Hotet mot vår frihet och vår hälsa

 
Det vi upplever i dagens värld är en renässans för nykolonialismen. Med västs stora ekonomiska övertag efter Andra Världskriget byggdes en ny ekonomi upp, där ryggraden är enormt stora multinationella företag med egen identitet och en omsättning i nivå med mindre stater. Nationalstaterna har på detta sätt allt mer förlorat kontrollen över den ekonomiska utvecklingen. Jag har i tidigare artiklar här visat hur makt efterhand glider över i händerna på främst den angloamerikanska oligarkins förmögenheter, ofta gömda i stiftelser och fonder utanför nationell kontroll. De har ägarkontrollen i de globala företagen, mediehusen och bankerna. Det går inte att föra en nationell ekonomisk politik som är oberoende av denna härskande elit. Sverige fick uppleva detta redan 1990, genom den ytterst förödmjukande attacken mot vår valuta från den amerikanske oligarken Soros sida. Det var han som bestämde att vi i Sverige måste ge upp den nationella suveräniteten över vår valuta.

Den dominerande grupperingen som styr dagens värld är denna oligarki. Den har helt tagit över i USA, där man etablerat en skendemokrati med två partier som båda finansieras av oligarkerna. Hälften av världens militära makt är i deras händer. President Eisenhower varnade för denna utveckling när han avgick. Väldigt många av de utvecklingstrender som vi ser, hittar på detta sätt sin förklaring. Globaliseringen som det talas så mycket om, är orkestrerad från den här maktsfären som har örnkoll på vad resten av världen tar sig för, bl.a. genom sin avlyssning via NSA av alla. En intressant fråga är om outsidern bland amerikanska oligarker Donald Trump skulle släppas fram till Vita Huset om han ser ut att bli vald. Jag tror han är för självständig för det.

Nationalstater med folkstyre eller en härskande nationella klass står i högsta grad i vägen för oligarkernas globala maktambitioner, därför underblåser de en rad skeenden för att försvaga nationalstaten. Vi vet t.ex. att de ligger bakom krossandet av staterna i Mellanöstern och att de medvetet underblåser de migrantströmmar som är på väg att destabilisera många länder i Europa bl.a. Sverige. Nationalstaternas skenande skuldsättning tippar ytterligare över den nationella makten till oligarkins storbanker.

Överstatliga EU är ett av oligarkins tacksammaste instrument med vilket man fått flertalet länder i Europa att ge upp sitt nationella självstyre. Bakom kulisserna inom sina slutna sällskap som t.ex. Bilderberg gruppen och Trilaterala kommissionen sitter man och dirigerar EU. Efter att man lyckades knäcka Sovjet ekonomiskt och unionen upplöstes, har man pressat EU att snabbt assimilera en rad av de gamla kommunistländerna, vilket idag orsakar svåra inre balansproblem inom unionen. Man försöker även tvinga EU att ta in korrupta Turkiet som är lierat med terroristerna i ISIS. Oligarkin kommer inte heller stillatigande låta Storbritannien lämna EU. Det förekommer redan uttalade hot från USA:s sida.

Det är enkelt att inse att Ryssland med sin markerade nationalism efter Putins maktövertagande, är en störande faktor i bygget av den globala maktordningen. Inringningen av och sanktionerna mot Ryssland skall ses i detta perspektiv. Planen är helt enkelt att Ryssland skall knäckas ekonomiskt för att sedan tvingas in i den nya globala maktordningen. Ett nationellt styrt Ryssland med sina enorma naturresurser som växer sig starkt får bara inte finnas.

Ett betydligt större problem på sikt, blir en oundviklig konfrontation med den härskande eliten i Kina. Kineserna är på väg att på allvar utmana oligarkerna genom sitt uttalade hot mot oligarkins hjärta – dollarn. Kinesernas mål är att beröva dollarn dessa unika ställning som världens reservvaluta, vilket om det skulle lyckas rycker undan mattan för oligarkerna.

De stora utvecklingsländerna visar tydligt att de inser vad som sker och har därför under Kinas ledning ingått den allians som går under förkortningen BRICS och som omfattar nästan halva jordens befolkning och står för en fjärdedel av världsekonomin. Med sin snabbare ekonomiska tillväxt talar mycket för att BRICS snart går förbi västvärlden. Därför är ett mål att lägga en sordin på deras tillväxt. Detta förutsätter givetvis att man skaffar sig kontrollen över de globala nyckelresurserna som energi och livsmedel. Nationella försörjningslösningar måste därför på olika sätt försvåras. Det gäller att göra alla beroende av de lösningar som tillhandahålls av de stora globala företagen.

I sökandet efter en lösning på problemet med lätt tillgänglig fossil energi, har klimatfrågan lanserats av Romklubben (bildad av oligarkerna) som ett sätt att tvinga alla att underkasta sig en global ordning, där man inte fritt kan utnyttja egna energiråvaror. FN som oligarkerna en gång var med och startade ser detta som sin nya födkrok. Med sitt enorma inflytande över nästan alla forskningsmedel har den här kretsen fått den akademiska världen att sälja sin själ och hjälpa till med fabricerandet av vetenskapliga hypoteser och datormodeller som sägs visa att jorden går mot en klimatkatastrof, om vi fortsätter använda våra fossila energiråvaror. Via västvärldens etablerade medier som likaledes kontrolleras av oligarkin kablar man ut en fullständigt skamlös desinformation om klimatförändringar som inte inträffat. Svensk Public Service och svenska tidningar har iklätt sig rollen som deras nyttiga idioter.

Nu har man larmat och stått i under snart tre decennier och klimatet visar inga tecken på att ha ändrats, men trots det har man lyckats dupera en massa annars begåvade människor att spela med. Det har gått så långt att man likt gamla stalinister sitter och ändrar i historiska temperaturer för att försöka visa på klimatförändringar som inte sker. Det är en stor framgång för den härskande oligarkin, att man nu fått alla världens ledare att samlas till COP21 i Paris, för att där försöka driva igenom ett globalt klimatavtal som begränsar nationalstaternas möjligheter att själva styra över sin energiförsörjning. Att detta är en fälla tror jag dock att BRICS-länderna inser, varför jag inte tror de låter sig snärjas utan motstånd.

Oligarkerna skickade sin marionett Obama till Köpenhamns klimatmöte år 2009 med ett löfte om finansiering av utvecklingsländernas energiomställning med 100 miljarder USD per år. Planen var att om man fick alla länder att avstå från den fossila energin och istället bli beroende av avancerade tekniska lösningar med andra energiformer, då skulle man lättare kunna kontrollera marknaden via sina företag. Dessa skulle bygga och äga de nya energisystemen. Pengarna ligger fortfarande på förhandlingsbordet och de som får betala är skattebetalarna i bl.a. Sverige. Vinnare är som vanligt oligarkernas globala företag.

Det intressanta är att i klimat- och migrationsfrågan har de hyperrika oligarkerna lierat sig med vänsterrörelsen som man skulle kunna tro att de skydde som pesten. Förklaringen är enkel, vänstern är inte längre något hot mot de globala superföretagen bara mot små nationella företag. Lagar om eventuell socialisering måste stiftas på nationell bas och kommer därför på sin höjd åt något litet dotterbolag. Och med kraftigt försvagade nationalstater utan fungerande gränser, vågar man inte stifta sådana lagar eftersom då en massa arbetstillfällen skulle gå förlorade. Så, vänstern är i praktiken tandlös och fungerar idag som de hyperrikas kolportörer tillsammans med alla klimatalarmister i arbetet med att etablera den globala maktordningen.

