Medicinsk vetenskap på villovägar

Jag har vid flera tillfällen skrivit om hur den medicinska forskningen i västvärlden hamnat i en katastrofal återvändsgränd. Resultatet är bl.a. en metabol pandemi som drar fram över hela världen och som redan drabbat över en fjärdedel av världens människor. Sjukvården botar en allt mindre andel av de som blir sjuka. Man har istället valt att förlänga livstiden lite grann genom att trycka tillbaka sjukdomssymptomen med främst kemiska preparat. Många gamla blir sjuka bara av den omfattande övermedicineringen. I hela världen skenar vårdkostnaderna p.g.a. alla kroniskt sjuka och kostnaderna kommer inom en nära framtid bli så stora att de hotar hela samhällsekonomin.

Den viktigaste orsaken till att läkarvetenskapen kört fast är att samhället abdikerat från sitt ansvar för den medicinska forskningen. Vi har haft en utveckling där tillverkarna av de kemiska preparaten har kommit att helt dominera forskningen såväl direkt som indirekt. Läkemedelsföretagen har tillåtits infiltrera våra universitetssjukhus på ett sätt som leder till att medicinska forskarkarriärer blir allt mer beroende av industriintressen framför människors hälsa och välbefinnande.

Industrin tjänar enorma belopp på icke botande kemiska preparat som bara döljer de metabola sjukdomssymptomen under patienternas hela resterande livstid. Exempel är preparat som håller ner blodtryck, blodsocker, kolesterol m.m. samt preparat som bromsar utveckling av cancertumörer och demens. Varje botad eller död patient blir ett intäktsbortfall för industrin. Det optimala är därför en delikat balansgång mellan att inte bota de sjuka och att hålla dem vid liv. Problemet med detta är att det dels är ett väldigt oekonomiskt sätt att bedriva sjukvård på och dels att livskvaliteten för de sjuka blir miserabel.

Det är hög tid för samhället att tänka om för att förhindra att de skenande sjukvårdskostnaderna totalt underminerar samhällsekonomin. Vi måste forma en forskningspolitik som inte bara styrs av industriintressen utan ser till allmänintresset och patienternas livskvalitet.

Den framgångsrika uppbyggnaden av Sverige som industrination efter kriget tror jag kan ge en fingervisning om hur en bättre medicinsk forskningspolitik skulle kunna utformas. Stora företag som t.ex. ASEA, Ericsson och Saab skapades och växte sig starka tack vare förutseende statlig teknikupphandling. Ett motsvarande arbetssätt inom det medicinska området skulle kunna skapa bättre förutsättningar för en medicinsk forskning med inriktning för att bota sjuka.

Statlig upphandling av forskning rörande sambanden mellan människors kost och livsstil och sjuklighet skulle kunna skapa nya och bättre behandlingsformer och ge upphov till nya typer av vårdföretag. Alternativ till kemiska industripreparat för sjukdomsbehandling skulle kunna utvecklas tillsammans med nya metoder för att bota sjukdomar. Forskning för att få fram botande antibiotika som biter på resistenta bakterier skulle kunna tillföras betydligt mer resurser än vad industrin satsar idag. Effekten av behandling med gamla preparat och naturmedel skulle kunna objektivt kartläggas. Idag motarbetar läkemedelsindustrin ihop med Läkemedelsverket systematiskt naturläkemedel och preparat som inte ger industrin patentinkomster.

I snart 40 års tid har sjukvården i stor utsträckning byggt på en helt falsk hypotes om att naturligt fet kost skulle göra människor sjuka. Sanningen att den metabola sjukligheten beror på socker, andra kolhydrater och industrifetter, har genom nobelpristagaren Otto Warburg varit känd ända sedan 20-talet. Den falska hypotesen har dock spelat läkemedelsindustrin i händerna, varför det har funnits starka intressen bakom att hålla den vid liv. Trots att t.o.m. amerikanska sjukvårdande myndigheter nu erkänner att fetthypotesen är falsk biter sig det svenska medicinska etablissemanget inom Livsmedelsverket, Hjärt-Lungfonden m.fl. fortfarande fast vid den.

Om inte vår samhällsekonomi i framtiden skall helt undermineras av galopperande vårdkostnader måste vi politiskt ta tag i frågan och genomföra en forskningspolitik som bryter industrins idag totala dominans när det gäller val av vårdmetoder och hjälpmedel. Politiker måste fås att förstå den enorma skillnaden mellan industriintresset och allmänintresset. Svenska politiker skryter ju med att landet är en humanitär stormakt, det ställer krav på en humanitärt inriktad forskningspolitik. Begriper dagens lågutbildade politiker detta?

