De som kan få dig att tro på absurditeter, kan få dig att begå illdåd.

På sextiotalet studerade de danska forskarna Hans Olaf Bang och Jorn Dyerberg vad de såg som ett samband mellan inuiternas låga hjärt-kärlsjuklighet och deras feta kost som var rik på omega-3. Detta lade grunden för hypotesen att omega-3 skyddade mot åderförfettning. Personligen har mina kostval inte sällan påverkats av min kännedom om den hypotesen.

Som alltid inom vetenskapen har andra forskare ifrågasatt danskarnas slutsats, men den har trots det betraktats som ganska tillförlitlig. New York Times skrev den 30 mars om senare forskning som påstås kullkasta hypotesen om nyttan av att äta kost rik på omega-3 för att förebygga förfettning av blodkärl. Kanske kommer nyttan av att ta dyra kosttillskott med omega-3 visa sig vara ringa.

Detta exempel har för mig ett stort symboliskt värde. Det visar på ett väldigt tydligt sätt hur vetenskaplig forskning fungerar och alltid borde fungera. Det som nu händer är att andra forskare försöker bekräfta de senaste forskningsrönen eller visa att de inte håller. Möjligen kommer man ganska snart att hitta fram till en ny hypotes om på vilket sätt omega-3 är till nytta eller inte. Man får inte glömma att omega-3 tillskrivits en rad goda egenskaper utöver minskad förfettning av blodkärl.

När det gäller forskning rörande ett naturligt ämne i vår kost som likt omega-3, anses ha en rad hälsobefrämjande egenskaper är det viktigt att tänka på, att det kan finnas en önskan från ekonomiska intressen bland t.ex. statinproducenter att misskreditera omega-3. Den fortsatta vetenskapliga debatten får klarlägga om forskarna bakom den nya studien har några band till sådana intressen.

Jag tar upp det här aktuella exemplet för att illustrera hur det alltid borde gå till inom all vetenskap – att hypoteser måste kunna ifrågasättas och omprövas när man gör observationer som inte stämmer med hypoteserna. Dagens klimatforskning är ett skrämmande exempel på vad som händer när den vetenskapliga processen kortsluts av politiska och ekonomiska låsningar. Klimatmodeller som inte på två decennier stämt med faktiska observationer av klimatet, tillåts trots detta att helt dominera klimatpolitiken i västvärlden.

För en månad sedan startade president Obama en kampanj för att tysta alla forskare såväl som politiker som upplyser allmänheten om att hypotesen bakom klimatlarmen inte stämmer med faktiska klimatobservationer. Denna typ av grova politiska ingrepp i den fria vetenskapliga processen har vi tidigare bara upplevt från despoter som Stalin m.fl.. I ett upprop skriver Obama:

JOIN THE TEAM FIGHTING CLIMATE CHANGE DENIAL

Be a part of the team that´s holding climate change

deniers´feet to the fire. Add your name.

På detta sätt har han startat en kampanj som påminner mycket om den tidigare senatorn Joseph McCarthys hätska kampanj på femtiotalet mot förmenta kommunister. Här utmålas personer som inte ställer sig bakom bevisligen falska påståenden från Obama, som förnekare av klimatet (hur man nu gör det?). På samma sätt uppträder en stor del av det svenska politiska eliten mot oss som pekar på de faktiska observationer som strider mot den hypotes som ligger till grund för politiken.

Ett samhälle där den vetenskapliga processen korrumperas av politiker och inte får fortgå i frihet kommer snabbt att sjunka ner i ett farligt vidskeplighetens mörker liknande det vårt samhälle befann sig i före Upplysningen. Tänk på rubriken från upplysningsfilosofen Voltaire:

 De som kan få dig att tro på absurditeter, kan få dig att begå illdåd.

Vetenskap | Klimatpolitik, Kostforskning, Obama | |
#1 - - Peter L:

Detta är så otroligt viktigt att komma ihåg och hålla aktuellt. I dagens antiintellektuella svenska samhälle med genuscertifierad utbildning och agendasättande journalistik är sanning och försiktighet i slutsatser och omdömen svåra att skilja från lögn och propaganda. Om vi inte står upp och försvarar den vetenskapliga, kritiskt sanningssökande synen på människan, omvärlden och skeendet lämnar vi fältet öppet för de mörkrets krafter som nu vinner terräng. Stora delar av det Tyska folket var övertygade om att Hitler var nationens räddare, många av dem ända till slutet, detta var för bara en kort stund sedan och dessa människor var inte mindre bildade eller mer primitiva än vi är idag, kanske tvärtom. De var utsatta för indoktrinering och propaganda av makthavarna på samma sätt som vi nu är, vi lever nu i lika farliga tider som de gjorde då. Det är vår intelligentias ansvar att lysa upp det mörker som sänker sig över oss innan även vi begår oförlåtliga synder mot oss själva, andra och våra efterkommande. Ansvaret vilar lika tungt på Sveriges bildade klass idag som det då gjorde på den Tyska. Tro inte för ett ögonblick att ni kan styra häxprocessen då ni tycker den har gjort sitt värv, då masspsykosen är satt i rullning är den självgående och kan inte stoppas förrns den fått bränna ut sin energi.

#2 - - Dan:

Ville bara påminna om att McCarthy är ett dåligt exempel på häxjakt.
Avhemligade dokument visar att den kommunistiska infiltrationen snarare var mycket värre än man hittills trott. Läs gärna American Betrayal av Diana West, hon har pga sin bok blivit attackerad av historikeretablissemanget på samma sätt som klimatskeptiker och invandringsskeptiker blir, dvs ad hominem, angrepp utan argument och svartlistning.

#3 - - Claes Johnson:

Ett exempel på absurditet är "återstrålning" med värmetransport kall-till-varm, som många förmåtts tro på.

#4 - - tipp:

Rasbiologin var ju också en vetenskap, som fanns med i Sverige in på 1970-talet. Hitler var ju duktig på att utnyttja den havererade vetenskapen. Så det finns nära exempel på vad som händer när politiker börjar UTNYTTJA vetenskaper och det finns medlöpande "vetenskapsmän" som har sin födkrok på det. Ett gott exempel på din sista mening.

#5 - - Ingvar Engelbrecht:

Ja det är ju tydligt som helst. Varför inser inte våra politiker det? Eller gör de?

Parallellt pågår ju en attack mot rationellt tänkande i form av konstiga post-blablabla hypoteser.

#6 - - Nils Nilsson:

Skulle någon kunna förklara varför Obama agerar som han gör - vad vinner han på att styra forskningen på klimatområdet? Vilka är de rationella orsakerna.

Svar: När han valdes till president förklarade han högmodigt naivt att han skulle få haven att sluta stiga. Han är en narcissist med ett patologiskt behov av att på ngt sätt skriva in sig i historien. Han hoppas att hans stora show skall bli vid klimatmötet i Paris. Han fattar inte att intresset för Paris är minimalt och att det nu med ett WWIII under uppseglande i Mellanöstern kommer ingen att bry sig.
Lars Bern

#7 - - Nils Nilsson:

Förföljelse av kritiker till de etablerade uppfattning verkar vara ofta förekommande.
http://annikadahlqvist.com/om-dr-annika-dahlqvist/

#8 - - Björn i Bromma:

Obama är helt obegriplig.
Man kan med fullt fog jämföra med 1600-talets häxprocesser där ett vittne från tiden sade:
"Det är nu sådan tijd, den som säger sig icke föras (till Blåkulla) blifwer förföljd".

Upp