På livsmedelsområdet lanserade man redan i början av 80-talet tanken att ersätta svårhanterliga färska animaliska livsmedel med massproducerad spannmålsbaserad industrimat. Man såg svårigheterna med att kunna kontrollera den globala livsmedelsmarknaden med ett för stort inslag av typiskt lokala färskvaror som krävde en komplicerad och dyr hantering. Basen i livsmedelsförsörjningen skulle vara superbilligt spannmål som var lätthanterligt och beroende av industriell förädling. Den naturliga maten svartmålades med hjälp av pseudovetenskap som påstods visa att naturlig animalisk föda var ett hot mot hälsan. Det skapades en skräck för kolesterol som gjorde att människor efterfrågade den avfettade industrimaten. Eftersom den maten inte smakade gott proppades den full med billigt socker. Nästan all industrimat innehåller idag vanebildande socker i någon form.

Eftersom spannmål måste produceras på många håll i världen gällde det att få kontroll över produktionsledet. Genom framtagning av högproduktiva patenterade GMO-baserade produktionssystem, är tanken att först locka in jordbrukare i systemen, för att sedan skaffa sig total kontroll över alla utsäden via patenträttigheter och handelsavtal. Allt är riggat som en enorm råttfälla som är på väg att slå igen bakom mänskligheten. Vad man inte räknat med var att människor skulle bli metabolt sjuka av industrimaten. Redan har den orsakat en pandemi som drabbat över 2 miljarder människor och som går mot en hälsokatastrof av bibliska dimensioner. Men detta bekommer inte oligarkin, deras läkemedelsföretag kan nämligen sälja enorma mängder kemiska preparat mot den skenande sjukligheten.

Allt detta har sålts in till oss vanliga människor som något positivt, man har lockat oss med en global värld med gemenskap över gränserna. Denna gemenskap skall säkra en fredlig utveckling sa de av våra politiker som agerat oligarkins budbärare när vi gick med i EU. Tyvärr krackelerar den bilden med dagens utveckling, motsättningarna mellan människor med olika religiös tro och olika etnicitet ökar trots raserade gränser – det var inget fredsprojekt!

Om vi skall ha en chans att behålla ens en bråkdel av det folkstyre som vi varit så stolta över, så är det nog läge att börja se om vårt hus och vårt självbestämmande. Vi måste sätta ner klacken mot EU och vi skall inte vara med i ett NATO som indirekt är lierat med halshuggare och våldtäktsmän. Ryssarna är inte på långa vägar det hot mot vårt land som den angloamerikanska oligarkin lyckats lura i våra naiva politiker och journalister. Det verkliga hotet mot vår frihet är en odemokratisk global maktordning i händerna på ett litet fåtal omåttligt rika oligarker.

Demokrati | BRICS, Big Food, Big Pharma, EU,, Energipolitik, FN, GMO, Kina, Media, Ryssland, Vänstern, fossil, jordbruk, kolesterol, migration | |
#1 - - Glenn:

Makalöst klarsynt..

Tar av mig hatten och bugar djupt!

/Glenn

#2 - - Bim:

Lars Bern.
Låter nästan som en deckare av John Grisham.
Men jag tror du har rätt. Dels på grund av den otroligt korkade invandringspolitiken och det osannolika svammel om klimathotet.
Det jag undrar är hur ett helt, förut, någorlunda, förnuftigt folk plötsligt agerar som barnungar och väljer ledare som är än värre.
Hur kan vi ha en vise statsminister som börjar gråta när verkligheten tvingar henne att ta sitt enda vettiga beslut, eller en statsminister som under galljen plötsligt inser att vi inte klarar av att ta in fler invandrare samtidigt som han lovar bort miljarder till klimathotspolitiken. Att skryta med att vi är en humanitär stormakt samtidigt som en invandrare i UG i kväll undrade varför vi tar in ännu fler invandrare när vi inte klarar de vi redan har. Stäng gränserna,sade hon.
Mumintrollet styr vårt land, nej förresten, Mumintrollet hyser inga maktambitioner.

#3 - - Anonym:

Allt hänger ihop, som ett massivt globalt spindelnät. Men hur kommer vi åt spindeln?

/Carl

#4 - - Samuel af Ugglas:

Lika skrämmande som nyttigt avslöjande. Riksblaskorna är ju fullt upptagna på annat håll.
Här en annan aktuell påminnelse: http://www.breitbart.com/big-government/2015/12/01/ding-dong-godfather-global-warming-dead/
Tack Lars!

#5 - - tipp:

Många frågade sig femtio år efteråt hur så många tyskar kunde följa en nationalsocialistisk ledare. Om femtio år kommer många fråga sig hur så många kunde följa internationalistiska ledare i väst. Precis som många svenskar hade klar böjelser åt nationalsocialismen på 1930-talet så har idag många svenska böjelser åt internationalsocialismen i FNs anda med stöd av f d kolonialländer. Vad USA m fl gör idag i Mellanöstern är vad Hitler gjorde i Österrike, Tjeckoslavakien och Polen på 1930-talet. Och svenska ledare bjäfser som småhundar när de stora kamphundarna biter och skäller.
För övrigt tror jag nästa afrikanska land som råkar illa ut är Nigeria. Kina bygger järnväg, raffinaderier och annan infrastruktur där. Västmakterna vill bara åt Nigerias olja. Vapen väller in till Boko Haram från Libyen. Snart kommer USA och andra kolonialmakter vilja "hjälpa" Nigeria.

#6 - - Elfyma+:

Håller med Lars B, men är det verkligen så att oligarkerna ligger bakom allt ? Hur kan de hålla sams ?

Alla vill väl i första hand maximera sin egen förmögenhet, även om det innebär att de blåser varandra ?
Eller har de lyckats bilda oheliga allianser, karteller, för att blåsa stater och dess medborgare ?

Eisenhower hade mer rätt än vi någonsin kunde ana.
USA har startat fler krig än något annat land.

De har också mer massförstörelsevapen än något annat land.

De får inte ens ställas till svars för uppenbara krigsförbrytelser av internationella domstolar.

De får i stället Nobels Fredspris för sina krigiska bedrifter. Relaterat:
https://varjager.wordpress.com/2015/12/01/krigsforbrytare-som-gar-fria/

USA agerar lika självsvåldigt som Storbritannien gjorde när imperiet var som störst och värst.

De amerikanska patrioterna gjorde rätt när de gjorde uppror mot britterna och krävde självständighet.

Nu gör de gemensam sak med britterna för att underkuva andra folk i sann nykolonialistisk anda.

I filmen "Att börja ett krig" sägs det att det handlar om att införa den amerikanska livsstilen även i arabvärlden. De stöter emellertid på starkt motstånd från islamisterna, understödda av de penningstarka gulfstaterna.

Sverige, som varken har oljekällor eller en stark kulturell/religiös övertygelse, är nu så influerat av den amerikanska kulturen att bara julmusten lyckats överleva, vilket irriterar Coca Cola Company.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Julmust

De får väl be Obama skicka några drönare mot de svenska julmustbryggerierna för att återställa världsordningen.

Svar: Oligarkerna har skapat olika forum där strategier diskuteras och även om de inte är helt samkörda så drar alla åt samma håll. Försvaret av dollarns ställning som reservvaluta tror jag är det viktigaste, glöm då inte att FED är en privat bank ägd av oligarkin.
Lars Bern

#7 - - lensof:

Du visar en verklighet som skrämmande och kan kännas nästan hopplös.
Ändå är det hopp i klargörande fakta och bilder för i dem kan man finna möjligheter till motstånd.
Hur detta ska gå till är omöjligt att förutsäga men det finns en kraft i att människor får veta och komma till insikt. En kraft som kan ge skydd och bli till försvar, kanske vapen om nödvändigt.
Dina texter gör mycket av det som är förvirrande och otydligt mer begripligt. Bilden i pusslet framträder och jag är hellre desillusionerad än förvirrad, vill hellre kunna fatta egna beslut än famla i blindo.
Du öppnar ögon.

#8 - - tipp:

Såg att kinesiska yuan ingår i IMFs speciella dragningsrätter från 2016 vid sidan om dollar, euro, yen och pund.

