Tvåstegsbomben inom migrationspolitiken

 

Alla personer i Sverige som är räknekunniga är idag överens om att invandringen till landet ganska snart når den punkt där myndigheterna inte har någonstans att placera alla som kommer. Än mindre kommer man att klara integrationen i samhället. Det finns faktiskt några räknekunniga kvar trots den usla skolan. Jag börjar dock på allvar undra om räknekunnandet är tillräckligt inom den politiska yrkesklassen med tanke på deras ofta klena utbildning.  Massinvandringen är en tidsinställd bomb som snart briserar i ansiktet på ansvariga politiker och det svenska folket.

Senast slog den kända miljöpartisten Bertil Torekull larm och menade att invandringen inte kan fortsätta som hittills. Hans förslag är att tillfälligt stoppa invandringen för att skapa rådrum för att kunna forma en mer realistisk politik. Han skrev att det är dags att vakna upp ur drömmen att vår allmänna blågula medmänsklighet räcker för att lösa problemen då ett litet land ska assimilera och harmoniera en befolkningstillväxt på flera hundra tusen invånare på rekordtid.

Dessvärre innehåller dagens politik ytterligare ett fenomen som på sikt kan bli väl så problematiskt. En oproportionerligt stor andel av de som invandrar är män, vilket i år medför att för första gången kommer landet att få fler manliga än kvinnliga innevånare. Orsaken till detta är att per 100.000 invandrade så är det ca. 15.000 fler som är män. När det gäller det som kallas ensamkommande barn, så rör det sig idag ofta om ca. 80% unga män. Skillnaden i ålder och könsfördelning är stor om man jämför med t.ex. flyktingströmmen under världskriget

En btydande andel av invandrade unga män kommer ifrån klanmiljöer där man mycket ofta gifter sig inom klanen, inte sällan med släktingar. Bl.a. har vi på senare år sett upprepade exempel på de konflikter som detta skapar i det sekulära svenska samhället i form av s.k. hedersvåld. De här vanorna medför ett betydande inslag av inavel i bakgrunden hos många unga invandrare. Inom vetenskapen är det väl känt att inavel ofta leder till olika handikapp med bl.a. påverkan på avkommans begåvning. Det är sannolikt ingen vild gissning att det fenomenet kan vara en av några förklaringar till att främst många av de invandrade pojkarna får stora problem i skolan.

Kombinationen av ett stort överskott av unga män och en betydande utslagning av många av dem redan i skolan är en farlig mix. De får helt enkelt svårare att skaffa sig ett anständigt jobb som de kan försörja sig på och många av dem kan inte hitta någon flicka att dela sitt liv med. Detta blir nog lätt inkörsporten till en kriminell bana där man försöker kapa åt sig en liten guldkant i tillvaron genom brott.

Svårigheten att skapa en stabil god relation till en flickvän blir därtill grogrund för att dessa testosteronstinna killar tar för sig genom att begå våldtäkter. I det senar fallet saknar de de sociala spärrar som i stor utsträckning finns inom den infödda befolkningen. Killarna kommer ju ofta från kulturer där kvinnor som uppträder utmanande är helt tillåtna villebråd.

Den snabbt växande skaran unga invandrade män som misslyckas i skolan och inte kommer in i samhällsgemenskapen, är enligt min mening en tickande bomb inom den snart briserande bomb som den totala volymen för invandringen redan utgör. Det snabbt ökande antalet våldshandlingar och mord som begås i våra invandrartäta förorter är ett bevis för att situationen snabbt blir ohållbar.

Det skulle vara intressant att få veta hur ansvariga politiker tänker hantera det här problemet? Tänker man som vanligt sticka huvudet i sanden för att som strutsar slippa se hotet?

Demokrati | integration, migration | |
#1 - - Bonicivis:

Jag kan räkna. Och kommer fram till exakt samma slutsats som du gör i denna bloggpost Lars. Jag antar att de flesta med en adekvat naturvetenskaplig utbildning kommer fram till samma resultat. Dessvärre verkar vår politikerelit inte ens kunna de mesta basala räknesätten. Eller, så är strategin att valla in röstboskap åt vänstern. Lika illa vilket som. Jag rekommenderar senaste avsnittet av podcastern Borgarbrackorna med Rebecca Weidmo Uvell och Jenny Sonesson. Lyssna och förfäras.

http://www.borgarbrackor.se

#2 - - Lennart Bengtsson:

Det är svårt att hitta en period i den svenska historien med en regering som verkar mer hjälplös och oförmögen att göra något åt landets tveklöst mest allvarliga problem. Man får söka sig tillbaka till Gustav IV Adolf och hans dokumenterade otillräcklighet. Honom hade man dock ändå möjligheten att avsätta. Det som gör det ännu värre är att regeringspartierna förefaller dela denna oförmåga med de flesta av landets oppositionspartier. I dagens intervju med vänsterledaren fick vi t ex höra att klimatet var landets viktigaste problem och där regeringen gjort alldeles för litet! Och detta i ett land som assimilerar mer koldioxid i den svenska skogen än det relativt lilla som släpps ut från i huvudsak biltrafiken. Det vore bättre om han kunde ha ett ord med sina gelikar i det kinesiska kommunistpartiet där utsläppen även per persona vida överträffar de svenska bruttoutsläppen!

Om inget snart görs kommer förmodligen Sveriges grannländer börja överväga visumtvång för att inte också de skall dränkas i floder av våld och socialt förfall som är en följd av en invandringsvolym och en slapphet som helt förlorat kontakt med verkligheten. Utländska turister som läser om allt våld kommer snart att dra sig för att komma hit. Snart blir det bara romer som kommer att sitta utanför NK och inga förmögna turister som går genom dörrarna. Om det fanns en gnutta av förnuft skulle man givetvis prioritera invandring från länder med välutbildade individer (som Kanada och Australien) vilka kunde bidraga till att förbättra bristen på kunniga experter i stället för människor utan rimlig utbildning och med föga eller ringa möjligheter att lyckas i ett land som Sverige där enkla arbetsuppgifter inte längre finns eller längre behövs. De kommer att tvingas leva i ett gettoartat utanförskap utan arbetsmöjligheter där de snart kommer att känna sig olyckligare än de gjorde i sitt hemland med risk för kriminalitet eller religiös fanatism. Man kan knappast föreställa sig något mera galet och man börjar förstå att partifolket är livrädda för ett nyval.

