Välfärd på höger/vänsterskalan

Höger/vänsterskalan uppstod i samband med franska revolutionen i slutet av 1700-talet. Konservativa monarkister satt till höger och republikaner till vänster i nationalförsamlingen. Med tiden kom skalan även att symbolisera skillnaden mellan socialister (vänster) och marknadsliberaler (höger). Idag finns det många som hävdar att den här indelningen av det politiska livet är förlegat – andra frågor än traditionella höger/vänsterfrågor har blivit viktigare. Jag tror inte det är så, däremot har grupper som tidigare befann sig på högersidan, kanske omedvetet, rört sig kraftigt åt vänster.

Väldigt mycket tyder på att den politiska skalan utvecklas hela tiden genom att nya ideologiska synsätt orienterar sig på den här skalan. Vänstern började som en republikansk rörelse och kom sedermera att omfatta den bredare socialistiska ideologin med tron på kollektivism och att samhället skall stå för allt ägande. Ett viktigt inslag i en socialistisk samhällssyn är tron på nollsummespelet eller det begränsade goda. För vänstern är samhällets resurser en i stort sett konstant massa som måste fördelas. Om någon får mer tror man således att någon annan får mindre. Vi känner tydligt igen det resonemanget från motståndet inom vänstern mot vinster i välfärden.

Det har tillkommit en grupp som utöver socialistister, tror starkt på nollsummespelet och det är Miljöpartiet och resten av den gröna rörelsen. Det är inte bara de ekonomiska resurserna som är en begränsad massa som måste fördelas, utan detsamma gäller flertalet naturresurser hävdar man. Mycket av den gröna retoriken handlar om ändliga och sårbara naturresurser vars användning måste regleras och begränsas med politik.

Redan år 1798 var prästen Malthus inne på tanken att naturens kapacitet att förse oss med föda var begränsad, varför det var nödvändigt att soppa befolkningstillväxten till varje pris. Bl.a. ansåg han att man måste hålla fattiga människor kvar i fattigdom, så att de inte skaffade fler barn och att man inte skulle vaccinera dem mot smittkoppor. Malthus teser föll i god jord hos den anglosaxiska eliten med engelska kungahuset i spetsen som under kolonialtiden vant sig vid att vara världens herrar. Nymalthusianska Romklubben och kungliga WWF har vuxit i denna mylla. Den stora klimatmarschen i New York nyligen var en tydlig manifestation av hur socialister, kommunister och nymalthusianer slutit sig samman på vänsterkanten för att attackera det marknadsliberala samhället på högerkanten. Den superrika nymalthusianska eliten gick sida vid sida med skräniga socialister som ville störta det moderna samhälle som skapat den bästa tiden i mänsklighetens historia. Vänstern lever och frodas med ny näring från nymalthusianernas predikande om begränsade resurser och hotad miljö.

Problemet för dagens vänster är att de glömt att vi är människor med en fantastisk kreativitet och uppfinningsrikedom, som gör att vi ständigt hittar sätt att flytta gränser och expandera de tillgängliga ekonomiska och naturliga resurserna. Vi höjer produktiviteten i det vi gör och vi hittar ideligen resurssnålare sätt att möta våra behov. Vi hittar ständigt nya naturresurser och effektivare och alternativa sätt att utnyttja dem. Vi är inte på väg att utarma vår jord, mänsklighetens förmåga att nyttiggöra den är bara i sin linda.

Den kreativa välståndsskapande processen har en grundförutsättning och det är frihet. Och människors frihet är precis det som vänstern och de gröna vill begränsa och strypa. En framgångsrik entreprenör på en fri marknad, som kommer med effektiva och kreativa lösningar på människors behov, kan berika sig på det överskott som skapas. Med vänsterns dogmatiska tro på det begränsade goda, kommer dock det skapade överskottet att betraktas som något som entreprenören tagit från andra. I deras värld kan ingen bli rik utan att någon annan blir fattigare. Den framgångsrike entreprenören anses bli rik av att suga ut andra.

