Det är inte klimatet som är ett hot

Jag har tidigare skrivit om hur den korrumperade FN-byråkratin tagit till sig klimatlarmen för att använda dem som argument för att öka FN:s överstatliga makt och för att i förlängningen ge FN global beskattningsrätt.

FN inrättade år 1988 sin klimatpanel IPCC som enligt sina statuter hade till uppgift att samla vetenskapliga studier som visar på mänsklig påverkan på jordens klimat. FN var av allt att döma helt ointresserat av alla de starka naturliga krafter som i över fyra miljarder år styrt jordens klimat. FN har med stor framgång målat upp IPCC:s rapporter som vetenskapliga sanningar, trots att dessa tagits fram av miljöaktivister från de stora miljölobbyorganisationerna i förhandlingar med politiker. Att klimatfrågan bara är en förevändning för den globala världsordning som kretsarna bakom FN vill se blir allt tydligare.

Vid en presskonferens i Bryssel för några veckor sedan medgav FN:s chef för klimatarbetet, Christina Figueres att de globala klimataktiviteterna inte handlar om att rädda världen från en ekologisk katastrof utan om att krossa kapitalismen. Hon deklarerade att detta är första gången i mänsklighetens historia som vi medvetet tar på oss uppgiften att, inom en avgränsad tidsperiod, ändra den ekonomiska utvecklingsmodell som har varit rådande under minst 150 år, sedan den industriella revolutionen.

Försöket att skrämma oss till underkastelse med hot om global uppvärmning har skändligen misslyckats och det genom ett ingripande från ekosystemet självt. Den globala temperaturen har inte stigit på två decennier och rekordkyla på många håll i världen pekar på allt annat än global uppvärmning. Detta även om desinformationscentralen SVT ihärdigt försöker inbilla svenska folket att mer snö beror på ett varmare klimat.

Vi behöver inte längre bekymra oss för något hot om ett katastrofalt klimat, det handlar som vanligt bara om den ständiga kampen om världsherravälde. Man skulle tro att FN med sin deklaration om människans fri och rättigheter skulle vara för en fri ekonomi. Men tyvärr de som söker världsherravälde har aldrig gillat mänsklig frihet och det är inge skillnad på FN-byråkraterna och andra makthungriga makthavare bakom FN i det avseendet. Den fria marknaden med sin kapitalism är givetvis något som står i vägen för FN-byråkratins ambitioner att kunna kontrollera oss. Nu har vi t.o.m. fått svart på vitt om det från högsta ort inom FN.

Problemet med alla dessa maktmänniskor som alltid längtar efter att avskaffa den fria marknaden och den frihet som den garanterar alla människor, för att ersätta den med en planekonomisk tvångströja, är att de aldrig lär sig att marknadsekonomin inte är något man kan införa eller ta bort med politiska beslut. Marknadsekonomin är nämligen inget annat är den ekonomiska förlängningen av de grundläggande naturlagar som styrt evolutionen i alla tider. Och hittills har ingen makt i världen lyckats ändra på de lagar som styr naturen.

Många makthavare genom historien har försökt att tämja de krafter som styr marknaden, men ingen har lyckats. Försöken har bara resulterar i katastrofal ineffektivitet och inskränkningar av människors frihet, som till slut resulterat i våldsamma omvälvningar då människor tagit tillbaka sin frihet. Kommunismens totala haveri är ett typexempel på vad jag menar. I dagens värld är Kina det mest lysande exempel på vad som händer när den ekonomiska friheten tillåts öka igen.

Självklart är det likadant med FN:s och fru Figueres drömmar om en ny världsordning med någon sorts världsekonomi styrd från FN, som med kommunismen. Det kommer bara ett leda till en global ekonomisk katastrof med hungersnöd, krig och annat elände i sina spår, innan även det maktimperiet rasar ihop av sin egen tyngd.

Det verkliga hotet vi skall vara rädda för är inte de små och ofta gynnsamma klimatförändringar vi orsakar med växthusgaser, utan vad en global maktordning med FN i spetsen skulle ställa till med i vår värld.

1 Ann Löfving-Henriksson:

skriven

Tänk om det fanns en enda läskunnig, ärlig och modig Journalist i SR, på SVT eller på någon av de stora pappersdrakarna, som tog på sig att föra upp den här frågan till debatt med möjlighet att få spridning och ruska om allmänheten ordentligt. Skulle en sådan liten jordbävning kunna påverka våra politiker överhuvudtaget?

