Den märkliga svenska klimatdebatten

Jag har fått följande viktiga inlägg i den heta klimatdebatten från vännen Lennart Bengtsson, som enligt min mening är den ledande auktoriteten inom svensk klimatvetenskap idag. Vi har båda engagerat oss i klimatdebatten, jag med inriktning på debattens politiska och ekonomiska konsekvenser och Lennart med tappra försök att förklara vetenskapen bakom klimatets variabilitet. - Lars Bern

Att säga att den svenska klimatdebatten är polariserad är en eufemism. Detta har på nytt aktualiserats i samband med publikationen av Kungl. Vetenskapsakademiens senaste klimatyttrande av den 10 april. Med våldsam frenesi angrips detta yttrande av landets självutnämnda klimatexperter som antingen anser att klimatändringen är en kolossal överdrift och ett politiskt tillrättaläggande eller tvärtom ett allvarligt bagatelliserande av mänsklighetens största utmaning sedan digerdöden gissel eller kanske supervulkanen Tobas utbrott för 70 tusen år sedan.

De vitt skilda och starka reaktionerna beror sannolikt på den olyckliga följden av tidens sociala nätverk där olika grupper gemensamt bekräftar och förstärker sina uppfattningar hur absurda och felaktiga den än kan vara. I denna föreställningsvärld existerar inga vetenskapliga auktoriteter och systematiska empiriska mätningar eller kontrollerade och verifierade experiment. Dessa har inga chanser mot magkänslan som oupphörligt bekräftas av alla vännerna i dagens nya pladderuniversum. Diagram, kartor och tabeller laddas ned och kopieras från ändlösa sajter utan sammanhang eller kritisk utvärdering.

De som tar del i dagens klimatdebatt är nästan uteslutande lekmän från alla tänkbara områden som har de mest bestämda uppfattningar i frågor där de nästan helt saknar insikt eller vetenskapligt omdöme. Eftersom argumentation ofta är grov på gränsen till rena förolämpningar inkluderande aggressiva personangrepp har följden blivit att professionella experter och fackmän som sysslar med klimatforskning som en naturvetenskaplig disciplin avhåller sig när nog helt från att delta. De kan inte se vitsen med att få sin arbetsro förstörd genom att oupphörligen bli distraherade av allsköns orimliga eller tokiga föreställningar. Detta är ytterst beklagligt då det innebär ett hinder för vetenskapen att utföra sin så kallade tredje samhällsfunktion och föra ut vetenskapen till allmänheten. Hur har en sådan olycklig situation kunnat uppstå?

En huvudorsak är klimatfrågans politisering dels genom etablerandet av IPCC sam dels individuella forskares naiva ambitioner att utnyttja situationen och ge klimatfrågan högsta möjliga visibilitet. Detta genomfördes på felaktiga grunder genom att exploatera extrema vädersituationer. Ett exempel här är James Hansens utnyttjande av den varma sommaren 1988. Amerikanska politiker grep chansen att stärka sin profil och bli sedda som symboler för planetens frälsning. Al Gore med sitt sympatiska utseende och skickliga framförande steg fram och i kombination med sitt fredsnobelpris tillsammans med IPCC gick the ”climate bandwagon” inte längre att stoppa.

De överdrivna och naiva framställningarna drev fram en opposition inte i första hand från de seriösa klimatforskarna, vilket man skulle förväntat sig, utan främst av forskare från andra discipliner som instinktivt reagerade. Dessa blev inte minst avundsjuka att en sådan obetydlig och i deras ögon föga respektfull disciplin plötsligt fick en enorm politisk visibilitet och mängder med forskningsmedel. Härtill kom ekonomiska intressen inom den fossila industrin som kände sig hotade. Detta ledde till alltmer skärpta motsättningar som ytterligare förvärrats under de senaste åren då andra ekonomiska intressegrupper trätt fram på arenan för att dra optimal nytta av uppbyggandet av subventionerade förnybara energisystem och därigenom kommit fram på klimatentusiasternas sida.

Alla vill nu vara med på arenan och alla vill ha en uppfattning men inser inte att detta inte fungerar om man inte samtidigt bekvämar sig att sätta sig in i de vetenskapliga frågorna utan bara känner på sig hur det skall vara. Detta fungerar naturligtvis inte men resulterar i en meningslös pseudodebatt mellan lekmän som med allt större envishet driver sin uppfattning.

En debatt som saknar substans kommer självklart att upphöra på grund av intellektuell syrebrist och under tiden kommer forskarna att isolera sig i sina elfenbenstorn som de alltid gjort. Först efter ett förväntat misslyckande i Paris kommer situationen att förbättras och utvecklingen återgå i en lugnare fas och allmänheten kommer att intressera sig för annat som för dem är viktigare än jordens klimat. Att förstå jordens klimat och dess växlingar är en central vetenskaplig uppgift och lika intressant kan jag lova som svarta hål eller Neandertalarnas genom.

