TIPPING POINT!

Idag sker ett mycket viktigt paradigmskifte i världsekonomin när Kina tar över ledartröjan som världens största ekonomi. Samtidigt har det Kina närstående BRICS-landet Ryssland hittat ytterligare ett oljefält ute i ishavet som är större än Saudiarabiens. Det kan man nu lägga till sina redan enorma oljereserver i Bazehnov-fältet. I det näst största BRICS-landet Indien har den nya regeringen under Narendra Modi föresatt sig att en gång för alla avskaffa fattigdomen genom en kraftig satsning på tillväxt. En viktig del av den politiken är en ökad användning av billig fossilbaserad energi för att förse de fattiga med elektricitet. Samtidigt slänger han ut västliga organisationer som bl.a. Greenpeace, som motarbetar landets ekonomiska utveckling.

Det viktiga paradigmskiftet sker samtidigt som världsekonomin ser ut att gå in i sin tredje dipp med fortsatt växande skuldberg. Skuldnivåerna i den globala ekonomin fortsätter att öka. Världens samlade skulder i relation till BNP har gått från 160 procent år 2001 till 215 procent år 2013. Vid förra dippen år 2009 var motsvarande andel 200 procent.

Ni kommer att kunna läsa förnumstiga kommentarer från västvärlden om att Kinas ekonomi inte är stabil och att en kollaps är hotfullt nära. Detta kan givetvis inte uteslutas, men då får vi inte glömma att USA:s ekonomi är ännu sårbarare med ett betydligt större skuldberg där främst Kina och Japan är fordringsägare. Visserligen har även kineserna ett skuldberg inom den privata sektorn som man inte får glömma, men hoten mot Kinas ekonomi förefaller vara mindre allvarliga än de mot USA:s.

Det pågår ett frenetiskt arbete inom BRICS-gruppen för att bryta sig loss från beroendet av västvärldens dominans inom världsekonomin och dess olika organ som IMF och WBG. Man har deklarerat som sitt mål att på sikt frigöra sig från USA-dollarn som global reservvaluta. När det sker kommer USA:s ekonomi att försvagas kraftigt, för att inte säga katastrofalt. Detta kommer givetvis att spilla över på EU:s USA-beroende ekonomi som redan är den svagaste av de stora ekonomiska klustren.

Hela västvärlden gör sitt yttersta för att sätta krokben för sig själva genom en allt mer tillväxtfientlig politik och enorma totalt meningslösa klimatinvesteringar. Obama-administrationen motarbetar för fullt den amerikanska energisektorn med meningslösa s.k. klimatprojekt. Narcissisten Obama drömmer om att gå till historien som presidenten som stoppade havsnivåhöjningen. Politikens enda effekt hittills har varit kraftigt stigande energikostnader inom EU som tvingat tillverkning att flytta till bl.a. Kina. Dessa kostnadsökningar är nu så betydande att självaste motorn i EU:s ekonomi – Tyskland börjar hacka.

EU:s expansionistiska ambitioner att lägga under sig allt fler av Europas länder har som vi vet skapat en ytterst allvarlig konflikt med BRICS-landet Ryssland. Konflikten rörande kontrollen över den forna sovjetrepubliken Ukraina har lett till ett ekonomiskt kallt krig med Ryssland som tagit tillfället i akt och annekterat Krim. Våra västliga politiker försöker intala oss väljare att den ryska ekonomin är mer sårbar än EU:s och att man därför på sikt kommer att vinna över ryssarna och president Putin. På kort sikt kan detta säkert vara riktigt, men om man förlänger perspektivet det minsta så talar allt för att Ryssland går segrande ur den här konflikten.

Ryssarna är genom BRICS-samarbetet nära lierade med världens största länder Kina och Indien som båda kommer att ha enorma behov av energi framöver. Ryssland sitter på världens största reserver av olja och gas och kommer med säkerhet att ha en stor och stabil marknad i dessa länder. Mot bakgrund av att alla energiimporterande länder kommer att försöka göra sig mer oberoende av den totalt instabila arabvärlden, verkar framtidsutsikterna för Ryssland som världens ledande energiexportör vara lysande.

Om våra makthavare vore kloka och strävade efter att skapa bästa möjliga förutsättningar för framtida utveckling och oberoende, borde de börja förhålla sig till de nya realiteterna i världspolitiken. Bl.a. måste vi bryta den tillväxtfientliga trenden och för fullt satsa på att göra våra ekonomier oberoende av energiimport från såväl Mellanöstern som Ryssland.

Vi befinner oss inte i någon klimatpolitisk tipping point som alla politiker likt papegojor tjatar om, men väl i en ekonomisk.

