Politisk korruption hotar demokratin

När man följer sociala media och kommentarfält från debattartiklar tecknar sig ett tråkigt mönster. Väldigt många människor i vårt samhälle känner idag en stor frustration över sin egen maktlöshet och över vad de uppfattar som en politik som saknar en genuin folklig förankring. Den svenska demokratin är på väg in i en förtroendekris som vi inte upplevt tidigare. Inte minst visar det gångna valet att det är så. Ett vildvuxet missnöjesparti har på två val gått från ingenting till det med råge tredje största partiet. Jag törs tippa att det efter nästa val kan vara det näst största.

Jag har tidigare skrivit om partiernas förvandling från folkrörelser med en mängd engagerad medlemmar som kände att de var med och formade politiken till intresseföreningar för de som livnär sig på politik. Jag var själv partipolitiskt engagerad på den tiden när partierna var folkrörelser. Partiernas själva fundament var då de engagerade medlemmarna som gick på möten, betalade sina medlemsavgifter och ordnade lotterier för att partiverksamheten skulle kunna finansieras. Sedan den tiden har partierna tappat nästan alla sina aktiva medlemmar, jag tror att det är fem av sex som lämnat sitt medlemskap i de gamla partierna.

Förfallet började med att socialdemokraterna kollektivanslöt LO:s medlemmar och tvingade alla oberoende av övertygelse att vara med och finansiera partiet. Men det olyckligaste beslutet som fattats inom svenskt partiliv, var när den politiska eliten beslutade att vi skattebetalare skulle vara med och betala alla partiers verksamhet. Det har inneburit att jag via min skattsedel är med och finansierar partier vars ideologi är för mig helt motbjudande som t.ex. det gamla kommunistpartiet.

Idag går nära tvåhundra miljoner kronor till partierna i riksdagen och hur mycket som betalas över kommunernas budget vet jag inte. Beslutet var ett bekvämt sätt för den politiska eliten att slippa anstränga sig med att hålla sina politiska folkrörelser vid liv. Resultatet ser vi idag i form av en snabbt växande distans mellan politiker i allmänhet och väljarna. Visst finns det undantag, men de blir allt färre.

De enda partier som har folkrörelsekaraktär idag tycker jag är Sverigedemokraterna och Miljöpartiet, övriga är bara ointressanta yrkesföreningar.

Partierna är intresseföreningar för folk som valt den lätta vägen att försörja sig på politik. Att göra karriär den politiska vägen har blivit ett sätt att nå samhällets bäst betalda positioner, för personer som oftast har väldigt enkel utbildning och ringa yrkeserfarenhet. Vi kan i dagarna läsa hur den nya utrikesministern Margot Wallström som varit EU-kommissionär kunnat lyfta 30 miljoner i lågt beskattad EU-lön under sina år i Bryssel. Hon saknar formell utbildning och erfarenhet av ett vanligt yrke. Man kan förstå när man läser om henne att det finns många som drömmer om en liknande politisk karriär via riksdag och regering till obscent välarvoderade EU-uppdrag.

Vad händer när politiken blir en lukrativ karriärväg? Jo, den drar till sig kallhamrade karriärister och inte personer med ett ideologiskt patos för att skapa ett bra samhälle. Jag känner många toppolitiker och vet hur de tänker, väljarna är mest ett instrument för att kunna nå makten och de högarvoderade uppdragen. Ett typiskt exempel är kvartetten kring Reinfeldt som tog makten i Moderaterna och omvandlade det till Mentometerpartiet eller det de kallade Nya Moderaterna. De struntade i sitt ansvar och smet ut bakvägen när bubblan sprack.

För att maximera möjligheten att nå fram till de fetaste köttgrytorna som Wallström, gäller det att inte gå ut och diskutera det som engagerar väljarna mest. Där har flertalet politiker över partigränserna ett gemensamt intresse och därför håller man riskabla frågor ifrån väljarna. Man har en tyst överenskommelse om det som kallas demokratisk värdegrund som man inte diskuterar och som med åren kommit att lägga en våt filt över en allt större del av den politiska arenan. Den gångna valrörelsen var ett skrämmande exempel på detta, det var inte många av de mest brännande frågorna som engagerar väljarna som man gavs möjlighet att påverka. Missnöjespartiet SD:s framgångar är ett symtom på detta.

