Försiktighetsprincipen i Svensk tappning

När jag debatterat med Romklubbsordföranden och vännen Anders Wijkman har han alltid försvarat sina och Romklubbens alarmerande ståndpunkter med det som kallas försiktighetsprincipen. Här har vännen Lennart Bengtsson skrivit en tänkvärd betraktelse över denna princip som i princip kan försvara vilka stolligheter som helst:
 

Försiktighetsprincipen (precautionary principle) är en bärande princip inom miljöpolitiken liksom i ett traditionellt välfärdssamhälle då man på alla tänkbara sätt önskar minimera risker. Detta är tveklöst ett förnuftigt rättesnöre och givetvis en bärande princip inom försäkringsbranschen. Ingen ifrågasätter nödvändigheten av en brandförsäkring och de flesta skulle säkert försäkra sin bil även om det vore frivilligt.

För de flesta svenskar är det därför närmast en självklarhet att vidta alla möjliga åtgärder mot en klimatändring då en sådan nästan undantagslöst uppfattas som något negativt och farligt och till och med hotfullt ungefär som om sommarstugan brinner ned eller ett barn blir påkört av en bil. Självklart måste allt göras för att förhindra något sådant och inga uppoffringar kan anses stora nog. Emellertid om försäkringspremierna blir för höga eller om man upplever riskerna som triviala är det naturligt att ifrågasätta tillämpningen av försiktighetsprincipen utan att nödvändigtvis förneka den.

Under de senaste åren har risken för ett ändrat klimat i stigande grad oroat många då man upplever detta som ett nära nog existentiellt hot. Årstiderna kanske kommer att ändras med otäcka värmeböljor och snöfria vintrar. Susande furuskogar ersätts av björk- och aspsly. Blåbär, lingon och ätliga svampar kanske försvinner och inget blir längre som förr. De ljuvliga astrakanäpplena kommer inte att finnas mer och ersätts med vinstockar och olivträd. Det fina gamla Sverige kommer att försvinna för all framtid. Många tar till alla tänkbara medel mot detta som att ställa sig utanför riksdagshuset och vråla och skrika av protest med all sin kraft och förmåga. Landets alla klimataktivister har gjort all för att jaga upp allmänheten inför en sådan katastrof.

Men vad har hänt under de senaste 25 åren under en tid då klimatskräcken vuxit från ingenting till dagens crescendo? Varje dag rapporteras hemska väderhändelser och det tycks inte råda någon tvekan bland media och politikerskrået att detta är en följd av klimatändringen. Allt kommer bara att bli värre om vi inte ändrar vårt fåfängliga och slösaktiga beteende. Att Sverige skall vara landet som tar ledningen skall inte ifrågasättas ty detta är en självklarhet.

Problemet är bara att väldigt lite har hänt med ”klimatet” eller ens med vädret. Det har om möjligt blivit litet varmare men det är mest inom tätorterna och det extrema vädret har inte blivit värre även om översvämningar har blivit mer skadliga till följd av alla vägar och viadukter med otillräcklig avrinning. Kalla vintrar har inte försvunnit, det räcker att gå tillbaka till december 2010, men glöms fort bort och sommarens värmeböljor var värre på 1930-talet då vissa trodde att vädret påverkades av rundradion ungefär som vissa miljöaktivister idag tror att hemliga kemiska utsläpp från flygplan påverka klimat, väder och natur.

Situationen är den att försiktighetsprincipen blir meningslös om den inte kvantifieras och får genomgå en omdömesprövning. Man skall inte ta risken att gå mot rött ljus såvida det inte finns någon trafik längre. Men det finns inget mer svenskt än en grupp som står och väntar på grönt ljus vid en biltom gata, de enda som springer över är några stackars invandrare.

Det är också nödvändigt att lägga ett tidsperspektiv på försiktighetsprincipen. Vid planeringen av lagring av kärnkraftsavfall krävde flera ansvarskännande forskare att en sådan långtidslagring skulle klara en framtida nedisning av det slag som Sverige drabbats av flera gånger. Att ha ca 2 km is över huvudet under så där 30-50 tusen år kanske också kan ses som ett problem även om man råkar ha en lätt radioaktivitet i berggrunden.

