Vi bör avstå från NATO-medlemskap

När man läser om hur Turkiet är nära lierat med de neofascistiska terroristerna i ISIS och hur landets despotiske president Recep Erdoğan öppet hotar att ockupera Ryssland ihop med sina NATO-allierade blir i varje fall jag mörkrädd: Sedan kraschen av det ryska ”Sukhoi-24 ”planet, har Ryssland tagit varje tänkbart tillfälle att underminera Turkiet. Min regering uppträder verkligen som en mogen och en erfaren regering, men vårt tålamod har begränsningar. Konfronterad med ryska framstötar, har vi, ingen rädsla, ingen ånger. Vi agerar med moderation, för att återföra våra relationer tillbaka till det normala, om nödvändigt, försäkrar jag att, vi kan ockupera Ryssland på mindre än sju dagar ihop med NATO och våra regionala bundsförvanter.

Den helt obalanserade Erdoğan är idag det enskilt största hotet mot världsfreden. Han har starka drag av despoter från Europas trettiotal. Att vårt land skall ingå i samma militärallians och samma ekonomiska union som hans regim är i mina ögon helt otänkbart. Vårt land har inget gemensamt intresse med NATO-medlemmen Erdoğans Turkiet .

Erdoğans agerande framstår som ytterst anmärkningsvärt just som USA och Ryssland kommit överens om att försöka tillintetgöra ISIS vår tids värsta folkmördare och neofascistiska förtryckare, som därtill av allt att döma haft Erdoğans stöd. Samtidigt ställer resten av västvärlden upp och även lilla Sverige lovar att bidra till att få bort de hänsynslösa mördarna och våldtäktsmännen.

Den politiska ledare som idag visar störst omdöme och skicklighet är den av NATO inringade Vladimir Putin. Hans linje att försöka återställa ordningen i Syrien under dess ledare Assad är säkert det bästa alternativet för att minimera flyktingkatastrofen och slå ISIS. Detta att störta Mellanösterns despoter har ju faktiskt visat sig vara en katastrofal strategi. Med tiden kan kanske Assad bytas ut under ordnade mer demokratiska former. Jag hoppas att USA:s uppgörelse med Putin innebär att även USA har insett att Putins väg är den klokaste.

Putins Ryssland är idag inget som helst hot mot Sverige. Vad skulle han ha att vinna på att anfalla vårt lilla problemfyllda land? Fråga er det? Att Ryssland markerar revir i vår närhet har ju en väldigt enkel förklaring, och det är NATO:s expansionistiska politik i syfte att ringa in och pressa tillbaka Ryssland. Och vi är ju i säng med NATO och vår försvarsminister springer som barn i huset i Pentagon. Vad förväntar vi oss av en så ryssfientlig politik?

Om väst hållit sig till det man lovade efter Warszawapaktens upplösning hade relationerna mellan EU och Ryssland varit helt avspända idag. Men tyvärr har EU låtit sig ledas in i en ny ryssfientlig politik av USA-intressen som givetvis är livrädda för ett närmande främst mellan Tyskland och Ryssland. Från USA sprids även en systematisk anti-Putin-propaganda som sväljs med hull och hår av alla svenskar med nedärvd ryssfobi. Ett samverkande EU/Ryssland skulle kunna bli en allvarlig konkurrent för USA och konkurrenter vill inte den härskande angloamerikanska oligarkin ha. Därtill skulle en militär avspänning allvarligt drabba oligarkernas militärindustriella komplex, som jag skrivit om tidigare.

De svenska allianspartiernas ställningstagande för ett svenskt NATO-medlemskap är ett historiskt misstag av i huvudsak unga dåligt bildade och därför historielösa politiker. Det är inte utan att t.o.m. jag längtar efter gamla gråsossar och centerpolitiker med fötterna i jorden. Konsekvensen av detta ställningstagande blir att fler väljare än annars kommer att välja bort dessa partier. Och då talar det mesta för att de väljer SD, något som december månads opinionsmätningar ger en föraning om. Bl.a. är jag helt övertygad om att Kd:s nya unga partiledare spelade bort sitt partis överlevnadsmöjlighet med sitt NATO-beslutet.

