Integrationskatastrofen

Jag deltog nyligen i ett informellt möte med några av landets mest kända opinionsbildare och politiska skribenter. Det vi diskuterade var vår oro för ett Sverige som var på väg att gå sönder. Det som oroade mest var hur invandringspolitiken utvecklats på senare år och den råa och primitiva debatt som uppstått i den politikens kölvatten.

Jag har haft som policy på den här politiska bloggen att inte explicit ta upp invandringsfrågan eftersom jag tyckte den var väl behandlad på andra håll. Efter mötet med andra skribenter insåg jag att vi alla har ett ansvar för att invandringspolitiken får ett ökat utrymme i det politiska samtalet. Jag kommer därför att ta upp frågan här då och då.

Sju av riksdagens partier har drabbats av en beröringsskräck när det gäller invandringen som börjar bli till allvarlig skada för den svenska demokratin. Det enda parti som driver frågan är SD som är utsatta för en så rå hatkampanj från övriga partier och i de gamla etablerade medierna, att partiets ledare måst sjukskriva sig. Jag måste fråga mig, hur politiker och journalister som berömmer sig om att vara demokrater och humanister kan bete sig som de gör. Det vore möjligen försvarbart om invandringspolitiken fungerade. Men nu gör den ju inte det och behöver därför inta en framträdande plats i den politiska debatten, så att väljarna får en chans att påverka den förda politiken.

I grunden är det inte storleken på invandringen som är problemet. Omfattande invandring har tidigare i historien lagt grunden för mycket framgångsrika stater. Det svenska problemet är att vi inte klarar av att integrera de människor som vi släpper in. Jag frågar mig ibland om de infödda svenskarna ens vill, det patetiska talet om öppnade hjärtan till trots. Våra politiker föregår heller inte med några öppnade hjärtan, de bosätter sig starkt segregerat och undviker regelmässigt invandrade som grannar.

Alliansregeringen hade tidigare en mycket dugande integrationsminister som hette Nyamko Sabuni. Hon var själv invandrad från Afrika och hade givetvis bättre förutsättningar än övriga att förstå problemen. Hon blev dock, med sin stora begåvning och breda erfarenhet, ett hot mot den inre kretsen inom Folkpartiet som därför manövrerade ut henne och ersatte henne med den arketypiska politiska broilern Ullenhag. Han har misslyckats katastrofalt vilket inte längre går att dölja. Klumpiga försök från honom att trixa med statistik för att dölja sitt misslyckande förstärker det sjaskiga intrycket av pojken. Antalet s.k. utanförskapsområden i landet har vuxit okontrollerat under hans och Alliansregeringens tid vid makten och vi är på väg att skapa en stor frustrerad bidragsberoende underklass som vi inte sett på snart hundra år.

Misslyckandet visar sig genom skolans genomklappning. De dåliga resultaten beror bl.a. på att en stor andel av invandrade barn och tidigare invandrares barn inte klarar skolan. Det i sin tur leder till att skolarbetet förstörs för ALLA i de aktuella skolorna. Misslyckandet med skolan förstärker utanförskapet och leder till ökande hat mot det etablerade samhället, som visar sig genom attacker på poliser, brandmän och andra officiella representanter. I förlängningen landar detta utanförskap i gängbildning, subsamhällen och organiserad kriminalitet.

Alliansregeringen hade den dåliga smaken att utropa landet till en humanitär stormakt, trots integrationskatastrofen som snarast är ett tecken på att landet är en inhumanitär lilleputtstat. Detta pinsamma högmod som våra politiker lägger i dagen, jämnar knappast marken för en förstående attityd från våra nordiska grannländer och från övriga länder i Europa, när våra problem börjar gå över gränserna.

Som ett brev på posten kommer snart våra nordiska grannar att drabbas av vårt misslyckande. På liknande sätt som Rumäniens och Bulgariens misslyckade integration av sina romer, lett till en invasion av tiotusentals tiggare på våra gator, kommer kriminella gäng från svenska utanförskapsområden att börja invadera de nordiska grannländerna. Att svenska politiker inte begriper att vi i ett öppet Norden inte kan föra den politik vi gör utan konsekvenser för grannsämjan, är fegt och obegåvat. Det är givetvis bara en tidsfråga innan man börjar stänga gränser i Europa för personer med svenska pass. Vi hör redan starkt kritiska röster mot den svenska politiken i Danmark.

Vi måste skyndsamt begrava det högmodiga skrytet om den humanitära stormakten och i ödmjukhet sätta oss ner med de övriga nordiska länderna och forma en gemensam invandringspolitik. Detta måste ske innan vår politik hunnit förgifta relationerna till dem. Regeringen borde även repa mod och våga ta en diskussion med de länder vars medborgare bedriver organiserade stöldturnéer och organiserat tiggeri på våra gator.

Idag fegar den svenska politiska adeln ur av skräck för de vänsterextremistiska journalister som invaderat våra stora tidningar och Public Service. Där skulle den politik jag pekar på omedelbart brännmärkas som rasism, vilket det givetvis inte är. Att vika sig för rasistargumentet är direkt fegt. Vi kan föra en bra invandringspolitik ihop med våra grannländer och vi kan begära av andra EU-länder att de tar hand om sina medborgare utan att för den skull vara rasister.

När det gäller integrationen måste den givetvis börja i skolan. Med lite mod skulle vi lätt kunna identifiera de barn och ungdomar som kommer att få problem i skolan, innan problemen uppstått. Dessa elever måste få en grundläggande utbildning utanför den vanliga skolan som ger dem den plattform som är nödvändig för att kunna smälta in i den ordinarie skolgången. Som det nu är tvingas problemeleverna in i vanliga klasser och ansvaret överlåts i princip på lärare och på de övriga skolkamraterna. Resultatet blir en söndertrasad skolgång för betydligt fler elever än de som hade problem från början.

Det börjar bli dags att röka ut den privilegierade politiska adeln ur deras innerstadshålor och tvinga dem att ta sitt ansvar för den situation som de skapat med sina påstått öppna hjärtan.

1 Rosenhane:

skriven

Utmärkt Lars Bern. Får säga som Gert Fylking: Äntligen!

