Varför inte slå vad med en klimatalarmist?

 
Personerna på bilderna här och en lång rad andra säger sig alla tro att vi går mot katastrofala klimatförändringar på grund av utsläpp av den gas som är livets viktigaste beståndsdel - koldioxid! De kräver radikala och fruktansvärt dyrbara omställningar av vårt samhälle som kommer att sätta punkt för det vi kallar välfärd för all framtid. De menar att detta måste vi offra för att rädda världen. Det är alla dessa makthavare som framtvingat den stora klimatkonferensen COP21 som pågår i Paris.

Hur ser då den observerbara verkligheten ut? Jo, med klimatet är allt normalt trots att man i över två decennier larmat om att inom några få år är det för sent. Ingenting av det man larmat om har inträffat, isen i Arktis ser idag ut precis som för två decennier sedan och antalet extrema väderhändelser är helt normalt, snarast något mindre. På i stor sett alla områden har deras larmande som pågått sedan början av 1990-talet varit falsklarm.

Den viktigaste förändring som går att observera till följd av våra utsläpp av koldioxid efter Andra Världskriget är att växtligheten ökat, öknar har minskat och jorden kan mätta fler munnar. Orsaken till detta är att förändringen av koldioxidhalten från 0,03% till 0,04% och det lite varmare klimatet gör det lättare för växternas fotosyntes. Eftersom landväxter och grönalger är själva basen för nästan alla av livets näringskedjor så har jordens ekosystem faktiskt förstärkts rejält.

Om vi istället tänker oss att koldioxidhalten gått åt motsatt håll ner till 0,02%, vilket bl.a. Bo Ekman på ena bilden ovan föreslagit att vi borde försöka åstadkomma, då hade vi haft svår hungersnöd, öknarna skulle ha vuxit och ekosystemet skulle närma sig kollaps.

När det gäller framtidens klimat och hur det kommer att utvecklas vet vi inte mycket och Vetenskapsakademin påpekar att osäkerheten om det är jättestor. Det enda vi vet är att klimatet alltid kommer att genomgå förändringar. Ser man isolerat till en fortsatt stigande koldioxidhalt så menar de att den kan leda till en uppvärmning på 1 till 4 grader C. Eftersom temperaturen sedan 1990 varit i stort sett oförändrad om man bortser från Pina Tuboeffekten 1991 och El Ninio 1998, talar det mesta idag för att KVA:s lägre uppskattning är den mest sannolika. Det är även vad man kommer fram till om man räknar på koldioxidens strålningsbalans vid en dubblerad halt.

Alarmisterna vet mycket väl att alla deras larm med mycket stor sannolikhet är falska. Det klimatdebatten handlar om har väldigt lite att göra med den observerbara utvecklingen, det vet de. Den här frågan handlar bara om makten över våra liv och vår frihet som människor. Alarmisterna livnär sig på larmandet.

Så, mitt råd till er alla är att syna nästa alarmist ni träffar genom att fråga dem hur mycket de vågar satsa på sina egna förutsägelser om en kommande klimatkatastrof i ett vad. Jag har i snart tio år försökt få någon klimatalarmist att komma med ett bud, men hittills förgäves. Alarmisterna tror inte själva på vad de larmar om!

Hemska tanke kan det vara så att klimatlarmen är på väg att bli vad Klas Eklund på SEB brukar kalla ”stranded assets”? De företag som startats utgående från dessa personers larmande med hjälp av skyhöga skattesubventioner går nu i konkurs på löpande band.

Hållbar utveckling | COP21, Klimatpolitik | |
#1 - - Samuel af Ugglas:

Vilken av personerna på bilden ovan har under 100.000:kr/månad och som inte är skattefinansierad?
Allvarlig symptom hos samtliga är att dom lider av klimatångest!