Lennart Bengtsson

13 april 2015

 

Hållbar utveckling | KVA, Klimatpolitik, Kostforskning | |
#1 - - Ann Löfving-Henriksson:

Att sitta framför datorn eller numera mest med min lilla "padda" i handen i favoritfåtöljen och få tillgång till tankar och nyheter från hela världen är en lyx utan like. Extra lyxigt är att just nu få del av Lennart Bengtssons tankar kring klimahtsdebatten

#2 - - Henrik Mahlberg:

Jag tycker KVA:s uttalande var bra. Har media tagit upp det?

Svar: Det fick förvånansvärt liten uppmärksamhet. Antagligen var det inte tillräckligt alarmistiskt för att passa medias världsomstörtande vänsterjournalister.
Lars Bern

#3 - - Peter Stilbs:

Jag tyckte också KVA's yttrande var bra och balanserat, speciellt efter att just ha läst förslaget till omarbetat yttrande från American Physical Society. Men vid närmare granskning hittar även lekmän en rad uppenbara felaktigheter i KVA's dokument. Några av dem finns beskrivna i lördagens Öppen tråd på Klimatupplysningen.

#4 - - Sigvard Eriksson:

En arrogant attityd visavi lekmän som debatterar i klimathotsfrågan är inte särskilt fruktbringande. Som det nu ser ut skulle vi den debatten förutan inte ha någon offentlig debatt alls. KVAs yttrande kan knappast ses som ett debattinlägg. Därtill är det alldeles för uddlöst i sin totala avsaknad av polemisk udd. Förmodligen skall det vara så; diplomatiskt utslätat, helgarderat och PK.
Nog anar man en irriterad von oben-överdrift när Lennart Bengtsson skyller lekmannadebatten som ansvarig för att vetenskapen hindras från att föras ut till allmänheten. När såg vi senast en ansats till något sådant i media? Är det inte den trånga åsiktskorridoren som är hindret? Att envisa lekmän ändå lyckas föra en viss debatt i media borde ses som en tillgång och om än liten, så dock en motvikt till de grön-vänstervridna utspel som har fritt tillträde till tidningarnas debattsidor. Då du sällan syns eller hörs i andra media än ett fåtal bloggar måste man fråga sig vad du avser med "pladderuniversum". Det är väl inte denna blogg eller KU? På den senare går diskussionen verkligen livligt till med en blandning av lekmannakompetens och din expertis.
Det är tråkigt att du Lennart har en så nedlåtande syn på de lekmän som i demokratisk anda försöker bidra till en offentlig diskussion i den viktiga samhällsfrågan "klimathotet".

Svar: KVA:s yttrande är INTE ett debattinlägg i den politiska klimatdebatten, utan ett försök att kort sammanfatta var vetenskapen står idag. Det tycker jag man klarar ganska bra. Det Lennart Bengtsson vänder sig mot är när lekmän i den politiska debatten ger sig in i vetenskap som de inte behärskar. Det blir ofta lite löjeväckande och spelar den motsatta sidan i den politiska debatten i händerna. De värsta övertrampen förekommer på den alarmistiska sidan, där Obama och Gore står för de mest svårslagna övertrampen. För egen del försöker jag föra en politisk debatt mot den farliga alarmismen och jag upplever att jag kan ta rygg på KVA:s beskrivning av vetenskapen när jag gör det.
Lars Bern

#5 - - Björn i Bromma:

Håller med fullt ut. Det hela har varit väldigt mycket "Hollywood" och för lite konventionellt etablerad vetenskap.
KVA:s text var förmodligen en besvikelse för styrande politiker då det hela ur deras synvinkel främst går ut på att hitta på och argumentera nya skattebaser för att finansiera högst tvivelaktiga och riskfyllda äventyrligheter utan accept från medborgarna.

#6 - - Ingvar Engelbrecht:

Att helt bortse från de politiska krafterna som framför allt Jacob Nordangård visat på är ett stort misstag. Klimathotet är inte ett vetenskapligt problem i första hand utan ett politiskt. Att "fula ut" och bunta ihop lekmän under begreppet "pseudodebatt" är ett tråkigt auktoritetsargument.
Har Lennart Bengtsson missat Figueres uttalande???

Svar: Det Bengtsson skriver om är inte den politiska debatten utan den debatt där lekmän ger sig in i komplexa vetenskapliga frågor. Det är faktiskt väldigt ofta förekommande och blir då lätt lite löjligt, vilket inte gagnar de som försöker bemöta alarmismen.
Lars Bern

#7 - - Lars Cornell:

Det var en ganska bra beskrivning av situationen. Men när olika forskare av facket har olika åsikter då måste man fråga sig, vem har rätt och varför har de olika uppfattning? I jakten på det svaret blir man tvungen att utbilda sig till amatör-vetenskapsman. Då ser man mycket snabbt att SMHIs och IPCCs modeller inte stämmer överens med hur verkligheten ser ut och så är diskussionerna igång. Varför är det så? Vem ljuger och varför?

