart är fast egendom alltid en faktor att räkna med.
En sak är att äga en guldtacka, en annan är att äga rätten till en guldtacka och vad jag kan se finns inte tillräckligt fysisk guld att lösa ut alla rättigheter, så frågan kvarstår: Var är Guldet?

Svar: Även om du hittar guldet så löser det inte någonting. Mätningar av IQ för olika folkgrupper visar att kineser faktiskt slår oss i Europa.
Lars Bern

#6 - - Gunnar Strandell:

Om jag förstått det rätt har kina under ett antal år investerat/lånat ut kapital till USA. Men avkastningen är skral med negativ ränta och fodringarna kanske bedöms som lika osäkra som Tysklands gulddepå.

Då är det helt logiskt att man söker efter säkra investeringar med högre potentiell avkastning och helt i sin ordning att länder som vill utvecklas eller häva sin stagnation ställer upp.

Vi är på väg att få veta hur Grekland utvecklas när återbetalning av gamla lån måste göras och nya lån inte beviljas.

Jag är orolig för hur det går när USA hamnar i samma situation.

#7 - - Björn i Bromma:

Gungbrädan håller onekligen på att tippa över. Detta efter ca 600 år av västlig dominans, vilket egentligen är inte speciellt förvånande med historiska mått mätt.

#8 - - Peter Grafström:

Liberaler låg bakom allt som har med marxism och annan vänster att göra. Det finns utförligt dokumenterat och är ingen spekulation. En hel hord britter ur den förnäma medelklassen bedrev ett febrilt konspirerande. Syftet var att för den anglosaxiskt centrerade finansoligarkin slå sönder alla självständiga maktcentra för att denna perfida finanselit skulle kunna bemäktiga sig kontrollen över världen. I och med Deng, vred sig Kineserna ur det grepp som anglosaxarna ursprungligen lurat på dem. Kommandoekonomi säger någon kritiskt härovan. Men det var just vad den nämnda anglosaxiskt centrerade eliten påtvingade både Usa och Tyskland en gång för att ge maximalt effektiv produktion. De erkände därmed att deras egna liberala ideer med kaotiska skeenden och strejker inte är något effektivt system. Det är bara något som man lurar på andra för att kunna skaffa sig inflytande mot dessa länders intressen. Såg nyss den bisarra sekten Falun Gong som är ett exempel på vad Kina erhåller med mer liberalism.

#9 - - Inge:

Det här med hur starkt Kina är får man olika besked om från olika källor. Här tror man inte på dem eller dollarns fall:
https://www.youtube.com/watch?v=0EiMUPdtFXI

Sen i det långa loppet har Kina stora miljöproblem, en åldrande befolkning likt Japan och där en hårt arbetande ungdom sliter ut sig i lågavlönade arbeten och som kommer att vara vårdbehövande en stor del av livet. Tror jag. De har några biljoner i USD och de skulle förlora massor på att dollarn förlorade i värde. Skulle tro att de inte vill uppmuntra Ryssland att sälja olja i annan valuta och därmed riskera dollarns fall. Kina ha också mycket korruption och organiserad brottslighet.

#10 - - Sten Andersson:

Nej, Lars Bern!
Jag brukar ha samma åsikt som du i det mesta har jag upptäckt, Men inte i detta!

Du bortser flagrant ifrån att Kina är en kommunistdiktatur (M.k.t stort misstag) -Har dessa n å g o n s i n lyckats historiskt?! -Nä.

Det DU ser är som vanligt ett spel för gallerierna, När det gäller kommunistländer.

-Har det producerats många nya ideér från Kina? -Nä!

Har de många Nobelpristagare? -Nä!

....Say no more.


Svar: Antalet kinesiska patent ökar mycket snabbt.
Lars Bern

#11 - - Anna:

Lars: Du har stort förtroende för Kina och deras ekonomi.
Men tänk om de luras lika mycket med den som de gör med produktionskvalite´n ?!!

#12 - - Göran:

Ytterligare en världsbank som kommer att förstöra en fri marknad och sund ekonomi.

Kina och övriga läder i öst kommer att ägna sig åt socialistisk styrning vilket den nya världsbanken är till för. Det kommer att ta cirka 40 år och sedan är öst ikapp väst vad gäller produktionskostnader och alla andra problem välfärdsstaten drar med sig såsom arbetslöshet, utbildningsfiasko, skyhöga kostnader för sjukvård och mediciner.