Vi har tre vitt spridda hysteriska vanföreställningar i det svenska samhället i dag att ta itu med; klimathotstron, genusvansinnet och den svenska massinvandringsmegalomanin.

DIssidenternas skara är i starkt växande och jag vill gärna slå ett slag för en annan klok man, etnologiprofessor Karl-Olov Arnstberg på vars blogg Invandring och mörkläggning du kan läsa följande insiktsfulla inlägg med bäring på det du skrivit idag:

http://morklaggning.wordpress.com/2014/10/17/integrationsprocessen/

3 Kevin Benn:

skriven

"Som det nu är tvingas problemeleverna in i vanliga klasser och ansvaret överlåts i princip på lärare och på de övriga skolkamraterna."
Så ser det ut i den grundskola där jag har jobbat i 14 år. En skola med bra rykte, som ofta får ta emot elever som har misslyckats i andra skolor. De flesta av dessa har invandrarbakgrund och har redan lärt sig att de är offer. De ser kritik som något de utsätts för just pga av att de är invandrare - och får ofta stöd av föräldrarna i detta synsätt. De uppfattar sig själva som hackkycklingar, ständigt påhoppade, ständigt dåliga. Det blir lätt onda cirklar som sprider sig till andra elever och som är svåra att bryta. Ibland finns det en språklig aspekt också: en elev som inte behärska svenska så bra har svårare att lyckas i skolarbetet, vilket inte heller är så kul för den personen. Det går så mycket tid och kraft åt att få lugn och koncentration i klassrummet, så att alla blir lidande. Jag ser detta som ett allvarligt och växande problem för skolan och för samhället.

5 Christer:

skriven

Bättre sent än aldrig kanske man kan sammanfatta detta inlägg med.

7 Bengt Söderberg:

skriven

Det är ju skönt att någon av din kaliber tar upp invandring och integration för belysning, diskussion och debatt. Såsom dessa områden hittills har undanhållits insyn och behandlats av de sju politiska partierna med största möjliga tystnad, har de tillåtis växa till ett groteskt demokratiskt problem.

Nyamko Sabuni var ju en frisk fläkt i sammanhanget, som var på god väg att skapa utrymme för insyn i politiskt hemliga rum, när hon försvann från arenan. Din förklaring till försvinnandet låter ganska trolig. Hennes ersättare, Ullenhag, visade sig ju vara ett sorgligt exempel på vad du kallar politiska adel.

Det minsta vi kan göra är att önska dig och de politiska skribenter du har kontakt med lycka till i er strävan att få till stånd en öppen demokratisk debatt.

9 Anders Ulfvarson:

skriven

Beröringsskräck - det är rätt ord för vad de etablerade partierna visat. Det är ju dessutom orsaken till att Alliansen förlorade valet. Det mesta i övrigt gjordes ju rätt. Med en riktig integrationspolitik kan arbetskraftsinvandringen och en generös flyktingpolitik bli något bra för Sverige, men är det på väg in i en dålig spiral. Jag läste idag en SvD-ledare av Zulmay Afzali "Asylhanteringen måste reformeras mot terrorism. Den visar på en ytterligare risk med den slappa "skyffla under mattan"- politiken som drivits.

11 Gösta Walin:

skriven

Imponerande analys av det förtvivlade läget. Jag hoppas dina goda förslag får gehör.
Tack Lars

13 Björn i Bromma:

skriven

Särskilt beklämmande blir det om man studerar tabellen www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaområden/Integration/Statistik/Registerdata-for-integration-/Tabell-21/.
Ansvariga politiker verkar onekligen ha konstruerat en framtida tryckkokare utan säkerhetsventil med den gängse politiken.
En teori bakom det hela är att man en gång översatte det engelska ordet dignity till "värde" istället för det korrekta "värdighet" och gjort "människors lika värde" till en religion. När man sedan har lagt ner så mycket tro och prestige på det hela och Verkligheten bankar på dörren så blir man helt ställd och sopar det hela under mattan samt sticker huvudet i sanden. Det är intressant att notera att den sk. "klimatpolitiken" följer i princip samma mönster.
Om felöversättningen beror på okunskap eller är medveten spelar ingen större roll för helheten. "The damage is done" just på grund av okunskap.

"Erfarenhet är kunskap, resten är ren information"
Albert Einstein, 1879-1955

15 P-G Larsson:

skriven

Bra som vanligt Lars!
Däremot delar jag inte ditt påstående "I grunden är det inte storleken på invandringen som är problemet". Storleken på invandringen är vill jag påstå ett jätteproblem. Vad tror du Sverige vinner på att permanent ta emot stora flyktingströmmar från mellanöstern och Afrika, som dels inte kommer i riktiga arbeten och dessutom inte delar vår kultur och våra värderingar. Den okontrollerade invandringen dränerar ju faktiskt ladorna hur man än försöker trixa med statistiken. I debatten påtalas ofta att utan invandringen stannar Sverige. Precis som att alla invandrare som går till arbetet jobbar för den etniska svenskens välfärd. Det krävs ju stora arbetsinsatser för att invandrarna dels ska klara sin egen försörjning och välfärd. dessutom är det otroligt många etniska svenskar som får sin försörjning genom arbeten för invandrarnas välfärd inom vård, skola, omsorg, statliga och kommunala myndigheter mm.
Sverige hade nog varit rikare med en befolkning på 7 miljoner i stället för som idag 10 miljoner. Flyktingströmmar från Afrika och mellanöstern är nog snarare ett överbefolkningsproblem än ett religionsproblem. Om man studerar befolkningsökningen i många av dessa länderna så har den varit och explosionsartad och är självklart ett mycket större problem än koldioxid, som ju egentligen inte är ett problem. Men det är ju lättare och behagligare att blunda för riktiga problem och i stället prata koldioxid.