Sverige skall förbli utanför NATO så länge som vi inte är direkt hotade av Ryssland och vi skall till varje pris motsätta oss ett Turkiet i EU. Turkiet och Erdoğan hör inte hemma i Europa. Och ett ev framtida NATO-medlemskap skall villkoras av att Turkiet lämnar alliansen, för inte vill vi väl att svenska soldater skall kunna beordras att hjälpa Erdoğan att mörda våra vänner kurderna.

 
 
Frihet | Centern, EU,, Erdogan, Islam, Kurder, NATO, Putin, Ryssland, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, USA | |
#1 - - Sigvard Lindqvist:

Har sagt det tidigare här och säger det igen. Vi skall vara glada för att Putin finns. Utan Putin ett Syrien i samma skick som de andra av USA befriade länderna.

#2 - - Visionären:

Vad Sverige bör göra är att rusta upp vårt försvar i tillräcklig utsträckning för att såväl Nato som Ryssland ska känna åtminstone ett visst obehag inför ett angrepp mot våra gränser. Det ska kosta på att försöka sig på ett dylikt företag.

Vad Reinfeldt inledde och Löfven nu fullföljer är att försätta oss i en situation där vi inte har ngt val. Extremt korkat och kortsiktigt agerande från dem som vi valt att handha försvarspolitiken.

V

Svar: Vi är helt eniga, vi måste kunna försvara våra gränser. Men politiker som inte tycker vi har några gränser ser inte det behovet.
Lars Bern

#3 - - Anonym:

Fick en kommentar på mejl:
Myter finns det gott om; en är att Nato skulle gjort något åtagande att avstå från utvidgning när Warsawa pakten föll.
De östeuropeiska länderna sökte medlemskap.

#4 - - Björn i Bromma:

Erdogan och många andra islamer i väst suktar efter ett nytt islamrike i form av det gamla Osmanska riket som eroderade sönder i samband med WW1 för ca 100 år sedan. Då stod detta islamska välde upp i Belgrad och enbart en dags färd med häst och vagn från Budapest i Ungern. Jag har en gammal ungersk kollega som kan berätta en hel del om detta från sina föräldrar och farföräldrar.
Långt innan dess så försökte en betydande islamsk armé inta Wien 1683 men blev slagna och fördrivna av allierade kristna styrkor.
Denna händelse var förmodligen ganska så avgörande för hela den västliga demokratins senare utveckling inklusive Upplysningstiden på 1700- och 1800 talet.

#5 - - Martin:

Jag tror att USAs påstådda ISIS motstånd bara är en ursäkt för att motivera att skicka trupper till Syrien. Vad de helst vill göra är att införa en flygförbudszon så att ISIS kan störta Assad. De tänker nog att med så mycket flygplan och krigsmakter i Syrien så kommer det nog att ordna någon incident med Ryssland/Syrien och sen kan de göra vad de verkligen vill.

Svar: Det finns risk att du har rätt. Tänker på Obamas fredspris som han fick av NATO-medlemmen Norge.
Lars Bern

#6 - - Karin:

Det finns många paralleller att dra mellan europeiska makthavares undfallenhet mot en person med storhetsvansinne 1939 och dagens ledande EU-politikers undfallenhet mot "det nya Ottomanska rikets" och Erdogans maktambitioner att styra över Europa.
Han har redan skickat 100000-tals sympatisörer till Europa.

#7 - - Stig Rydmark:

NATO är ett monster som USA använder som ett hot mot länder som inte vill vara ltdiga vasallstater Trots
löftet till Ryssland, när Warszawapakten upplöstes, har NATO expanderat med 12 länder. Vi ska kallt räkna med
kraftiga mutor till de forntida sovjetrepublikerna för att
kunna få placera vapenarsenal längs hela ryska gränsen.
Vår regering hälsar John McCain, krigshetsaren, välkommen med öppna armar. Vilken inkompetens!