Svar: Men oljehandeln och större del av övrig commodity-handel sker fortfarande i dollar.
Lars Bern

#9 - - stenb:

Håller med om allt utom växthuseffekten. Vänligen skicka detaljerna om "ändring i historiska data för att påvisa en klimatförändring som inte sker". Som jag ser det är CO2 högre än det varit på minst 300,000 år och påståenden om att "temperaturen ökade innan CO2, t.ex" saknar grund eftersom tidsskillnaden ligger inom mätfelen. Oljemaffian hoppas väl på ca 100 års fracking om man kan få igenom TTIP och få mer folk att tro att det inte spelar någon roll. Enorma installationsinvesteringar med massor med jobb i denna fas som säljs väl till folket, följt av mycket små arbetsinsatser under många år då naturtillgångarna sugs tillvara av frackingbolagen som sedan "beskattas" i t.ex Haiti, följt av naturförstöring som kan ta 1000-tals år att rena , till lokal kostnader... Beträffande "investeringar i naturtillgångar": Flera av världens rikaste länder från naturtillgångsynpunkt i Afrika t.ex. har genom liknande investeringar förvandlats till länder med världens fattigaste befolkning. Norge stannade utanför EU för att behålla sina fiskevatten. Irland lurades med och tillåts idag att ta 2-3% av fångsten med 30% av fiskevattnet som "insats"... Något att tänka på när ekonomer beräknar ökande BNP genom TTIP.
Annars är din beskrivning är klockren!

Svar: På den här bloggen finns en hel del utlagt till beskådan: http://realclimatescience.com/
Lars Bern

#10 - - Stig Rydmark:

Hur få in din klokskap på riksdagsmännens bord?

Svar: Några läser det jag skriver, det är deras sak att sprida om de gillar.
Lars Bern

#11 - - Katarina Pålman:

Läser din text och stilla tänker, yes, yes, yes. Självklart måste vi se om vårt hus och sluta lita på statsmakten. Vi är så hjärntvättade med att statsmakten vet och kan, hur det ska vara. Det har ett otaliga gånger nu visat sig att folket vet mer och bättre än statsmakten. Dags för statsmakten att lyssna på folket eller att folket helt enkelt går sin egen väg gnm att rösta på politiska partier som växer utanför maktens kontroll. Även om vi alla vet att det i slutänden är eliten som bestämmer så är det ändå ett sätt för folket att visa sitt missnöje och att vi står enade mot makten.

Samtidigt Lars undrar jag om du har ngn kurs eller dyligt hur msk ska göra framöver i en ev. valuta kollaps? Vilken valuta som är bäst (om det ens finns ngn) och hur en ska preparera för att bäst klara en global kollaps. Vet att en ny valuta ligger och skvalpar SDR som BRICS länderna med faktum USA är delaktiga i (USA,s reservvaluta).

Svar: Människor har alltid letat efter safe havens, det finns inga! Om du vill placera pengar på det säkraste sättet, köp mark och hus. Även om marknadsvärdet går ner till noll så kan husen användas och mark tillverkas inte längre.
Lars Bern

#12 - - Elfyma+:

Apropå oligarker.
Jag hörde talar om dem efter Sovjets fall och efterföljande privatiseringar av statlig egendom under Jeltsins tid.

De poppade upp som svampar ur jorden och tycktes ha hur mycket pengar som helst.

De köpte upp aktier billigt av fattiga ryssar som fått dem gratis av staten. De förstod inte aktiernas verkliga värde och blev lurade. De blev lyckliga om de fick en limpa bröd eller en flaska vodka för aktierna. Det var rena Baggböleriet.

Men vad jag ännu inte begriper var alla pengar kom ifrån ?
Allt var väl inte stölder från statskassan, som var ganska tom vid tiden för Sovjets fall ?

Kan de ryska oligarkerna ha varit uppbackade av västerländska oligarker, eller t o m var bulvaner för dem ?

Kan isf ha förståelse för att Putin satte klackarna i marken och stoppade dem dem när de började visa politiska ambitioner.
Som fd KGB-chef visste han nog mer om deras planer än allmänheten och media i västvärlden.

Om oligarkerna hade lyckats med att tillskansa sig även den politiska makten hade vi fått en amerikansk form av "demokrati" i Ryssland, där politikerna är i oligarkernas händer.

Putin är nog bättre än sitt rykte, vad än västliga medier försöker påskina.

Svar: Jag kan för lite om hur de ryska oligarkerna blev så rika, så jag är fel person att fråga. När det gäller de stora amerikanska familjeförmögenheterna så grundades många i en tid när det saknades antikartell lagstiftning och lagstiftning mot insiderhandel. Många byggdes även upp under den stora depressionen p.s.s. som Wallenbergarnas förmögenhet i Sverige.
Lars Bern

#13 - - Göran Sjöberg:

Det är en extremt obehaglig bild som du målar upp i din analys men jag tror att du rätt.

#14 - - Peter Grafström:

#5 Tipp
Det var samma oligarki som Lars beskriver som tvingade in Tyskarna under Hitler. Det är bara i den av oligarkins kontrollerade och genomfalska historieskrivning som tyskarna går att skuldbelägga för Hitlers makttillträde. Och det var brittiska redskap för oligarkin som mot de tyska generalernas vilja räddade Hitler kvar vid makten innan WW2. Dessutom var det en engelsman, H S Chamberlain som ympade dem med att göra judarna till huvudfiende, i långt högre grad än som var fallet annars. Det var han som menade att det inte fanns någon möjlighet till samexistens och han hade stort genomslag med sina skriverier på hela etablissemanget.

#15 - - tipp:

# Lars. Det stämmer att den övervägande handeln med råvaror sker i dollar men genom att yuan kommer att ingå i IMF-korgen så är den mer accepterad. Handel med råvaror i rubel, yuan och euro har redan börjat så det kommer nog att utvecklas mer i både Asien och Afrika och kanske Sydamerika.

#16 - - Eschaton:

@Elfyma+ (#12 - 2015-12-03 13:45:50)

Med stor sannolikhet så fick de ryska oligarkerna pengar ifrån västerländska kapitalägare. Om du närmare kollar upp vilka oligarkerna var så kommer du att kunna ana vissa samband.

Inom vissa grupper förekommer mer samarbete och nepotism än vad som är vanligt i andra grupper.

För övrigt vill jag, med risk för att bli tjatig, återigen hylla Lars för en väldigt insiktsfull och klargörande text.

#17 - - K.Pålman:

Japp, då har det börja det en ha befarat. Fick nyss ett nyhetsmail från Armstrong och nu ska Grekland börja kontrollera folkets förmögenhet där kontanter över 15000 Euro och smycken och annat av värde över 15000 Euro ska rapporteras till staten. Nu letar de i skrymslen och vrår efter skattepengar. Grekland är tydligen enligt Armstrong första land att anta detta och sen kommer det förmodligen till övriga EU länder. Otäck utveckling, friheten stryps mer och mer. Tack för svar på tidigare fråga!

#18 - - martin t:

Hittade din blogg för några månader sen. Den har rätat ut många frågetecken som t.ex: varför denna massinvandring, det kan ju inte vara slumpen?

Den situation som Sverige nu hamnat i får den skrämmande effekten att många (jag och vänner) känner en olust inför sitt eget land, ett främlingsskap och en känsla av maktlöshet när anarkin breder ut sig och rättsstaten snabbt förfaller. Man frågar sig om detta verkligen är mitt land längre.

Jag tror många känner som mig - vart ska man ta vägen?

Människan är ett flockdjur med kläder. Vi söker oss till vår flock, dvs andra med samma kultur och värderingar. Den nu av statsmakter och media omhuldade mångkulturen slår sönder vår flock och gör de flesta till vilsna och försvagade individer.

Men det är väl exakt vad oligarkin eftersträvar.

Jag vet bara inte vart man ska ta vägen.