Att staterna och dess politiker ägnar sig åt statliga investeringar (som bara är förlustprojekt i egentlig bemärkelse) är inget som driver ekonomin framåt utan bara till stupet på längre sikt eftersom det de facto innebär att resurser allokeras felaktigt.

Även om guld inte skulle ha ett värde i sig, har guld en god egenskap. Det går inte att hyperinflatera. Än så länge är guld den enda vara för utbyta av varor som har haft ett konstant värde. Vanliga pengar har inget värde heller utan det är endast produkter som har ett värde, men pengar kan förlora hela sitt värde som vara för utbyte av andra varor. Det är så man ska se guld och inte som en finansiell investering.

Svar: Guld som andra råvaror har ett värde så länge som det finns en efterfrågan. Du kan lika gärna använda järn, det blir bara otympligare och mer opraktiskt. Eller varför inte platina? Guldets särställning bygger bara på traditioner.
Lars Bern

#13 - - Tege Tornvall:

Om Kinas enande kommunistparti (oavsett ev. renlärighet eller pragmatism) tappar greppet, riskerar landet åter att splittras i nord-syd, öst-väst etc. med olika intressen och förutsättningar. Under sin långa historia har Kina sällan varit enat särskilt länge. Samma risk löper även Ryssland.

Svar: Önsketänkande, Europa löper en oerhört mycket större risk att splittras - detta pågår ju i skrivande stund. Vilka historiska exempel på att Kina och Ryssland splittrats tänker du på?
Lars Bern

#14 - - Holmfrid:

Kina räddar Afrika med sina investeringar. EU och USA är körda i sammanhanget. Asien dominerar på sikt i kraft av god tillväxt bl a. EU sjunker med den dysfunktionella invandringen. Vill man inte föda barn är man körd som i Italien m fl. Just nu talar Batra i TV om moderaternas försiktiga sväng i invandrarfrågan. 10 miljarder mer i budgeten för integrationen samtidigt som man vill sänka skatter - en intellektuell kullerbytta.
Borg/Reinfelt har bundit 7-klövern vid masten och smitit med rodret.

#15 - - tipp:

Guld är förvisso "tradition" men enligt en rad uppgifter samlar både Ryssland och Kina på sig en massa guld. Ryssland för att stärka rubeln när väst försöker störa dessa värde. Och jag tror det är detsamma för renminbin. Att för Kina sitta med en massa amerikanska tillgångar som snart riskerar minska i värde kräver nog sina motdrag.
För övrigt uppskattar en mängd utvecklingsländer mer den östliga hjälpen till utveckling av infrastruktur mer än de västliga ländernas allmosor som också hade en massa krav i bakvattnet. Självklart ligger behovet av råvaror i kinesernas baktankar; det plockas enklast hem till Kina med en bara infrastruktur i leverantörslandet.

Svar: Att sitta med mycket guld skapar en god beredskap för att kunna påverka valutamarknaden.
Lars Bern

#16 - - Roger A:

De flesta patent som Kina har är köpta!

Svar: Ange gärna vilken källa du har till den uppgiften.
Lars Bern

#17 - - Magnus:

Här har du en källa, Lars:
http://www.bloomberg.com/bw/articles/2014-06-23/chinas-government-admits-chinese-patents-are-pretty-bad

Svar: Det är dock ingen tvekan om rörelseriktningen, inom ett decennium är Kina ikapp Japan. Någon som vill slå vad?
Lars Bern

#18 - - Stig Yngve:

Många kommentarer kritiserar Kina för att de inte är lika framgångsrika som Europa och USA. Man hänvisar till inga nobelpris och till små, nästan inga tekniska framsteg. Kina är förvisso en diktatur med en blandning av kommunism och kapitalism. Att det sker framsteg i Kina är stället utom all tvivel, och i "sällskap" med Ryssland och Indien kommer de i framtiden att vara det ekonomiska block som dominerar världen. Glöm inte att asiater arbetar långsiktigt. Till alla kritiker vill jag nämna Japan som på 50-talet försökte med att sälja varor till övriga världen. Kvaliteten på dessa varor mycket dålig. Men de arbeta långsiktigt. Jag tror ingen dömer ut japansk kvalitet numera. Kina kommer att gå samma väg.