Ett parallellt spår är frågan varför aldrig riktiga vetenskapsmän tillåts framträda i SVT. Charlataner och agronomer typ Rockström tillåts breda ut sig totalt. Då blir man givetvis misstänksam. Det är något lurt här, vad är det egentligen som pågår?

När Greenpeaces grundare Patrick Moore påpekar att "bluffandet om klimathotet är ett tecken på att forskningen nu blivit så politiserad, att den anfrätts av fusk och bedrägeri", då måste man ju ta reda på bakomliggande fakta eftersom man inte vet vem man kan lita på.

Svaret vet vi nu efter att FN:s företrädare Christiana Figueres erkänt att det handlar om överstatlig makt och politik. Klimat och koldioxid har i FN plötsligt bara blivit en uppdiktad förevändning för maktpolitik.

Jag har stor respekt för din kunskap Lennart, men när man läser KVAs skrivelse då blir även du ifrågasatt.

www.tjust.com/vit/2015/KVA-granskning.pdf

Svar: Det är mkt viktigt att driva den politiska debatten eftersom det är där de grova övertrampen sker. Man kan givetvis inte befria sig från upplevelsen att en rad klimatinstitutioner ägnar sig åt att frisera siffror så att dessa skall passa det alarmistiska budskapet. KVA-skrivelsen är i detta sammanhang ändå en bra beskrivning av var vetenskapen står idag, låt vara att man uttrycker sig väl försiktigt när man närmar sig frågor som kan störa den politiskt alarmistiska dagordningen.
Lars Bern

#8 - - Anonym:

Tack för ditt svar Lars. Vi talar delvis förbi varandra. Som jag antydde inser jag fuller väl att KVAs yttrande inte får förväxlas med ett debattinlägg. Men min kritik utgick ifrån den vägledande rubriken "Den märkliga svenska klimatdebatten". Där räknar jag inte in höjdarna Obama och Gore.
Att jag och uppenbarligen många andra är besvikna på KVA-yttrandet kan bero på att vi, i vart fall jag, inte begriper premisserna för KVAs verksamhet. Jag tillåter mig dock göra bedömningen att svensk klimatpolitik knappast kommer att påverkas i den riktning som jag uppfattat att Lennart eftersträvar, liksom de flesta aktiva på denna blogg och på KU. Så, vad är nyttan med yttrandet?

#9 - - Göran:

Enligt min syn att se på den politiska debatten om klimatfrågan är att den inte existerar överhuvud taget i åtminstone riksdagen. Vilket parti skulle behålla en ledamot som ställde sig upp i riksdagen och började tala emot rådande ordning i denna fråga.

Att inte hålla med rådande ställning i frågan är att förlora röster. Vilka vågar det? Vilka accepterar det?

Jag tror att en bredare debatt bara kan komma till den dagen politikerna upptäcker att det finns massor med människor som faktiskt har en kritisk inställning till "klimathotet" och rent ut sagt inte tror på det.

#10 - - Ingvar Engelbrecht:

Lars B. #6
>Det Bengtsson skriver om är inte den politiska debatten utan den debatt där lekmän ger sig in i komplexa vetenskapliga frågor.
Jag vet.
Som jag formulerat det tidigare.
Fienden sysselsätter oss med vetenskapliga tvister i flanken under tiden som somhuvudarmen obekymrat klampar vidare.

#11 - - Sten Kaijser:

Lennart och Lars,
jag är lite osäker på vilka som ska räknas som "klimatforskare". Även om IPCC inte vill låta solen ha någon stor betydelse för klimatutvecklingen så finns det ett historiskt samband mellan solens aktivitet och jordens klimat - därför tycker jag att även en solastronom kan ge sig in i den vetenskapliga debatten. för att få en förståelse om "klimatets naturliga variationer" så bör geologer som studerat jordens historia också ha rätt att delta i den debatten. Slutligen så finns det ett viktigt samspel mellan haven och atmosfären där även oceanografer kan bidra.
Slutligen så finns det en politisk debatt om "vad som ska göras" där t.o.m. en eller flera matematiker har mer eller mindre vettiga åsikter. Eftersom den politiska debatten formas av deltagarnas förståelse av det vetenskapliga läget så kommer "vetenskapen" oftast med i de flesta debattinlägg.
Tyvärr är alltför många debattörer omedvetna om att de inte sitter på den enda sanningen.