För egen del kan du börja med ett stöd till Kostfonden.

Hälsa | Alzheimer, Big Food, Big Pharma, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Kostfonden, Medicinsk forskning | |
#1 - - Micke N:

Tack!

#2 - - lensof:

Vad kan man mer säga!?
Det som behövs är egentligen inte fler ord utan handling och beslut, något som dock ingen vare sig vill eller är kapabel till. Ingen av dom som är satta till det.
Vi som är utanför handlingssfären kan bara sucka numera.
Med upplysning kan vi i alla fall fortfarande göra val som berör oss själva. Tack för det.

#3 - - svitjod2000:

När Henrik Arnstad fick statsminister Stefan Löfvén´s uppdrag att bli regeringens expert på rasism, inser var och en att dagens politiker inte förstår någonting.

Dagens politiker är helt i händerna på storfinansen. Man kan inte eller vågar inte utmana starka ekonomiska intressen. Att göra det skulle säkert rendera i diverse motåtgärder från läkemedelsbolagen, som högre priser, förläggning av investeringar på annat håll osv.

De problemen torde dock vara av övergående natur och våra folkvalda måste ta ett rejält tag i denna fråga och utarbeta en strategi för att ge befolkningen adekvat vård med verkningsfulla mediciner. Frågan är om viljan finns? Kanske. Men kunskapen verkar saknas helt och hållet. Behov föreligger om att revidera alla kostråd och ta iniativ till alternativ forskning utanför de strukturer som ljuger oss fulla.

Dagens obildade politiker är frukten av dels en havererad skola, dels en allmän antiintellektuell syn i samhällhet. Skolor som håller ner begåvningar till förmån för medelmåttor och rena underbegåvningar till att styra utbildningen. Ge begåvningar skärskilda klasser utan att de ska tvingas hålla igen för att invänta de lågpresterande. Dagens skola ser inte till att ge eleverna möjligheter till att prestera maximalt, utan ser till att alla blir lika dåliga så att ingen behöver bli utpekad.

Våra okunniga politiker behöver hjälp på traven för att kunna tyda och förstå verkligheten och folkets behov och vad samhället de facto behöver. Politiker har eller har förlorat förmågan att inse det. Så det är bra att det finns olika bloggar kan hjälpa de okunniga att förstå. (om nu läsförståelsen är intakt)

#4 - - Robin:

Bra!

#5 - - Sivert Lindqvist:

"Begriper dagens lågutbildade politiker detta?"
Svaret är ett rungande nej.

#6 - - Gert B.:

Här ser vi tydligt vad kompetens och livserfarenhet betyder. Jag är en vanlig knegare på 54 år, hyfsat allmänbildad och lagom beläst, men på denna blogg får jag ständiga aha-upplevelser. Är det så det hänger ihop? Aha!! Tack Lars för dina insatser.

#7 - - niklap:

Stephan Löven eller nu hur skiten till landsfader stavar sitt namn idag är jag överhuvudtaget inte intresserad av. Han visar vägen likt Adams Smith osynliga hand knullad av marxim lenenism. Tillika dagens morgonssoffor.

#8 - - Göran:

Den s.k. storfinansen är lika okunniga om problemen som alla andra. Det är inte så att storfinansen vet vad som är bra eller är dåligt, dvs. sitter med något facit och illasinnat prånglar på oss alla andra deras produkter.

Många produkter är framtagna av storfinansen på incitament av politikerna. Storfinansen erbjuds monopol av politiker m.m.

Politikerna sätter konsumentmakten ur bruk.

Var och en som läser här kan lägga sin hand på hjärta och tänka efter om var och en har kunskap att veta och tycka hur allt ska vara.

Om inte en enda människa i världen har kunskapen att tillverka en blyertspenna hur ska då en handfull människor i riksdagen kunna bestämma över ett land. Det är totalt befängt och fungerar inte och kommer aldrig att fungera.

Att vi har ett välstånd är i Sverige är inte på grund av poltiker utan trots politiker, dvs. ett fortsatt motstånd från entreprenörer och andra kreativa människor.

#9 - - Ove:

En positiv skeende är att socker och kolhydrat konsumtionen sjunker. Och kött ökar till 88 kg per år. Sedan tycker jag att att margarinindustrin och godis industrin har lite väl ofta raklamkampanjer. Man kan nu köpa en chockoladkaka gjord av multisen i schweich för 15kr. Den tillverkas i Upplandsväsby kan jag säga så det här inte blir reklam. Multisen skänkte bort 1 halvliter glass för 5 kr för 2 veckor sedan. Och så håller det på för att få folk beroende igen av deras halvfabrikat. Margarintilverkarna blandar in smör plockar bort mjölk i sin produkt för att stoppa raset i försäljningen.