I avsaknad av engagerande frågor som man vågar diskutera i den poliska debatten har flera partier valt att torgföra fullständiga stolligheter för att dra till sig uppmärksamhet. Det fenomenet är speciellt tydligt när det gäller Miljöpartiet och Fi men även gamla kommunistiska Vänsterpartiet utmärker sig. Nu sitter i praktiken två av dessa partier i regeringen och vi vanliga medborgare kommer att få betala dyrt för det. Men inte heller övriga partier går fria, den löjeväckande marknadsföringen av Sverige som en humanitär stormakt är ju inget annat än ett sätt för de politiska adelsmännen att marknadsföra sig själva bland dem som delar ut välarvoderade förläningar inom EU- och FN-systemen. Bristen på verklighetsförankring är även slående, Åsa Romson t.ex. hävdar att Sverige kan skära ner på försvaret eftersom vårt godhjärtade fredsarbete har skapat en position där det skulle medföra ett väldigt högt politiskt pris att angripa Sverige.

Problemet när vi får politiker av den här beskrivna typen är att de hela tiden sneglar på var de feta arvodena finns. Det är inte så konstigt att hela det politiska etablissemanget är EU-vänligt, med tanke på alla pengar som EU använder för att köpa den politiska klassen i medlemsländerna.

Politiska beslut att sätta helt inkompetenta och obildade människor utan yrkeserfarenhet på ansvarsfulla poster och betala dem mångmiljonlöner är inget annat än korruption. Den korruptionen är på väg helt underminera det folkliga förtroendet för vårt samhälle.

 

 

Kategori: Demokrati
Taggar: Miljöpartiet Moderaterna Politisk adel Reinfeldt Socialdemokraterna Vänstern
1 Bonicivis:

skriven

Mycket, mycket väl sammanfattat. Politikerföraktet har väl aldrig varit större än nu och det kommer med stor sannolikhet att öka ännu mer. Denna ofantliga girighet hos "de folkvalda" skadar landet. Fler och fler medborgare känner en minskande samhörighet och solidaritet med politiken, myndigheterna och övriga medborgare. Egot får råda allt mer. Många river sina samhällskontrakt och det kommer att leda till otrevligheter och ett farligare samhälle med en "kan-de-kan-jag" mentalitet.
Någon måste sätta ner foten nu. Eller är det redan för sent?

3 Tege Tornvall:

skriven

Förvisso! Inför årets val sökte man förgäves kandidaternas egentliga kvalifikationer = utbildning och yrkeserfarenhet. Vi matades med vilka nämnder de suttit i och vilka politiska poster de haft men fick inte veta vad de egentligen kan.
De duktiga går oftare till näringslivet och lämnar politik och offentlig tjänst åt andra - som därpå med orealistiska beslut och åtgärder sätter käppar i hjulet för de duktiga (ibland kanske som ren hämnd?).
Ett sorgligt faktum är att näringslivets toppar oftast är politiskt naiva eller tondöva och inte inser att politiken räknar röster och makt som resultat, inte pengar. Pengar finns ju alltid som medel för detta - genom skatt!
Omvänt räknar näringslivet sina resultat i pengar - även som medel till makt. Så kan man utan att generas göra affärer med skurkstater, bara de ger vinst. Något elakt kan man säga att mången affärsman gladeligen skulle låta sig begravas, bara han finge betalt för spaden!

5 Björn i Bromma:

skriven

Det har nog aldrig varit så stort avstånd mellan politiker och medborgare som det är idag. Så pass stort att det inte längre går att självklart definiera det hela som en demokrati.
Min Farfar, som en gång var kommunalordförande i Växjö, cyklade alltid till barberaren varje lördag för att raka sig. Huvudsyftet var dock att få reda på vad som händer i kommunen och hur pratet går. Barberaren var den tidens informationscentral. På hemväg från kommunkontoret så kunde han ibland hjälpa ett husbygge med att bära bräder mm iförd kostym, vit skjorta och slips.
Han skulle rotera flera varv per minut i sin grav om han fick reda på hur dagens politiker och politik beter sig och fungerar. Garanterat!
För övrigt så var det ju Margot Wallström som blev kallad för "en inkompetent propagandaprinsessa" av en brittisk EU-parlamentariker.
Sannolikt en passande jämförelse.