#8 - - Cicero:

Som så ofta drar du rätt slutsatser i komplicerade problemmatriser.
Sverige+Finland har dessutom allt att vinna på att vara en neutral buffert mellan Nato och Ryssland.
Att bidra till avspänningen i vår del av världen är dessutom klokt mht alla spänningszoner i Europa-Mellersta Östern.
Vår neutralitet definieras av Rysslans hållning till oss.
Vi bör därför satsa på ett vänskapligt (och lönsamt) förhållande till Ryssland (med underförstått stöd av Nato).
Att gå med i Nato är synnerligen oklokt och sänder helt fel signal till Putin, som förvisso visat och visar klok moderation i sin uitrikespolitik.

#9 - - EVA:

Håller med dig Lars. Putin framstår som en mycket stabilare person än Erdogan. Tror inte heller Ryssland är något hot mot oss men att de håller koll på vad som händer här, vilka som "flyter runt" omkring oss. Jag hoppas verkligen att Sverige inte skickar JAS.
Håller på att läsa terrorforskaren Magnus Norells alldeles nya bok "Kalifatets återkomst - orsaker och konsekvenser". Har inte hunnit så långt ännu men det står fullständigt klart att hela Mellanöstern för närvarande är en fruktansvärd soppa, med god hjälp av USA. Tänk om de kunde hålla tassarna i styr nån gång! Grundproblemet är inte bara konflikterna mellan de olika muslimska grupperna som Shia och Sunni utan också att de är "så sena" med att få till stånd en "modernisering och demokratisering" av islam som skett i mycket högre grad i andra stora religioner. Det ser ut som om ca hälften faktiskt sympatiserar (i alla fall i någon mån) med den radikala, militanta synen och således mer eller mindre sympatiserar med IS-liknande rörelser. Hur bombar man bort det? Flera länder i regionen verkar också använda sig av ett otrevligt dubbelspel. Detta har ju även USA hamnat i och vet egentligen inte vem de kan lita på. Många (enligt Norell) verkar tycka att Assad är problemet i Syrien men vi såg ju hur det gick i Irak när Saddam störtades och i Libyen. Jag rekommenderar Norells bok!

#10 - - Björn Sveninge:

Vi lever i en orolig tid då makt verkar trumfa moral.
Men jag tror ändå att Ryssland blir den tongivande makten i framtiden, Usa är moraliskt och ekonomiskt bankrutt.
Att med oärlighet och förtryck tilltvinga sig världmakten kommer inte att lyckas det oligarkstyrda landet.
Jag tycker inte det är svårt att se vem som är ond och vilken som är god och stenen är i rullning.
Borde vi inte revoltera mot dessa onda krafter som i praktiken redan inlemmat oss i Nato och söka medlemskap i den ryska con-federationen? :)
Jag tror att stenen redan hamnat i påsen så vad hjälper det att saxen är vass?

#11 - - Carl G.:

Hej Lars,

Hur får jag kontakt med dig? Du har inga kontaktuppgifter på Antropocene.

Mvh,

Carl

Svar: larsbern@live.se
Lars Bern

#12 - - Feliks:

Erdogan är en skapelse av EU. Det var socialdemokraten Günther Verheugen som i egenskap av EU kommissarie för nya medlemstater i förhandlingar 2002 krävde att konstitutionen skulle ändras, så att den sekulära västvänliga militären skulle förlora sitt politiska inflytande. Erdogan har sedan med stöd av EU-processen eliminerat det gamla militära etablisimanget och utnämnt nya generaler från inrikestrupperna.
Erdogan uttalade redan 2003 att demokrati är som en spårvagn. Man stiger på och åker med. När man är framme stiger man av. Jag har i Ankara köpt kartor som visar det turkiska kalifatets utbredning genom hela Centralasien till västra Kina.

Tyrkiet är formellt medlem av NATO men i praktiken är det ingen som räknar med dem som en integrerad medlem. Det samma gäller i praktiken Tyskland. Deras fartyg och flyg är inte insatsberedda. Ett svenskt NATO medlemskap är numera meningslöst eftersom det är en klubb för freeriders. Olof Palmes / Willy Brandt /Vadim Sagladins ideer från 1980 har genomförts i praktiken.

Det finns nu två rivaliserande falanger av Sunni kalifatet. Erdogan har sina sympatisörer - bland turkar, turkmener och chetchener. Saudi stöder ISIS och andra rivaliserande grupper.

