Därför sviker Den Tredje Statsmakten?

När jag idag läste Julia Caesars senaste krönika och den storm av reaktioner som den utlöste på sociala media, började jag fundera över varför det blivit så här i den svenska debatten. Vad är det som får en tidigare seriös tidning som DN och dess chefsredaktör att bryta med alla etiska principer och börja ägna sig åt tarvlig boulevardjournalistik och förföljelse av en sjuklig tidigare medarbetare.

Jag har en hypotes.

Fram till Internets genombrott och framväxten av moderna nätbaserade mediekanaler, hade de etablerade partiernas politiker och gammelmediernas journalister i princip full kontroll över opinionsbildningen i samhället. De här två grupperna levde i symbios med varandra, politikerna drev politiken och journalisterna ägnade sig åt kritisk granskning. De gamla medierna med tryckta dagstidningar och Public Services etermedia tillhandahöll den dominerande arenan för hela samhällsdebatten. Media kallades informellt den granskande tredje statsmakten.

Den opinionsbildning som tidigare bedrivits av folkrörelsepartier hade gradvis dött i takt med att partierna slutat leva som folkrörelser och istället blivit skattefinansierade yrkesföreningar för det politiska etablissemanget – det som döpts till den nya adeln. Kvar fanns bara dessa yrkesföreningar och de gamla medierna som i princip hade gemensamt monopol på opinionsbildningen i landet. Det var i praktiken mycket svårt att lansera andra opinioner än de som släpptes fram av etablissemanget.

Så kom Internet!

Inom loppet av något årtionde så växte en ny arena för opinionsbildningen fram på nätet. Vanliga människor som tidigare varit utestängda från en röst i samhällsdebatten, kunde plötsligt kommunicera med hela världen. De som ansågs ha något viktigt att säga fick lika stort genomslag via nätet, som de tidigare bara kunnat få i SVT:s TV-ruta. Det blev möjligt att etablera nya partier som bröt med etablissemangets politiskt korrekta åsiktskorridor. Först kom Ny Demokrati och sedan Sverigedemokraterna, allt sattes på ända. Opinionsbildningsmonopolet bröts. Yrkespolitikerna såväl som journalisterna kände sin ställning allvarligt hotad – de gamla motståndarna hade fått en gemensam fiende.

Som alltid för ett gemensamt hot samman de hotade. Journalismen glömde snabbt sin roll som den politiska adelns kritiska granskare och allierade sig istället med den. Tillsammans började man bekriga den nya fria opinionsbildningen på nätet och man gjorde gemensam sak mot den uppstickande politiska folkrörelsen SD. Förre statsministern Reinfeldt försökte bestraffa de som röstat ”fel”. Han misslyckades totalt och smet från sitt ansvar. Och efter valet där SD tog 13% av riksdagsplatserna, trots massiva kampanjer från de etablerade medierna, har den politiska adeln slutit sig samman och satt parlamentarismen ur spel genom en gemensam allians kallad DÖ.

Journalismens Pressombudsman (PO) Ola Sigvardsson har också engagerat sig i kriget mot det nya genom att ifrågasätta yttrande- och tryckfriheten med följande famösa uttalande: ”En konsekvens av att hatbudskap och propaganda sprids på nätet är att yttrande- och tryckfrihet äventyras för alla.– Yttrande- och tryckfriheten är något som vi inte kan ta för givet. Politikerna ger oss rätten att trycka och yttra oss, men kräver att vi gör det på ett ansvarsfullt sätt. Om vi inte gör det, kanske friheten inskränks.” Han har totalt fått dessa friheter om bakfoten, de är inget vi fått av den politiska adeln. Yttrande- och tryckfrihet är just det – en grundlagsfäst frihet att yttra och trycka vad vi vill.

En frontrunner i kriget mot den nya opinionsbildningen är DN:s chefredaktör. Marika Formgren skriver på sin blogg att ”Peter Wolodarski har uppenbarligen fått detta med ”näthat” på hjärnan. Han har visat att han vill se inskränkningar i yttrandefriheten för att komma åt det han kallar ”näthat”. Det är mycket problematiskt i sig, och en varningssignal att ta på största allvar, att chefredaktören på Sveriges största morgontidning – som dessutom utger sig för att vara ”liberal” – inte har djupare förståelse för yttrandefrihetens betydelse för en fungerande demokrati.” Wolodarski menar bl.a. att de nya mediekanalerna sprider lögner och hat, vilket borde föranleda inskränkningar i den grundlagsfästa yttrandefriheten.

Att det sprids lögner och hat på nätet stämmer säkert, men det gäller även etablissemangets medier – DN är inget undantag. Jag som bl.a. följt klimatdebatten skulle lätt kunna redovisa såväl flagranta lögner som hat mot oliktänkande som fått fritt spelrum i Wolodarskis tidning.

Det vi idag ser över hela världen är hur nätet öppnat nya kanaler för fri opinionsbildning på gott och ont. Självklart är såväl de gamla politiska makthavarna som gammelmedias journalism störda över den nya utmaningen och de skulle gärna se lagar som stoppade den. De inser inte att anden är ute ur flaskan och att de aldrig får tillbaka sitt opinionsbildningsmonopol. Vinnare i den nya kampen om opinionen blir istället de som bäst ser möjligheterna i det nya och hittar kreativa sätt att utnyttja dem för att torgföra sina åsikter och värderingar.

Problemet med det nya opinionsbildningslandskapet är att folkliga fördomar och hat som alltid funnits nu får ett friare spelrum. Vi ser detta i hela Europa. Självklart har det politiska etablissemanget ett ansvar för att bemöta denna framväxande missnöjesopinion. Om man likt Wolodarski tror att den kan hanteras genom att åter försöka inskränka yttrandefriheten och förfölja oliktänkande tror jag att man begår ett historiskt misstag.

Om man tror på sina värderingar finns det inga genvägar, det gäller att skapa opinion för dem i det nya medielandskapets mångfald av arenor.

