De nya neandertalarna

Betraktelse från vännen Lennart Bengtsson.
 
Neandertalmänniskan (homo neanderthalensis) fanns i Europa för redan 350 000 år sedan och dog ut för ca 30 000 år sedan under den senaste istiden. Ända sedan de första fynden gjordes i Neandertal i Tyskland 1856 har deras försvinnande varit en vetenskaplig gåta. Tack vare den framgångsrika genforskningen vid främst Max Planck Institutet för antropologi i Leipzig har den svenska forskaren Svante Pääbo och hans vetenskapliga kollegor där lyckats kartlägga neandertalmänniskans genom vilket väsentligt har bidragit till att kasta ljus över deras öde. Uppenbarligen uppgick neandertalmänniskan gradvis i homo sapiens eftersom ett litet antal neandertalgener fortfarande återfinns hos dagens moderna människor. Det behöver därför inte innebära någon dramatisk händelse som tidigare spekulerats i, utan helt enkel att de inte kunde bevara sin egenart och helt enkelt assimilerades av homo sapiens och nu finns kvar där som genetiska spillror.

Idag bevittnar vi sannolikt en analog transformation i Sverige där landets befolkning och kultur ändras i rasande takt. Redan om 25 år räknar man med att hälften av landets befolkning är utlandsfödda eller med föräldrar som utlandsfödda. Redan vid slutet av seklet kommer den svenska urbefolkningen att vara i minoritet för att sannolikt gradvis upplösas under de kommande århundradena. En liknande utveckling kommer sannolikt också att äga rum i andra europeiska länder men knappast kommer det att fortlöpa i samma rasande takt som i Sverige.

 Den svenska politiken, till skillnad från de flesta europeiska nationer, driver nämligen avsiktligt på en snabbast möjliga förändring genom att fortsätta behålla en gigantisk invandring relativt till landets befolkning från främst mellanöstern och Afrika och där av folkgrupper av annan kultur och religion än landets tidigare inhemska befolkning. Sannolikt har inte dagens politiker förstått vad som håller på att hända utan föreställer sig att alla nykomlingar så småningom skall assimileras i den svenska kulturen och bli en del av denna som ett slags mini-USA. Detta kommer knappast att hända. I själva verket kan vi förvänta oss att de nya invandrarna har med sig sin kultur som gradvis kommer att ersätta den svenska kulturen.  Detta kan komma att ske på en tidsskala på 100-200 år.

Inte minst islam är en synnerligen livskraftig kultur genom den starka kopplingen mellan religion och politik och kommer därför med säkerhet gradvis att ersätta det som vi upplever som traditionellt svenskt. Moskéer kommer att ersätta våra kyrkor, och ramadan och andra muslimska fester kommer att ersätta jul och påskfirandet. I sin iver och sin naivitet driver de flesta svenska politiker på denna utveckling i stället för att bromsa den, vilket övriga länder i Europa har börjat göra, ty där tycks man ha förstått vad som håller på att hända, dock icke så i det officiella Sverige där begreppet nation för den medialt dominanta postnormala kulturfilosofien är förhatligt och förknippat med rasism och fascism. Av dessa skäl skall det helst inte finnas en svensk nation.

Nu kan man kanske hävda att vad vi ser är lika oundvikligt som det öde som drabbade neandertalarna eftersom en liten folkspillra på en promille av jordens befolkning i längden inte kan bevara sin egenart, med det är ändå uppseendeväckande att man avsiktligt påskyndar detta sitt kulturella självmord utan att för detta ha inhämtat sina medborgares stöd. En särskild tragik ligger i den hastighet med vilken transformationen genomdrivs då det svenska samhället omöjligt kan klara detta och snart kan komma att hamna i en svår ekonomisk och kulturell kris då omfattningen av den nuvarande invandringen är fullständigt och totalt ohållbar. Det djupt tragiska är att de ledande i samhället inte velat förstå detta utan fortsätter sitt lämmeltåg mot sitt sammanbrott och dels med en befolkning som i sin letargi inte haft kraft, förmåga och fantasi att föreställa sig vad som väntar. Det öde svenskarna kan komma att drabbas av har mycket gemensamt med neandertalarnas öde.