Det är skrattretande enkelt att punktera vänsterns världsbild. Den svensk som de senaste femtio åren lyckats bygga upp den största privata förmögenheten är IKEA:s Ingvar Kamprad. Om vänstern hade rätt skulle hans enorma förmögenhetsuppbyggnad gjort massor av människor fattigare. Men alla vet vi att det inte är så. Kamprad har sannolikt betytt mer för levnadsstandarden hos den svenska arbetaren än LO. Alla har vi fått det bättre av att Kamprad varit fri att bedriva sin kreativa resursskapande verksamhet. Det är givetvis likadant inom vården, om entreprenörer fritt fick utveckla den, skulle vi alla få en bättre vård.

När den samlade vänstern V-Mp-S nu tänker begränsa friheten för entreprenörer att erbjuda vård och utbildning, kommer det garanterat att ge oss sämre vård och sämre skola. Självklart finns det anledning att kritisera det sätt på vilket den förra regeringen skapade en ökad frihet inom vård och skola. Man borde givetvis ha förberett sig genom ett regelverk som säkrat att det blivit de som verkar inom vården och skolan som fick friheten att utveckla verksamheten. I brist på ett sådant regelverk blev det inte vårdens och skolans Kampradar som tog hand om ägandet, utan det hamnade hos kortsiktiga finanshajar. Vad tror ni det blivit av IKEA om Kamprad på ett tidigt stadium sålt ut till något av alla dessa kortsiktiga finansbolag?

Den rödgröna vänster som nu står bakom den nya regeringen har hittills bara presterat förslag som alla innebär olika sätt att hämma de kreativa resursskapande krafterna i samhället. Inte ett förslag som skulle gynna ett kreativt resursskapande. Minskande frihet och begränsningar grundade på en uppfattning om begränsade naturresurser leder osökt till ett fattigare och svagare samhälle. Redan den förra regeringen hade i en rad frågor förirrat sig vänster ut och bidrog till att hämma det som skapar resurser. Vad landet behövt hade snarast varit mer frihet för entreprenörer att skapa välstånd och miljövänligt utnyttjande av växande naturresurser.

 

 

 

Kategori: Demokrati
Taggar: Miljöpartiet Neomalthusian Socialdemokraterna
1 Bengt Söderberg:

skriven

Bra, Lars! Man får hoppas att det du säger når ut till många människor som får tillfälle att agera med utgångspunkt därifrån.

Med den utgångspunkten kan det då formas den nyskapande framtidstro som världen behöver.

Fortsätt gärna att ge oss del av dina tankar.

3 Johan Tisell:

skriven

Tänkvärt och klokt och det får mig att kommentera flera saker som ligger borderline OT:

1) Sedan jag insåg att jag nog är klassikt liberal har jag ifrågasatt höger-vänsterskalan. Vi kan endast visualisera 3 dimensioner, så man kan stanna där eller med två dimensioner.

Liberaler gick en gång hand i hand med socialister och placeras i dag till höger. I en tvådimensionell analys skulle jag sätta den rakt fram (framåtskridande!) och kanske nationalister/rasister rakt bak.

Högern är klassiskt konservativ och stöttar kungahus och adel. Det gör inte en (ny eller klassiskt) liberal.

Sd och NSPD med fler är i grunden såssar som är nationalistiska och rädda. Knappas konservativ äkta höger.

Vill man sedan bli 3-dimensionell, kan äkta grön få en plats på z-axeln... Men en liberal som inte är girig inser att frihet och tillväxt kräver att miljön vårdas. Fast inte à la Vpk och Mp!


2) Migration. Som klassikt liberal är, eller måste, jag vara för helt fri rörlighet. Och det är jag i tanken. Vem har rätt att sätta gränser på jorden där jag föddes. Bryr sig fåglar och landdjur eller fiskar?

Men med accepterande av randvillkoren att det finns ett organiserat samhälle med resurser och regler, kan vi ändå inte släppa migrationen lös. Skulle romer (jag säger fortfarande z-ordet, för det lärde jag mig i skolan, men detta modereras ju) och somalier kunna komma hit men nekas bidrag, skola och vård? Skulle vi gå över dem när de ligger på gatorna? Nä, endast globalt välstånd och utjämning är lösningen, och vi är på väg dit. Chefslönerna i Kina är ibland högre eller lika som Sveriges.


