Klimathysterin och migrationen

De snabbt växande migrationsströmmarna i dagens värld följer i princip en av fysikens grundlagar – termodynamikens andra huvudsats. Den lär oss att den totala entropinoordningen, i varje slutet system ökar, dvs att naturliga processer bara kan ske spontant i en riktning. I dagens värld, med fritt globalt informationsutbyte och en i praktiken gränslös rörlighet, kan man inte isolera områden med fattigdom från områden med välfärd.

Strävan mot ökande entropi som andra huvudsatsen lär oss, innebär i praktiken att fattiga söker sig till välfärden. Det är migrationens främsta drivkraft och får den att fullkomligt explodera i dagens öppna värld. Självklart förstärks dessa människoströmmar av den ökande nöd och fattigdom som orsakas av alla krig. För EU innebär naturlagen att vi går mot en afrikanisering och för USA motsvarande mexikanisering. Samma naturlag drev på när halvannan miljon svenskar en gång migrerade till USA. Om migrationen inte kan bromsas genom minskad fattigdom, riskerar den utvecklade delen av världen att kollapsa under trycket av en migration som man inte klarar av att kontrollera. Sverige kommer att bli ett av de första länderna där välfärden inte längre kan upprätthållas.

Med fortfarande mycket höga födelsetal i stora delar av Afrika och Mellanöstern föds massor av nya människor till fattigdom och låg utbildning. Dessa, ofta analfabeter, söker sig till Europas välfärdsstater för att få del av välfärden. De kommer till länder där deras möjligheter att hitta ett jobb minskar för var dag, i takt med att enklare jobb snabbt försvinner och ersätts av robotar och datorer. De blir beroende av välfärdsystem som är finansierade av en relativ krympande skara som har riktiga jobb och betalar skatt. Vi måste gå till botten med dagens migrationsproblem, innan Sverige åter förvandlas till ett fattigt U-land, därför att skatteunderlaget inte längre räcker till för att betala. Skattebaserna flyttar från landet eller stryps av för höga skatter.

Det finns inga alternativ. Vi måste inse att den enda hållbara vägen för att kunna bromsa upp migrationsströmmar från Afrika, delar av södra Asien och Sydamerika, är att snabbt bygga bort fattigdomen där den finns kvar.Att lösa de globala migrationsproblemen handlar om att hitta ekonomiska lösningar som eliminerar fattigdomen. Klarar vi inte det kommer migrationen från fattigdom till välfärd att fortsätta tills resurserna klappar ihop och även de välutvecklade samhällena övergår i kaos och fattigdom.

Nyckeln till välfärd är tillgången till billig lätt tillgänglig energi. Detta är förutsättningen för att kunna genomföra de produktivitetsförbättringar som genererar tillväxt och nödvändiga överskott. Viktigast för att uppnå det är en infrastruktur för att generera och distribuera billig elenergi till alla. Elproduktionen måste vara baserad på billiga energiråvaror, företrädesvis kol, som finns kontinuerligt tillgängliga. Kina som är det land som lyckats bäst med att bygga bort fattigdomen, har insett betydelsen av en massiv utbyggnad av kolbaserad elkraft. Indien med sin nya regering har krokat på och satsar likaledes på snabb utbyggnad av kolkraft.

Västvärlden med FN och USA:s president i spetsen gör sitt yttersta för att hindra den i huvudsak kolbaserade tillväxten i utvecklingsländerna. Våra s.k. ideella NGO bedriver subversiv verksamhet för att sabotera alla försök att bygga bort fattigdomen. Politiken handlar i mångt och mycket om att försvara USA:s dominans inom världsekonomin genom att bromsa tillväxten i länder som Kina och Indien. Argumentet man försvarar sin politik med är den FN-ledda klimatkampanjen. FN-byråkratin drivs av ett egenintresse i en ny världsordning med överstatlig styrning av miljöpolitiken. Väst går så långt att man ogenerat manipulerar historiska temperaturmätningar för att sedan komma med påståenden som kraftigt överdriver den måttliga uppvärmningen sedan mitten av 1800-talet.

USA har tvingat Världsbanken till en ytterst restriktiv hållning till finansiering av kolkraftinvesteringar i utvecklingsländer. Kina har då, under motstånd från USA, svarat med att starta en ny bank Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) för att hjälpa till med just sådana investeringar. Banken har dock fått stöd från i stort sett hela övriga världen. Den av FN orkestrerade klimatkampanjen och propagandan är idag det utan jämförelse största hotet mot möjligheten att bygga bort fattigdomen.