Sverige stöder genom SIDA Hamas, så vi står nära ISIS. Sverige kommer med nuvarande utveckling att införlivas i det Saudi styrda Sunnikalifatet inom 10 år. Wallström kan säga vad hon vill om det.


Svar: Även Erdogan stödjer ISIS och att han drömmer om att bli den nya tidens kalif är uppenbart för mig.
Lars Bern

#13 - - Anonym:

Vi lever i en orolig tid då makt verkar trumfa moral.
Men jag tror ändå att Ryssland blir den tongivande makten i framtiden, Usa är moraliskt och ekonomiskt bankrutt.
Att med oärlighet och förtryck tilltvinga sig världmakten kommer inte att lyckas det oligarkstyrda landet.
Jag tycker inte det är svårt att se vem som är ond och vilken som är god och stenen är i rullning.
Borde vi inte revoltera mot dessa onda krafter som i praktiken redan inlemmat oss i Nato och söka medlemskap i den ryska con-federationen? :)
Jag tror att stenen redan hamnat i påsen så vad hjälper det att saxen är vass?

#14 - - Tege Tornvall:

Samtidigt som jag delar din kritik mot Turkland och dess Nato-politik är jag också kritisk mot Sveriges politik som internationell snyltgäst. Att bara gå med i Nato om Ryssland eller någon annan direkt hotar oss är varken solidariskt eller trovärdigt. Nato har förvisso sina brister men är vad vi har tillgängligt i brist på eget tillräckligt avskräckande försvar.

Svar: Ett NATO medlemskap kan innebära att svenska soldater kan tvingas gå i krig mot kurder, för mig helt oacceptabelt. Att ett land som Turkiet är med i NATO har inget med vår eller våra grannländers säkerhet att göra utan är bara en del av USA:s maktpolitik för att kunna kontrollera hela världen. Samtidigt drömmer av allt att döma Erdogan om att bli kalif i ett eurasiskt kalifat, så USA har fått en gökunge i boet. Medlemskap i ett sådant NATO minskar vår säkerhet.
Lars Bern

#15 - - Stefan:

Sverige är redan medlem i EUSSR. Cop 21 i Paris är en bekräftelse på att Andropov/Gorbachevs långtidsstrategi fungerar som avsett. Syftet är att sluta använda kol och kärnkraft. Därmed öka beroendet av rysk naturgas. Detta är också den egentliga grunden till det tyska Energiewende.

Läs gärna Lion Hirths doktorsavhandling om hur ökad andel VRE kräver allt mer balanskraft för att systemet ska fungera. Marginalnyttan av ytterligare utbyggnad av vind och sol över 20% är negativ.

http://www.neon-energie.de/Hirth-2014-Economics-Wind-Solar-Variability-Value-Deployment-Costs.pdf

#16 - - tipp:

USA verbala nedtoning tar många som att USA och Ryssland har närmat sig varandra. Det kan bero på att Ryssland har skaffat sig ett övertag och det kan bero på att Obama & consortes inte har en taktik för tillfället. Men makten ligger inte hos presidenten utan hos megaindustrin i USA. De vill hålla kriget i Mellanöstern i gång för lång, lång tid av flera skäl som redan berörts här på Antropocene. USA har därför engagerat Saudiarabien. Saudierna låtsas sätta ihop en stor koalition mot "terroristerna". Vem är terrorister för saudierna – Syrien och Iran förstås. Att tro att saudierna skulle slås mot ISIL/ISIS är som att tro på tomten. För USA:s del är den här underliga gruppen ett perfekt vapen. Alla i gruppen har inte gemensamma intressen och kan när som helst börja slåss mot varandra. Och det lättar på USAs krigsbörda, exporten förbättras dessutom. Syrien och Iran kan med NATOs hjälp och amerikanska vapen krossas liksom Irak och Libyen. Oljan och petrodollarn finns med i bilden.
Att Sverige ska med i NATO är ett av de dummare förslagen idag. Likaså att slåss för att Turkiet ska in i EU. Vi ska inte slösa pengar på EU och FN; vi ska skaffa ett eget försvar som avskräcker tillräckligt länge, om vi inte kan hållas oss utanför.
För övrigt tror jag att cyberkriget slår ut mycket innan en gammaldags krigsapparat drar in över landet. Staten ska därför inte vara så angelägen att dra in amerikanska företag i allt vad den företar sig – det är en form av femtekolonn-verksamhet.

