Den som gapar över mycket …

EU:s Greklandskris får mig osökt att tänka på det gamla ordspråket att den som gapar över mycket, förlorar ofta hela stycket. Den fina tanken efter kriget var att skapa ett fredligt Europa genom att riva alla tullmurar och att öppna Europas gränser så att arbetskraften inom Europa skulle kunna röra sig fritt. Det var de tankarna som en gång gjorde mig och många av mina vänner i näringslivet entusiastiska över EU-projektet. Projektet har tyvärr kidnappats av en makthungrig politisk elit med ambitionen att gå mycket längre. Deras dröm är att skapa ett Europas förenta stater – en ny global stormakt. Det var i den andan denna elit kom upp med den fullständigt vansinniga idén att bl.a. tvinga ihop skaran av mycket olika länder under samma valuta.

Bakom kulisserna fanns hela tiden den amerikanska makteliten som såg en förlängning av sitt ekonomiska och millitära världsherravälde genom tillskapandet av en nära allierad i det som skulle bli Europas Förenta Stater. Ett viktigt instrument var att inte avveckla NATO efter kalla krigets slut, utan att istället utnyttja NATO för att öka det amerikanska inflytandet i Europa på Rysslands bekostnad. Ukrainakonflikten är en direkt frukt av denna offensiv. Den fullständigt huvudlösa idén att ta in även NATO-medlemmen, det muslimska Turkiet i EU kommer också från det hållet. Svensken Carl Bildt har i den frågan varit springpojke åt USA:s intressen. Samtidigt skulle USA genom sina millitära insatser öka sitt inflytande i den muslimska världen.

Ett annat instrument har varit USA:s allomfattande spioneri mot hela världen via NSA. Ambitionen har varit att skaffa sig totalt världsherravälde genom att kunna kontrollera alla informationsflöden. Inte ens Europas politiska ledare har varit fritagna utan har som alla andra systematiskt avlyssnats.

Utvecklingen har inte gått USA:s väg. Spioneriet har avslöjats och krigsinsatserna i Irak och Afghanistan har misslyckats fullständigt och USA har tappat kontrollen över situationen i regionen. De flyktingströmmar som USA:s klumpiga insatser orsakat är på väg att helt destabilisera Europa och de bidrar till att kraftigt skärpa motsättningarna mellan olika folkgrupper. Knappast något fredsprojekt längre m.a.o..

Resultatet av den ogenomtänkta gemensamma valutan Euron börjar nu bli allt mer besvärande, vilket Greklandskrisen är ett exempel på. Väljarna i olika EU-länder har plötsligt blivit varse att deras politiska elit tagit enorma belopp från egna skattemedel och pumpat in dem i Grekland. Landet där ingen vill betala skatt och där de rikaste smiter undan helt, samtidigt som landet kostar på sig att betala pensioner till folk vid 55 års ålder med andra folks pengar. Korrumperade grekiska politiker har låtit skulden till övriga EU växa okontrollerat. Hela tiden har man kallt räknat med att aldrig behöva betala tillbaka. Nu borde man ha nått vägs ende, sedan bluffen synats och grekiska folket folkomröstat om att man inte tänker betala sina skulder.

Men det är inte så enkelt. EU:s elit vill inte släppa sina maktambitioner och sätter därför hårt mot för att tvinga landet kvar i valutasamarbetet. De vet att en grexit skulle bli början på en återgång till egna valutor i en rad EU-länder och dödsstöten för förenta staterna projektet. Bakom kulisserna finner man även den amerikanska eliten som till varje pris vill hindra att Grekland lämnar EU och vänder sig till Ryssland för att få en ny rik bundsförvant att leva på.

Problemet för EU-eliten är att ju längre man gått i den här processen ju mer har man tappat kontakten med de europeiska väljarna som nu snabbt strömmar över till missnöjespartier utan band till eliten i Bryssel. I Sverige har Sverigedemokraterna just nu goda förutsättningar att utvecklas till det största partiet i Riksdagen. Förhållandena är likartade i en rad EU-länder. Den här politiska utvecklingen innebär att gamla motsättningar mellan olika etniska och religiösa grupper i Europa kommit i dagen igen och hotar det europeiska fredsprojektet på allvar.