3) Tillväxt. Jag kan rekommendera professor Dennis Töllborgs populäriserade lärobok "Bli inte blåst". När han beskriver Avtalslagen från 1915 (fortfarande i stort oförändrad) utgår han i från samhällets behov vid den tiden (alltså andra halvan av1800-talet) att öka omsättningen, att resurserna inte är begränsade och liknande. Handelsbalk med mer klarade inte snabba transaktioner. Töllborg säger att det handlade om att underlätta omsättningen.

Nu, 100 år senare (eller mer, lagen släpar alltid efter) fattar Mp och Vpk fortfarande inte detta. Skall vi återinföra 1734 års lag, tycker de?


Kämpa på Lars!

Och min hälsning till Bibbi L. (jag glömmer aldrig kvällen med dig och Bengt och Oke och Stina i VA)

JT

5 Björn i Bromma:

skriven

Utan entreprenörsskap så skulle inte dagens stora svenska exportföretag finnas till. Man kan dra en parallell med dagens Ryssland, där finns inget i närheten beroende på alltför lång tid med maktfullkomliga tsarstyren och
kommunistdiktaturer.
När sedan vänstervågen började härja med början av 1970-talet så har det trots detta utvecklats giganter som IKEA, H&M, Tetra Pack mm. Inget kan knäcka en lysande idé trots motsträviga röd-gröna politiker.
"Ingen strategi kan rädda en dålig idé, däremot kan en bra idé rädda en usel strategi"

Svar: Observera att de företag du räknar upp alla lämnade Sverige. Efter löften från Ingvar Carlsson flyttade H&M hem, men IKEA och Tetra Pack litar inte på svenska politiker och förblir utflyttade.
Lars Bern

7 ♀ THE REVOLT ♀ :

skriven

Gillar denna blogg! Du tar upp viktiga ämnen!^^

9 Ernst Herslow:

skriven

Välformulerad analys av viktiga samhällsfrågor. Dock reagerar jag på Din åsikt att bara de som finns inom t ex vården ska få agera som entreprenörer där. Vad säger att skolans Kamprad redan finns inom skolans väggar? Varför skulle inte någon som utifrån ser ineffektiviteten i en organisation och har lösningar som råder bot på denna sjuka kunna påbörja sin gärning inom området? Och vem ska bestämma vilka som får börja verka på området?
Att begränsa urvalet av entreprenörer förefaller inte som en effektiv åtgärd.

Svar: När en entreprenör bygger upp en verksamhet så gör han det inifrån genom ett starkt personligt engagemang, så också Kamprad. Självklart kan den personen komma utifrån. De avarter vi ser idag med anonyma riskkapitalister som tömmer företagen på kapital och sedan lånar tillbaka detsamma från ett skatteparadis till skyhög ränta är det som skapat motståndet mot vinst i välfärden.
Lars Bern

11 Ernst Herslow:

skriven

Ok, tack för svar, som förtydligar något. Det var nämligen inte riktgt så Du skrev initialt. Jag reagerade på följande: "ett regelverk som säkrat att det blivit de som verkar inom vården och skolan som fick friheten att utveckla verksamheten". Självklart måste regelverket tillåta att folk med goda idéer kan komma utifrån. Problemet är väl snarast att kunna mäta och kontrollera att beställaren får vad man beställt och förväntat sig.

13 Björn i Bromma:

skriven

#5 Tillägg.
Har en gammal skolkamrat från gymnasiet som äger och driver ett specialistföretag i England. Han är nu på väg att läna över det hela till si dotter och son. Dottern är civilekonom och sonen en semivild civilingenjör (i vanlig ordning), det blir säkert en utmärkt kombination.
Min skolkamrats far startade firman i Sverige i slutet av 1960-talet med 5 anställda men flyttade undan till England ifrån vänsterkrafternas härjningar i början av 1970-talet.
Idag har man 170 medarbetare.

