Ägnar sig USA:s president åt systematisk desinformation?

När Obama valdes till president lovade han högmodigt att bromsa den stigande havsnivån och hela planeten. Han såg tydligen sig själv som någon sorts messias. Med dessa skrämmande högfärdiga drömmar tog han över som ledare för det pågående västliga klimatbedrägeriet. Är detta det enda han har kvar efter sex katastrofalt misslyckade år som USA:s president och västvärldens förmente ledare? Drömmer han om att gå till historien som han som frälste världen genom att hindra haven från att stiga?

I årets State of the Union tal hävdar Obama att år 2014 var planetens varmaste år som registrerats och lade senare till att USA:s millitära högkvarter säger att klimatförändringarna innebär omedelbar risk för vår nationella säkerhet. Vad menar han?

Obama stödjer sitt påstående bl.a. på temperaturangivelser från en av sina egna myndigheter NCDC vars uppgift är att ansvara för att bevara, övervaka, bedöma och tillhandahålla nationens skatter av historiska klimat- och väderdata för allmänheten.

I figuren ovan ses en kurva över de korrektioner som denna statliga amerikanska myndighet – NCDC gjort av faktiskt uppmätta temperaturer i USA. Som synes har man systematiskt räknat ner historiska temperaturer (mest runt år 1934 som varit det varmaste året sedan 1900-talets början enligt faktiska observationer) och på motsvarande sätt systematiskt räknat upp senare års observerade temperaturer. Baserat på dessa bedrägligt omräknade data står Obama i sitt State of the Union tal och hävdar att år 2014 varit det varmaste året.

Forskare inom olika institutioner över hela västvärlden som lever gott på larmen om ett varmare klimat och som är beroende av goda relationer till USA:s myndigheter, har på liknande sätt ”korrigerat” observerade data för att visa upp temperaturkurvor över en allt varmare värld. Ingenstans kan man hitta någon redogörelse för någon som helst vetenskaplig legitimering av dessa ”korrigeringar”, annat än en önskan att försvara sina egna larm om en global uppvärmning.

Allt detta sker samtidigt som USA upplever en historisk köldperiod som ökat istäcket på de stora sjöarna nu under vintern till fyra gånger vad det var så sent som år 1995 och med historiskt stora snömängder. Obamas handgångna forskare försöker krystat förklara kylan med ett varmare klimat, vilket givetvis är totalt nonsens. Samma forskare hävdade för bara några få år sedan att den påstådda globala uppvärmningen skulle inneburit att vi nu borde helt saknat snö.

Amerikanska klimatmyndigheterna NCDC:s och NASA:s fifflande med temperaturdata har nu gått så långt att Kongressen kommer att låta utreda verksamheten.

Att USA:s president och hans myndigheter på detta sätt sprider uppenbar desinformation är väldigt skrämmande. Att presidenten även hänvisar till militären och nationell säkerhet förstärker det skrämmande intrycket. Vilka är de verkliga avsikterna?

Den fråga vi måste ställa oss är; hur tillförlitlig är annan information som når oss från USA:s myndigheter? Ägnar USA sig åt lika stor desinformation när det gäller andra kritiska världsfrågor? Vi minns alla desinformationen om Sadam Husseins massförstörelsevapen och de fruktansvärda konsekvenser den fått för världen. Med tanke på den aktuella kampanjen för ett svenskt NATO-medlemskap måste vi i Sverige fråga oss; hur mycket kan vi lita på det som sprids av USA-styrda NATO och andra amerikanska källor?

 

 

Kategori: Demokrati
Taggar: Klimatpolitik NASA NATO NCDC Obama
1 Sigvard Eriksson:

skriven

I förra lördagens ”Öppen tråd” på klimatupplysningen (ku.se) ställde jag en öppen fråga om hur det egentligen går till att mäta jordens medeltemperatur. Och hur vet man att framräknad temperatur är något annat än just framräknad för de ingående tusentals mätstationerna, särskilt som dessa flyttas, läggs ner, nya tillkommer och totala antalet minskat avsevärt över tid.
Lennart Bengtsson redde ut begreppen med bl a nedanstående statement:
”….Med den traditionella metoden kan det ibland uppstå problem genom flyttning av stationer, ökning eller minskning av stationer samt nya mätmetoder. Det är av denna anledning som man ibland får korrigera för systematiska fel som beror på urbanisering. I de övervägande fallen innebär detta en positiv bias….
…Att man korrigerar temperaturvärden behöver inte därför bero på en global sammansvärjning hos klimataktiva väderinstitut utan på nödvändiga korrektioner utan några sinistra syften.”
Frågan nu blir: Görs det korrigeringar utöver de enl L. B. tekniskt-vetenskapligt motiverade? Det är ju en allvarlig anklagelse som Du, Lars framför. Om den är berättigad rör det sig om ett allvarligt bedrägeri, vars sinistra syfte kanske är ännu allvarligare.