EU:s politiska elit har gapat över för mycket. Fredsprojektet EU är på väg att haverera. Motsättningarna mellan Europas folk växer samtidigt som rasism och motstånd mot främst muslimska flyktingströmmar blir allt värre för var dag.

Har våra politiska ledare det kurage som krävs för att hindra en utveckling som just nu ser ut att gå mot ett tredje storkrig i Europa?

Demokrati | EU,, Euro, Grekland, Ryssland, USA | |
#1 - - Ann Löfving-Henriksson:

Användbar rubrik i dessa tider!
Analysen känns tyvärr kusligt på pricken.

#2 - - Peter:

Och till råga på allt fick domedagsprofeten Johan Rockström sitta i TV4:s Nyhetsmorgon i går (vill minnas att han dök upp strax efter klockan 10) och bre ut sig om hur eländigt det står till med miljön.

#3 - - Tallskog:

@ Peter
På SVT-text står idag att läsa att vi är på väg in i en istid...
vart tog uppvärmningen vägen?

#4 - - Svante1:

#2 Peter.. Nu har ju Rockström haft 1,5 timme i P1-sommar att lura svenskarna med sitt miljöblablabla. Stängde av efter 5 minuter :)

#5 - - Visionären:


"Har våra politiska ledare det kurage som krävs för att hindra en utveckling som just nu ser ut att gå mot ett tredje storkrig i Europa?"

Ha, ha. Svaret är ett självklart -Nej! Våra politiska ledare har ö.h.t. inget som krävs för att hantera någonting. Ett stycke fjantar som lever gott på våra skattemedel. Att de får fortsätta begå brott mot folket de påstår sig representera är ett aktstycke som kommande historiker kan leva länge på.

V


#6 - - jensen:

Betr. Rockströms sommarprogram:
Det lät äckligt " Ribbentropskt" när R-m. hävdade att han älskar påven, trots att han ( R-m ) är ateist.
Ännu mer avslöjande är att R-m förutom påven gått i lag med al gore.

#7 - - Karl Mattsson:

Det här med att EU är ett "fredsprojekt" känns alltmer som det var ett sätt att sälja in något som vi annars inte skulle ha röstat på. Jag tyckte också det lät bra från början. Men jag gillar det inte för fem öre nu.

#8 - - latoba:

Nu har några kommit på att Golfströmmen kommer att stanna om 200 år och att det är därför en ny istid är på väg. Och vems är felet? Jo naturligtvis beror det på "klimatförändringarna". Man baxnar!

#9 - - Sigvard Lindqvist:

@Karl Mattsson, vilket vi i runda tal 49% insåg redan från början. Det var inte svårt bara man tänkte till lite.

#10 - - lensof:

Jag blir alltmer övertygad om att vi redan är i ett tredje världskrig fast en del av strategin är att mycket av kampen är i det fördolda och med falska kort. Detta för att överraskningsmomentet ska bli starkare.
Redan Dag Hammmarskjöld sa att framtidens krig kommer att handla om religioner inte om nationer. Med de orden i bakhuvudet så blir de islamiska gruppernas kamp för vidgade territorier ganska uppenbar. Därför är det fullständigt ofattbart att vi inte bättre skyddar våra grundläggande värderingar och det välstånd dessa har gett oss.
Vi sviker våra värderingar när vi låter dem ersättas av ett diffust och urvattnat tänkande under namnet värdegrund eller andra trendiga nyord. Ord som inte innhåller något men kan bli till allt och därför inte ger ledning men kan användas till styrning. Farligt ien orolig tid.

#11 - - Bengt-Ove Högström:

Läs dagens Expressen och Attila Yoldas omdöme om Rockströms framträdande i SVR. Det är skrämmande att svenska journalister är så enögda och att SVR släpper fram sådana som Rockström.

HMB

#12 - - Kenneth Johansson:

När det gäller klimatet så kan man nu läsa och lyssna att det kommer att bli både kallare och varmare under samma tidsperiod beroende på vilken man lyssnar på.

När det gäller de oerhörda lånen som Grekland har fått så kan de knappast vara några riktiga pengar utan så kallade att man gjort pengar av ingenting eller bara tryckt fram dem på en dator, och där ligger bla ECB och Världsbanken bakom.

