En misslyckad invandringspolitik

 Dagens betraktelse från vännen Lennart Bengtsson

En av mina amerikanska kollegor firar i slutet av april i år sin 70-årsdag. Födelsetiden är emellertid okänd på ca 1 år när, då någon noggrann statistik inte förekom i hans födelseby i den indiska delstaten Uttar Pradesh.  Valet av födelsedag är därför baserad på en uppskattad tid för hans födelse.  Min kollega är en av de ledande atmosfärforskarna i USA och ett exempel på alla framgångsrika invandrare med en högst enkel bakgrund. Hans invandring till USA är dock inte slumpartad utan baserad på tidigare visade framsteg i hemlandet. Sådana personer ges oftast möjligheter eller tar de möjligheter som finns inte minst i USA där företagsamma och energiska människor uppmuntras i ett dynamiskt och öppet samhälle. Det är självklart att sådana individer också tillför Sverige kunskap och kreativitet. I ett sådant perspektiv är invandring en högst positiv faktor och på sikt nödvändigt för att Sverige skall hänga med i konkurrensen inte minst mot bakgrund av den egna alltmer bristfälliga utbildningen.

 Dynamiken i det amerikanska samhället bidrar till att placera människor efter deras förmåga och möjligheter. Det svenska systemet fungerar som det synes annorlunda. Invandrarna till Sverige skall bli en del av det svenska samhället i all sin likformighet och rigiditet, de skall formas och distribueras utan allt för stor hänsyn till deras möjligheter utan främst efter byråkratiska regler som ännu inte anpassat sig till en ny verklighet. Personer med professionell bakgrund och med god internationell utbildning hamnar inte sällan i utdragna kretslopp där deras föregående utbildning i hemlandet genomgår en omfattande och tidsödande utvärdering vilket innebär att deras kunskaper inte kommer till nyttig användning fort nog. Ibland krävs flera års väntetid innan myndigheterna slutförts sin utvärdering med risk att individerna hinner glömma en del av sin specialkunskap.

 Samtidigt sker en omfattande okontrollerad invandring av personer utan ens den enklaste utbildning och som tyvärr har mycket små möjligheter att finna sig tillrätta i det svenska samhället. De hamnar därför lätt i ett utanförskap utan arbete eller hopp för framtiden mer eller mindre omhändertagna av samhället. Volymen på denna invandring har vuxit samhället över huvudet och inga ledande personer tycks förstå att man redan har passerat vägs ände. Den enda orsak till att inget görs tycks vara att man fruktar att detta skall spela Sverigedemokraterna i händerna och inför ett sådant hot är man beredd att offra landets välfärd och sociala stabilitet. Det finns inte tillräckligt med bostäder, kostnaderna har passerat takåsen för länge sedan, inga rimliga arbeten kan erbjudas och kommunerna saknar platser för alla nya skolbarn som dessutom först måste lära sig svenska etc. etc.  Man får vara tacksam att invandrarna själva kritiserar det kollapsande systemet ty om en svensk skulle göra detta blir han genast klassad som rasist, fascist eller liknande av ett kompakt vänsterlett massmedieuppbåd. Det hela påminner om ett lämmeltåg på väg mot stupet eller som en tavla av Pieter Brueghels där de blinda leder varandra mot undergången.

 Problemet är att det finns alldeles för få utkomstmöjligheter för personer med ringa utbildning i ett hypermodernt samhälle där sofistikerade servicefunktioner alltmer dominerar. Valet står mellan att hanka sig fram på diverse mer eller mindre okvalificerade arbeten eller förbli understödda av socialvården för resten av livet. De få enklare manuella jobb som finns räcker knappt till för ursprungssvenskar och redan assimilerade invandrare då det även i dessa fall krävs grundutbildning och tillräcklig kunskap i svenska.

Det finns egentligen bara två lösningar på detta dilemma.