Svar: Det du skriver är nog en bra sammanfattning av vad många känner idag och våra valda politiker sviker. Statsministerns osäkra och förvirrade uppträdande förstärker känslan.
Lars Bern

#19 - - tipp:

# Peter Grafström. Intressant. Det visste jag inte så mycket om. Dock att stormuftin av Jerusalem samarbetade väl med engelsmännen ända tils England och Tyskland enades om att ge judarna ett område i Mellersta Östern. Därefter raggade stormuftin ilskna muslimer till Hitler, som för övrigt samarbetade med araberna. Neville "fred i vår tid" Chamberlaine sades mycket väl veta vad tyskarna var ute efter, han hade tillgång till alla informationer. Men det rådde en pacifistisk anda inte minst på tidningarna och han ville så gärna bli omvald och stod inte emot andan. Samma ryggradslöshet som idag.

#20 - - Samuel:

Bra sammanfattning av världsläget, stämmer väl med min egen uppfattning.

Syrien: Ryssland levererar stora mängder gas till Europa. Ryssland har väldens största gasreserver. För att komma åt Ryssland och strypa deras intäkter planerades en gasledning 2009 från Qatar till Europa via Syrien och Turkiet. Syrien som allierad till Ryssland motsatte sig detta och började istället planera för en gasledning från Iran till Europa.

Källa: http://www.news.com.au/world/middle-east/is-the-fight-over-a-gas-pipeline-fuelling-the-worlds-bloodiest-conflict/news-story/74efcba9554c10bd35e280b63a9afb74

http://www.thenational.ae/business/energy/qatar-seeks-gas-pipeline-to-turkey

När den jihadistiska anden släpptes ur flaskan för att skapa kaos och bana väg för gasledningen mellan Qatar - EU och var det nog svårt att förutse alla långsiktiga konsekvenser. Konsekvensanalysen spelade ingen roll när det övergripande målet var att krossa Ryssland, kontrollera energileveranserna till Europa och behålla dollarhegemonin.

Nu gäller det att planera för EU-kollaps och se om sitt hus. När EURON går under och det finansiella systemet brakar ihop är det WW3 och GAME OVER.

Martin Armstrong publicerade idag en bra analys. Länk: http://www.armstrongeconomics.com/archives/39980

#21 - - Ulf Bergström:

Förmodligen årets mest intressanta/relevanta artikel

#22 - - Brith:

Var har du mer uppgifter som bevisar att FED är privatägt?

Svar: Här är de som startade FED - oligarkernas banker, du kan säkert hitta dagens ägare på nätet:
• Rothschild banks in London and Paris
• Lazard Brothers Bank in Paris
• Israel Moses Seif Bank in Italy
• Warburg Bank in Hamburg and Amsterdam
• Lehman Bank in New York
• Kuhn Loeb Bank in New York
• Rockefeller’s Chase Manhattan Bank in New York
• Goldman Sachs Bank in New York.
Lars Bern

#23 - - Göran:

Många teorier om Hitler hit och dit. Jag tror dock ni får skjuta lite konspirationer från Chamberlaine till Churchill. Trots allt Churchills agerande som ligger helt i oligarkernas strategi.

Tyskarna hjälpa judarna att skapa Mossad.

Kan lägga till att vid alla revolutioner och liknande krävs det finansiering. Ryska revolutionen finansierades av bl.a. Rockefeller och även med råd och dåd. Journalisten Robert Aschbergs farfar hjälpte kommunisterna att omsätta det guld de stal från ryssarna.

I dagens värld krävs det nog mer ryggrad att förespråka fred än krig. Vad krävs för krig? Ingenting. Inte ens en gnutta intelligens.

#24 - - karin grubb:

Är inte guld något som man kan säkra sina tillgångar i?

Svar: Absolut inte, guldpriset är väldigt volatilt och om något stort land dumpar delar av sin guldreserv kan priset dyka. Du kan inte äta guld och du kan inte bo i det. Det säkraste är mark och väl belägna fastigheter. De har sitt värde även om priset dyker.
Lars Bern

#25 - - Tallskog:

TUSEN TACK!
Det är så skönt att läsa sanning och med sympatierna på hederligt folks sida.

#26 - - J Dawis:

FÖRETAGSSKOJARNA

Vår tids farsot.
Det är att begrepp som moral och hederlighet har försvunnit helt.
Företag, Allt från Taxi, Små verkstäder vidare över till kommunbolag och styrelser har kommit att totalt genomsyrats av att det går bra att slira på sanningen. Att snyta åt sig.
Att sko sig en smula -Det ÄR okej.
Och det gör man också. Tidigare kunde man tinga Taxi eller verkstaden -och någon s v a r a d e! -En människa svarade LIVE! ..Numera möts du av en bandspelare oavsett tid på dygnet. Även när du VET att dessa inte är upptagna.
"Så blir du miljonär" får vi läsa i v a r j e tidning, Varje dag. Bästa aktieklippen över till hur du stylar din lägenhet inför försäljning, för att bli så rik som möjligt. Det vimlar av sådant.
Att snyta till sig en hacka har blivit legio. Ja, det är fint t.o.m
Dem som växt upp med detta och startar företag verkar tycka att det är okej att inget fungerar, kunderna får vänta och sedan debitera fantasibelopp för, för oss äldre -En skitprodukt.
Vi är vana bättre. Men dessa yngre har inga referenser, De tycker det är okej.
Okej att ingen längre svarar på telefonnummer 90200 hos televerk....ursäkta, Telia.
Symtomatiskt för dessa bolag som erhållit "ia" på slutet i företagsnamnet tycks vara att DÅ har man blivit ett skojeriföretag! -Ett företag eller myndighet som inte längre ids svara i telefon. Som skiter i sina kunder, men ändå vill ha betalt.
Jag syftar på Spanska "Bankia" Svenska "Telia", "Svevia", "Volvia" ...O.s.v
Ringde polisen för att tipsa om en Litauisk minibuss som åkte runt i vårt kvarter och som stannade vid varje villa för att titta -Knappast några turister i Oktober. "Du har köplats 54" -Vaaa!!?
...Undrar hur DET blir om 15 år?
I samma veva läser jag att EU vill förbjuda privatpersoner från att inneha jagtvapen ..nämmen, vad T R E V L I G T?!!
-Vad är på gång? -Var ligger mitt pass?
-Vad har hänt med Sverige?
-Hur kunde det bli så här?
-Varför har Sverigedemokraterna ökat?
Skojerifirmorna kör på för fullt. Bert Karlsson med sina sk flyktingboenderna, Där det kostar oss skattebetalare 1.900 :- per dygn att inhysa en MIGRANT, ofta en karl från mellanöstern, utan pass eller att vi vet vem han egentligen är. Men Bert, Han tjänar en S L A N T!
....Är det viktigt med en SLANT?!
Ja, Det verkar så. I dag.
Är moral viktigt? -Nä!

#27 - - Eva Berglund:

George Soros. Är inte han bedrövlig? Multimiljardär, men i behov av, Ytterligare -En slant.

Stackars jäv..el. HUR har han kunnats utvecklats till en sådan tragisk organism?

#28 - - Maria:

#18, Martin
Vi är så många som känner lika, det går inte att vara här längre. Anarkin är för utbredd och det finns säkert ett syfte med det. Kanske har det med chippen i huden att göra, kontrollen av msk? USA försöker sälja in fördelarna med chippet i huden i TV sändningar iaf. Eliten vill väl göra msk så rädda för all kriminalitet så vi ska räcka fram handleden och be på våra bara knän efter ett chip.

#29 - - Owe:

Otäck läsning det är bättre att låtsas vara forskare men du skriver som om det gällde mig själv. Inget nytt i texten men skönläst. En bra tolkning av framtiden men det kommer inte bli exakt ett chip utan det kan bli ngt annat. Men kraften kommer finnas där för att uppnå det perfekta trälsamhället. Vad jag läst så en del av anledningen till avskaffandet av slaveriet att man var tvungen att föda slavarna då det inte fanns jobb o de gamla som inte jobbade alls. Så det var bättre att de var dagavlönade. Och i kina stiger lönerna utan fungerande fack. Tyvärr finns det inte ngn världslig moral som vägleder utan det är pengar/makt som styr. Frågan för mig är hur man går vidare med all information. Lars fyller en värdefull uppgift till alla som har börjat tvivla och behöver bekräftelse och en struktur men vad gör man sen?