De här jättebankerna nästan tvingar länder att ta emot enorma lån som de inte har råd att betala tillbaka. De får betala med andra värdefulla tillgångar istället tex. olja eller värdefulla naturresurser. Det vanliga är att USA först har raserat landet med sin krigföring och slängt ut landets valde makthavare och i stället satt dit folk som lyder USA. Ett exempel på detta är Ukraina.

#13 - - Björn i Bromma:

EU borde ha stannat vid "ruta ett", fri rörlighet av arbetskraft och företagande inom EU, och utvecklat detta gällande gemensamma skatteregler, lönesättningar, socialförsäkringar, arbetsvillkor, lagar mm. Istället så skenade den upplåsta EU-eliten iväg som en flock okontrollerade vildhästar, troligen under inflytande av USA.
Nu blir Grekland tvingade att sälja ut diverse hamnar, flygplatser, landområden etc. Hamnarna köper sannolikt Kina.
Konstellationen EU/USA måste, sett i efterhand, helt enkelt betraktas som ett fiasko.
"Eftertänksamhetens kranka blekhet". Återigen...

#14 - - Per Svensson:

Beträffande medias makalösa enfald, kan jag starkt
rekommendera Snaphanen.dk och Julia Caesars se-
naste krönika; "Medias sista strid".

#15 - - Bengt-Ove Högström:

Jag har en tröja som det på ryggen står" JA till euron" . Den delades ut av Svenskt Näringsliv. K-B Hamilton tycker att euron är bra men han är ju politiker. Andra Nationalekonomer är av en helt annan åsikt.
Läs även dagens AB sid 23 om J. Rockström
hur länge skall sådan smörja få distribueras?

HMB

#16 - - Sven i Lappland::

Vi får aldrig glömma vad Komeini mässade " ISLAM SKA ERÖVRA HELA VÄRLDEN", och det har Israelstyrda USA sett till att fövärkliga genom de stora bankerna. Den intesiva sprayningen av chemtrail (som ska reflektera bort soljuset resuterar i att vi får en avkylning och det resulterar i en ny istid. CO2 propaganda är ett annat Hoax, för att kunna beskatta den lilla människan.

#17 - - Tege Tornvall:

Med förvånande dålig insikt och inlevelse i andra kulturer kommer USA inklampande med kängor storlek 47 och orsakar stor förvirring - även med de bästa avsikter. Sverige i sin tur är som ett USA i liten skala.

#18 - - Mats G:

800 miljarder kommer det att kosta att rädda Grekland. Förutsatt att de gör reformer. Förutsatt att resten av EU kan ratificera det i sina resp. länder.

Greklands regeringen gick just i val på att det inte skulle bli några mer åtstramningar. Folkomröstningen i Grekland sade nej till den här typen av uppgörelsen.

Tyskarna är evinnerligt trötta på att försörja Grekerna. Länder som Litauen som gick igenom just detta stålbad lär inte vilja att Grekland seglar vidare på en räkmacka.

Naturligtvis vill EU-eliten bränna 800 miljarder för att rädda deras projekt. Frågan är om folket nu kommer säga stopp.

#19 - - Tomas:

"Jag tror inte på den Europeiska Unionen. Vi är lite för olika. Engelsmän och svenskar är lika, men den europeiska gemenskapen, det tror jag är nåt olyckligt...
Det här med att byråkrater i Bryssel skall bestämma vad vi skall göra i Sverige och England, det tror jag inte alls på..." Erik Penser

#20 - - Tege Tornvall:

Greklands moderna historia är frekventa kriser med upprepade europeiska lån för att skapa och vidmakthålla en strategisk utpost mot öster.

Det började med frihetskriget 1821-27, stött av trippelalliansen Frankrike-Ryssland-Storbritannien. Som självständig monarki fick Grekland 1830 generösa lån. Till kung utsågs den blott 17-årige Otto av Bayern, i början styrd av tyskvänliga rådgivare.

Nya oroligheter inkl. Krimkriget. Otto ersattes av Vilhelm av Danmark under namnet Georg I. Nya oroligheter inkl. första världskriget. Georg mördades och följdes av sonen Konstantin !. Fler oroligheter inkl. konstitutionell oenighet. Konstantin avsattes men återinsattes.