Världen har två mycket stora problem som måste hanteras. Det på kort sikt allvarligaste är befolkningstillväxten och fattigdomen. Över en miljard fattiga människor lagar sin mat och värmer sina hem med öppna eldar inomhus. Det orsakar miljontals dödsoffer och hundratals miljoner sjuka varje år. För att lösa det problemet måste de fattiga få tillgång till el. Det i sin tur kräver fortsatt ökad användning av fossil energi för att producera tillräckligt med billig el. Det andra problemet som är mer långsiktigt är påverkan på jordens miljö och klimat från fossilanvändning och andra storskaliga industriprocesser.

Om man börjar med att strypa användningen av fossil energi av klimatskäl, kommer energin att kraftigt fördyras för utvecklingsländerna. Då kommer vi att tappa kontrollen över befolkningstillväxten och fattigdomen kommer åter att öka. Då målar vi in världen i ett hörn som slutar med kaos. Enda realistiska sättet att hantera de två huvudproblemen är att först bygga bort fattigdomen även till priset av fortsatta ökande växthusgasutsläpp. När vi om några decennier har nått en mer jämn välståndsfördelning kan vi koncentrera utvecklingen på att öka effektiviteten i fossilanvändningen och hitta nya alternativa tekniker för att producera billig el.

Omställningen från fossil energi är inte så överhängande som alarmister hela tiden påstår i sina domedagspredikningar. I snart 20 år har inte den globala temperaturen stigit trots stigande koldioxidhalt och den hittillsvarande effekten av det senare är faktiskt övervägande positiv. Växtligheten och skördarna på jorden har ökat och klimatet är lite angenämare med 0,8 grader varmare. Vi har faktiskt tid att under ordnade omständigheter bygga bort fattigdomen för att senare ta itu med klimatfrågorna. De krav som idag ställs av s.k. miljöorganisationer och gröna politiska partier är helt enkelt inte hållbara.

Hållbar utveckling | AIIB, Afrika, Energipolitik, FN, Flyktingar, Indien, Klimatpolitik, Kol, Obama, Växtlighet | |
#1 - - Ann Löfving-Henriksson:

Lars B. Nu känner jag mej hemma igen här på bloggen, men det är faktiskt lite svårt att se hur föregående inlägg av Lennart B. kan rimma med innehållet här.

Svar: Om du har invändningar mot Lennart skriv en kommentar och framför dem.
Lars Bern

#2 - - Ann Löfving-Henriksson:

Lars B., det gjorde jag för några timmar sedan, men den är ännu inte publicerad.

Svar: Skall kolla det, det har varit något fel på servern. Så lägg gärna in det igen nu.
Lars Bern

#3 - - Björn i Bromma:

Mycket bra krönika!

#4 - - Svante1:

Din vän Lennart B kanske har haft en halvbra dag..........

#5 - - Göran:

Det är inte billig energi som är huvudproblemet utan socialism och planekonomi. Det spelar ingen roll hur billig energi vi har om det inte finns ett incitament för ekonomiskt utveckling. Det måste ske först.

När ekonomin börjar utvecklas då kommer behovet av energi. Det går inte att göra tvärtom. Vem ska då betala för energin? Ska den byggas med bidrag från västvärlden?

Vad gäller enkla jobb i Sverige, så finns det oändligt med sådana. Det handlar bara om priset. Störst orsak till arbetslöshet i Sverige är en korsbefruktning mellan statlig arbetslagstiftning och fackföreningar.

Statlig välfärd är en skimär och har alltid varit det. Det fungera som ett pyramidspel. De som är först på får välfärd och resten av fårflocken tror att de också ska få det. Politisk och statlig välfärd kommer alltid att misslyckas.

Att tro att t.ex. Afrikas problem löses med hjälp av bidrag, u-hjälp, FN eller liknande är väldigt naivt. Det har inte hjälp Afrika tidigare och kommer aldrig att göra det.

Eftersom människor i västvärlden inte vill ha ekonomisk frihet kommer välståndet i västvärlden att minska och och de fattiga kommer aldrig att få något välstånd. Och välstånd har inte det minsta med beskattning eller skattebas att göra utan precis tvärtom. Beskattning förstör väldstånd och ger bara politikerna ännu mer möjligheter att ställa till problem för alla världens människor.