Lennart Bengtsson

5 april 2015

Kategori: Demokrati
Taggar: Löfven Reinfeldt
1 Lars Cornell:

skriven

Utmärkt kopplig mellan kort och lång historia.
De flesta tycks inte inse att för att ta han om invandringen måste vi bygga ett nytt Göteborg vart femte år inklusive infrastruktur. Reinfeldt är en av dem som som inte begriper. När han satt i sitt flygplan pekade han ut över landskapet och ansåg att 'Sverige är stort'.

Att tro att vi skall kunna integrera så många (våra politiker utsätts nu för en film med det budskapet) är ett hån mot förnuftet.

3 Fas 3:

skriven

Sjuk-klövern har målat in sig i ett hörn. I väntan på att färgen skall torka agerar dom enligt Gandhis faser...
"First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win." Mahatma Gandhi

5 Benny:

skriven

I USA har ju inte heller integrationen lyckats så varför skulle det ske här? I USA har man sopat problemen under mattan, men Ferguson och många andra händelser visar väl att så inte är fallet! Och med den galopperande fattigdomsökningen i USA och även Sverige kommer problemen att öka.

7 Evert Nilsson:

skriven

Undrar om neandertalarna var som oss svenskar? Låter oss hunsas av ett gäng politiska broilers. Ett gäng utan ansvar, men med ett fett konto den dagen de avgår.

9 Ulf Hermansson :

skriven

Invandringen har ju redan brutit samman pga brist på bostäder, skolor , sjukvård osv. Snart blir det nog också officiellt erkänt och politiker tvingas göra något. Det medför ju att takten i invandringen kommer att minska. Samtidigt är ju risken stor att vi får svåra motsättningar då resurserna tryter

11 Björn i Bromma:

skriven

På 1600-talet så var de allra flesta klockmakare i Frankrike protestanter. När dessa blev förföljda av franska katoliker så flyttade man till dagens Schweiz och fortsatte sin tillverkning av urverk. Därav att Schweiz idag är världsledande klockmakarnation.
Om dagens utveckling fortsätter så lär det bli något i den stilen.

13 olle reimers:

skriven

Korvens kommentar nedan är värd närmare eftertanke. Vi kan inte och kommer heller inte att kunna, förhindra att folk från andra länder slår sig ner i Sverige. Vi är och förblir en minoritet av världens befolkning. Den vita överhögheten har haft sin period. Jag har själv länge tyckt att Sverige skulle bli ett invandrarland och vi hade haft chansen att få till det på ett bra sätt om vi hade uppmuntrat emtreprenörer och utbildade människor att komma hit. Då hade vi kunnat vara ett Europas Singapore! Minns att den svenska kronan och schweizerfrancen var på ungfär samma nivå för femtio år sedan. Nu sköter man däremot frågan extremt dåligt på grund av vår högfärd. Vi är världsmästare i självgodhet! Det kommer givetvis ett stopp i maskineriet i år eller nästa år och då hoppas man att högmodet rensas ut för förnuftet.

15 Hanna Westerlund:

skriven

Betygsinflationen i skolan rullar parallellt vidare http://cornucopia.cornubot.se/2015/04/betygsinflationen-i-en-graf.html

Säg Lars Bern; Vad tror du kommer hända de närmsta 15 åren? Kommer folk i Europa tröttna på sina infantila förtroendevalda?
Om du ser på Sverige om 15år, Vilka tror du styr landet? Och hur?

Svar: Ja framgångarna för de partier som är i opposition till det politiska etablissemanget tyder på att vi kommer att se ett helt annat politiskt landskap om 15 år. Jag befarar att EU inte överlever i sin nuvarande form. Jag tror att SD blir näst största parti om det inte sker en mer pragmatisk omorientering av de andra partierna.
Lars Bern

17 Bengt Söderberg:

skriven

Inget att se fram emot, men en fin sammanfattning av Lennart.

19 Calle Cynism:

skriven

Intressant inlägg men återigen måste man lyfta blicken från den svenska ankdammen.

Svenska politikers mindervärdeskomplex har alltid medfört att de velat vara "bäst i klassen" gentemot EU, Nato eller andra stormakter. Inom EU är Sverige alltid snabbast med att införa alla nya EU-direktiv, samtidigt som andra länder har en mer återhållsam hållning.

Den agenda Sverige driver så duktigt är inte svensk, utan har en internationell avsändare. Att Anders Borg, Carl Bildt m.fl. fick så bra jobb när de lämnade den svenska politiken handlade helt enkelt om tjänster och gentjänster. De senaste åtta årens invandringspolitik drevs av Anders Borg, så glöm inte det när ni hyllar honom för hans skarpsinne.