Svar: Jag ägnar mycket tid åt hantverk numera och använder sedan några år tillbaka bra elverktyg från kinesiska RYOBI - överlägsen kvalitet i förhållande till priset. Jag har även noterat att många hantverkare slutat med svindyra DeWalt proffsverktyg och gått över till RYOBI. Så snart är nog kinesisk kvalitet på samma nivå som Japan. Att hoppas på ett kinesiskt misslyckande som många kommentarer här visar tror jag är att ägna sig åt självbedrägeri - Kina är en dödligt hot mot västvärldens ekonomiska dominans det är bara att inse det.
Lars Bern

#19 - - Harry Brännström:

@Lars Bern & Stig Yngve
Att du Lars nämner RYOBI som ett mått på kvalitet visar på att du är ute och cyklar, rejält! -Har du nånsin provat HILTI eller BOSCH?
Stig Yngve, Du säger; "Glöm inte att asiater arbetar långsiktigt"
...Ja, de har ju hållit på bra länge nu -Ända sedan den långa muren byggdes! Men te, keramik och att lyda överordnade samt att kopiera västs ingenjörer är de bra på.

Svar: Jag har använt RYOBI-verktyg i fem år nästan dagligen (det äldsta funkar fortfarande perfekt) och inget av dem har gått sönder vilket jag däremot råkat ut för med bl.a. Bosch, så jag tror inte du vet vad du pratar om. Att många kinesiska produkter fortfarande har låg kvalitet är ett givet steg i deras industriella utveckling. Tror du på fullt allvar att ett land som idag är ledande på punktliga höghastighetståg, som har en snabbt växande rymdindustri och som är på väg att bygga upp en flygindustri för att möta Airbus och Boeing inte skulle vara ett dödligt hot mot vår industri som vacklar under gröna pålagor? Du lurar bara dig själv.
Lars Bern

#20 - - O Stenson:

USA hjälpte Japan på fötter. Annars hade kvaliteten fortfarande varit urusel. Så enkelt är det.
Dessutom är det nämligen så att det rent evolutionärt är de med stake i, Modiga "våghalsar" och äventyrare sådana som kom att befolka Amerika som kommer fram med de bästa och främsta uppfinningarna. Inte räddhågsna och underkuvade människor som i t.ex Kina, So make no mistake om det.
Inte bara det, Skulle Europa och USA stänga luckan till glasskiosken mot Asien så blev det mars pankaka ut på risfälten för Asiaterna igen.

Svar: Önsketänkande! Att ta USA som exempel på god kvalitet är ju ett skämt. Har du ägt en amerikansk bil t.ex.? Att Japan gör kvalitetsprodukter har de verkligen inte USA att tacka för. Den enda du lurar är dig själv.
Lars Bern

#21 - - Stig Yngve:

Harry Brännström
Att kineserna bara är duktig på te och keramik samt att stjäla idéer från västvärldens ingenjörer är ett oseriöst påhopp på duktiga asiater. Jag vet inte vilken årgång du tillhör men jag minns i slutet av femtiotalet och början på sextiotalet när japanska bilar och kameror började finnas på marknaden i Europa. Japansk "skit" sa många, vilket också till stora delar var sant. Men idag, 50 år senare, undrar jag hur många som tycker att Sony och Toyota är "skitprodukter"? Visserligen är det sant att det var amerikanska ingenjörer som hjälpte Japan att omstrukturera produktionen inom industrin efter andra världskriget, där Toyota blev marknadsledande med uttrycken "Kanban" och "Just in time". Så varför skulle inte Kina lyckas med något liknande. Att ha en övertro på Amerikanska produkter kan ha sina sidor.

#22 - -

Lars, fick 1989 i USA lära, träna och kvalitetssäkra, att ordet/begreppet kvalitet bara kan vara rätt eller fel, i relation till lagstiftarens krav och delstatsmyndigetens tillsynsansvar, samt Marknadens enskilda behov och önskan, att välja produkt av näringsvÄrksamhet med STRIKT produktansvariga för säkerhetsbrist i nutid, nära framtid och rum, lokalt i EN delstat i USA eller lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska FRIA marknaden i EES och Europeiska unionen.

Svar: ?
Lars Bern

#23 - - Björn i Bromma:

Kina hade kunnat bli världsdominerande redan på 1400-talet under Ming-dynastin med kejsaren Yongle i bräschen. Bland annat seglade man till Östafrika med gigantiska 3-mastade segelfartyg. Dock så var man enbart ute efter attributer tex i form av levande elefanter, giraffer mm. När sedan kejsaren Yongle dog så blev Kina inåtvänt och förblev så ända fram till våra dagar efter att Mao avled.
1497 fick Vasco da Gama i uppdrag att hitta sjövägen till Indien, varpå också han upptäckte samma Östafrika som kineserna. Men här var det dock inte alls fråga om några vilda djur som attribut, utan sökandet efter gynnsamma hamnar och handelsplatser varpå det ena födde det andra och Väst tog över världsdominansen.