Förlorat krig mot Turkiet om Anatolien 1920 (?). Konstantin ersattes med sonen Georg II. Revolution 1923 och republik till 1934. Folkomröstning, Georg II återinsatt. Statskupp med Metaxas som diktator till 1941.

Ockuperat av Nazityskland under andra världskriget. Samtidigt inbördeskrig mellan vänster och regeringstrogna. Guerillatrupper i bergen. USA-stöd genom Trumandoktrinen, med i Nato.

Ingen politisk majoritet, ständiga regeringskriser tills konservative Papagos 1952 fick majoritet, blev premiärminister och senare efterträddes av Karamanlis. Sedan vann liberalerna under Papandreou majoritet. USA-stödd statskupp 1967 under Papadopoulos, militärjunta, kung Konstantin II i exil.

Ny statskupp, Cypernkrisen. Ny demokrati 1974 med fortsatta regeringskriser fram till nu.

Ett upprepat mönster av kriser och upprepade lån. Grekerna har aldrig fått vänja sig vid lugn och ro och fungerande institutioner. Geopolitik, tidigare mot ottomanska riket, så mot Sovjet och nu mot Ryssland. Strategiskt viktigt läge med Bosporen.

Men rent ekonomiskt är Kinas nuvarande börskris mycket allvarligare!

#21 - - Samuel af Ugglas:

Skakande läsning om svenska sk. journalister i Julia Caesars www.snaphanen.dk,, "Mediernas sista strid".

#22 - - tipp:

@Mats G. Tyskar i allmänhet är nog inte så pigga på att försörja grekerna. Däremot vill gärna storföretagen som tjänat stora på att sälja till grekerna som betalat med lånade pengar. Betalas inte dessa så går det illa för en del tyska banker och tyskarna får betala igen. Men Merkel vill ha en överenskommelse så att alla européer får betala. Dessutom vill USA ha kvar Grekland i NATO så det har aldrig varit ett alternativ att släppa Grekland.
För övrigt, tänk om det är så att USA medvetet går in för att destabilisera Europa med hjälp av en främmande religion och stora flyktingströmmar. Sen kommer USA som den store räddaren och Europa hamnar helt i händerna på USA, Monsanto och deras läkemedelsindustri m m.
Vi kan få storkrig i Europa snabbare än vi anar.

#23 - - svitjod2000:

Hela EU-projektet är ett lappverk av fördrag och lagar. EMU arkitekterna räknade inte med, eller valde att bortse från, att det skulle kunna uppstå obalanser i ekonomin mellan olika stater. Problemet är att EU är en sorts konstruerad överstatlighet fortfarande med suveräna stater som medlemmar. För att EMU ska fungera fullt ut föreställer jag mig att EU-staterna fråntas sin nationella självbestämmande helt och degraderas till provinser. Samma skatteregler, pensionsvillkor, löner och social välfärd ska då gälla i alla provinser. Det lär inte Europas folk gå med på, som tur är.

Stål & kolgemenskapen och NATO från sent 40 tal och tidigt 50 tal hade inget annat syfte än att kontrollera Tyskland så att inga olyckor ånyo kunde ske, som Hitler ställde till med. NATOS första generalsekreterare Lord Imay yttrade att organisationens mål var att ”hålla ryssarna ute, amerikanerna inne och tyskarna nere”.

Nu får Tyskland återigen betala på sin ålagda och självpåtagna världskrigsskuld till Grekland och resten av sydeuropa + Irlands dåliga ekonomi. Bortsett från Grekland rapporteras inte längre något om de andra ländernas ekonomi trots att flera av dem var på väg mot statsbankrutt som Grekland nu är.

EU-potentaterna vet att risken är mycket stor att om Grekland lämnar då kommer fler att följa efter och EU:s prestigeprojekt EMU att allvarligt skadas, makten minska och trovärdigheten på den Globala arenan sjunka till Medelhavets botten. Bryssel kommer att göra ALLT för att inget land ska lämna Euron. Fast om England lämnar EU blir det inte speciellt anmärkningsvärt då man istället knyter sig närmare USA vilket i princip blir samma sak för den västliga finansiella eliten.