#12 - - Sigvard Eriksson:

Min kommentar #8 blev av misstag anonym.

#13 - - Anonym:

till Sten Kaijser

Jag är säker på att även Du skulle förundras om inga matematiker skulle delta i en debatt om t ex matematikens roll i samhället utan enbart deltagare men annan specialitet som meteorologer, agronomer eller samhällsvetare. Vad jag opponerar mig mot är gravt felaktiga eller i vissa fall rent absurda uppfattningar vilka faktiskt är legio. Dit hör exempelvis uppfattningar där man helt förnekar existensen av en växthuseffekt eller våldsamt överdriva soleffekter som man inte observerat. Detta är inte seriöst.
Vad beträffar frågan om den sk hiatusen i den globala temperaturen så är detta något som inträffar slumpartat i enskilda simuleringsberäkningar men ses inte i medelvärdet av flera beräkningar. Men eftersom det klimat som vi upplever är en enskild händelse så måste man därför jämföra med enskilda beräkningar. Redan vid Arrheniuskonferensen 1996 ( publicerad av KVA och Stockholms Universitet) visade jag en sådan som varade ca 15-20 år. Detta är alltså inget nytt utan en följd av kaosprocesser i klimatsystemet. Skulle de däremot vara 30-40 år blir det nödvändigt att ta en djupare titt ty då är det något som vi verkligen inte har förstått.

#14 - - JB:

Ja, kanske det är en urgammal krigsstrategi för att kunna besegra en fiendefolkstam, eller en fiendenation, eller kanske även en fiendevärld, detta att kunna stampa med en stav, en ordstav, för att dela ett hav?

Med en ordstav(?) kan man då skapa en delad fåra mitt i ett hav? Då kan man kanske få en hel förening, en hel forskarvärld, ett helt folkhav hos en fiendenation, eller en fiendestam, kanske en hel värld full av fiendenationer och fiendefolk (?), att dela sig om det skulle vara hela världen och alla folk som man ville bekämpa(?) Att alltså just verkligen kunna åstadkomma delningar på mitten i de olika haven? Kanske med en ordstav lyckas kunna skapa skyhöga vågor av motsättningar mot varandra så att det just kan bildas en mittfåra av barmark som man kan gå framåt på?.....

Där kan då utmanare passera på en torr mittfåra mellan de höga debattvågorna (?) och där kan de slutligen nå en seger över både den ena och den andra vågen?....

De motstridande höga debattvågorna och de olika falangerna, med de olika ståndpunkterna, stegrar sig alltmer och ökar i ilska, frustration och aggressivitet mot varandra för att slutligen falla ned över varandra i mer eller mindre dödande och mördande anfall (?)….

Segrare kan då bli de som från början utmanade och ville erövra en värld, eller en nation, en vetenskapsvärld, eller en fiendefolkstam osv., (och därför skapade en inre polarisering), som då torrskodda kan gå iland mitt emellan delade nationen, en delad forskarvärld, ett delat debatthav och en delad värld med alla dess stridande och höga debattvågor om kanske egentligen och i själva verket – ingenting - ..…..?

Det egentliga syftet är då i själva verket endast skapandet av just de höga debattvågorna av motsättningar, av anklagelser, av ilska och kanske av hat, rädslor och aggression, som då i sig är ämnade att försöka bereda en torr väg mitt emellan? En väg som då kan leda till en seger för en dribblande utmanare, för en strategisk anfallare eller för en aggressiv angripare ….

Vem vet....

#15 - - Åke Sundström:


Ursäkta Lars Bern, men du spelar klimatskojarna i händerna genom att tona ner vikten av KVA:s uttalande, vilket flera tidigare kommentatorer också påtalat. Som när du i en kommentar skriver att "det är en bra beskrivning av var vetenskapen står idag, låt vara att man uttrycker sig väl försiktigt när man närmar sig frågor som kan störa den politiskt alarmistiska dagordningen." Nej, även kunniga amatörer ser att detta är ett grovt understatement. För problemet är mindre vad KVA skriver utan allt viktigt man utelämnar. Oinformerade läsare ges intrycket att KVA godkänner den högst ovetenskapliga gå-före-doktrin som gör svensk klimatpolitik till en samhällsekonomisk katastrof.

Dessutom: vem är expert eller amatör? Lennart Bengtsson är en amatör när det gäller att bedöma avgörande misstag i IPCC:s klimatmodeller, som däremot en ekonom lätt upptäcker.

Du må betrakta Lennart B som din guru, med du förminskar dig själv genom att vara en så okritisk beundrare.

#16 - - Солжени́цын:

Håller inte alls med. Historien har visat att vi inte kan lita på vetenskapsmännen. De går ofta i maktens ledband. Idag är det därför, inom nästan alla områden, nödvändigt för varje människa att själv sätta sig in i olika frågor, vilket då med nödvändighet leder till att lekmän kommer in på områden de inte har som sitt huvudsakliga expertområde.