Svar: Om man inte har elektrifierat landet finns inte en chans att utveckla det. Artikeln behandlar just det, vilket givetvis inte utesluter nödvändigheten av ekonomiska friheter för att energin skall kunna bli till nytta. Det viktigaste då är att säkra äganderätten och möjliggöra belåning av det ägda i bank.
Lars Bern

#6 - - Mattias:

Göran #5. Problemet i huvudsak vad gäller tex Afrika där fattigdom råder är befolkningsökningen. Man föder många barn som kan bidra till familjens överlevnad för framtiden, då man ej har trygghetssystem för pensionen som i de utvecklade västländerna. Den uppenbara lösningen är ju att modernisera dessa länder och jag har länge undrat över varför ej detta görs. Självklart är det ej en faktor som spelar in men man kan ej komma ifrån att USA tillsammans med landet man ej får nämna har stort inflytande. Om det är ekonomiska eller religiösa motiv, kanske båda, låter jag va osagt. Men märkligt är det att man låter våldsamma organisationer härja fritt om man nu som FN förespråkar vill stoppa fattigdom och krig.

Svar: Forskning visar att västerländska kampanjer för att få fattiga att använda preventivmedel varit i stort sett verkningslösa. Det enda effektiva sättet att bromsa befolkningstillväxten är att få bort fattigdomen, då väljer människor att nöja sig med två barn i snitt. Fattiga skaffar många barn som en sorts ålderdomsförsäkring.
Lars Bern

#7 - - Robban:

#Göran. Tror du på fullt allvar att det inte finns existerande ekonomier i t.ex Afrika idag? Att de inte är så stora innebär inte att de inte existerar och inte kan betala för billig energi. Hmm, är inte redan kinesiska företag där och bygger kraftverk och tillhörande infrastruktur som ska generera billig el och därigenom öka välståndet i utbyte mot råvaror till Kina? Enligt en afrikansk vän är västvärlden långt efter Kina när det gäller att trygga råvarutillförseln och att öka sitt inflytande.

#8 - - Mattias:

Till Lars Bern, jag har också efter decemberöverenskommelsen varit inne på att inget val i demokratisk mening kommer genomföras 2018. När Löfven utropade nyval förstod jag det var en bluff pga det i praktiken ej var genomförbart med tanke på vilka de ekonomiska förutsättningarna var för partierna. Här måste man ge Löfven poäng för att kassorna var tömda inom alliansen utom C. Dessutom nya partiledare inom M och KD. Göran Hägglund va tydligen mannen som tog steget att man gick med på DÖ vilket är begripligt då hans parti först förmodligen lämnat arenan. Så det du skrev i en tidigare ledare att SD är ett hot och skaffar sig marknadsandelar är svaret på hur politiken formulerats.

#9 - - Carl G:

Hej Lars!

Jag har en fundering som utgår ifrån ekologiskt kretslopp. När jag läser denna krönika kommer jag att tänka på att kanske alla världens fossila tillgångar kan konsumeras utan att det åsamkar skador på planeten Jorden? För i naturen finns ju alltid balans - och då bör naturtillgångar finnas i sådant omfång att dom inte skapar några skador på ekologiska system.

Vad tycker du om den tanken?

Mvh,
Carl G

Svar: Svårt att säga, men det heter ju fossil beror ju på att dessa kolväten en gång ingått i biosfären. Så man kan inte utesluta att vi får en rikare biosfär om vi eldar upp de fossila råvarorna. Vi ser ju redan hur den stigande koldioxidhalten får det att växa mycket bättre och hur det leder till ständiga rekordskördar.
Lars Bern

#10 - - Rutger:

Afrikas population förväntas bli fördubblad
fram till 2050, från ca en miljard till ca två miljarder och sedan en ytterligare fördubbling fram till 2100. Det vi ser idag komma över Medelhavet är bara en rännil mot det vi kan fövänta i framtiden. Kommer Sveige att kunna ta emot uppemot ett par miljoner afrikaner fram till 2050? Om en procent av dessa nya afrikaner kommer till Europa, ca 10 miljoner, kanske Sverige får sin beskärda del. Det är kanske dags att börja fundera på Sveriges självförsörjningsgrad. Nya immigranter måste ju också ha mat. Kommer Annie Lööf att bli glad?

#11 - - Elfyma+:

Håller med Göran också.
Se på Zimbabve som hade en fungerande ekonomi och infrastruktur, åtminstone med Afrikanska mått mätt.
De kunde t o m exportera livsmedel.
Idag har allt raserats och många emigrerar till andra länder, främst Sydafrika.
Sydafrika kan gå samma väg om inte ANC kommer till besinning.
Utan fungerande legala system med tryggad äganderätt råder djungelns lag där bara den starkaste (korruptaste) vinner.

