En ironisk betraktelse på Långfredagen

 

En liten Påskbetraktelse från den skarpögde vännen Lennart Bengtsson.
 

Är det detta som Sverige vill?

Nordborna har alltid haft en pragmatisk inställning till religion. När kristendomen kom till Skandinavien anammades den om den var bra för kommersen och många skandinaver (rälingar) anslöt sig också av samma skäl till islam och tjänstgjorde både hos kalifen i Bagdad och i Konstantinopel.  Varken Orm Tostesson och Toke Grågullsson i Frans G Bengtssons Röde Orm hade några svårigheter att ändra religion när de tjänstgjorde hos kalifen av Cordova, inte heller återgå kortfristigt till den nordiska gudaläran när de kom in i stormigt vatten i Nordatlanten för att senare låta sig kristnas.

Samma pragmatiska syn gäller säkert även dagens svenskar. Om man bekymrar sig om livhanken är det en klar fördel att vara muslim och inte kristen som vi i går lärde oss från överfallet på Garissa universitetet i Kenya eller vad många tidigare fått erfara både Nordafrika och Mellanöstern. Det är ingen tvekan att vara muslim ökar möjligheten till överlevnad. Det är dock en god investering att lära sig några suror ur koranen utantill så man bättre kan styrka sin religiösa bakgrund och övertygelse.

Då det finns upp emot en och en halv miljard muslimer på jorden är det vidare av största värde inte minst för exportindustrin att ha en positiv inställning till islam som vi nyligen erfarit i samband med förvecklingarna kring den Saudiska incidenten. Numera erkänner även landets utrikesminister med tindrande ögon och sin vackra dialekt att alla veck nu har rätats ut och den saudiske ambassadören har återvänt till Stockholm. Alla är glada och kurserna stiger åter på fondbörsen.

Ett erkännande av islam som officiell religion i Sverige kan knappast ske utan att observera den islamska sharian som är en integrerad del av den islamska religionen. Det innebär inte att alla aspekter måste anammas som spöstraff, stening eller korsfästelse mm. men säkert måste diverse aspekter på den svenska familjelagstiftningen ändras. Enkönade äktenskap är knappast förenligt med profetens ord eller ens tillfälliga förbindelser men däremot månggifte dvs. mannen kan om ekonomin så tillåter ha upp till fyra hustrur.  Andra ändringar berör förbud mot erotiskt utmanade klädsel hos kvinnor, vilket inte behöver vara en nackdel då detta kan innebära en minskning av antalet överfallsvåldtäkter. Vidare kommer kvinnors roll i hemmet att förstärkas vilket kan var till gagn för en bättre fostran av barn och ungdom.

Många kvinnor kanske kommer att uppleva detta som en nackdel men fördelen är minskad stress och förbättrad psykisk hälsa som enligt senaste statistiska uppgifter idag är ett allvarligt hälsoproblem främst bland yrkesarbetande kvinnor som slits mellan sin traditionella roll som mor och hustru och den som stressad och överbelastad yrkeskvinna. Kanske också mindre kuvade män återfår sin naturliga virilitet utan tilläggsmedicinering också till glädje för kvinnorna.

Ett formellt erkännande av islam som svensk statsreligion och därtill av praktiska skäl ett erkännande av både arabiska och engelska som officiella språk vid sidan av svenskan skulle snabbt förbättra integrationen av alla invandrare som för överskådlig tid kommer att domineras av invandring från länder med islam som religion. Vidare skulle ytterligare dynamik skapas i Sverige med ökad kreativitet med en intensifierad ekonomisk och kulturell utveckling.

Kanske skulle det kunna innebära viss press på den svenska urbefolkningen men den har säkert större religiös och annan anpassningsförmåga än flertalet av dagens invandrare och skulle därför lättare kunna konvertera till islam än att dagens invandrare skulle bli kristna. En väsentlig orsak här är det är brott att avsäga sig islam. Islam kan man ansluta sig till men inte lämna! Om detta görs förväntas man drabbas av en fatva. Att helt stå utanför religionen är vidare enligt sharian hädelse och givetvis otillåtet. Den dominerande versionen av islam idag är den sunnitiska formen och det förväntas att denna kommer att politiskt föredras. Detta kan innebära problem med exempelvis Iran men kan säkert lösas via våra skickliga förhandlare.