#17 - - Johnny Andersson:

Utmärkt skrivet av Lars Bern.

Det verkar livsfarligt att gå med i NATO idag med tanke på Turkiet och kriserna i Ukraina och Syrien.

Neutrala i krig och alliansfria i fred var en god princip som höll oss utanför två världskrig och fred med Ryssland i över 200 år. Sverige måste ha ett starkt försvar och försvarsindustri och gränskontroll och hjälpa flyktingar i närområdet i stället för i Sverige.

#18 - - Inge:

Jag såg en gång ett YouTubeklipp med en f.d. CIA-agent som påstod att Bush ringt Gorbatjev och föreslått ett möte på Malta där han sedan föreslog en överenskommelse: Att om Ryssland tillät att Tyskland återförenades så lovade USA å sin sida att inte flytta NATO:s gränser en enda tum österut. Sen tog det något år innan de flesta av de forna öststaterna var NATOmedlemmar och köpte vapen från USA. Sensmoralen i det hela var att USA inte gick att lita på i överenskommelser.
Jag hittar inte klippet nu.

#19 - - Anonym:

http://dearputin.com/sv/

Kanske inget för Natoanhängare...

#20 - - Peter Grafström:

Erdogans Muslimska brödraskap(en frimurargren) instiftades av brittiska spioner. Hjärnan bakom Erdogans planer är fd brittiske medborgaren Bernard Lewis. Det är han som lagt upp planerna för att splittra upp de länder som nu är de enda som bekämpar IS och upprätta ett turkassocierat rike som kan användas som kanonmat mot Ryssland och Kina. Lewis är numer amerikan och bakom Erdogan finns just Usa. Turkiet är genomsyrat av Natos skummaste aktiviteter och landet styrs i viss mån av Cia från Usas ambassad. Usa låtsas annat. Erdogans konkurrent Gulen är ytterligare ett Usa-verktyg som i Usa utbildar islamister. Honom pluggar Usa in när Erdogan är förbrukad.
EU är konstruerat som en underhuggare till Usa och går dess ärenden.
Det Ottomanska riket eroderade (dvs~av sig själv) påstår någon. Knappast, England hindrade genom WW1 Tyskland att fredligt bidra till utvecklingen där. Brittisk storfinans och frimurare underminerade dem.

#21 - - Roland Gustafsson:

Det är väl tio år sedan Erdogan uttalade vad han tänkte om Europa med orden Vi skall använda våra kupolen som hjälmar och våra minareter som bajonetter när vi vänder oss mot Europa.
Att EU låtsas som ingenting och istället för en dialog om medlemskap med en man med så tydliga despotiska drag gör att jag undrar vem det är som styr detta. Är det pengarna som styr då är det mycket som talar för att det är den amerikanska bankoligarkin som har taktpinnen.
När det gäller den nedskrivna SU24 så störtade den 4 km in på Syrisk mark och den störtade brant. Det talar för att planet sannolikt inte varit inne i Turkiskt luftrum utan sköts ner i Syriskt luftrum.
Den turkiska militären är inte känd för att vara odiciplinerad så troligen är nedskjutningen beordrad vilket även på stående om att de skulle varnat fyra gånger inom loppet av få sekunder som inte kan tolkas som annat än lögner.
Om Putin förklarat krig och vi varit med i Nato hade vi plötsligt varit i krig på grund av en maktgalen despot. Där är fler kandidater längs de ryska gränserna så vi skall fundera länge på ett medlemskap.

Svar: Kampanjen för att få in Turkiet i EU sker efter starka amerikanska påtryckningar, Turkiet är en viktig kugge i den angloamerikanska världsdominansen där EU spelar rollen som lydrike.
Lars Bern

#22 - - Anonym:

Bra artikel av Lars Bern.

