Vetenskapsförnekarna

År 2011 gav Sveriges två främsta klimatalarmister Johan Rockström och Anders Wijkman ut en bok med titeln Den stora förnekelsen. Boken var ett frontalangrepp mot alla som inte delade deras tro på att världen går mot en klimatkatastrof p.g.a. global uppvärmning. Idag fyra år senare utan att världen blivit varmare har de larmande herrarna slutat prata om global uppvärmning och garderat sig med att gå över till att prata om klimatförändring. Man har intagit en beredskap för att vi kan vara på väg mot ett kallare klimat. Om och när det inträffar kommer de säkert som amen i kyrkan, att skylla även den förändringen på vårt syndiga levene från bilåkande till köttätande.

Detta att anklaga sina meningsmotståndare för att vara förnekare med en association till sådana som förnekar holocaust, är den lömskaste formen av demagogi. Eller som Margot Wallström att nedlåtande kalla dem för neandertalare, viket säger mest om avsändaren.

Igår skrev jag om vad som var den verkliga skiljelinjen i klimatdebatten. Analysen visar att skiljelinjen inte går mellan de som tror på antropogen klimatpåverkan och andra som förnekar sådan påverkan. Nej, skiljelinjen går mellan de som likt Rockström och Wijkman tvärsäker hävdar att den antropogena klimatpåverkan redan börjat orsaka en global klimatkatastrof och de som hävdar att hittills har inget katastrofalt inträffat och att det inte finns någon observation som ger anledning att förvänta sig det i framtiden heller.

Låt oss analysera vilka det är som är vår tids verkliga vetenskapsförnekare.

Antropogen klimatpåverkan orsakas av utsläpp av växthusgaser och aerosoler från främst skogsskövling och fossilenergi samt genom urbanisering. Jag konstaterade igår att det i stort sett råder konsensus om det. De vetenskapligt observerbara effekterna av denna klimatpåverkan är:

1. Halten av koldioxid i atmosfären har de senaste hundra åren stigit från 0,03% till 0,04%. En betydande del av denna ökning tillskrivs de antropogena faktorerna.

2. Det blev 0,74 0C varmare under 1900-talet, en uppvärmning som avstannade vid sekelskiftet. Uppvärmningen har varit högst i urbana områden till följd av ändrad albedo och energiförbrukning. Påståenden om förväntad uppvärmning framgent bygger enbart på datormodeller som saknar vetenskapligt värde, eftersom de inte stämt med faktiska observationer i snart två decennier.

3. Inga betydande negativa klimatförändringar i övrigt har ännu visat sig. De referenser som ofta görs till extrema väderhändelser (bl.a. av president Obama) bortser från att dessa hittills legat väl inom ramen för normal variabilitet.

4. Växtligheten på jorden ökar kraftigt (ca. 3% per decennium) och ökenområden krymper till följd av den gynnsamma uppvärmningen och den högre koldioxidhalten. Koldioxid är en av växternas viktigast näringsämnen. Tåligheten mot torka hos växterna blir även bättre vid högre koldioxidhalt. Denna utveckling är också gynnsam för den biologiska mångfalden i stort.

5. Den gynnsamma växtligheten är en viktig förklaring till att världen enligt FAO slagit skörderekord nästan varje år under senare decennier. Detta har pressat ner spannmålspriser och gjort det möjlig att minska svälten trots en kraftig befolkningsökning.

6. Det varmare klimatet gör att haven sakta tar upp värme och ökar i volym. Detta innebär att den havsnivåhöjning som började för snart tvåhundra år sedan fortsatt med några få mm per år. Stegringstakten är sådan att detta inte är på något sätt hotfullt. Kustnära samhällen har mycket gott om tid för en anpassning.

7. Det har larmats om avsmältning av havsisar i polarområden och avsmältning av inlandsisar i Antarktis och på Grönland. Detta är primärt en effekt av havsströmmen Pacific Decadal Ocillation som ändrar riktning vart trettonde år och då starkt påverkar havsisen i Arktis. Idag är havs- och inlandsisar i stort sett normala. På senare år har de t.o.m. vuxit till något. Larm om utrotningshotade isbjörnar har också varit grundlösa.