#30 - - Eschaton:

@Owe (#29 - 2015-12-05 00:54:20)

Du frågar "...vad gör man sen?".

Man sprider informationen på de sätt man kan.

Man värnar sina medmänniskor och återbygger civilsamhället som nedmonterats.

Man röstar med fötterna och väljer bort ALLT som ger mer resurser och legitimitet till maktutövandet. Det innebär t ex att man ALDRIG går in på hatmedia som aftonbladet, dn, expressen, svd osv...

Man röstar på de minst dåliga alternativen i de demokratiska forum som finns. T ex röstar man på SD i dagsläget.

Fyll gärna på med förslag...

#31 - - tipp:

Monsanto i skottgluggen och Ryssland har satt upp en ny "front"? https://www.rt.com/news/324826-monsanto-hague-tribunal-ecocide/

Svar: Ja och ytterligare ett skäl för hatpropagandan mot Putin i västvärlden.
Lars Bern

#32 - - pm:

Ett mycket bra inlägg. Jag blir alltid lika lycklig när jag hittar individer som tar upp de saker du skriver om.

#33 - - Katarina Pålman:

#29 Owe och # 30 Eschaton,
1 a, Påbörja utrensning inom statliga media (TV, etablerade media) först och främst, menar då främst från politisk bundenhet .
2. Förbud mot att åsidosätta lagen som exempel med Researchgruppen som "åsiktsregistrerar" (dessutom gör det med stolthet och ingen framhåller lagen, ingen reaktion från statlig myndighet, hmmm), speciellt när registreringen bygger på åsikter som staten själva antar.
3. Återinföra tjänstemanna ansvaret, omedelbart.
4. Särskilt skydd för msk som hamnat i fattigdom som arbetat och betalat skatt i Sverige i minst 20 år, skulle kunna heta "särskilt trogen skattebetalareförmån".

#34 - - tipp:

# Katarina.
1. Tror inte på "utrensningar". Det kommer snart nya "etablissemang". Slopa i stället TV-licensen och inför pay-per-view.
3. Plus en författningsdomstol.
För att få full garantipension måste en svensk vistas i Sverige minst 40år. För varje år utomlands minskas den med 1/40. Om en 60-årig somalier kommer hit så får han tillgodoräkna sig 40 år i Somalia och få full garantipension.

#35 - - Maria:

Såg fredagens interpellations debatt i riksdagen med Margot Wallsröm och blev så besviken. Detta prat om fredens väg och där hon påskiner till Svenska folket att skattepengarna går just detta, fred? Nej, våra skattepengar Margot gav, gick till en mördarregering, vilket är helt uppenbar på det vis Ekerot presenterade fakta. Bra att sånt här kommer fram så vi vet vad politiker sysslar med. Dessutom ville inte Wallström stå som skyldig för andras gärningar och i samma veva låter hon Ekerot stå som skyldig för andras näthat???? Dessutom blandar hon in järnrör för att förminska styrkan hos Ekerots fakta. Vilken barnslig och naiv debatt hon för, sen vänder hon sig till Bah som i en subtil förnedrings gest. Nää, så besviken och tappade förtroendet för Margot. Tummen ner för Margot och tummen upp för Ekerots fakta.

#36 - - Henrik Mahlberg:

Var det oligarkerna som kuppade bort de två skeptiska regeringarna för Australien och Kanada precis före Parismötet?

Svar: Tror det hade mindre att göra med klimatfrågan faktiskt.
Lars Bern

#37 - - Göran:

Re #35 Maria

Jag såg inte debatten men jag skulle önska att de där i SD hade lite mer intelligens för alla de inbjudningar till dräpande kommentarer som SD skulle kunna fälla kunde bli fällda. En sådan sak som järnrör kan man lätt kontra med att dra upp en massa saker som socialdemokrater har gjort. Låt udda vara jämt.

Innan valet var den en person som publicerade en lista på Internet över dömda i varje parti. Inte oväntat ledde vänsterpartiet den listan och faktiskt hade SD inte så många svarta får.

Å andra sidan är det mycket av dessa "påhopp" som gör att SD får röster. Folk är nog inte så dumma i huvudet som Margot Wallström tror utan mer ett sinne för rent spel.

#38 - - tomas:

Jag läser och känner samma obehag som när jag såg filmen Rosemary's Baby. Mark Zuckerberg skall i alla fall ge bort 99 % av sin förmögenhet, Gates 90%, Buffet 85% Är dom bara nyttiga idioter?

Svar: Dessa filantropiska gåvor hamnar i stiftelser som fortsätter förvalta egendomarna, så i det avseende jag berör här blir skillnaden väldigt liten. Däremot slipper oligarkerna skylta på topplistorna över världens rikaste men makten behåller de i det fördolda. Den rikaste av dem alla Rockefellers har inte på länge avslöjat sin förmögenhet, men den är enorm men dold.
Lars Bern

#39 - - Sven i Lappland::

Hoppas dessa oligarker snart krypa i lådan, så vi slipper dom.

#40 - - Göran:

Om man ska tillhöra societeten i USA då måste man vara en filantrop. Det räcker inte med att bara vara snuskigt rik för att vistas i de fina rummen. Å andra sidan ska vi inte gnälla på det då amerikanarna har ett starkare civilsamhälle än i Sverige och deltat med både pengar och arbete i ideella verksamheter som en helt naturlig del av livet.

#41 - - Marianne:

Världspolitiken har styrts av dessa s.k. amerikanska oligarker även före första och andra världskrigen. Var det inte så att Hitler gick emot dem och tryckte upp en massa egna pengar, så han fick igång industrier och byggen. Arbetarna fick lön, som de kunde köpa mat för i affären. Men deras problem var, att Tyskland inte hade någon olja, de hade kanske något i någon afrikansk koloni? Länder som har gått emot dessa oligarker har hamnat i krig. Så även det amerikanska inbördeskriget, då de ena ville ha brittiska bankirers valuta, men de andra ville ha nationell valuta. Vi vet vilken sida som vann.
Sverige skulle kunna producera det mesta av sina drivmedel inom vårt skogs/ jordbruk. Men nu tvingar EU länderna, att inte ha lägre skatt på biodrivmedel jämfört med oljan.
Jag försöker alltid vara lite optimistisk ändå. Så nu tror jag faktiskt att "deras" miss faktiskt kan vara den här massinvandringen. För fast länder nu tvingas låna pengar för att lösa det här kortsiktigt, så kommer nu en massa personer hit som har en helt annan världsuppfattning. Många känner till hur dessa "oligarker" beter sig. Jag tror fler av dem som nu kommer, är insatta i dessa problem, än bland oss svenskar. För hos oss har det alltid ansetts avskyvärt att ha den minsta misstanke om den sortens folk, som de flesta av dessa oligarker tillhör.
Men hos dem som nu kommer finns inga sådana skrupler. Många har sett vad det lilla landet som USA stödjer allra mest i Mellanöstern, verkligen står för. Många vet om den enorma dubbelmoral och falskhet som spelas från USA. Speciellt nu med IS, som de så klart också vet vem som ligger bakom.
Så det är med hjälp av dessa som vi faktiskt kan rädda vår demokrati och vackra natur. Det är därför jag är väldigt kluven för SD. Dessa spelar Israellobbyn rätt i händerna, när de bara pekar på islam som ett hot. När det stora hotet är precis det som Lars beskriver. Att några är lite religiösa är inget hot på samma sätt.

#42 - - Max Pont:

Du har rätt till 70 procent, men jag tycker att din framställning är för konspiratorisk och förenklad. Vad du skriver om är enormt komplexa processer där det finns en massa stridande viljor och maktcentra som slåss för sina egna revir. Det är inte så enkelt som att det finns EN grupp som styr allt bakom kulisserna. Texten hade blivit mer trovärdig om den varit något nedtonad och nyanserad.