Det är nödvändigt, kanske ibland för vår egen och vår avkommas överlevnad och välmående, att sätta oss in i olika områden. Ofta tycker jag att det fungerar bra. Mycket handlar, trots allt, om sunt förnuft. Tänk på alla läkemedel som påståtts vara helt ofarliga. Föräldrar som följt sin instinkt har många gånger räddat sina barn. Sedan måste man försöka sålla bort det man tror är mindre "vettigt" men det är bättre att behöva göra det än att blint lita på forskare som är avlönade av staten eller storföretagen.

Det jag naturligtvis håller med om är politiseringen av vetenskapen. Den är djupt olycklig och förtroendet skulle kunna återställas till vetenskapen om man fick vara självständiga. Tyvärr finns det inget som tyder på att det kommer ske i närtid.

Jag vill också i sammanhanget passa på, som lekman, att också uttrycka en skepsis mot det som allmänt kallas vetenskap. Man säger att vetenskap är vad vi kan bevisa. Men kan vi bevisa liv på andra planeter? Svar, nej. Vi kan dock med sunt förnuft säga att - jo - det finns liv också på andra ställen i universum. Vi vet också att en del av teorierna runt t.ex. hur Universum fungerar inte kan förklaras om man inte "kastar" in två okända "svart energi" och "svart materia". Tar man med dem funkar teorierna men ingen tycks veta vad det riktigt är. Så de vetenskapliga axiom på vilket vi bygger vår världsbild måste ha med två okända för att fungera - hur vetenskapligt är det?

Vi kan ta ett annat exempel. Mobilstrålning. Vetenskapsmännen, talar ofta om att vi får inte chansa med klimatet. Vi bör betala en försäkringspremie, ta kostnaden nu, för vi vet inte om klimatet kan orsaka oss stora kostnader i framtiden. Men varför har man inte försiktighetsprincipen vad gäller mobilstrålningen? Vet vi vad som händer med oss människor som utsätts för så mycket strålning som vi gör idag? Varför ingen försiktighetsprincip? Jo, för det finns inga vetenskapliga bevis idag, påstår man, att det kan vara skadligt. Men kanske man kan tänka sig att använda sunt förnuft istället?

Kanske är det bästa som hänt vetenskapen att man får konkurrens och äntligen får sin auktoritet ifrågasatt. Kan man inte ge adekvata och förnuftiga svar kanske det inte var så mycket bevänt med den där omhuldade vetenskapen ändå.

Om vi ändå har lärt oss av historien att de vi trodde för 100 år sedan ofta inte stämmer idag, varför ska vi ha en sådan oerhört respekt för det som just nu råkar vara det vetenskapen är eniga om? Är det inte betydligt mer fruktbart att betrakta omvärlden som ett mysterium som vi troligen aldrig kommer att förstå full ut och erkänna att även de mest omhuldade teorier sannolikt bara är i barnstadiet, vilket också gör skillnaden mellan lekmannen och vetenskapsmannen lite mindre dramatisk.

#17 - - JB:

Ps.

Politik kan förmodligen finnas både såväl inom en forskarvärld som inom en reklamindustri, en filmindustri, en modeindustri, en kosmetikaindustri, en rockmusikindustri, en porrindustri, en livsmedelsindustri, en drogindustri, en läkemedelsindustri, en vapenindustri, samt även en bankindustri och alla övriga former av en globaliserad industri där då ett budskap skall trummas igenom till försvar för industrins vinstmöjligheter?...
Detta politiska spel kan i sin tur kanske liknas vid ett fotbollslag som måste samverka och där olika spelare från olika positioner å att säga måste sparka på samma boll för att kunna vinna en match?....
Ett fotbollslag har spelare på olika positioner i en laguppställning. Centrar, yttrar och backar osv., som alla måste springa, dribbla, finta, tackla eller lägga dimridåer och försöka överlista ett motståndarlags spelare genom hålla samman med varandra och samverka var och en från sin positionering på planen. Tillsammans måste laget hålla ögonen på bollen och – sparka på en och samma boll - för att över huvud taget kunna ha några möjligheter att vinna ….?

Ds.
….

#18 - - Солжени́цын:

Tillåter du vill jag också skriva att det är visserligen ovetenskapligt men inte mindre logiskt att tro på en högre skapare, än att tro på slumpen.

Människan har skapat hus, bilar och flygplan och om du betraktar det utifrån är det uppenbart att dessa ting inte har tillkommit av en slump. Hur kan vi då tro att miljoner gånger mer avancerade förlopp, processer och händelser i Universum har tillkommit av en slump? Är verkligen människans DNA resultatet av en slump?