Demokrati | |
#1 - - Anonym:

Grundproblemet är att i en "representativ" "demokrati" är media mäktigare än politiken. Därför att den representerar folket inför politikerna och politikerna inför folket. Politiker är prostituerade. I det "demokratiska" systemet är det deras egentliga funktion, att vara det som ger mest röster, alltså det som folket vill ha. De är bara en funktion av opinionen. Tyvärr så är "opinionen" inte vad folket tycker och vill och behöver, det är vad media påstår att folket vill. Både folk och politiker har länge varit meningslösa, media har haft nästan all makt under väldigt lång tid. Och de blir aldrig granskade, de behöver aldrig vinna val.

#2 - - Åke S:

Jag kommer aldrig mer att läsa DN. Har gjort det på nätet fram till idag. Kanske att jag läser den om Wolodarski med anhang får sparken. Nu är det bara GP och SVD som fortfarande går att läsa.

#3 - - Erik:

Hade Orrenius haft ett ärligt uppsåt hade han kontaktat JC och bett om en intervju.

Istället dyker han oanmäld upp vid JC:s sommarbostad medförandes fotograf. Vad är syftet? Agendasättande journalistik?

Orrenius är djupt motbjudande i gott sällskap med Wolodarski som knappast varit omedveten om vad han favoritadept pysslat med.

#4 - - Hasse Enarsson:

En träffsäker analys om den mediala utvecklingen. Det är förvånansvärt att politiker och MSM tar så lång tid på sig att fatta. Fast paradigmskiften brukar ta tid för att de gamla som gjort karriär på gamla uppfattningar ska hinna falla för åldersstrecket eller motsvarande och nya krafter med moderna synpunkter tar vid

#5 - - Lennart Bengtsson:

Ett lysande och oerhört viktigt inlägg. Sverige befinner sig i en farlig situation där etablissemanget tydligen inte drar sig för att offra centrala demokratiska principer som yttrandefriheten för att behålla sin makt. Vad officiella medier däremot är beredda att göra har DN visat med sina övergrepp på en sjuklig äldre kvinna bara för hon hade mod att höja sin röst mot det hon tyckte var alldeles fel i dagens samhälle. Det är för sådana människor som yttrandefriheten behövs.

#6 - - nille panderson:

Fick just reda på att Allmänhetens Pressombudsman, Ola Sigvardsson, i sin ungdom på 70-talet var journalist på tidningen Rödluvan, partitidning åt SKPs ungdomsförbund. Känns tryggt att ha en gammal maoist som uttalar sig om att politiker ger yttrandefrihet åt folket.

Nu säger jag inte att folk inte kan ändra sig, byta bana, skärpa sig. Men sett till den vänstervridning media har och hur dåligt Sverige gjort upp med kommunismen så är jag ändå skeptisk.

...

Vi har sålunda en pressombudsman som i sin ungdom lånat sig till kommunistiska krafter, vilka saknar motsvarighet i sin kulturförstörande kraft - maoismen. Sovjetkommunismen kunde Östeuropas länder ta sig ur, med åtminstone en god portion av sin historia och kultur i behåll. Men Kina, ack och ve...

Denna man sitter nu på en tjänst vars egna uttalade syfte är:

Citat:
Allmänhetens Pressombudsman (PO) har till uppgift att hjälpa enskilda som känner sig utsatta för oförsvarliga publicitetsskador genom det som skrivits om dem i papperstidningar och på tidningars hemsidor.

Tillsatt av huvudmännen:

Citat:
Bakom Allmänhetens Pressombudsman och Pressens Opinionsnämnd står pressens huvudorganisationer:

Tidningsutgivarna (TU)

Svenska Journalistförbundet (SJF)

Sveriges Tidskrifter

Publicistklubben (PK)

Gemensamt organ för dessa fyra organisationer är Pressens Samarbetsnämnd

Det kan då vara värt att påminna att huvudmännens journalister och publikationer, ständigt återkommer till SD:s ursprung. Samma journalister och publikationer låter en f.d. (?) nackskottsvurmande maoist företräda allmänhetens intressen.

#7 - - skogsharen:

Vad det gäller så DN så sprider man helt okritiskt propaganda från både Expo och Henrik Arnstad.

#8 - - Karin:

Lars. Vill du förtydliga vad du menar med "Självklart har det politiska etablissemanget ett ansvar för att bemöta denna framväxande missnöjesopinion".
Jag menar att det är just detta synsätt som skapat den situation vi har idag med MSM- media som dagligen förmörkar, förminskar och rent av ljuger för sina läsare. Allt detta för att bemöta ett folkligt missnöje, som inte kan tolereras.
Jag läser många bloggar och ganska många alternativmedia och inga av dessa kommer i närheten av det hat som strömmar ut från ledarsidor på våra vanligaste dags- och kvällstidningar.

Det svenska gammelmedialandskapet är unikt i sin "världsfrånvända" syn. Även om diktatorer som Wolodarski och Sigvardsson skulle lyckas släcka ner alternativa medier, så finns utmärkta utländska dagstidningar att inhämta relevant information från. Mitt förtroende för svenska dags- och kvällstidningar lär nog inte öka i framtiden om inget exceptionellt händer.

Svar: Vad jag menar är att den som har makt också har ett ansvar att övertyga människor om de grundläggande värderingar som är viktiga för ett stabilt samhälle, men detta gör man inte genom att förbjuda människor att yttra sig. Det handlar om att förklara varför vi måste ha lika människovärde och jämställdhet t.ex.
Lars Bern

#9 - - Johnny Andersson:

Internet är den stora orsaken till media monopolet förlorar kontrollen över opionsbildningen. Etablissemanget belönar dem som sprider deras lögner med status, jobb, pengar och priser. Etablissemanget kallar föraktfullt de som inte delar deras åsikter för förnekare, konspirationsteoretiker, outbildade, främlingsfientligs, rasister, etc.

Därför är det lätt att veta vem som talar sanning. Historiker som fått sparken, hånats i media, inte får sina böcker publicerade och inte fått Nobelpris talar mest sanning och är mest trovärdiga. De som hyllas av etablissemanget med jobb, priser, tv-soffor är de som är minst trovärdiga, som säger det som makten vill.

#10 - - tomas:

Jag följer dagligen:
"Början på ett mediakrig om mångkulturen?"
https://www.flashback.org/t1423112p2761#
Man diskuterar aktuella händelser i ämnet på ett insatt och spännande sätt. Klart beroendeframkallande.