Kategori: Demokrati
Taggar: BRICS EU, Kina Ryssland USA Ukraina
1 Lennart Bengtsson:

skriven


Vi kan bara hoppas att det finns svenska politiker som också inser dessa real-politiska fakta och modifierar landets politik i motsvarande mån. Med tanke på den senaste tidens politiska track-record är det dessvärre svårt att vara optimist. Det hela förvärras dessutom av landets mediala företrädare som man tyvärr har ännu mindre förtroende för. Det gamla uttrycket att det måste först bli sämre innan det kan bli bättre kommer med säkerhet att besannas. Skillnaden mellan en klok man och en dumhuvud är att dumhuvudet satsar sina tillgångar på oväsentligheter medan en klok man undviker detta.

3 Björn i Bromma:

skriven

Det hela har redan börjat. Ryssland och China skall uppföra en gemensam gasledning mellan länderna för leverans till China. Det rör sig sannolikt om den första i raden vilket innebär att Ryssland blir allt mindre beroende av export till EU.
Vem vet, en dag kanske man stänger av mot Europa. Då spelar EU definitivt i division 2.
Det smartaste Sverige kan göra är att behålla, modernisera och uppgradera kärnkraftverken i takt med den tekniska utvecklingen. Idag sitter man på en energireserv i form av "uttjänt" bränsle motsvarande den norska oljefonden.
Inom en snar framtid kan denna reserv uttnyttjas i princip fullt ut med framtida reaktorgenerationer till nära nog 100 procents säkerhet.
Men så har vi ju det där med diverse politiker utrustade med en skriande brist på sunt förnuft....

5 Kenneth Johansson:

skriven

Något jag inte vet, "Fracing Oil" i USA hur mycket utgör det. USA säger att de kan försörja Europa med olja om Ryssland stänger av sin del.
Jag uppfattar det som att USA vill kriga sig till Ukraina och Ryssland för att komma åt deras olja och oljeledningar. Och allra längst bakom detta finns den ekonomiska makteliten.

Svar: Med hjälp av den nya frackingtekniken är USA på väg att åter bli självförsörjande på gas och olja och man kommer att kunna uppträda som nettoexportör under kommande decennier. Ryssland sitter dock sannolikt på betydligt större tillgångar, som dock inte är lika exploaterade.
Lars Bern

7 Kenneth Johansson:

skriven

Det är många länder som inte gillar USA, men ännu kan det vara farligt att helt lämna USA och dess valuta. T.o.m. den svenska valutan har försämrats pga. byte av regering. Det finns människor där bak med ekonomisk makt som inte gillar förändringen.

Det jag vet, Turkiet kommer att gå över till BRICS-länderna. Troligen även Tyskland när USA har blivit tillräckligt försvagat ekonomiskt. Tyskland har i nuläge många industrier i Ryssland, dessutom demonstrerar tyskarna mot allt våld, mot ryssar. Angela Merkel och Putin är goda vänner, de har en snarlik uppväxt.

2 Johan Tisell

skriven

Ang Tipping Points

Jag blev klimatrealist efter att ha läst förre Sandvikchefen i SVD för många år sedan. Han sa att tippning points var omöjliga, för då skulle de redan hänt. Istället är klimatsystemet självstabiliserande, sa han.

Svar: P-O Eriksson är en naturvetenskapligt bildad och klok man som vet vad han talar om.
Lars Bern

4 Tomas Lind

skriven

Trevligt att se att västvärldens alltmer synliga konkursstatus uppmärksammas. Den enorma och accelererande skuldsättningen betyder att "våra kreditorer" ligger allt sämre till. Utan nödvändig och svåruppnåelig tillväxt finns det redan idag inga reella möjligheter att serva lånebördan för de flesta västeuropeiska länderna samt givetvis även för konkursen Japan.
Vad gör kreditorerna i detta läge - jo de garderar sig med köp av reala tillgångar, inte minst Guld och Silver.
Den kommande omstarten av det hittills rådande bank-,finans-och valutasystemet kommer att göra ex. utfallet av det svenska valet helt ointressant.
Inga sittande politiker lär väl överleva den missnöjesstormen. Budskapet från verkligheten blir ju att vi skall börja rätta mun efter matsäcken - något vi sluppit de senaste 30-40 åren.

6 Kenneth Johansson

skriven

Nästa fråga är, hur kommer det att gå med EU. De låssas vara en stormakt och ändå är skulderna 5 gånger större än tillgångarna. Det finns väl en gräns hur länge Tyskland som största nettobetalare till vara med och betala.