 En är att tillåta en lägre lönenivå för okvalificerad arbetskraft för en typ av arbeten som antingen försummas eller inte längre utförs manuellt. Dit hör inte minst städning och skötsel av allmänna platser som i Sverige idag är påfallande smutsiga och nedskräpade med ett eftersatt underhåll. Här skulle kommunerna kunna skapa ett antal arbetsplatser som skulle kunna tjäna som ingång till svensk arbetsmarknad och samtidigt ge vardagen ett innehåll för arbetslösa invandrare utan kvalificerad utbildning.

Ett annat och mer förnuftigt alternativ är att reducera invandring av okvalificerad arbetskraft till en nivå som är hanterbar och koncentrera sig på den välutbildade delen som både kan finna en ställning där de kan utveckla sin potential samt bidra till det nya hemlandets utveckling på ett sätt som är så vanligt i USA och som också tidigare varit fallet i Sverige. I dessa fall skulle man initialt kunna acceptera en god engelska som ersättning för en bristfällig svenska för att snabba upp integrationen. Det tycks vara klart för de flesta självständigt tänkande medborgare att dagens invandrarsituation är ohållbar inte minst för invandrarna själva. I flera fall känner de sig säkert förda bakom ljuset.

Lennart Bengtsson

4 april 2015

Demokrati | integration | |
#1 - - Evert Nilsson:

Hoppet att några av de ansvariga i sjuklövern någonsin kommer att ställas till ansvars för vad de gjort mot Sverige och svenskarna är tyvärr noll.

De avgår och sedan är de helt utan ansvar. Reinfeldt och hans öppna hjärtan innan han rymde fältet är ett utmärkt exempel. Han vet och visste att allt gått åt h-vete, ändå har han mage att lämpa över ansvaret på svenska folket.

#2 - - Johan Tisell:

Du har givetvis rätt, men eftersom svenska politiker är svetsare och liknande, kan de inte ens engelska. Därför har det som heter "dignity" blivit "värde". Och eftersom alla är lika mycket värda (som jag anser är en rent ekonomisk term, som kan mätas genom lönenivå eller timarvode eller liknande) skall vi inte sortera bland de som söker sig hit. Välkommen till idioternas paradis.

En liknande fråga; i veckan presenterades - under rubriken "Hälften vill" eller liknande - att 49 % vill förbjuda tiggeri. 36 % var emot. Det innebär faktiskt att bland dem med tydlig åsikt vill 58 % förbjuda. Men det vill rubriksättarna inte delge oss.

Sedan yttrade sig svetsaren och sa att det var fel väg att lagstifta, för att "lagstifta mot fattigdom är ett slag i luften".

Ja, det kanske det är om man vill försörja hela världen, men det handlar om att skötsamma svenskar skall slippa se och möta eländet. Vi anstränger oss att ha vackert omkring oss, klär oss snyggt, klipper gräs, rensar ogräs. Självklart innebär inte ogräsrensning på min tomt att ogräs upphör att finnas, men jag slipper se det.

Med svetsarens logik borde vi inte förbjuda stöld heller, för det är ett slag i luften, då folk är fattiga ändå. Och rån. Och skattefusk. Och bedrägeri ...

Hur kan han tro att folk går på hans logik och retorik. Tiggeri skall förbjudas för att polis skall kunna städa undan problemet från det offentliga rummet. Om färre då reser hit för att det är olönsamt har vi faktiskt löst fattigdomsproblemet - i Sverige. Och de lagar svetsarens regering föreslår för riksdagen gäller faktiskt bara i Sverige!