#11 - - Anonym:

Mitt förslag: Vi stänger ner internet för vår privata yttrandefrihet och kunskapsöverföring och använder vår PC till enbart ordbehandling, kalkyler och några spel som det var förr i tiden. Vi stänger YouTube (Mitt universitet) och döper om Sverige till Nordkorea Light..
MSM och politiker får full kontroll över informationsflödet.

#12 - - :-):

Jag är en dålig människa och har blivit avstängd från att lägga in kommentarer på Bonnierägda di.se, -på livstid.
Yttrandefrihet är väldigt känsligt i Sverige.
Om några veckor åker jag utomlands, då kan jag ta upp mitt kommenterande igen från olika internetcaféer.
hehe.

#13 - - Claes H:

Jag prenumererar inte längre på bladen. (Eller köper dem.) De är inte tillförlitliga.
Mitt enklaste [och tydligaste] exempel är Krim. Krim är ett ryskt område sedan 1774; den ryska svartahavs-flottan byggdes upp i Sevastopol. Januari 1991 (strax före Sovjets fall) röstade 94% [81% deltog i valet] för att få en autonom republik, oberoende av Ukraina.
Krims parlament förklarade självstyre maj 1992, men tvingades in som autonom republik i Ukraina.
I mars 2014 röstade man igen: 97% ville tillhöra Ryssland. (Förbli i Ukraina: 2%.)
Men det här vet media ingenting om. Vill inte veta något om. DI kan ännu 21 feb i år i en ledare skriva om "smygockupationen av Krim"...
Svenne-media, ack...

#14 - - Christer Löfström:

Lars Bern, du kallar dig Liberterian.

"Libertarianer vill tillåta maximal självständighet och valfrihet, med betoning på politisk frihet, frivilliga sammanslutningar samt det individuella omdömet." / Wikipedia

Lars Bern, ge oss din liberterianksa syn på migration, som verkar ha blivit ett huvudtema för din blog. Det du skrivit så här långt spretar åt alla håll.

Är vännen Lennart Bengtsson också liberterian?

Svar: Vad är det som spretar - något exempel snälla?
Lars Bern

#15 - - Björn i Bromma:

Strunta i gammelmedia så att dess intäkter stryps. Man har bevisligen slagit in på en stig som leder till ett kärr.

#16 - - Göran Fredriksson:

Det som behövs är ett tillfälligt parti med en enda punkt på dagordningen,

- att minska politikernas makt och öka väljarnas makt

och med löfte om att när de förslag med detta syfte har beslutats i Sveriges Riksdag, omedelbart avgå.

Är tiden snart mogen för att väljarna skulle kunna enas om detta över blockgränsen?

Politikerna skall göra det majoriteten av folket vill,

Riksdagen är och skall vara svenska folkets främsta företrädare men de skall inte bestämma över folket.

Vallöften skall hållas om det är möjligt, inte vändas till sin motsats när valet är genomfört.

Politikerna skall inte besluta om sina egna förmåner, det skall folket göra på valdagen.

#17 - - Thomas Pettersson:

Tack för en stark artikel.
Det ser riktigt oroligt ut. Det industriella välfärdskomplexet och dess hantlangare i alla skepnader vill inte ha en oberoende granskning.
Thomas Gürs krönika om yttrandefriheten och pressombudsmannens kommentar ser ut som järtecken för framtiden.
Allmogen ska hålla tyst i församligen och betala uppbörden utan att diskutera.

#18 - - Tobbe:

Det hände något med Peter Wolodarski när han blev chefredaktör för DN...

Svar: Hybris?
Lars Bern

#19 - - Cosmik Debris:

@#12 - 2015-08-31 06:55:00 - :-):

"Om några veckor åker jag utomlands, då kan jag ta upp mitt kommenterande igen från olika internetcaféer.
hehe.

Fundera gärna på VPN. Då slipper du resa "utomlands" för att fly ditt IP :-)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network

#20 - - Bengt:

I Reinfeldt nya bok går han till attack mot SD som tydligen bara består av rasister o främlingsfientliga och tydligen missnöjda väljare med sina liv.Ganska stor grupp numera. Ännu en moderat stand up komiker. Ingen tanke på att kanske politiken var fel. Det gamla talesättet att " RÖSTAR FOLKET FEL, BYT UT FOLKET", snacka om hybris. När man läser utländska tidningar t.ex dom danska funderar man på hur det kan vara så stor skillnad på sättet att se på denna fråga när det bara skiljer 6 km. mellan oss Varför gör Sverige så diametralt annorlunda än andra länder, jag trodde vi röstade fram våra politiker för att ta hand om landet och dess medborgare

#21 - - Eschaton:

"Problemet med det nya opinionsbildningslandskapet är att folkliga fördomar och hat som alltid funnits nu får ett friare spelrum."

Ja, det är kanske ett problem. Det finns människor som har fördomar och som är hatiska. En del av dessa har nog större möjlighet att göra sin röst hörd idag än vad de hade på den tid då internet inte fanns.

Jag tycker dock att det är ett större problem med det hat och den propaganda som kommer från etablissemanget. Något som till exempel är djupt oroande är den avhumanisering som SD-anhängare utsätts för.

Hittills tycker jag att det vi sett av "folkliga fördomar och hat" har varit ett pris värt att betala för att bryta maktmonopolet och demokratisera åsiktsbildningen.

Mitt intryck är att en överväldigande majoritet har huvudsakligen bra värderingar och vill sina medmänniskor gott.

#22 - - Feliks:

Journalister som soldater på den ideologiska fronten

Det var så som man betraktade journalism i Tredje Riket och i DDR.
Birgitta Almgren har väl beskrivit hur DRR arbetade med att påverka det Svenska utbildningsväsendet från 1960talet och framåt.

Vad som ännu inte är väl känt i Sverige, är de informella kontakter på partinivå som förekom mellan SAP och det Östtyska kommunistpartiet SED, internationella avdelningen (IA) i slutet av 1960-talet. SAP hade mycket tätare förbindelser med DDR på hög nivå än med Västtyskland.