Svar: Nästan alla politiker älskar innerst inne planekonomi (=politisk makt) och hatar fria entreprenörer.
Lars Bern

3 Bemgt-Ove Högström:

skriven

Detta är helt rätt!
Den som tror att planekonomin fungerar måste vara rubbad. U.S.S.R. fungerade inte. För någon vecka sedan var det i SVT Kunskapskanalen ett program om ZIL fabriken i Moskva. Vid ZIL tillverkades en gång i världen lastbilar men inga reservdelar. Gick en bil sönder fick de en ny. Nu är hela ZIL området (stort som en stad)en jättestor skrothög. Planekonomi och korruption går hand i hand.
Bengt-Ove Högström

5 Ingvar Engelbrecht:

skriven

Rätt så!

Detta är var den verkliga frontlinjen går. Samtidigt håller dessa makter oss sysselsatta med skärmytslingar i flanken rörande "vetenskapen". Dags att inse vem den verkliga fienden är och vad hans mål är.

7 Tege Tornvall:

skriven

Bengt-Ove: ZIL står för Zavod Imeni Likhacheva efter sin tidigare chef Ivan Alekseevich Likhachov. De tillverkade också stora statslimousiner, plankade efter Packard och uppkallade efter landsfadern Stalin (ZIS). Parallellt fanns bilfabriken ZIM, uppkallad efter industriministern Molotov. ZIM var också en bilmodell tillverkad av fordonsjätten GAZ, nu ledd av svensken Bo Andersson.

9 Josef Boberg:

skriven

"Det verkliga hotet vi skall vara rädda för är inte de små och ofta gynnsamma klimatförändringar vi orsakar med växthusgaser, utan vad en global maktordning med FN i spetsen skulle ställa till med i vår värld."

Jo... - Lars Bern - så är det.

Maktordningen har ju med vem som står för nyproduktionen av pengar och göra - och den gav ju Riskdagen bort till affärsbankerna på 1970-talet, tyvärr tyvärr...

"Andemeningen i den svenska författningen är att det bara är staten själv som har rätt att via Riksbanken nyproducera pengar. Dock… – tack vare det av staten godkända Fractional-reserve banking-systemet på 1970-talet – så är det i dags dato istället affärsbankerna som i princip står för all nyproduktion av pengar = staten har i princip inget direkt inflytande över hur mycket pengar som nyproduceras – eller till vad de används.


Fractional-reserve banking-systemet uppfanns på sin tid av den globala bankingligan = de 13 bankirfamiljerna som har styrt = vanstyrt världen sedan 1800-talet. Ledaren för den ligan är bankirfamiljen Rothschild.

Den allt överskuggande delen av nyproduktionen av pengar går i dags dato till den gigantiska och icke produktiva = samhällstärande pyramidekonomiska finansiella sektorn – istället för till investeringar i infrastrukturen, varuproducerande företag, bostäder, ekonomisk och social välfärd för alla osv." - slut citat ifrån min URL-adress.

Saga eller Sanning ?

11 Солжени́цын:

skriven

Alla bitar faller på plats om du accepterar tanken att en liten makthungrig klan inte kan styra världen om världen inte är starkt centraliserad. Denna maktkoncentration är sedan lätt att styra för en liten ljusskygg skara, ofta, penningstarka individer. I grunden allt som centraliserar makt ligger därför i denna lilla grupps intresse. Här finns t.ex. klimathotet, hotet från terrorismen, EU, NAFTA, FACTA, FN, AU, WHO, o.s.v. Skälet är enkelt: desto större organisationer desto färre människor att behöva kontrollera.

Det heter NWO och är en konspiration mot världen. Det är först när du förstår att det faktiskt finns dessa krafter bakom scenen som drar i trådarna i denna riktning som många pusselbitar, som annars verkar oförklarliga, faller på plats. Sök på nätet det finns 100 citat och videos där man öppet talar om detta. Som jag ser det är det en ny global diktatur men man klär det i vackra ord som värdegrund, demokrati och fri företagsamhet. Låter bra men världen blir inte bättre med all denna maktkoncentration.