Är det inte att vara lite korkad? Ok, vi kan inte bevisa det men kan vi lösa dagens problem på samma nivå som vi är eller måste vi upp till nivån över för att förstå?

Sannolikt är ingen av de gudar som människorna skapat svaret, det vi skapar är på samma nivå, det är på vår nivå. Vi kan inte idag begripa det. Kanske någon gång i framtiden men sannolikt aldrig. Vi kan dock intuitivt förstå att det vi ser är resultatet av en högre intelligens.

Då vill jag här hävda att detta perspektiv, att som vetenskapsman, mer se sig själv som en utforskare, än stirra sig blind på det vi kan mäta och observera, öppnar upp för en mer spännande värld. En värld där de som är kunniga vetenskapsmän verkligen kunde få användning för sina kunskaper.

Svar: Livets evolution på jorden har pågått i 3.000.000.000 år. Varje steg har varit en liten förändring som visat sig gynnsam och ökat överlevnadsförmågan. De förändringar som inte varit gynnsamma (flertalet) har lett till utslagning. Varje sådant mycket litet steg skulle mycket väl kunnat vara en slump. Att jämföra med intelligent konstruktion av bilar och flygplan håller tyvärr inte.Det ligger i sakens natur att du aldrig kommer att kunna bevisa existensen av en högre intelligens. Pss går det inte att bevisa ickeexistensen. Jag har tagit konsekvensen av denna insikt och är därför agnostiker.
Lars Bern

#19 - - Åke Sundström:

Ursäkta igen, Lars, men jag tror att du gör sanningen en otjänst genom att försöka tona ner betydelsen av KVA:s uttalande och Lennarts ovilja att ta avstånd från sitt tidigare klara stöd för grundbulten i den svenska klimatpolitiken - den sk gå-före-doktrinen (Expressen 2009).

Det är ett svårbebripligt understatement när du i repliken till Lars Cornell hävdar "att KVA-skrivelsen är i detta sammanhang ändå en bra beskrivning av var vetenskapen står idag, låt vara att man uttrycker sig väl försiktigt när man närmar sig frågor som kan störa den politiskt alarmistiska dagordningen."

Nej, den är verkligen ingen bra beskrivning, utan en förskönande inlaga, obrottsligt lojal mot den politiska dagordningen. Inte så mycket på grund av vad som sägs i texten utan för allt viktigt man utelämnar. T ex tydliga besked om kopplingen mellan denna ganska rejält reviderad hotbild och den förda politiken. Hur noga undviker man inte den känsliga knäckfrågan: har gå-före-doktrinen fortfarande KVA:s stöd? Detta får medborgarna inte veta, men texten ger sken att så är fallet. Däri ligger det forskarfusk du berömmer, Lars. En sann vetenskapsman berättar hela sanningen, inte bara delar av den.

Svar: Jag uppfattar att KVA just utelämnat politiska bedömningar eftersom det inte är vetenskapens bord, det tycker jag de gör rätt i. Vi har allt för många "vetenskapsmän" som inte kan låta bli att blanda in politik i sina slutsatser och det är sådant som förstör vetenskapen.
Lars Bern

#20 - - Солжени́цын:

#18 Lars, tycker du har en bra poäng där vad gäller tidsperspektivet. Det ska jag ta till mig och fundera på. Det är min syn att innan vi människor hade upptäckt t.ex. ultraviolett ljus eller kunde se och mäta det, så fanns det ändå. Vi visste inte om det bara, för vi var på en för låg utvecklingsnivå.

Jag tror att hunden inte känner till Universum, men det finns där trots allt.

Vetenskapen har den begränsningen att den stänger dörren till de "mystiska" det vi inte ser och känner till. Vi vet dock av erfarenhet att vi genom vår historia ständigt har upptäckt nya saker. Därför är det fel "princip" att vara nedlåtande mot "lekmännen" och deras intresse för olika områden. Idag tror jag inte att den bästa forskningen drivs i politiskt korrekta statligt fonderade institut. Det är en omöjlighet. Det visar också "klimatskandalen" med alla förfalskningar av rådata, o.s.v. Utan yttre krafter från "lekmän" hade inte detta kunnat avslöjas på samma sätt.

För mig är det karaktären på den vetenskapsman jag lyssnar på som är det viktiga. Är personen ärlig? Kommer man att erkänna misstag? Är man öppen för nya rön? Har man sunt förnuft. o.s.v. Det är minst lika viktigt som vad man påstår sin ha kommit fram till.

Därför läser och skriver jag här och är tacksam att du tar in mina "lekmannainlägg". Förhoppningsvis kan det väcka någon tanke. Jag kommer definitivt att fortsätta att försöka förstå områden som inte är mitt expertområde, då jag har noll förtroende för dagens makthavare och de som betalar för den.