Svar: Om det bara vore korrigeringar för att mätstationer hamnat inom tätare bebyggelse borde kurvan vara spegelvänd. Dvs senare tids observationer borde vara nedräknade isf uppräknade. Bebyggelsen har ju vuxit inte minskat. Detta har ingen forskare kunnat förklara, så tills jag får en förklaring måste jag tyvärr misstänka att vi är utsatta för en systematisk desinformation i syfte att underbygga klimatlarmen.
Lars Bern

3 Rosenhane:

skriven

Obama ägnar sig åt desinformation och hans megalomana idéer har smittat av sig på vår nolla till utrikesminister Margot Vallström, som i förra veckan infomerade om att inom ramen för Sveriges feministiska utrikespolitik skulle det vidtagas politiska åtgärder som i förlängningen ska medföra att den antropogena höjningen av planetens medeltemperatur inte ska överstiga två grader år 2050.
Kära medborgare, varför röstade du så galet? Och i så fall, gör inte om det nästa gång!

5 Sigvard Eriksson:

skriven

Enl Lennart Bengtsson ligger interpolationsfelet som ett medelvärde för jorden med den stationstäckning som vi har för tillfället på ca 0.1°C men kan vara betydligt större ( 1-2°C) i vissa enskilda områden.
Med tanke på detta förefaller det märkligt att NASA-GISS gör ett nummer av att man räknat ut att 2014 års medeltemperatur överträffade tidigare rekord med 0,02 ᴼC?
Jag läste någonstans att en högt uppsatt person vid NASA-GISS sagt att han var tvungen att ge något till ”the boss” inför talet till nationen. Man häpnar och ryser. Är jag på väg att bli en konspirationsteoretiker?

7 tipp:

skriven

Det senaste uppmärksammade fallet var Paraguay där avkylning blev uppvärmning. Det omtalas på många ställen på nätet bl a här https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2015/01/26/all-of-paraguays-temperature-record-has-been-tampered-with/.
Trodde kanske klimatbluffarna att folk i Paraguay var för dumma för att märka något? USA har alltför ofta kommit med falska informationer för att få anledning att intervenera. Alla klagar när Ryssland gör det men de flesta tar fortfarande USAs informationer för goda.

9 Göran:

skriven

Två saker:

Först. USA:s desinformation. Ta bara arbetslöshetsstatistiken. Arbetslösa i USA är indelad i fyra grupper. Bara en av dessa grupper rapporteras som den offentliga arbetslösheten. CNN uppskattar arbetslösenheten i USA till nästan 25%. Den officiella anger 6-7%.

Andra. Feminism kan räknas som marxism, dvs. det förstörande av västvärdens normer via kulturmarxismen. Att Sverige har en feministisk utrikespolitik kan vi betrakta som en totalt vänstervriden politik. Att kalla den feministisk är bara ett sätt att kamouflera vad det egentligen handlar om. Det är bara ytterligare en sten på högen som ska förstöra den fria marknaden.

11 Jimmy:

skriven

Vem i hela världen kan man lita på?
Här är ett försök till förklaring av temperaturjusteringarna för Paraguay.
http://www.skepticalscience.com/kevin-cowtan-debunks-christopher-booker-temp-conspiracy-theory.html
Vad säger Lennart Bengtsson? Är det förklarliga efterjusteringar eller är det som du skriver systematisk desinformation?
Kevin Cowtan är en kristallforskare vid the University of York och har vid ett flertal tillfällen gått i clinch med "klimatskeptiker".

2 Björn i Bromma

skriven

Man har helt enkelt målat in sig i ett hörn som man inte självmant kan ta sig ur utan att själva ställa sig vid den offentliga skampålen. Vi ser exakt samma mönster gällande invandringspolitiken.
I somras så varnades det för ovanligt lågt vattenstånd ute i skärgården, vilket också många segelbåtägare fick erfara...

4 Josef Boberg

skriven

"...hur mycket kan vi lita på det som sprids av USA-styrda NATO och andra amerikanska källor?"

Ej alls - som jag ser det.

6 Lars Cornell

skriven

Det är samma sak med SMHI i Sverige, Inte heller de berättar sanningen för Sveriges folk och politiker.

www.tjust.com/vit/2015/JO-SMHI.pdf

8 Ingvar

skriven

De gäller att inse att klimathotsprojektet över huvud taget inte handlar om klimat utan om makt. Fuegeres (inte kollat stavning) som varande nån sort klimatpotentat i FN erkänner att det handlar om nåt helt annat. Klimathotet tillsammans med "cargo science" är enbart ett verktyg för att etablera en överstatlig central maktsfär. "Fienden", det vill säga du och jag hålls sysselsatta med eviga halvvetenskapliga diskussioner istället för att koncentrera oss på huvudfrågan.

10 Fidan & Divine

skriven

Fin blogg du har!
Klicka gärna hos oss♥
http://twiiniiz.blogg.se/

12 Peter Grafström

skriven

Bra argumentsamling mot Nato-anslutning http://www.alliansfriheten.se