#3 - - Klara Fransson:

Än en gång, politikerna är väl medvetna om utvecklingen. Men de drabbas inte eftersom de bosätter sig så långt från förorten som möjligt.

Att mångkulturen inte fungerar har bevisats otaliga gånger, bl.a. av Professor Thomas Sowell:

https://www.youtube.com/watch?v=9ESlS2jrhXY

Den s.k. mångkulturen och mångfalden är bara det gamla vanliga "söndra och härska". Man vill bryta ner den europeiska kulturen via massinvandring. Detta är ett uttalat mål som uttalas tydligt i denna intervju.

https://www.youtube.com/watch?v=MFE0qAiofMQ

Krav på massinvandring och mångkultur ställs på i princip alla länder utom ett, nämligen Israel där det istället finns nästintill "raslagar" som reglerar deras invandring och flyktingmottagande vilket dokumenterats i bl.a. denna dokumentär.

https://www.youtube.com/watch?v=dPxv4Aff3IA

Detta är fakta och inga myter.

#4 - - Солжени́цын:

Hahaha....ja vad ska jag säga...??

Idag är det nog tvärtom vad du påstår. Svenska unga män får lära sig att vara feminister. Samtidigt vill svenska tjejer trots allt ha en man, inte en feminist. Då tyr de sig till de tuffa "araberna" som "pekar med hela handen".

Samtidigt pumpar staten och makten ut propaganda att det är mycket bra att vi blandar oss mellan raserna. Det är högsta mode att göra så.

Pojkar från MENA har tidigare utveckling än svenska pojkar. Det handlar om allmän utveckling, könsmognad, testosteron, muskler, o.s.v. Resultatet blir att de framstår som mer "manliga" än sina motsvarande etniskt svenska killar i tonåren. Visserligen kommer svenska killar ikapp men vad hjälper det då man ändå har förlorat propagandakriget i media och dels förlorat fem centrala år och sedan ändå är programmerade att bli "feminister" när man väl fått sin testosterondusch.

Det är det svenska feministiska samhället som gjort att Sverige går utför. Ingen försvarar Sverige. Ingen står upp. Ingen protesterar. Vi är ett matriarkat som håller på att sjunka p.g.a. avsaknaden av Cojones.

Rättelse. Det är de unga svenska killarna som idag därför det är "synd" om. De flyr väl in i sina dataspel för att slippa eländet. Världen utanför verkar inte riktigt gilla dem. Varken samhället eller tjejerna. Skulle de mot förmodan mopsa upp sig dröjer det inte en sekund innan de anklagas för att vara rasister.

#5 - - Cosmik Debris:

Känner ytligt två kurdiska män och båda är kusingifta. Min erfarenhet av inavel/kusingifte bland kurder är således hundraprocentig. Om någon nu beskyller mig för anekdotisk bevisföring bör man också bevisa motsatsen. Tills dess är mina erfarenheter inte anekdotiska utan mina erfarenheter (vilka skulle jag annars ha?). Dessa har jag full rätt till. Än så länge!

I det längre perspektivet (15-20 år) utesluter jag inte inbördeskrig eller åtminstone ett permanent inbördeskrigsliknande tillstånd i Sverige. Demografiskt och socialt har de senaste årens regimer skapat ”goda” förutsättningar för det.

Att dessutom den medeltida, antidemokratiska och yttrandefrihetsfientliga religionen (läs politiska ideologin) islam tillåts sätta dagordningen och flytta fram sina positioner tjänar självklart inget sekulärt samhälle väl. Inom fem år börjar vi sannolikt se allvarliga problem med islam som kommer att splittra Sverige.

Med det enorma inflödet av muslimer kommer självklart ovillkorliga krav att ställas på t.ex. skolsystemet att det skall anpassas till islam. Och dessa krav kommer lika självklart konflikträdda regimer att gå till mötes. Om ingen vågar sätta ned foten vill säga!

Fråga: Har dagens beslutsfattare inga barn eller barnbarn att tänka på?

#6 - - Peter L:

Jag har svårt att tänka mig att våra politiker är helt immuna mot relevant information framförd av vederhäftiga, respekterade vetenskapsmän och forskare.
Jag tror man släppte ut anden ur flaskan och nu vet man inte hur man ska få in den igen.
Fredrik R. tog godheten som argument för att krossa SD med ökad invandring, han öppnade medvetet den dörren för kulturmarxister inom media, de har sedan dess konsekvent utbildat svenska folket i godhet.
När nu situationen inom invandringsindustrin och samhället blir alltmer kritisk och politiken med nödvändighet måste ändras, vet man inte hur man skall presentera detta för väljarna utan att framstå som onda, cyniska mördare.
10 års indoktrinering i godhet går bara inte att få ogjord i en handvändning.
Det krävs politiskt fingertoppskänsla, mod och en stor portion suicidal mentalitet för att nu gå ut och framföra sanningen om den politik som förts sedan Bengt Westerbergs dagar.
Ingen svensk politiker idag har dessa egenskaper, alla väntar på att situationen skall lösa sig själv.
Någon yttre händelse som kan ge alibi för en ändring av politiken, tills det sker har politiken gått i baklås.
Det är skrämmande att se hur otroligt fel det kan bli i samhället när politiker och media tillsammans driver en agenda, svensk intelligentia har inte tagit sitt ansvar och på ett tidigt stadium informerat om konsekvenserna av den förda politiken.
Det är för mig omöjligt att begripa hur intelligenta, bildade människor med integritet och förnuft kunnat åse den gigantiska förändring Sverige genomgår utan att ha väckt debatt om detta i ett mycket tidigt stadium.
Några försökte genom Luciabeslutet kontrollera invandringen, Bengt W. öppnade dock återigen, med Carl B.s tillåtelse, dammluckorna för invandringen.
Dessa har sedan dess stått vidöppna.
När inte flyktinginvandringen räckte till för politikernas godhetsiver började man muta folk i Syrien och Somalia med all inclusive för att attrahera större mängder människor.
Masshysterin, cynismen och förtrycket av oliktänkande för direkt tankarna till mellankrigstidens Tyskland.
Tanken att Sverige skulle bli ett mångkulturellt samhälle blev lag under Palmes dagar utan att ha debatterats eller prövats i val.
Det är svårt att tänka sig ett dummare och mer cyniskt sätt att genomföra detta beslut än det som pågår.
Den helt överskuggande meriten hos dem som invandrar till Sverige är att de INTE är svenskar!
Mångkultur hade kunnat införas på ett naturligt sätt, men det hade tagit några hundra år och det hade tydligen politikerna tid med.
Med nuvarande politik far så gott som alla illa, invandrarna som kommer till ett land där de tvingas leva av samhällets resurser med mycket låg möjlighet att integreras eller bli delaktiga i det svenska samhället, deras egen kultur är oftast omöjlig att integrera i ett modernt, teknologiskt, sekulärt samhälle baserat på kristna värderingar och demokrati. Vi svenskar som med undran och förskräckelse ser vad som sker omkring oss.
Vi har av media blivit lärda att vi är goda, givmilda och världens samariter samtidigt som vi kan se att vår godhet inte på något sätt hjälper de nödlidande, snarare tvärtom.
Vi är alla kanonmat i politiska idealisters kamp mot det borgerliga välfärdslandet lagom med sin sovande befolkning, denna kamp förs både från vänster och höger.
Naturligtvis är invandrarnas barns situation helt hopplös, de saknar det svenska språket, utbildningen de inte kan tillgodogöra sig p.g.a. brister i språket, problemen de får med dubbla kulturer och värderingar, lojaliteten mot sina föräldrar och dessas värderingar, arbetslösheten p.g.a. strukturen på den svenska arbetsmarknaden. Hur kan någon tro att dessa ungdomar någonsin skall kunna känna samhörighet och lojalitet med Sverige?
Varje dag blir de påminda om att de inte är önskade i samhället, de är endast här för att fylla ett godhetsbehov hos politiker och media.
Deras liv är ett liv i fängelse utan murar, och detta vet både politiker och media, men de kan inte backa från den politik de fört och som de kanske tror är god. Det kulturprob

#7 - - Lars:

De primära orsakerna till dagens invandringspolitik är inte de uppgivna skälen- solidaritet, humanitet - utan skälet är att man vill knäcka välfärdsmodellen.
Tillräckligt många kommer inte kunna försörja sig då sysselsättninggraden hos invandrare är ca 60% i relation till ca 80% för infödda svenskar.
Krävs massor av bidrag.
Lägg därtill olika typer av kulturella motsättningar ex vis syn på kvinnors rättigheter m.m.
Enkel matte typ åk 7.
Visst kan politikerna räkna.
Syftet med invandringen är att knäcka sosse välfärden för att övergå till
nattväktarstaten.

#8 - - Tom Dahl:

Återigen kommer fakta att benämnas som rasism och dålig människosyn

87% verkar acceptera vår samhällsutveckling och sover därför vidare.

#9 - - Peter L:

Det här är nog en aning OT.
Men jag undrar vad som sker med svensk elit som besöker de Bilderggruppsmöten som anordnas. De åker dit som relativt normala människor och åker därifrån helt frälsta på iden om multikultur. De åker dit på uppdrag av Sverige, och därifrån med missionen att förändra Sverige i multikulturell riktning.
Vad är det som sker på de där mötena? Är det någon form av hypnos eller utbyte av delar av hjärnan.
De sitter så fast i sin nya lydnad mot den internationella eliten att de hellre riskerar politiskt självmord här än de ger upp sin mission för multikultur.
Maken till effektiv påverkan är svår att tänka sig, de blir fullständigt lojala mot deras nya uppdragsgivare och överger direkt det uppdrag vi svenska väljare gett dem.
Multikultur är en ideologi som i första hand drivs av Peter S. den har aldrig bevisats fungera någonstans på jorden, den leder i alla de länder den praktiseras till oro och splittring. Den är själva antitesen till iden om det harmoniska samhället med gemensamma värderingar, den plattform som genom årtusenden varit människors och sociala djurs naturliga tillstånd.
Som sagt, vad sker med svenskar som besöker dessa möten?

#10 - - Björn Törnvall:

Hej Lars, läser med stor behållning dina krior och känner oftast igen mina egna tankar och farhågor i det du så träffsäkert beskriver.Håller även med dig om det mesta i denna betraktelse, men tycker tyvärr att du "kör i diket" när du ger dig in på genetiska teorier. Det finns flera andra och troligen viktigare faktorer än just genetiken, som förklarar att många invandrare får och har för framtiden i Sverige allvarliga problem redan i den svenska skolan. En sådan "dikeskörning" riskerar hur "vetenskapligt" grundad den än är, att skrapa på förtroendet för en i övrigt mycket läsvärd, insatt och befriande frispråkig författare till bloggen Anthropocene.

Svar: Självklart finns det fler faktorer som bidrar till problemet, men att blunda för de problem som inavel skapar är att sticka huvudet i sanden. Genom en överdriven mångkulturell tolerans riskerar man att permanenta klankulturen och dess dåliga sidor även här i Sverige. Skulle vara intressant att höra din uppfattning om vilka faktorer som är viktigare?
Lars Bern

#11 - - Observator:

Lars Bern undrar hur ”ansvariga politiker tänker hantera det här problemet”. En synpunkt på detta är väl att det inte finns ansvariga politiker. Sedan länge har det pågått en förskjutning i politikernas bakgrund. Tidigare verkade de mest bestå av människor, som sysselsatte sig med politik efter det att de tjänat sina ”dra-åt-helvete-pengar” eller möjligtvis ärvt dem. Numera verkar politik i mycket större utsträckning vara en födkrok. Och då blir politikerna medias gisslan. Och medierna har ju hela tiden vuxit i betydelse för opinionsbildningen. Om medierna startar ett drev, så är det slut med karriären och födkroken. Du kan inte värja dig. Under de senaste årtiondena har medievärlden dominerats av ett par tre stora privatägda mediehus och public service. De som arbetar inom media måste idag hålla sig anställningsbara inom båda sfärerna – det kan man bara om man går på skrå genom den extremt trånga åsiktskorridoren. Min undran är: hur skapades åsiktskorridoren?