Svar: Det är precis så som du beskriver som jag genom åren uppfattat Lennart Bengtsson. Han är ärlig och har aldrig visat mig en dogmatisk sida och han saknar en politisk agenda i sitt vetenskapliga arbete. Som högt bildad inom vetenskap runt klimatet reagerar han när såväl alarmister som s.k. förnekare pratar i nattmössan, jag har stor förståelse för det.Självklart har alltid lekmännen haft en viktig roll att fylla inom den vetenskapliga evolutionen, det finns det otaliga exempel på. Det är dock bättre som lekman att ställa de upplysta kritiska frågorna, än att tro att man sitter inne med svaren.
Lars Bern

#21 - - Lars Bern:

Det kommer flera inlägg med länkar till andra debattsidor. Jag tar i allmänhet bort dem eftersom jag inte hinner sitta och kontrollera vad som står där.

#22 - - Åke Sundström:

Där är vi oense, Lars. Det är stor skillnad mellan att blanda sig i politiken och att berätta HELA sanningen i ett visst ämne. KVA och Lennart lägger sig i allra högsta lägger sig i politiken, just genom att tiga om relevanta aspekter som kan underminera klimatdoktrinen. Det är, vidhåller jag, en i högsta grad partiell och filtrerat text som KVA lägger på politikernas bord, väl bevetna om att deras selektiva tystnad kommer att användas som ett alibi för en forsatt heltgalen klimatpolitik. Det skulle förvåna om du inte håller om detta.

Men som generell obsvervation har du rätt i att forskare alltför ofta "blandar in politik i sina slutsatser". Så kritiken drabbar inte bara KVA utan hela forskarsamhället. Trycket att vittna falskt är förstås extrakt starkt i s k "känsliga ämnen", som klimatfrågan.

Ursakta också att min kommentar blev dubbelsänd p g a tekniskt trubbel.

#23 - - Claes Johnson:

Jag har skrivit en allvarlig kommentar på min blogg, riktad till LennartB särskilt och då även till Anthropocens läsare eftersom LennartB där är så flitig skribent, och vän till LarsB. Den som är intresserad av att läsa mina allvarsord kan själva söka sig till min blogg, efersom LarsB rensar sin blogg på alla de många länkar som läggs upp i kommentarer och som LarsB säger sig inte kunna ansvara för. Naturligtvis ansvarar inte LarsB för vad jag skriver på min egen blogg och vice versa, om det nu rådde någon oklarhet om detta.

#24 - - Claes Johnson:

Angående "lekmän" vs "vetenskapsmän": Det är den skeptiska bloggosfären som avslöjat vetenskapsmännens svek mot både vetenskap och folk genom att sälja ut sig till politiker hungriga på makt med klimatalarmism som vapen. Det är bloggosfären som till slut kommer att sätta stopp för detta oerhörda falsarium av en dimension som aldrig tidigare skådats i vetenskapens historia, inte vetenskapens företrädare (vilket tydligt framgår av KVAs uttalande). Lysenko är en mygga i sammanhanget.

#25 - - Ingvar:

Claes #24

Visst är det så!
Donna L, Joe Nova, WUWT, Vaclav Klaus, Jacob Nordangård, Delingpole

Bara för att nämna några som inte är vetenskapare

#26 - - Bo Blomberg:

Låt oss hoppas att du får rätt Claes Johnsson (#24), dvs att det verkligen blir stopp för falsarierna!

#27 - - Lasse:

En attack på dem som kritiserar KVA utlåtande alltså.
Lekmän som lägger sig i!
Men Lennart B-skriver man en sammanställning som lämnar blottor så får man kritik.
Aerosolfrågan är en sådan. Med 25% mer soltimmar sen 1983 , något som kan kopplas till aerosoler så har skrivningen av KVA helt utelämnar denna förändring.
För framtiden däremot är KVA väldigt tydliga med vad Aerosoler KAN åstadkomma.
Fegt eller insiktsfullt-jag tror det förra!
Tror eftersom INGEN vill rätta mig!

#28 - - Ingvar Engelbrecht:

Att KVA nedlåter sig att skriva att värmen kanske gått ner i djuphaven är ett rejält bottennapp och en eftergift till vad?

#29 - - Börje S.:

Jag var med på AGW-banan tills jag blev uppmärksammad på ett diagram förfärdigat av IPCC:s lead author Ben Santer och publicerat både i AR II 1996 och i Nature. Det visade en 45-gradigt stigande kurva grundat på ett dataset med ballongmätningar av temperaturen på 10.000 meters höjd. Men Santer använde bara delar av datasetet, de som inte passade in i den stigande kurvan hade klippts bort!
Hade hela setet från 1956 till 1995 använts hade resultatet blivit ett horisontellt streck.