#2 - - Tomas:

Vi har nyligen hört sagan om "Den lönsamma massinvandringen". Håller det på att skapas en ny saga om klimatkastatrofen?
http://www.metro.se/nyheter/jorden-kan-vara-pa-vag-mot-mini-istid/EVHogl!SxOahMrfW8ikg/

#3 - - Sten Kaijser:

Hej Lars,

jag har i flera år försökt att hitta någon som vill så vad med mig om ett för dem till synes mer fördelaktigt vad. Jag påstår nämligen att (med tanke på min ålder vill jag inte riskera att jag inte kan betala om jag förlorar) innan detta årtionde är över kommer vetenskapen att ha insett att om det verkligen är tack vare vår användning av fossila bränslen som vi har lyckats berika atmosfären med koldioxid så är det det bästa som mänskligheten gjort för livet på jorden. Jag är naturligtvis väl medveten om att politiker och allmänhet inte kommer att ha hängt med, men jag är övertygad om att vetenskapen kommer att ha kommit fram till denna insikt.
Som "bevis" säger jag att om två av Royal Society, National Academy of Science och KVA har gjort uttalanden som visar att de nått fram till den insikten.

#4 - - Göran:

Jag kan inte förstå att inte någon antar ditt vad, Lars. De kommer att vinna hur det än går. Går temperaturen upp får de rätt och vinner. Går temperaturen ner vinner de också eftersom de då hävdar att det är på grund av minskade utsläpp.

Tittar vi på temperaturen några miljoner bakåt i tiden fram till idag kommer vi att finna att trenden är minskande temperatur. Variationerna i temperaturen är mycket större idag mellan topp och minimum (10-tusentals år) miljoner år tillbaka men medelvärdet är mer åt att vi kommer att frysa ihjäl än att dö i värmeböljor.

Drar vi en kurva för temperaturen och en för halten koldioxid visar det sig att koldioxiden verkar följa efter temperaturen med hundra års eftersläpning eller mer. Det borde vara tvärtom om koldioxiden är orsaken till uppvärmningen.

#5 - - Lasse:

Jag slår vad med vem som helst:
Arktis har haft sitt minimum och kommer att växa i volym och area under en 30 årsperiod.

30 års medelminimum mätt enligt DMI!

Det är inget spelande utan kvalificerad gissning baserad på AMO:
http://www.woodfortrees.org/plot/esrl-amo/from:1979/plot/esrl-amo/from:1900/to:1979

#6 - - Allan Forsling:

Ja, det här är väl samma typ av människor som blint hyllade Mao och Pol Pot på 60 och 70 talet. Dessa tyranner ansågs av dem vara världens räddare. Ja en av personerna är det definitivt- Klas Eklund. Han fortsätter obekymrat i samma stil, men nu med storkapitalet som bas! Det är ju sant, pengar luktar inte...

#7 - - Gösta Walin:

Året var 1998 troligen på hösten. Plats KVA. Bert bolin har just presenterat med illa dold entusiasm senaste version av Hockeystick-kurvan. Det var något av högtid i luften - nu jävlar! Jag var där med det vanliga gänget intressenter dvs i behov av forskningsmedel. Lennart var där vänlig och trevlig som vanligt. Jag föreslog ett vad med Lennart - 1000 $ - till mig/honom om det blir kallare/varmare 2008 än 1998. Lennart prutade så det blev inga 1000 $ - men det blev en generös middag som Lennart bjöd på. Jag är lite mallig över det där vadet inte minst med tanke på tidpunkten.
Gösta Walin

Svar: Ja, Lennart är en hedersman!
Lars Bern

#8 - - Elfyma+:

Kan hålla med Lars B om hur forskningens villkor och ekonomi styr inriktningar och resultat.

Har med egna ögon sett hur "forskare" skruvar till sina ansökningar om forskningsmedel för att öka chansen att vinna i konkurrensen om pengarna.
Och när fler och fler samlas kring samma sockerbit (pengar) blir det frestande att överdriva för att få medial uppmärksamhet och därmed mer pengar.
Alternativet hade varit att stå utan forskningsanslag och få sparken. Man blir lätt korrumperad som forskare om man lever under dessa villkor.