Jag tror liksom Lars Bern på att de s.k. missnöjespartierna kommer växa inom EU. Vårens val i UK ska bli intressant och redan nu kan man märka av den propagandastorm som utländskt kapital driver upp gentemot UKIP.

Men dessvärre kommer det inte förändra utvecklingen. Om EU-motståndet blir för starkt ligger det nära tillhands att starta krig mot Putin. Grunden för detta är redan lagd. Erfarenheterna från WWI och WWII visar att den styrande eliten både har kapacitet att skapa krig och att det alltid har gynnat dem. De arbetar utifrån både Hegels princip som dialektik och principen "söndra och härska".

Den amerikanska professorn Antonny Sutton ägnade sin karriär åt att dra fram fakta om hur den ekonomiska eliten i USA och Europa finansierade den ryska revolutionen och USSR samt Tredje riket, allt för att konsolidera sin egen makt. Tes (USSR) ställdes mot Antites (Tredje riket) och ruinerna efter WWII kunde en ny Syntes (EU = USSR) byggas upp.

På 70-talet blev professor Sutton "persona non grata" men gav ut ett antal böcker fram till slutet av 80-talet. Han dog oförklarligt i början på 90-talet. Några av hans föreläsningar och intervjuer finns bevarade på Youtube och hans böcker finns fortfarande att köpa.

https://www.youtube.com/watch?v=vftNpSXUOU8

21 clas Persson:

skriven

Vad som fascinerat mig då det gäller den här invandringsfrågan är att vi i landet kan ha så diametralt olika uppfattningar. Av den anledningen har jag funderat kring hur det kan komma sig att en så stor del av de som bestämmer diskursen tänker och varför de förordar en besinningslös invandring utan kontroll. Nedanstående är just en sådan fundering:

Fil.magistern i etnologi Bobbo Sundgren har engagerat sig i jakten på Sd-ledare med nazistförflutet och skrivit texten ”Det sminkade monstret”. Såväl namnet Bobbo Sundgren som hans text är för mig helt nya bekantskaper.
Att jag engagerar mig i den här frågan beror på att jag under en längre tid förvånats över att det blivit ett så otroligt otrevligt debattklimat i landet och att parterna faktiskt inte vare sig tycks förstå eller respektera varandras ståndpunkter. Personligen anser jag mig representera ett stort antal av den drygt miljon människor som föddes på 40-talet. Helt klart finns det 40-talister som levt parallella liv väsensskilda från varandra. Ändock är vi nog ganska många som delar min syn på utvecklingen.
Jag har just tagit del av Sundgrens ”Det sminkade monstret”. Det är ett imponerande arbete Sundgren lagt ned med föresatsen att spåra och styrka nazismen i Sd:s ledning. Det mesta Sundgren kommer fram till tycks dock vara gammal skåpmat. Visst finns det tvivelaktiga inslag i SD:s tidigare historia liksom hos fler partier i Sveriges riksdag. Eller liksom hos t.ex Ingvar Kamprad. Men med hänvisning till det Sundgren tagit upp med anledning av sina förfäders medicinska historia är det inte utan att man undrar lite över Sundgrens enorma intresse för dessa Sd-företrädare. Är det verkligen Åkesson och kompani som är det stora hotet mot den svenska välfärden och demokratin?