Detta är observerbara vetenskapliga fakta. Studera dem och fundera sedan över vilka det är som är vår tids vetenskapsförnekare? Vilka i vårt land är det som förnekar dessa vetenskapliga observationer? Tällbergs tre musketörer Johan Rockström, Anders Wijkman och Bo Ekman leder, tätt följda av Klas Eklund (SEB), Erika Bjerström (SVT), Susanna Baltscheffsky (Ny Teknik) och Karin Bojs (DN). Stora delar av vårt naturvetenskapligt illitterata politiska etablissemang med framtidsminister (?) Kristina Persson, Margot Wallström och hela Miljöpartiet och Vänsterpartiet i spetsen tillhör vetenskapsförnekarnas skara, men jag säger med travesti på en vis man: förlåt dem; ty de veta icke bättre! Om ni letar kommer ni även att hitta gott om vetenskapsförnekare i ledningen för några av våra kungliga vetenskapliga akademier. Det är dock mer ont om dem bland akademiledamöterna.

Internationellt ledande vetenskapsförnekare är fredspristagarna Barak Obama och Al Gore.

Kom gärna med fler förslag så att vi kan upprätta en varningslista över de viktigaste som förnekar vetenskapen när det gäller klimatet.

Vetenskap | AGW, Bjerström, Klas Eklund, Miljöpartiet, Obama, Rockström, Tällberg, Wijkman | |
#1 - - Mr.G.:

Lägg till Margot Wallström som på sin tid i Bruyssel kallade "oss" för Neanderthalare!

#2 - - Inge Bolin:

Klimathotet har också gett en sämre värld, korrumperad av desinformation. Kan det repareras lätt?

#3 - - Tom Dahl:

Grymt imponerad över ditt engagemang och dina faktabaserade kunskaper. Fortsätt så Lars.

Har följt dina Lchf baserade kostråd och mina kärlekshandtag runt magen, som förföljt mig i hela mitt vuxna liv, försvann på tre veckor och det utan att påbörja någon aktivare träning. Har alltid promenerat men väger nu 6 kilo mindre utan att ha ändra något annat än kosten. Målet har varit max 10% kolhydrater och inga sötsaker förutom på lördagarna. Fick köpa en håltång för att göra tätare hål i livremmen då byxorna började glida av.

När man står i matkön och ser vad folk handlar och också stoppar i sina barn känner man sig helt maktlös när man vet vad man vet.


Gillar också ett ordspråk som passar in på de flesta områden som du belyser

"Man kan ignorera verkligheten men man kan inte bortse från konsekvenserna med att ignorera verkligheten"

#4 - - Benny:

Klimatet på jorden är normalt sett helt avhängigt av det som sker på solen, jordens bana och lutning runt densamme. Detta vet alla som läst om klimatet under jordens långa historia vilket uppenbarligen inte Gore, Obama och Wijkman gjort. Det var Milankovic som räknade ut hur istider och värmeperioder växlar. Det är bara under perioder med stor vulkanisk aktivitet som andra faktorer än solen har någon påverkan, och då snackar vi om helt andra mängder med växthusgaser än det människan någonsin kommer att kunna släppa ut även om vi eldar upp all olja och kol, vilket i sig är en omöjlighet ur ekonomisk och teknisk synvinkel. Det här pratet om klimatförändringar har en politisk agenda därför har man sopat seriös vetenskap under mattan.

#5 - - bom:

Det blir en lång lista. I stort sett hela media och politikeretablissemanget. Alla som får sitt levebröd av att skrämmas och jamsa med. Die Gutmenschen dvs de som får en kick av att känna sig godare än sitt grannskap. De som redan tidigt under sin utbildningsfas misslyckades med att greppa naturämnena och då sökte sin utbildning på inriktningar som ibland kallas mjuka "vetenskaper". Alla som oemotståndligt dras till makten att styra så många som möjligt av oss andra. De som skriker science is setteled för 97%...

#6 - - Jonas:

Bra skrivet.

#7 - - Lars Lundqvist:

Tack för ännu en tankeväckande artikel.
God idé att upprätta en varningslista, borde inte både SVT och SR hamna där.

Fortsatt Glad Påsk.

Svar: Jo absolut! Erika Bjerström är med, vilken kan vara en början.
Lars Bern

#8 - - M Schmitt:

En liten korrektion till punkt 1 i listan: Det ska förstås vara 0,01 procentenheter, inte 0,01%.

Svar: Korrekt! Det skal jag ändra.
Lars Bern

#9 - - Bo esq. :

Sveriges största problem är enligt min mening att "makten" låtit klimat-alarmisterna påverka hela vårt skol-system, där alla, från 10 års ålder och uppåt t.o.m. de i Universiteten, idag bara lyssnar (tillåts/uppmanas att lyssna!)på de personer du satt på lista.
Den som kan få Varningslistan presenterad på t.ex. Fria Tider, Nya Tider eller på Avpixlat m. fl. skulle göra en ovärderlig insats för vetenskapen och samtidigt röra om i "grytan" och klä av ett hycklande "etablissemang".
Public Service - media kan vi glömma i sammanhanget.