Dessa maktstrukturer och finansiella multibolag som suktar efter total dominans på den globala arenan, både politiskt och ekonomiskt och för att underkasta alla folk och stater under en global regering. Krigen som USA utfört i Mellanöstern och Nordafrika syftar enbart till att destabilisera området och orsaka stora flyktingströmmar som svämmar över EU-länderna för att försvaga de inhemska folken till att inte protestera mot de Israelstyrda USA ambitioner. Plus terrorhoten från IS och andra grupperingar. Ett folk i oro och fruktan styrs lättare än ett homogent folk med lugn i sinnet.

Alla som står ivägen eller som Bush d.y. sa "Är ni inte med oss är ni emot oss". Så att förhålla sig neutral är lika med att vara emot. Det bidrar till att Sverige måste ta ställning i attackerna mot Ryssland (vilket vi i princip redan gjort) genom att ansluta oss till NATO.

BRICS-länderna kommer med all sannolikhet att brännmärkas från västs sida då de försöker hitta en egen väg ur fattigdom och hunger genom en egen strategi för investeringar och energiförsörjning. Vilket i praktiken redan sker genom klimattrams och miljöaspekter.

Kort och gott EU och NATO:s enda syfte är att ta död på den nationella identiteten och beröva nationernas deras folkgemenskap, företrädesvis den Tyska. Nu är det Rysslands tur som inte otippat jämförs med Hitler för att undanröja ytterligare ett hinder på vägen mot världsherravälde. Om Ryssland faller försvagas även Kina och Iran plus resten av BRICS-länderna. Det handlar alltså om pengar i allt pengar genererar i sin tur makt.

Grekland skulle direkt, innan första ECB IMF lånet begärt utträde ur EMU sedan gjort som Island låtit bankerna gå i konkurs och sedan arbetat sig upp igen. Island är sen några år åter på grön kvist då man inte lät sig duperas av IMF och andra lånehajar.

Sverige bör snarast lämna EU och ta kontroll över vår egen framtid utan inblandning av yttre påverkan.

#24 - - Peter Grafström:

Lars Bern
EU-Projektet var designat som en del av angloamerikanernas väg till världsregering och det fanns aldrig någon fas när europeerna hade ngt eget inflytande utom i marknadsföringen. Insidern Pierre de Villemarest var med och har skrivit om hur Usa hela vägen genom sina lakejer kontrollerade hur Europas institutioner byggdes upp. En europeisk renässans kräver att de anglofila instinkterna arbetas bort å det grundligaste.
Dessutom var hela östblocket tänkt som byggblock och ingalunda så bekämpat av cia som man skulle tro. Endast självständiga nationer var Usas/Englands fiende.
Lägg märke till hur Hollande och andra sprattlar till och vill stoppa sanktioner mot Ryssland och vägrar dras med i en senare fas av krig med Libyen. Då händer ngt dramatiskt som inte officiellt sätts i samband med olydnaden men som genast för tillbaka Hollande i fållan.

#25 - - Eje Collinder:

# 13 Är konstellationen EU/USA verkligen ett fiasko? Jag har räknat med ett Grexit och att t ex 'Krims hamn' köper upp hamnarna i Piraeus och i Thessaloniki, så att upprättade hamn-kontrakt med Kina säkras kvar och att BRICS-länder har positioner kvar där. Nu finns risken att oligarkerna i USA, inkl Soros och bankfamiljerna, köper upp vad de vill i land, flygplatser & strategiska hamnar i Natolandet Grekland. Dessa oligarker har ju redan satsat på ett krig i Rumänien - mot Ryssland-tllsammans med Nato.
Precis som #22...USA vill nå ett globalt välde och ekonomiskt styre över hela världen. I denna riktning till Europas förfall & till USAs favör har politikerna i Bryssel och Aten i dag nått framsteg. Kan detta förräderi i Bryssel stoppas upp? Hur?

#26 - - Eje Collinder:

AJaj, jag menade givetvis Ukraina....inte Rumänien som krigsskådeplats mot Ryssland!!