#3 - - Tomas:

"Sverige är inte rustat för en stor invandring (...) vi går mot en situation där kommunerna inte kommer kunna att hantera invandringen, därför att dom inte kommer kunna klara bostäder och arbete åt invandrarna." Assar Lindbeck
Sveriges invandrare jobbar minst – jämfört med sin värdbefolkning – i hela den industrialiserade världen. Det är den svenska invandringspolitikens kanske största ekonomisk-politiska misslyckande,
säger nationalekonomen Magnus Henrekson i en intervju med den socialliberala tidskriften Neo. "Sveriges liberala invandringspolitik kommer inte att bli lönsam innan vi byter ut bidragsinvandringen
mot invandring av kompetens vi saknar, konstaterar den liberale ekonomen Magnus Henrekson."
Det behöver byggas betydligt många fler bostäder än vad samhället planerar för. Inom sex år skulle ett helt nytt Stockholm behöva byggas, enligt Boverket.

#4 - - TE:

Problemet är att 7-klövern lämnade WO när det gäller migrationspolitiken. SD tog över hela spelplanen. För att komma in på banan igen försöker 7-klövern sänka sina motståndare genom att skrika "rasist" så fort nån öppnar munnen...
"The word 'racism' is like ketchup. It can be put on practically anything - and demanding evidence makes you a 'racist.' " Thomas Sowell
"Sverige lider lite idag av PK-fascism, folk är livrädda, vågar inte säga nånting om nånting." Robert Gustafsson i Efter tio, TV4.

#5 - - Republikan:

Ett balanserat och pragmatiskt inlägg i debatten. Vi måste våga diskutera invandringens konsekvenser vad som både gäller fördelar och nackdelar. Allt annat vore ansvarslöst. USA är en förebild när det gäller att sätta en mix av folk i arbete. Det finns alltid något för alla att göra, vilket naturligtvis inte skulle fungera, om vi hade våra svenska lönekrav.

#6 - - Göran:

Förbjuda tiggeriet kommer inte att få bort zigenarna på gatorna. De kommer bara att omvandla tiggeriet till något annat som att sälja tidningar som de dels gör redan.

De som vill ha bort tiggarna får ta en debatt med de som ger dem pengar. Det är som vanligt, gnälla hemma och knyta näven i byxfickan och anse att någon annan ska lösa det som en själv är irriterad på.

Och vilka ska stå till ansvar för invandringen och de problem som skapas? Helt enkelt de som har röstat på de politiker som skapar beslut som leder till problemet. Samma sak här, gnäll hemma på ansvarslösa politiker och likväl kommer de stå där och rösta på dem igen i nästa val.

Och de som tror SD kommer lösa något är bra väldigt naiva. Säkert kan SD minska invandringen men vad har det för betydelse när deras politik i övrigt innehåller samma saker som leder till minskad ekonomisk aktivitet i Sverige. Svenska politik går ut på att skapa problem och sedan diskutera hur problemen ska lösas utan att aldrig komma fram till någon lösning utan i stället skapa ännu mer problem.

Vad gäller våra välutbildade invandrare? Hur vet vi ens att de är välutbildade. Den som påstår det är verkligen ovanligt korkad. Nio av tio s.k. asylsökande eller flyktingar som kommer till Sverige kan inte ens visa upp någon identitetshandling. Hur kan de då ens påstå att de har en utbildning. Hur verifierar man en utbildning för en person som inte ens kan berätta vem denne är. Bara uppge namnet på läkeren i byn man kom ifrån, eller?

Verifiering av utbildning har vi talat om i minst 50 år och inget händer. Vad är problemet? Varje år står det politiker i riksdagen eller framför en kamera och beklagar sig över det.

#7 - - Rosenhane:

Även från Uzbekistan och Kazakstan reser krigare för att ansluta till IS. När dessa försöker återvända till sina "hemländer" skjuts de vid gränsen. Vad säger Sveriges könsmarxistiska utrikesminister om detta och varför öppnar inte Mona Sahlin näbben? Här har vi traumatiserade stackare som skulle må bra av att få komma till Örebro istället..... Mona och Margot, dags nu att "gå före" och "visa vägen".

#8 - - Per-Olof Persson:

Ekonomin kommer att kollapsa med dagens invandringspolitik. Frågan är bara när kollapsen kommer. Staten har idag ett underskott på 200 miljarder kr.

