En medievärld utan självinsikt i fritt fall

Ett mycket viktigt och intressant debattinlägg om vår f.d. tredje statsmakt som gett upp sin tidigare roll från min vän Mons Krabbe:
 
De gamla medierna är som en skadad tiger, som slår åt alla håll, med desperation i blicken. Deras minskade läsarunderlag är alla fel utom deras eget. Ett av de mer bisarra av dessa utfall utfördes av Per T Ohlsson iSydsvenskan (26/4), där han anklagar bloggar och nya nättidningar för att, om än inte fullt ut orsaka så i alla fall, göda fördumningen av samhället och skapandet av s.k. ”ekokammare”, där man bara får bekräftelse i retur. Problemen finns men Ohlsson och andra från hans bransch pekar fingrarna åt fel håll. Ekokammare är just vad deras egen medievärld har förvandlats till när 69 % av journalisterna stöttar vänsterpartierna och de som lutar åt höger huvudsakligen vägleds av social-liberala tankegångar. Konsekvensen av den ideologiska likriktning som uppstått ur denna snedfördelning av sympatierna är att motpoler har bildats för att skapa balans i samhällsdiskursen. Det finns på de politiska ytterkanterna partiorgan som verkligen är extrema ekokammare, men många nya medieproducenter tillhandahåller istället en mer balanserad världsbild än gammelmedierna.

Vi lever i ett samhälle där allting sker snabbare och snabbare. Mer och mer information finns tillgänglig på våra fingerspetsars nåder. Problemet är att många bara har tid att ”sampla”, läsa lite här och lite där istället för att förkovra sig. Undersökningar har visat att den yngre generationen idag sällan läser längre texter. Istället vill man ha summeringar och korta översikter, helt av allt ett argument i tweetform! Man vill ha koll på allt, men istället så får man brottstycken utan sammanhang. Detta är en intellektuell variant av det behov av ”omedelbar tillfredsställelse” som har kommit att prägla vårt samhälle. Men mer oroväckande är att bland de yngre har sinnet för ifrågasättande till stor del gått förlorat. En växande grupp tror faktiskt att allt de läser är sant.

Per T Ohlsson och gammelmedierna vill gärna skylla bloggare och andra nymedier för denna fördumning, men skulden ska inte läggas där utan i vår misslyckade skola. Vi har sedan 60-talet allt mer utvecklat en fördumnings-skola, där man korvstoppar eleverna med tillrättalagda och politiskt korrekta sanningar som är i överensstämmelse med den socialistiska världsbilden. Den brister inte bara i hur man ”ska” tänka, utan ännu värre, i att den har nästan totalt underlåtit att stimulera det kritiska tänkandet som sådant. Jag kan personligen inte minnas något tillfälle upp till och med gymnasiet där vi sattes i en position att ställa två eller fler idéer eller teorier mot varandra för utvärdering och diskussion. Denna socialistiska syn på undervisning fortsätter i vissa fal ända upp på universitetsnivå, där jag själv har deltagit i ett flertal kurser där EN tolkning presenteras, trots att det uppenbarligen finns fler, ofta mer accepterade, teorier som man borde ha ställt mot denna. Samtidigt sitter nybakade studenter, stöpta i den form som den politiserade grundskolan syftar till, och slukar allt som säges, som vore det en obefläckad sanning.

Om medierna hade fått som de ville så skulle de fortsättningsvis ”sorteras och värderas”, som Per T uttrycker det, av en enväldig tredje statsmakt som bär på samma vänstervärderingar som skolan har stöpts i. I vänsterns vision för samhället ska medborgarna som har formats till lydiga medborgare som inte ifrågasätter ”sanningar” fortsätta att, livet ut, serveras en nyhetsbevakning som marxister eller vänsterlutande liberaler i medierna har valt ut att visa dem. Tack och lov så har den tekniska revolutionen omöjliggjort detta informationsmonopol. Nu finns det gott om nålar som kan spräcka denna bubbla. Stackars Per T Ohlsson, som inte längre får sortera vad jag ska ta del av! Vilken skräckvision det hade varit med en passiviserad befolkning som serveras det en liten politisk ”elit” vill att de ska höra! Vad kallar man ett sådant samhälle?

