Svordom i klimatkyrkan!

Jag har på morgonen varit i en klimatkyrka på väckelsemöte. Den här gången var det hos ett ”trossamfund” som kallar sig Hagainitiativet och är ett PR-samarbete mellan 14 kända företag som vill visa upp att de är goda och hållbara.

Notabelt är att två av företagen i Hagainitiativet är Coca-Cola och McDonald´s. De två företagen bär det kanske tyngsta ansvaret för den metabola pandemi som drar fram över världen och som jag skrivit om tidigare. Idag uppskattas att 2,1 miljarder människor redan drabbats. Att prata om hållbarhet i anknytning till denna typ av företag är värsta sortens hyckleri.

Mötet som gick under rubriken Mediernas roll och ansvar i klimatomställningen var en ganska avslagen tillställning med ett drygt hundratal deltagare. Man var uppenbart frustrerade över att klimatfrågan kommit så i bakgrunden under valrörelsen. En av de som intervjuades på scenen tyckte att våra medier varit för objektivistiska och inte insåg sitt ansvar för att skildra klimatalarmen. Det är onekligen en annan bild än den vi övriga har av den av miljöpartister infiltrerade journalistkåren. Här bekräftades uppfattningen att medier inte skall objektivt förmedla information och nyheter, utan nuförtiden förväntas de bedriva opinion för bl.a. klimatalarmism. Man ondgjorde sig över att medierna inte i valrörelsen tydligare knutit extremt väder (kallat klimat) som kraftiga regn, skogsbranden, döda sälar på västkusten m.m. till det förändrade klimatet.

Något ifrågasättande av de påstådda klimatförändringarna förekom givetvis inte, alla utgick ifrån att det var en absolut sanning att vi förändrar klimatet på ett katastrofalt sätt. Den upprörande förekomsten av klimatskeptiker berördes av den nyligen avgångna miljöministern Lena Ek med repliken jag vet vilka de tre är. Hon angav dock inga namn. Det är tydligt att vi lever i helt olika världar.

Behållningen från mötet var något oväntat ett inlägg från Johan Kuylenstierna som numer är VD för Stockholm Environment Institute (SEI), där riksalarmisten Johan Rockström tidigare var chef. Kuylenstierna efterlyste en mer kritisk granskning från medierna av det han kallade för konsensusforskning på klimatområdet. Att klimatfrågan blivit så hårt politiserad menade han, hindrade en objektiv belysning. Det han pekade på var den stora osäkerhet rörande de faktiska sambanden och vad som styr klimatet som skapats av uppehållet i uppvärmningen.

Han sa att det inte längre går att bortse från att den globala uppvärmningen avstannat i femton år trots en fortsatt kraftigt stigande koldioxidhalt i atmosfären. Eftersom forskarna är eniga om koldioxidens växthuseffekt, måste det finnas andra viktiga faktorer som påverkar klimatet. Problemet som han upplevde var att forskare som började studera sådana faktorer lättvindigt stämplades som skeptiker och i värsta fall klimatförnekare av politiserade skribenter. Det var en allvarlig hämsko på forskarna. Jag drar mig direkt tillminnes drevet mot min vän professor Lennart Bengtsson, när det blev bekant att han ställt sig till förfogande som vetenskaplig rådgivare till The Global Warming Policy Forum (GWPF).

För mig kändes det overkligt att sitta där bland, vad jag bedömde var en stor andäktig samling bildade människor som förenades i tron på en ickefråga. Jag smet innan mötet var helt över och funderade hela vägen hem på vilka Lena Eks tre klimatskeptiker är?

 

 

 

 

 

 

1 Dan:

skriven

Det var faktiskt fler skeptiker än så, men hon kan inte räkna längre än till tre.

3 Bim:

skriven

Fyra är vi! Varför får inte jag vara med. Jag är också skeptiker.

5 Anders:

skriven

Suck!
Jag är pedagog och försöker förstå hur världen hänger samman. Hittar inte sammanhangen i public service eller annan media så då söker jag svaren på mina funderingar bl a på bloggar som denna. Här får jag näring och kunskap. Så Lena Ek får nog lära sig att räkna till mer än tre. Klart man blir skeptisk med sådana politiker.

7 Alienna:

skriven

Jag har helt frankt konstaterat att varje alarmist är en medveten lögnare.
Direkt man börjar ifrågasätta den Rätta Tron, använder dom medvetna lögner för att försvara Tron.

9 Svante1:

skriven

Coca-Cola och Mc Donald´s...goda och hållbara...jo,jo

11 Bengt Söderberg:

skriven

En utmärkt lägesbeskrivning.

Man kan väl gissa att Kuylenstiernas dagar som VD för Stockholms Environment Institut efter detta uppträdande är räknade.

13 Fred Goldberg:

skriven

Tack för en välskriven rapport. Lena Ek har en juridisk bakgrund och kan nog inte räkna längre än till 3. När jag träffade henne i Almedalen i somras påpekade jag att Sverige släpper ut c:a 50 milj ton CO2 men att människorna på jorden andas ut 3500 milj ton CO2. På frågan om hon trodde Sverige skulle påverka klimatet om vi till höga kostnader minskade våra utsläpp med 10-20 milj ton skulle kunna påverka klimatet svarade hon JA ABSOLUT. Det är inte konstigt i vi svenskar ute världen kallas "Die dumme Schwede" eller "the dumb Swede"

15 Anonym:

skriven

Med tanke på de alarmistiska rörelserna såväl på land som i lufthavet må vi föreslå något lugnande, som till exempel föreslå en utandningsfri dag i veckan. Trots allt innehåller vår utandningsluft 100-150 gånger mer koldioxid än luften omkring oss och vi måste ju ta vårt ansvar, eller åtminstone de goda måste göra det. Hur vi ska göra med föroreningarna vid politiska sammandragningar vet jag inte?