Lennart Bengtsson

3 april 2015

Demokrati | Islam | |
#1 - - Robex Lundgren:

trevlig påsk.

#2 - - Peter L:

Det är svårt att vara PK då verkligheten är så uppenbart verklig. Hoppas du har en säker inkomstkälla, efter detta är du rökt på den svenska marknaden, men du har vunnit mitt gillande och flera småfniss. Glad påsk och all välgång.

#3 - - Clas:

Ironi?

#4 - - Bo Carlsson:

Inte ett ord om koldioxidens effekt ? Märkligt ?


http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/jorden-blir-gronare

Svar: En obehaglig sanning för vetenskapsförnekarna.
Lars Bern

#5 - - Bert:

Fy faen så illamående man blir! Må hellre en komet utsläcka allt liv på jorden än att din ironiska betraktelse skulle bli verklighet.

#6 - - Cosmik Debris:

I ett land där Göran Greider vaktar åsiktskorridoren likt en sadistisk fångvaktare(läs Irma Grese)är sarkasm en utväg eller tyvärr kanske en nödvändighet.

Tack Lennart!

#7 - - Lennart Granqvist:

Jag tror inte att vännen Vladimir Putin,chefen för den Ryska Federationen accepterar ett muslimskt Sverige som
Östersjögranne.
Det är ju värre än om vi gick med i Nato.
Då ingriper han nog och övertar rodret i Moder Svea.
Tänk, då får vi platt skatt på 13% och en slimmad statsförvaltning.

#8 - - tipp:

al-Ghazali, muslimernas store tänkare på 1000-1100-talet ansåg ju att fysik, matematik och logik inte stod i överensstämmelse med Koranen och det har präglat islam därefter. Det präglar också den kristna kyrkan och dagens politiker så att övergå till islam som statsreligion här är nog inte långt borta. Det skulle lösa genusfanatikernas problem med att fysik och andra naturvetenskaper som inte är tillräckligt jämställda. Enda problemet vore kanske att få in sådana som Romson, Sahlin, Ackelén och del andra övertygade i burkorna. För Bern, Bengtsson och en rad forskare och vetenskapsmän får vara beredda att lämna landet; vi andra får väl vända kappan innan vi tar på den.

#9 - - Björn i Bromma:

Bra sarkasm.
Man kan onekligen undra vilka islamska krav som först kommer ut av den politiskt importerade islamiseringen.
Hundförbud?

Svar: Då om inte förr emigrerar jag till Danmark.
Lars Bern

#10 - - anders:

En pragmatisk kommentar till din inledning om kristendomen:
http://ivansbj.blogspot.se/2014/02/lindisfarne-793-platsen-dar-vara.html

https://www.youtube.com/watch?v=47tlXjvQfec

#11 - - Bo Blomberg:

He he...
för den som inte läst den än: Ayatollan av Staffan Bruun. En härlig skröna om när Finland gick över till islam!

#12 - - Солжени́цын:

Haha...ja just så blir det så klart. ;-)

Själv känner jag mig grundlurad. Visst var det så att tanken var att vi skulle göra oss av med de religiösa dogmer som kristendomen hade påtvingat oss?

Det var väl därför vi hade upplysningen? Istället importerar vi en medeltida religion som vi inte får kritisera. Vi kastar ut kyrkorna, men i dess ställe får vi moskéer. Vad har vi då vunnit? Vi får inte heller kritisera de som sett till att vi fått hit denna religion. För muslimerna är definitivt inte inflytelserika nog att kunna pressa västvärlden att öppna sina hjärtan. Muslimerna är verktyget, men inte hjärnan, bakom katastrofen i antågande.

