Klimatfrågan är inte längre en miljöfråga

 

För FN är klimatfrågan en guldkalv. Denna jätteorganisation med obscent högavlönade byråkrater kämpar ständigt för att hitta överstatliga frågor som kan öka deras makt och tillgång till ekonomiska resurser. De globala miljöfrågorna tillmättes tidigt en stor potential för att öka organisationens betydelse och omfattning. Detta gör FN-byråkratin till klimatfrågans enskilt viktigaste intressent. Om man inte kan påvisa att mänskliga aktiviteter har en dominerande roll för klimatet och därmed kan påverkas med politiska medel, har inte FN någon roll att fylla.

FN och dess organ som IPCC är således inte en tillförlitlig oberoende bedömare av klimatförändringar och deras orsaker. Att det är så framgår tydligt av IPCC:s begränsade uppgift som är att analysera … den vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska information som är relevant för att förstå den vetenskapliga grunden till riskbedömningen av klimatförändring orsakad av människan, dess möjliga påverkan och möjligheter till anpassning och mildring av effekterna.

Jordens klimat har alltid förändrats. Eftersom vetenskapen visar att det är så och att detta började mycket långt innan det existerade människor, kan man sluta sig till att andra än antropogena orsaker dominerar. Människans sätt att bruka jorden har varit en faktor av många, men den har inte varit någon av de mest betydelsefulla.

FN har länge haft ett starkt stöd från det västliga etablissemanget som har ett intresse av ett FN med överstatlig makt. Västvärlden har nämligen en stark position inom FN, vilket är en kvarleva från Andra Världskriget. Med mer makt hos FN kan väst behålla ett större inflytande i världspolitiken än vad som motiveras av västs andel av mänskligheten.

Om det som händer med klimatet i huvudsak styrs av andra faktorer än antropogena, vilket all vetenskap visar, minskar FN:s potentiella roll. FN:s mål har därför varit att kunna påvisa en alarmerande antropogent orsakad klimatförändring. Det har lett till att IPCC blivit ett centrum för vetenskapsförnekelse och försök att förvanska observationer av klimatet för att styrka bilden av människans roll.

Sedan FN:s miljökonferens i Rio år 1992 har FN varit centrum för världshistoriens mest omfattande propaganda- och desinformationskampanj om klimat och miljö. Kampanjen var oerhört framgångsrik ända fram till klimatkonferensen i Köpenhamn år 2009. Inför den konferensen hade någon (sannolikt från Ryssland) kommit över mejlväxlingen mellan de forskare som arbetade med kampanjen för IPCC:s räkning. Lagom före konferensen lades mejlväxlingen ut på nätet via en rysk server. I efterdyningarna av avslöjanden om tillrättalagda forskningsresultat och aktiviteter för att tysta forskare som motsade klimatlarmen, slutade Köpenhamnskonferensen i kaos och västvärldens ledare led ett smärtsamt nederlag ihop med FN-byråkratin.

FN:s arbete med att göra klimatfrågan till sin framtida stora födkrok har efter Köpenhamn gått allt sämre. Inga bindande avtal om utsläppsbegränsningar har kunnat uppnås och land efter land vänder ryggen åt klimatlarmen. Organisationen satsar nu stenhårt på att återuppväcka den döende frågan med ett försök att få tillstånd det man inte lyckades med i Köpenhamn vid en ny klimatkonferens i Paris nästa år. Under året har FN genomfört en nätomröstning om vilka frågor som världens folk uppfattade som mest angelägna. Till stor besvikelse för FN-byråkratin hamnade klimatfrågan sist av de 17 områden som ingick.

Trots människors ointresse fortsätter FN dock propagandan inför Parismötet och i förrgår arrangerade man ett stort jippo vid högkvarteret i New York dit man bjudit in alla världens statschefer. De viktigaste ledarna från utvecklingsländerna som Kina och Indien ställde dock inte upp. Den humanitära stormakten Sverige var givetvis väl representerad som vanligt.