Att med saxens hjälp styra statistik i önskad riktning är det vanligaste tricket för den som vill förvända synen på sitt skojaroffer, i detta fall hela mänskligheten.

Chockerad, upprörd och ARG över att högt rankade vetenskapsmän ägnade sig åt uppenbart fusk började jag intressera mig för klimathoteriet. Det blev en hisnande och förfärande resa. Jag jämförde Manns s k hockeystickdiagram över temperaturhistoriken (1000-talet kallt, nutid skrämmande varmt) med arkeologiska och geologiska utsagor om Gränländska klimatförhållande för 1000 år sedan och fann att de motsade Manns berömda masspublicerade diagram. En fuskande klimatvetenskapare till.

Media svämmade över med påstående om att tilltagande djur och växtutrotning, ökning av sjukdomar (t ex malaria), ökningar av väderkatastrofer, ökande torka, ökande översvämningar ja i princip allt som kan anses som dåligt orsakades av den "globala uppvärmningen". Det pågår fortfarande och har blivit allt absurdare. Allt fabricerat för att skrämma oss att öppna plånboken och acceptera inskränkningar i vår frihet.

I Climategatemailen mail kunde jag läsa hur etablerade klimatforskare dividerade huruvida de skulle sänka "temperaturblippen" 1940 med mer eller mindre än en halv grad och om havstemperaturen 1940 också skulle sänkas, allt för att få temperaturkurvan över 1900-talet att få önskat utseende.

Jag kunde med hjälp av Ole Humlums diagramsamling se att korrelationen världstemperatur-koldioxidhöjning bara stämde under slutet på 1900-talet. För övriga år, både före och efter finns ingen sådan korrelationen!

Och så detta otyg att med hjälp av ofantlig och ofantligt dyr datakraft spå i framtiden och inbilla politiker och allmänhet att en hoper programmerare kan förutsäga temperatur och nederbörd 10, 20, 50 och t o m 100 år från nu! Det är inte klokt egentligen.
Trots att molnbildning i atmosfären inte kan kartläggas och trots att kännedomen om havens omfördelande av varmt och kallt vatten i djupled är ofullständig och utomjordiska faktorer t ex kosmisk strålning och solmagnetism som troligen påverkar klimatet inte är med i beräkningarna så ska vi ändå lita på datormodelleringarna och det trots att de hittills misslyckats kapitalt.

Just det. Spådomarna för milliarder dollar blev fel, naturligtvis! Ändå ska vi tro. Varför?

I dagarna har det kommuniststyrda Potsdaminstitutet som publicerar klimatplanekonomiska planer för hala världen släppt en uppsats som erkänner att tidigare rapporter om uppvärmning av Västantarktis nog var lite felaktiga. Det sägs också att vi går mot en kallare period. MEN! när den är slut kommer uppvärmningen att ta en hisnande fart värre än någonsin! Budskapet är: behåll för allt i världen din tro på en värld som kommer att förgås av värmeslag hur kallt det än blir!

Vi som ser med vantrogna ögon på klimatvetenskapens budskap ska enligt Lennarts inlägg inte ge oss in i debatten ty vi begriper inte.
Psykologer får anslag för att utreda vad det är för fel på oss.
Obama förföljer de som inte till fullo instämmer i klimathotskören, för hans dotter har fått astma av klimatförändringarna.

Och visst, jag själv t ex är inte ens naturvetare. Jag har inte läst på i sådana frågor sedan mina 8 år i skolan. Men jag och de av mina vantrogna meddebattanter som i likhet med mig har med skrala kunskaper kan luta oss mot utsagor av t ex Roy Spencer, Bob Carter, Gösta Wallin, Wibjörn Karlén, Richard Lindzen, John Christy, Fred Singer och numera Judith Curry och t o m Lennart Bengtsson emellanåt. Det är inte kattskit.

Det är våra pengar, vår försörjn

#30 - - olle nilsson:

Detta scenario med klimatförändringar som ett globalt hot hittades på i
början på 1960-talet och exakt hur detta gick till berättas om av en
medlem i den hemliga grupp som planerade hela denna komplott mot
mänskligheten i boken "Rapport från Iron Mountain". Det finns en
redogörelse för detta på den utmärkta bloggen
"Everykindapeople.blogspot.com", som jag läser varje dag:
http://everykindapeople.blogsp...
Boken "Rapport från Iron Mountain" finns att nå på www.amazon.com men det finns en svensk översättning på biblioteket

#31 - - Börje S.:

#30 olle nilsson

Jag letade upp den sammanfattning av "Rapport från Iron Mountain" som du hänvisade till och fann den mycket intressant (och skrämmande). Här är den fullständiga länken:

http://everykindapeople.blogspot.se/2014/11/miljororelsen-som-ett-politiskt-vapen.html

Upp