Svar: P-G det problem du beskriver är just det jag tar upp, nämligen oförmågan att integrera dem vi tar in. Vi måste alltså börja i den änden och fråga oss hur många nyanlända klarar vi av att integrera, för att sedan anpassa inflödet till det antalet. De vi inte klarar av att integrera blir till problem för oss såväl som våra grannar.
Lars Bern

17 Holmfrid:

skriven

#15 P-G Larsson,
Instämmer helt med dig. Sedan måste man nog fråga sig om det multikulturella projektet fungerar i ett så litet land som Sverige med en ekonomi som stagnerar i skuggan av Kina m fl jättar. Behöver vi invandring? Vad tillför dom landet egentligen. Finland har en mycket restriktiv invandring. Där blommar skolan, åldringsvård fungerar och företagen har utvecklats fram till att Steve Jobs konkurrerade ut Nokia med Iphone och Ipad. Nu gör man omtag, dock inte med hjälp av illiterata människor från Afrika och Mellanöstern. Angela Merkel sa i fjol att hon inte trodde på "multi kulti" vis av erfarenheter från usel integretion av turkar och kurder.

Multi kulti är ett resultat av EU´s strävan mot stor-EU. Cecilia Malmström och en irländsk kommisionärskollega uttryckte önskan om att underminera nationalstaterna och då underlätta integretion av MAGREB-staterna in i EU, vilket vi får hoppas misslyckas. I Tyskland växer AfD-partiet bl a på kritik av den förda politiken. Noteras bör att Sverige under 1:a halvåret i år, beviljade 5 ggr så många uppehöllstillstånd som Tyskland räknat per capita.

19 lars m:

skriven

Problemet funnet, var finns lösningen?

21 pappasvenpappasven:

skriven

Mycket kloka ord, som vanligt.

23 Bo Blomberg:

skriven

Flytta från Södermalm?
ALDRIG I LIVET!!!

25 Anonym:

skriven

Tänk om 87% av Sveriges befolkning kunde lägga ner rasistnojan och ta till sig det du så bra beskriver. Det är inte mer komplicerat än så här men när politiker inte vågar se sanningen i vitögat och rannsaka sig själva så luras alla som inte söker information utanför kvällstidningarna och SVT. Landsförräderi är ett ord som kunde putsas av i sammanhanget.

27 Lukas:

skriven

Tvinga? Byt ut dem! Dags för nya, friska krafter i politiken!

29 GBJ:

skriven

Sverige har världens mest extrema invandringspolitik hur man än räknar. Att inte kunna kritisera den öppet och rakt av utan att bli kallad för rasist eller någon annan -ist är något som gör mig oerhört sorgsen och nedstämd. Vad är det som håller på att hända med vårt land?

Denna mandatperiod kommer förmodligen någonstans kring 600 000 invandrare och andra att få asyl i Sverige (uppehållstillstånd, anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring och studerande), som det ser ut nu.

Så snart handlar det inte bara om att öppna våra hjärtan eller att öppna våra plånböcker utan även om att öppna våra hem. En socialsekreterare i Halmstad föreslog för ett antal månader sedan på fullt allvar att staten skulle expropriera sommarstugor (det finns över 500000), eftersom det var orättvist att invandrarna tog i anspråk så många hyreslägenheter. Så, nu vet vi vad vi har att vänta oss närmaste åren.

31 Anonym:

skriven

Mitt första möte med dej , men inte det sista . Du lyckades peta i många utav surdegarna vi tyvärr brottas med i dagens Sverige , och som tyvärr för många blundat medialt för alldeles för länge . Ser fram emot mer intressant läsning ifrån dej. Tack

33 Tege Tornvall:

skriven

Vad jag förstår ses Sverige utomlands som en riktig fripassagerare som vill åtnjuta alla fördelar utan att dela ansvar eller kostnader. Och så har våra företrädare mage att framträda som föredömen och något slags ädlare människor - åter på andras bekostnad! Främst på vänsterhåll men numera även mer allmänt.

35 Helge Andersson:

skriven

Det där med skolan får problem med stor invandrar andel stämmer inte generellt sett. Har sett undersökningar i en del kommuner där skolor med hög andel uppnår bättre resultat än de med låg andel invandrare/flyktingar.

Många invandrare är mycket ambitiösa och tacksamma för möjligheten till utbildning och har föräldrar med akademisk examen som pushar. Sen finns det säkert exempel på det omvända också.

37 Kenneth Johansson:

skriven

Vi har nu i Sverige en helt okontrollerad invandring som beslutats av politikerna. Varför vet jag inte, men svenska politiker vill ju i större sammanhang gärna vara bäst i klassen.

Men jag tror ändå att denna invandring bara är en pusselbit i ett större sammanhang.

Världens stormakt är fortfarande USA och de vill bli ännu större. De är världens största vapenmakt med syfte att erövra hela världen. I hederliga länder måste folket arbeta ihop pengar för att politikerna ska kunna köpa eller själva tillverka vapen. Men i USA räcker det att få fram pengar genom att knappa in en önskad summa pengar på en dator i en storbank. De tillverkar pengar av ingenting. Genom att dollarn har förtroende och används i hela världen kan de göra så här.

Det som pågår nu i ett sakta mak är ett paradigmskifte. Många länder har fått nog av USA som bara krigar sönder länder i hela världen. I BRICS- länderna har man slutat använda dollar vid internationella handelsavtal, man har skaffat en egen valuta. Andra länder hakar successivt på detta, därmed försvagas USAs valuta och deras förmåga att tillverka vapen.

USA vill till varje pris få igång ett storskaligt krig eftersom de tjänar på det ekonomiskt. För Ryssland, Kina med flera länder gäller motsatsen, de vill inte ha något krig, de vill istället successivt minska dollarns värde genom att dollarn på sikt slutar att användas internationellt.
Som det ser ut nu är hela västvärlden på tillbakagång med hjälp av dumma politiker som bara lyder överordnade och inte tänker själva, eller bryr sig om sitt eget folk, de lyder USA till 100% ungefär.39 Björn Schaerström:

skriven

Jag har aldrig förstått varför jag, med undantag för äkta flyktingskäl, skall betala för invandring. Jag har aldrig accepterat det. Varför skall jag betala för att försvåra för svenska skatte- och a-kassebetalande medborgares, för mina barns, för min brors, dör mina kamraters och andras barns möjligheter att få jobb!? Varför skall jag betala för att ge någon en gratis väntplats och hjälp att söka jobb från svensk mark när svenskar får kämpa och betala själva. Vi har en sedan decennier allomvittnad besvärande och destruktiv arbetslöshet och jag har då aldrig mött en fabrikör som köper nya maskiner om han har oanvända på hyllan.
Under mina 2,5 år på UD som ambassadsekreterare i Nigeria i början av 80-talet såg och lärde jag mig en del om fabricerade asylansökningar. Under åren 75-79 åkte jag Orientexpressen. Det var folkmunsbenämningen på 2ans buss från det då invandratäta Flogsta till Uppsala centrum. Efter första vågens politiska flkyktingar från Chile utnyttjades situationen av många andra chilenare och sydamerikaner för ”flykt” till Sverige. Vid jul och ferier anordnas gruppresor till hemlandet för sådan som tidigare sagt sig aldrig kunna återvända. Fråga de som satt på asylhandläggningen. Så har det pågått sedan dess. Från Sydamerika, Afghanistan, Somalia och Mellanöstern.
Man kan inte tala invandring som en klump. 50- och 60-talens invandring till t.ex. SCANIA i Södertälje och ASEA i Västerås har inga likheter med dagens. Jag motsätter mig inte utländska arbetare i Sverige om de själva ordnat ett jobb från dag 1. Det är en skillnad på icke betald invandring och betald invandring. Sverige blir uppkört och utnyttjat från alla håll. För var och en som bevittnat internationell och sann rapportering om Syrien är det uppenbart att man får mer hjälp för pengarna på plats. PUT för Syrienflyktingar i Sverige är stöld av svenska skatettebetalares resurser och missbruk av biståndsmedel.
Asylrätten kan möjligen bestå oförändrad. Asylmottagningen däremot måste minimeras. Att söka asyl är en sak. Att få är en annan. Uppehållstillstånd för arbete betyder inte och skall inte per automatik betyda permanent uppehållstillstånd. PUT och medborgarskap skall förtjänas. Sverige utgör en dryg tiondels procent av världens befolkning och kan inte leka Noas Ark för all världens konflikter.
Den ”humanitära stormaktens” skapare Fredrik Reinfeldt är genom sin, enligt min mening, patologiska läggning personligen ansvarig för att vi nu har den rödaste regeringen någonsin. Genom uppgörelsen med Miljöpartiet och syftet att sätta en internationella gloria på sitt huvud målade han in Alliansen i ett hörn och kastade bort ca 10% m-röster och säker Alliansmajoritet.
Björn Schaerström

41 Martin:

skriven

"Idag fegar den svenska politiska adeln ur av skräck för de vänsterextremistiska journalister som invaderat våra stora tidningar och Public Service. "

Invaderat? Bjudits in till snarare. Bra text i övrigt.

43 Martin:

skriven

Ett välkommet inlägg. Våra politiska ledare utgör numer ett slags irrationellt dumliberalt prästerskap.. Vi tänkande, kännande och ansvarsfulla medborgare måste flytta debatten bort från deras arena. De är i dessa frågor helt enkelt irrelevanta, den egentliga politiska diskussionen pågår på andra ställen. Låt oss avslöja deras debattkuliss genom att göra den irrelevant och pinsam med hjälp av sanning och fritt tänkande.

45 Orolig på riktigt:

skriven

Jag känner inte igen Sverige längre. På bara några år har tryggheten raserats, det oprovocerade våldet eskalerat, åsiktskorridoren är numer smal som ett nålsöga för den som inte har "rätt" åsikter. Den obefintliga integrationen kommer att bidra till en ökad utarmning av den lilla tillit som finns kvar. Att välkomna hundratusentals människor vid gränsen med öppna armar, för att omedelbart vända dem ryggen när de kommit in, dumpa dessa människor i problemfyllda, extremt segregerade förorter skapar i synnerhet det "vi och dom"-samhälle som politikerna säger sig sky som pesten. Det skapar en underklass som aldrig kommer att kunna åtnjuta samma möjligheter som infödda svenskar. "Vi och dom" i ett stenhårt nötskal. ""En inhumanitär lilleputtmakt" är den bästa beskrivningen av Sverige jag nånsin läst. Så på pricken. Flatheten gentemot semesterterrorister bidrar till ett misstänkliggörande av alla unga män som skulle kunna vara av Mellanöstern-ursprung. En fungerande integration är grundpelaren för att invandrare skall kunna lyckas i vilket land de än må komma till. Låtsasjobb, kvotering, medial folkuppfostran funkar inte. Eget ansvar, krav från samhället och extra stöd till dem som behöver det är min lekmannalösning på detta gigantiska problem.

47 Anna C:

skriven

Jag tycker att det är hedervärt av dig att ta upp den här frågan, och det mesta håller jag med om.
Dock har jag tre invändningar.
För det första: Självklart är volymerna av vikt. Det handlar om infrastruktur och social sammanhållning.
För det andra: Du hävdar att ”Omfattande invandring har tidigare i historien lagt grunden för mycket framgångsrika stater.” Det är ett svepande uttalande som inte alls går att applicera på ”experimentet Sverige”. Det som sker här har aldrig genomförts någon annanstans. Om du avser USA, Kanada och Australien, så går immigrationen dit inte att jämföra med det som sker i Sverige nu. Till USA kom främst européer ur samma kulturkrets. De tvingades säkra sin egen försörjning från dag ett.
För det tredje antagandet att ” Misslyckandet med skolan förstärker utanförskapet och leder till ökande hat mot det etablerade samhället, som visar sig genom attacker på poliser, brandmän och andra officiella representanter.” Den fientliga inställningen till de svenska samhällsinstitutionerna och dess representanter påverkas självklart av de sociala misslyckanden invandrare och deras barn upplever. Men en än viktigare faktor tror jag är att många kommer från samhällen där tilliten till staten är minimal – och på goda grunder. De för med sig en tradition av att bara lita på familjen, släkten, klanen. Dessutom för de med sig sina interna religiösa och politiska motsättningar. Sverige däremot var ett land med ett folk som kände stor samhörighet och lojalitet med sina institutioner.

49 Thomasson:

skriven

Jag tycker Du/Ni ska trycka på mer det som berörs i texten;

Det handlar inte om att inte vilja ha invandring, utan att vi vill klara av den. Jag tycker liksom Du/Ni att det är oerhört underligt att inte fler ifrågasätter landets hantering av hitkommande, inte fler inser vart det bär vägen.