Journalisthögskolan skapad av Lars Furhoff, som skrev
"Studenterna skulle få en orientering om demokratins begrepp, yttrandefrihetens historiska motiveringar och den marxistiska världsbilden. Detta för att ge studenterna en ’”ideologisk beredskap"

Dåvarande redaktionschefen på DN, Börje Dahlqvist varnade redan på 1960-talet när förslaget till ny journalistutbildning presenterades, för att en enhetligt akademisk utbildad journalistkår skulle leda till grupptänkande och på sikt kunna bli en fara för demokratin.

Svenska grundskolan organiserades om enligt idéer från DDR av Hans Löwbeer och Jonas Orring.
Palme och Ingvar Carlsson hade också klara sympatier för systemet. Eftersom de i många år var ansvariga för både utbildningsväsendet och Stats-TV är det inte märkligt att journalistutbildningen blev som den är nu.

Journalisterna skulle arbeta enligt "objektiva principer" och journalistkåren skulle själva ha den uteslutande rätten att själva bedöma sina egna alster. Det var en kopia av läkarkåren och juristkåren.

1973 lanserades begreppet "Samhällsuppdraget" av Lars Furhoff. Det fanns inga officella politiska beslut om detta.
Samhällsuppdraget gick ut på att "tredje statsmakten" skulle granska de två andra statsmakterna riksdagen och regeringen -och föra ut sanningen till folket. På så sätt, påstods media ha en officiell uppgift att fylla i det demokratiska samhällssystemet.
Journalisterna blev både polis, åklagare och domstol.

Media var så omutliga och objektiva att de endast kunde granskas av sig själva. Detta sammanföll med att journalistkåren snabbt homogeniserades och svängde vänster. Så samhällsuppdraget kunde likställas med ett "partiuppdrag."

Intressant är att detta tidsmässigt sammanfaller med SEDs åttonde partikongress 1972, där man definierade "Parteiauftrag ein Neues Deutschland." Tidningarna fick på första sidan devisen "Wo ein Genosse ist da ist die Partei."
Det var samma år som Sverige först av alla Väst-länder erkände DDR som stat.

Så media kunde nu betrakta sig som partisoldater i objektivitetens namn.
Carl Lidbom hade en idé 1974, om att inrätta ett "Statens Objektivitets Verk (SOV) ". En variant av Konsumentverket, för åsikter.
Men genom den homogeniserade journalistutbildningen behövdes inte denna myndighet.

Detta mönster vänstervridna partisoldater som journalister började brytas upp först kring 1990, när muren föll och alla blev röda blev rådlösa.

Därefter blev de gröna och började arbeta med "The Great Transformation" så som vi ser det hända nu.

#23 - - svitjod2000:

Etablissemanget politiker och media har under lång tid och i flera olika sammanhang sagt att "vi ska ta debatten" med(mot) SD. Man har gjort några tafatta försök så vitt jag vet men ändå så gott som alltid bitit i gräset. Sedan har man sagt att en debatt mot SD går inte att vinna, bästa att låtsas som om de inte finns.

Gammelmedia och de sju partierna har inga vettiga argument, man har inget att komma med som är trovärdigt. Alltså väljer man att gå på enskilda som man olagligen avslöjat som "näthatare" genom att göra hembesök med mikrofon och videokamera.

Robert Aschberg hade programmet Trolljägarna där han manligt poserade med ett basebollträ som verktyg för att ta itu med oliktänkare. Nu drar sig inte Wolodarskis anhang att göra likadant mot en fd multisjuk och åldrig kollega som nyttjar sina mänskliga rättigheter att på ett faktiskt sympatiskt sätt torgföra sin kritik mot etablissemanget.

Statsministern Stefan Löfvén betonade det obehagliga i att polariseringen ökat i samhället och det beror inte på att alternativmedia och bloggar skulle torgföra hatiska, rasistiska, odemokratiska eller homofoba åsikter. Polariseringen beror på Sten Löfvéns ovilja till samtal med SD. Polariseringen beror på gammelmedias hatkampanjer mot enskilda just för att man nyttjar sina mänskliga rättigheter.

Visst förekommer rena hatinlägg och elaka formuleringar på vissa bloggar och kommentatorsfält men de är i minoritet enligt mitt tycke. Medias branta utförslöpa började när man tog bort möjligheten att kommentera nyheter, krönikor och ledare. Då kände nog många att de här odemokratiska drakarna ska torgföra sitt men inte vi vårt ok då startades många av de alternativmedia och bloggar vi ser idag.

Etablissemanget självt har det avgörande ansvaret i denna fråga och uppmanas att skärpa sig, kamma sig och uppföra sig anständigt. Att tysta ett folk som fått smak på att yttra sig lär inte heller bli en smal sak för medierna och politikerna. Det kommer att krävas mycket våld till det är min bedömning, säkert mer än vad de har råd med. Wolodarski verkar dock att kunna gå hur långt som helst, men vi får väl se.

#24 - - Samuel af Ugglas:

Socialisterna tog sig friheten att plundra medborgarna på sina tillgångar, observera i alla dess former inklusive löner och besparingar. Därför har så kallade journalister kunnat härja fritt, man är från deras håll helt på det klara över att så länge vi har förrädarna Reinfeldt och Löfven vid "makten" så är de oåtkomliga för represalier. Internet har gjort dem lite mer aggressiva men intentionerna är desamma. Stryp blodflödet (utplundrade skattepengar) och parasiterna flyr, garanterat. Lars Bern, din artikel och uppfattning är osedvanligt uppriktig, tack för det!

#25 - - Stig Öberg:

Själv har Wolodarski och hans polare skyddad identitet.
-Någon som läst "The Animal Farm" ?

#26 - - Stig Öberg:

Själv har Wolodarski och hans polare skyddad identitet.
-Någon som läst "The Animal Farm" ?

#27 - - Christer:

Huruvida Peter Wolodarski drabbats av hybris, som det spekuleras om bland kommentarerna vet jag inte. Dock tror jag att han, och många i etablissemanget är rädda. Rädda för något i folkdjupet som är dom väldigt främmande, något som får kropp i deras fantasi och som framträder som nazism, fascism och allmän främlingsfientlighet.
Att familjen Bonnier liksom familjen Wolodarski är judar borde få dom att tänka efter lite noggrannare innan man ger sig på att förorda inskränkningar i yttrandefriheten. Bland svenskar i Sverige finns det väldigt lite judehat. Judarnas utsatthet i Sverige är att betrakta som egen import från främst MENA. Den lilla falang nazister som finns i Sverige samlade c:a 4000 röster i valet 2014.