Fler bostäder kan med dagens regleringar endast byggas med kraftiga byggsubventioner. Skola, vård och omsorg kräver att även invandrarna har en hög sysselsättningsgrad.

Fler arbeten kan endast uppkomma om intäkterna för arbetsgivarna är större än kostnaderna. Fler arbeten kräver att individen själv förhandlar med arbetsgivaren om lönen. (Lönen är inte arbetsgivarens försäljningsintäkter, utan arbetsgivarens kostnader.)

Idag hålls ekonomin i landet igång genom att bankerna får lov att skapa helt nya pengar utav ingenting vid sin utlåning. Stat och företag tjänar kortsiktigt på detta system eftersom de först (eller tidigt) får tag på de nyskapade pengarna.

Stat och företag kan således använda pengarna innan dessa höjer priserna i ekonomin. Vanliga människor får betala systemet genom att de måste köpa till högre priser.

Problemet är att systemet kollapsar med jämna mellanrum pga felinvesteringar, finansiella bubblor, överskuldsättning etc. 2008 skedde en kollaps senast.

Nästa kollaps kan centralbankerna troligtvis inte avhjälpa genom att köpa upp bankernas dåliga utlåning, vilket sker genom att centralbankerna skapar helt nya pengar utav ingenting. Nedgången i ekonomin kommer att skapa stora budgetunderskott och nedskärningar inom den offentliga välfärden.

#9 - - tipp:

Enkla arbeten som diskare, lagerarbetare och liknande betalas med 35000-40000... Hyggliga invandrare skaffar jobb på en pizzeria eller liknande; ägaren kräver att sökanden går genom Arbetsförmedlingen och genom diverse finurliga dragningar så går det för sig. Sen kvitterar ägaren är en rejäl slant varje månad i diverse arbetsbidrag. Den som jobbar får en struntsumma i lön. Arbetsförmedlingen går med på det för det måste uppfylla vissa kvoter. Efter ett halvår återkommer den arbetssökanden; han har fått ut som sagt en struntsumma, och han säger att han definitivt inte vill jobba i ett invandrarföretag igen.
Berättat av en som jobbar som arbetsförmedlare. Tyvärr kommer jag inte ihåg alla nysvenska ord på alla de möjligheter som finns för att lura skattebetalarna.
"Staten går 200 miljarder back...". Staten tar en del av kostnaderna för invandringen, landstingen får står för notan för all gratisvård och en massa svenskar som inte får vård får stå för en del lidandet.
Invandrare tränger undan arbetslösa svenskar.
Kommunerna får stå´för sociala kostnader, skola, en del vård och annat.
Pensionärerna får stå med minskande pensioner när pensionskapitalet ska fördelas på fler.
Allt sammantaget förlorar det här landet långt mer än 200 miljarder kronor på invandringen. Hur mycket pengar försvinner ur landet på grund av att tiggare och invandrare för ut kapital från landet. Pengar som skulle kunna vra kvar i omloppet här?

#10 - - Bengt Söderberg:

Lennart har inte bara kloka tankar omkring klimatet. Även i migrationsfrågor känns det rätt att ta rygg på honom.

#11 - - Lars:

Mycket balanserad artikel.
En omständighet som sällan dykar upp i debatten om invandring är den ekonomiska strukturen på svensk välfärd.
Att 60% av de som har skattepliktig inkomst behöver bidrag enligt nuvarande modell./SOU 2003 Långtidsutredningen/
Och det är 40% av löntagarna som betalar in till välfärden.
Detta analyserat utifrån livslön och kom ihåg att analysen givetvis ligger på aggregerad nivå. Individer rör sig givetvis underlivet mellan de olika inkomstsegmenten.
Om vi då fyller på med invandring som primärt inkomstmässigt kommer befinna sig bland de 60% som erhåller bidrag gör ju att hela strukturen av välfärden måste göras om eftersom påfyllning av de betalande 40% inte sker i samma omfattning.
Lägg också till att förvärvsfrekvensen i genomsnitt för invandrare är ca 60% och för "svenskar" ca 80% - alltså ett minskat skatteunderlag och utbetalning av olika typer av understöd.
Varför berättas inte detta för allmogen?
Jag tycker det är en väsentlig information att välfärden måste omstruktureras av ovan nämnda skäl.
Det borde det berättas om men annars blir det ju en överraskning.