Svar: Självklart är utvecklingen oerhört komplex, vilket jag inte förnekar. Men om man skall ha en chans att förstå skeenden i tiden måste man söka de strukturer som styr bakom det komplexa. Det behöver inte vara en konspiration utan som jag tror resultatet av att man drivs av sina intressen att samla på sig makt och pengar. Det vore intressant om du kunde utveckla de 30% där du anser att jag har fel så kanske en kommande analys kan bli mer on the spot än den här.
Lars Bern

#43 - - Björn i Bromma:

Idag 5/12 så gick det ett väldigt intressant program om det USA-ledda kriget mot Irak i början av 2000-talet på Kunskapskanalen. Argumenten för kriget visade sig vara enbart lögner från USA och dess allierade.
Det slutliga resultatet ser vi idag. Rent totalfiasko.

#44 - - Katarina Pålman:

#41 Marianne
Har märkt av det du säger, om att de nya svenskar som kommer de är bra mycket mer på sin vakt gentemot både statsmakt och myndigheter. De har mött så mycket fulspel i sina länder så de är mer med i matchen. Tror att EU har missbedömt just det, som du säger.

#45 - - Göran:

Re #41 Marianne

Enligt SCB kommer muslimer vara i majoritet i Sverige ungefär år 2050. Bara 35 år dit. Troligen blir det tidigare med dagens invandring. Lite mer än hälften av dem som är i Sverige vill ha sharialagar och att de ska stå över svensk lag. Vi glömmer även bort att det är en jättekonflikt mellan sunni- och shiamuslimer. De har bråkat med varandra i hundratals år. Att några är militant religiösa är ett problem beroende på vilken position i samhället de hamnar. Vad skulle hända med ett muslimsk parti som har mer än 50 % riksdagen med militanta islamister som ledare?

Att Sverige är ett framgångsrikt land är en kulturell sak och har inte så mycket med utbildning att göra. Vårt klimat gör att vi har utvecklat en hög grad av samarbete som behövs för att överleva i ett land med små matresurser. Lägg sedan på vår lutheranska ådra. Var svenskar än bosätter sig i världen är de framgångsrika. Detta håller på att utarmas.

Att SD "låtsas" gilla Israel har att göra med att de blir kallade för rasister. Det är ett fenomen som förekommer i många länder. Många som blir kallade rasister tar ett gillande av Israel som ett försvar. SD gör som brottslingar brukar göra. Rånare hatar våldtäktsmän för att de tror att de är finare människor då.

#46 - - Olof Lundqvist:

Klimathotet är endast internationell populism. Det ingår i agendan i en nutida maktkamp mellan öst och väst . Där man har tagit U-länderna som gisslan för sina egna maktabitioner. Det gäller USA, Ryssland och Kina. Det landet som i realiteten är minst benäget att minska sina utsläpp är USA. De har sina miljöprofeter Al Gore och olika företagsledare. Men det är ett spel för galleriet för att flytta fram sina egna positioner och därmed kunna berika sig själva. De här raderna hoppas jag att du godtar. Men för att spinna vidare. Vad anser du om Dan Browns senaste bok "Inferno" där han har en ganska kontroversiell uppfattning vad det gäller att reducera den globala befolkningsexplosionen. Vissa föredrar en marknad med en stor population . Andra har kanske idéer mer ur ett humant perspektiv, där varje människa ska få tillgång till livskvalitet.
Jag vill också taka dig för det arbete du lägger ner för att upplysa den svenska befolkningen som via MSM endast får propaganda.

Svar: Jag har inte läst Inferno, men jag är av den övertygelsen att jorden kan hysa betydligt fler människor än idag på ett hållbart sätt - men inte på det sätt som de gröna förespråkar. Jag har skrivit om det i boken Antropocen II.
Lars Bern

#47 - - LookMoo:

I stället för en renässans för nykolonialismen ser det ut som en stafettpinne lämnas över (ovilligt) från de gamla till de nya "spelare".. Historiskt sätt har detta alltid lett till någon form av konfrontation. Ofta en diffus process för den enskilde medans historiker oftast tycker att (sisådär 250 år efter) att det är glasklart. Spanien förlorade inom loppet av några 100 år nästan alla besiktningar, många till USA och England. Att Spanien haft territorierna under kontroll i flera hundra år verkade inte betyda mycket för processen i sin helhet.. Efter WWII var det Englands tur där kolonierna ofta blev klienter till endera USA eller Sovjet. Oljan övertog kaffet och Te som de viktigaste handelsvaran.

Nu verkar det som en ny världsordning är på väg att ta form. Nya "Spelare",.. nya tidigare okända faktorer formar världen. En faktor som är en bubblare är LENR (Kall fusion). Man lyckades aldrig förklara forskarnas Pons och Fleischmann försök.. men i tysthet fortsatte ett arbete. Under nästa ett år har ett team i USA lett av en Italienare provkört en LENR konstruktion. Enkelt kan sägas att man eldar koppar/nickel i stället för olja.. en roddbåt med koppar och nickel har lika mycket energi som en supertanker med olja. Svenska Elforskning har bekräftat att tekniken funkar. I försök gjorda av Svenska forskare i Lugano (södra Ticino i Schweiz) har oberoende tester gjort under en månads tid.. Men även Ryssarna är i farten. Flest patent har dock Italienaren (Herr Rossi) i USA.

Saken är den att om LENR-tekniken går tämja kommer vi att se lika stora förändringar som när telegrafen, penicillinet, ångpannan och datorn uppfanns. Arabstaterna kommer att gå bankrutt. Händelseutvecklingen som du nu skissar kommer att ta tvära kasst.

#48 - - Magnus Nilsson:

Makt- vad är det. Tänker på Sokratescitatet:

Makt är att ha stillat sina begär efter, god mat, kvinnor, guld till den grad att man är lycklig över att kunna klia sig när man fått skabb.

#49 - - Marianne:

Svar till Göran #45
Tror en stor del av konflikten mellan Sunni och Shia är politiskt arrangerad. Kommer ihåg hur enat Irak först var mot amerikanarna i det kriget. Sedan sprängdes bilbomber av den ena sedan den andre, som det såg ut. Vill man splittra ett folk så gör man bäst så här, tar en person som alla vet tillhör det ena, dödar honom och sätter i en bil med sprängmedel på ett torg. Så gör man om proceduren, fast med en som tillhör andra sidan. Detta var så genomskinligt och spelade amerikanarna så väl i händerna. Precis som den s.k. gasattacken i Syrien, som skulle fått amerikanarna att bomba bort deras president, om inte många länder nu fått nog av detta falskspel.
Detta med sharialagar, som en del säger sig vilja ha här nu, tror jag mer är ett uttryck för att de just är emot det system som väst har - som faktiskt suger ut de fattigare länderna. Men fast vi skulle få sharialagar, så går det nog lättare att återhämta sig från det, än om det blir som i Sydamerika, att några få stora multinationella bolag bryter våra naturtillgångar och hela miljön blir fördärvad. Det är så jag menar. Det ena ger en miljöförstöring som är omöjlig att reparera, men några blir enormt rika. Det andra ger en religiös tvångsideologi, men som går att jobba sig ur.

#50 - - Arga Socialdemokraten:

Hej,

först och främst, @Göran: jag skulle gärna vilja se den SCB prognosen som säger att muslimerna kommer vara i majoritet i Sverige år 2050!? :)

Lars inlägg var mycket informativt och rikt på fakta. Dock lät det lite väl som något Alex Jones kunde ha skrivit om! Absolut finns det en elit med mycket pengar och makt, men jag tycker faktiskt att det är mycket bredare än så. Det är en del av befolkningen, i varje samhälle, som mer eller mindre påverkar politiken och ekonomin till dess fördel. Det är också politikerna som samspelar med denna befolkningsgrupp och med storföretagen! Det är alltid två som måste spelar ett spel!