#10 - - ps:

"Statlig upphandling av forskning rörande sambanden mellan människors kost och livsstil och sjuklighet skulle kunna skapa nya och bättre behandlingsformer och ge upphov till nya typer av vårdföretag". Hur vet man det? Är det inte risk att statlig upphandling korrumperar vetenskapen? Hur ska staten, representerad av politiker och tjänstemän, upprätthålla rågången till det politiskt korrekta och egenintressen? Har staten lyckats med detta i upphandlingen (i form av bidragsgivande) när det gäller klimatvetenskap? Är det inte så att staten delar ut facit och "vetenskapen" är reducerad till att konfirmera något staten redan anser sig veta?

Jag är alltså skeptisk men tycker också att bristen på vetenskaplig objektivitet verkligen är ett problem.

Representanter för sjukvårdshuvudmän är ibland förbluffande okunniga i medicinska frågor och verkar ofta inte själva inse att de är utsatta för lobbyintressen och på ett ibland intrikat och skickligt sätt manipuleras från läkemedelsindustrin.

Men tror du verkligen att det inte finns industriella intressen i "hälsa”? Skulle Big Food vara bättre än Big Pharma? I Sverige saknas friska strukturer som håller staten under uppsikt, kanske önskvärt att börja med att försöka rätta till detta.

#11 - - Björn i Bromma:

Bevisligen är man i stort behov av en renässans.
Upplysningstiden 2 ?

#12 - - tipp:

Jag har lymfom, är 76 och anser mig ha rätt att experimentera lite med min kropp. Jag är påverkad av personer som Gary Fettke som för 10-15 år sedan genomgick två operationer på grund av hjärntumör och efter det övergick till en ketogen mathållning. Efter det ligger tumören slumrande; den får inte socker och den kan inte frodas på ketoner. Thomas Seyfried och Dominic d'Agostino m fl är inne på samma linje . Vid ett besök på sjukhuset frågade jag om det fanns synpunkter på sådant här och fick svaret "men hjärnan behöver socker!" i en förskräckt ton. En sköterska i helt annat sammanhang tycker att kolhydratfattig mathållning är "sekteristisk" men har inga argument. Vår kolhydratfattiga mat mår jag ypperligt av.
För övrigt - såg ni TV1-programmet om Aaron Schwartz? Det visar hur Obama-administrationen gör allt för att strypa information till alla utom några storföretag, så att de "rätta" åsikterna kommer fram. På samma sätt som syns i den amerikanska klimatdebatten då han angriper sansade klimatvetenskapsmän. Påminner mig hur socialdemokraterna här ville strypa småföretagsamheten på 1970-talet. Med hjälp av enbart storföretagsamheten skulle man diktera politiken i Sverige. Obama vill diktera den i världen.
Det känns i detta sammanhang inte särskilt bra när svenska myndigheter "säljer" all patientinformation till det amerikanska Capgemini under sken av säkerhetslagring. Tala om utförsäljningen av Sverige!

#13 - - Erling:

Dilemmat för all forskning, som undersöker förhållandet livsstil-hälsa är att man inte kan förespegla några vinstgivande patent. Däremot finns det oerhörda vinster att göra i sjukvårdsbudgeten - något, som våra politiker borde vara intresserade av. Fast trycket från big food och big pharma är enormt. Tänk Er ett snabbköp, med endast färska grönsaker, rent kött, feta nyttiga ostar och hälsobringande vatten. Alla hyllkilometer av vackra, dyra och skrymmande förpackningar inehållande onyttiga och onödiga sk matvaror borta!!! Tänk Er ett samhälle, där kolesterolsänkare, blodtryckshämmare och annan symtomkorrigerande medicin var obehövlig. En utopi, men politiker hanterar utopier, inte sant?

#14 - - Peter Grafström:

Lats Bern låter i viktiga avseenden som en pragmatisk anhängare av en stark statsmakt vilket sällan tycks vara fallet med liberaler och väl aldrig med libertarianer. Hur vill Lars Bern kategorisera sig själv i det sammanhanget.