I mitt föräldrahem hade vi DN som morgontidning. Själv hade jag en prenumeration i 20 år innan jag sade upp den för några år sedan. Det var när Wolodarski värvade Niklas Orrenius, då fick jag nog.
Innan och efter det lierade sig Wolodarski med lögnen, han klumpade ihop rasism importerad från MENA med vanlig svensk högerextremism utförd av "Lasse och Bosse". T.ex när någon försökte kasta en svart man över räcket i stadsdelen Kroksbäck i Malmö. Det låg en kurd bakom visade det sig. Detta och många, många andra exempel var vardagsmat att förtiga i DN, och man gjorde så för att man var rädd för högerextremismen. Man ljög sina läsare rakt upp i ansiktet då man trodde man tjänade den goda sidan. Den med Orrenius, Ola Sigvardsson, Aschberg och EXPO och allt vad dylikt Sverige kan visa upp!

Det finns något obehagligt med de sista 20 årens utveckling i Sverige. Jag tänker ibland på Olof Palmes bok med titeln "Politik är det möjligas konst". Titeln är till innehåll och som påstående väl så tänkvärd. Det är precis så det skall vara i en demokrati. Man kan inte föra en politik som går emot en allt större del av befolkningen. Om någon för 20 år sedan spått att: "Det om 20 år kommer att finnas ett nytt parti i Sverige som samlar var 5:e, eller var 4.e väljare, och som snart tvingar de förut 2 största partierna att ingå en koalition för att förhindra nykomlingen att ta makten". De två partier som tidigare var varandras motsatser.
Hade etablissemanget tänkt denna tanke, och samtidigt ansett den för trolig, så hade man också insett att okontrollerad invandring inte varit möjlig.
Och "det möjligas konst" är vad vi ser dessa dagar då Sverige och Tyskland skriker sig hesa för att förmå resten av EU att "ta sitt ansvar" i den pågående flyktingkatastrofen. Jag tror inte att de stats/regeringschefer som idag är tveksamma till en stor invandring från främst muslimska länder i grunden är rasister eller islamofober. Dom är mest rädda för de politiska följder som dom kan råka ut för själva. Dom känner sina länders politiska strömmar.
- Politik är det möjligas konst!

#28 - - tipp:

Såväl i kommunismen som i nationalsocialismen var enligt deras ledande personer, nomenklaturan och intelligentsian, staten viktigare än människorna och det gällde hela tiden att fostra och korrigera människorna så att de följde den rätta politiken. Utopia lockade i framtiden och för det ansåg man att människorna kunde förtryckas och utsugas hur mycket som helst idag. Så agerar även dagens svenska nomenklatura och intelligentsia. Därför är begränsad yttrande-, åsikts och pressfrihet viktig för dem.
Wolodarski vill också så gärna gå i Herbert Tingstens skor men han uppträder mest som en don Quijote, riddaren av den sorgliga skepnaden.
Sammansmältningen av journalistiken och politiken har också ekonomiska orsaker. Journalistik, politik och marknadsinformation hänger ihop som kommunicerande kärl. Det finns mycket pengar att hämta genom att ingå i nätverket. Jämför gärna med klimat-, jordbruksområdena kost- och läkemedelsområdena. Politikerna har skattebetalarnas pengar att pytsa utan att kontrollera hur de används.

#29 - - Fredrik:

Som svar till Lars under inlägg #8.

Nej Lars, det är inte maktens uppgift att övertyga människor om vilka värderingar folk skall ha.
Att "övertyga", blir till fostran. Makten i ett fritt samhälle skall inte fostra människor, makten skall inte ta sig in i människors huvuden för att styra, påverka och fostra människors mellanmänskliga förehavanden; dess normer, värderingar eller "attityder".

Det är dock vad som sker i Sverige. Samhällseliten försöker fostra folket till rätt värdegrund.
Denna uppfostran sker i utbildningsväsendet (från förskola till universitet), i arbetslivet (från både arbetsgivare och fack), i föreningslivet, i myndigheternas arbete, i medierna och i kulturutbudet. Värderingarna som predikas är nästan är identiska med den postmarxistiska vänsterns ideologi (minus specifika uppfattningar om hur de ekonomiska politiken bör utformas).

Med detta kommer intolerans för de som inte faller in i stimmet, med detta kommer en villkorad demokrati som utgår från värderingar snarare än på åsiktsfrihet där de som inte bekänner sig till de "rätta" värderingarna anses rättfärdigt att demonisera och på olika sätt utestänga.

Det är totalitärism, det är så man dödar demokratin.

Politiker är folkets tjänare, inte tvärtom. Journalisterna skall granska makten inför folket, inte tvärt om. Om några ska formulera en gemensam ”värdegrund” så ska det vara väljarna, medborgarna, folket – inte politikerna, tjänstemännen och journalisterna.

#30 - - Lejeune:

Ytterligare ett utslag av DNs försök till folkfostran:
http://www.dn.se/debatt/invandringen-okar-sveriges-export-och-gynnar-tillvaxten/

#31 - - Elfyma+:

Träffsäker analys. Exemplet Bonnier/DN/Wolodarski visar hur makt kurrumperar och skapar monster som är beredda att gå över lik för att behålla makten.
Inte konstigt att politiker som är beroende av god publicitet är beredda att sälja sin själ för att få media på sin sida. För alternativet är politiskt självmord.
Demokratin har ersatts av en mediakratur som lever sitt eget liv och som dessutom får över 500mkr/år i presstöd. För ingen politiker med självbevarelsedrift vågar skära ner på de generösa bidragen till media.
Men chefredaktören för den största draken, Peter Wolodarski, vill inte själv bli behandlad som tidningens offer.
Han vill inte svara på frågor från journalister han inte har kontroll över. Läs mer:
https://varjager.wordpress.com/2015/08/31/peter-wolodarski-tal-ingen-granskning-av-sig-sjalv/

#32 - - Claes H:

Medias märkligaste vansinne är förstås idén att det bara blir varmare och varmare.
SMHI har siffror från 1722 i Uppsala [äldst i världen; britterna har från 1796] med en siffra per dag. [(Max + Min) / 2].
Jag har sett på juli-siffrorna. De har ett tak på 20º (11 år, från 1730 till 2003), och ett golv på 13º (också 11 år, från 1724 till 1977).
Men jag vet att det inte lönar sig att nämna det här.
Googlar man SMHI 1722 får man upp länken. Men det är en zippad textfil; på den avancerade nivån klarar sig i alla fall inte murvlarna...