Propagandan inför New York-mötet omfattade arrangemang av demonstrationer på ett flertal håll i främst västvärlden. Den största demonstrationen gick av stapeln i New York. Den visade med all önskvärd tydlighet att FN tappat nästan allt stöd från folkflertalet. Demonstrationen blev istället ett lysande uppvisning av att klimatrörelsen främst hittar sin näring bland vänsterradikala och andra udda grupper som ständigt är på jakt efter anledningar att störta den fria marknadsliberala samhällsordningen som man hatar.

I tåget fanns i stort sett alla tänkbara vänsterorganisationer och socialistiska världsförbättrare allt från gay-organisationer till veganer till revolutionära kommunister. Där fanns de anglosaxiska förmögna världsförbättrarna som en gång lade upp strategin för den världsomfattande miljörörelsen och kampen för en västdominerad världsregering. Robert F. Kennedy Jr beklagade att det inte fanns några lagar som gjorde det möjligt att bura in sådana som ifrågasätter larmen. Det var bra att dessa demonstrationer genomfördes, det blev en manifestation som tydligt visade vad jag alltid hävdad. Miljörörelsen och klimatfrågan har helt tagits över av vänstern som ett sätt att med miljöargument komma åt den fria marknadsliberala ordning som drar segrande fram över världen.

Vi behöver inte längre låtsas, klimatfrågan handlar inte längre om klimatet utan om den gamla vanliga kampen mellan höger och vänster, mellan frihet och ofrihet, mellan marknadsekonomi och planhushållning.

Med klimatet är allt bara bra!

 

Läs mer här: http://hockeyschtick.blogspot.se/2014/09/wsj-on-irony-of-communist-support-for.html

Kategori: Demokrati
Taggar: FN IPCC Klimatmarxismen
1 Olof Hellström:

skriven

Hej !

Jag är glad över att Du helhjärtat stöder mitt påstående sedan flera
år tillbaka att IPCC: s AGW - analys är en av världshistoriens grövsta
och mest kostsamma bedrägerier som omgående bör förpassas till
historiens skräpkammare. Action please !!!

Med vänlig hälsning / Olof

3 Börje Sandquist:

skriven

När alla tankespåren från det systematiska klimatljugeriet, riksdagskonsensusen, Romklubben, Obama, IPCC, FN och medias tystnad far omkring i skallen som hysteriska flygfän kring en gatlykta i natten så blir jag glad när någon sammanfattar läget, som du här har gjort,så att en hel del av tankarna faller på plats.

Samtidigt som jag blir glad blir jag också bedrövad eftersom det du beskriver är så förskräckligt.

Tack!

5 Lejeune:

skriven

Lars, är det fortfarande så att du är bannlyst hos SVD? Numera tycker jag mig märka att åsiktskorridoren har breddats en aning där, dina alster är definitivt värda en bredare spridning.

Svar: Ja sannolikt!
Lars Bern

7 Bengt Söderberg:

skriven

Du har ju tagit upp indicier om såna här samband tidigare, Lars. Och medan tiden går samlas fler indicier. Det mesta tyder ju på att din analys är korrekt.

Som jag har sagt tidigare så är det på tiden att SvD ger dig utrymme så att en bredare krets får del av dina tankar och en öppen debatt kan komma i gång. Jag håller med Lejeune om att det finns ganska tydliga tecken på att "åsiktskorridorerna har breddats" i SvD.

Svar: Jag tror att debattsidorna i SvD och DN m.fl. snabbt tappar sin betydelse i takt med att papperstidningarna och de som vant sig vid att läsa dem går ur tiden. Så, jag tänker inte anstränga mig att få utrymme där.
Lars Bern

9 Jimmy:

skriven

En bekräftelse på det som du skriver: "Demonstrationen blev en lysande uppvisning av att klimatrörelsen främst hittar sin näring bland vänsterradikala och andra udda grupper..." är följande video.

http://www.youtube.com/watch?v=YZlsKvOkHIY

(jag har tidigare länkat till den på KU)

Undrar hur de tänker när de kräver "Climate Justice Now" ??