#24 - - Hanna Joelsson:

Vi borde vara mera protektionistiska. Gynna Svensktillverkat. Åtminstone Europatillverkat.
Det är det vi borde göra. Gynna oss själva -Inte Asiaten.
Nog tror jag att du Lars Bern som har jobbat som VD och har haft bättre inkomster än Svensson i gemen har råd med dyrare Europeiska varor och du behöver knappast springa efter de billiga Kinavarorna. Var ett föredöme.
Jag blir bara så otroligt less på alla dessa som skall ha det billigaste.
Enl Sandro Scocco, ekonomen har vi ca 45% bättre köpkraft idag jämfört med 1985. Ändå väljer vi att istället för att jobba mindre, konsumera mera apparater från Asien. Tre platta tv istället för en O.s.v. Tillväxt, visst. Men ändå rätt idiotiskt. Dina Kinaapparater gör oss arbetslösa och måste åka fraktbåt över jordklotet vilket knappast är vettigt ur miljösynpunkt.

Internationell handel bör kraftigt begränsas till ett absolut minimum. Stäng gränserna. Skippa tanken på evig tillväxt i en ändlig värd. Vem fasen vill som idag skeppa mjölk ner till italien der det görs glass av den och sedan skall glassen skeppas tillbaks, Allt med stinkande lastbilar. Tycker du det är bra Lars?
Istället för att köpa glassen lokalt producerad med jobb till dina landsmän. Räckan av sådana här exempel är hur många som helst, Det vet alla.
Det är fullkomligt idiotiskt!

Folk får en KICK av att handla lågpris. Det är någon gammal gen i oss som triggas. Den att ha ramlat över ett riktigt FYND.
Det är därför vi hamstrar på oss FLER APPARATER när vi får välja det eller gå ner i arbetstid.
Idag jobbar vi halvtid för att försörja alla våra apparater vi insamlat, Elektronik, Båtar, Skotrar, I-Pads, mm
Det här måste vi ha klart för oss om oss själva.

#25 - - Kalkon:

@Hanna Joelsson

Sandro Scocco? Han blev söndersmulad på en minut av Tino Sanandaji. Ett skämt i världsrymden är vad dennes skrifter är. Kalkonförfattare var Tinos namn på detta skämt.

Eftersom ni socialister sett till att alla seriösa företag är på väg att fly eller redan flytt klingar dina ord falska.

Vad hände med allas lika rätt?

#26 - - Stig Yngve:

Hanna Joelsson
Det är en missuppfattning att allt från Kina är billigt och med undermålig kvalitet. Så är det inte. Du kan köpa mycket till väldigt låga priser. Då är det som regel "skräpkvalitet". Men från Kina kan du även köpa produkter hygglig kvalitet, bra kvalitet och mycket bra kvalitet. Som vanligt är det priset som styr och där har Kina en fördel. Detta beror på att produkten är västerländsk till sitt ursprung, men där modeföretaget förlagt tillverkningen till Kina. Själv har jag köpt mycket från Kina och blivit väldigt missnöjd men även nöjd med varans kvalitet. Du får som sagt vad du betalar för. Glöm inte det när det gäller Kina.

#27 - - Observer:

Lars Bern samt Stig Yngve:
Hur tusan kan ni vurma så mycket för Kina o Asien?
-Ni som har RÅD att köpa inhemsk kvalitet, åtminstone Lars Bern!
Och på så vis gynna VÅR industri. Men det väljer ni att INTE göra!
Vad säger det om er?
-Ganska mycket!

Svar: Olov Fransson, du vet ingenting om vad jag har eller inte har råd med. Nu är det så att den minskande fattigdomen i världen är en direkt följd av en ekonomisk utveckling som till stor del blivit möjlig genom en allt friare världshandel. En utveckling som kraftigt gynnat Sverige och möjliggjort vår välfärd.
Det är även så att enda sättet för att få jordens befolkningstillväxt att plana ut är att fattigdomen utplånas. Fattiga människor ser nämligen många barn som den enda tryggheten på äldre dar. Om vi kan eliminera fattigdomen, vilket länderna i Asien nu gör i snabb takt, så kommer befolkningstillväxten att avstanna. Genom att köpa deras varor bidrar vi till att lösa detta mänsklighetens största humanitära problem.
Lars Bern

#28 - - Erik:

Tänk vad rart!
"Genom att köpa deras varor bidrar vi till att lösa mänsklighetens största problem....."