#10 - - Rosenhane:

Mycket njutbar läsning, i synnerhet de sista tolv raderna, stort tack Lars Bern.
En hängiven anhängare av det så kallade tvågradersmålet var Fredrik Reinfeldt som med god marginal kvalar in på varningslistan.
Hans efterträdare Stefan Löfven går heller inte av för hackor; hans uttalande på presskonferensen efter valet när han med en förstulen blick åt Åsa Romson lät meddela - Vi ska inte ha ett klimat som blir varmare än två grader!(sic!) - borde gå till historien som ett av världens mest korkade statsmannaord.

Svar: Politikerna är så totalt obildade inom naturvetenskap att man kan sätta upp nästan alla på listan, men de förnekar något de inte vet något om.
Lars Bern

#11 - - Pelle:

Jag lyssnade på ett trevligt och framför allt engagerat föredrag om klimatet av Helen Tronstad. Det framgick med all önskvärd tydlighet att hon är absolut övertygad om att klimatförändringar utgör en överhängande fara jordens befolkning och hon lever som hon lär: kör en gasdriven bil, sätter upp solpaneler på landställets lagårdstak och äter inte kött. Allt detta för att hon är helt säker på att de av människan orsakade koldioxidutsläppen kommer att förorsaka en höjning av jordens medeltemperatur på 3-4 oC inom en förhållandevis snar framtid och förorsaka en katastrof om inte något görs.

Jag respekterar hennes åsikter, men ifrågasatte vissa påståenden lite off the record, för att inte förstöra den goda stämningen på tisdagsklubben.

Att jordens medeltemperatur legat i stort sett stilla de senaste 18 åren trots de kraftigt ökade utsläppen av växthusgaser vilket motsäger denna teori, visste hon, men kom inte med någon egentlig förklaring.

Hon vidhöll också att havsisen runt Arktis minskat och fortsätter att minska. Nu har man placerat satellitkameror över både Arktis och Antarktis och dessa foton finns dokumenterade och visar att utbredningen är helt normal. Detta menade hon inte är sant.

Jag trodde inte hon skulle nämna att 97% av alla forskare har samma åsikter som hon själv står för. Detta är en sanning med modifikation. Helen kan omöjligen vara omedveten om detta, så jag blev verkligen förvånad när tog upp den.

Vi var ense om att havsnivån stiger med ca 3 mm per vilket den gjort ett antal 1000 år så det torde vara helt normalt. När hon skall förklara att orsaken till att nivån stiger beror på stigande temperatur, blir det så fel, eftersom någon höjning av ytvattentemperaturen har inte uppmätts, det är alla ense om.

Jag försökte visa henne en del kopior av diverse artiklar, som jag hade tagit med mig. Det enda svar jag fick var att hon inte läser något, som är skrivet av klimatförnekare. Det blir som en religiös väckelserörelse – man skall inte läsa “djävulens alster”. Den här attityden är den stora svagheten i den skräckpropaganda som förekommer – man läser bara det som stämmer överens med ens egna åsikter, allt annat klassificeras som icke vetenskap.

Hur skall man få inbitna miljöpartister att läsa en blogg som denna?


Svar: Eftersom dessa människor likt flertalet religiösa fanatiker i alla tider förnekat vetenskap torde de vara förlorade. Vi får rikta in oss på vanliga människor som blivit desinformerade av Public Service och andra av klimatreligionens megafoner.
Lars Bern

#12 - - Lennart Bengtsson:

En ökad mängd växthusgaser innebär säkert på lång sikt ( >100 år) ett delvis annat klimat ända tills kolet i en framtid(>1000 år) har blivit assimilerat av hav och vegetation. Huruvida detta på sikt är en fördel eller en nackdel för mänskligheten kan inte lätt avgöras. I vissa områden blir en anpassning till en ny situation kanske nödvändig i andra områden kanske tydliga fördelar. Dessutom är det ganska meningslöst att spekulera över ändringar över så lång tid då man sannolikt har en helt annan och oförutsägbar situation. Det är ungefär som att förutsäga vår tid med utgångspunkt från början av 1900-talet. När det gäller framtiden får man nog var litet av en fatalist men så har det alltid varit. Tittat man i historiens facit har tidigare prognosmakare varit föga framgångsrika. Framtiden kan man varken förutsäga eller planera hur gärna man än vill. De som försökt har bara gjort situationen värre.