Erdogan lar uppfatta sig som en ny sultan, snarare an kalif, och ser nog kurerna som huvudfiende. Sedan 1500-talet har Turkiet forsokt besegra Ryssland 17 ganger, med 17 misslyckanden. Mycket farlig situation nu. Fullstandigt vansinnigt av Sverige att ga med i NATO nu.

Efter det senaste terrordadet i USA vaxer antiislamismen nu starkt i USA och kan aven fa betydelse i stundande presidentval. H Clinton gors ansvarig for den idioti man skapat i Libyen

#23 - - Bengt-Ove Högström:

För oss här i Sverige så finns det ingen anledning att gå med i NATO. Personligen litar jag mer på Putin än den vingmutter som just nu är precedent i USA. Min erfarenhet efter den utfrågning som Putin hade av mig när han var i nom KGB är att han är både sympatisk och smart.
Turkiet och dess diktator skall vi hålla på så stort avstånd som möjligt.
Svenska politiker i ledande ställning bör ta fram ordboken och läsa vad ordet demokrati betyder.
Tror verkligen de att partier som V, Mp, Kd, C & L kan strunta i vad de som röstar på SD tycker när SD tycks vara större än dessa tillsammans. Efter c:a 20 år, vid sidan av mitt ordinarie arbete, som både kommunal- och landstingspolitiker i ledande positioner har jag sett vad många politiker går för.
Jag lämnade alla politiska uppdrag 1986 när jag anställdes av en internationellt verksam engelsk industrikoncern. Där fick man lära sig vilka man skulle samarbeta med.
Bengt-Ove Högström

#24 - - Lisa Svensson:

Har jag misstolkat SDs poliyik? De verkar ju tyvärr bli allt mer orienterade mot NATO. Jag har bl.a. läst det i ett officiellt partipolitiskt program av färskt datum.

#25 - - Björn i Bromma:

#20
Det Osmanska riket hängde inte med i den tekniska utvecklingen.
Tydliga spår för detta kan man finna i dokumentationen från världsutställningen i Paris år 1900.

#26 - - Hans Anas:

Sverige bör definitivt hålla sig utanför Nato,precis som Lars Bern påstår.

Putin och Orban framstår allt mer som de klokaste och mest förnuftiga ledarna i Europa, de flesta toppledare i väst har av allt att döma tappat kontakten med verkligheten.

Trump inger dock en hel del hopp!

#27 - - Tege Tornvall:

#14 Lars. I detta ger jag dig rätt. USA driver sina egna intressen, och Obama är maktlös gentemot kongressen och dess uppbackare. Nato med många stater blir precis som FN, dess olika organ (inkl. IPCC) och EU en överstatlig aktör utom demokratisk kontroll. Men för att stå utanför Nato måste vi ha ett försvar - som vi inte har. Därför blir det mer ord än verkstad från svenskt håll.

Svar: Självklart måste vi kunna skydda och hävda våra gränser. Reinfeldts avveckling av försvaret är högförräderi mot landet. Men vi skall inte inbilla oss att NATO ställer upp och bekostar vårt försvar, det kommer att bli dyrt att gå med i alliansen och påtryckningarna att köpa amerikanska vapensystem isf att utveckla egna kommer att bli mycket starka. There is no such thing as a free lunch!
Lars Bern

#28 - - tipp:

# Inge. Mötet du talar om skedde på en kryssare i Marsaxlokk. Herrarna där förklarade då det kalla kriget slut. Pressen döpte det till Seasick Summit eftersom Malta just då råkade ut för den värsta storm de hade varit med om på väldigt länge. Om detaljerna kan vara av något intresse.

#29 - - Ådärkomdenja:

Förspelet och motivet att skapa ett EU-block inom Europa, var att förena i grunden välskötta länder, och skapa en stark motvikt mot övriga världsblocks styrkor, främst USA med dess handelsdominans som ett viktigt argument. Vem kunde drömma om att EU i sinom tid, skulle utvecklas till en byråkratisk svulstorganistation, med en deformerad hydras utseende och överhetsexpansion. Samt värst av allt, blivit en vasall till USA, det block man skulle ta upp kampen med i olika avseenden. En tvärtompolitik, i bjärt konstrast med Europa som en tänkt starkt bastion. Nu medvetet destabiliserat, av konstellationen USA-Turkiet-IS/Daesh, och diverse stenrika arabiska oljediktaturer inkluderade. Det finns två slags kalifatvarianter, som tycks gå i armkrok, det muslimska och det amerikanska. Ryssland enda hoppet, vem trodde detta i euforin efter Sovjetblockets och Warszawapaktens upplösning, och kalla krigets (tillfälliga) upphörande. I s f berättigat Nobelpris i Sibyllavetenskap. Man trodde iaf stormakten USA om nån slags politisk-/demokratisk pålitlighet, efter insatserna i båda världskrigen. Men tji fick vi.