13 Bemgt-Ove Högström:

skriven

Jag konstaterar att några har läst min tidigare kommentar. Jag kan förtydliga lite om mina erfarenheter. 1976 kom jag i kontakt med den person som var ansvarig för all sovjetisk sjöfart och hamnar i Östersjön. Vi satt en hel natt hemma i vårt hem och diskuterade hur det fungerade i U.S.S.R.. 1988 blev jag inbjuden till U.S.S.R. för att titta på ett antal fabriker och såg då vilka vansinniga investeringar som gjorts i förhållande till den marknad de då hade. I mitten av 1990-talet representerade jag koncernens belgiska företag och kom med Belgiens stadsflygplan till Moskva och Shermetsov-I flygplatsen. Vi hade då en utställning ZIL-fabrikens utställningshall. Vid företagsbesöken kunde konstateras att även om företagen hade tusentals anställda var det ingen som kunde kalkylera produkternas värde. Företagen hade ingen underhållsfunktion eller tillgång på reservdelar. Man måste vara gravt förståndshandikappad om man tror på en planekonomi. Att systemet klarade sig så länge berodde på att det fanns smarta personer som kringgick systemet.

15 tipp:

skriven

@ Rolf - är det inte så idag att organisationer idag inte är vad de ser ut att vara. De är vad några få maktstarka personer använder dem till, inte minst genom att använda andras pengar att köpa anhängare. Kan någon idag säga med säkerhet säga vad S, M, FP, C står för? Varför skänkte Reinfeldt 24 miljarder av skattebetalarnas pengar till FN? Vilka aspirationer hade han? Vill han bli en makthavare i the New World Order?

17 Henrik Mahlberg:

skriven

Kapitalismen har väl inte bara funnits i 150 år. Man har hittat gruvor i England för flintatillverkning, det visade sig att gruvorna tillsammans hade producerat 1,5 miljoner flintyxor. Så kapitalism verkar ha funnits väldigt länge, kanske sen människans uppkomst? Är inte kapitalismen skillnaden mellan Neandertalare och Homo Sapiens? Vi kan så här i efterhand konstatera att kapitalismen vann. (Vid mänskliga bosättningar kan man hitta föremål från platser långt ifrån, vilket man visst inte gör vid Neandertalar-bosättningar).

Svar: Ja det är nog fru Figueres som tror att kapitalismen är ett påfund efter franska revolutionen. Den har givetvis funnits så länge det funnits människor på ngt sätt.
Lars Bern

19 Rolf:

skriven

tipp:
jovisst är det så att många organisationer i grund och botten styrs av ett fåtal medlemmar, som använder organisationen för att driva egna intressen. FN är väl ett typiskt exempel på detta. När man skapade FN, och försåg det med ett säkerhetsråd, som bestod av segrarmakterna från andra världskriget, och med rätt att inlägga veto mot alla förslag man inte gillade, visade man väl att man inte tänkte tillåta att FN blev en verkligt medlemsstyrd organisation.

Jag undrar om Kyotoprotokollet har ställt till med något, egentligen. Betvivlar att några länder har levt upp till protokollets krav. Hade de gjort det borde väl CO2-utsläppen ha minskat? Inte ens det korrekta Sverige har i realiteten levt upp till protokollet. Trots mycket prat har varken regeringen Persson eller Reinfeldt vidtagit några åtgärder, som tvingat fram utsläppsminskningar, och jag tror inte regeringen Löfven kommer att göra det heller. Det man har gjort är att lämna oljeeldning till förmån för avfallsbaserad fjärrvärme, vilket är ett av skälen till att Sverige lyckats få ned CO2-utsläppen. Det som fortfarande återstår är att minska utsläppen inom transportsektorn, och där vill ingen regering göra något, som kan reta bilisterna.

Jag kanske ska tillägga att jag anser att den s k klimatpolitiken är nonsens. Jag tror inte ett ögonblick på CO2-hypotesen, och betraktar den uppvärmning som skett de senaste hundra åren eller så som naturliga klimatvariationer.