#12 - - Göran:

"Ekonomin kommer att kollapsa med dagens invandringspolitik."

Ekonomin kommer att kollapsa med eller utan invandring. Det är bara att det går lite fortare med invandringen.

En kollaps ser jag bra som positivt, om det leder till att allt socialistiskt dravel försvinner när den nya ekonomin börjar byggas upp.

#13 - - Cosmik Debris:

Lite klarsyn från Magnus Henrekson

”Sverige har det största sysselsättningsgapet i OECD mellan infödda och invandrare, ”vårt kanske största ekonomisk-politiska misslyckande”

När blir invandring en ekonomisk tillgång?

– När vi får kompetens som vi saknar. Man kan se på Australien, Nya Zeeland och Kanada, som framför allt har invandring av människor som har kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar.

Hur löser vi utanförskapet?
– Inte under min livstid, tyvärr.


Avslutar med en riktig ångestdrivande reflektion.

”– Det fina med det Sverige som jag växte upp i var att människor levde och jobbade tillsammans. Så är det inte längre, och det är en sorg för mig.”

Det är många som skall hållas ansvariga för det vansinne som kommer att ruinera Sverige.


http://magasinetneo.se/artiklar/delar-av-borgerligheten-missforstar-marknadsekonomi/

#14 - - Björn i Bromma:

Före påsk så kom en sopmaskin och sopade upp allt vintergrus mm ute på gatan, det tog ca 15 min för en specialistförare. Sedan åkte han iväg till nästa et cetera.
Sverige ligger i den absoluta täten när det gäller fåtal sk "enkla" jobb per 1000 invånare, det finns knappt några kvar helt enkelt. Ännu färre lär det bli när intelligenta robotarna gör sitt intåg inom ca 20 år, enligt världsledande robotforskare.
Ansvariga naivt okunniga politiker lär nog säga det klassiska "Tänkte inte på det..."

#15 - - Björn i Bromma:

En eminent krönika om saken kan läsas på Realtid.se, Tino Sanandajis "Regeringens önsketänkande om nyanlända".

#16 - - Ulla Svedmark:

När uppemot 95% av de tillkommande saknar id-handlingar, inser man att något är väldigt fel.
Under andra världskriget, Trots de förhållandena som rådde då hade de flesta sina id-handlingar närmast kroppen mest jämt.
Detta gör att man lätt inser att migrationsverket systematiskt begår fel. Detta i sin tur äventyrar Svenska medborgares säkerhet genom att vi får in mördare mf ute i samhället som dessutom försörjs av oss skattebetalare.

De ansvariga bör absolut ställas till svars!

Det kan inte få gå till så här.

#17 - - Anonym:

244. VEM SKAPAR JOBB FÖR FLYKTINGAR?
av Jan Ivarson

Inströmning av utlänningar till Sverige ligger nu kring 100 000 personer per år. Regeringen talar om vikten av att snabbare få nysvenskar i arbete. Hur det skall gå till, sägs det lite om.

Om vi antar att regeringen skulle lyckas bra och få så där 40 000 flyktingar i jobb, behövs det så många nya jobb bara för nyanlända varje år.