#30 - - EVA:

#24 Lisa Svensson
Var har du läst att SD vill vara med i NATO? Tidigare har de nog inte helt eniga och så är det nog i en del andra partier också. Idag vore det direkt oklokt att gå med tycker jag.

#31 - - Göran:

Finns det någon som kan se att det största hotet mot Sverige kommer inifrån, från Riksdagshuset?

#32 - - Lasse:

Vi delar inte bara förnamn Lars!

#33 - - Sigvard Lindqvist:

@EVA, de vanliga lögnerna om SD utan relevans. SD har klart sagt inget Nato. De vill tvärtemot sju-klövern försöka återbygga ett svenskt försvar. Finns gott med blivande rekryter i de sk. hemmen för ensamkommande barn.

Återigen är det Reinfeldt tillsammans med S som är boven.

#34 - - EVA:

#33 Sigvard. Jag delar din uppfattning - Nej till Nato - bygg upp vårt eget försvar igen. Det kan inte skydda oss från allt ont men det är fruktansvärt med den nedskrotning som skett under Moderaterna vid makten. Var själv en del av totalförsvaret under min "aktiva" tid via Bilkåren. Mycket lärorikt!

#35 - - tomas:

Alla kommer ihåg "Öppna era hjärtan"
Reinfeldt stöder turkiskt EU-medlemskap.
EU: Statsminister Fredrik Reinfeldt varnar för att avbryta EU-förhandlingarna med Turkiet. Han vill heller inte ställa nya krav på turkiskt EU-medlemskap.

#36 - - C:

Men likväl allierar sig regeringen allt närmare NATO och idag (?) beslutades det att de har "fritt" flygrum över Sverige. http://www.sydsvenskan.se/sverige/natos-svenska-flygtillstand-utokas/ När blev vi tillfrågade om detta ? Både radar och stridsledningsflyg. Vad har de för intressen här , i vårat luftrum, nu kan man fråga sig ?
Sedan vill jag informera alla er som undrar om SD:s tänk i frågan; det är mer komplext än så. T.ex se SD:s nya org. "Hepatica" en insamlingsstiftelse som utåt sett ska verka för insamling i flyktingars "närområden". Men tittar man närmre på det ser man att deras två projekt som komma skall ska hjälpa "Arameiska demokratiska organisationen" att som "minoritet" få finansiell hjälp (till politik) för att stärka den "demokratiska processen" för att bryta ner tidigare traditioner (Hizbollahs makt kanske) Och därmed insätta "demokrati och mänskliga rättigheter" Dvs. exakt på samma sätt som USA osv. verkat för i övriga länder (libyen, Irak t. ex). Det andra projektet är ett afrikanskt parti i ett afrikanskt land som är "hemligt" eftersom det är så "känslig karaktär". Jag gissar på en s.k dikatur eller kungadöme där de ledande lyckats hålla landets resurser inom nationens gränser, vilket ju ej inom oligarkernas ramar är ok. Är det en motståndsgrupp till detta som ska finansieras?
Kom ihåg att man (De) alltid kontrollerar sin opposition (SD)

Svar: NATO:s överflygningar är vår tids soldattransfereringar från WWII.
Lars Bern

#37 - - Maotsepung:

Lars Bern nu har jag sett dig kalla människorna i ISIS både neo-nazister och neo-fascister. http://antropocene.se/2015/november/kalifen-i-ankara-och-hjalten-i-kreml.html

Här beskriver du att ISIS soldaterna har neo-nazistiska drag för att senare i din text skriva "Deras folkmord och neonazistiska vidrigheter som de t.o.m. skryter med via världens media,"

Nog ser jag också vissa likheter i ideologierna men alla ideologier är besläktade med varandra så detta ser jag istället som norm. Min fråga är då, skulle du kunna peka ut likheterna hos ISIS-soldaterna jämfört med Neo-nazister och Neo-fascisterna. Även kanske peka ut de ideologiska likheterna/olikheterna för att styrka din text.
Jag inser att detta kräver tid från din sida något som du kanske inte har lust att lägga på.