Idag krävs det väl att man ska flagga upp med genus- och miljöperspektiv i sina ansökningar för att inte hamna i papperskorgen ?

Vi får den forskning vi inte förtjänar.

#9 - - Peter Grafström:

Douglas J Keenan har erbjudit 100 tusen dollar till den som för 900 av tusen instanser kan korrekt identifiera vilka som är slumpserie respektive trendserie genererade för att matcha datamängden i den temperaturserie som ligger till grund för larmandet.
http://www.informath.org/Contest1000.htm
Blueshift gjorde mig uppmärksam på den källan
http://blueshift.nu/utmaning-till-fn-klimathotskyrka/

#10 - - Kjell Lindmark:

Enligt de forskare som studerat borrkärnor ur inlandsisen på Grönland är scenariot ett helt annat. Om man drar ut temperaturkurvorna före 1850 till tiden för 450 000 år sedan ser man ett annat mönster. Under den tidsperioden har vi haft 4 istider som i snitt varat 90 000 år och 4 värmeperioder som snittat på 9000 år.

Jordens medeltemp började dala för 3000 år sedan och vi är egentligen på väg in i den femte istiden. Stirrar man sig blint endast på mätningar från 1850 till idag så ser man att medeltempen stigit med futtiga 0,7 celsiusgrader vilket inte räcker för att värja oss från nästa fimbulvinter.

Variationer i klimatet måste ses i ett längre perspektiv än 165 år. Förvisso finns väl inga längre mätserier till hands med användandet av termometrar. Så då återstår att studera borrkärnor från inlandsisar. Det ger en annan bild än den IPCC målar upp.

Länk till artikel i ämnet.
http://newsvoice.se/2014/01/11/evidens-for-att-istiden-har-borjat-och-att-ipcc-vilseleder-allmanheten-och-politikerna/

#11 - - Björn i Bromma:

Läste nyligen på text-TV om smogen i Kina. Detta beror på inget annat än avsaknanden av rökgasfiltrering, vilket forna Fläkt AB var världsledande på.
Ett annat uselt exempel på miljötalibanernas framfart är när man visar rökbildningen från luftkylda självdragskondensorer i kärnkraftverk och försöker luras med CO2-utsläpp när det i själva verket rör sig om vattenånga.

#12 - - Arne:

Grönland var cirka 1 C varmare 1925 än vad det är idag.

#13 - - LO Landin:

Jag brukar tvärsäkert påstå att antalet soltimmar på Dalarö stigit radikalt sedan jag blev turistchef där 2007. Jag brukar också tvärsäkert hävda att det är jag som ser till att Dalarö har Stockholms bästa väder. Men i denna församling avslöjar jag (hoppas ni inte sprider det vidare) att jag faktiskt skojar. Nu har jag med förskräckelse insett att världens ledare i Paris inte skojar. De tror på allvar att de kan påverka klimatet.

#14 - - Arne:

En itressant till sak är att år 1883 var fossila brödfrukt blad och frukter som finns i västra Grönland. Brödfrukt växer bara mellan temperaturer på 59 till 101 F (15-38 C).

#15 - - Björn i Bromma:

#13
Vi har ett gammalt barndomslandställe utanför Dalarö sedan 1961. Jag kan tala om att vi har varit med om det mesta allt ifrån orkanvindar (troligen 1969 då taket drog iväg)), superkallt (-30 C), jättevarmt (fotbollsVM 1966 och 1994), extremt lågvatten (gick ej att komma in med båten), extremt högvatten (bryggan drog iväg). Ett år i början av 1970-talet så var det samma temperatur på julafton som på midsommarafton.
I närheten så fanns det ett vattenströmmande sund där vi smågrabbar satt och metade abborre, när de begav sig, på uppdrag av våra mödrar. Detta sund finns ej längre och är nu helt igenväxt av vass pga landhöjningen.
Vad är det man egentligen tjafsar om?