#12 - - Eschaton:

Så sant! Till detta kan läggas att många som kommer har erfarenhet av krig. Det har historiskt varit en grogrund för gangsterverksamhet.

Titta till exempel på USA där Hells Angels och italiensk och irländsk maffia har sådana rötter.

Jag tror våra politiker och vår media-elit har skapat ofantliga problem för oss.

#13 - - Jan Ivarson:

Sverige lägger grunden för att bli Nordens Kosovo.

Risk för inavel och låg utbildning leder till landets fördumning. Denna medför oförmåga att studera, ökad brottslighet och lägre BNP per capita. Överskottet på unga män kommer leda till ytterligare invandring av unga kvinnor, när de ensamkommande barnen söker partner.

Politiker talar om vikten av att ungdomar studerar för det är med högt kunskapsinnehåll vi kan bevara vårt välstånd. I verkligheten gör politikerna tvärt om. Skolan är i förfall och utanförskapsområdena blir fler i takt med att landet fylls på med fler oanställbara med ingen eller låg utbildning.
Hur lång tid tar det att göra personer produktiva som nu behöver undervisning i hur vattenkranar fungerar?

Landets gränser är sedan några årtionden till för att inringa skattebetalarna medan de står vidöppna för folk med okänd identitet från hela världen för få del av vårt vittrande välstånd.

Kan det vara så att konflikter och låg levnadsstandard i länder folk flyr från, beror på värderingar i dessa länder? De inför vi nu och de leder rimligen till liknade problem här. Skolans förfall är ett första område, därefter kommer fler att följa.

#14 - - Ulf i Gårdlösa:

Är det så att inte ens artikelförfattaren vågar gå ut med sitt namn????

Svar: ?????
Lars Bern

#15 - - Staffan Kjellin:

Tragedin blir inte mindre av att det bllir ett socialt tryck från föräldrarna att tonårspojkarna skall lämna sitt land för att söka lyckan i Sverige. Genom anhöriginvandringen har övrig familj sedan möjligheten att komma hit.

Ofta har familjen i ursprungslandet samlat ihop, lånat i hop att kapital för att sonen skall bredda vägen för familjens senare immigration till Sverige. Den ensamstående har trycket på sig att han måste lyckas i det nya hemlandet för att inte sätta familje i hemland i skam och misär, genom att så mycket kapital satsats på den ivägskickade tonåringen.

Det här är en aspekt som aldrig beaktas i den svenska immigrationspolitiken.

Jämrför med hur svenskarna gjorde i början av 1900-talet när de utvandrade till Amerika. Det talas ofta om den förr så kände visdiktaren från Dalarna, Dan Andersson,. Han skickades av sin far i Saxdlen (utanför Ludvika) som 17-åring ensam till Amerika för att recognisera om det fanns en chans för familjen att komma efter. Den resan var ju inget som Dan Andersson önskade. Han hade aldrig varit utanför byn tidigare. Men pappa krävde denna insats av sin 17-årige son för familjens skull.
Jämför med den kände visdiktaren

#16 - - Lasse:

Lyssnar på godmorgon världen och en rapport från Medelhavet behandlande migrationen över havet-en tragedi.
"är du svensk-det är dit vi vill!" Säger en Somalisk ung man.

Tänk vilket hopp han ställer till vårt samhälle. Vi borde vara stolta som har detta rykte i världen.
Ett rykte värt att försvara!
Det goda samhället även för somalier!

Men detta är omöjligt för oss som kan räkna!

#17 - - Jan Ivarson:

SVAR TILL # 10 och # 14.

Är nu pensionär men under mitt arbetsliv var jag konstruktör för inomhusklimat, ett område som misshandlats för att vara prutmån till förmån för marmor i entrén. Några byggbolag anlitade gärna andra än mig för att få låg kvalitét, men kom till mig när de hamnat i tvister. Det gick så långt att jag myntade ett uttryck som lär citeras än idag: ”Det undermåliga har blivit standard.”

Detta gäller inte bara i tekniken utan även i politiken och i det offentliga samtalet. Vissa frågor har i praktiken blivit så kontroversiella att vi undviker att tala om dem. Inavel är ett sådant ämne. Orsaken är att det för tankarna till destruktiv raspolitik i det förflutna.

Nr 10 Björn Törnvall

Törnvall tycker det är dikeskörning att skriva om konsekvenser av inavel, trots att inavel är ett välkänt problem. Huruvida det påverkar avkommornas intellektuella kapacitet vet jag inget om men jag tror risk finns. Därför är det en fråga som öppet måste få diskuteras.

Ett annat område som massmedia och vissa grupper begränsat i det offentliga samtalet är homosexualitet. Homosexualitet är ingen sjukdom upprepas det ständigt i media. Det håller jag med om, men ingen vågar ställa frågan om det är en missbildning, ungefär som harmynthet eller medfött hjärtfel. Det är bra att homosexualitet avdramatiserats och att de som har egenskapen inte utsätts för trakasserier, men vi måste få diskutera frågan på ett sansat sätt, när de själva anstränger sig för att föra ut den.

Ett tredje område man inte vågar lyfta är om det finns plats för ett kringresande folk i Europa.
Hur skall de resandes barn kunna gå i skola, lära sig landets språk och kultur om de ofta byter uppehållsort och land? Hur skall de vuxna kunna få arbete och försörja sig med sådan livsstil?
Är det inte just detta beteende som orsakar resandefolkets problem och utsatthet?
Varför hör vi aldrig politiker diskutera hur de vill lösa det grundläggande problemet?

Nr 14 Ulf i Gårdlösa
Man kan utgå ifrån att Lars Bern är författare till artiklarna i hans blogg om inget annat namn anges. Ulf i Gårdlösa är inget namn.