Soran Ismail var upprörd över oss då vi "lägger ett värde" på flyktingar. Samtidigt är det ju så det har blivit idag. Flyktingar, om vi nu kallar alla hitkommande detta oavsett om så är fallet ellet ej, är idag just detta; en handelsvara.

Det finns många fickor som fylls när det kommer till "hanteringen" av flyktingar. Bert Karlsson är en av dessa. Han gör inget olagligt. Han gör inget fel. Han livnär sig numer på den havererade migrationspolitik som råder. Och han är inte ensam.

Smugglare tjänar ofattbart med pengar på andras missär. Hallikar som tar över efter smugglarna detsamma. De mindre noga räknande svartföretagarna som anställer hitkommande svart för att tjäna en hacka detsamma. Osv osv osv.

Resultatet är ett lands ekonomi som tar stryk, "ökad främlingsfientlighet" för att vi blir allt fler som säger "Stopp!" och större segregation, sämre integration, sämre skola, sämre välfärd osv.

Dagens politik, med moderaterna i spetsen har varit direkt skadlig.
Morgondagens dito med socialdemokraternas kommande (om de får som de vill) är än mer skadlig. Nu får det fasen mig vara nog!

51 Gunnar B:

skriven

"Om vi regeringen inte är nöjd med Svenska folket - då kan vi upplösa det och välja oss ett annat folk." - Vice Statsminister, Åsa Romson,

53 Elöd Szanto:

skriven

Tack för ett ballanserat inlägg i en i övrigt infekterad debatt. Jag med många andra invandrare har undrat länge hur det är möjligt att den svenska verkliga intellektuella skiktet inte tar till orda mot det dominerande papegojrösterna som politikerna härmar med frenesi i sin rädsla att bli anklagade för rasism.
Tyvärr så visar många av de borgerliga politiker samma ryggradslöshet som sina socialdemokratiska kollegor och flyter med i tron att man blir av med mindre röster om man håller sig till klicken som beundrar kejsarens nya kläder.
Det var inte en dag för tidigt att få läsa detta.

55 Problem:

skriven

Tack för ett mycket bra inlägg!

Det är kostsamt att outa sig som kritiker av invandringspolitiken i Sverige, som den ser ut. First-adopters blev mörsade. Sakta går det åt ett bättre debattklimat, men det går för långsamt. Av alla som är kritiska är det ännu kanske bara den åttionde percentilen och uppåt, som är benägna att driva opinion. Ofta har dessa personer belastningar i sin historia. Därför är det bra att personer, som jag, och som allmänheten, skulle betrakta som "normal" (som du!) träder fram och bara, rätt och slätt, visar på vissa uppenbara orimligheter.

Ingen har ballsen att göra det. Medelklass och uppåt är för fina för att vara öppet kritiska, men de är också för fina för att ha sina barn i klasser där majoriteten inte kan Svenska. Det blir de lägre klasserna som får ta konsekvenserna. De kan inte flytta, emedan de högre klasserna, som du säger, kan köpa sig fria från invandringens konsekvenser genom att dra till innerstaden (innan terrorismen kommer, dvs). Det är väldigt fegt, vilket är deprimerande.

Å andra sidan. Det är guldläge nu, för alla människor som vill ta en kamp, att outa sig. Vi kan ha en äkta pride-festival sedan, för människor som kommit ut, och som inte skäms för det. Ännu är det oerhört dyrt, i många yrken så skulle du förföljas som invandringskritiker. Det är vansinnigt, och helt emotionellt. Jag är kritisk mot vår invandringspolitik, men jag har förstås inget emot människor med en annan kultur än min, människor som har det sämre eller bättre ställt än jag, människor som har en annan hudfärg, sexualitet, ursprung. Människor från andra länder förtjänar vår respekt, och vår hjälp. Det enda jag ifrågasätter är a) om vi verkligen hjälper människor genom att - som du påpekar - ta hit dem, och vägra släppa in dem i samhället och b) om inte Sverige först, har skyldigheten att garantera god välfärd för sina medborgare. Vi kan inte hjälpa andra om vi inte hjälper oss själva. Och fortsätter det så här har vi inte intelligensen, ekonomin eller briljansen att kunna vara en humanitärt betydelsefull nation i framtiden. Det sörjer jag.

Slog mig idag att man kanske, iaf tillfälligt, borde flytta. Jag kan bara föreställa mig hur det är att ha en bostad i ett område, som på ett år eller två blir ett sk. utanförskapsområde. Att stå mellan att sälja den, för en spottstyver, och dra vidare, eller vara kvar. Sätta sina barn i en klass där majoriteten inte kan språket. De får aldrig läsa Rydberg eller Fröding, utan får nöja sig med att i bästa fall behärska grunderna. Förhoppningsvis så håller i alla fall universiteten någon sorts kvalitet framöver (vilket jag hoppas att antagningskriterierna säkerställer).

57 Birger Gustavsson:

skriven

Väldigt bra! Få upp det här på agendan! Vi måste få till ändring när det gäller migration och integration.

59 Jan-Erik Modig:

skriven

Tack Lars! Med din bakgrund och fria plattform vore det intellektuellt haveri att hävda motsatsen. Jag gillar särskilt din idé om nordisk samordning (=svensk nertrappning). Jag kan stoltsera med att före riksdagsvalet i september ha kommit fram till något liknande men mer kortfattat - det räcker nu!! Val av röstsedel var mycket lätt!

61 Leif Clavenheim:

skriven

Ett stort tack Lars Bern. Har en känsla av att sju klöverns maktmissbruk kommer att fortsätta i oförminskad takt. I Tyskland brände man böcker i Sverige bränner man skolor.

63 Michael Söderquist:

skriven

Jo alltså jag tror att ni missförstår författaren när vi pratar om volymen flyktingar som kommer. Det har antagligen menar är att flyktingar inte klarar sig bättre på arbetsmarknaden nu än vad dom gjorde för 20 år sen då invandringen var betydligt mindre. Jag har jämfört siffrorna och i stort sett för alla invandrargrupper är arbetslösheten skyhög och på nästan identiskt höga nivåer nu som då. Så det enda vi fick bevisat var att den liberala migrationspolitiken inte var botemedlet för världens fattigdom. Niall ferguson försökte förklara att det är Goda instutioner låg korruptoin och hög teknologispridning som är nyckeln men det ville inte svenska "intellektuella" veta av.