11 Håkan:

skriven

Hej
Jag håller verkligen med dig om att klimatfrågan inte längre är en miljöfråga. Enligt ditt resonemang ovan är det västmakterna som driver på för behålla makt genom FN. Men hur kan västländerna orkestrera ett frontalangrepp på marknadsekonomi och liberalism som varit bärande idéer för dessa länder? Här får jag inte ihop bitarna.

Svar: Det var nog inte riktigt meningen från början, men som vanligt tar vänstern över och utnyttjar klimatfrågan för att angripa den fria marknadsekonomin. Vad västvärlden ville åstadkomma var en ordning där man kunde behålla initiativet i världspolitiken och samtidigt bromsa tillväxten i Asiens ekonomier genom att skapa energibrist.
Lars Bern

13 Mats:

skriven

Jag vill göra er uppmärksamma på Marika Formgrens artikel i Neo http://magasinetneo.se/artiklar/demokrater-for-asiktsfrihet-och-demokrater-emot/
Åsiktsfrihet, och demokrater emot

I högtidstalen bygger demokratin fortfarande på värden som åsiktsfrihet, yttrandefrihet och tolerans för direkt stötande uppfattningar. Men ett annat synsätt gör sin entré, ackompanjerat av vuvuzelakonserter och kompletterat med direkt våld.
av Marika Formgren
Neo nr 4 2014

Vilken är den grundläggande förutsättningen för demokrati? I Sverige i dag finns det två konkurrerande svar på den frågan. Den djupa klyftan mellan de två sätten att se på demokrati är enligt mig orsaken till den polariserade politiska debatten. Det är två oförenliga sätt att se på demokratin, snarare än blockpolitiska motsättningar eller höger/vänster-skillnader, som gör att vi får allt febrigare diskussioner om åsiktskorridoren, politiskt motiverat våld samt vuvuzelor.

Den ena sidan, som jag själv tillhör, säger att grundförutsättningen för demokrati är fri åsiktsbildning, yttrandefrihet och en fri debatt. Endast när alla politiska alternativ har fått framföra sina åsikter och argument i en fri, offentlig debatt kan väljaren/medborgaren på ett informerat och underbyggt sätt forma sin egen ståndpunkt inför allmänna val. Det är denna demokratisyn som får människor att citera talesättet ”Jag avskyr dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att yttra dem”. Det var också denna demokratisyn som högtidligt förkunnades för 16 år sedan, när jag tillsammans med andra nybörjare gick introduktionskursen på JMK:s journalistutbildning. Vi kan kalla dess anhängare för åsiktsfrihetsdemokrater.

Den andra sidan menar i stället att grundförutsättningen för demokrati är ett knippe åsikter. Åsiktspaketet brukar kallas ”demokratiska värderingar”, eller ännu hellre ”demokratisk värdegrund”, men alternativa formuleringar som ”allas lika värde” förekommer också. Endast när alla människor delar den demokratiska värdegrunden kan vi uppnå demokrati, och därför kan debatten och åsiktsbildningen inte vara fri. Den måste villkoras och begränsas så att männi-skor vars åsikter avviker från värdegrunden inte ges möjlighet att påverka omgivningen. Det var denna demokratisyn som ibland visade sig senare under journalistutbildningen, när den högtidliga introduktionskursen var avklarad och bortglömd. Vi kan kalla dess anhängare för värdegrundsdemokrater.

15 Alienna:

skriven

Peter Grafström,
"Mycket tyder på att Uppsalainitiativet kan anföra mer hållbara argument i sakfrågan än skeptikerna men jag ser mig gärna motbevisad."