Jag känner att det är en hund begraven. Det har inte alls blivit ett öppet, tolerant, samhälle. Istället har det blivit en attack på alla de värden som får anses som traditionella, t.ex. familjen, mamma & pappa & barn, återhållsamhet, trohet, lojalitet, sundhet, nationalitet, ärlighet, naturlighet, reciprocitet, o.s.v

Känner mig grundlurad. Det som nu pågår är någonting helt annat. Det handlar inte om "frihet" och "tolerans" - tvärtom - det är en attack på allt det som jag anser ett bra och uthålligt samhälle ska stå för.

Det skickar dåliga signaler ut i samhället när man medvetet döljer, förvränger och rent av ljuger för att man har en agenda. Detta är ingen skillnad alls mot kommunismen. Jag får en kuslig känsla i kroppen att det är något som förenar kommunismen med dagens åsiktsintoleranta samhälle?

#13 - - goran:

Detta är ingen ironi, det är en tämligen enkel förutsägelse och en ungefärlig tidpunkt för när den inträffar kan beräknas med användning av grundskolans matematik. Utan användning av datormodell. Vilket visar att antingen de flesta inte klarar grundskolans matematik eller resultatet av beräkningen är önskvärt. Eller en kombination.

För detta talar att ett livskraftigt matriarkat inte finns på jorden. Skulle ett sådant vara på väg att etablera sig så ingriper Gud med korrigerande åtgärd. Detta blir väl det mest påtagliga beviset på att Gud finns.

Jämställdheten i Sverige har med denna bakgrund mest sannolikt nått sin höjdpunkt och kvinnor och hbtq:are bara har en tillbakagång att vänta?

Heterosexuella män kan nog vara pragmatiska och anpassa sig, även om många ogillar det, medan andra istället kommer att välkomna förändringen. Men det är ju inte dessa heteromän som skall föra kampen för jämställdhet och sexuella minoriteter om de närmast berörda inte själva förstår situationen eller ens vill eller orkar föra den kampen själva. De som inte är beredda att försvara sin frihet riskerar att mista den. Men under tiden för tillbakagången kommer en del kvinnor hinna inkvoteras i börsbolagens styrelser.

#14 - - Åke Sundström:

Ursäkta, Lennart, men är verkligen ironi det mest adekvata angreppssättet i så pass allvarliga frågor som dessa? Ditt opus påminner om en annan läsvärd och kunnig skribent, Johan Hakelius, som tar allting med en klackspark och föredrar en välfunnen formulering framför det engagemang hotbilden borde inspira till. För egen del föredrar jag Lars Berns raka och inkännande kritik.

Och förlåt om jag upprepar mig, men vad jag kunnat se har du ännu inte besvarat mina och andras upprepade frågor om dina uttalanden 2009, som författare till det KVA-meddelande som godkänner den knäsatta klimatdoktrinen samt den debattartikel i Expressen där du i tydligare verba predikar IPCC:s evangelium. I dag hör du till klimatskeptikernas växande skara, men hur skall man förstå din ovilja att bekräfta din ändrade ståndpunkt? Kan möjligen den logiska förklaringen vara att du 2009 talade mot bättre vetande, i missriktad lojalitet mot dina mindre insiktsfulla kollegor i den fina akademin? Och att du alltså inte alls ändrat dig, men samtidigt inser att agerandet 2009 inte var så särskilt hedersamt?

Genom din tystnad ger du partierna och medierna möjlighet att använda dina två uttalanden som belägg för att den förda (och förödande) klimatpolitiken har den svenska forskarkårens stöd. Är du och vännen Lars Bern inte det minsta bekymrade över detta faktum?

#15 - - Lennart Granqvist:

#12

Läget i Riket är att vi saknar den inflytelserika samhällsklassen,officerarna (adeln)',den som utförde revoltern mot
Gustav iV Adolf och avsatte honom.
Det kommer att bli värre innan det blir bättre.

#16 - - Erik:

Redan nu kan vi börja öva oss i att behaga den kommande regimen genom att ALLTID svara "muslim" på frågan om du är kristen eller muslim på det att man då kortsiktigt kan behålla livhanken. Kanske.