15 Bo Blomberg:

skriven

#12 Jan Hagberg
Ligger en del i det du skriver tycker jag. Dock gäller inte din "modell" för Televerket och LM Ericsson. Tvärtom så hade Tvt ända sen början av 1900-talet egna konstruktioner och egen tillverkning av telefonväxlar. LM hade stora problem med detta. När man t ex hade kundbesök från utländska förvaltningar och potentiella kunder så var man tvungen att åka till Finland eller Danmark för att visa LMs produkter i drift. Detta var en av dom stora anledningarna till att Ericsson gick ihop med Tvt om Ellemtel i slutet av 60-talet. Därmed skulle man på den nya teknikens område (digitala system) kunna visa upp produkter i drift i Sverige. Då hade redan LM börjat med utvecklingen av det nya (som man då, så länge som det var ett egenutvecklat system, kallade AK - 69). Man hade sedan en intern utvärdering som ledde till att man beslutade att satsa på AXE som alltså utvecklades av Ellemtel. Ericsson fick inga stora affärer från Tvt på sjuttiotalet (även om man fick igång den första stationen i Södertälje, 1976 och därmed kunde visa upp den för potentiella kunder). I stället var det tre jättestora upphandlingar på olika håll i världen som la grunden till Ericssons dominans vad gäller digitala system (detta var innan dom mobila system kom igång på ERA o Tvt). Det var Saudiarabien, Australien och Frankrike som hade offertförfrågningar ute. När jag (o andra) frågade Hasse Sund som var chef för "switching" inom LM om dessa affärer svarade han: "Får vi ingen så är det katastrof! Får vi alla så är det också katastrof!". LM fick alla tre och det ledde till mycket men det är en annan historia. Jag vet detta eftersom jag var den andre som anställdes för att utveckla AK-69 och jag var sen utlånad till Ellemtel under en tid för att vara med och utveckla AXE.

2 Peter Stilbs

skriven

Så sant, Lars. Men Du skrev inget om att just i dag är det så betecknande att Sjöstedt och liktänkande inte med ett ord berör de sanslösa summor som finner väg till dem som blir stenrika via asysökandeinkvartering, en totalt samhöllsdestruktiv verksamhet dessutom...

4 Rosenhane

skriven

Sjöstedts marionettregering med inslag av jihadister och spågummor styr Sverige för ögonblicket. Förhoppningsvis blir det fråga om en kort historisk parentes.

6 Peter Grafström

skriven

Håller med om att kreativiteten skall vara i centrum. Den saknas bland oligarkerna och politikerna. Båda har gjort katastrofala affärer. Tex Stora Enso respektive Nuon.
Ska vi stycka upp oligarkernas ägande och omfördela till kreativa entreprenörer? (Allvarligt menad fråga)
Men det där med spånskivorna och vården-inte riktigt jämförbart och jag tror inte Kamprad avundas dem deras uppdrag.
Om nu de anställda tar över vården i st för finanshajar, genom ett regelverk, vad händer när de inte orkar driva det? Vem tar över?
Det slutar väl med höga direkta avgifter från patienterna som i Usa?
Och det är väl den typen av lösning som är målet med liberal marknadsekonomi. Problematisera mer Lars - jag tar intresserat del av många av dina tankar.

8 Perspektiv

skriven

För mig är även nazister och liknande en del av vänstern - de var/är ju faktiskt nationalsocialister. Att sedan den svenska vänstern lyckats få de flesta att placera nazisterna till höger är ju bara propaganda. Och även Marx var antisemit, vilket tydligt framgår av hans syn på judarna i Das Kapital. Pogromer förekom ofta i Ryssland, både före och efter ryska revolutionen.
Intelligenta spelregler skulle öka mångfalden, utvecklingen och kvaliteten i vård och omsorg med hjälp av duktiga entreprenörer, både inom och utom vårdprofessionen. Vinster uppstår, med ett bra grundsystem, inte utan att man gör ett bättre jobb. Och varför acceptera förluster i offentlig välfärd, dessutom utan att utkräva ansvar av de ansvariga politikerna och tjänstemännen? Varför är det finare att driva en lågkvalitativ offentlig verksamhet till höga kostnader för skattebetalarna än en god privat verksamhet (till samma eller t o m lägre kostnader) som ger lite vinst till de ansvariga?