Sedan håller jag inte med om klimatkonspirationen riktigt. Jag har själv igår kväll skrivit om Syrienkonflikten och det faktiska klimatproblemet som delvis skapade inbördeskriget efter 2010. Det är lätt att inte lägga märke till det, men klimatet i regionen har faktiskt bidragit till landets politiska problem och det mänskliga lidandet. Jag tror att man får inte underskatta klimatfrågan, den har potential att skapa många fler konflikter och framförallt flyktingströmmar i en nära framtid. Att kapitalets girighet delvis skapade detta klimathot är vi nog också alla överens om. Men nu är vi här och jag personligen tror inte att man på ett möte i Paris kan fastställa och kontrollera att jordens temperatur enbart kommer stiga med 1,5-2grader...Jag tror inte att vi vet alls vad ökningen kan hamna på och hur pass allvarliga, eller kanske inte alls allvarliga, konsekvenserna kan bli...Det är helt klart en teater som utspelar sig där just nu. Men jag tror alla ser då och då tecken på en klimatförändring, även här hemma i Sverige! (just nu till exempel). Varför inte ställa om energisektorn, pengar kan ju tjänas ändå, men jag tror många skulle gynnas av gröna teknologier!

Svar: Vilken klimatförändring om jag får be? Enligt de riktiga klimatforskarna har vädret under senare decennier legat väl inom vårt normala klimats variabilitet, så pratet om att vi kan se klimatförändringar är bara baserat på falsk propaganda. Och vad beträffar klimatet i Syrien och andra delar av världen så är det samma sak där. Det kom häromdagen en ny forskningsrapport som hävdar att vi inte kunnat se någon klimatförändring i nederbörden: https://tallbloke.wordpress.com/2015/12/04/no-trends-in-precip-anywhere-from-1850/Jag tror tyvärr du fallit offer för den fullständigt sanslösa propagandan. Att det rör sig om en västvärldens konspiration mot länder som Kina och Indien som hotar den angloamerikanska oligarkins ekonomiska makt bär ju den pågående klimatkonferensen tydliga vittnesbörd om bl.a. här: http://www.thegwpf.com/india-decries-the-wests-carbon-imperialism/
De enda observerbara förändringar som den stigande koldioxidhalten från 0,03 till 0,04% orsakat är en uppvärmning på ca 0,5 graderC under 1900-talet som i princip avstannat efter 1990. Därtill har växtligheten ökat med 20-30% och öknar har krympt till följd av gynnsammare förhållanden för fotosyntesen och större motståndskraft mot torka. Eftersom växter och grönalger utgör näringsbasen för i princip allt annat liv har faktiskt ekosystemet stärkts under senare decennier.
Lars Bern

#51 - - Nicke:

Bland det bästa jag läst i svensk väg, drar ner byxorna på MSM journalister flera gånger om. Det Bern skriver idag, kommer Expressen, Aftonbladet, DN etc skriva om först 10-15 år.

#52 - - Arga Socialdemokraten:

@ Lars,

ja, temperaturerna har legat inom variabilitetsgränserna, det stämmer. Dock så har ju temperaturen helt enkelt rört sig mycket snabbare uppåt, om än inom den normala ramen, de senaste decennierna också!

Enligt den här studien: http://www.sciencemag.org/content/339/6124/1198.abstract

som blev ganska känd, så har temperaturerna rört sig från de lägsta, till de högsta variablerna under dem senaste 100 åren. Variablerna är tagna från den senaste 11 års period! Jag tror inte man får fokusera enbart på förändringen som har skett hittills, eller nivån temperaturen är just nu! Det vi ser kan mycket väl vara enbart början! Å andra sidan kan det också ske en minskning igen fram till år 2050, eller 2100...Enligt beräkningsmodellen från denna forskningsrapport så rör det sig om en fortsatt ökning mellan 1 och 6 grader fram till år 2100. Och tänker man logiskt så är det ju inte så långsökt, när vi betraktar hur mycket fossila bränslen vi har, och som vi fortfarande pumpa ut i atmosfären! mer CO2 i atsmosfären skapar en högre temperatur, så enkelt är det! Och ser vi inte hur pass mycket isreserverna håller på att smälta i världen, och hur pass snabbt. Helt klart finns det naturliga variationer och haven har ändå stigit konstant under många tusentalsår nu. Men jag tror frågan handlar om hur snabbt detta nu sker!

Sen kan vi så klart bolla omkring en massa olika forskningsrapporter och både du och jag kan hävda att den här rapport, eller den där är skriven av "riktiga" klimatforskare! Tyvärr vet vi nog alla ändå för lite om utvecklingen.

Men det finns också fakta om till exempel syrien, som har haft en svår torrperiod, tack vare klimatförändringen eller inte. Och sådana faktorer måste också tas på allvar för att kunna skapa sig en helhetsbild av en situation!

Oavsett så håller jag så klart med om att det internationella kapitalet i första hand inte är så grovt intresserat av att rädda mänskligheten från ett möjligt klimathot. Som vanligt är systemet grymt obalanserat och ohållbart och girigheten och profiten hamnar än en gång på första plats. Hade man verkligen velat samarbeta med u-länderna hade man väl satsat gemensamt på att ställa om även deras energisektorer. I stället nekas de helt enkelt sin egna utveckling, vilket, igen, kommer enbart leda till differenser. Nyliberalismen fortsätter därmed att hindra en global utveckling och förstör världen via en fortsatt överkonsumtion av fossila resurser.

Svar: Jag utgår från vad klassen för geovetenskap inom Vetenskapsakademin skriver i sin senaste analys. Där konstaterar man att osäkerheten är väldigt stor och att den globala temperaturen 2100 kan bli 1 till 4 grader högre än idag. Eftersom uppvärmningen avstannat de senaste decennierna enligt de mest tillförlitliga satellitmätningarna så verkar 1 grad vara det mest sannolika, vilket inte är alarmerande alls. Det kommer bara att vara gynnsamt.För mig är detta med klimatet egentligen relativt ointressant ur vetenskaplig synvinkel, jag ser få anledningar där att oroa mig. Det som oroar är de dåligt sminkade försöken att använda klimatlarmande som en politisk metod för att kunna bromsa energiutbyggnaden i många utvecklingsländer. Detta är precis vad de själva även uppfattat. Fattigdomen är det största miljöproblemet och den får man inte bort om inte alla får tillgång till el som de har råd med. Bara i Indien rör det sig om 300 miljoner fattiga som är utan.
Lars Bern

#53 - - Olof Nilsson:

Hur i allsindar har migration blivit kommunernas prio-1 ?

#54 - - Göran:

#52 Arga Socialdemokraten

Att utvecklingsländerna inte rör sig från fattigdom har att göra med att de inte har någon kapitalism. Dessa länder är så reglerade att det är nästan omöjligt för invånarna att göra något. Det krävs mycket pengar för att tränga sig igenom alla byråkrati. Det som gjorde att Sverige lyckas höja sin välfärd var liberaler som krävde avregleringar av bl.a. skråsystemet i Sverige.

Dessutom finns det gott om erbjudanden till utvecklingsländerna hur deras mer eller mindre diktatoriska ledare skulle kunna gå från ständigt hot om att bli mördade till att bli snuskigt rika samtidigt som deras länder blir rika, invånarna lyfts från fattigdom och de själva blir populära och kan sluta oroa sig för att bli mördade. Å andra sidan pumpar t.ex. Sverige pengar till dessa ledare. Se bara hur Sverige finansierar terrorister i Palestina.

Sist kan du grotta ner dig lite i hur socialdemokraterna kämpade för att Poh Pot inte skulle ställas inför rätta.

Mycket skriverier om giriga företagare, vars girighet skapar jobb till miljarder människor, där alternativen bygger på ideologier vars främsta företrädare hade som nöje att mörda hundratals miljoner människor och där unga socialister idag i Sverige drömmer om att mörda borgare.

