Problemet med bostadsbristen inom asylnäringen

Vännen Lennart Bengtsson kommer med lite tips till asylentreprenören Bert Karlsson och regeringen:

Behovet av bostäder blir alltmer akut för Migrationsverket som med kortaste varsel behöver upphandla ytterligare 8000 boenden. Landets tillgång på nedlagda fritidsgårdar, ålderdomshem och skolor är  i det närmaste slut så nu blir siktet inriktat mot  tomma lägenheter i bostadsrättsföreningar, lämpliga möteslokaler och annat som använts föga samt våra  ca 550000 sommarbostäder. Här har redan tidigare regeringar genomfört den nödvändiga lagstiftning som krävs för en expropriering. Man kan bara hoppas att svenska folket  är medveten om detta trots att det inte är något som media föredrar att berätta.  Dessa kommer med stor sannolikhet att behövas då nya konflikter ständigt tillkommer, inte minns i arabvärlden, med en alltmer stigande flyktingström som inte Sverige vill stänga dörrarna för. Är man världens ledande humanitära stormakt och har 87% av befolkningen bakom sig  så finns  det inget annat man kan göra.

Emellertid är det alldeles tydligt att asylinvandrarna helst vill bo i storstäderna inte minst i Stockholmsområdet, där de kan finna de flesta av sina landsmän och  de arbeten som de inledningsvis kan klara . Här krävs det därför mer kreativitet att skapa nya bostäder. Idag när allt fler handlar över nätet och utför sitt arbete via Internet borde det vara möjligt att snabbt bygga om diverse kontor,  mindre besökta affärslokaler, banker, museer och  diverse möteslokaler till bostäder speciellt som Migrationsverket betalar bra då deras kassa oavbrutet fylls på med obegränsade skattemedel. Här kan man verkligen tala om gåsen som värper guldägg för företagsamma asylbostadsjägare.

En annan möjlighet för Migrationsverket vore att köpa asylboende utomlands i första hand i våra nordiska grannländer. Inom ramen för en globaliserad handel och Schengenöverenskommelsen är jag säker på att en kreativ asylbostadsexpert som Bert Karlsson undersöker sådana möjligheter. Det är är självklart mer attraktivt för asylsökanden att bo på ett nedlagt ålderdomshem utanför Köpenhamn i stället för på Gesundaberget 20 km söder om Mora. Man får hoppas att den nya regeringen underlättar en sådan möjlighet genom nödvändiga kontakter med sina nordiska regeringskollegor.

Ett annat alternativ är att uppmuntra svenskar till att utvandra genom att Migrationsverket bistår med ett utvandringsbidrag och på detta sätt ställa de friställda bostäderna i Sverige till förfogande för asylinvandrare. Detta har ju den dubbla fördelen att asylinvandrarna på sikt också kan överta svenskarnas arbetsuppgifter . Detta är tveklöst en utmärkt möjlighet för exempelvis välutbildade läkare och sjuksköterskor som efterfrågas inte minst i Norge. Säkert är detta också fallet med andra välutbildade svenskar.

 

1 Anonym:

skriven

Ja, det kanske är expropriering av fritidshus, husvagnar, båtar och tomma rum som krävs för att de 87% ska vakna.

3 ANDERS ULFVARSON:

skriven

Åttiosju procent går på slak lina. Välskriven ironi. Tack Lars

5 johan:

skriven

Nej, ingen expropriering. Man kommer bygga barackläger innan dess som ett första steg.

7 Bengt-Ove Högström:

skriven

Intressanta synpunkter!
Sverige är det land i Europa där de svenska läkarna behandlar minst antal patienter per dag, 2 st. Detta beror på att läkarnas fack lurat skjortan av Landstingen med alltför generösa avtal. Låt de svenska läkarna utvandra till Norge. Invandrare som är läkare skulle få de platser som frigörs när de svenska läkarna utvandrar. Deras bostäder skulle sedan konfiskeras av staten och bli bostäder till invandrarna.
I slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet kunde en svensk läkare behandla mellan 30 - 40 patienter per dag. Det kanske invandrade läkare också klara av. Det kanske går att hitta en liknande lösning för värdelösa politiker också.

Bengt-Ove Högström

9 AnnieTheSwede:

skriven

Jag erbjöd en "flykting" från Syrien bostad i mitt hus, i Sthlm där möjligheten att få arbete är störst. Han var med i ett TV-inslag där han klagade på asylförläggningen. Han var inte intresserad. Förmodligen föredrog han en sovsal för 6 med delade bekvämligheter framför att bo i samma hus som en "kuffer"

11 ThoJak:

skriven

B-O Högström: Och vem tror Du de värdelösa politikerna ska kunna 'behandla'?
Lite /sarc där, eller?

13 Jan Ivarson:

skriven

Skrämmande utveckling som beskrivs i artikeln.
Har tidigare tänkt liknande då en kommunal tjänsteman föreslog att fritidshus skall tas i anspråk.
Ni som läser här finner mina tankar på följande plats:http://honesty4u.wordpress.com/your-chronicles/107-fritidshus-skall-bli-invandrarbostader/
Där finns fler krönikor som handlar om invandringspolitiken.