#18 - - Björn Törnvall:

Hej Lars,

du vill höra vilka faktorer jag anser är viktigare än genetiken. Min motvilja mot att använda detta argument, tycker jag inte är att "sticka huvudet i sanden";

Bristande föräldraansvar och kontroll, språkfrågan,dåligt ledarskap i flumskolan, bostadsbristen, boendesegregationen, "den svenska modellens" ovilja att underlätta för anställningar till lägre löner och bristen på tydliga och snabba signaler från samhället, tror jag är mer giltiga orsaker till problemen för de unga, än eventuellt förekommande inavel.

Hopplösheten inför en "normal" utveckling med arbete och bostad gör att kriminaliteten, som du skriver, ses som enda utvägen till snabba cash hos alltför många. Håller med dig om, att klanfrågan är en av de viktigaste förklaringarna till varför vi ser det ökade antalet våldshandlingar och mord i våra förorter just nu.

Svar: Vi är säkert ganska eniga, i botten på allt detta ligger klankulturen och det svenska samhällets toleranta handfallenhet mot de problem den skapar. Se inte minst hur sniket det svenska etablissemanget behandlar Sara Mohammads kamp mot hedersvåldet.
Lars Bern

#19 - - Lasse:

#16 forts: Alla som säger sig ha en human inställning till migrationen bör nog ta den katastrof som idag sker på Medelhavet till sig och fråga sig om detta ingår i den inställningen.
Själv vill jag se en snabb förändring genom att signalera bättre till de Somalier mfl som har fått ett motiv riskera livet på sjön. Det håller inte att passivt se på!

#20 - - Anders Nilssson:


En enkel sökning på nätet leder fort till en artikel
om Genetical disorders in the Arab world. I fokus: kusingiften
som gynnar recessiva gener, och ålderstigna föräldrar.
Den medicinska forskningen bekräftar helt Berns resonemang.
I Saudiarabien har införts genetisk screening av äktenskap

#21 - - clas Persson:

Nedanstående skrev jag med anledning av Peter Wolodarskis undran för några dagar sedan då han ställde sig frågan hur Reinfeldt och Borg kunde så besinningslöst bidra till försvarets nedrustning. Jag tror att den förklaringsmodell jag här anger mycket väl går att applicera på invandringspolitiken också, här kommer texten:

Om man går in försvarsmaktens hemsida och tittar på vad dess uppdrag egentligen är, så kan man i stora drag konstatera att uppdraget består i :”Försvarsmakten ska i första hand värna Sveriges värden och intressen”. Att det så klart framgår att det är de svenska värdena som i första hand skall värnas är riktigt intressant. För då kan det finnas en förklaringsmodell till Reinfeldts och Borgs agerande. Nämligen deras syn på de svenska värdena. Förmodligen ansåg och anser de att det inte fanns eller finns några specifika svenska värden att värna. Med det antagandet i sin hand så faller också andra underligheten på plats. Nämligen Reinfeldts hämningslösa pläderande för i princip öppna gränser. Det vi tidigare uppfattat att vi ska ha ett försvar till har överspelats av Reinfeldts syn på just invandringsfrågan. Landet översvämmas av hundratusentals människor med helt andra värdegrunder än de svenska. Tiotusentals människor som inte kan styrka sin identitet väller in i landet. Alltså så tillåts allt det ske som vi tidigare hade ett försvar till för att motverka.
Reinfeldt har vidare klart deklarerat vad han står i frågan genom att hänvisa till alla de enorma obefolkade landområden landet är i besittning av.

Kan Reinfeldts agerande i försvarsfrågan klarare förklaras? Jo, det kan finnas en annan förklaringsmodell och den består i att Reinfeldt faktiskt inte riktigt har haft koll på med vad han egentligen sysslat. Det vill säga att hyser en avsevärd bildningsbrist och då främst då det gäller historien. Alternativet är att Reinfeldt faktiskt inte är så smart som många tror, det skulle kunna vara tvärt om".

#22 - - Bemgt-Ove Högström:

Detta är både rätt och tänkvärt. Tyvärr är det inte bara politiker som inte kan räkna. Många inom Regeringskansliet och en del generaldirektörer är av samma skrot och korn.
Mikael Sjöberg GD för Arbetsförmedlingen säger "För att vi skall klara välfärdens finansiering behöver vi få hit upp emot 100 000 nya invandrare per år". Har vi inte stor arbetslöshet här i landet.
Läs DN 2015-03-18 sid 6. Där beskrivs de som styr i Regeringskansliet.
Personer som styr och ställer utan att behöva ta något ansvar. När ministrar "Kör i diket" då skyller man på regeringskansliet eller stadsrådsberedningen.
Jag var för många år sedan chef för ett företag och vi hade ett antal Lankeser som jobbade på fabriksgolvet (det var en bra arbetskraft). En dag ringde man från dåvarande Invandrarverket och ville att vi skulle ta emot fler från Srilanka. Jag frågade om det var lankeser eller tamiler. Myndigheten far helt oförstående till min fråga. De som de ville att vi skulle anställa var tamiler. Jag sade då att vi var helt ointresserade av dessa. Jag fick en ytterst syrlig kommentar om min inställning. Jag avslutade samtalet med kommentaren "att kan de inte komma överens i sitt hemland så kan det mycket väl bli konflikter dem emellan även här på vårt verkstadsgolv".

Bengt-Ove Högström

#23 - - B-E Johansson:

Om man flyttar MENA hit får man MENA här; svårare behöver väl analysen inte vara. Fråga valfri femåring

#24 - - Observator:

#17 Jan Ivarsson
Det som känns rätt säkert att hävda är väl att homosexualitet inte är naturens ”avsikt” vad beträffar människosläktet. Men de som hävdar att könet är en social konstruktion kan kanske på något sätt också ha rätt. Men då bör väl detta innebära att man genom social ”omprogrammering” skulle kunna bringa konstruktionen i samklang med naturens ”avsikt”. Och att hävda att det sociala beteendet är genetiskt betingat vore väl att rehabilitera skallmätarna på Statens institut för rasbiologi?