65 Carl:

skriven

Jo, allt fler börjar vakna upp sin törnrosa- dröm nu. Denna utveckling har varit uppenbar för mig sedan jag var 12- 13 år. Jag tycker det är helt otroligt att de etablerade partierna inte tagit tag i frågan tidigare, redan efter valet 2006 stod det klart att SD skulle komma in i Riksdagen 2010, är analysering av trender någonting som politiker inte sysslar med?
-
Synd att du inte frågade t ex svd opinion i förväg (ditt namn väger tungt så de hade tackat ja). Om du frågar nu kommer de förmodligen säga nej. Därmed kommer denna text endast nå de redan upplysta.

67 Erik:

skriven

Tyvärr tror jag det är försent. Denna båt vänder man inte i ett nafs.
Det som nu byggts in, ändrat Sveriges grunder så radikalt, fäller Sveriges framtid totalt inom 20 år. Bromsen som SD kan vara är för sen. Hade ny Demokrati och Lucia beslutet fått leva, hade vi varit på en behagligare väg. Som det är nu har vi "celler" av människor som åker ned till IS. Vad mer gömmer sig i källaren men framförallt - vad gömmer sig i människors hjärtan. Det är där vi kommer att se vad vi har framför oss.

69 Anders H:

skriven

Kloka ord!
Nordensamarbetet är ett lysande förslag för att få igång debatten "på riktigt".
Sannolikheten med extremisterna (Mp)i regeringen är väl tyvärr väldigt liten men (S) borde tänka till och driva den hårt och åtminstone få igenom någon egen punkt när de nu vikit ner sig helt mot regeringskollegorna och (V)och med det svikit alla vallöften som tänkas kan. Trots allt är nog (S)de som tappat mest till (SD)....

71 Gunnar Hovstadius:

skriven

Tack for ytterligare en artikel som satter fingret pa den ommande punkten. Jag ar glad att det fortfarande finns manniskor som Du som bryr sig. Sjalv haller jag med Dig i nastan allt Du skriver men har svart att uppamma den ork som kravs for att kampa emot vansinnet som brer ut sig i Sverige. Sa, jag emigrerade och slipper se elandet pa nara hall.

73 Anonym:

skriven

Tack Lars ! En efterlängtad kommentar från någon som tillhör den grupp av människor som för länge sedan borde ha reagerat. Vi i katakomberna har länge haft obekväma åsikter - men många av oss är i en situation där rädsla urholkar själarna.

Käthe Kolwitz

75 Mario Brosus:

skriven

Mycket bra skrivet.

77 Nordbo:

skriven

Tack för en mycket klarsynt bloggartikel. Synd att den inte publiceras i någon av de stora dagstidningarna. Vi har ett stort demokratiproblem i Sverige idag. Många medborgare har helt andra åsikter en våra folkvalda politiker. Om inte vi kan hålla en anständig debatt om invandring och integration så göder vi extrema grupperingar. Jag jobbar i Norge och möter många norrmän som undrar om vi svenskar vill utplåna hela det svenska välfärdssamhället. De är ingen självklarhet att Norge kommer att fortsätta att hålla dörren öppen för svenska arbetstagare. Vad ska då svensk ungdom göra...?

Svar: Du överskattar genomslaget för debattartiklar i de stora dagstidningarna som f.ö. inte finns kvar om fem år.
Lars Bern

79 Christoffer Rosell:

skriven

"Våra politiker föregår heller inte med några öppnade hjärtan, de bosätter sig starkt segregerat och undviker regelmässigt invandrade som grannar."

Så sant som det var sagt alltså. Jag har en utmaning till alla självrättfärdiga och skenheliga "mångkulturalister": Jag utmanar dem alla att själva permanent bosätta sig i områden som Rinkeby och Rosengård etc. Det borde vara en no-brainer om det de säger om hur mångkulturalismen "berikar" Sverige stämmer. Alla som inte antar denna utmaning kommer jag fortsätta avfärda som hycklare rakt av. Inte helt olikt de sovjetkommunister som i Sovjet utåt pratade om det klasslösa samhället men själva vältrade sig i lyx samtidigt som deras befolkningar svalt ihjäl och mördades.

81 Jan Sunner:

skriven

Lars Bern uttrycker här ett antal sanningar som är väsentliga för en produktiv och informerad debatt (även om man nog måste undra varför det tar så lång tid för landets ledande opinionsbildare och akademiker att tala och skriva klart om verkligheten). Dock förutsätter Bern att integration är beroende av majoritetsbefolkningens vilja. Så är det nog inte. Istället är det invandrarens egen vilja som är viktigast för integrationen; värdfolkets vilja är rätt så oväsentlig. De viktigaste frågorna är därför att klargöra vad "integrering" faktiskt betyder, att identifiera vilka invandrare som faktiskt ”vill” integreras och lyckas på det nya landets villkor. Andra har djupa problem med iden att integreras därför att denna process för dem skulle innebär att de sviker ideal, övertygelser och sociala band som de värnar om. Att detta är en väsentlig del av integrations-problemen i Sverige bli uppenbart när man betänker de djupa skillnaderna i attityder till kvinnors frihet och ställning. Om dessa skillnader är alltför stora kommer "integrationen" att ta flera generationer och bli mycket mer uppslitande för den andra generationens invandrare, ett fenomen som är statistiskt välbelagt över världen. Det finns också goda skäl att tro att när invandringen blir för stor, avstannar denna typ av ”ovillig integration” helt därför att incitamentet till att integreras försvagas.
(Dessa fenomen är allmängiltiga och den som uppfattar detta är ”främlingsfientligt” kan gott fundera på hur de svenskar reagerar som utvandrat och känner motvilja mot delar av den kulturer som de blir omgivna av. De gör GIVETVIS motstånd mot att integreras.)

83 Fredrik :

skriven

Till Pernilla:
Jag vill ge några kommentarer till Pernilla, som uttrycker sig som om våra ledande politiker och massmediaaktörer inte riktigt vet vad som pågår och inte begriper hur illa ställt det är. Självklart vet de. Det är ju de som ställt till med detta.