#27 - - Lennart N.:

Håller med Samuel af Ugglas. (#21)

Mycket läsvärd artikel!
http://snaphanen.dk/2015/07/12/sondagskronika-medias-sista-strid/#more-183500

#28 - - Mats G:

@tipp
"Betalas inte dessa så går det illa för en del tyska banker"

Eftersom jag råkade jobba för Frankrikes största bank när Greklandskrisen drog igång så vet jag något om det. Storbankerna har redan tagit sina förluster och dragit. Därför är nu Grexit en möjlighet. men annars är det som vanligt att det transfereras enorma belopp från skattebetalarna till bankerna. Denna gång via Grekland. Jag är evinnerligt trött på denna stöld från skattebetalarna om och om igen. men Bankerna är finurliga de kommer hitta andra vägar att komma åt skattepengarna.

#29 - - Kenneth Johansson:

Grekland har ju nyss blivit beviljade ett ytterligare lån på drygt 80 miljarder Euro för att inte gå i konkurs eller lämna den gemensamma Euron.

Grekland kommer inte ha en chans att betala tillbaka en bråkdel av dessa pengar, men det är kanske inte meningen för nu närmar sig det hela om EUs överlevnad även om det tar tid.

Förutom att det närmar sig när dollarn kraschar så har ju alla finansministrar skrivit på om ECB -banken riskerar att gå i konkurs ev. ännu fler banker så ska enskilda personer och företag samt även tillgångar som betalats in till staten tex. pensionspengar kunna användas för att rädda banker som närmar sig konkurs och detta gäller även banker som spekulerar med pengar. Detta skrevs på för mindre än ett år sedan.

#30 - - Helge Andersson:

E24.no hade en uträkning som visade att endast 8% av de senaste 5 årens lån kommit Grekerna till del,resten har gått till banker och finansinstitut. Så vem räddar EUs skattebetalare egentligen?

#31 - - Björn i Bromma:

#20
Dessutom så var Grekland dessförinnan under islamskt styre via Ottomanska/Osmanska riket i ca 400 år. Inte så underligt att greker starkt misstror styrande makthavare. Det är förmodligen historiskt arvegods.

#32 - - Thor:

Bra skrivet men någon rik bundsförvant kan knappast Ryssland sägas vara. Åtminstone inte för närvarande.

Svar: Världens största oljefyndighter.
Lars Bern

#33 - - Mats G:

#29 Kenneth Johansson

Pensionspengarna är guldgruvan och alla vill kunna lägga sina vantar på den. Senast i Sverige var det GP som "lånade" från pensionerna. Vi har inte fått tillbaka än vad jag vet. Senaste förslaget är att använda pensionspengarna för att bygga infrastruktur. Och då lär vi inte se röken av de pengarna mer.

#34 - - Tomas:

Orealiserade börsförluster i AP-fonderna år 2008 medförde uppbromsning av pensionsomräkningarna från och med år 2010. Effekterna av denna beräknas av Pensionsmyndigheten ligga kvar ända fram till år 2026. Utan tidigare överföring av cirka 260 miljarder kronor från AP-fonderna till statsbudgeten hade bromsen inte utlösts år 2010.

#35 - - Johanna:

Intressant läsning!

#36 - - Roland Gustafsson:

Mitt i livet med bruset av alla åtaganden och förpliktelser är det inte så lätt att upptäcka de viktiga förändringarna när de sker långsamt och man har vant sig vid delar av utvecklingen.

Jag var medveten om att FED var privatägt av de amerikanska bankerna och att deras grundläggande princip är att låna ut så mycket pengar som möjligt och tjäna ränta på det. Så undvek man också problem med arbetslöshet efter andra världskriget genom lån till konsumtion av allt från hus till bilar och kylskåp, etc.

När Peter Sutherland, en av bankdirektörerna bland finanaseliten, fick jobb på FN som migrationschef och besökte Överhuset i London för övertyga om att EU behövde minska homogeniteten hos folket började jag fundera på om det bara var för att skapa ökad konsumtion, med skattemedel, eller om målet var något annat, som att göra EU beroende av de amerikanska bankerna t.ex.. USA bidrog stort till att sätta världen på fötter efter 1945 och som jag ser det med målet att lösa de problem som fanns The American way, med konsumtion World wide. USAs regeringar har hela tiden främjat och skyddat sina industriers intressen såväl inhemskt som utomlands och jag instämmer i sign. tipp s varning att EU kan komma i händerna på Monsanto, USAs läkemedelsindustri etc..