Informationssamhället har skapat förutsättningarna för att folk ska kunna hålla sig mer informerade men också, paradoxalt nog, skapat falluckor för många. Skolan har fallerat i sin uppgift att skapa självständigt tänkande och kritiskt granskande medborgare och är den institution som ska klandras för att de faller i dem. Om skolans kvalitet höjs i denna så viktiga bemärkelse så är demokratin på sikt hotad. De nya mediernas roll är inte negativ, som hotade journalister framhärdar i, utan istället ger de en konstgjord andning till en passiv befolkning i väntan på att systemet ska läkas.

Per T ser det upphörande informationsmonopolet som ett tecken på ett växande bildningsförakt. Han vill spegla tidsandan så här; ”Du har disputerat. Jaha, men jag har googlat och du har fel.” Högre utbildning brukade stå för objektiva och djupa insikter i ett ämne. Efter -68 generationens intåg så förändrades allt det. Högre utbildning blev till ett redskap för att forma samhället. Verkligheten fick strypa på foten för utopin. I slutändan sitter vi med aktivist-professorer som Mattias Gardell, vars gärning utgör ett hån mot just de gamla bildningsidealen. Återigen skjuter Per in sig mot fel måltavla. Det är i sig ett sundhetstecken att folket ifrågasätter intellektuella auktoriteter. Annars hade vi fortfarande haft rasbiologisk forskning vid universiteten. Om detta ifrågasättande inte sker, om lärarna inte längre behöver motivera och försvara sina slutsatser för eleverna, ja då stagnerar snabbt universitetens från stormande hav till just de intellektuella gyttjepölar som Per omnämner i sin text. Ifrågasättande av auktoriteter kan vara en livsviktig fråga för individen. Förr hade man en sådan respekt för läkarens position att man hellre gick hem och dog än att man hade invändningar mot dennes utlåtande. Jag kan själv tacka min lyckliga stjärna för att min mor, Barbro, är en sådan ifrågasättande själ, som vågade ifrågasätta en läkares omdöme när jag var liten. Annars hade jag inte levt idag.

Således; googla på, fråga och utmana. Låt aldrig en titel stå i er väg. Ifrågasätt, lärare, läkare, professorer. Stå på er, lär er skillnaden mellan objektiva fakta och subjektiva värderingar av dessa. Det är upp till universitetsvärlden att återupprätta respekten för de akademiska titlarna genom att avkräva innehavarna saklighet och rensa aktivismen från sina utbildningar. Det är inte upp till er att respektera en institution som så påtagligt sviker sina ideal.

Att allt fler inser att såväl journalister, som professorer, som de som skriver skolböckerna kan ha en agenda är en nyttig utveckling. Den ökade kritiken mot medierna bland dem som har genomskådat den påstådda objektiviteten som har förspeglats oss, har dock inte lett till självrannsakan utan istället motsatsen. Desto mer kritik som riktas, mot den sneda rapportering som gammelmedierna levererar, desto mer samlar journalisterna leden och riktar taggarna utåt. Det ironiska i Per T Ohlssons utfall är att det i själva verket är många av våra stora papperstidningar såväl som SVT/SR som har förvandlats till det han kallar för ”ekokammare”, där man bara lyssnar på ideologiskt rättroende och bara får respons som instämmer i narrativen från elfenbenstornet.

Mons Krabbe

https://monskrabbe.wordpress.com/2015/04/29/en-medievarld-utan-sjalvinsikt-i-fritt-fall/

Demokrati | MSM, Media | |
#1 - - Tomas:

SVT/SR kör propaganda mest hela tiden...
Tidningar slirar på sanningen när det gäller migration.

#2 - - Staffan Kjellin:

Efter min pensionering ville jag läsa statskunskap vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet.

Jag ville helst lästa ekonomisk historia. Men jag blev skrämd av att den skulle inledas med obligatorisk kurs i feminism (för att läsa ekonomisk historia).

Jag tog därför statskunskap. Där var det etter värre. Där skulle det också läsas feminism. I kursen om feminism blev jag underkänd med motiveringen "eftersom lärarna uppfattade att jag inte stödde feminismen, så visade det att jag ej kunnat tillgodagöra mig kursen." Jag blev därför underkänd. Den enda av över 200 i gruppen.
Sedan skulle vi skriva valfritt ämne i statskunskap. Jag fick endast skriva uppsats om jag ej valde ämnet feminism. De övriga deltagarna blev uppmuntrade att hellre skriva om feminismen än annat ämne.