Nej!
Det sällskapet är i princip naturvetenskapliga analfabeter. Att diskutera naturvetenskapliga sakfrågor, ingår inte i deras föreställningsvärld.
Därmed har dom naturligtvis inte heller ett endaste hållbart argument för sin alarmistiska ståndpunkt - annat än ideologiska övertygelser.
Dom vågar inte ta en debatt.

Per Holmgren, å andra sidan, är väl medveten om att han far med osanningar och inte skulle klara en debatt med t.ex. Wibjörn Karlén. Han skulle ofelbart bli avslöjad.

17 Peter Grafström:

skriven

Alienna
Som du ser av Lennart Bengtssons kommentar så delar han uppfattningen om att växthusgaser på sikt är ett problem om inte teknologin utvecklas, vilket han emellertid tror att den gör-( kan tänka mig att tex Craig Venters ideer avses?). Lennart har en större tilltro till mänsklighetens tekniska förmåga och jag har samsyn med honom på den punkten. Men jag tror inte han kallar Olle Häggström för en naturvetenskaplig analfabet som du. Att folk inte vill delta i det konventionella debattformatet när de vet att motståndaren tvärsäkert vräker ur sig felaktigheter som de fått från nätet har jag förståelse för. Skall det bli rätsida på debatten krävs ett debattformat som möjliggör att man i förberedelserna eliminerar onödiga vanföreställningar. Det är inte fel att kräva frågorna i förväg. Och det behövs också flera uppföljningar innan en läsare kan avgöra vem som vann. Just debattformatet är något som bör väljas ut med omsorg. Om Per Holmgren inte tror att han skulle klara en debatt med en viss person innebär inte att han driver en linje som han inom sig vet är baserad på en lögn. Han litar mer på andra helt enkelt och är inte själv tillräckligt kunnig. Många av dem som ilsket debatterar på nätet utsätts aldrig för någon faktagranskning och upprepar oupphörligt som fakta sånt som beror på missförstånd.

19 Alienna:

skriven

Peter Grafström, "Men jag tror inte han kallar Olle Häggström för en naturvetenskaplig analfabet som du."

Lennart Bengtsson är väldigt artig o. hövlig.
Det är inte Jag. :-)

Dessutom kallar jag inte någon för någonting öht. (Likt det som är brukligt inom UI.) Ett konstaterande av ett faktum, är inte något annat än ett konstaterande av faktum.

21 Peter Grafström:

skriven

Alienna
Berätta för mig hur Olle Häggströms naturvetenskapliga analfabetism yttrar sig. Det är en allvarligt menad fråga och ingen ironi.

2 Peter Grafström

skriven

FNs högdjur kommer bara ifråga för jobbet om de anpassar sig till sina anglosaxiska herrar. Det är Usa som utnyttjar FN och knappast Kennedy's som är uppriktigt engagerade av deras yttrande att döma. Tror man på att en klimatkatastrof är på väg känner man förstås en viss otålighet.
Och de amerikaner som har makten ger inte möjlighet för något fritt marknadsliberalt eller marknadssocialt eller vilken ideologi som helst i händerna på folkvalda som inte är Usas marionetter. Ungern och Venezuela vitt skilda regimer men båda utsatta för försök till underkuvande av anglosaxarnas hejdukar. Det du ser som den gamla vanliga kampen mellan höger och vänster är en skimär. Och Kinas kommunistparti har nog mer intern öppenhet och lyssnar på medlemmarna mer än vad som skulle bli fallet om de skulle ta råd av Usa och införa amerikansk demokrati.
Dessutom är det oförskämt av amerikanerna som utlokaliserat produktionen till Kina att låtsas som den CO2 som de alstrar bara skall räknas på Kinas konto.