#33 - - Jan Suhr:

Nu blir även DN blockerad i min brandvägg, Expressen och Aftonbladet är det redan sedan lång tid tillbaka.

Det är en skrämmande utveckling vi har i Sverige...

#34 - - Petter:

Bra artikel!

Är för övrigt helt enig med #1 - det är media som styr landet; politikerna är marionettdockor.

#35 - - JB:

Kanske är det så att de föreställningar, önskedrömmar, eller förhoppningar, om vad en demokrati ska, kan och bör vara, inte stämmer med hur människogrupper eller hur majoriteter av medborgare i en nation, i ett land eller även i ett parti, eller en förening, verkligen fungerar i en praktik?

Fenomenet med att – en majoritet - oftast är just medföljande och följande till vad en förhållandevis liten gruppering vill, önskar sig och också har resurser att kunna förmedla, är någonting som förekommer överallt? Alltså en förhållandevis liten gruppering, har tillgångar i form av olika förmågor, t ex att leda, att tala, kanske har förmågor att kunna utöva påverkan, kanske kunna utsätta för press, och därmed möjligheter att kunna förmedla till just en stor majoritet vad den förhållandevis lilla grupperingen önskar sig? Detta kan ske i vilken gruppering det än gäller?
En majoritet i vilken församling, vilket parti, vilken förening, eller vilket land, som helst, bryr sig mest om sin egen vardag, sina egna liv, sin egen familj, sin egen släkt och sina egna problem. En majoritet bryr sig inte särskilt mycket om politiker eller om politik. En majoritet bryr sig inte om någon filosofi hit eller dit, någon ideologi hit eller dit eller någon religion hit eller dit, utan är mest följsam, lydig och tycker inte om bråk.

Majoriteter är följare, som följer makt, eller som följer vad en mindre gruppering, med makt, vill och önskar sig. Majoriteter vill oftast inte alls varken bråka med, sätta sig på tvären mot, eller göra uppror mot, någon eller några med makt. Majoriteter av alla människor, i de flesta befolkningar, föreningar, partier och församlingar, är lågmälda, följsamma och lever lugnt och sansat sina egna vardagliga liv och bryr sig inte om några stora politiska, filosofiska eller religiösa frågor.

Följare och medföljare bildar alltid majoriteter som inte vill vara några slags avvikare. Majoriteter vill kunna känna sig normala och skyr att kunna riskera att uppfattas som annorlunda från just en majoritet av det som då i kraft av sin majoritet utgör en normerande normalitet. …
Så fungerar de flesta grupper av människor. Små som stora.

- ”Antingen är ni med oss, eller också med dem”, (Dem = ”The Terrorists”, The Axels of Evil, – De Onda - , - Det Onda - , eller – De onda nationerna - , osv., osv.)..

Allting är sig likt som det alltid har varit, vare sig det är s.k. despotisk demokrati eller s.k. despotisk diktatur …?...

Kanske då s.k. demokrati måste vara, eller tvingas till att vara, en fördold s.k. – diktatur - , vare sig den vill eller inte? Den måste endast kalla sig för att vara en s.k. – demokrati - , för att därmed kunna lugna en – majoritet - ?..

Det ärligare, och rakare vore kanske att verkligen då kalla sig för en s.k. – diktatur - om det är vad man i en verklighet ändå alltid tvingas att vara? Oavsett vad man vill kalla det hela?...

Vem vet….

#36 - - Ulla Svensson:

Att fara med bevisligen helt uppenbara lögner som allvarligt skadar en hel nation måste kunna bestraffas.

Svensk media har åtskilliga gånger och i olika sammanhang ihärdigt försökt upplysa Sveriges befolkning att utrikes hitkomna är en ekonomisk vinstmaskin.
Men fakta är att att dessa är tio gånger mer beroende av bidrag än Svenskarna.

https://morklaggning.wordpress.com/2015/08/31/tio-ganger-sa-hogt-bidragsberoende-bland-utrikes-fodda/

Siffrorna bakom kan man enkelt få reda på.

Vi måste ha ett system där ett ansvar kan utkrävas när man agerar så här tokigt.

#37 - - Göran:

@Lejeune #30

Det är klart att en ökad invandring ökar Sveriges export och gynnar tillväxt. Problemet är kanske att kostnaderna ökar mer än intäkterna av invandringen.

@Christer #27

Fundera lite. Har vi en okontrollerad invandring? Jag tycker den är i högsta grad kontrollerad. Det är just kontrollen som kostar pengar. Tog vi bort pengarna till kontrollen skulle invandringen förmodligen bli ytterst liten.

#38 - - Anonym:

-> Stig Öberg
Jag såg Wolodarski med damsällskap komma gående på Nybrogatan en kväll i augusti, med en korv i handen köpt hos Östermalms korvspecialist, så han bor förmodligen i närheten. Han såg ut som en vingklippt kolibri, försökte diskret smällta in i omgivningen.

#39 - - Olle Johansson:

Mycket bra inlägg om DEMOKRATINS förfall, vilket är mycket farligt och kan sluta i förskräckelse!
Egoismen måste begränsa i annat fall är det DEMOKRATUR!

#40 - - Stina Hällqvist:

Tidningar, Radio, Tv som ägnar sig åt sådant bör Få sitt presstöd förverkat.
Om inte det ger rättelse bör näringsförbud föreligga.