#16 - - Daniel:

Det som jag undrar är om personerna på bilden faktiskt lever som de lär. Jag tvivlar mycket starkt på det. Dessa personer representerar numera det som utmärker det svenska etablissemanget, hyckleriet som blivit den nya nationalsporten.

#17 - - Sten Österlund:

Det är så tråkigt att vi numera har så stor andel skojare, Ja rena "Bilskojare" faktiskt, bland våra folkvalda och makthavare.
Det är som en pandemi.
Varför i hela världen är det så få som har moral, patos, ryggrad och ärlighet dessa dagar?
"Follow the Money" brukar ju Lars Bern säga. Men. undrar man, Det måste ju ha gått att skoja till sig slantar även förr. Fanns det en större ärlighet förr?
Hur kan man i så fall åtgärda eller korrigera detta så att vi slipper total korruption?

#18 - - Ådärkomdenja:

En av personerna ovan är nuvarande "framtidsministern" Kristina Persson. Hon säger sig ha upplevt "tidigare liv". Kanske nån hypnotisör kan plocka fram ytterligare KP-vistelser bakåt i tiden, så att hon kan berätta om vädret förr i tiden. Ett socialdemokratiskt sanningsvittne... det vore nåt.

#19 - - Kent Andersson:

Har hela mitt vuxna liv trott att dom bara pratar skit, dom lever sitt rika liv o hoppas vi ska lyssna på dom, sänk deras löner med 75% så börja do syssla med något annat.

#20 - - Dan:

Man ska förstås vara försiktig så att man inte blandar ihop väder och klimat, i synnerhet i vårt land.
Denna smala (storleksordn. 50 mil) landremsa har sällan ett "eget" väder, utan lite hårddraget antingen atlantväder eller sibirien-väder.
Björn i Brommas jul- och midsommartemperaturer är ett exempel.

#21 - - Ursus arctos:

Den viktigaste klimatologiska förändringen i Sverige är att statsmakterna har kunnat lägga ökade skatter på allt med klimatet som argument. Och väljarna/skattebetalarna har naivt gått på det...

#22 - - Gunnar Flyberg:

En rapport från Ekot nyligen: "Temperaturen har sedan 1880 stigit med 1 grad. Huvudorsak uppges vara El Ninjo". Är det någon "forskare" som lyssnat?!

#23 - - Erik:

Kan det vara så illa att alla de som offrar till klimatgudarna är naiva som det heter nuförtiden? Eller är det helt enkelt en födkrok?

"The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary."

Mencken

#24 - - Ingemar B:

Vi människor har en fantastisk förmåga att stoppa huvet i sanden inför "diffusa" hot... Denna blogg är ännu ett exempel på detta...

#25 - - Otto Gustafsson:

Hej! Ville bara önska dig en härlig vecka!
Gud vad fin blogg du har! kram.

#26 - - Elfyma+:

Vintern verkar vara sen i år i Sverige.
Men i USA är det precis tvärtom. Mer snö än någonsin.
http://www.nohrsc.noaa.gov/nsa/

Kan det bero på att de eldar på utan hänsyn till klimatet (ironi).
Vi kanske skulle göra likadant i Sverige för att rädda Vasaloppet ?

Någon som har en klokare förklaring av mysteriet ?

#27 - - Göran:

Re #23 - Erik

USA finns det 4,5 miljarder till klimat-alarms-forskning och 0 till klimat-alarms-skeptisk-forskning. På något sätt måste man få mat på bordet.

#28 - - Roland Östlund:

Ingemar B # 24
Har du återuppstått. Man blir lite yr i skallen om man har kravlat sig upp ur sanden. Vila upp dig ett tag och kom tillbaka sedan.