4 Hans Högqvist

skriven

Skriver genast ut och ger till gymnasieungdomarna i min närhet.
Tidigare har de fått din skrift om fotosyntesen och om MPs tokerier. MP vurmande lärare har de också upplysts om - "Aha, är det därför de tjatar om koldioxidfaran!" var kommentaren då. :-) Det finns hopp om en klokare framtid. :-)

6 Björn i Bromma

skriven

Om jag inte minns fel så ansågs FN som en väldigt tandlös organisation på 1980-talet. En del länder lämnade därför betydligt lägre årligt ekonomiskt stöd än vanligt. Ett TV-program från den tiden om FN-skrapan i New York visade på nedslitna lokaler mm.
Sedan damp Romklubben ned i knät som av en händelse...
Många anser att organisationen fortfarande är tandlös. Är inte FN något annat än ett hideaway för avdankade politiker?
Stridshingsten är väl ute och fikar efter något där så han kommer ifrån getingboet i Sverige och kan lungt röra sig med hermelinerna istället.

8 ces

skriven

Det var inte bara Kinas och Indiens ledare som inte var intresserade. Ledarna från Ryssland, Tyskland, Japan, Sydkorea, Australien, Kanada, Polen m fl var inte heller där. Men sånt rapporterar inte svenska media.
Det räcker med att Obama och Hollande deltar, så är hela världen samlad.

10 Peter Grafström

skriven

Om det skulle ske en omsvängning genom att folk börjar lyssna mer på skeptiker så bör det påpekas att ingen riktigt avgörande debatt har förekommit ännu. Mycket tyder på att Uppsalainitiativet kan anföra mer hållbara argument i sakfrågan än skeptikerna men jag ser mig gärna motbevisad. Emellertid fruktar jag att alla tänker fortsätta att undvika en debatt som verkligen skulle blottlägga argumentens hållbarhet. Som Lars tidigare påpekat ställde Per Holmgren in en debatt med motiveringen att han inte ville debattera motståndare. Men det är inget avgörande bevis i sakfrågan utan blottar snarare Pers osäkerhet om han personligen klarar en debatt. Det kan ju vara svårare att vinna en argumentation där sanningen är komplicerad medan kritikern demagogiskt förenklar eller helt enkelt har en ogiltigt förenklad eller felaktig bild av ämnet. Debattformatet blir då en komplicerad sak att utforma för att undvika det problemet. Jag hoppas att Lars håller med om att en debatt eller serie debatter är angeläget ur demokratisk synvinkel oavsett vem som hittills bär skulden för dess uteblivande.

Svar: Det kommer nu nästan dagligen vetenskapliga artiklar som visar att den klimatkänslighet för CO2 som alla alarmistiska modeller räknar med är fel. Känsligheten är mycket lägre.När det gäller debatter så är det så att alarmisterna inte vill debattera. Jag lyckades dock för några år sedan få vännen Anders Wijkman att ställa upp. När vi ledamöter av IVA framförde krav på en öppen debatt inom akademin, blev ledningens svar ett seminarium med tre politiskt korrekta professorer. Man tillät inga frågor från akademins ledamöter som inte lämnats skriftligen långt i förväg. Så det är nog mycket tydligt vilka som inte vågar ställa upp i debatter.
Lars Bern

12 Peter Grafström

skriven

Lars, Jo som jag skrev i föreg kommentar anser jag också att det är etablissemanget som undviker debatt, men kan du inte tänka dig att det beror på att det är lättare att skenbart vinna en debatt när man förenklar. De som du har hänvisat till tex Steven Goodard får mycket sakligt mothugg.
I och med det vet jag inte hur mycket man kan lita på hans påståenden om datafusk. Jag har frågat UI om det men inte fått svar hittills. Men det är inte självklart att Goodard väger så tungt att sånt prioriteras om han har haft fel ofta förut.
Jag har ingen förutfattad mening utan skulle vilja se vad dina argument håller för om du tillsammans med Lennart Bengtsson debatterar med UI tex. Det behöver inte vara myndigheter. UI är väl ideellt arbetande liksom du.