#3 - - Björn i Bromma:

Utmärkt författad artikel. Man börjar få intrycket av att det vi upplever idag är en ny föregångare till en ny Upplysningstid.

#4 - - Lennart Bengtsson:

Dagens, i flera avseenden otillfredsställande situation, är självförverkligad av gammalmedia som över en period av flera år systematiskt förhindrat en öppen politisk debatt i det svenska samhället. Uppfattningar som inte råkar passa in i "narrowminded" kontext eller åsiktskorridor beaktas inte utan man fortsätter att driva en biased och vulgär vänsterpolitik liksom en ovetenskaplig och trivialiserad miljö- och klimatpolitik. Att man vidare stöder en samhällspolitik som medvetet fryser ut uppfattningar hos ca 15% av Sveriges befolkning för att de råkar ha en mindre radikal uppfattning i invandrings och migrationsfrågor är bedrövligt i synnerhet som den radikala politiken kan få omfattande sociala och ekonomiska konsekvenser för hela samhället. Dagens situation med bloggar som ersätter tidningar är därför nödvändigt för att bevara demokratin och stå upp för det öppna samhället vilket borde ha varit gammalmedias huvuduppgift. Denna huvuduppgift har de allvarligt försummat och därvid grävt sin egen grav!

#5 - - Kverulantus:

Tack för en intressant blogg!
Media gräver sin egen grav när man glömmer bort att vara kritisk och istället driver politik som inte är baserad på fakta.
Folk är inte mer korkade än att de inser att det inte är värt pengarna att få floskler nerkörda i halsen.
När nu nyheter skall skrivas av data "robotar" så har vi väl nått den absoluta nollpunkten.
Rakryggade journalister finns numer bara i bloggform på nätet.
Trist utveckling men tidningarna har tyvärr grävt sin egen grav.

#6 - - Steen Raaschou:

I gamle dage - dvs. for over tyve år siden - kunne jeg finde på at læse DN eller SvD selvstændigt. I dag læser jeg dem kun, hvis en af mine yndlingsbloggere henvoser til noget, de har skrevet. Svenske medier er ved at udrydde sig selv.

For to år siden boede jeg nogle måneder i Småland. Jeg så SVT Nyheter, men mest som et sociologisk eksperiment. HVis en homo-parade i Moskva var blevet overfaldet, var det tophistorien. Hvis Patrick Sjöberg var blevet seksuelt misbrugt som ung, var det tophistorien i en uge. Det hele var en ideologisk parodi.

@Staffan Kjellin: Jeg under om svenskerne ved, at den autoriserede svenske statsfeminisme er temmelig eksotisk så snart man forlader Sverige? Vi har nogle enkelte universitetsfeminister i Danmark, men ikke nogen som præger debatten HVER DAG.

#7 - - Tege Tornvall:

Visst kan vi på nätet söka information som bekräftar vad vi redan anser. Men grundfelet är att dagens media inte längre själva söker och redovisar faktiskt gällande information utan bara för vidare olika instansers information i tron att de är neutrala och inte tar ställning.

När jag i mitten av 60-talet började min faktajournalistiska bana på då nya Veckans Affärer, var vi inriktade på att INFORMERA läsare med ont om tid om vad de för sin verksamhet behövde.

Det gällde att sätta sig in i läsarnas situation (områden, marknader, kultur, sociala sammanhang, teknik, produkter, tillämpningar, lagar och regler, finansiering etc.) och utifrån detta välja, utvärdera och presentera den information de behövde för sin verksamhet.

I dag förutsätts mottagarna ha all tid att själva söka, utvärdera och ta till sig nödvändig information, medan media varken har tid, kunskaper eller resurser att i förväg göra detta för dem utan öser över dem allt under förment flagg av neutralitet och opartiskhet.

Detta utnyttjar förstås olika myndigheter, organisationer och andra med egna agendor för att under täckmantel av information sprida sina hemmagjorda "nyheter" och uppfattningar.

Redan välunderrättade kan runda detta genom att på nätet söka vad som faktiskt gäller. Men alla som inte kan det är prisgivna åt dagens tillrättalagda information.

God natt! Nu går jag till sängs för att med friska tag kunna ta itu med morgondagens prövningar.