2 ANDERS ULFVARSON

skriven

Tack för rapporten. Tack för att du bevakar vår underliga värld med klara tankar. Inte är du en av tre endast. Det är ett retoriskt knep av Lena Ek - populär i den inre kretsen, men förhoppningsvis inte respektingivande bland allmänheten, på längre sikt, när bluffen avslöjas. Det är bara att hålla ut.

4 Joel

skriven

Tre upphöjt till ganska mycket, kanske?

6 bom

skriven

Hon tänkte nog (om hon alls tänker?) på koncensusteoremet om 97% av forskarna? Sedan är hon jurist så hon fattar nog inte att 3% inte nödvändigtvis behöver betyda tre stycken i varje sammanhang.

8 Björn i Bromma

skriven

Lena Ek kom bara till 3 st, när hon sedan insåg räknearbetets omfång så tog bensinen slut.

10 Bergfast

skriven

OM man skulle ha som mål och agenda att vilja föra ihop hela jordklotets alla nationer och kulturer under en och samma – paraply - , eller regering, vad skulle man då kunna ta till för – verktyg - , för den saken, för det – målet - ? Vilka ord? Vilket språk? När både kommunism, liberalism, kristendom och islam, som just verktyg, har mer eller mindre uttömt sina möjligheter till just att kunna vara – samlande krafter - för det målet?

Behövs då inte någonting mer – neutralt instrument - ? Någonting som ändå kan nå över just hela jordklotets alla länder?

Behövs då inte en – oro -, hos alla och envar, över hela jordklotet, för Luften? För Vattnet? För Atmosfären? För Temperaturen? …

Någonting som alltså då alla kan (inbillas) påverkas av och också (inbilla) – påverka - genom sin blotta existens?
Därigenom kan då bildas en – hotfull bakgrund - , som blir till både anledningar för, orsaker till och meningsfullheter för, att vilja just – samverka – Alle Zuzammen - över hela jordklotet, för bildandet av en sådan Världsregering….?

De länder, de folk, de nationer, de människor, både enskilda individer, eller de organisationer, som det allra minsta försöker sätta sig – på tvären - eller de som försöker – protestera - , mot – verklighetsbeskrivningen - , som då främst egentligen är till för att gagna just målet i sig, den blir då beskriven som – ond - ?

Alltså, målet i sig, för – Verktyget Klimatpåverkan - , är då sammanförandet av världens alla stater till A New World Order? En Ny Världsordning? Med en Ny Världs enande och Enda Regering osv.?
Ja, de organisationer, de stater, dessa grupperingar och den individ som vill protestera denna – verklighetsbeskrivning - , av Klimatet, den måste ju genast och direkt och absolut – brännmärkas - , som varande både något – onda - , –elaka - ?

Vill verkligen egentligen så många människor, nationer, grupper eller stater, försöka arbeta mot en globaliserad världsfred eller En Enda och Enad Värld?


I en värld där då alla som ÄR MED (i den Verklighetsbeskrivningen, om Klimathotet), självklart automatiskt kan beskrivas vara – De Goda – som arbetar för - Det Goda - , och i en värld där då ALLA ANDRA (som då vill försöka – protestera mot - den verklighetsbeskrivningen), då istället lika automatiskt identifieras som varande potentiellt – De Onda - och anses arbeta för – Det Onda - , hur många kommer då att INTE vilja försöka hålla sig på – Den Goda – sidan, (och anamma Klimatteorin), för att då därmed automatiskt kunna anses tillhöra – De Goda - .....

Det är frågan…

12 Johan Tisell

skriven

#6
I går i Plus togs en försäkringsdom upp, whip-lashskada. Då jagfuskar med juridik och har ett liknande case, läste jag domen i dag. Så här formulerar sig jurister :

beaktas att den vägg som bilen krockade med var helt stum och därför inte gav efter, vilket måste ha inneburit en ökad hastighetsöverföring och ett kraftigare trauma

Som jurist behöver man inte skämmas för att blanda ihop energi, kraft (-pulser) och hastighet inte.

Om jag i stället skrev att Irland är huvudstad i Sudan, skulle jag kallas för idiot. Men icke-naturvetare fnittrar bara litet och säger att det är ju så svårt...

14 Tallskog

skriven

Instämmer med Bergfast om vad jag tror är tanken bakom detta diktatoriska sätt att påtvinga alla folk dessa teser om klimathotet.
En annan sak som fyllde mig med djupt obehag av artikeln var det om Lena Ek. Om hon sa så påminner det om andra diktatoriska typer som har inställningen: "Den som inte underkastar sig min vilja ska krossas som en liten lus".
Jag träffade Lena Ek för ca 25 år sedan. Hon verkade vara en mycket rättskaffens och sympatisk person, nästan som en go tant som man gärna kramar om.

Vad gör reglerna för karriärframgång med människor?
Hyggliga medmänniskor hårdnar, blir elaka, intoleranta och saknar samvete till slut. Det är som en otäck anpassning till NWO-diktaturen.

16 Tallskog

skriven

Klimatateist

http://everykindapeople.blogspot.se/2014/10/klimatateist_26.html