#41 - - Niels Henriksen:

Ja, Publicist-Klubben säger det ju faktiskt själv i deras logo ;-)

https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xfp1/v/t1.0-1/c6.0.160.160/p160x160/299933_10150289239067601_1539305_n.jpg?oh=92465102fe4d95cff5cc3b0cab9a36aa&oe=56651BC3&__gda__=1450530261_c56825b3aa0a1018ec40dc92df74dce4

#42 - - Svante1:

Till slasktidningarna Expr.,AB,DN ,Sydsvenskan,SvD,Barometern sällar sig BT (Borås Tidning) som jag säger upp prenumerationen i september.Usch och fy !!!

#43 - - Per L:

Det är bara en tidsfråga innan vi får censur, typ nedstängda sajter enligt kinesisk modell.

#44 - - Jocke Becker:

Ett alldeles utmärkt inlägg; Tvivlarna bör ta fasta vid att de traditionella opinionsbildarna har tappat en stor del av makten att "fostra" den svenska medborgaren.
I sin iver att återta kontrollen har "the fools on the hill" börjat desinformera och ägna sig åt statistikakrobatik - en särdeles misslyckad strategi...

#45 - - Ingvar:

Mycket träffsäker analys och beskrivning. Vad man nu måste vara rejält på sin vakt mot är att det finns starka krafter som vill begränsa yttrandefriheten på internet. Det mest flagranta försöket (hitills!) är Googles ide om att införa ett sanningsfilter som filtrerar bort sådant som "inte är sant" när Googles sökmotor användes. Och det är Google som bestämmer vad som är sant. Jag tror, men är inte säker på att Google dragit tillbaks idén efter massiv kritik. Risken finns dock fortfarande att det görs i lönndom. Mycket starka krafter finns det som trycker på, framför allt i klimatfrågan

#46 - - Silfverbielke:

Tack för en välformulerad artikel.
Vi har en intressant tid framför oss.
Att sitta och se och läsa om hur våra s.k journalister
tar brödfödan ur sin egen mun med sina vinklade och
förljugna artiklar. Det blir den vanliga modellen med sammanslagningar och uppsägningar samt efter en tid
nedläggning.
Natirligtvis blir det chockartat för många, men ett flertal
bör kunna gå till sista vilan, dvs Dagens Arena.

#47 - - Hansje:

Väldigt bra skriven Lars, kan bara hålla med.

Sveriges journalistkår har sjunkit helt, ligger och ruttnar i bottenslammet.

#48 - - Elfyma+:

Rubriken är lite missvisande.
Media är idag även första och andra statsmakten.

Media kan avsätta ministrar, skrämma och domptera politiker. Inte formelltförstås- men i praktiken.

De kan agera som åklagare, domare och lynchmobb -samtidigt.
Rättsskipningen grundas på "Värdegrund" -inte Svea Rikes Lag. "Domarna" avfattas under redaktionsmötena och kan inte överklagas. Du får ingen chans att försvara dig och ingen advokat vågar hjälpa dig.
Om du anmäler media till PO så händer inget. För PO leds av en avsutten SKP:are. Det är som att anmäla en HA medlem till HA-presidenten.
Bevisa att jag har fel.

#49 - - Katarina Pålman:

Sverige som är världsmästare i mskliga rättigheter och tolerans, tar emot och skyddar politiska meningsmotståndare som är hotade av sina intoleranta ledare i sina hemländer. Samma världsmästare i mskliga rättigheter psykiskt misshandlar egna folket som är politiska meningsmotståndare. Lite som vargen i rödluvan.

Sen till denne ceasar som jag egetligen inte vet vem de är men reagerar på expressen som anser att det är deras journalist det är synd om...vaaa? En journalist som har ett helt mediauppbåd bakom ryggen mot en enkel liten msk...hur i jössenam tänker expressen nu. Alla vet väl att om man är stark och stor så krävs extra ödmjukhet mmot den mindre då det råder ett ojämlikt maktförhållande.
/ usch, riktig ångvältarmakt.

Ps. om ni som varit utsatta ceasar och även denandra Formgren (tror jag) så hoppas jag att allt är ok med er. Ljus och kärlek till er (ingen kärleksbombning med rosor som har giftiga taggar, den falskheten får expressen stå för)

#50 - - Katarina Pålman:

Media är inte på folkets sida längre vilket tydligt visas hela tiden. Vi blir kallade skällsord, enkla msk blir stalkade i deras hem som Ceasar och nästa gång kan det vara ngn annan helt vanlig msk som har uttryckt ngn opassande. Media har skapat ett totalitärt styre (ska ringa expressen och fråga om jag får gå på toaletten :) men vi, folket, behöver inte bry oss om dem utan helt enkelt bara välja alternativ media och bloggarkanaler som denna t.ex. där vi känner att vi trivs och hör hemma.

#51 - - PFEP:

Tar man yttrandefriheten och demokratin för given, finns en stor risk att man förlorar bådadera.

#52 - - Jonas Eriksson:

Till PFEP:
Tar man folk för givet att de ska kuva sig är risken att landet får en massutvandring.

#53 - - Katarina Pålman:

Korrekt Jonas, min man och jag tillhör en minoritet från Finland och vi har själva funderingar på en flytt till Finland. Dessutom är det mycket snack bland övrigt folk om att flytta till annat land. Varför inte, hela EU är ju tillåtet.

#54 - - Jonas Eriksson:

En arg blatte talar (han kallar sig själv så), ni vet han som gör youtube.com snuttar om invandringen (invandrare själv), har en filmsnutt på youtube nu....haha, jag småler åt denne otroligr sköna kille. Den heter expressen är idioter
www.youtube.com/watch?v=_nEfyjjNEDo&feature=youtu.be

#55 - - Frasse:

Men herregud Lars, jag trodde ändå lite bättre om dig. Hur kan du kalla det " tarvlig boulevardjournalistik och förföljelse av en sjuklig tidigare medarbetare" att vilja intervjua en bloggare med stort inflytande (läs makt) som sprider konspirationsteorier? Det är inga konstigheter att knacka på någons dörr för en intervju, så har journalister gjort i alla tider. Men det förstås – för dig med kärlek till just konspirationsteorier är det ju lätt att låta sig uppröras när andra av samma skrot och korn faktiskt tvingas stå till svars för sina lögner.