Min tes är att det var för att skydda efterfrågan på dollar när Sadam sa han tänkte sälja olja i Euro som USA började prata om hans massförstörelsevapen och anföll trots att FN sa att sådana inte fanns.

Nu har man tecknat avtal med Iran efter att dom diskuterat med Indien att byta olja mot guld. Det finns säkert en klausul om att all försäljning skall ske i dollar.

Den dagen Monsanto släpps lösa i EU kommer det vara förenat med en möjlighet för företag att stämma regeringar för åtgärder, lagar och regleringar som hindrar affärer, enligt frihandelsavtalet. Jag börjar tvivla på att Cecilia Malmström verkligen företräder EU i sin nuvarande roll och börjar bli övertygad om den främsta kvalifikationen för jobbet var hennes arbete som migrationskommissionär där hon verkligen skötte det enligt Peter Sutherlands önskemål.

#37 - - Kenneth Johansson:

Det där försöket att krångla på Grekland ca 86 miljarder euro handlar i dess förlängning om att försöka hindra ett tag att inte hela EU närmar sig kollaps. Officiellt så lånas pengarna ut från ECB, samtidigt har ECB inga pengar alls bara enorma skulder. Det man gör är att föra över så kallade pengar från ECB till Greklands storbank , som i verkligheten bara är siffror utan någon substans.

De som ligger bakom är oligarkerna eller den ekonomiska eliten, de är de stora vinnarna.

Sverige har lånat ut ca 100 miljarder i någon valuta i riktiga pengar till Grekland, med försäkran att de pengarna inte bara ska försvinna, samma sak gäller även för Tyskland med ännu fler länder. Själv tror jag att de svenska miljarderna är borta för alltid. Skulle inte alls förvåna mig om det är svenska pensionspengar. Detta gjordes någon gång förra året. Nu i år har Sverige ytterligare lovat låna ut ännu mer till Grekland.

#38 - - Inger:

Jag röstade nej till EU och om man läser Bibeln så står det att när stjärnor bildar en ring så skall det bli dåliga tider, ej ordagrant men något liknande.. Vi blir inte självbestämmande så länge EU bestämmer hur länder skall styras... det blir s.k. överstatlighet. Se bara vad Grekland har kostat oss EU medlemmar... och se vilka länder som står i kö för att bli medlemmar i EU.. det är länder som behöver få hjälp ekonomiskt för att korruption m.m. gör att länderna förstörs..

Skall nu Turkiet bli medlem i EU så kommer vi att få ändrade laghar till förmån för religionen Islam som inte alls har att göra med demokrati eller jämlikhet..

Läs vad journalisten Magnus Sandelin skriver nedan.
https://ladycobra.wordpress.com/2015/06/27/magnus-sandelin-om-situationen-i-eskilstunas-moskeer/

Att ta emot asylsökanden som saknar ID handlingar och ge dem permanent uppehållstillstånd är ju så naivt så jag saknar ord för detta handlingar...vilket annat land skulle gå med på något sådant?

Jag anser att vi måste byta ut nuvarande regering men troligtvis så är inte alliansen bättre utan jag hoppas att SD blir största partiet och får bilda regering...de är det enda realistiskt tänkande parti i Sverige för närvarande.

#39 - - Snaphanen:

Instämmer till110% i det Inger skriver ovan.
En bra sammanfattning av dårskapen i Sverige idag. Systemkollapsen väntar runt hörnet och ett DDR2.0 samhälle som vi redan är inne i....

#40 - - Realist:

Folk är otroligt lättlurade. En bedragare behöver bara säga ordet "demokrati" så ger de bort alla sina pengar till honom och lyder alla order blint. "Demokrati" är en mycket effektiv religiös myt som koncentrerar det mesta av samhällets alla resurser till ett fåtal giriga politikerhänder. De lurade tycker att det är jättebra och önskar inget högre än mer av samma. Även Lars Bern här brukar rekommendera mer av samma som misslyckas, mer politik och statlighet. Så fort man säger det magiska ordet "demokrati" så upphör offrets hjärna att fungera. Vad blev förresten resultatet av den grekiska folkomröstningen? Varför kastar folk bort sin tid på en meningslöshet som att rösta?

Upp