”Att de etablerade partierna kan börja erbjuda ett måttfullt alternativ till den extrema minskning av invandringen som SD vill genomföra, är centralt för att dels lösa integrationsproblemen, dels ta udden ut SD:s tillväxt. ”

SDs invandringspolitik är måttfull. Med SDs invandringspolitik skulle vi ha en invandring som är tämligen normal med västeuropeiska mått mätt. Vad är poängen med att ”ta udden ur SDs tillväxt”? Det är ju SD som är räddningen, av de alternativ som står till buds nu. Det är ju de andra partierna, allihop, som är gemensamt ansvariga för den situation vi befinner oss i. Miljöpartiet och de borgerliga partierna i synnerhet.

”Även om den gruppen (som missbrukar välfärden) är liten förstärker den främlingsfientligheten i landet. ”

Den gruppen är inte liten. En majoritet av de som får PUT via asylsystemet saknar t.ex. giltiga id-handlingar. Vi vet egentligen inte vilka de är.

”Kvalitén på Migrationsverkets utredningar måste höjas!”

Om Migrationsverket ens behöver hålla på med utredningar i någon större skala så är invandringen på tok för stor. Vi löser inga problem med invandring eller integration med bättre utredningar.

Till Maria:
”Varför detta tal om omhändertagande och inte hur man ska få stopp på inflödet så att man slipper problemet ens med att omhänderta? Kan det ha att göra med att kvinnor får allt större inflytande i politiken och medier?”
Ja, jag tror det är en delförklaring men inte hela förklaringen.
”Varför ska invandrarna "tas om hand" (Annie Lööf) och inte stå på egna ben?”
Berättigad fråga, givetvis. Svaret är: Det ska de inte. Det kan inte rimligen vara ett mottagande lands och befolknings ansvar att ”ta hand om” invandrare.

85 Janne Löfgren:

skriven

Det där var det bästa jag någonsin läst i denna mkt infekterade debatt.
Kan bara hålla med till 100%.
Själv skulle jag mer än gärna hjälpa till med ovanstående arbete, frågan är hur?
Om det finns förslag så emotser jag dessa gärna.

87 Jan Winge:

skriven

Utmärkt!

89 Sofie:

skriven

Jag undervisar spetsmatematik på gymnasiet. I min klass är det bara en svensk elev resten är asiater, ryssar , indier , ungrare och några från Syrien. Elever med svensk skolbakgrund faller ifrån ganska snabbt. Kanske inte helt relevant men tänkvärt.

91 Jocke Becker:

skriven

Tack, Lars B.!
En fullkomligt magnifik analys och jag hoppas att din klarsynthet epidemiskt sprider sig inom etablissemangets sfärer - för Sverige kommer annorstädes att implodera...

93 Rolf:

skriven

Sverige borde ta en titt på länder som faktiskt har lyckats med sin invandring, även om det är mer eller mindre. Jag tänker på Australien och Nya Zeeland främst, men även Kina har lyckats mycket bra trots att hundratals nationer, kulturer, åsikter, och språk ryms inom deras gränser. Vad som är intressant i fallet Kina är att medan Sverige försöker utrota allt traditionellt nationellt, man skall inte längre få vara stolt över att vara genuin svensk i gammaldags betydelse, eller något liknande som afrikan, arab, iranier, eller asiat, alla skall vara ”svenskar” i någon nybakad form, medan Kina har gått andra vägen. Nationalism och kulturell samhörighet är viktig och något man skall vara stolt över, och något som skall respekteras.

95 Ewa Liif:

skriven

Bra artikel, jag hör av mina norska vänner att det har varit många diskussioner i Norge. Varför vågar inte vi?
Viktigt att invandrare själva är med i diskussionerna då.

97 Josef Boberg:

skrivenLite övergripande om hur världen styrs = vanstyrs med hjälp av den finansiella sektorn;

George Carlin's varning till mänskligheten (svensk text) https://www.youtube.com/watch?v=lt6EFEkH628

”Publicerades den 23 okt 2014. Varnar oss för de ljusskygga krafter som styr och äger allt och alla. Legendariske filosofen och komikern George Carlins bästa minuter på scen någonsin.” - slut citat av texten under videon.

99 P:

skriven

Lars Bern, här hittar man förklaringen till den rådande situationen:
http://www.nyatider.nu/forintelsen-av-europa-om-greve-kalergis-paneuropeiska-vision/
Och Sverige ska som bekant vara bäst i klassen.

101 Kristoffer:

skriven

Upplever att problemet har sin rot i en orwelliansk omdefinition av ordet "rasism" vilketn den dolda makten inte brytt swig om att förklara för människor så att de inte förstår intellektuellt (och då kan såga argumentet) utan att ordets nya betydelse bankas in enligt pavloviansk masspsykologi (som i Pavlovs hundar): man förklarar inte med ord vad som önskas, utan belönar människor som säger det makten vill och bestraffar andra.

Den gamla definitionen av "rasism" var väl något i stil med "förakt eller intolerans mot andra folkslag".

Den nya definitionen är "konstaterade att det överhuvudtaget finns olika folkslag och kulturer".

Mer här..

http://blueshift.nu/det-moraliska-u-landet-sverige/

103 Jaro:

skriven

Utmärkt Lars, det är detta vi behöver att höra! Ullenhag, sjuklövern et al är drabbade av ideologisk raseri och vill genomföra sina sjuka ideer till varje pris. Det är mycket som inte får diskuteras i media. Det är inte bara kvantitet av s k asylanter, utan deras kvalite som måste diskuteras. De flesta muslimer är hjärntvättade från Koran-kurser och undervisning, vilket betyder att de har en hatisk inställning till andra kulturer, främst den kristna och judiska. Detta visar sig allt som oftast i alla terrorhandlingarna och i retoriken.
Nu har de s k stackars "asylanterna" efter kort uppehåll gett sig ut för att mörda med IS. Det är en talande bild på hela sjukliga invandringspolitiken. Man har ingen som helst koll på vad det är för individer som får stanna. Antagligen kommer Migrationsverket att skicka bidrag till dessa stackars "barn" till Syrien, så de kan fortsätta i sitt mördande. Verkligheten överträffar den orwellska fantasin!