Svar: Det är nog så i hela naturen att den sexuella läggningen har en viss normalfördelning och att detta inte bara gäller människor. Att det finns avvikelser har bevisligen inte lett till att arten avtagit, snarare tvärt om.
Lars Bern

#25 - - Folke Lidén:

Ett problem är politikernas bristande bildning och utbildning.
En undersökning, liknande PISA, vore på sin plats i riksdagen.
Ett ännu större problem är det förakt för Sverige och Sveriges befolkning som uppstått i kölvattnet på den gränslösa solidariteten.
Lennart nämnde Gustav IV Adolf. Förvisso en regent som nära nog förde Sverige till utplåning. Han avsattes.
Vad gäller en ännu större katastrof för Sverige, Reinfeldt, bekymrar det mig att ingen (såvitt jag vet) gjort upp räkningen med honom - Läs Sågat honom vid fotknölarna.
Den nuvarande regeringen kanske faller på sin inkompetens. Föga tröst.
Ingen vill ta över. Ingen vill ta itu med Sveriges största problem - Massinvandringen.

#26 - - Peter L:

@ 22,Mikael Sjöberg är en intellektuellt undermålig streber som vet hur man behagar överheten.
Tyvärr finns det ett inte föraktligt antal av dessa i vår samhällskropp.
Vi kan dock inte klandra dem för deras framgång, ansvaret ligger hos dem som belönar detta beteende och oss som återkommande väljer dessa.

#27 - - PFEP:

Jag är en pensionerad timmerman och kan räkna ganska väl, sånt hör till yrket.
Det behövs enbart papper och penna, plus lite statistik, för att konstatera att Sverige idag är i en utförsbacke, båda ekonomisk, socialt och demografisk.
Detta håller inte på långa väger och för min del tror jag det redan är för sent, det finns redan så många etnoreligiösa problemområden, att Sverige knappast kommer genom detta i lugn och ordning.
Vad tror ni det kommer hända den dagen bidragen sinar?
Bara fantasin sätter gränser.

#28 - - Alexander:

Ju bättre utbildning man har desto mer indoktrinerad är man i mångkulturalismen. Jag vill säga att hög utbildning är en garant för bristande verklighetuppfattning och förmågan att räkna på fingrarna...

Svar: Ja självklart i ett samhälle med den svenska skolan, men det gäller knappast på andra håll i världen.
Lars Bern

#29 - - tipp:

Vi kommer att få många dåliga regeringar till innan det blir bättre. Politiken ha degenererat i så stor utsträckning att det inte längre finns något kunnigt folk som är intresserade av att ge sig in. Möjligen börjar någon förhoppningsfull men slutar ganska snabbt. Följden blir att politikernas handgångne män och kvinnor i verk och styrelser också är dåliga. De är effektiva jasägare men dåliga arbetsledare. I allmänhet börjar statliga och kommunal chefers tjänster med att de går på chefskursen, senare sätter de igång omorganisation, sen har tre år gått, en ny chef kommer och karusellen är igång igen. De anställda bryr sig inte längre så mycket. De gör som vanligt och väntar på nästa omorganisation. Allt detta förstärks av att den "tredje statsmakten" består av en massa okunniga ordekvilibrister, och att politiken, massmedierna och kommunikationsbyråerna är kommunicerande kärl med uppgift att badda folket i den politiskt korrekta lösningen.

#30 - - Observator:

#24 betr. Lars Berns svar.
Att det i hela naturen skulle råda ”en viss normalfördelning” vad avser den sexuella läggningen låter intressant. Enligt wikipedia har ett typiskt fullständigt honungsbisamhälle 1 hona, som kan få avkomma, 200 till 300 drönare, som befruktar honor från andra samhällen (undvikande av inavel?) och minst 10.000 arbetsbin, som är sterila honor. Om de senare får några vårkänslor fann jag inget om, men de får nog göra sig riktigt vackra i en stenhård konkurrens för att intressera någon drönare, om de skulle drabbas av vårkänslor och inte är homosexuella. Men att tala om att det i naturen skulle finnas en normalfördelning låter djärvt. Å andra sidan, om vi människor skulle ha binas normalfördelning, så skulle det väl vara pigsamhällets våta dröm!

Svar: Vi skall nog jämföra oss med övriga däggdjur och inte med insekter.
Lars Bern

#31 - - Fd neokonservativ:

Den politik som drivs i västvärlden - byggd på en politisk-ekonomisk grund med rötterna i monetarismen - syftar till att avveckla upplysningsarvet och den västerländska civilisationen.

Det sker med monetära lösningar som förstör det civila samhället, förstör kapital och förstör ekonomisk planering.

Återinförandet av L'ancien régime avvecklar friheter och rättigheter som vi lärt känna dem. Importen av troende människor syftar till att demografiskt och kulturellt utplåna västerlänningarnas förmåga att tradera vidare västerländska idéer och kultur.

De neo-konservativa är arga därför människan har trotsat Gud. Nu ska klockan dras tillbaka och vi är snart där. Titta på USA, den sista vitala spillran kvar från upplysningen, landet går inte att känna igen.

#32 - - Göran:

Ganska tufft att starta en artikel med att påstå att politikerna inte har en låg begåvningsresurs och sedan själv leverera lite fördomsfulla påstående om vissa invandrade män.

De flesta kulturer gifter sig med medlemmar ur sin egen kultur. En pojke från t.ex. en klankultur har inga problem med att finna en flicka. Hittar han inte henne i Sverige hittar han flickan i föräldrarnas och släktingarnas hemland. Det är även så att klan-flickor i Sverige har hög status eftersom ett giftemål med henne öppnar upp en massa förmånliga dörrar i Sverige och vice versa.

Att dra upp väldtäkt som en orsak av få flickor att gifta sig med, var något nytt. Undrar om det finns något som helst stöd i forskningen om det?

Dessutom startar kriminella sin bana i 9-11 års ålder. Lite innan de har blivit utslagna i skolan eller ens fattat att de inte får ett ordentligt jobb i framtiden.