Svar: I ett samhälle där man tillhandahåller i princip gratis sjukvård baserad på användning av läkemedelsindustrins preparat bör man även se till att erbjuda alternativa vårdlösningar för att ge patienterna verklig valfrihet mellan olika sätt att angripa sjukligheten. Dagens sjukvård innebär ett massiva subventioner av läkemedelsbaserad vård. Ett alternativ skulle kunna vara att patienterna fick betala sina mediciner själva, vilket skulle skapa konkurrens och en naturlig efterfrågan på alternativ sjukvård. Det senare vore det mest libertarianska.
Lars Bern

#15 - - Håkan Karlberg:

”Det är hög tid för samhället att tänka om”, skriver du. Enligt Patrik Engelau, Det Goda Samhället, är det ”välfärdsindustrin” som styr. För övrigt har vi en inkompetent regering och en passiv och rumphuggen allians.

Sverige är på deken, ingen kan ta självklara beslut. Romerna ockuperar fritidshus och parkeringsplatser samt använder en kyrkogård i Malmö som avträde. Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening, vill att man skall acceptera nedbusningen av biblioteken genom att ifrågasätta ”tysthetsnormen”. Återvändare från IS skall genomgå samhällsvård. Radikaliseringen av förorterna rusar och det är för sent att stoppa den. Samhället har abdikerat! Så vem kan ta ansvar i denna fråga?

Håkan Karlberg

#16 - - Peter Grafström:

Att vi är på deken enligt Håkan Karlberg beror isåfall på att vi anpassar oss till imperiet. Det angloamerikanska. Därifrån kommer den negativa inställningen till en utbildad och självständigt tänkande befolkning. En oligarki med ärftlig makt och med världregering på agendan ger inget utrymme för självständiga oppositionella. Utbilda 5% utropade prins Philip. Massorna skall hållas i mörker och på det internationella planet påbjudes kollektivism från samma oligarki. Ty kollektivism innebär även om man i västretoriken smusslar med det en mycket enklare väg till totalt maktmonopol. Bort från dekis kräver frigörelse från inflytandet av det nämnda imperiet. Att vanligt folk i andra länder tex England kan vara rätt lika svenskar innebär inte att vi bör ta intryck av deras eliter. Dessa eliter ligger undantagslöst bakom alla stora kriser och alla former av extremism. De styr över det mesta från höger till vänster oavsett vad enskilda genuina vänsterinriktade människor tror.
Det räcker inte att fightas längs v - h skalan. Man måste göra sitt fadersuppror mot imperiet.
Detta prat om vänsterliberaler som alltmer förekommer blir så märkligt när dessa ju på alla sätt med lögner och imbecilla resonemang hetsar mot imperiets konkurrenter. Deras 'vänster' är beställt från eliterna för att driva oss in i kollektivismen.
Självständigt tänkande kostar mer ansträngning än att hoppa på någon av imperiets myter. Lars Bern tänker. Man ser hur han mer än en gång kommer till att staten som en mer ansvarskännande kraft behövs vilket ju innebär ett avsteg från libertarianism.
Men det är som att svära i den libertarianska kyrkan.
Ett tabu bland borgerliga att säga något positivt om en stark statsmakt.
Englands och Usas eliter låtsades att arbetarna var lata under WW1 för att få en förevändning till planekonomi. Det gav både större vinster till oligarkin genom karteller och effektivare produktion. Hemska tanke dessa kapitalister som ju införde kommunismen i Sovjet och som också på eget initiativ utformade femårsplanerna där var alltså ursprunget till statskapitalism och elitstyrning.
Fadersupproret mot imperiet kan lämpligen börja genom att man upphör att låta sig matas med mer TV-dokumentärer eller böcker som sprids via stora förlag. Ty där härskar lögnen oinskränkt.

#17 - - Louise:

Intrtessant läsning! :)

#18 - - Skeptikern:

Det finns en oklarhet denna mening:
"Den viktigaste orsaken till att läkarvetenskapen kört fast är att samhället abdikerat från sitt ansvar för den medicinska forskningen."

Min fråga gäller ordet samhället. Menar skribenten att de som arbetar med medicinsk forskning verkar utanför samhället? Är de inte en del av samhället?

Jag raljerar förstås och tror egentligen att skribenten menar något i stil med staten eller överheten eller någon annan skattefinansierat grupp.

Var vänlig sluta använda ordet samhälle felaktigt. Samhället är så oändligt mycket mer än staten.

#19 - - Staffan Kjellin:

Det är inte riktigt så lätt som Lars Bern skriver. Jag har sedan några år en medicin som jag varit mycket nöjd med. Läkaren skrev ut just det här märket.

Under flera år har apoteket sagt att den medicinen byter vi ut mot en billigare. Jag nekar. Då har jag fått betala en summa för att få medicinen och det har jag gjort med glädje.

Nu i dag är jag på apoteket och frågar efter originalmedicinen. Svaret blir . Det finns ej på marknaden i Sverige. För lite efterfrågan. Men kopiorna säljer bra.