Svar: Det var inte Goodard i sig som jag hänvisade till utan de 14 artiklar han pekar på som ju inte han skrivit. När anser du f.ö. att han haft fel?
Bakom UI finns en figur som heter Häggström som alltid hemfaller åt ad hominem och jag undviker att ha med sådana personer att göra. Vi satt en gång tillsammans i Humanisternas styrelse där han krävde uteslutning av Åke Ortmark för att han hade en annan uppfattning än Häggström i klimatfrågan.
Lars Bern

14 Björn i Bromma

skriven

Man måste helt och hållet hålla med om det där med vänsterkrafter.
Det hela började, så vitt jag kan se, på 1970-talet med Vietnam-kriget och FNL-rörelsen, herregud så många diskussioner man hade när det begav sig. När detta dog ut så tog man tag i det kalla kriget och atomvapen istället. Sedan föll muren och vänsterflummet stod helt tom med ändan bar.
Men skam den som ger sig, man fick tag i den sk klimatfrågan och sedermera invandringspolitiken istället.
Det verkar onekligen som om det hela på något vis ligger inpyrt i väggtapeterna och inte går att vädra ur.
Frågan är varför?

16 lennart bengtssone

skriven

Det är absurt att koppla samman klimatfrågan med frågan om det industriella ägandet är socialistiskt, dvs i samhällets ägo eller i olika former av privat ägande. Det finns otaliga exempel på att alla slag av miljöproblem inklusive utsläpp av växthusgaser nästan utan undantag förbättrats när det socialistiska systemet övergivits. När exempelvis DDR upphörde försvann också de oerhörda miljöproblemen i östra Tysklaand. Inte heller kan man hävda att det kommunistiska Kina är ett föredöme när det gäller miljöfrågor. Det skulle förvåna mig om UI hävdar detta.

Den systematiska ökningen av växthusgaser i atmosfären är ett problem på sikt och det är viktigt att man kan lösa detta inom innevarande sekel. I dagspolitiken finns det dock mer angelägna uppgifter. Min uppfattning är att växthusproblematiken kommer att lösas allt eftersom teknologin utvecklas. Det finns många lovande ideer som håller på att konkretiseras.

Emellertid det säkraste sättet att förhindra en utveckling mot en bättre miljö är en socialistisk politik med diverse tankeförbud och andra sätt att förhindra människors kreativitet som vi även sett tecken på i Sverige.

18 Peter Grafström

skriven

Lars
Jag håller med om att tonen är frän även från UI men tonen från den andra sidan är ofta värre tex på klimatupplysningen så även de seriösa förhärdar sig. UI har skrivit nedlåtande om dig vid ett tillfälle såg jag. Men just därför vore det väl en rätt skön känsla att kunna sätta dem på plats med sakargument om du tror dig om att klara det. Du får inte så värst mycket motargument här. Självklart måste ad hominem vara helt förbjudet. Om du litar på de artiklar du säger har kommit nyligen borde det ju beväpna dig med argument.
Steven Goodard diskuterade isens skenbara ökning i antarktis men verkade få fel på skeptical science. Alla de frågor som rör klimatet hanteras på ett förenklat sätt av skeptikerna och de har oftast inget tålamod att gå djupare. Isen sägs ju ha växt ytmässigt, men tydligen kan det paradoxalt nog bero på uppvärmning? Jag är inte insatt, men jag gissar att när det smälter kalvar de tjocka delarna och den totala volymen sjunker men ytan ökar. Jag vill inte polemisera eftersom jag inte är insatt utan detta är bara ett exempel på hur missförstånd i princip skulle kunna uppstå om man inte går på djupet i litteraturen och tänkandet.