Frågor som regeringen bör ha svar på är:
– Skall vi ha subventionerade jobb i privat sektor?
– Hur stor andel av flyktingarna behöver statliga lönesubventioner och hur länge?
– I vilka branscher kommer anställningar att ske?
– Hur överensstämmer flyktingarnas kunskaper med arbetsmarknadens behov?
– Hur kommer flyktingarna tränga undan svenskar på arbetsmarknaden?

Politikers ambition att få flyktingar i jobb, innebär rimligen att de förväntar sig att svenskar årligen skall skapa ett stort antal nya arbeten som är lämpliga för flyktingar. Många kommer från världens minst utvecklade länder. De talar inte svenska och har sällan västerländsk kultur och vanor. Behovet av nya jobb är så stort att de behöver skapas både i privat och offentlig sektor. Frågan är om politiker har funderat djupare på hur det skall gå till och hur de styr utvecklingen.

Inom offentlig sektor finns behov, men det saknas pengar att anställa för. Tvärt om tvingas kommuner spara mer i takt med ju fler de tar emot.Finns resurser att utbilda 5 000 fler per år för arbete i äldrevård och inom sjukvården? Behov av både läkare och sköterskor är stort. Hur stor andel av flyktingarna har förutsättningar och vilja att vidareutbilda sig till enkla och kvalificerade arbeten i vården?

I privat sektor behövs många personer bara i bygg- och anläggningsbranschen, både för att underhålla gammalt bestånd, bygga bostäder och för infrastruktur. Problemet är att det saknas pengar. De spenderas på flyktingmottagning.

Flyktingpolitiken dränerar samhällskassorna med direkta kostnader som är så stora, att ingen regering har vågat redovisa dem! DÖ-partierna anser inte att deras väljare rätt kan ta till sig sådana uppgifter och att fakta skulle medföra ökad rasism om de blev kända och värst av allt, gynna fel politiskt parti.

Kostnader som går till Migrationsverket har sipprat fram. De är mångdubbelt försvarsbudgeten, vartill kommer kostnader i samma storleksordning för områden som vård, skola, omsorg, rättsväsendet och försäkringsbolagen. Politikerna har inte pengar att skapa välbehövliga jobb i offentlig sektor för varken flyktingar eller den egna befolkningen.

I den privata sektorn krävs lönsamhet för nya arbeten. Lönsamhet kan konstlat uppstå genom att samhället bidar med subventioner. Sådana jobb är sällan samhällsekonomiskt lönsamma och skapar undanträngning på marknaden.

Vår vänsterregering diskuterar att ta bort överskottsmålet om 2 % i statsbudgeten. Det kan vara förnuftigt om pengarna används för investeringar, men blir kontraproduktivt om de används för bidragspolitik.

Antag att regeringen skulle dra igång omfattande underhåll och utbyggnader för vägar, broar och järnvägar.
Har vi då förberett utbildningssystemen för branscher med arbetskraftsbehov och har vi effektiva åtgärder för att styra nysvenskar att utbilda sig till yrken som behöver arbetskraft?
Skall flyktingar få gratis utbildning utöver gymnasienivå eller ta studielån som andra?
Om satsningar i infrastrukturen kommer igång, har vi då arbetskraft i landet och får en stor del av flyktingar jobb i byggbranschen?
Eller krävs det arbetare från Polen och ingenjörer från Tyskland?
Det senare scenariot är mest sannolikt.

Vi har politiker som bjuder in alla till måltider men har varken kunskap eller råd att duka borden.

Jan Ivarson
Politiskt obunden

#18 - - Lars:

Varför tillåter eliten nu debatt om volymer?
Kanske för att vi har bullat upp tillräckligt med kostnader
som kommer framtvinga en kraftfull omstrukturering av sossarnas välfärdssverige till ett samhälle i form av nattväktarstat.
Ja, situationen börjar bli ohållbar.
Men vad tror panelen "Mission completed"- välfärden kommer knäckas!

#19 - - Vadvardetjagsa:

http://www.expressen.se/debatt/dags-att-tillfalligt-stoppa-invandringen/

Upp