Svar: Kyotoprotokollet har kostat fler tusen miljarder i bortkastad utbyggnad av vind och solkraft i en rad länder, med Tyskland i spetsen. T.o.m. konkursfärdiga länder som Spanien har vräkt ut lånade pengar på detta. Koldioxidutsläppen har dock inte minskat.
Lars Bern

21 Åke Sundström:

skriven

# 19
Det är en missuppfattning, Rolf, att CO2-utsläppen "borde ha minskat" om Kyoto-avtalet följts av signatärerna. Partiella avtal av detta slag leder enbart till att användningen av fossila bränslen OMFÖRDELAS, d v s minskar i Kyotoländerna, men i ungefär samma mån ökar i den andra hälften av världen. Så fungerar en fri världsmarknad. Det är bara om ALLA länder (eller i varje fall de allra flesta) deltar via en gemensam CO2-skatt som det är möjligt att påverka utsläppen.

Detta vet "alla", men det är förvisso ett faktum som berörda regeringar och miljöorganisationer nogsamt förtiger. De vill givetvis inte upplysa väljarna om att hundratals miljarder försnillas till ingen som helst klimatnytta. MP, SNF m fl räknar kallt med att denna meningslösa och resursförstörande symbolpolitik ger pluspoäng i opinionen - så länge en korrumperad forskarkår (med Klas Eklund i en osannolik ledarroll)hjälper dem att hålla liv i IPCC:s falska hotbilder.

Av din kommentar till Rolf att döma, tycks inte heller du, LB, vara medveten om Kyotoavtalets fundamentala konstruktionsfel. Men kan en i övrigt insiktsfull person som du verkligen vara så illa informerad på denna viktiga punkt?

Fortfarande har du inte heller kunnat förklara (som svar t ex på #18) hur en "libertarian" kan undvika att kritisera den extrema svensk straffskatten på en gas som han själv påstår vara till större nytta än skada.

En liknande tystnad från Stockholmsinitiativets sida beror uppenbarligen på att deras tongivande medlemmar är kärnkraftsvänner, som inser att ett logiskt nej till koldioxidskatten skulle innebära slutet för den svenska kärnkraftsparentesen. Men eftersom du själv insett att den epoken i vilket fall som helst går i graven, så blir din tunghäfta mer svårbegriplig.

Låt mig också påminna om ditt löfte att återkomma till de frågor jag tidigare ställt, bl a om de motstridande beskeden från dig och din gode vän Lennart Bengtson. Och fler än jag har ställt frågor om den senares ovilja att tydligt bekräfta att han numera tar avstånd från den politik han godkände och hyllade (i en debattartikel som talesperson för KVA)så sent som 2009.
23 Anonym:

skriven

"Marknadsekonomin är nämligen inget annat är den ekonomiska förlängningen av de grundläggande naturlagar som styrt evolutionen i alla tider. "

Så er det ikke. Markedsøkonomien baserer seg på lokal regulering og på en rettsorden. Markedsøkonomien baserer seg på bl.a. kontraktsrett.

Ingen av disse finnes i naturen.

Mest av alt baserer markedsøkonomien seg på samarbeide til alles fordel. Man blir enige om ett sett av regler for hvordan man oppfører seg og innenfor rammen gitt av de reglene så konkurrerer man. Naturen er ikke slik.

Når jeg diskuterer med libertarianere så ender vi ofte opp med å diskutere hvordan man privatiserer politi og rettsvesen, for uten privat politi og rettsvesen så har man ikke et "fritt" marked (for hvem er det da som kontrollerer lovene?).

Det ender dog opp i ab absurdum for vi har allerede privat politi, privat rettsvesen o.l. etter den libertanistiske ide i Sverige, innenfor MC-gjenger, og i resten av Europa, innen mafiaen.

Det er bare det at "vårt" politi og "våre rettsinstanser" mener at "deres" rettsinstanser tar feil, og dermed vil vi sette dem i fengsel.

2 Per-Olof Persson

skriven

Ludwig von Mises skrev redan 1920 en längre artikel och 1922 en bok, om att det inte kan ske någon ekonomisk kalkylering (planering) i planekonomier. Han förutspådde att Sovjet någon gång i framtiden skulle falla pga ekonomiska problem.

En marknadsekonomi "planeras" genom marknadspriserna. Marknadspriserna sätts genom individernas subjektiva värdering av konsumentprodukterna och av entreprenörernas subjektiva värdering av produktionsresurserna (arbetskraft, investeringsvaror, halvfabrikat och råvaror).