#8 - - LarsS:

Well said, Sir, very well said!

#9 - - Karin:

För egen del har jag fortfarande några månader kvar tills min SvD-prenumeration löper ut - sedan aldrig mer. För bara något år sedan tyckte jag att den skilde sig markant från övriga dagstidningar, men nu går förfallet i rasande fart. Ledarredaktionen är fortfarande ofta läsvärd, men för övrigt endast åsiktsjournalistik som ska omskola mig till de rätta åsikterna.
Idag har jag insett att situationen inom svensk högre utbildning är betydligt värre än jag kunde föreställa mig.
Det var du Staffan Kjellin som fick mig att rysa. Att utbildningen är helt infekterad av feminism/gender det visste jag, men att man inte blir godkänd i en kurs "för att man inte stöder feminismen" - det är HELT HÅRRESANDE - för att inte säga sinnessjukt. Applicera samma tankesätt på dem som läser en kurs om nazismen!
Tack Steen Raaschou för att du påpekar att Sverige "är värst i världen" inom detta område.
Och tack till Lars Bern och alla som kommenterar på denna blogg, ni har berikat mitt vetande ofantligt sedan jag upptäckte den för några månader sedan!

#10 - - Perra J:

Skillnaden mellan en diktatur och en demokrati är att i en diktatur används rå kraft, förtrycket är synligt och uppenbart. I en demokrati existerar också förtryck men desinformation används i stället. Därför existerar samma rädsla inom en demokrati som inom en diktatur, och den tar sig uttryck i t. ex. journalister som inte vågar skriva sanningen.
Än fast det utåt sett heter att han lever i ett fritt samhälle med full yttrandefrihet. Jag tror inte att en journalist nödvändigtvis behöver vara medveten om en "agenda". Han är bara manipulerad utan att veta om det. Han agerar inom ramar vilkas orsak och härkomst han troligen var medveten om, men nu har förträngt.
Vad jag menar är att det finns en rädsla för auktoritet i vår fina demokrati. Det är troligen inte en gormande chef i samma korridor, utan något mera abstrakt "uppifrån" som man inte är riktigt medveten om. Det låter Kafkaartat, men jag tror det är så.

Vad säger herr Bern (och andra givetvis) om Erik Johanssons intervu med SvD-journalisten?

https://www.youtube.com/watch?v=7X3Nw1FvMpo

#11 - - Mons Krabbe:

Hej alla!

Tack för vänliga omdömen och intressanta kommentarer!

Jag får instämma i vad Karin säger, att det Staffan Kjellin berättar om Stockholms Universitet ger en kalla kårar. Det var "bara" ca 15 år sedan jag lämnade Uppsalas dito, men tydligen har universitetsvärldens utförsbacke övergått i fritt fall. Eleverna tvingas alltså deltaga i kvasi-vetenskapliga kurser där kriteriet för att ha förstått kursens innehåll är att man accepterar de feministiska teorierna som giltiga!

God natt Sverige….

#12 - - Observator:

När Per T. Ohlsson var ung och utsänd till USA av Sydsvenska Dagladet, kunde man läsa krönikor om hur han knappast kunde bärga sig innan han fick de lokala tidningarnas kilotunga helgutgåvor i sina händer. Han verkade fullkomligt besatt av journalistrollen, den verkade vara målet snarare än medlet, och hans beskrivning av vurmen hade närmast pornografisk karaktär. En extrem personlighet – vilket ju också visade sig i att han senare i karriären fick problem med sin omgivning på tidningen. Per T. Ohlssons prat om ”ekokammare” ger mig så att säga miljöpartistiska associationer. Hans egna skriverier hör ju hemma i en rötkammare.

#13 - - Jan Ivarson:

Läser med intresse artiklar och kommentarer på Antropocene. Har skrivit krönikor varav några om den begränsande yttrandefriheten. Bifogar som kommentar en av mina krönikor och tips om en annan på Honesty4u.wordpress.com