7 Per H:

skriven

Vi hade ett "missnöjesparti" tidigare lett av två framgånsrika män från näringslivet. Även de mobbades ut av de etablerade. Ny Demokrati.

Svar: Ja Ian W är en hedersman!
Lars Bern

9 Sigge Bagare:

skriven

I Älvsbyn har vi en av alliansens medarbetare, Folkpartiets ordförande (2a på vallistan) Lars-Ingvar Wendt. Folkpartiet driver den sk "arbetslinjen" precis som alliansen i övrigt.

Lustigt nog så har Lars-Ingvar Wendt inget arbete trots att han är fullt frisk och arbetsför. Lars-Ingvar Wendt vill helt enkelt inte arbeta utan lever på statligt bidrag som försvaret betalar ut (till de som försvaret ej längre har pengar att ha anställda).

På detta sätt så dräneras både statskassan och försvarets kassa av folkpartisten Wendt som ej vill arbeta (eller ens söka arbete).

Folkpartisten Lars-Ingvar Wendt är också en av alla de som stödjer Alliansens massinvandring.
Det blir en lite lustig situation med en folkpartist som lever på bidrag och importerar ännu fler bidragstagare.

Lars-Ingvar Wendt skulle mycket gärna kunna ta ett enkelt arbete som skogshuggare, chaufför, kommunalarbetare eller något annat i linje med den "arbetslinje" han själv driver. Tyvärr har han en skral utbildning, så något mer kvalificerat kan det inte bli fråga om.

Skulle Lars-Ingvar Wendt inte få något vanligt arbete utan förblir arbetslös, så är det inte mer rättvist än att han själv får ingå i FAS 3, den förvaring för långtidsarbetslösa som han själv varit med om att skapa.

Hyckleriet inom folkpartiet och alliansen har tydligen inga gränser.

I kommunalvalet 2014 i Älvsbyn röstade 6,91% på FP.

Svar: Folkpartiets dagar i riksdagen är räknade. Det var länge sedan man var liberala. Jag tror knappt ledningen vet vad liberal betyder.
Lars Bern

11 Folke:

skriven

Det som skrämmer mig mest är att nepotismen i allt högre grad verkar sätta seriös forskning i andra rummet. I stället är det "värderingar" som gäller även för komplicerade frågor som påverkar bl a miljön och även andra områden.
Jag inser att politiker inte kan ha spetskompetens inom vetenskapliga områden. Men det behöver inte betyda att man viftar bort nya rön.
De flesta av oss kan knappast hävda att vi fullt ut förstår kvantmekaniken. För den skull avfärdar vi den inte som "struntprat".
Vetenskap är inte ett politiskt ställningstagande. Vetenskapens konsekvenser ÄR ett politiskt ställingstagande.

13 Jan Hagberg:

skriven

När det gäller kompetens, utbildning och yrkeserfarenhet är det oerhört lite som skiljer medlemmarna i den nytillträdda regeringens från den avgångna. Så gott som alla, såväl de nya som de gamla, har klättrat i interna partiapparater, utan att egentligen någon gång ha behövt visa korten: ”Vad vill de, vad brinner de för?” Som medborgare vet vi det knappast – och heller aldrig får vi hjälp av medierna att lyfta på slöjorna, eftersom journalisterna i hög grad själva lider brist på sakkompetens.