Marknadspriser är en förutsättning för att ekonomisk kalkylering ska kunna ske i en ekonomi. Historiska intäkter och kostnader bokförs och visar hur det har gått för en verksamhet. Entreprenörerna försöker därefter få fram framtida intäkter och kostnader i ekonomiska kalkyler med hjälp av bla bokföringen.

Eftersom det sker ständiga förändringar i en ekonomi måste det också ske ständiga förändringar av marknadspriserna. Marknadsekonomin planeras genom att ständigt nya ekonomiska kalkyler görs av entreprenörerna.

Blir konsumentprodukter eller produktionsresurser knappa måste priserna stiga, och blir de mindre knappa måste priserna sjunka. På så sätt sker en hushållning av resurserna och resurserna används där de är som mest värdefulla.

Skälet till att Sovjet fick ekonomiska problem är att planekonomier planerar för lite. Ständiga förändringar kräver ständig planering. Men utan marknadspriser kan ingen ständig planering ske. I Sovjet var produktionen antingen stillastående eller gick på halvfart.

Exempelvis byggdes många vattenkraftverk i Sovjet, men man producerade för lite kopparledning för att kunna utnyttja den producerade elen. Ett annat exempel är att varje företag i landet försökte hamstra resurser för att uppnå sina planmål. Men då uppkom en brist på resurser i andra företag.

Ludwig von Mises var också klar över att marknadspriser endast kan uppkomma om privat äganderätt existerar. I annat fall finns inget incitament att värdera resurserna till rätt värde.

Detta är skälet till att FN:s stadgar om de mänskliga rättigheterna inte tar upp den privata äganderätten som en mänsklig rättighet. Men utan privat äganderätt blir de andra rättigheterna värdelösa. Exempelvis har du har ingen rätt till eget liv.

4 lennart bengtsson

skriven


Detta var en ngt skrämmande morgonläsning efter en trevlig vecka i England och åter en påminnelse om hur rådande uppfattningar kidnappas av en makthungrig elit. Det råder ju inte precis brist på sådana i Sverige om inte i varje gathörn som dock i varje kommunstyrelse. Emellertid, finns det uppenbara brister i fru Figueras yttrande då förra århundradets Vladimir (Lenin) genomförde revolten mot det kapitalistiska samhället med den ryska oktoberrevolutionen. Effekten härav på miljön var förödande och även på människorna även om dessa idag är mindre viktiga än miljön åtminstone vad beträffar urbefolkningen.

6 Dennis L

skriven

Bra skrivet, Lars. Det finns ett motsvarande bra Youtube-klipp där Patrick Moore håller en föreläsning om klimatet, fracking (hur bra det är), den kommande istiden (Pleistocene och vår Holocene), användandet av trä/träd som byggmaterial och hur Greenpeace spårade ur. Allt väldigt intressant att lyssna till. ger bra ammunition i samtal med alarmister, om inget annat. ;-) Den här länken kanske kan fungera (www.youtube.com/watch?v=dCrkqLaYjnc) eller så sök på "Confessions of a Greenpeace Dropout"

8 tipp

skriven

Högström berättar om ZIL-bilarna. Det var så västerländsk u-landshjälp fungerade. Man skänkte fina maskiner till u-länderna och när maskinerna gick sönder så hade u-länderna inga pengar att köpa reservdelar för. Så maskinerna stod och rostade sönder. Eller också var baktanken att i-länderna skulle tjäna kovan på reservdelsförsäljning. Det ingick kanske i samma eko-imperialism som storkapitalisterna i klimatskrämselrörelsen räknar med. Det gäller att hålla tillbaka Afrika och Asien och Sydamerika så man får tillgång till råvarorna billigt och att u-länderna inte börjar konkurrera om olja och gas.
Det är en skrattretande skön förening mellan kommunister av allehanda slag och hypersuperkapitalisterna i västvärlden. Västvärlden vill att Mugabe-typer ska regera i tredje världen.
Någon form av marknadsekonomi kommer alltid att finnas. Antingen är den öppen och accepterad. Eller också är den en svartmarknadsekonomi, som fungerar som den sovjetiska gjorde, eller som den gjorde under förbudstiden i USA då många ljusskygga grupper skapade sig jätteförmögenheter och lade grunden till dagens jätteföretag, eller som Italiens maffiaaffärer.
Tänk att det ska vara så svårt för den svartklädda kultureliten att öppna ögonen.