Man odlar inte på mark som någon annan kommer att skörda.
Om ingen vågar odla, eller ids odla längre så finns det inget att roffa åt sig. Alla blir fattiga och beroende av utländskt bistånd.

#12 - - tipp:

Lite OT. En domstol beslöt att man kan försörja sig på tiggeri, alltså är det tillåtet. Men om nu tiggeri är ett sätt att försörja sig så måste det anses som ett yrke (vilket förmodligen många håller med om att det är i EU-migranternas fall) och då undrar man varför inte staten beskattar dessa yrkesinkomster.
Kommuner tar ut avgifter för parkeringsplatser av svenskar. Men EU-migranter får parkera gratis trots att de har försörjningen säkrad. Den måste anses säkrad eftersom de lägger ut en massa pengar på att ta sig hit.
Idag är sommarjobb för skolungdomar omgärdad med så många krav att det är svårt för skolungdomar att få jobb. Är det för att staten tror att jobben ska gå till invandrare eller är det facken som tror att det ska fungera lönehöjande?

#13 - - Christer Löfström:

Gunnar Myrdal 1970 i Politiskt Manifest om Världsfattigdomen.

"Våra politiska slutsatser är därför grundade på företällningar om verkligheten som är systematiskt, ehuru oavsiktligt, snedvridna och förfalskade"
"Detta bör inte förvåna. Det finns en tendens i all kunskap liksom i all brist på kunskap, att avvika från sanningen i opportunistisk riktning"

Myrdal hade gillat detta inlägg av Lars Bern. Modernisering och jämlikhet var viktiga begrepp i hans förslag för de fattiga länderna.

Vi, i den kultur som kallas väst, bedriver Imformell Imperialism genom vår kontroll av de globala institutionerna för vår egen vinnings skull. Klimathot är den perfekta kontrollmekanismen
(Som Lars beskriver)

Ökande migration från de fattiga länderna till de rika som resultat av den förda politiken är logiskt. Jag ser för närvarande inget som förändrar situationen.

Hur ser Wallengerg/Investor och övriga i Svenskt Näringsliv på situationen?#14 - - Göran:

@Lars Bern

Jag tror inte vi har några motsättningar i denna fråga. Det enda jag anser är att afrikanerna själva ska betala för sin el och det kan bara ske om man låter dem sjävla få utveckla sin ekonomi där äganderätten är grundstenen. Självklart ska afrikanerna själva få välja hur deras el ska produceras och det ska inte miljöpartiet i Sverige göra.

@Mattias

Enda sättet att lösa befolkningsökningen är att höja välståndet. Det kan inte ske via bidrag, gratis preventivmedel eller något liknande. Att ge bidrag är bara att hålla folk i fattigdom. Åk till afrika och fråga folk vad de vill. De vill inte ha bidrag utan jobb och få äga jord de kan bruka.

@Robban

Det finns existerande ekonomier på Kuba, Nordkorea, Venezuela etc. Problemet i Afrika är fel sorts ekonomier, dvs. socialistisk planekonomi. Så länge t.ex. Sverige ger stöd till sådana ekonomier kommer människor i afrika att vara fattiga.

Socialistiska ekonomier har aldrig skapat välstånd och kommer aldrig att göra det.

@Elfyma+

Äntligen någon som fattar vad det handlar om när det gäller grunden för ekonomi och välstånd.

ANC för den delen är en kommunistisk rörelse. Det är bara att studera dem och se hur de kommunistiska idéerna förstör ett samhälle.

#15 - - wikstrom:

Apropå fattigdomen i Afrika så är det förvånande att även Sverige ingick i den koalition under FN;s mandat som krossade och förde ner en av Afrikas mest välmående länder till stenåldersnivå, nämligen Libyen. Kadaffi var en man som såg som sin uppgift att få Afrikas nationer enade och jobba bort fattigdomen. Tyvärr gick han inte USA;s ärenden så han måste bort från banan. Den dåvarande utrikesmonistern för USA ,fru Clinton, jublade högt när uppgiften om Kadaffis död tillkännagavs. Skämmas både FN-USA och Sverige
med flera.