Det är fullständigt orimligt för vår generation att anlägga ett beteende som utgår från att dagens samhälle aldrig kommer att ändras. När det gäller kärnavfall så kan man snarare räkna med att detta kommer att utgöra en viktig energitillgång bara om en eller två generationer eftersom bara några procent av energivärdet utnyttjats i dagen primitiva kärnreaktorer.

De ändringar som kommer att bli en följd av den fortsatta globaliseringen och invandringen kommer att få vida större effekter på det svenska samhället och dessa behöver, liksom en måttfull klimatändring inte vara till nackdel, dessutom är båda knappast möjliga att förhindra i ett längre perspektiv.

Lennart Bengtsson

3/9/2014

1 Bengt Söderberg:

skriven

Kloka ord och raka besked. Något att lägga på minnet och använda sig av när alarmister inser att deras argument inte håller och försöker att ändå få sista ordet - som då ofta brukar vara just FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN.

Bra skrivet Lennart!

3 Claes (Peking):

skriven

Försiktighet? När upphettsningen är ett faktum! På högsta nivå inser man detta:
FN håller en klimatkonferens i New York denna månad. (President Obama ska vara där! Det ni!) Huvudtalare blir en 25-årig poet (och klimataktivist) från Marshall Islands, Kathy Jetnil-Kijiner. (Jo: Hon bodde i Hawaii tills hon var 18, och har en M.A. från universitetet där.)
Nu har hon sett kyrkogårdarna spolas ut i havet. Hon skriver om detta i sitt poem ”Tell Them”.
Klimatsajten TckTckTck berättade förra året om henne:
http://tcktcktck.org/2013/09/kathy-jetnil-kijiner-living-climate-crisis-marshall-islands/56734
Själv kan jag bidra med en världskarta över havsnivåns förändringar:
http://sealevel.colorado.edu/content/map-sea-level-trends
Och vi fylls ju alla av förundran inför vad FN – och vetenskapen – presterar nuförtiden. Det blir något för media att skriva om!
Miljödepartementet berättar:
http://www.regeringen.se/sb/d/8820/a/237950

5 Björn i Bromma:

skriven

Taget från den urgamla nordiska litteraturen :
"Fänaden dör,
fränder dö,
själv dör du likaledes;
ett vet jag som aldrig dör;
domen som fälls om den döde"
Hávamál, strof 77
Borde vara något att noga tänka på för alla uppblåsta politiker och dess svans.

7 Lars Bohman:

skriven

Problemet med denna typ av resonemang är att bara de med en IQ över 120 (motsvarar en genomsnittlig gammaldags student?) förstår dem. Det är 5%. Resten tycker ändå att det är bäst "att ta det säkra för det osäkra". De är i förkrossande majoritet och röstar igenom allt försiktigare regler.

De lider av vanföreställningen att det går att bevisa att något är ofarligt samt att det alltid är klokare (försiktigare) att avvakta än att agera. (Typ när det gäller GMO.) Utom när det gäller klimatet, förstås, men då är det å andra sidan mycket oklart hur man ska agera.

Allt detta skulle bara vara komiskt om det inte var så förlamande för forskning, politik och samhälle.

9 elfyma+:

skriven

Håller med om allt och uppskattar att du och dina kompisar punkterar nutidens myter och dogmer.
Brukar åberopa din blogg när mina egna argument tryter.
http://varjager.wordpress.com/2014/09/06/val-2014-lat-inte-miljoalarmisterna-styra-ditt-val-i-ar/

2 Tege Tornvall

skriven

Livet är farligt från vaggan till graven. Så fort vi fötts löper vi risken att dö - kanske t. o. m. dessförinnan. Vi dör jämnt en gång per person. Det är livets villkor, och det har mänskligheten i stort sett accepterat.

Ända till våra dagar. Nu skall vi av "samhället" bäras och skyddas genom livet från BB via dagis, skola, fritis, Unga Örnar, på olika sätt försäkrat arbete, med tiden Gamla Uvar och till sist Fonus.

Dö skall vi göra diskret och i skymundan på därför avsedd plats och under därför avsedda former så att vi inte stör den allmänna ordningen.