15 per eriksson:

skriven

Jag vill bidraga med mitt strå till stacken btr förslag för att underlätta fortsatt massinvandring och för att temporärt lösa den största bostadskris som Sverige har skådat.

Eftersom en överväldigande majoritet av väljarna stöder nuvarande invandringspolitik så är det givetvis så att den geografiska fördelningen av nytillkomna måste demokratiseras och bli mer jämlik.

Det kan ju inte vara så att samhällen som Ekshärad med cirka 1100 invånare dessutom ska ha 900 nytillkomna invandrare - jag föreslår att de svenska politikerna nu koncentrerar sig på att proportionellt placera ut invandrarna och detta med emfas på välbeställda områden där det bor rika, välutbildade, "liberala" och snälla människor - jag tänker här närmast på Djursholm/Danderyd, Lidingö, Saltsjöbaden/Nacka, Bromma, Östermalm etc, här är stödet för nuvarande politik nästan 100%.

Faciliteter som måste konverteras efter det moderna samhällets behov är t ex Djursholmsslott, Lidingöbro värdshus, Grand hotell Saltsjöbaden samt mer eller mindre alla fastigheter med militär anknytning eftersom det där med det militära är en förlegad idé nu när Sverige är en humanitär stormakt.

17 Christoffer Rosell:

skriven

Jag ville bara tacka Lars Bern för den här bloggen. Tycker rent allmänt att den är en av Sveriges allra bästa debattsidor med mycket bra och vettiga inlägg.

2 Christer

skriven

Ja, det enda raka just nu är att ta sitt pick och pack och flytta till ett land som inte tar emot invandrare.

4 Peter Stilbs

skriven

Det var väl någon kommunalman (S ?) i Halmstad som föreslog sommarstugealternativet i våras? http://sdkuriren.se/tjansteman-i-halmstad-vill-expropriera-bostader-till-forman-for-flyktingar/

6 Lennart N.

skriven

Kan jag ana ett litet stänk av ironi? :-)

Mycket bra skrivet! Vi kan nog vänta oss fler vädjanden från politiskt håll att vi skall öppna våra hjärtan, plånböcker och bostäder.

8 Symptomen

skriven

Julia Caesar skrev 2012 krönikan "Egen härd är inte din"

http://snaphanen.dk/2014/09/09/egen-hard-ar-inte-din/

Klockan är slagen för medelklass och politiskt korrekta att fundera över om man fortsatt vill att Sverige skall vara en "humanitära stormakt". Om inget politiskt uppvaknande sker når sannolikt SD den kritiska massa som krävs för att bli ett 25-30% parti.

10 Björn i Bromma

skriven

Det hela har helt och hållet spårat ur. Som en skenande spårvagn.
Två ytterst tänkvärda livsöden :
-Är personligen bekant med två kristna iranska systrar genom jobbet (elingenjörer) som med sin far och mor som småflickor flydde från den islamska revolutionen i Iran på 1970-talet då föräldrarna starkt misstänkte utrensningar av kristna, så rätt de fick. Nu i Sverige har systrarna återigen börjat diskutera ny flykt undan i detta fall av svenska politiker importerad islamism.

Svar: Jag har kristna vänner som en gång flydde inbördeskriget i Libanon. De börjar faktiskt också att diskutera att lämna Sverige. Jag tror de sneglar på Canada.
Lars Bern

12 Bengt Söderberg

skriven

En av flera roliga i samma genre. Om du inte hade blivit vetenskapsman och framstående forskare, Lennart, hade du nog kunnat försörja dig som kåsör i någon tidskrift för politiska satirer.

Men nu är det som det är och då får man ta att du klankar lite på Gesunda, som visserligen inte har så gott öl som i Köpenhamn men många andra fördelar. När du kommer hitupp nästa gång skall vi ta dig dit på sightseeing. Om du uppträder snällt och trevligt kan du också få komma in på Tomteland.

14 tipp

skriven

Genom att avskeda hälften av tjänstemännen i stat och landsting och tvinga andra hälften att jobba effektivt så skulle man snabbt få ett antal flådiga kontorslokaler över som kan bli flyktingbostäder i centrala Stockholm, Göteborg och Malmö och kanske på andra håll. Det skulle sannolikt också få till följd att stora företag inte var så rädda att flytta ut från de centrala smeterna. En diversifierad lokalisering av företag skulle kunna ändra och minska trafikströmmarna (arbetsresorna) till nytta för miljön. Föreslår också att man gör om riksdagshuset till flyktingförläggning. Det används fullt ut bara några dagar om året. Partigrupperna ersätts av två personer, en ordinarie och en suppleant, från vardera partiet och de har rösträtt i förhållande till valresultaten. Riksmötena kan därmed förläggas till exempelvis kommunalhuset i Sveg eller liknande. Det skulle inte påverka något eftersom nuvarande riksdagsledamöter uppträder som flockdjur.

16 Lars Bern

skriven

Läs gärna en länk som mejlats till bloggen: http://www.pr-publishing.com/1234/planerna-for-sveriges-undergang.pdf