Spelet om oljan

EU:s politiska högadel är idag samlad i Bryssel för att diskutera minskade koldioxidutsläpp från fossil energi, trots att dessa de senaste 18 åren inte haft någon observerbar effekt på klimatet. Löfven säger att man måste komma överens, för att nå klimatmålet med max 2 graders uppvärmning under detta århundrade. Han har tydligen ingen aning om att utvecklingen just nu pekar på ingen uppvärmning?

Med en politisk adel inom EU totalt ur fas med verkligheten, är det frestande att titta på vad som händer i den stora världen.

Våren 2008 förutskickade Goldman Sachs analytiker att priset på råolja inom två år skulle gå över 200 USD/fat. Bakgrunden till sådana prognoser är att samma figurer som försöker lura oss att tro på en förestående klimatkatastrof, försöker även lura på oss föreställningen om sinande oljekällor – det som kallas Peak Oil. Domedagsprognoserna har i vanlig ordning inte besannats. Priset har inte kommit i närheten av 200 USD och oljan rinner till i den takt som världen efterfrågar den. Priset har under en lång tid hovrat omkring 110 USD/fat. Sedan i somras har det dock fallit kraftigt och ligger nu omkring 85 USD/fat.

Uppsalaprofessorn Kjell Aleklett är en av de mer kända Peak Oil profeterna. Han har skrivit en artikel i SvD där han närmast ser det fallande oljepriset som ett bevis för sina teser om Peak Oil, en minst sagt märklig slutsats. Oljeproduktionen fortsätter att stiga trots att han tidigare menat att detta skulle vara nästan omöjligt och priserna sjunker stick i stäv mot vad han tidigare hävdat.

Bakgrunden till det som nu händer på oljemarknaden är komplex. Det är viktigt att först konstatera att marknaden utvecklas utan synbar inverkan från vad våra politiker har för sig i Bryssel. Marknaden tror inte att det som kommer ut från dagens möte kommer att ha någon inverkan på efterfrågan på olja. De snabbt växande utvecklingsländerna har tydligt demonstrerat sin avsikt att fortsätta öka sin användning av fossil energi.

Den kanske viktigaste orsaken bakom prisfallet är att USA:s oljeindustri de senaste två åren lyckats att kraftigt öka sin utvinning av gas och olja med nyutvecklad teknik. Det har skett trots att USA:s regering sitter fastmålad i samma klimatnoja som EU:s ledare. USA har alltså oberoende av sin svaga president lyckats bli i stort sett självförsörjande på både gas och olja, vilket är mycket oroande för deras tidigare största leverantör Saudiarabien.

Det faktum att USA inte längre är beroende av saudiernas olja innebär att man givetvis blir mindre benägen att sätta av stora millitära resurser för att försvara den saudiska kungliga regimen och deras oljekällor. Det religionskrig som nu rasar i snart hela Mellanöstern kan mycket väl även drabba saudierna. För dem är det därför angeläget att försöka bromsa den snabbt växande gas och oljeutvinningen i USA. Man vill återföra USA och Europa till beroendet av landets olja för att pss säkra millitärt stöd om regimen blir hotad, på samma sätt som USA en gång räddade Kuwait.

För bara något år sedan gick den s.k. break even för oljeutvinning med den nya frackingtekniken strax under 100 USD/fat. Genom att låta den saudiska oljan (den kostar runt 25 USD/fat att utvinna) flöda på en marknad som dämpas av sjunkande tillväxt på många håll, hoppas saudierna att den nya oljeutvinningen i USA skall bli olönsam. Målet är att USA fortsatt skall tvingas att göra vad som helst för att säkra olja från den arabiska halvön. Med en lägre prisnivå räknar säkert saudierna med att även kyla ner en rad andra konkurrerande oljestater som Ryssland, Iran och Brasilien.

Mycket tyder på att saudierna låtit priset ligga över 100 USD för länge, frackingtekniken utvecklas fort och break even för lönsamhet rapporteras redan vara ner på 57 USD/fat. Den utvecklingen tror många i branschen kommer att fortsätta neråt. Vad saudierna möjligen kan åstadkomma är att man kyler ner de planer som finns att introducera fracking även i Europa.

Ser man det som sker i ett mer makroekonomiskt perspektiv så är ett lägre oljepris mer än välkommet. Krisen i EU och uppbromsningen i Asien behöver denna typ av ekonomisk stimulans för att man skall kunna vända utvecklingen. Effekten inom EU blir dock att de gröna energiprojekt som makthavarna diskuterar i Bryssel kommer att kräva långt större ekonomiskt stöd än man tidigare kalkylerat med. Den förment förnyelsebara energin blir allt mer olönsam ju lägre priset på den fossila energin hamnar.