Svar: Jag har lärt känna Häggström för väl för att överhuvudtaget ha med honom att göra och detsamma gäller i princip hans omgivning. Om du läser vad jag skriver på den här bloggen så ser du att jag fokuserat på den politiska sidan av klimatfrågan, när det gäller vetenskapen stödjer jag mig på den jag känner som begriper den bäst, nämligen Lennart Bengtsson. Jag förstår inte varför du tillmäter UI den betydelse du gör. Vilken kompetens har t.ex. nämnde Häggström mot Bengtssons?
Lars Bern

20 Peter Grafström

skriven

Lars
Lennart, som jag uppfattar hans skrivande här, är oroad över de politiskt styrda konsekvenserna som han och även jag oroas över blir mycket värre än de eventuella klimatförändringarna. Däremot har Lennart inte tagit avstånd från mainstreamuppfattningarna inom forskningsetablissemanget beträffande växthusgasers inverkan(inklusive de olika uppfattningar som finns och inklusive att det finns osäkerheter).
De politiska beslut som du kritiserar följer ju inte med någon logisk konsekvens av forskningen. Om detta är vi naturligtvis överens.
Därför gissar jag att Lennart och UI har rätt likartade uppfattningar om det vetenskapliga. UI förlitar ju sig på mainstream inom forskningsetablissemanget. Det ser man av deras skrivande och de har hört felaktiga argument till leda och anser sig veta hur de bemöts. Tex detta med 'platån' under 17 år, som inte existerar i en korrekt statistiskt signifikant analys. Men det argumentet använder även du Lars.
Men jag respekterar att du inte vill ha med dem att göra.
Är det kört så är det. Synd. Du frågar varför jag vill dra in UI. Du har ju prövat etablissemanget och du anser inte att de var objektiva. Vilka alternativ finns kvar? Enskilda forskare? Ett nytt försök med etablissemanget?Svar: Kvarstår min undran varför du tillmäter en så udda företeelse som UI denna stora betydelse. De har ju främst utmärkt sig som några som slänger ad hominem omkring sig, någon vetenskaplig röst av betydelse är dom ju inte. Jag förstår inte heller din tro att man måste lita på någon grupptillhörighet. För mig är vetenskapligt objektiv uppfattning något jag skaffar mig genom att läsa en lång rad vetenskapliga artiklar och ur dem dra mina egna slutsatser. Jag har funnit att Bengtsson står på en god vetenskaplig grund, därför har jag förtroende för hans bedömningar. När du säger att "platån under 17 år inte existerar" så särar du ut dig extremt, idag är 18 årsuppehållet i den globala uppvärmningen ju den största huvudbryn även för dem som fortfarande tror på katastrofscenarierna. Förklaringsförsöken duggar tätt, men någon enighet går inte att skönja ens i alarmistlägret.
Lars Bern

22 Peter Grafström

skriven

Lars
Vilken vetenskaplig analys som du säger dig lita på visar att platån är statistiskt signifikant? Solen hade ju en maxfluktuation just innan.
Jag misstänker att de pågående geoengineeringsaktiviteterna är avsedda att kyla i enlighet med Teller et als dokument från just före tiden för platån och som beskriver hur det kan göras men jag har ingen info om det verkligen har så stor effekt att det påverkar den efter vad jag förstår statistiskt insignifikanta platån. Först i ett längre tidsperspektiv vet vi om trenden verkligen bröts.
Att jag tar upp UI är inte pga ngn irrationell beundran utan det handlar bara om att de liksom du har stuckit ut hakan och deltar i debatten i motsats till etablissemanget enligt vad du själv säger. Att jag vänder mig till dig är för att du som jag ser det har flera starka sidor. Om du har rätt vill jag att du får mer uppmärksamhet kring din samhällskritik, men jag är oroad över att skeptikerna kanske har underskattat komplexiteten en aning och att kritiken därför kan underblåsa en allmän misstro mot komplicerade förklaringar och fresta till missledande förenklingar.
Som jag sa har jag samsyn med Lennart (och dig)om en optimistisk syn på teknologins möjligheter att lösa uppkomna problem. Och jag sätter värde på dina artiklar.