Svar: Ja så är det. Det vi har att förhålla oss till är den utveckling vi kan observera och hittills har den stigande koldioxidhalten och lilla uppvärmningen bara varit positiv. Det förhållandet kan givetvis ändras till en sämre utveckling men även till en fortsatt förbättring för livets villkor på jorden.
Lars Bern

#13 - - Adria:

Du nämner Al Gore som vetenskapsförnekare. Jag trodde att Al Gore var starkt engagerad i miljöfrågor. Filmen An inconvenient truth som han gjorde och som jag sett stödjer just dina påstående. Varför hamnade han på din lista över dem som förnekar vetenskapen?

Svar: Den filmen är full med påståenden som just förnekar faktiska vetenskapliga observationer. Den har t.o.m. fällts i domstol för att sprida ret pseudovetenskapliga påståenden. Så Al Gore är nog den största vetenskapsförnekaren i vår tid.
Lars Bern

#14 - - Peter O:

Håller med Bo esq.

Hela skolan är en total indoktrinering, att hela världen håller på att gå under av klimathotet. Har två döttrar som jag envist försöker korrigera vad de får lära sig i skolan. Svårt men det går!

Skolan håller på och massutbildar miljömuppar likt ett löpande band!

En hel generation är förlorad, våra barn.

Fortsätt att kämpa Lars!

#15 - - Olof Hellström:

Bäste Lars !

Det är trist att läsa att Lennart B-n envist håller fast vid hypotesen
om koldioxidens hittills obevisade framtida negativa påverkan på klimatet på vår jord, som det POLITISKT tillsatta FN-organet IPCC förgäves har försökt påvisa trots att man vid åtminstone fem tillfällen har tillämpat bedrägliga metoder för att uppnå beställaren FN:s syften att skuldbelägga oss människor i syfte att skaffa sig enorma ekonomiska resurser att styra världens klimatansträngningar - tyvärr i helt felaktig riktning. Den norska Nobel -kommitteens beslut att tilldela
politikern Al Gore och järnvägsingenjören Rajenda Pachauri sitt Freds-
pris år 2007 föranledde Vår Statsminister Fredrik Reinfeldt att skicka
sin minister Gunilla Carlsson till Oslo med vårt regeringsplan för att
hämta Al Gore för att framträda med ett budskap inför vår Riksdag och
samtidigt träffa vår sjuke professor och fd ordförande för IPCC Bert
Bolin.Som om det inte var nog med de så bjöds Al Gore för samma service
med medföljande Gunilla Carlsson och regeringsplanet för fortsatt resa
till Frankfurt.Norge har som bekant lagstiftat om att klassa koldioxiden som en ohälsosam förorening (!) samtidigt som landet är en av världens största leveratörer av de fossila energiprodukterna olja och
naturgas till andra länder. Av någon outgrundlig anledning är Norge anslutet till vårt system med s.k. gröna elcertifikat,vilket det norska
Statskraft således kan profitera på.
Som en följd av IPCC:s bedrägliga ändringar av sin andra rapport till
FN år 1995 tillkom Kyoto-protokollet år 1997 och en protestlista i
USA som till dags dato är undertecknad av över 30 000 klimatengagerade
personer. En anslutande lista från dito svenskar kanske vore en bra
ide´.
Låt mig avrunda med att citera professor Ole Humlums sammanfattande
uppfattning om klimatfrågan i en av hans senaste månadsredovisningar:
"Thus,the simplest interpretation of the global temperature increase
since 1908 is that it represents mainly a natural recovery from low
Little Age temperatures without clear anthropogenetic impact ".

#16 - - Åke Sundström:

Utmärkt, ett ändringsförslag dock: För upp Klas Eklund till platsen som värste skurk. Därför att han i högre grad än obildade nollor som Rockström och Wijkman talar mot bättre vetande och är en mer sofistikerad bedragare. Han undviker de direkta osanningar två andra två herrarna sprider omkring, utan nöjer sig med att skickligt tiga om de avgörande motbevisen - som han väl känner till. T ex den grundbult i miljösammanhang som kallas PPP-principen och som konkret innebär att ett land som Sverige(med nollutsläpp av CO2) inte har anledning att göra någonting alls för att bekämpa ett eventuellt klimathot. Inte ett ljud om detta i Eklunds bok om klimatet.

Med på listan borde även Stockholmsinitiativet finnas, eftersom denna förening av idel professorer inte har förstått innebörden av sin egen kritik mot växthusdoktrinen. Och som därmed bjuder klimathotets vänner på enkla propandapoäng.