Svar: De vill helst intala sig att de är herrar över naturens lagar - skrattretande.
Lars Bern

10 Bureus

skriven

FN är idag en fackförening för diktatorer.
-Det äts gott
-Det gås på röda mattor
-Det festas
-Det åks limousine

En organisation som FN måste organiseras utan egenintressen för att fungera.

Det går inte att ha någon Bert Karlsson typ flinandes i kulisserna.

12 Rolf

skriven

Hej Lars,
jag har inte heller något större förtroende för FN, men jag tror du tillmäter dem alltför stor makt. FN är trots allt inte mer än vad deras medlemsländer låter dem vara. Det räcker med att se hur tandlöst FN är när det gäller att ingripa i konflikthärdar, t ex Syrien. Där händer ingenting innan säkerhetsrådet vill någonting, fr a USA och Ryssland. När det gäller klimatfrågan har FN förvisso en hög svansföring, men om man ser på vad som faktiskt händer vid klimatkonferenserna, så kan vi ju konstatera att ingenting händer, eftersom de ledande medlemsländerna inte vill att något ska hända. Hade de velat det, hade vi haft ett globalt klimatavtal för länge sedan. Så länge USA, Kina och Ryssland inte agerar, kan vi nog ta fru Figueres och andra FN-byråkrater med upphöjt lugn.

14 per eriksson

skriven

Apropå FN, denna tärande gräddfilsorganisation, så skänkte de Nya Moderaterna, i bästa postmarxistisk anda, med Reinfeldt i spetsen, 24 miljarder dit dvs FN fick ett carte blanche att göra vad de ville med de svenska skattebetalarnas pengar trots att de flesta vet att 70-80% av FNs budget går till funktionärernas och deras familjers lyxliv.

16 Björn i Bromma

skriven

Verkligheten och historien är en hådhänt, obeveklig läromästare. Högmod föregår alltid fall. Det är obegripligt att makten aldrig lär sig, att söka hegemonisk makt är alltid början till slutet. Maktinnehavet sätter ner vitaliteten i lärandet till förmån för det egenkära rättfärdigandet av maktinnehavet.

18 Åke Sundström

skriven


Väl rutet, Lars B. Men jag saknar den logiska slutsatsen: att Sverige (liksom förnuftiga Schweiz) bör ta farväl av dårhuset på Manhattan. Varför säga A, men inte B?

Och det duger inte att, som sign Rolf, trösta sig med det från FN:s sida varit mycket prat men lite business. Redan det lilla som hittills sjösatts, Kyotoprotokollet, har orsakat oerhörda ekonomiska förluster för de stater som anslutit sig - utan att ha minsta lilla effekt på de globala CO2-utsläppen.

Lite onödigt dessutom att gå över ån efter vatten. Det vore modigare och mer relevant att kritisera Svenskt Näringsliv, som i likhet med FN-byråkratin stöder det planekonomiska tänkande som utmärker klimatpolitiken. Om du gjort detta i något tidigare inlägg, hade en hänvisning eller en länk varit till nytta.

Att vänstern tror på Marx kan ju inte förvåna någon, men nog borde du och andra vänner av fri konkurrens reagera mot att kommunismens fader hyllas av en styrelse som företräder vårt privata näringsliv. Den trista sanningen är att marknadsekonomins förmenta språkrör sålt ut sin liberala ideologi genom att godkänna politikernas makt över den viktiga energisektorn.

Och hur är din egen marknadsekonomiska övertygelse? Har du tagit avstånd från den diskriminerande svenska energibeskattning som är planekonomins konkreta verktyg? Under din tid som aktiv på Climate Scam ställde jag samma fråga, men vad jag vill minnas fick jag aldrig något svar. Kanske dags nu?20 Rolf

skriven

Satsningarna på vindkraft tror inte jag har specifikt med Kyotoprotokollet att göra, utan är snarare en följd av en allmän klimatalarmism. I Tysklands fall specifikt har det väl också med avvecklingen av kärnkraften att göra. Om Tyskland verkligen ville göra något i Kyotoprotokollets anda skulle man förmodligen ge sig på biltrafiken. Men där har man nogsamt avstått från att agera.

22 Evert Nilsson

skriven

Har du sett detta, handlar om klimatfrågan? http://www.samtiden.nu/10783/gastprofessor-pa-losa-boliner/