Det är ett par grundläggande frågeställningar som dyker upp i mitt huvud när det gäller Sundgrens syn på politiker och politik och då förstås främst Sd-politiker. För det första verkar Sundgren överraskad över att dessa Sd-företrädare handlar taktiskt, planerar, döljer, pekar på brister i samhället och kommer med alternativa lösningar o.s.v. Alltså att SD-politikerna beter sig precis som alla andra politiker gör, d.v.s. gör allt för att komma åt makten. Det andra som förvånar mig är att Sundgren tycks tro att Sd:s framgångar beror på någon sorts ny idépolitisk agenda och eller ideologisk nationalromantisk programförklaring hos Sd.
Detta är ett fatalt tankemisstag som begåtts av de andra partierna och deras vapendragare d.v.s. medierna. Faktum är Sd:s framgångar är en direkt konsekvens av den totalt havererade integrationspolitiken, människornas uppbragthet över skapandet av ett nytt segregerat samhälle, ett kriminellt samhälle, ett klansamhälle, ett kvinnoförtryckande samhälle, ett religiöst medeltida samhälle.
Det som förvånar mig och många andra är att såväl Sundgren som många politiker och mediafolk är så pass inskränkta att de tror att SD skulle kunna växa så enormt utan dessa yttre faktorer.
Faktum är att det inte är Sd som skapat Sd:s framgångar, förutsättningarna har skapats av de etablerade partierna och media, absolut inga andra. Varför skulle välutbildade samhällsbyggare och ansvarstagande vuxna människor rösta på okända kort om de inte kände sig tvingade? Problemet med Sundgren och hans gelikar är att de fått alldeles för stort genomslag i samhällsdebatten, deras fanatism förblindar dem totalt, man kan faktiskt i deras fall tala om verklig fobi. Och som känt är med fobier så smittar de.
Jag känner igen Sundgren genom andra samhällsdebattörer, t.ex. sådana som Peter Wolodarski på Dagens Nyheter och Alex Voronov på Eskilstuna Kuriren för att nämna några. Kort sammanfattat:
De bär på ett posttraumatiskt arv, PTSD, tyngd av ett diasporans dilemma.
Det vill säga saknaden av absolut nationell identifikation.
Dessa olyckliga omständigheter har mejslat fram personligheter som anser sig stå för en djupare insikt och kunskap om människan och dess inneboende ondska än människor utan dessa erfarenheter i bagaget. Med dessa förmenta insikter som intäkt tar de sig friheten att pläde

23 Göran:

skriven

Många verkar tro att den invandring som sker till Sverige är en naturlig invandring. Det är den inte. Den är politisk och det innebär även att den sker med hjälp av våld eller hot om våld.

Skulle vi se på invandringen ur ett rent libertarianskt perspektiv skulle invandringen till Sverige vara ytterst liten. Det beror på att en invandrare skulle behöva ta fullt ansvar för sin försörjning, bostad och behöva accepteras av grannarna.

Vad som råder idag i Sverige är precis tvärtom. En helt artificiell invandring. Det kan aldrig för något gott med sig.

2 Crille C

skriven

Visst är det så här det förhåller sig. Men hur i hela friden ska man få folk att begripa att deras politiker, uppbackade av media, bedriver en politik som leder till att invånarna inom en inte alltför lång framtid blir en minoritet i sitt eget land? Hur ska man förmedla detta på ett förnuftigt sätt utan att bli kallad domedagsprofet? Jag skulle vilja att vi diskuterar just detta i det här kommentarsfältet. Det om skrivs är ett faktum. Men hur väcker vi svenska folket ur medias hypnos??

4 Folke Liden

skriven

Det mest skrämmande är att man lyckats dupera en icke oväsentlig del av Svenska folket.
Man har, oemotsagda, lyckats skapa en massinvandrings- och godhetskult som oroväckande många Svenskar bekänner sig till.
AvSverigeiseringen befinner sig nu i ett accelererande skede. Konsekvenserna av den, medvetet, förda politiken märks allt tydligare. Vi kan inom 3 - 5 år se fram mot ytterligare nedskärningar i välfärd och sjukvård kombinerat med höjda skatter. I ett ännu kortare perpektiv lurar konfiskering av sommarhus och nedprioritering av Svenskar i bostadsköer.

6 Lars

skriven

Eliten förstår inte effekterna av invandringen?
Givetvis förstår man och effekterna är de önskvärda.
Hela Europa har sedan ett tiotal år en islamistisk invandring.
Och därmed en invandring som i huvudsak inte vill integreras,som har andra värderingar samt ofta en kompetensprofil som inte kan finna jobb på arbetsmarknaden.
I stället belastas välfärdssystemen för deras försörjning i stor utsträckning.
Syftet är att ekonomiskt knäcka den västerländska modellen för välfärd.
Samhället fragmenteras, tilliten minskar och därmed även viljan att betala skatt till välfärdssystemen.
Oron växer, kriminaliteten tilltar.
På sikt genererar sociala motsättningar en längtan efter den starke mannen.
Hellre lugn och ro och diktatur än demokrati och socialt kaos.
Slutsats: eliten vet. Allt går enligt plan.
Att Eliten inte skulle fatta effekterna av invandringen verkar helt orimligt.

8 goran

skriven

Neandertalarnas försvinnande, så som LB beskriver det, gick ändå ett bättre öde till mötes än indianerna Nordamerika. Om man nu skall se det positivt.