Wallström och Bildt kan ta varandra i hand i fråga formell utbildning, men sedan upphör nog likheterna. Inga pris ska dock delas ut, innan något har uträttats – det är säkert många idag medvetna om. Bildt skrotade en försiktig, för Sverige framgångsrik fredspolitik, en politik som varit vägledande för svensk utrikesledning alltsedan Karl XIV Johans dagar. Brushuvuden har ständigt funnits men dessbättre tidigare alltid ställts åt sidan, fram tills vi drabbades av Bildts äventyrspolitik. För Wallström gäller det att återgå till gammal fredspolitik och efter förmåga skapa avspänning inte minst över Östersjön, och för det också se till att bryta EU:s destruktiva följsamhet mot USA, som arbetar hårt på att bryta ned Europas konkurrenskraft. Vi har ju i dagarna kunnat läsa om hur också svenska företag drabbats av en vettlös sanktionspolitik, i strid mot alla WTO-regler!

Beträffande kollektivanslutningen är den äldre än vad som antyds i bloggartikeln. Vid sprängningen av socialdemokratin 1917 försvann en stor del av partiets individuella medlemmar vänsterut, till det nybildade Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (SSV).

Fackföreningsrörelsen i form av LO, som bl. a. hade vägrat att stötta en generalstrejk till stöd för den allmänna rösträtten, ansåg sig likväl behöva fortsatta band till politiken, och hjälpte därför till att bygga upp ett nytt socialdemokratiskt parti (SAP), det parti vi idag kallar socialdemokraterna. Både fackförbund och deras avdelningar blev som organisationer medlemmar av det nyuppbyggda partiet.

De individuella medlemmarna i de kollektivanslutna föreningarna gavs rätt att delta i och påverka de socialdemokratiska arbetarkommunernas inre arbete och politik, något som ansågs som en tillgång både för partiet och för den enskilde, fackanslutne medlemmen!

Regeln om kollektivanslutning upphörde 1987, men det betydde också att den breda basen för påverkan av socialdemokratins inre arbete upphörde. Känselspröten ut till det breda arbetslivet försvann. Partiets politik har efter det blivit en angelägenhet för dess anställda tjänstemän och den politiska adeln, vilket ju också syns i de fallande valresultaten, från 45-procentsnivån senast 1994 till 30-procensnivån idag!

15 Bengt Söderberg:

skriven

En sanning på var rad, känns det som, när man läst det här.

Att vi som medborgare skall behöva finna oss i bli styrda av en högarvoderad, manipulerande politisk adel med inga eller obetydliga kunskaper i det som man säger sig behöva styra är ju otillständigt!

Korruption är det rätta ordet, precis som du säger.

17 Johan Kjellander:

skriven

Jodå, visst. Man kan sympatisera med mycket av missnöjet men för att åtnjuta respekt måste man komma med KONSTRUKTIV kritik, Och det tycks vara svårare !

19 Harald Wergeland:

skriven

Fartblind!
Anna Johanssons kommentar i GP 5 nov : En ganska liten fördyring.Infrastrukturministerns (S) om att den politiska byggpausen av Förbifart Stockholm kostar bara 4 miljoner kronor per dag! Byggstart enl.tidningarna 1 maj 2015 - om ca 180 dagar - x 4 miljoner, totalt 720 miljoner ! För mig mycket pengar.
H.Wergeland

2 Peter Stilbs

skriven

Så sant, Lars - och än mer lukrativt är att få en hög post i EU-byråkratin, som Margot Wallström (som Du nämner)

4 bom

skriven

Jag läste någonstans att det finns ett val att låta beskatta EU-lönen i hemlandet och att Wallström aktivt nekade att låta beskatta sina trettio miljoner. Frågan är om någon någonsin valt att låta sig beskattas? Wallström lär glida omkring i en VW Pheaton som egentligen är en förklädd Bentley. Alla äldre partifunktionärer är väl multimiljonärer efter några års tjänst vid maktens puttrande köttgrytor?

6 Lars Bohman

skriven

Jag håller med om att politiska tillsättningar av diverse chefsposter är korruption. Det undergräver inte bara förtroendet för myndigheter, statsförvaltning och politik utan sänker kompetensen generellt i landet. Den effekten har korruption överallt där den förekommer. Ju mer korrupt desto mer kaos och fattigdom i samhället.