En annan effekt är att det lägre oljepriset slår mycket hårt mot Rysslands ekonomi som ju är starkt beroende av exporten av olja och gas. Ryssarna har därtill långt högre kostnader för sin utvinning än saudierna. Kanske kan den utvecklingen medverka till att lugna ner Putins politiska ambitioner.

Andra länder som drabbas mycket hårt är Venezuela och Iran som har högre utvinningskostnader och stora befolkningar som skall leva på oljeinkomsterna. Det lär bli heta diskussioner vid det instundande OPEC-mötet. Kanske lyckas de övriga länderna att få saudierna att börja stänga sina kranar igen för att åter få upp priset över 100 USD/fat.

Vad vi kan sluta oss till är att någon brist på olja är världen långt ifrån, oljan kommer att fortsätta flöda i allt större volymer. Det är inget vi skall beklaga eftersom billig fossil energi är en absolut grundförutsättning för att avskaffa all massfattigdom i världen.

Fattigdomen är det som driver befolkningstillväxten och som är det största miljöhotet. Med klimatet har vi ännu inga problem!

Kategori: Energi
Taggar: EU, Energipolitik Förnyelsebar energi Gas Obama fracking olja
1 Lars Myrén:

skriven

Lars, "spot on" som vanligt.
I USA har man dock den fördelen att privata landägare äger även den del som befinner sig under marken och kan då sälja rättigheter till en entreprenör att med fracking utvinna olja/gas under marken. Men Obama, gammal kompis till Maurice Strong, nu i Kina, har inte tillåtit utvinning av olja/gas med fracking på Federal mark.
I Europa däremot äger staten det som finns under marken och kan hindra markägaren att utveckla frackingprojekt för utvinning av olja/gas.
EU med hjälp av merparten av politikerna från de 28 delstaterna har ju hittills lyckats hindra fracking i Europa, men vi kan hoppas på Polen med flera s.k östländer, och
EU Presidenten Tusk och energi och klimat Commissionären Canete att ändra på detta.

3 Lennart Bengtsson:

skriven

Åter en utmärkt artikel Lars!

Politiker och samhällets övertro på framtidsprognoser är en av de stora svagheterna i det västerländska samhället. Numera är framtidsprognoserna utan undantag dystopiska och vi av den seniora generationen växte upp med Georg Borgström som utmålade jordens gradvisa undergång redan under 1980-talet. Inget av detta inträffade då kreativa människor löste de förväntade problemen på sätt som ingen kunde förutse.

Klimatkatastrofen är vår tids undergångsdrama där man lyckats utmåla varje dramatiskt väder som tecken på de hemskheter som väntar oss i en nära framtid. Att vädret alltid har varit dramatiskt från och till framgår tydligt av meteorologiska data inte minst under tidigare sekel som var ännu mer dramatiska än det innevarande. Detta har inget med ökade växthusgaser att göra utan är bara en följd av att atmosfären är ett instabilt medium till följd av naturlagarna. Sannolikt blir ett framtida klimat snarare mindre dramatiskt än dagens.

Att mer eller mindre godtyckligt ta fram +2°C som ett mått som inte får överstigas saknar vetenskaplig grund då inte ens IPCC kan bestämma en uppvärmning bättre än på en faktor 3 (1.5°C - 4.5°C) vid en en växthusgasfördubbling . Hittills har ökningen av växthusgaseffekten varit 80% och temperaturen har samtidigt ökat med 0.8°C så det är betryggande avstånd mellan verklighet och prognos. Detta borde man glädja sig åt och koncentrera sig på mer angelägna frågor, men istället beklagas det då skrämseleffekten härigenom förlorar sin tyngd.

5 Bo Blomberg:

skriven

Ja, än en gång är det läge att citera Alf Henriksson:

”När man minns hur tokigt man tänkt
och hur fel man fått
och hur annorlunda det faktiskt i regel har gått
och hur världen har drabbats av sällsamma metamorfoser,
får man årligen mindre och mindre respekt för prognoser.”

7 Lars Bohman:

skriven

Tack för en matnyttig översiktsinformation. Äntligen förstår jag varför oljepriset sjunker trots alla larm om sinande olja.