Personligen p.g.a medieklimatet och min kontakt med människor så ser jag att man ofta bara skriver ut något som människor ser som väldigt motbjudande för att slippa göra en analys eller lägga tid på att argumentera sin ståndpunkt, mycket enklare att stämpla en person som t.ex. nazist för att sedan slippa debattera. Dessa människor brukar också inte veta särskilt mycket om varken fascism eller nazism, kommunism etc. Jag säger inte att du är en sådan person men konstruktiv kritik hjälper också till att hålla bloggaren på tårna.

Mvh Mao

Svar: Att definiera vem som är kommunist, nazist eller fascist är ganska svårt, skillnaden är inte så stor och det finns en rad olika uppfattningar. Det gemensamma är väl att man inte respekterar alla människors lika värde och därför anser si ha rätten att beröva mindre värda deras liv och hälsa. Att islamister, kommunister och nazister har lite olika ideologier i botten gör dock ingen större skillnad så länge man inte respekterar människovärdet. I mina artiklar har jag inte besvärat mig med någon djupare analys utan jag har utgått just från den förkastliga synen på och intoleransen mot sina medmänniskor från dessa otäcka ismer.
Lars Bern

#38 - - Maotsepung:

Tack så mycket för svaret Lars, ditt förtydligande gjorde att man förstår din text mycket bättre. Enligt min åsikt så bör man undvika att skapa ordinflation och vi kan se vad ord som rasist och främlingsfientlig o.dyl. strös ut mot personer med avvikande åsikter gentemot etablissemanget. För att över tid förlora allt mer kraft.

Detta är din blogg och min mening är inte att hämma dig utan du får såklart skriva hur du själv vill.

Annars finner jag det mycket uppfriskande att läsa den här bloggen och att se en gammal man ändå ta till sig stora olika delar av internet för att bredda sin världsuppfattning. Att ha ett öppet sinne för olika obekväma ämnen som jag uppfattar att du har är för mig sällsynt och förunnat få svenskar även här på internet.

För att ställa en sista fråga, Hur menar du när du skriver alla människors lika värde?
Jag personligen ser att det uttrycket inte håller varken filosofiskt och pragmatiskt. Även om det står i våran grundlag så är det för mig en plattityd. Detta framgår också i förarbetena som skrevs till grundlagen.

För att avsluta så tänker jag inom en snar framtid att köpa din bok: Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri. Ämnet är intressant i dagsläget och man verkar från svenskt håll inte ta det seriöst. Jag hoppas den ger mig en större insikt om ämnet.

Mvh Mao


Svar: Vad jag menar är att samhället måste bygga på en princip om alla människors lika värde allt annat leder till mycket otäcka konsekvenser. Sedan vet vi att människovärdet varierar beroende på i vilket sammanhang och på vilka grunder man gör värderingen. Vi gör ju ständiga bedömningar av andra människors värde beroende på i vilken roll den människan skall fungera, vi vill ju t.ex. inte bli opererade av en advokat om vi tas in på sjukhus med en hjärntumör.
Lars Bern

#39 - - Argus:

Väl skrivet blogginlägg och dessutom helt sanningsenligt. I kommentarerna ryms även en hel del sanningar. Bland annat väckte Feliks upp en tanke som hunnit fly om EU:s krav på avveckling av den sekulära garanten vars avskaffande har möjliggjort Erdoğans taskspel. Vi får i sammanhanget inte glömma en tidigare svensk utrikesminister som var hjälpsam även i detta sammanhang.Mustafa Kemal Atatürk vars idoga slit tog Turkiet 1 400 år framåt i utvecklingen roterar säkert i sin grav.

Upp