..Jo, Men eller hur!?

Snacka om genuin kulturmarxism.

Jag tror ju säkert de fattiga Italienarna 1958 tänkte så när de handlade Amerikanska varor -SKÄRP DIG LARS!

#29 - - Göran:

@Observer. Vad är inhemsk kvalité för något? Kvalité är totalt subjektivt. Det du upplever som kvalité kanske jag upplever som dåligt, vice versa.

Länder gör inte affärer med varandra. utan människor och företag gör affärer med varandra oavsett i vilket land de ligger. Detta gynnar individer. Om det gynnar eller missgynnar ett land är totalt ointressant. Du får tillgång till billiga och bra produkter. Det gynnar din ekonomi. Om politikerna inte får en del av kakan är totalt ointressant. Politikerna aldrig kan ge dig något välstånd.

Det vi kalla typ frihandelsavtal är egentligen handelsbegränsande avtal. Fri handel behöver inga avtal om fri handel. Logisk kullerbytta.

Om du är orolig för Sveriges företag, kritisera då hellre fackföreningarna. De hämmar svenska företags konkurrenssituation på den globala marknaden och i Sverige orsakar de stor arbetslöshet.

#30 - - Göran:

@Hanna Joelsson. När vi handlar med varandra globalt i stället för i ett slutet system som du förespråkar då gynnar vi oss själva. Framförallt gynnar vi alla andra på jorden tillsammans.

Utan en global handel, skulle vi förmodligen aldrig kunna sitta här idag och skriva inlägg i bloggar. Då skulle du och jag har ytterst svårt att få del av Lars Berns tankar och åsikter. Vi skulle aldrig ha den standard vi har idag.

Vi kan bara applicera tina tankar på mer eller mindre slutna system. Ta Sovjetunionen. Med tre ord kan jag beskriva orsaken till Sovjetunionens upplösning: Bristen på varor. Endast 40 % av hushållen i Sovjetunionen hade ett kylskåp.

Ta en titt på ett modernt exemplar av protektionism: Venezuela. Ska du åka dit, ta med dig toalettpapper. Finns knappt att få tag på i landet. Hur vi ska torka rumpan i Sverige behöver vi aldrig bekymra oss för.

Ska vi även förvägra människor i s.k. utvecklingsländer att få ett ökat välstånd? Förvisso har vi i västvärlden lyckats med det i över hundra år genom våra u-landbidrag och annan löjlig välvilja, som mest dövar våra egna samveten.

Det är ganska lustigt att människor i västvärlden inte kan se kopplingen till socialism i Afrika och välståndet där. En hel kontinent med näst intill avsaknad av kapitalism. Och snart har socialisterna förstör ekonomin i västvärlden också.

Vem behöver ekonomiskt tillväxt? Det är endast politikerna som behöver det för att kunna ta ut mer skatter. Den tillväxt som vi vanliga människor behöver är endast att våra slantar blir mer värda, vilket sker genom massproduktion som gör att saker och ting blir billigare.

Svar: Hanna har ju ett livs levande exempel på sitt drömsamhälle - i Nordkorea!
Lars Bern

#31 - - Peter Grafström:

Protektionism har tillämpats av alla tills de blev konkurrenskraftiga och frihandel är något som de som är i överläge pläderar för och tvingar på andra. Med nuvarande utbildningsambitioner är en medelväg nog bättre för Sverige. Dessutom försvinner mycket avancerad kunskap från den civila sektorn om man bara ser till max profit.
Lars kritiserar ju hur våra oligarker sålt ut våra företag - inte socialister utan det privata initiativets potentater har sålt ut oss. Vad gör man åt det Lars om det inte finns andra än dessa som lägger sig i?
Löfven's försök att uppmuntra till mer ansvarskännande från medborgarna är i särskilt hög grad välkommet från det partiet och hade den attityden varit långsiktig och levande sedan flera årtionden hade vi haft mycket bättre konkurrenskraft. Att han säger åt föräldrar att ta större ansvar för att barnen(?) tar skolan på allvar möter säkert ingen entusiasm bland vänsterfolk men det är precis vad sociala trygghetspartier bör göra.