10 Bo Blomberg

skriven

Perspektiv: bra frågor även om dom är retoriska, man behöver såna för att "ruckas" in i vanligt sunt förnuft! (Även om Voltaire konstaterade att "vanligt sunt förnuft" varken var särskilt vanligt eller särskilt sunt, ibland i alla fall.
En bra betraktelse Lars, tycker jag. Det är ju i o f s en fascinerande tanke att bara för att man satt på ett visst sätt i bollhuset i Paris på 1790-talet så har det präglat vår (helikopter)syn på dom politiska positionerna! Men det var innan "triangulering" blev högsta mode.
Som liberal (jag anser mig vara det) så kan jag bara beklaga det usla valresultatet, den mediokra politik som nya regeringen presenterar inom en rad områden, den bristande tilltro till människors kreativa förmåga som visar sig i dom usla förslagen om energi, vård och omsorg, skolan (där var ju inte Alliansen särskilt duglig heller...) och naturligtvis den stora elefanten i rummet - den helt "fejkade" s k klimatkrisen. Lägg därtill att man inte nånstans ser nån referens till den andra stora "pseudovetenskapliga" frågan (utöver klimatet) nämligen kosten och fetmaepedemin som helt beror på myndigheternas kostråd baserad på fuskande forskare för 50 år sen. Nä, Sverige är på dekis och i vissa avseenden var ju inte Alliansen bättre, men nu börjar det se nattsvart ut. Fyra år är max!!! Det blir sämre innan det blir bättre!

12 Jan Hagberg

skriven

Bilden av IKEAs framgångssaga behöver kompletteras. Miljonprogrammet, som blev den svenska lösningen för att häva bostadsbristen i spåren på den folkomflyttning, som följde av industrins då aktuella strukturrationaliseringar – och detta tillsammans med att LOs samtidiga låglönesatsningar breddade efterfrågan avsevärt – gav själva ramen för IKEAs formidabla tillväxt i Sverige. Kom ihåg att IKEA fanns redan tidigare men miljonprogrammet var det som gav skjuts åt utvecklingen. Detta i sin tur blev plattformen för företagets expansion ut i världen.

Det kan tillfogas att de då spekulationsfria AP-fonderna, med sina extremt låga administrationskostnader, var det finansiella instrumentet för miljonprogrammet, liksom för utbygganden av landets sjukhus och skolor mm.

Kraven på boendestandarden i miljonprogrammet blev på motsvarande sätt grunden för en tillväxt i de svenska vitvaruföretagen.

Detta med en ram för en önskvärd teknisk utveckling var i sig inget nytt för företagsutveckling i svensk ekonomi. ASEA växte i steg för att staten hade en tekniskt kompetent beställare dels i Vattenfall, först för utbyggnaden av vattenkraften och tillhörande kraftnät och senare för kärnkraften, dels i SJ inför elektrifieringen av det svenska järnvägsnätet. Motsvarande förhållande har gällt för Televerket och (LM) Ericsson.Svar: Jag skriver en hel del om delar av detta i min nya bok: Vart tog kronjuvelerna vägen? som kommer ut på Ekerlids Förlag om en månad.
Lars Bern

14 Torbjörn Lindskog

skriven

klockrent

16 Kenneth Johansson

skriven

Frihet för entreprenörer är bra, men det jag har sett är att politikerna har ensidigt gynnat storföretagen alldeles för mycket. Antalet storföretag i Sverige är eller har varit mycket stort. Antalet småföretag är också väldigt många, men småföretag som lyckats växa är mycket litet.

Privata företag som ej varit aktiebolag har varit extremt missgynnade under väldigt många år, tex. vid arvsskifte och när det gäller förmögenhet. Det hela gjorde att väldigt många halvstora företag sålde ut dem till större sådana.

Nästa stora problem med riktigt stora företag som närmar sig monopolföretag. De gör allt för att inte släppa in några konkurrenter. Dels kan de köpa upp konkurrenten och lägga ned den verksamheten, de kan prispressa konkurrenten till döds.

Dessutom finns ingen anledning för det stora företaget att hålla så hög utvecklingshastighet om man är ensam.

Vi har ju det nya som heter frihandel, avreglering och globalisering. Detta är inte för att gynna kunderna i första hand utan för storföretagens fördel. De kan bestämma reglerna själva. Ett hemskt exempel på detta är Monsantos framfart över hela världen.