213. HÖGER EXTREMT, VÄNSTER NORMALT
Måndagen den 29 december hade TV4 ett inslag i morgonprogrammet för att diskutera Sverigedemokraternas politik. I studion fanns förstås ingen från (SD) närvarande, bara en kvinnlig expert som bröt på finska. Det är normalt i svenska media när (SD) diskuteras, att ingen från partiet deltar.
Samtal förs av utfrågare och inbjudna experter som framför ´rätta åsikter´. Vissa program vill påskina objektivitet med två åsiktssidor, men där båda kritiserar partiets politik.
Vid enstaka tillfällen då partisympatisörer får komma till tals, brukar programmet följas upp med en expert som förklarar vad de anser att sympatisörerna verkligen menade. Svenska media anser att åsiktsfrihet får stå tillbaka för att inte gynna främlingsfientliga krafter, som svenskarna inte är mogna att hantera. Det klarar bara journalister.
Måndagens program presenterades för att handla om ´det extrema högerpartiet Sverigedemokraterna´. Partiet benämndes i vanlig ordning med misstänkliggörande epitet. Man hör aldrig vänsterpartiet beskrivas som vänsterextremistiskt, eller som parti på yttersta vänsterkanten. Det är onödigt i svenska media där vänsteråsikter är de normala.
Den finskbrytande experten nämnde helt rätt (SD)s invandringspolitik som skäl till att partiet utestängts av övriga partier i svenska riksdagen. Däremot gjorde hon ingen jämförelse med Finland som driver den politik (SD) förespråkar, utan att Finland för den skull anses vara främlingsfientligt. En sådan jämförelse låg nära till hands med tanke på expertens dialekt. Hon visste förstås att det inte skulle vara i TV-kanalens intresse. Experten vill förmodligen få fler uppdrag.
I media jämförs (SD) inte sällan med nazityskland. Trots det sägs regeringen vid nyår avsluta granskningen av svenskar i Stasi-arkiven utan redovisning av det som framkommit.
Om arkiven visar på svenskar med koppling till (SD) skulle media basunera ut det, så att järnrörsbärande skulle framstå som en lek.
Om däremot arkiven visar på kopplingar till arbetarrörelsen och det den kallar kapitalet, gäller att locket är på och inte bara det – informationen skall dessutom förstöras! Har ni hört om det i media?
Personer som har information skall åläggas att hålla den hemlig i ytterligare en generation, så att inte nazismitta infekterar fler partier. Hur skulle det då gå med Decemberöverenskommelsen?
Den kloke Kjell-Olof Feldt kan tänkas vilja skalda:
– Stasi-arkivet är ett jäkla skit,
tänk om det läcker ända hit.

Annan krönik i samma ämne är
93. DEBATTERA, – JASÅ?

#14 - - Robert:

Sydsvenskan och Per T var en gång i tiden läsvärda, nu har, med något undantag, PK-maffian tagit över. Tragiskt öde.

Ägarna borde göra som på GP, konstatera att det är en liberal tidning och byta ut hela klabbet.

#15 - - elina:

Staffan Kjellin #2 fick feminism till livs i Statskunskap. Så det är feminism som gäller nu. Alltid är det någon ism i stället ren kunskap.

Vi som läste i början -70 talet fick Marx och knappt annat oavsett ämnet. I statskunskap var allt om marxismen, kommunismen eller någon sida av socialismen. Man fick inte välja själv. Vi 4 som var mer åt höger tilldelades de orimligaste marxistiska frågorna att analysera. Som uppsats fick jag utsugningsbegreppet. Jag hittade en tredje variant om det och läraren blev tårögd.
Jag läste vidare historia som var lite svårare att förvanska.

Verkligen läsvärd blogg! Tack!

#16 - - tipp:

Tack Perra I för en intressant länk. Stig Fredriksson är ett mycket gott exempel på dagens massmedietjänstemän som inte har något gemensamt med gårdagens kunniga journalister.
Till dem som tror att tidningarna gräver sin egen grav vill jag säga att ni förmodligen har fel. Politikerna med stöd av de s k intellektuella vill inte bli av med propagandapparaten resp födkroken så de kommer i framtiden bli allt mer statsstödda, d v s skattebetalarna får hoppa in när abonnenterna sviker. Vi blir mer och mer kommunistiska och bli inte förvånade om någon form av begränsning kommer att införas på bloggandet. Det blir inte direkta förbud utan formella hinder som göra bloggandet säkerhetsmässigt eller ekonomiskt omöjligt.