Svar: I Norge där man inte är så skrämda av en etablerad politisk värdegrund som i Sverige finns tydlig statistik över vilka som begår flertalet gruppvåldtäkter. Jag tycker sambanden är alldeles för tydliga för att bara avfärdas med att det skulle vara fördomar.Jag har inte skrivit "att politikerna inte har en låg begåvningsresurs" som du skriver. Jag ifrågasatte bara deras kunskaper i vanlig räkning. Mitt påstående är lätt att kolla genom att jämföra utbildningsnivån hos dagens politiker med tidigare generationer.
Lars Bern

#33 - - Tege Tornvall:

Att som många svenska flickor och kvinnor klä sig utmanande uppfattar många som en rättighet och ett uttryck för individuell frihet, värd att respektera. Men det är i praktiken en provokation redan för många med rent svensk kultur. Än mer för invandrare från kulturer där kvinnor uppträder mer diskret.

Svenska feminister må hävda enskilda flickors och kvinnors rätt att fritt välja sin klädsel och framtoning. Men "som man är klädd blir man hädd". Det är faktiskt skillnad mellan att alltid och överallt uppträda i T-tröja och säckiga, slitna jeans och att anpassa sin klädsel efter tillfälle och omständigheter.

Badkläder har man på badstranden, jeans (om alls) på fritiden på landet och proper klädsel i arbetet och sällskapslivet. Bar midja och nakna lår i stads- och offentlig miljö uppfattar knappast män i allmänhet som en vädjan om integritet och respekt. Och skilsmässa i midjan och synligt kalsongmärke vittnar inte om respekt - varken egen eller från andra.

Dessa ord får jag säkert äta upp från många håll. Men jag står för dem!

#34 - - Krista:

Det värsta är att media i stort är med på tåget och vinklar alla diskussioner till att allt annat än massinsläpp är rasism.

#35 - - Tege Tornvall:

Om alliansen totalt, dess enskilda partier samt även S i god tid före valet hade insett och erkänt flykting- och invandrarproblemen och utformat en vettig politik för att hantera dem, hade de säkert vunnit minst hälften av SD-rösterna.

Då hade vi sluppit nuvarande låsta parlamentariska situation med den handlingsförlamande demokratiöverenskommelsen (DÖ) och fått en allians- eller S-ledd regering utan verklighetsfrämmande MP- och V-påverkan.

Särskilt alliansen har i detta svikit sina väljare och släpper nu fram en politik som saknar mandat i valutslaget. Troligen havererar snart DÖ mot verklighetens klippor.

Då får vi hoppas på en regering som ansvarsfullt kan hantera viktiga sakfrågor som ekonomi, företagande, sysselsättning, energi, miljö (inte klimatet!!), försvar och invandring. Kanske blir det ändå nyval.

Hur skall vi rösta då?

#36 - - Gunnar Peterson:

Har svenska folket, och kanske särskilt den svenske mannen, skadats av freden och "neutraliteten". Vi var ju neutrala under andra världskriget och om alla andra också varit det hade Hitler vunnit.

#37 - - Weinehall:

Visby ringmur byggdes av en orsak!
Likaså de gamla stadsringmurarna runt om i Europa.
Alla patriotiska partier i Europa måste nu gå samman och planera en liknande för Europa!

#38 - - Göran:

#32 Lars Bern

Jag vågar naturligtvis diskutera invandringens konsekvenser. Att just bristen på flickor skulle vara en orsak till gruppvåldtäkter är lite väl att ta i.

Att invandrare är överrepresenterade i gruppvåldtäkter är helt klart. Speciellt i Norge och i Oslo där de begås till 100 % av invandrare. Men att just det beror på bristen på flickor har vi nog ingen kunskap om. Våldtäkt där den sker med våld handlar ytterst sällan om en sexuell handling utan om makt, kontroll, kränkning och förnedring.

Jag tror, helt ovetenskapligt, att det mer handlar om att dessa individer anser att kvinnor är sekundära människor och att de själva känner sig befinner sig socialt rent hierarkiskt under dessa sekundära människor. Våldtäkten är ett sätta att visa vem som bestämmer.

Att politikerna har dåliga kunskaper, inte bara inom matematik, håller jag fullständigt med om.

Hur klokt är det att säga att flyktinginvandrarna har bättre utbildning än svenskar när nio av tio invandrare inte ens kan visa upp ett bevis på att de är den person de påstår sig vara?

#39 - - Björn i Bromma:

Den historiska Habsburgska släktens fall kan i mångt och mycket förklaras pga inavel. Man gifte sig inom släkten för det var de enda förbindelser man kunde lita på, dock så innebär detta lägre IQ inom släkten i långa loppet. Detsamma gäller övriga klansamhällen.

#40 - - Tege Tornvall:

39, Björn. Jag rekommenderar dig ett samtal med M-politikern Walburga Douglas, f. Habsburg. Huvudet på skaft!

#41 - - Observator:

#40 – Tege Tornvall
Under flera sekler av misslyckad habsburgsk integrationspolitik finns det säkert många i det gamla habsburgska väldet, som skulle välkomnat synen av en habsburgares huvud överst på ett skaft. Nu verkar Walburga Douglas för ökad användning av EU-flaggan och främjar den Paneuropeiska unionen liksom fadern gjorde. Denna sammanslutning verkar arbeta för de europeiska nationalstaternas uppgång i någon slags europeisk identitet. Habsburgarna utvidgar de territoriella anspråken! Det senaste exemplet på den habsburgska integrationstankens undermålighet är väl Tjeckiens och Slovakiens skilsmässa. Den kulturella skillnaden mellan dessa bägge länder förefaller mig vara mindre än skillnaden mellan Västergötland och Östergötland. Den habsburgska dynastin verkar ha svårt för att begripa att ett nej är ett nej!

#42 - - Robex Lundgren:

fin blogg

#43 - - Ida:

Kan inte säga mycket mer som inte redan sagts i kommentarerna ovan, håller med dig till 100 %! Mycket välskriven text, ser fram emot att läsa mer från dig. Det här landet hade verkligen behövt fler som du!