Något raljerande och överdrivet, kan tyckas. Men denna tankemodell präglar mycket av den offentliga synen och skapar orealistiska krav på ett helt riskfritt liv - utan personligt ansvar.

Det är bara genom att känna och erkänna svårigheter som vi kan bemästra dem. Men denna frihet och detta ansvar tas ifrån oss just genom en allmän och överdriven "försiktighetsprincip".

Driven till spets får den absurda konsekvenser. Några karikerade exempel:
De flesta olyckor händer i hemmet. Förbud hemmet!
Men om vi lämnar hemmet, hotar också olyckor. Stanna hemma!
De flesta dör i sängen. Förbjud sängen!
Att cykla är nyttigt för hälsan. Cykla mer!
Men det är farligt att cykla. Man kan ramla och slå sig. Gå i stället!
O. s. v.

4 Ann lh

skriven

Så befriande skönt att få försiktighetsprincipen insatt i sitt rätta sammanhang. Det borde med generande tydlighet bli uppenbart för miljöaktivisterna hur orimlig deras tillämpning av en gammal klok regel är.

6 Lars Gellerstad

skriven

Försiktighetsprincipen har ingenting med politikernas intresse för medborgarnas/röstboskapens säkerhet. Den är endast till för att skydda politikernas överlevnad i påföljande val i händelse av en överraskande katastrof. I Frankrike t.ex. "blodöverföringsskandalen", "asbestignoransen" och "heta_sommaröverdödligheten" och diverse epidemier som inte kan skyllas på diverse internationella och nationella byråkratiers misstag och underlåtenhet.
Det är naivt att tro att politiker intresserar sig för medborgarnas väl och ve. De har fullt upp med att stifta nya lagar och förordningar och eventuellt följa nationell och internationell lagstiftning.

8 Claes (Peking)

skriven

Tillåt mig upprepa: SMHI har temp-siffror för Uppsala Observatorium från 1722 [i särklass äldst i världen] till nu, en siffra om dagen. ((Max+min)/2) Juli-temperaturen för juli har ett tak på 20º (1752 t.o.m. 21º). Elva (11) år har det var så varmt.
(Golvet ligger på 13º, 1902 t.o.m. 12º. Elva år där med, senast 1962, 1965, 1977.)
2010 var juli-värmen 20,3º. [2011 18º, 2012 16º, 2013 17º]
Enkelt, okomplicerat, lättfattligt. Vi har ingen klimatkris.
(Bilden visar årsmedeltemperatur. Vem lider av den?)

Lik f-b-t fyller fr Romson (f 1972 i Rönninge) idag en sida på DN Debatt om det hemska klimatet man har (på Söder, antar jag), och hur vi måste stoppa det.
Kärnkraften ska bort, vet vi sedan förr. Kolkraften måste ner. ("Som i Tyskland numera"; ha ha...) Att investera i olja ska förbjudas. Vi måste hjälpa de fattiga (i Afrika osv) till mer solkraft. "Det är tid för ansvar. De närmaste 4–5 åren är avgörande. Valet nästa vecka bestämmer Sveriges roll..."

Och det kan nog vara riktigt... Försiktighet! Ha!

10 Claes (Peking)

skriven

"Whatever Happened to Global Warming?" Matt Ridley frågar i Wall Street Journal. Vid FN:s klimatmöte i New York den 23 september kommer Obama att vara med -- men från t.ex. Kina, Indien och Tyskland har man beklagande sagt att man inte kan komma.
Det är faktiskt så att den globala upphettsningen upphörde kort före millennieskiftet! Och t.o.m. politiker har kunnat uppfattat det. (Ja, inte på Pustegränd, förstås.)
WSJ kräver i princip prenumeration. Och det har du inte. Men gå till realclearpolitics.com, hitta WSJ-rubriken under fredag morgon, och gå vidare. Du kommer till Google - men därifrån kan du få upp hela WSJ-texten.
-- Skulle det mot förmodan inte gå, kan du i varje fall glädja dig åt att 13% av väljarna i Stockholm nu håller på Miljöpartiet. Säger DN Stockholm idag. Det du! På Pustegränd kan man lösa alla våra problem, ser du.