Ur ett heteromanligt perspektiv är det fullt möjligt, med någon tillvänjningstid, att anpassa sig även mentalt till religionsbyte. Under kristendomen, bortsett från det senaste halvseklet, har det ju inte handlat om vad man tror på, utan på vad makthavarna har tvingat folk att anpassa sig till. För kvinnor och sexuella avvikare blir det dock mycket tuffare.

Svenska män är numera så feminiserade att de inte ens förmår att utföra sin historiska biologiska uppgift, den att värna reviret, vilket visas bl.a. av att den svenska krigsmakten numera är ett skämt.

Ett alternativ till den pågående förändringen av Sverige, med en politikerkår som har en tidshorisont som är något större än noll, är att ryssen tar över och det kommer med tiden framstå som alltmer attraktivt. Så varför inte lägga ner försvaret redan nu.

10 tipp

skriven

"ledande i samhället inte velat förstå"... Reinfeldt sa att allt av intresse kom utifrån och Mona Sahlin visste inte mer om svensk kultur än "Små grodorna". Jag tror att för de allra flesta politikerna säger namn som Celsius, Solander, Berzelius, Arrhenius, Swedenborg, Thorild, Heidenstam ingenting. I synnerhet inte för dem som mer eller mindre kvoterats in i politiska sammanhang på grund av etnicitet. Det är förringande idag att vara politiker och därför kommer politiken att bli allt sämre. Liksom Sverige.

12 Korven

skriven

Fullständigt vetenskaplig rappakalja! Ovanstående inlägg är väl ett practical joke. Homo neanderthalensis var en annan art, ej mäniska (homo sapiens), som uppstod i europa/asien från homo erectus. Vi, mäniskor, (homo sapiens), uppstod på en helt annan plats, afrika, troligen tidigare neandertalarna.
Att det finns rester av neandertalgener visar bara att det finns en hybridisering av vårt genom dvs två arter har blandat gener, modern mäniska är en mosaik. Det betyder inte att "neandertal människan uppgick i homo sapiens", en bisarr tanke.
Eller menar Ni att "utlandsfödda" och troende på islam helt enkelt inte ens är mäniskor utan tillhör eh hellt annan art? Alltså inte ens vanlig rasism utan något värre, de är helt enkelt djur! Kan man då skicka dem till slakt eller genomföra drevjakt m.m. Jag vill tro att det helt enkelt är ett missförstånd och att ni inte riktigt förstått begreppen art och ras, modern genetik och antropologi.
Ni bör revidera inlägget eller ta bort det.

Svar: Svante Pääbo skriver i boken Neandertalmänniskan som nyligen kom ut på svenska. på sid, 280, 11 rader från slutet och följande"Även om vi vid det här laget hade visat ( om än inte publicerat) att neandertalarna och moderna människor blandat sig med varandra visste jag att diskussionerna om hur neandertalarna borde klassificeras skulle fortsätta eftersom det inte finns någon artdefinition som omfattar alla tänkbara fall. Många säger att en art är en grupp vars medlemmar kan få fertil avkomma med varandra och inte med andra grupper. Ur det perspektivet hade vi visat att neandertalarna och moderna människor tillhörde samma art."
Lars Bern

14 Солжени́цын

skriven

En bra beskrivning av vad det är som pågår.

Skillnaden är att vad gäller Neandertalarna så var det troligen en omedveten process. Det blev som det blev. I västvärlden är detta i alla länder officiell statlig politik. Vita ska helt enkelt trängas undan.

Kanske beror det på den syn som Harvard-professorn, Noel Ignatiev, oblygt ger uttryck för och som som ordagrant säger att "rasismen kan inte försvinna så länge det finns en vit ras". Han vill helt enkelt göra det omöjligt för vita att reproducera sig och på så sätt upphör också rasismen. Jag har tagit honom på orden. Varför ska jag inte tro på vad han säger?

Rekommenderar alla att titta på det, för man vill inte tro det. Samtidigt varför inte lyssna på vad hyllade Harvardprofessorn säger? Jordens lärosäte nr 1 - Harvard, där Nobelprisen står som spön i backen, accepterar tydligen att dessa åsikter förs fram på deras Universitet.