Med denna för mig nya information blir det lättare att följa med i världspolitiken. Det är fortfarande en skakande upplevelse att västvärlden i stort sett styrs av ledare som tror på eller påstår sig tro på klimatkatastrof till följd av CO2. Vi måste ta oss till en mera upplyst position om vi ska ha en chans i framtiden. Vetenskapen måste få tillbaka sin roll som uttolkare av verkligheten och shamanerna drivas ut ur templen.

Hur tar vi oss tillbaka till upplysningens värderingar? Hur kan vi återge vetenskapen sin roll? Demagoger, triangulerare och reklambyråer har tagit över "folkbildningen". Meritokrati har blivit ett fult ord. Det är nästan tvärtom - varje hårfrisörska kan vara justitieminister eller universitetsrektor och fördela landets forskningsmedel. Folkligt och festligt, men inte konkurrenskraftigt.

Jag längtar efter att västerlandet börjar styras av ledare som tror på upplysningstidens demokratiska ideal och vetenskapens framsteg, ledare som meriterat sig genom forskning eller praktik, ledare som vet något om det de är chefer för.

9 Johan Tisell:

skriven

Lennart!

Det finns en dimension till på ditt påstående att 2° C är godtycke; Vad skall hända då? Tipping point? Inte.

Det vore klädsamt om de s.k. makthavarna och lobbyisterna kunde berätta vad som händer vid +2°. Smältande isar? Inte heller. Jorden har varit 2 grader varmare och mer under människans tid.

11 Björn i Bromma:

skriven

Kommer ihåg 1970-talet med oljekriser och tal om att "oljan sinar och håller på att snabbt ta slut".
Mina föräldrar bodde då i en villa med oljepannrum i källaren.
Min Far läste alltid av utetemperaturen på morgonen via en kvicksilvertermometer utanför köksfönstret varpå han gick ned till pannrummet och handshuntade fram lämplig temperatur på värmevattnet till alla värmeelement i huset.
När detta var klart så klädde han på sig för att åka till jobbet med kommentaren:
"Dom snackar i nattmössan"!

2 Holmfrid

skriven

En viktig orsak för Saudi att pressa ner oljepriset är nog geopolitiskt. Syrien backas upp av Ryssland och Iran medan Syrien och Iran (Shiamuslimer) är fiender till sunniländerna i regionen (Saudi, Gulfstaterna, Jordanien och Turkiet.

4 per eriksson

skriven

Lysande artikel men nog är Canada den största leverantören av olja till USA?!

6 Lars Bohman

skriven

Tack för en matnyttig översiktsinformation. Äntligen förstår jag varför oljepriset sjunker trots alla larm om sinande olja.

Med denna för mig nya information blir det lättare att följa med i världspolitiken. Det är fortfarande en skakande upplevelse att västvärlden i stort sett styrs av ledare som tror på eller påstår sig tro på klimatkatastrof till följd av CO2. Vi måste ta oss till en mera upplyst position om vi ska ha en chans i framtiden. Vetenskapen måste få tillbaka sin roll som uttolkare av verkligheten och shamanerna drivas ut ur templen.

Hur tar vi oss tillbaka till upplysningens värderingar? Hur kan vi återge vetenskapen sin roll? Demagoger, triangulerare och reklambyråer har tagit över "folkbildningen". Meritokrati har blivit ett fult ord. Det är nästan tvärtom - varje hårfrisörska kan vara justitieminister eller universitetsrektor och fördela landets forskningsmedel. Folkligt och festligt, men inte konkurrenskraftigt.

Jag längtar efter att västerlandet börjar styras av ledare som tror på upplysningstidens demokratiska ideal och vetenskapens framsteg, ledare som meriterat sig genom forskning eller praktik, ledare som vet något om det de är chefer för.

8 hans hallstrom

skriven

Håller med Lars och Lennart om att din artikel är en utmärkt sammanfattning av det geopolitiska läget i stort.

En undran från min sida är vad du vet om de ryska kostnaderna för gas? Där tillkommer ju en rätt stor fast kostnad för pipelinen och när den väl är byggd vill man ju gasen ska flöda så nära maxkapaciteten som är praktiskt möjligt. Och dessutom finns politiska låsningar...

10 Tallskog

skriven

Smart och intressant analys m.u.a. infallandet i den offentliga lögnen om Putin.
En som genomskådat NATO-lögnen är Mikael Styrman;

http://mikaelstyrman.blogspot.se/2014/10/putin-har-okat-aggressiviteten-eller.html

12 Alienna

skriven

Förtydligande,
När Lennart Bengtsson här(3) skriver om "växthusgasfördubbling", syftar han endast på en fördubbling av gasen CO2. (0,04% av gaserna i atmosfären är CO2.)