Två andra storskojare borde också platsa i sammanhanget: Marian Radetzki och Nils Lundgren. Dessa två har jämfört klimathotet med en Fatwa, men vägrat dra den självklara slutsatsen att koldioxidskatten måste avvecklas. Eller i vilket fall definieras som en skatt, inte som en miljöavgift. Denna till synes obetydliga skillnad har ett enormt genomslag i samhällsekonomiska kalkyler och är den faktor som håller igång förlustbringande investeringar i bl a vindkraft och järnvägar. En långt farligare duo än den förmente huvudfienden Rockström.

#17 - - Tege Tornvall:

Man kan gruppera folk i sjunkande antal som följer:
a) allmänheten i stort är i god tro = tror på auktoriteter,
b) många borde egentligen veta bättre men gör sig inte mödan eller bryr sig inte,
c) somliga vet egentligen bättre men jamsar med för att de inte bryr sig eller inte vill/törs säga annat,
d) några vet egentligen bättre men jamsar med för att inte riskera positioner och anslag,
e) vissa vet bättre men tjänar mer på att jamsa med och få subsidier, tillstånd etc.,
f) färre vet bättre men har hela sin karriär och utkomst från larmen.
g) kärnan vet bättre men skapar medvetet larmen i egna politiska och ekonomiska syften.
Man kan ganska lätt placera in aktörerna i dessa kategorier. Det yttersta ansvaret vilar på kategori g).

#18 - - Björn Hammarskjöld:

Varför pratar inte experterna om den växthusgas som står för 95 % av växthuseffekten?
Ökar temperaturen så ökar avdunstningen av dihydrogenmonoxid som bildar vita kondensat som reftekterar solljuset och sänker temperaturen som minskar avdunstningen av dihydrogenmonoxid som ökar solinstrålningen som ökar avdunstningen av dihydrogenmonoxid och så vidare.
Ett annat namn på dihydrogenmonoxid är vatten eller H2O. Det är ett självstabilt system med negativ återkoppling. Hur kan då en gas som CO2 som uppgår till omkring 0,03 % av luftens totala volym och har mycket begränsade absoptionsspektra över huvud taget påverka Jordens temperatur?
Det saknas tydligen vissa basala kunskaper i fysik hos dessa våra "experter"
Fick de sina professorstitlar via postorder?

#19 - - Erik :

Låt oss reda ut begreppen lite här. Först har vi väder, något vi inte kan förutsäga speciellt bra. Anta att vi har väderstationer var 50 meter - jorden runt - på fastlandet samt en bit ut från kusterna som sträcker sig minst en kilometer upp i atmosfären samt en ohygglig mängd fler vädersatelliter som är kopplade till ett kuster av superdatorer som besitter en sådan processorkraft som vi i dag inte ens kan föreställa oss. Detta system skulle på sin höjd förutsäga vädret säg ca 14 dagar fram, med felmarginal. Orsaken är att om det blåser 9 meter per sekund, så är det en avgrund mellan 9 meter per sekund och 9 meter per sekund komma 9999999999 osv, osv... Det vill säga vi måste avrunda alla parametrar. Problemet uppstår när vi sträcker ut något över tid, längd, höjd och bredd. Vi måste till slut avrunda.

Sjösätter en barkbåt i en bäck, känner till vindförhållanden, mängden vatten som flyter förbi ner till liter per sekund samt underströmmar, olika djup och ev hinder osv, osv samt gör beräkningar kan vi aldrig förutsäga var vår barkbåt kommer att bli strandsatt om vi gör om försöket gång på gång. Orsak: vi måste avrunda alla givna värden. Detta trots att ett finns ekvationer som kan göra en avrundning av en stor mängd decimaler tillförlitlig.

Klimat är väder över "lång" tid. Jag gör en markering kring lång tid, ty det är skillnad på den "geologiska tiden" och vår uppfattning om lång tid, som är ytterst begränsad. Däremot följer klimatet cykler, historiskt, med viss uppprepning. Min poäng är att vi nog ALDRIG kommer förstå vad som påverkar klimatet för det kan finnas fler parameter vi inte känner till än vad vi känner till samt att alla dessa måste avrundas. Skilj därför på en närmast religiös förställning om att vi tror oss förstå orsaken till klimatväxlingar och mellan ett tvärvetenskaplig förutsägelse med säkerhet. Detta skall man ha i åtanke var gång vi talar om klimat och klimatförändringar. Sedan är det en omtvistlig faktum att klimatet alltid är under förändring men vad som förändar det (hur den komplicerade växelverkan går till) och möjligheten att förutsäga till vad är inte samma sak.

#20 - - Ove Svidén:

Tack Lars Bern för din ansvarsfulla omvärldsbevakning.

Upp