#56 - - Nasrin Sjögren:

Sverige tryggt...Vilken planet bor Karin Olsson på från expresse? Ingen risk i trygga Sverige att avslöja identitet....Kan Karin Olsson från expressen då förklara varför Issa Issa fick 18 knivhugg i sin kropp bara för att vara med i SD. Väntar på ditt svar....väntar .....väntar....Du har inget svar eller hur Karin Olsson på expressen? för att ni journalister som ska rapportera verkligheten egentligen lever i sagornas värld en värld som långt bort ifrån verkligheten. Ni journalister är inte trovärdiga ....absolut inget att lita på vad ni skriver.

#57 - - Claes H:

Man bör väl inte bara hänga ut DN och Expressen osv. TV är betydligt farligare, menar jag. Där sitter man och ser Aktuellt osv, utan möjlighet att stoppa och tänka efter. Det blir en hårdare indoktrinering då.
- Jag hade faktiskt TV (och licens) två år kring 1980. Jag minns att jag kom i gräl hemma, med mina föräldrar, om vad som sades om USA. Det var inte sant, menade jag.
- Och jag visste faktiskt en del. 1954 började jag lyssna på kortvåg (Radio Boston hade program på svenska!), och när sedan universitets-studier hindrade detta, fortsatte jag att läsa - t.ex US News & World Report.
- Nej, något TV-tittande har jag aldrig mera brytt mig om. Och idag - varför skulle jag slänga bort tid på sådant? Idag har vi Internet! Sedan 90-talet, för min del. Vill jag veta vad som händer i Malaysia [av visst intresse för mig] är det förstås nätet jag använder.

#58 - - Katarina Pålman:

Till dig Nasrin, beklagar verkligen vad din vän fått utstå och håller fullt med dig att expressen är riktiga fulingar som bara är ute efter att få mandat av folket till sin grisiga maffiosoverksamhet de nu sysslar med. De borde byta namn till MAFFIOSOPRESSEN det förklarar mer vad de har för innehåll i sin tidning.

#59 - - Nasrin Sjögren:

Expressen visste att Ceasar kunde bli mördad om hennes identite avsöjades. Nu en gammal artikel avslöjar att expressen visste. Expressen själva skrivit. Hoppas lagen dömer journalist till fängelse nu.

#60 - - Katarina Pålman:

Tycker ändå att alla som vill komma och kan komma helt ok. Tycker bara synd om dem vad de möter här i Sverige. Oftast boende i en förort som idag är mer otrygg för familjerna än vad de upplevt i sina länder. Otrygga gator med skjutningar och handgranater. Vilken chock för dem!

#61 - - Anonym:

Julia Caesar: Värdegrunden skördar liv
https://affes.wordpress.com/

#62 - - Katarina Pålman:

Nu vill vi banne mej se att flyktingar får fortsätta komma och få hjälp i oförminskad styrka. Ni skulle bara våga tänka på mindre volymer. Kom ihåg att allt annat visar vilken vidrig rasist du är. Så se till att öppna hjärtarna på vid gavel nu och plånboken också.

#63 - - Anonym:

Vilken sjuk debatt! Alla ni som slutat läsa "etablissemangets" media (DN SvD Aftonbladet etc) vad är ni rädda för? Det krympande åsiktsutrymmet ni beskyller dem för lär ju inte bli större om ni bara tar del av mediaflöden som bekräftar era egna åsikter. Är ni seriösa i att förändra samhället då måste ni ta diskussionen i det öppna, baserat på fakta som kan kollas.

Svar: Varför vågar du inte tala om vem du är? Det skulle befrämja meningsutbytet om detta viktiga ämne. Det är ju så att båda sidor i debatten beter sig likartat. Etablissemanget gör ju sitt yttersta för att hindra människor att ta del av de alternativa synsätt som man hittar på nätet, där förekommer t.o.m. krav på förbud. Självklart skall man lyssna på alla sidor i debatten för att kunna göra sig en objektiv bild av verkligheten.
Lars Bern

#64 - - Katarina Pålman:

Tycker det är konstigt att du Anonym ens frågar en sådan fråga. Etablerad media kan fortsätta med sin ignorans och blindhet. Ärligt talat så tror jag inte ens ngn bryr sig om att ens önska sig en plattform längre hos media med tanke på hur de har behandlat folket.

#65 - - Bosse J:

Till Anonmym:
Allmänheten har ingen som helst skyldighet att lyssna på vad som sägs på etablissemangsmedia (DN SvD Aftonbladet etc)?
Sköter de inte sitt jobb ignoreras de och man får söka sin information någon annanstans.

#66 - - Katarina Pålman:

Lars börjar artikeln med att vad är det som gör att etablerad media bryter mot etiska reglerna (i detta fallet ang. Ceasar). För egen del tror jag att det handlar om mer än Ceasars artiklar om invandringen. Ceasar som arbetat inom etablerade media VET en massa om de andra som arbetar inom media, de känner sig nu hotade när Ceasar har brutit det hemliga sigillet som håller dem samman. Hemliga sigillet handlar om hållhakar på varandra. Ceasar som tydligen inte har några lik i garderoben har inget att frukta genom att bryta sig ut, är nu ett HOT utan dess like. Så inte handlar detta försök till karaktärsmord endast om skrifter hon skrivit...Media är rädda att fel sanningar kommer fram som har med dem i mediavärlden att göra :-).

#67 - - Katarina Pålman:

Är det en traumatiserings process som pågår i samtliga EU samhällen?
- våldtäkter
-misshandel
-knivmord
-mordbränder
-skjutningar
-handgranater
-media som mörkar
-media som tar motpartens parti
-statsmakt som ignorerar de utsatta

Traumatisering =
-rädsla för sitt liv
-otrygghet känner inget skydd
-förvirring vad som pågår
-litar inte på sig själva
-litar inte på sina känslor
-allt känns upp och ner
-fungerar inte att tänka själv, tilt
Behover är starkt över att bli beskyddad och få hjälp att överleva.

trauma skapar naturligt lätthanterliga msk som gör vad de blir tillsagda. De har ingen kraft kvar att sätta sig emot. De är lätta att kontrollera och få MAKT över.

Upp