Även på en vetenskaplig respekterad blogg som denna behöver ibland denna verklighet, som inte så lite påminner om ödet som drabbade Neandertalarna, komma fram.

https://www.youtube.com/watch?v=q90kmUbEv7c

Svar: I takt med att Kinas roll som världens ledande stormakt utvecklas kommer rasismen att öka, eftersom det kinesiska samhället är utpräglat rasistiskt där raserna är strikt rankade. Den vita rasen står inte högst där.
Lars Bern

16 Lena Nyberg Johansson

skriven

En partipolitiskt obunden Libertariansk blogg. Stämmer det?

Svar: Ja, på vilket sätt skulle den vara partipolitisk?
Lars Bern

18 Kenneth Johansson

skriven

Det jag har lärt mig om Neandertalarna är att vi i Europa har 4% av dem i oss. Neandertalarna utvandrade väldigt tidigt från Afrika. De hade anpassat sig och var ljushyade och rödhåriga bland annat. Långt senare lämnade en ny grupp människor Afrika. De ska ha varit något hundratal bara. Om inte Neandertalarna hade funnits skulle det inte ha funnits några rödhåriga människor här uppe i Norden. De är extra många på Irland.

När det gäller massinvandring och konstiga politiker i Sverige. Direktiv till detta kommer från Bilderberggruppen. I den gruppen ingår den ekonomiska eliten med bla. Rockefeller. De har som syfte att de enskilda nationerna i Europa ska utraderas. EU ska bli den nya staten. Eventuellt Europas förenta stater, som i sin tur styrs från USA. Där finns de flesta av den ekonomiska eliten.
Det heter ju att vi är på väg mot "Den nya världsordningen " Det är ju det USA just nu försöker genomföra. De drar sig inte för att starta ett nytt världskrig för att uppnå sina syften.

Svenska politiker har varit på sådana här Bilderbergarmöten och lärt sig läxan. De lyder till 100% eller mer. De vill ju hela tiden vara bäst i klassen.

Ett exempel på det, Reinfeldt sa ju "Sverige tillhör inte Svenskarna utan invandrarna".

Wallenbergarna är ständiga medlemmar Bilderberggruppen, de har mer att säga till om här i Sverige än alla andra som bor här. Svenska politiker lyder dem, de har till och med en egen bank där de gör pengar av ingenting.

20 Observator

skriven

#13 Olle Reimers – även din kommentar är värd närmare eftertanke. Din önskan att vi skall bli som Singapore ger mig kalla kårar efter ryggraden. Området (drygt 50 % av Öland i storlek) har urgamla malajiska rötter och hörde till sultanatet Johor fram till dess att det lösgjordes därifrån av det Brittiska Ostindiska Kompaniet i början på 1800-talet. Befolkningen (c:a 1.000 personer – sägs det) utgjordes då nästan uteslutande av malajer. Handelsstationen utvecklades emellertid starkt. 1860 var befolkningen 80.000, varav mer än hälften kineser. 1963 ingick Singapore i statsbildningen Malaysia tillsammans med Malaya, Nordborneo och Sarawak. 1965 tilläts Singapore lämna Malaysia – man insåg att en alltför liten del av befolkningen hade en gemensam kultur och historia med den övriga delen av statsbildningen. Idag har Singapore c:a 5,5 mio invånare. Av dessa är c:a 3,5 mio medborgare, 0,5 mio har ”PUT”, resten gästarbetare eller studenter. Om man besöker Singapore kan man lätt få intrycket att ”resten” består av gästarbetare inom byggindustrin och hembiträden. 2009 hade mindre än 15 % av de boende ("residents")rötter i den malajiska ursprungskulturen. Vilken roll – Olle Reimers – tilldelar du svenskarna i din ”Lejonstad”? Och vilket svenskt område har du i åtanke? Eller kör du rubbet - precis som Reinfeldt? Han ser ju bosättningspotential överallt när han tittar ut genom flygplansfönstret.


22 clas Persson

skriven

Härmed kompletteras ovanstående text:
Med dessa förmenta insikter som intäkt tar de sig friheten att plädera för en helt besinningslös invandring i samhället. I det samhälle där de faktiskt inte har sina rötter. Problemet som uppstått är att de här människorna av en eller annan anledning hamnat i kraftigt opinionsbildande sitsar. Förblindade av omständigheter enlig ovan drar de med sig förment goda människor och lägger grunden till ett motsättningarnas samhälle. Som alla människor som dras med fobier ser de inte skogen för alla träden.
För oss 40-talister med bägge benen på jorden framstår dessa alarmister i humanismens tjänst som samhällsomstörtande femtekolonnare omedvetna om vad de ställt och ställer till med.

Clas Persson