#16 - - Gösta Oscarsson:

Egentligen endast en synpunkter på denna förträffliga skrivning:

Invandringstrycket mot Europa finns nu. Lösningen kan inte ligga i att Afrika söder om Sahara genomgår en metamorfos. Även om man skulle kunna åstadkomma kinesiska tillväxttal så tar den ekonomiska och sociala utvecklingen för lång tid jämfört med de strömmar av unga missnöjda människor som nu är aktuella. Medan gräset växer dör kon. Europa måste alltså göra "saker" som man f.n. politiskt inte orkar med; alltså massiva "återsändningar" i stil med vad Australien med stor framgång har praktiserat. När väl en restriktiv politik etablerats så vill "folk" inte längre lägga ner en mindre förmögenhet för att gör en tur och returresa till Europa. Men, som sagt, orken till en sådan stram politik finns inte f.n.

#17 - - Samuel af Ugglas:

Socialisterna kommer att plundra svenskarna in på bara skinnet med så kallade "skatter". När det inte går längre kommer dom stt tvinga på oss asylanterna i våra hem och det svenska välståndet är ett minne blott. Vi får ju inte ens försvara resterna av vår egendom än mindre våra liv! Tack för det Reinfeldt!

#18 - - Elfyma+:

# 11 Skrev tidigare att Zimbabve hade en fungerande ekonomi och infrastruktur, åtminstone med Afrikanska mått mätt, innan de vita jagades bort. De kunde t o m exportera livsmedel.
Kvar blev ett korrupt pöbelvälde som inte kunde bruka jorden effektivt.

Nu har t o m ärkeskurken Mugabe insett att det var korkat att jaga ut de vita farmarna och konfiskera deras mark.
Läs mer.
http://www.nyatider.nu/mugabe-vill-ha-tillbaka-vita-farmare-av-ekonomiska-skal/

#19 - - svitjod2000:

Västvärldens olika krigseskapader i Mellanöstern och Nordafrika har kostat många människoliv och slagit samhällen sönder och samman. Efter att stridigheterna avslutats har inte länderna haft kraft nog att repa sig utan kastas åter in i väpnade strider, den här gången mellan olika krigsherrar och inte minst IS.

Både Irak och Libyen var två väl fungerande stater som mer eller mindre är förstörda. Kadaffi i Libyen var vid sin död, när han togs av daga, av väststödda proxykrigare, ordförande för AU den Afrikanska Unionen. Han hade långt framskridna planer på att sjösätta ett nytt monetärt system inom ramen för AU. En gulddinar baserat på guld inga låtsaspengar alltså. Denna valuta skulle Afrika och även Mellanöstern handla bl.a. olja i för att dämpa dollarna dominans i världshandeln.

Saddam i Irak attackerades för att han börjat sälja sin olja i Euro vilket fick dollarbankirerna att se rött. När nu väst blandar sig i Ukrainas inrikespolitik är det säkert mot bakgrund av att Kina hyrt in sig på stora landarealer åkermark för att odla mat för den kinesiska hemmamarknaden samtidigt som man skulle ge Ukrainarna ett handtag i att effektivisera deras jordbruk.

Väst vill givetvis inte sen något sådant då Kina är totalt emot genmodifierade grödor vilket Soros har intressen i och som investerat många miljarder i att Ukraina ska bryta sig ur samarbetet med Ryssland.

Så sammantaget kan sägas att väst saboterar utvecklingsländernas möjligheter till egen utveckling. Man vill enbart hålla dem kvar på mattan genom bidrag och lån så att bankmaffian säkrar sina ränteinkomster. Någon ärlig vilja till riktig hjälp till självhjälp saknas.

#20 - - latoba:

Den framtid du målar upp när det gäller folkströmmar från Afrika och Mexico och vilka följder de kan få t ex för Sverige är skrämmande. Du kanske överdriver. Jag hoppas det. Har någon forskat i detta och räknat ut effekterna? Borde vara ett intressant ämne för sociologer och andra.

Svar: Afrika har en väldigt snabb befolkningstillväxt vilket borgar för att det vi ser idag bara är en LITEN början om man inte lyckas avskaffa fattigdomen i Afrika inom några decennier.
Lars Bern

#21 - - ALICE:

Väldigt bra skrivet!

#22 - - Henrik Mahlberg:

Mycket bra skrivet Lars, men jag håller med föregående kommentatorer. Afrika största problem är nog äganderätten och brist på marknadsekonomi. Men att som Världsbanken aktivt motsätta sig lån till fossil energi är anti-humanism. Att Världsbanken dessutom bedriver klimatalarmism-propaganda gör att man börjar fundera på vad är deras egentliga mål? Är dom en del av den miljörörelsen? Man kan inte annat säga än att miljörörelsen är fascinerande begåvad i att infiltrera många olika delar av samhället.