Det big pharmabolag som tagit fram medicinen fick dansa i tio år. Sedan kom kopiorna. Som kunde lägga sig strax under originalmedicinen, trots att de ej har forskningskostnader. Vinsten är enorm.

Nu blir kopiorna ensamma på marknaden i Sverige. De kan behålla det höga priser och kanske öka det. Nu finns inte original "Big Pharma" med sin fantastiska medicin på den svenska marknaden.

Svar: Skojar du? Stackars Big Pharma!
Lars Bern

#20 - - Staffan Kjellin:

Det svenska börsbolagets, MEDA, enorma vinster under åren visar att man kan åka snålskjuss på de läkemedelsbolag (Big Pharma) som satsar pengar och tar fram de epokgörande medicinerna.

Hur mycket lägger lägger MEDA på läkemedelsforskning. Svar: Ingenting!

Jag vill när jag köper för mig viktiga läkemedel, köpa originalmedicin av de bolag (oftast Big Pharma) som genom forskning fått fram medicinen.Svar: Ja det är verkligen synd om Big Pharma, där lägger de ner massor av pengar på forskning och tjänar alldeles för lite - eller hur? Hur många hundra miljarder var det nu som stackars Pfizer tog in bara på den livsfarliga drogen Lipitor?
Som du uttrycker dig Staffan blir slutsatsen att du är ett troll från Big Pharma - stämmer det?
Lars Bern

#21 - - Lars Bern:

#20
http://www.express.co.uk/news/uk/593833/New-calls-review-statin-danger

#22 - - Staffan Kjellin:

Tack för tipset om statiner från den engelska tidningen. Jag följer debatten om statinernas farlighet genom att på nätet följa skriverier av bl.a. följande läkare. Professor Tore Scherstén, professor Karl E Arfors, doktor Calle Carlsson, docent Ralf Sundberg m.fl.

Mitt inlägg ovan gällde att jag en längre kan få den originalmedicin på apoteket som min specialistläkare vill jag skall ha. Originalmedicinen är utkonkurrerad av billigare kopior.

I övrig läser jag denna hemsida mycket flitigt. Jag är inne varje dag och ser om det är något nytt inlägg.

Artiklarna här och inte minst de initierade och kunniga kommentatorerna uppskattas till fullo.

Jag själv är ej i läkemedelsbranschen. Jag har gått på Journalisthögskolan och sedan varit verksam på olika svenska tidningar. I dag är jag pensionär, men bloggare. Mestadels på redeye.se

Svar: Du får ursäkta om jag har svårt att mobilisera ngn medkänsla med Big Pharma när patenten går ut. I vissa andra branscher ger patent inget skydd alls som i läkemedelsbranschen, där gäller det att casha hem genom att vara snabbast till marknaden.
Lars Bern

#23 - - Realist:

Problemet är inte alls medicinskt, utan politiskt. Anledningen till att du lägger dig i hur andra människor äter, är att staten tar det mesta av allas pengar och en liten bråkdel av det går till att bekosta andras sjukvård. Om staten helt enkelt avskaffas så får alla 150% i lönehöjning och har råd att betala sin egen sjukvård. De blir de dessutom kund med rättsligt bindande avtal, istället för en rättslös undersåte i den planekonomiska vårdkön. Det är den enda möjliga lösningen. Varje åtgärd som staten vidtar bara förvärrar problemen och bristen.

#24 - - Peter Jacobsson:

Jag rekommenderar boken "Forskningsfusket!" underrubrik: "Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin". Boken är skriven av Docent Ralf Sundberg

Svar: Den är mkt läsvärd.
Lars Bern

#25 - - Staffan Kjellin:

Det är inte om omsorg för Big Pharma som jag skrev min kommentar. Mer en omsorg för mig själv.

1) När jag får en medicin som hjälper då uppstår en lyckokänsla. Jag är också medveten om att någon forskat fram denna medicin. Hjältar inom läkemedelsforskningen lyfts ej fram.

2) Jag tycker det är tråkigt att när patent går ut så kommer uppstickarna. På svenska apotek ändrar man medicin, läkare skrivit ut, för att i stället leverera billigare preparat.

3) Det är möjligt att de bolag som forskat fram originalmedicinen har sig själva att skylla. De skulle kunna sänka priset, efter patentutgången, så att det ej blir lönsamt för efterföljarna att framställa kopior.

4) I övrigt stödjer jag Lars Bern och docent Ralf Sundberg i deras kritik mot Big Pharma. Och än en gång antropocene.se är en hemsida som jag sätter mycket högt för den stimulerande läsning som där finns.

Upp