#32 - - Sigvard Lindqvist:

@Peter Grafström, Löfven ansvarskännande? Så här långt har han mest ljugit och gjort bort sig. Att kalla det ansvarskännande är skrattretande.

Hans medlöpare skulle göra om hela skolan på 100 dagar. Nu har det gått dubbelt upp och katastrofen ökar. Han ljuger dessutom rakt ut i TV om vilka barn som får mest pengar. Ansvarskännande, blaha.

#33 - - svitjod2000:

Flera kommentatorer tar upp Lars Berns vurm för Kina. Jag uppfattar INTE denna bloggtext som något vurmande, snarare en beskrivning på vad som sker, har skett och vad som möjligen kommer i framtiden. För min del anser jag att det är av godo att USA och väst får känna på lite konkurrens då det gäller ekonomisk och politisk makt. BRICS-ländernas samarbete behövs för att återställa balansen mellan öst och väst sen Sovjetunionen kollapsat. (förvisso hade väl inte Sovjetstaten så stor ekonomiskt makt)

USA har ju inte direkt varit något politiskt eller militärt föredömme under de år man haft den ekonomiska, politiska och ekonomiska tätpositionen. Flera välfungerande länder som lagts i ruiner med miljoner och åter miljoner människor på flykt med död och nödlidande i spåren. Och nu senast hoten mot och demoniseringen av Ryssland.

Nu när Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika samlar sig för att gå en egen väg i sitt samhällsbygge och marschen från fattigdom är de bara att gratulera. Hade väst visat andra takter i stället för att skapa konflikter, krig och elände hade spelplanen sett annorlunda ut.

Bra Lars Bern att du sakligt och pedagogiskt förklarat vad som sker i öster.

Svar: Det som uppfattas som en vurm för Kina och dess allierade är faktiskt en indirekt kritik av hela västvärldens oförmåga att möta denna utveckling på ett positivt sätt som talar för vårt samhällsskick isf mot det. Nu framstår västvärlden som förlamad med våra ohederliga försök att beröva världens fattiga en billig energikälla och våra krig baserade på flagrant desinformation. Det är svårt att idag känna någon stolthet över västvärlden, vilket inte innebär att man för den skull vurmar för Kinas enpartisystem.
Lars Bern

#34 - - ZL:

När vi nordbor sprang omkring med knölpåkar och släpade hem vår tilltänkta fru i håret, hade Kineserna uppfunnit krutet och studerade astronomi. De senaste 600 årens västdominans är inget annat än ett hack i skivan. Det vi ser hända nu är en återgång till det "normala".

#35 - - PFEP:

Hej Lars, jag så tillfälligtvis denna y-tub dokumentär där Guldet berörs, det är väl ingen disputerats uti de högre akademiske kretsar, men nog ett ganska intressant inspark med tanke på de argument jag har lyft kring Guld, Guldcertifikat och fysisk Guld.
https://www.youtube.com/watch?v=SWsMxEDgT0Y
Vad jag kan utröna 'osar det katt' lite varstans i den hanteringen.
Vill med säga att jag är inte någon 'foliehatt' alls, bara en observant Timmerman.

Svar: Att fästa sin tillit till guldreserver är som sagt en tveksam strategi.
Lars Bern

#36 - - PFEP:

Du kan jo ha en poäng där Lars, men det måste finnas en orsak att Ryssland och Kina köper upp fysisk Guld i kopiösa mängder.
Det verkar jo inte precis som man vill sitta med papperspengar på rulle som på ett toalett.
Jag har följd detta under en tid och tendensen är glasklar.
Faktisk har jag en 5 miljard Deutsche Mark på papper, den är ganska rolig att se på, men helt värdelös.
När kommer 'Petrodollarn' haverera? Och vad är då båda $ och € värde då?
Valuta, värde eller liknande mäts i förhållande till något givit lands BNP är i förhållande till producerat realvärde och landets skuld och till mitt vetande ser det inte så himla bra ut för en del länder överlag.

Det är inte bara som USA gör; trycka upp fler sedlar att betala sina skulder med, det går en tid, kanske lång tid, men inte för alltid.

Det vill inte förvåna mig om vi inom kanske något decennium kommer få uppleva något liknande som Black Wednesday igen och då kanske 'marknaden' inte är kapabel att handskas med konsekvenserna.

Som sagt är jag ingen 'foliehatt' där tror på varken NWO eller liknande, dock har jag genom åren, under livet i många år sett hur det går för sig och tro mig jag har en del 'insidervetande' att bygga på.
Ha det Lars.

Upp