#44 - - Bengt Nilsson:

7-klövern har satt ribban nu att det räcker med tvåårig fordonsutbildning för att bli Generaldirektör i ett statligt verk!
@MikaelSjoberg http://sv.wikipedia.org/wiki/Mikael_Sj%C3%B6berg
http://ledarsidorna.se/2015/04/den-omutbare-tjanstemannen/

#45 - - Ulf i Gårdlösa:

När jag i söndagsmorse gick in på Din blogg med min I-phone fanns inte en enda kommentar noterad. Jag trodde därför att jag var den första. Hade min uppkoppling varit perfekt hade jag naturligtvis sett att Du redan svarat på kommentarer och därmed förstått att Du hade skrivit artikeln. Den del som handlade om inavel trodde jag faktiskt inte att Du hade skrivit varför jag ställde frågan om artikelförfattare.
Nog om det.
Vad skulle då boten mot inavel vara. Ja inte är det minskad rörlighet. Man kan nog se det som en naturkraft när flyktingströmmar/folkvandringar sätter igång. Den kraften är större än fruktan för de risker som den flyende står inför. Dessa svårigheter är ett kraftigt filter som bara låter de starkare, klokare och mer fokuserade lyckas med sin flykt. Skulle de bland dessa flyktingar finnas inslag av inavel kan man nog lika gärna anta att dom är bärare av de positiva effekter av inaveln istället för de negativa som Du framhåller. Du hänvisar till "vetenskapen" med en länk till Wikipedia som stöd för Din tes. Enligt Wikipediaredaktionen behöver den artikeln fler källhänvisningar för att kunna verifieras. För mig framstår Ditt inlägg om inavelns negativa effekter på integrationen som samma slags alarmism som Du själv försöker klä av och bekämpa i klimatdebatten - Du beskriver den som en bomb. Jag är helt enig med Dig om att integrationen är urusel i Sverige och att det är nödvändigt att hitta verktyg för att klara den utmaningen men jag tror inte att alarmism skall ligga i den verktygslådan.

Svar: Att inavel är ett stort problem i klansamhällen kan jag ge dig hur många vetenskapliga källor som helst på. Du skulle ju själv kunna Googla så är jag säker på att du hittar ett flertal. Det finns ju även belägg för inavel i många av våra nordliga glesbyggder i Sverige. Jag är väldigt positiv till rasblandning, eftersom det just minskar risken för inavel. Bl.a. glädjer jag mig mycket åt mina två små halvkoreanska barnbarn.
Lars Bern

#46 - - Carl Carlsson:

Jag börjar mer och mer skönja att USA är inblandat i denna destabilisering av EU. USA åker till Mellanöstern och intervenerar med det förment goda syftet att skapa demokrati, något som vi alla vet inte är möjligt i länder vars utbildningsnivå är låg och där IQ:n ligger under 90 samt där klansamhällen och islam dominerar.

Genom att destabilisera dessa länder och skapa flyktingströmmar till Europa knäcks EU och det hot som EU utgör för USA:s dominans på den politiska världsarenan.

Dumma europeiska politiker ser inte mönstret utan gapar och sväljer eftersom USA snärjt dem att få dem att okritiskt tro att de står på USA:s sida.

Istället borde alla dessa afrikaner och araber skeppas till USA som får ta hand om det de ställer till med. Rätta mig om jag har fel.

Att USA låg bakom destabilieringen av euron är ju allmängods vid det här laget, genom att hjälpa Grekland att fuska med konvergenskraven för att få bli med i eurosamarbetet. Vi ser hur det gått för Grekland och euron. Det gungar betänkligt och extremistpartier ser dagens ljus - allt enligt USA:s destabiliseringsplan. Att USA på något sätt skulle ta ansvar för detta är ju inte att tänka sig.

Dessutom: USA förstörde Irak och Sverige fick ta nästan alla flyende irakier. Hallå! Finns det någon rim och reson i att svenska skattebetalare ska stå för det fiasko (dvs. försörjningsbördan för dessa människor och den instabilitet som blir följden av dessa kulturkrockar) som USA ställde till med i sin låtsade iver att införa demokrati?

Som vi kan se är en handfast diktator det bästa receptet i dessa länder, tills de självmant och när tiden är mogen kan övergå till något som liknar en västerländsk demokrati, vilket i och för sig inte är fallet, då muslimer i gemen har en annan definition på demokrati än vad vi i väst har.

För en rättrogen muslim är demokrati när sharialagarna tillämpas och styr landet. Det säger mina bästa muslimska vänner utan att darra på manschetten. Sug på den karamellen, kära bloggläsare!

#47 - - Mr. G.:

Lars B.

Det är inte alls svårt att förklara den politiska elitens vurm för multikulturalism. De tror att de vet vad det är eftersom de tror att de förstår sina globala kollegor när de arbetar i FN eller Brussel eller möts på otaliga kongresser och andra möten. De tror att de förstår varandras kultur och traditioner när de kan konversera på taskig engelska eller via tolkar. Motparten var ju så "trevlig" och förstående. Detta är bara rent nys eller dumhet. Inte ens amerikaner, engelsmän, kanadensare, australier, indier och andra engelstalande förstår varandra. Det tar fler års erfarenhet än politikerns eller byråkratens mandat för att komma till insikt.

Nog om detta.

Nu ett förslag till en ny invandringspolitik. Europa har en kristen kulturtradition sedan åtminstone tolvhundra år. I mellanöstern finns det ännu äldre kristna grupper som nu håller på att utrotas p.g.a. av den muslimska världens uppenbarliga brist på självkontroll av sina egna extremistiska varbölder.

Påven skräder inte på orden om detta trots att han inte har många stridsdivisioner till sitt förfogande.

För att skydda och bevara den Europeiska kulturen föreslår jag därför att Europa snarast och ENDAST tar emot kristna flyktingar och invandrare från den muslimska geografin. Beslutet kan omprövas när ALLA dessa länder har kommit ur sin fattigdom och brist på demokrati. De får hjälpa sig själva tills dess.

Detta är inte rasism utan ren pragmatism!

Upp