#17 - - Kverulantus:

Jag hoppas på Hanne Kjöller på DN.
En sund och vettig människa.
Enda orsaken att jag fortfarande prenumererar.
Tänk om fler så friska åsikter kunde få fotfäste i detta degenererade Sverige.
Det är dags att kavla upp ärmarna och ta tag i hur ett Sverige som vi vill leva i skall skapas.
Släng "värdegrund" och "genuscertifiering" åt fanders.
Det är bara tomma ord.
Hur skall vi kunna överleva här i den kalla norden?
Inte är det med en överetablering av Somaliska "raketforskare".......
I så fall hade Esrange varit motorn i Sverige.
Där är det tomt , kallt och ödsligt.
Stockholm är fortfarande centrumet för den politiska navelskådningen.
Det är där som feta löner lockar.
Utan något som helst personligt ansvar.
Sossar och Moderater.
Ni borde skämmas!
Det sättet som ni kör ner Sverige i skiten borde vara straffbart.

#18 - - Kverulantus:

Hej Lars Bern!
Jag är alvarligt oroad att politikerna skall ta pengar från pensionerna för att finansiera massinvandringen.
Det svenska försvaret har utarmats och kan bara försvara Rosenbad i tre dagar.
Regeringskansliet är ju det absolut viktigaste att våra utlandsbaserade styrkor kommer hem och försvarar om det kniper.
Alla de 300 soldaterna som nu utgör vårt "försvar".
Här hade Reinfeldt inget problem.
Han skar bort kostnader för försvaret och la dem istället på meningslösa jobb för papperslösa flyktingar.
Vad kommer att hända i samhället när åldringar svälter för att de pengarna de betalat istället överförs till de 100 000 "nya" svenskarna som enligt prognoserna kommer att tillföras oss under det närmaste året.
Hoppas att du har kraft att ta itu med detta problemet.
Det är en tickande bomb.
Inget av regeringspartierna vill tala om för oss att pengarna är slut.
Löven satsar istället på skattefinansierat könsbyte för de som inte är bekväma i det kön de fötts i..
Birgitta vill bli Birger och tycker att jag skall betala hens operation.
Man baxnar som "vanlig" svensk.........

#19 - - Göran:

tipp! Som tur är, är myndigheterna relativt korkade när det gäller teknik och datanördarna leder utvecklingen. Med det sagt att politikerna aldrig kommer ikapp med att stoppa fria åsikter.

#20 - - Tege Tornvall:

Nazister är inte höger utan vänster i narrspegel. Nazist står för nationalsocialist, alltså både socialist och nationalist. Om nazister alls har någon ekonomisk-politisk uppfattning, är den planekonomisk. Detta manifesterade Nazityskland med stora skrytbyggen och storslagna planer. Men medan socialister/kommunister sätter läran främst, sätter nazister nationen/folket främst. Men ingendera sätter den enskilda individen främst. Båda är människofientliga i skarpt läge - oavsett vad de annars säger.

#21 - - Staffan Kjellin:

Min uppfattning är att det är 68-vänstern med åtföljande marxism och kvinnornas framfart i media och politik med åtföljande feminsim. Inte bara på universiten och i skolorna, utan mest i media faktiskt.

Kvinnorna på tidningarna krävde att hälften av bilderna på en tidnings första sida (det gällde SvD, Expressen, Aftonbladet och DN, skulle vara kvinnor.

Det hade ingen betydelse om det var mest män som dominerat händelseförloppet dagen innan. Hälften av bilderna skulle vara kvinnor.

På svenska stats-televisionen märktes detta mest , men även i TV 4, att på sporten skulle hälften av nyheterna handla om kvinno-sport.

I tag i Sveriges Radio skulle sportnyheterna börja med en historia om en kvinnlig fotobollsspelare, även om Zlatan var mannen för dagen. Han kom som andra nyhet. Kvinnlig idrott skulle stödjas.

Det skulle sändas lika mycket från kvinnliga VM som manliga. Att det bara satt 300 i publiken på arenan när kvinnorna hade VM och kanske 60 000 vid manligt VM, detta hade ingen betydelse.

Det skulle vara milimeterrättvisa mellan kvinnoidrott och mansidrott.

Det här tar inge slut förrän dagens feminister kräver att hälften av våra spelare i senskt landslag skall vara kvinnor.

Sex kvinnor i landslaget tillsammans med Zlatan. Kanske inte ens Zlatan får vara med i landslaget för bara kvinnliga spelare.