Om man i detta läge känner förakt för politiker, så kallat politikerförakt, så är det väl högst motiverat. De som inte känner förakt borde kanske bli föremål för psykoterapi för sin avtrubbning.

Politiker i landet och i EU skapar ständigt nya byråkratier med högt arvoderade tjänster där man kan sätta sina vänner. Svågerkorruption. Detta har blivit ett självspelande piano för medelmåttor och oduglingar.

Men vad ska vi göra åt det? Vilka åtgärder kan vara effektiva för att återinföra meritokrati? Eller finns inget att göra, mer än att vänta på sammanbrottet?

8 Astrid Å

skriven

Bra att du nämner Margot Wallströms vägran att betala skatt! Jag har saknat den kritiken i vanliga media.

10 Tallskog

skriven

En annan viktig sak är "Försvaret". I denna bransch har vi vanliga aldrig haft insyn. Denna puttrande gryta kan innehålla vad som helst! De som är inne i de gängen kan alltid dölja sina förehavanden med "Hemligt".
Nu har vi ett litet ynkligt försvar och en stor mängd officerare som försörjs med skattemedel.
Per capita är vi svenskar världens största tillverkare av krigsmaterial. Wallenbergs är stora där.
Wallenbergs/SE-banken; där sätts alla Sveriges skattemedel in på konto.....

12 Kenneth Johansson

skriven

Något positivt får jag nog ändå säga om Stefan Löven och Margot Wallström, de har officiellt sagt nej till att vara med i NATO för svensk del förutom godkännande av Palestina som egen stat.

Säger man sådana här saker blir man nog inte inbjuden till Bilderberggruppen.

14 Kristian

skriven

Där satte du fingret på något mycket väsentligt:"humanitär stormakt" är väldigt likt "noblesse oblige".

16 lasse

skriven

Margot Wallströms vägran att betala skatt, Sahlins som fick för sig att S-ledare även i opposition skulle ha "statsministerlön", osv. iofs liknande utveckling hos de andra, t.ex. C:s paritledare, iofs badar det partiet i pengar efter att ha sålt sina tidningar. Tills nyligen ett litet parti som SD som växt med hjälp av frivilligarbete i föreningsverksamhet, där tycker ledningen att de ska ha 100 tusen löner.

För inte så länge sen fick JO Karlsson sitta och hulka och böla i TV för att göra bot och bättring för sina dubbla löner, han hade pension från EU revisionen. Han skänkte bort den ena. Har för mig att hans dubbla löner inte kom ens i nivå med Wallströms lön. Hur är det nu, får hon både ministerlön och EU "pension"?

18 per eriksson

skriven

De är outbildade, de är inkompetenta, de har aldrig arbetat i en konkurrensutsatt verksamhet - de har livnärt sig på skattebetalarna sedan ungdomsåren, deras världsbild är också skev och helt i otakt jämfört med de som finansierar deras liv.

Det är alltså inte konstigt att Reinfeldt som redovisningsfri gåva ger FN 24 miljarder samt att Borg skickar iväg 100 miljarder till IMF - dessa herrar och deras side kicks siktar alla på högbetalda och skattefria internationella arbeten - patetiskt att skåda hur de avgår på valnatten och knappast kan dölja sin upphetsning inför de kommande karriärlyften.

20 Elisabeth

skriven

Jag är orolig för Sveriges framtid,då vi har politiker i riksdagen som blundar för verkligheten och inte tar reda på fakta om allt utan bara strävar efter makt och röster och inte bryr sig i Sveriges bästa utan sitt eget bästa istället.

Regeringen utnämner radikal islamist som har bjudit in antisemitisk talare till riksdagen och har en dold agenda.

https://ladycobra.wordpress.com/2014/10/14/mp-ministern-mehmeth-kaplans-dolda-agenda/

Många kanske inte heller känner till att Socialdemokraterna har nära samarbete med islamister...läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2014/01/30/socialdemokraterna-i-nara-samarbete-med-islamister/

Läsvärt är detta, som granskat noga det som mörklägges.

http://www.uvell.se/2015/01/15/regeringens-m%C3%B6rkl%C3%A4ggning-25034152#comments