#29 - - Katarina Pålman:

Lustigt värre när statsmakten undviker att se de riktiga katastroferna t.ex stackars tiggarna som absooluut inte var organiserat, flyktingarna som kom och det var absooluut ingen katastrof utan "detta klarar vi" och nu klimatet med ökad koldioxid som absolut
ÄR en katastrof i deras ögon och katastroftänket har gått som en trummvirvel......och av den stickade vanten så bidde det bara en tumme.


HmmHm, tolkningsförmågan "perseptionsförmågan" är ngt nedsatt verkar det som. Sen undrar de varför folk inte litar på media och regeringen, vilket ytterligare får en att häpna över extrema och provocerande uttalanden.

#30 - - K.Pålman:

Tror faktiskt att klimatgänget, bild ovan, leker tvärsomleken med oss.


#31 - - Björn i Bromma:

#20
Nä, det stämmer inte. Det året i början på 1970-talet som det var samma temperatur på julafton som på midsommarafton så rådde sydvästlig vind vid bägge tillfällena. När det blir kallt så är det alltid nordlig-nordostlig vind, allt byggt på verkliga observationer sedan 1961. Likaså blir det alltid lågvatten under långvarigt högtryck och högvatten under långvarigt lågtryck.

#32 - - Fredrik:

hej,
jag brukar röra mig en hel del i alperna och har kunnat ta del av att större glaciärer har krympt rejält de senaste 50 åren.

Dessutom har fryspunkten nattetid klart glidit upp på högre höjder och medgivit att hela förutsättningarna för alpinism har förändrats. Den mest uppenbara konsekvensen är att en rad turer inte går att genomföra pga stenslag mm pga förhöjda temperaturer.

Finns det några rimliga förklaringar till den temperaturhöjning som alperna i alla fall under sommartid verkar ha genomgått.

hälsningar Fredrik

Svar: Ja, glaciärerna växte till sig rejält under den lilla istiden fram till början av 1800-talet. Från mitten av 1800-talet började de dra sig tillbaka vilket pågår fortfarande på många håll. Under 1900-talet blev det 0,74 grader varmare vilket bidrar.
Lars Bern

#33 - - Fredrik:

Tack för intressant information!

Fredrik

#34 - - Ida:

Intressant artikel Lars. Det som kanske glöms bort i den stora diskussionen om klimatet är att det kanske finns andra sidor att fokusera på som hänger ihop med just klimatet. Den påverkan som sker av alla dessa kemikalier som vi använder dagligen. Och med tanke på din bakgrund Lars känns det som att du är väl involverad i båda sidor av denna användning, både den förgörande och botande samtidigt. Du går nog inte lottlös du heller, så här kan man väl prata om att kasta sten i glashus Lars.

Svar: Vad menar du med det ytterst förolämpande uttalandet?
Lars Bern

#35 - - Anonym:

Artikeln gjorde mig upprörd, och jag är inte ute efter att förolämpa dig, men din artikel är förolämpande för dem du skriver om. Alla tror vi på olika saker och sätter tilltro till dem. Och med tanke på din bakgrund, och med all respekt för den, så känns det som att du själv är en bidragande orsak till den utveckling som är idag, på gott och ont. Så att att uttala sig om andra som är av en annan åsikt än din egen på det sättet tycker jag är förolämpande, vi får väl se vem som har rätt i slutändan, vänligen Ida

Svar: Jag har full respekt för den som tror på klimatlarm, men då skall man verkligen tro på det man säger och våga visa det. Det gör jag, men det gör inte dessa personer som livnär sig på att skrämma folk. Skulle du t.ex. ställa upp och tala om vad du tror på och satsa en slant på det? Vad jag bara är ute efter är att solla agnarna från vetet - de politiska opportunisterna från de som tror på vad de påstår m.a.o.!
Lars Bern

Upp