#55 - - Bo Larsson:

http://www.infowars.com/live-now-emergency-obama-to-announce-massive-gun-restrictions/

#56 - - Stefan Borg:

Lars, du skriver (svar till #12): "Jag kan för lite om hur de ryska oligarkerna blev så rika"
Här en intressant artikel som belyser fallet Chodorkovskij:
http://www.warandpeace.ru/en/exclusive/view/54178/

#57 - - Björn i Bromma:

#50
"Men jag tror alla ser då och då tecken på en klimatförändring, även här hemma i Sverige ( just nu exempel )"
Den sentensen var direkt usel !
Stormar över Sverige har ofta dykt upp titt som tätt under årens lopp. Vi äldre minns speciellt orkanen som drog fram 1969.
Min ärade Farfar berättade om dylikt på 1920-1930 talet, sedan kom WW2 och då hade sådant ingen betydelse.
Sommarolympiaden i Stockholm 1912 (solskensolympiaden) var väldigt varm. Farfar var där en dag som 14-åring och formligen svettades bort i solen.
Men då, när ovan begav sig, så var det vädrets nyck. Inte politik...

#58 - - Arga Socialdemokraten:

@Björn

Jag syftade nog mer på värmen vi upplever just nu. När har folk norr om stockholm senast haft över 17 grader sent i november? När har folk här, där jag bor, i Småland haft 1-13 grader i december i flera dagar i rad? Visst har det förekommit förr också, helt klart, men det sker i allt tätare takt, det har jag helt enkelt själv märkt. Jag är ursprungligen från Berlin i Tyskland, där vi inte har haft en ända vinter med snö sedan väldigt länge tillbaka. Denna november var det upp till 22 grader i regionen, det är inte normalt direkt. Å andra sidan hade vi ju också en rejäl vinter 12/13, men under den senaste 10 årstiden har vi också haft väldigt många milda vintrar. Kanske är det också så att vädret, åt bege håll, blir allt mer extremt helt enkelt.

Jag har också läst en intressant studie om CO2 utsläppen kan få motsatt effekt på klimatet, dvs att det blir en framtida kylningseffekt. Facit: vem vet...?

#59 - - Katarina Pålman:

Nu blir blir det till att ha bra argument för Margot Wallsröm för att ta sig ur sina klavertramp. Om nu Margot arbetar i fredens tecken då tar en inte parti för ngn genom att ge pengar till ngn part som hon gjort till Palestina. Margot Wallström har självklar tagit parti genom den gesten.

Benjamin säger själv att det verkar som Margot förväntar sig att de ska blotta sina strupar och inte försvara sig alls. Ngn som känner igen det, precis samma lika gör vår regering mot sin befolkning. Exakt detta att vi ska utstå våldtäkter på löpande band, rån, skjutningar på öppen gata, you name it och sen ska ingen få reagera utan då är den rasist. Känner ni igen det Israel reagerar på, samma lika beteende.

Bra att ngn reagerar på detta vansinniga korruptionsbeteende som Sveriges regering pysslar med mot stackars utsatta. Vem i h-e tror Margot och övriga i regeringen att de är som står där och kräver att folk ska mer eller mindre låta sig förintas och sen dessutom traumatiserar ytterligar gnm att anklaga de som friskt och sunt reagerar mot barbarer.

"Istället borde man fördöma och agera mot terroristerna själva, deras finansiärer och den som uppviglar till terrorism" (Isaac Bachman, Israels Ambassadör). Isaac menar att då slipper de göra självförsvar. Bravo! självklart, så talar en sund och frisk själ.

#60 - - bom:

#58 Vem vet? Ja Du vet åtminstone inget alls som tror att väder=klimat!

#61 - - Magnus Nilsson:

Kan någon komma på något överhuvudtaget som FN och dess associerade parasitorgan uträttat (utom för sina egna medarbetare) ?

Elfyma+ undrar varför det är vinter i Noramerika och inte här. Det har alltid växlat antingen här eller eller i Nordeuropa. Det följer av hur långt norrut/söderut golfströmmen behagar tippa köldhättan över Nordpolen. I år har den glidit ner över Nordamerika. Corioliskraften, (kryssprodukt vid vektormultiplikation vill jag minnas från den tid man inte fokuserade på att få fram att uttrycka mekanikens lagar i ett genusperspektiv - idag har Chalmers ändrat inriktning till att försöka förklara bort Newton och Maxwell som kvinnoförtryckande tänkare- när de nått sitt mål skola äpplen falla uppåt och fylla världsrymden)

#62 - - Elvis AAron Presley:

Du är en Väldigt Kunning och Utbildad man, hatten av kommer att läsa mer.

#63 - - Arga Socialdemokraten:

@bom:

det var ett kortfattat argument...:)

och dessutom inget bra argument alls, visst hänger väl väder och klimat ihop...det är enbart en tidsaspekt som gör skillnaden mellan de två. pratar man om en långsiktig klimatförändring, så fokuserar man självklart även på väderfenomen som uppstår kortsiktigt, men under en längre tid och i ett visst mönster...som jag redan skrev om.

Lite mer utförliga motargument får väl alla be om, det blir roligare att kunna kalla det hela en debatt då! ;)

Trevlig måndag
Max

#64 - - Katarina Pålman:

Enligt Margot Wallströms definitiion på utomrättsliga avrättningar så är helt enkelt Sverige och Trollhättan en utomrättslig avrättning. Så för jössenamn Margot, städa upp på egen gård innan ni läxar upp andra.

#65 - - Björn i Bromma:

#58
Personligen är jag född 23 oktober. På min födelsedag så har det snöat, och det har också varit ren Brittsommar. Allt under nu 65 års tid, med jämna mellanrum.
För övrigt så bortser den sk. "klimatpolitiken" helt och hållet ifrån variationer i solaktivitet, vilket är ett stort misstag.
Jämför gärna med "lilla istiden" som nådde sitt minimum ca 1645-1715, med missväxt, pester och svält som följd.
Om man ser historiskt på det hela så är det onekligen bättre med ett gynnsamt varmare klimat istället för kallare. Om det varmare klimatet dessutom kombineras med högre CO2-halt så innebär detta ökad jordbruksproduktion, vilket har bevisats.

#66 - - Stefan i Lerum:

Kolla in Karen Hudes på youtube. hon är en wisselblower från världsbanken. Hon visar att oligarkerna håller på att förlora med ~95% sannolikhet enligt en maktmodell framtagen av ett universitet. Modellen bygger på spelteori. Hon är numera advokat för världens guld som ska användas för att ge länderna sin självständighet tillbaka och ge sina egna befolkningar arbete igen. Kolla in dessa extremt högkvalitativa nyheter och informationer.

#67 - - Ann Kristin:

Jag har kommit fram till ungefär samma slutsatser som du, och har därför hus i Dalrna, lägenhet i Stockholm och måttligt med lån. Har helt övergett livsmedelsindustrin och maken och barnen har tagit jägarexamen. Spannmål och socker går bort, gräsbetat kött, egna ägg och nordiska grönsaker provodlas. Motståndet måste uppstå i det lilla. Jag delar och försöker folkbilda, först tre år om kost och hälsa, och nu om de globala skeendena. Soros har intresserat mig ett tag. Han gör ju ingen hemlighet av sina mål. Jag tror att du är helt rätt ute med din oligarkteori, och de är dessutom helt överens om att det är för allas bästa och att de har lösningarna. Varje gång en amerikansk miljardär "skänker bort" sin förmögenhet får jag rysningar.

#68 - - Josef Boberg:

"Om vi skall ha en chans att behålla ens en bråkdel av det folkstyre som vi varit så stolta över, så är det nog läge att börja se om vårt hus och vårt självbestämmande. Vi måste sätta ner klacken mot EU och vi skall inte vara med i ett NATO som indirekt är lierat med halshuggare och våldtäktsmän. Ryssarna är inte på långa vägar det hot mot vårt land som den angloamerikanska oligarkin lyckats lura i våra naiva politiker och journalister. Det verkliga hotet mot vår frihet är en odemokratisk global maktordning i händerna på ett litet fåtal omåttligt rika oligarker."

Sant.

Svar: Där tror jag du träffade precis rätt Josef!
Lars Bern

Upp