Svar: Världsbanken är en del av USA:s globala ekonomiska hegemoni.
Lars Bern

#23 - - Björn i Bromma:

När man har funderat litet runt denna fina krönika så börjar man allvarligt att ifrågasätta vad tandlösa FN egentligen är till för?
Är det inte just runt dessa allvarliga frågor man är konstruerad för att finna en världslig lösning på, dessutom på Skattebetalarnas bekostnad?
Eller är FN företrädelsevis till för politikerstubbar?

#24 - - Christer:

Kunskapskanalen visade i kväll (26/8) en dokumentär om en tågresa i Kenya. Jag har själv besökt landet, och gjort samma tågresa. Det fanns en del jag kände igen och mindes trots att det är många år sedan. Det första är hur svag familjestrukturen är i afrikanska länder. Att bilda familj, skaffa barn för att sedan godtyckligt bara lämna den är mycket vanligt i Afrika. Kvinnorna får ensamma ta hand om barnen. Något kitt mellan främst mannen och sina barn saknas oftast. Och, det är i familjen, den sammanhållna familjen som välstånd skapas. - Nej, jag är ingen gammal kristdemokrat!
Jag minns en FN-rapport för kanske 20 år sedan, som beskrev vad som dom tyckte skapade välstånd. Dom tog exemplen Syd-Korea och Sudan. Dessa två länder hade i mitten på 50-talet samma BNP. Vad hade Syd-Korea gjort som Sudan missat?
Koreanerna hade efter Koreakriget när hjulen sakta börjat snurra låtit hela befolkningen ta del av det sakta ökande välståndet. Far fick ett arbete, familjen fick mat på bordet, ökade inkomster kanske betydde att man fick råd att skaffa en radio, en cykel, barnen fick möjlighet till skola etc. Poängen i rapporten var att hela befolkningen gjordes delaktiga, och fick på olika sätt bidraga till utvecklingen. Sverige fick naturligtvis också en massa credit för det jämlika välstånd vi skapat. Och det är där någonstans man får söka de fundamentala byggstenar som bygger ett land. Med rättvisa villkor som förmår att lyfta hela befolkningen, inte bara en liten korrupt härskarklass. Alltså något av vad det andra exemplet - Sudan visade. Dom har en BNP som står i stort sett still över de senaste 50 åren.
Min bestämda åsikt är att inga bidrag kan någonsin lyfta Afrika ur avgrunden. Enbart eget arbete, som idag främst utförs av kvinnor kan hjälpa Afrika framåt. Hjälp till mikrolån mm kan kanske vara något, men i marginalen.
En annan iakttagelse från filmen, och min egen vistelse i Kenya var motsättningen mellan Indierna och de svarta. Indierna kom för många hundra år sedan, och lever kvar som en kolonial, ekonomisk överklass som vägrar att integrera sig med majoritetsbefolkningen. Vilket skapar de motsättningar som finns i alla mångkulturella samhällen. Indierna är 1% av befolkningen, men kontrollerar 80% av ekonomin. En säker grogrund för missnöje.
Vad är då oddsen för att afrikanerna skall kunna utveckla sin kontinent? Tyvärr inte så goda, flera viktiga strukturer saknas helt, dvs grundstommen familjen är svag, övriga förebilder saknas, skolor saknas, ekonomiska visioner saknas, förutom incitamentet att skaffa snabb personlig köpkraft i avseende att köpa exklusiva konsumtionsvaror.
Någon hjälp från väst kan nog inte Afrika räkna med, väst visade vad man ville men kontinenten när man störtade Khadaffi. Han hade kunnat så ett embryo till ett liv bortom hopplösheten hos många afrikaner. Nu står hoppet till en plats på en gummibåt över Medelhavet.

#25 - - Robban:

#14 Göran, jag delar helt och hållet din syn på planekonomi, det är knappast någon tillfällighet att man misslyckas hela tiden i o med att man bl a bortser från en ekonomisk grundlag, lagen om tillgång/efterfrågan.
Men, tror du inte att billig el generar en välståndshöjning, förutsatt att största delen av ökningen inte konfiskeras?