#17 - - Göran:

#12 Солжени́цын

Jag kan bara hålla med. Det som kallas för mångkultur är från statens håll bara enkultur. Vi ska alla tänka så lika som möjligt, ha exakt samma värdegrund (äckligt ord), ha samma kunskaper, ha samma möjligheter etc.

När alla tänker på samma sak, då tänker ingen. Inte undra på att det sedan går åt det håll som det går åt.

#18 - - Lennart Granqvist:

#14

Åke!

Du förväxlar mig med någon annan Lennart Granqvist!
Jag skulle aldrig skriva debattartiklar i skandaltabloiden Expressen!
Jag skulle inte ta i en Expressen ens med tång!

Eftersom Lars Berns skrivning var ironiskt. var mitt inlägg också ironiskt.

Jag vet att läget för moder Svea är förtvivlat,förtvivlat på grund av en obegåvad regering styrd av feministerna i Sap:s
verkställande utskott.
Men,efter regn kommer det solsken!

#19 - - Anonym:

#12
Börja använd "Obligatorisk Värdegrund" i stället för "Värdegrund"
"Obligatorisk värdegrund" avslöjar att den är påtvingad uppifrån av eliten, som av prästerskapet under lilla Katekestiden med husförhör.

PerH

#20 - - Göran:

#14 Åke Sundström

Om jag har förstått den del av IPCC:s arbetssätt så lämnar en mängd seriösa och kanske även oseriösa forskare sina resultat till IPCC som sammanställer dem och sedan skrivs rapporterna av politiker i stort eller efter det resultat som önskas av politikerna. Det är knappast någon forskare som har en helhetsbild och alla forskare kan inte vet vad som är grovt uttryckt rätt eller fel. En del forskare har dock upptäckt att de resultat de lämnat in har misstolkats eller helt enkelt medvetet tolkats tvärtemot vad de har sagt. De forskare som har lämnat rapporter som sedan samstämmer med UPCC rapporter borde tro att deras iakttagelser är riktiga oavsett om de är det eller inte.

Med ovan sagt att det säkert har tagit många år för många forskare att inse att det är något som inte står rätt till. Kanske Lennart Bengtsson befinner sig där någonstans eller har gjort det.

#21 - - Ingvar:

Briljant! Lysande!

#22 - - Åke Sundström:

# 18 Det var givetvis inlägget av Lennart Bengtsson jag kommenterade, inte din kommentar.

# 20 Sign Göran antyder att LB kanske först efter 2009 har förstått de elementära fakta- och analysfelen i IPCC:s rapporter och i sjuklöverns klimatpolitik. Den tesen köper jag inte, eftersom den innebär ett underkännande hans intellektuella kapacitet.

Att Lennart Bengtsson själv inte svarar denna gång heller, är svårt att tolka på annat sätt än som en bekräftelse på min egen teori, att han 2009 talade mot bättre vetande, för att inte stöta sig med sina okunniga och/eller politiserande kollegor i Kungl Vetenskapsakademin. Vad annat skulle kunna förklara hans ovilja att kommentera sin egen hyllning (främst i Expressen) till den klimatpolitik han idag så vältaligt och välmotiverat gisslar?

Det tycks mig också svårbegripligt att inte heller du, Lars Bern, tar till orda. Om ni båda framhärdar i tigandet, tvingas jag besviken dra slutsatsen att Antropocene inte når upp till Frihetsportalens sakliga och etiska nivå i bevakningen av klimatfrågan.

Jag kan instämma i det mesta som du och LB skriver, men för liv och pina inte begripa varför ni ägnar er åt denna kurragömmalek kring LB:s publika konvertering till den rätta läran. Att forskare i kollektiva proklamationer kompromissar bort sina egna bedömningar är ju mer regel än undantag, så det vore ingen jätteskandal om det nu visar sig att även LB syndat i detta avseende.


#23 - - Alienna:

Åke Sundström #22

Jag har intrycket att LB försöker sitta på två stolar samtidigt - av någon anledning.

Upp