Vid en riksdagsdebatt med dåvarande försvarsminister Karin Enström ställde Kent Ekrot (sd) frågan om det var lämligt med hälften kvinnor som brandmän.

I Lund hade det konstaterats att det tog en manlig brandman under en minuter att öppna en säkerhetsdörr vid brand. Men det tog tolv minuter för en kvinnan.

Ekrot frågade om försvarsministern hade synpunkter på detta:

- Hon svarade att det är viktigare att brandkåren är jämlik!

Karin Enström (m) blev tillfrågad under sin ämbetstid:

- Vad är viktigaste frågan för dig som försvarsminister?

Karin Enström svarade:

- Det som skulle glädja mig mest är att få utse en kvinnlig general!

#22 - - Göran:

Inte för att jag gillar värnplikt eftersom det är slaveri, men om det införs igen hoppas jag verkligen kvinnor i Sverige ska tvingas till det och inte bara män.

#23 - - Observator:

#17 Kverulantus

När jag var liten och det skulle komma besök, så sade man att man skulle få främmande. Oftast släktingar man inte träffade så ofta eller föräldrarnas vänner och bekanta. Oftast var besöken populära – barnen brukade få en godisslant av främmandet när det gick. Även om umgänget var trevligt kunde man ändå märka en viss lättnad hos föräldrarna när samvaron var över – men det skulle nog vara överdrivet att därför kalla mina föräldrar för främlingsfientliga. Åtminstone dåförtiden.

Hanne Kjöller tycker att SD är främlingsfientliga (http://www.dn.se/ledare/signerat/hanne-kjoller-spraklig-marsch-hogerut/). Det skulle vara synnerligen intressant att få veta vad hon lägger in i detta begrepp. Och att hon ”relativiserade” till andra folks och länders attityder i relevanta avseenden. Hanne Kjöller tycker också (i samma ”tyck”) att SD saknar ”integrationspolitiska ambitioner”. Vad är integrationspolitiska ambitioner? Och är det en brist att inte ha det, om man inte vill ha massinvandring? Inte hade man integrationspolitiska ambitioner när Sverige tog emot flyktingar efter Ungernrevolten!

Enligt min uppfattning arbetar inte Hanne Kjöller i någon annan riktning än Heidi Avellan. Hon försöker bara få det att se lite annorlunda ut.

#24 - - Samuel af Ugglas:

Min hustru hör uteslutande svenska nyheter och jag nästan enbart engelska/amerikanska. På morgonen kl 06.00 startar hon SR P1 för att tvinga mig att höra STASI agenturen SR. Så frågar jag henne, märker Du inte den försåtliga propagandan? Vilken propaganda säger hon. Vi reder ut begreppen efter att hon läst dagens ledarsidor i den lokala blaskan. Då först kommer det ett erkännande att verkligheten är synnerligen förvrängd och argumentationen utspekulerad, falsk och försåtlig.
Det moderna informationssamhället till trots, socialistlögnerna har fått lov att härja allt för länge!

#25 - - Åke Sundström:

#20
Viktig distinktion, som varken forskarvärlden eller pressen beaktar. Inte i okunnighet, men för att slippa belasta sin vänstra vänner med ett mindre smickrande sällskap.

Därför är det också fel att kalla SD för ett högerparti. Jimmi och Co är i grunden socialister, fast med fler frihetliga inslag än V och SAP:s vänsterflygel. Mest likt gråsossar - som ju också är emot fri invandring, men just nu inte vågar stå för den åsikten av hänsyn till maktens matematik (hänsynen till MP). Vore SD ett högerparti hade partiet inte vunnit så många arbetarröster.

#26 - - Lars Andersson:

SD inträdde i politiken har verkligen avslöjat för svenska folket hur etablissemanget arbetar i Sverige. Politiker och media samt stenkastarvänstern gör allt för att svartmåla SD som rasister, fascister och nazister, allt för att inte svenska folket skall rösta på dem. Sedan den odemokratiska DÖ som kronan på verket. Invandringspolitiken skall försvaras till varje pris av DÖ-partierna.

Vi ser också hur alla media i västvärlden förmedlar krigspropaganda mot Ryssland med falska anklagelser för att hjärntvätta sina befolkningar i rysshat. Väst börjar allt mer likna Sovjetunionen med sin Pravda och aggressiva hållning mot andra länder.

Upp