#26 - - Mattias:

Göran#14. Jag har ej motiverat att välstånden i Afrika löses genom bidrag osv. Jag redovisade enkelt för vad det uppenbara problemet är i en världsdel där stor fattigdom råder och som jag skrev är modernisering dvs tillgångar till ex el en avgörande faktor för begränsa den negativa utvecklingen. Vad du gör är att analysera vida planekonomi kontra marknadsekonomi är svaret. Du må ha rätt i dina analyser (?) vilken ekonomi som är den rätta men i sammanhanget spelar det NOLL roll då du gör samma misstag som idag svenska politiker gör. Man fokuserar ej på det uppenbara utan försöker hitta lösningar runt omkring. Tror du lösningen för Afrika är marknadsekonomi? Och som du skrev till elfyma äntligen någon som fattat. Vad har ni fattat? Ps till Bern min andra kommentar här var av mig ämnad en annan ledare från dig. Ber om ursäkt.

#27 - - Lasse:

Bra analys av läget.
Vi är civiliserade människor som gör vad vi kan för att hjälpa våra medmänniskor oavsett var de kan dyka upp och vilka avsikter de har.
Kanske bör vi tänka lite längre på vad detta ger för konsekvenser för dem vi så gärna hjälper och de samhällen de kommer från.

#28 - - Göran:

@Roban #26

Du har helt rätt i dina iakttagelser att välstånd bara kan skapas om det individen producerar inte konfiskeras.

Billig el är en förutsättning för en ökning av välståndet i Afrika. Frågan är bara vem som ska betala för den: afrikanen eller med bidrag från länder utanför Afrika?

Med bidrag kommer aldrig att förändra något. Vi kan ge en människa hur mycket verktyg och el som helst men ger vi samtidigt inget incitament att få behålla det som skapas med verktygen och elen kommer aldrig något välstånd att skapas.

@Christer #24

Du kan titta på Taiwan också om du vill. Efter andra väldskriget ett av det fattigare länder på jorden. Socialistiskt med statlig ägande av all mark i landet. Ytterst liten privat ekonomi.

Men, hux flux släppte de på det statliga markägandet och lät bönderna få ägan sin jord. Då startade Taiwans ekonomiska resa till idag ett av jordens absolut ekonomiskt mest framgångsriikaländer. Det överskott bönderna producerade gick till investeringar i industri. I och med det kunde industrin växa.

Detta gäller även för Afrika. Men, vad har bl.a. Sverige sysslat med i årtionden i Afrika? Utbildning i socialism (= anti-välstånds-byggande) och stöttat korrupta regeringar.

Angående mikolån. Det kostar 70 dollar att göra en afrikansk kvinna självförsörjande. Det kostar mer än 100.000 dollar per år med en biståndsarbetare från FN eller liknande som inte gör den minsta nytta. Hjälp 1.428 kvinnnor att få sin försörjning tryggad i stället.

#29 - - tomas:

Fattiga, lågutbildade har startat en folkvandring norrut genom Europa. Slutmålet är Tyskland eller helst Sverige där dom kan få bostad och livstids försörning. Nu är det bara att vänta på kollapsen...
Till Elfyma: Sydafrika förlorade kompetens...
En del Sydafrikanska vita bönder har börjat flytta till Georgien och fortsätter sin verksamhet där. Detta är Georgien tacksamma för då deras egen jordbruksindustri har stagnerat och sydafrikanerna tillför ny kunskap och återuppväcker jordbruket igen.

#30 - - Anders:

40-talisterna, Den enda generationen i historien som erhöll pension som den var tänkt.

Vi 60-talister betalar 51% i skatt totalt. Vi jobbar in en lön åt oss själva och mer än en lön åt staten. Ändå uppmanas vi att "Ta ansvar" för vår pension genom att privat spara till pensionen!!!

7-Klövern öppnar samtidigt vår skafferidörr åt andra främmande att ta för sig av det jag jobbat ihop.
Önskar de sig tillbaka till den Franska revolutionens tidevarv?

#31 - - Anonym:

->Anders.
Tyvärr har du rätt. För ett 10-tal år sedan stod det i DN att en sjuksköterska borde sätta av 3000 i månaden till sin pension.
"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort […] Vi har försökt informera, men det ligger så långt bort. En del som inte förstår systemet kan nog bli överraskade över hur det slår." Göran Persson
"Orealiserade börsförluster i AP-fonderna år 2008 medförde uppbromsning av pensionsomräkningarna från och med år 2010. Effekterna av denna beräknas av Pensionsmyndigheten ligga kvar ända fram till år 2026. Utan tidigare överföring av cirka 260 miljarder kronor från AP-fonderna till statsbudgeten hade bromsen inte utlösts år 2010." Joel Dahlberg

#32 - - svitjod2000:

I går gick klimatlarmen höga på SR P1. Havsnivån har stigit med 8 cm sedan 1992. Det beror enligt reportrarna på att Grönlands glaciär smälter allt snabbare och havsvattnet blir snabbt varmare och expanderar. Inga tecken på avmattning syns ännu och om det fortsätter kommer stora arealer av land att läggas under vatten. Ingen berättade dock hur havsnivåerna förändrats under en längre period, sen 1850 talet exempelvis. Då kanske bilden blivit annorlunda. Genomsnittstemperaturen gick ned från ca 1930 fram till 1975 och jag minns att vi i grundskolan i slutet av 1960 talet resonerade om en möjlig kommande istid. Hur ändrades havsnivåerna mellan 1930-1975? Vetandets värld igår 27/8-15

#33 - - Gert B.:

Välstånd byggs med hjälp av : fungerande rättsväsende , fungerande polismakt , fungerande lantmäteri och fungerande marknadsekonomi. Frånvaro av korruption är inte heller fel.

#34 - - Bo Adolfsson:

Svar till Anders #30.
Jag är 40-talist och har en pension som är 65 % av slutlönen. Så var det nog inte tänkt med ATP-systemet, men detta var helt orealistiskt. Det var ett pyramidspel.
När det gäller beskattningen kan jag tala om att jag i slutet av 70-talet hade 78 % i marginalskatt. När jag började jobba var det 42 timmars arbetsvecka. Var generation har sin plåga.
Civilingenjör Bo Adolfsson

#35 - - Börje Gustavsson:

Lars Bern, i ditt svar till Carl G #9 skriver du bl a:
”Vi ser ju redan hur den stigande koldioxidhalten får det att växa mycket bättre och hur det leder till ständiga rekordskördar.”
Att bara höja CO2-halten kan synbarligen få det att se lite grönare ut men tyvärr lever vi inte bara på lite mer grönska. Jag har under 25-30 års tid ägnat mig åt rekordodling och då även ibland tänkt att prova vad förhöjd CO2-halt skulle kunna tillföra men alltid kommit fram till att det ger alldeles för lite jämfört med att i stället jobba med och förbättra/fördjupa matjordslagret på diverse sätt t ex genom jordisering. Jordisering ger helt otroliga skörderesultat jämfört med lite förhöjd CO2-halt och detta utan vare sig konstgödsel, GMO m.m. Redan nu börjar man också se negativa effekter med den högre CO2-halten i atmosfären:
http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj//okad-koldioxidhalt-i-luften-begransar-vaxters-naringsupptag.cid1309352
Själv ser jag ändå ökningen av CO2 i atmosfären som något positivt då vi inom en snar framtid måste påbörja att dels fördjupa det befintliga odlings- och matjordslagret på jorden och att vi också måste börja att bygga upp ny åkerjord i fattiga länder som ju till största delen bara består av sand och öken. Detta är bara möjligt genom jordisering, dvs att stora mängder organiskt material föres ner i jorden genom plöjning, borrning, grävning m.m. och för detta behövs det stora mängder CO2 i form av diverse kolföreningar. Så att vi pumpat upp och förhöjt CO2-halten i atmosfären är i slutändan bara positivt. När jordisering kommer i gång i stor skala så kommer ju CO2-halten automatiskt att sjunka samtidigt som vi berikar moder jord med nya odlingsbara områden samt förbättrat den gamla!
Jag skulle kunna skriva hur mycket som helst om detta och om hur man odlar maximalt men nöjer mig för stunden med ovanstående!
Jag har sagt det många gånger men säger det igen; människan kan fortfarande inte bruka och utnyttja matjordslagert på jorden maximalt!

#36 - - Åke Södergren:

Om det är sant i denna video, så skulle Sverige kunna bli stor industrination igen. Motor som körs på vatten och ett bilbatteri.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3169716/Motorcycle-runs-water-polluted-river-travel-310-miles-single-litre.html

#37 - - Anders:

Åke Södergren: Blir svårt köra 310 miles (ca 50 mil) på en liter vatten då viktfördelningen väte/syre är cirka 10/90 i vanligt H20. Kvar är då cirka 100 gram vätgas till motorns förbränning, vilket torde ta dig cirka 10-12 km max. Sen har vi givetvis hela problematiken med elektrolys som kräver energi men det är ju en annan sak.

Upp