Svar: Dessvärre är det många religioner som under åren skapat jordmån för hat av oliktänkande. I mina ögon är problemet idag att religioner används allt mer som täckmantel för förtryck och politik makt. Titta bara på de svenska biskoparnas uttalanden i klimatfrågan, något som de saknar all kompetens att bedöma.
Lars Bern

105 Elinihagen:

skriven

Det är dags att debattera sakligt. Tack för att du tar ett steg i den riktningen.
Merit Wager, ilan Sade, Johan Westerlund har länge varit ropande röster i en öken.
Människor med kontakter i Fas3-fånerierna har länge undrat hur analfabeter
ska utbildas för att passa in på en arbetsmarknad där gymnasiekompetens är minsta kravet.
De alldeles vanliga människorna känner en stor frustration över situationen.
Har politikerna och journalisterna låst in sig på Söder? Eftersom de definitivt förlorat kontakten
med de som knegar på och försörjer dom.
Fick tillfälle i går att fråga ett ensamkommande barn på väg till en mellanstor svensk stad varför han tyckte att Sverige var bästa landet i världen. Vi träffades på en flygplats. Han kom från Jemen och hade varit hemma på skollov en vecka, och han studerade men visste inte riktigt vad. Hans svar var: Allt är gratis.
Det är dags att tala om för alla dom som har stängt sina hjärtan men som öppnar sina plånböcker dagligdags vad som är meningen med denna massinvandring. Isynnerhet dom som inte kan skänka sina barn eller barnbarn samma standard som de ensamkommande barnen anses kräva.

107 jannos:

skriven


varför i helvete röstar så många, även etniska svenskar, på s, m, fp osv. Visst har SD ökat sitt stöd enormt men fortfarande så är det endast 16-20 % som skulle rösta på dom om det vore val i morgon. Varför bryr sig inte resten?

109 Cornelia Skogh:

skriven

Citat: "Jag frågar mig ibland om de infödda svenskarna ens vill,det patetiska talet om öppnade hjärtan till trots". Ja, det är väl egentligen kärnan i alltihopa. Hur många är det som VILL ha massinvandring, en helt katastrofalt inkompetent hantering av och tillika havererad integration etc etc. Det som LB skriver är dock ingenting nytt under solen, många skriver hela tiden om samma sak - men kommer vi nån vart? En folkomröstning hade vi behövt för x antal år sedan. Undrar om svensken i dagens läge skulle ha stake att säga sin uppriktiga mening...? En FOLKOMRÖSTNING av ett enat folk!!! Utopia!

111 clas Persson:

skriven

Hej!
Har precis upptäckt denna blogg. Positivt med någon som tycks basera sina synpunkter på kunskap, tack för det. Jag har hunnit läsa ett antal inlägg och förvånas över hur bra de stämmer in med mina egna synpunkter och värderingar. Det kan ju bero på att även jag har ett långt arbetsliv i bagaget. För närvarande inne på det femtiosjätte. Jag hoppar direkt på min fråga till dig Lars Bern. Du inleder din artikel med att du haft ett informellt möte med några av landets mest inflytelserika opinionsbildare och att ni tillsamman är oroade över den totalt havererade integrationspolitiken i spåren efter den massiva inflyttningen av utlänningar till landet och som alltjämt fortgår och rentav accelererar.
Men hur hänger det ihop egentligen? Det är ju landets främsta opinionsbildare som möjliggjort detta gigantiska misstag. Det är i princip alla ledarskribenter på DN, ledarskribenter på SVD, ledarskribenter på min lokaltidning Eskilstuna Kuriren, ja som det verkar hela denna skock av journalister som utnämnt sig till politiskt korrekta. Jag vill kalla alla dessa vänsterjournalisters dikterande av vad alla vi andra ska tycka som egenmäktigt förfarande. De har förbrukat sitt förtroende och bör registreras för att inför framtiden stå till svars för vad de ställt till med, om inte annat så i forskningssyfte. Något måste ha gått fel i dessa människors hjärnor.
Jag undrar alltså vilka du träffade på det här mötet och var det informellt för att dessa inte vågar framträda i offentligheten. I så fall är det verkligen sjukt.
Bästa hälsningar
Clas Persson

Svar: Det rörde sig om opinionsbildare typ krönikörer och inte i första hand ledarskribenter. Flera av dem har faktiskt skrivit en hel del kritiska inlägg i den här frågan. Det är dock inte min sak att räkna upp namn eftersom mötet var informellt. Var och en får stå för sina uppfattningar själv. Jag kan dock rekommendera boken MIN ORO av Patrik Engelau, så får du en inblick i vad som diskuterades.
Lars Bern

2 Johan Tisell

skriven

Jag bor i en privilegierad förortskommun. När mina barn gick i grundskola och gymnasium hade de cirka 1-3, möjligen 4 nysvenskar i klassen. Dvs 10-15 % och det var från familjer som etablerat sig ganska bra. Självklart har det fungerat bra.

Men när det blir 25-30 % och i bland en stor majoritet som inte har svenska som modersmål, då förstår jag att det blir svårt att integrera.

4 Eschaton

skriven

Tack!!!

6 Peter Stilbs

skriven

Lysande klarspråk - tack Lars.

8 Börje Lindholm

skriven

Otroligt bra förslag!! Håller med till 1000 procent!

10 Kenneth Johansson

skriven

Det är något märkligt med den enorma invandringen. Jag tror att det finns på påtryckningar från EU om ökad invandring och för någon eller några handlar det hela om att avsiktligt rasera ekonomierna här i Europa och att direktiven längst ut kommer från USA.

Landet Schweiz försöker ju minska invandringen dit, varför blir de hårt angripna av EU för detta.

12 Tallskog

skriven

Komplettera denna utmärkta artikel genom att besöka
AFFES STATISTIKBLOGG!

14 Peter Krabbe

skriven

Bra och viktig sammanfattning av Lars. Det behövs ett helhetsgrepp på samhällsproblematiken. Till detta anser jag att också religionen måste tillföras. Detta ämne tycks vara tabu, trots att det är den främsta anledningen till att integrationen försvåras. Sverige är ett sekulärt samhälle med religionsfrihet. Så måste det också förbli. Ingen skulle dock vilja ha en biskop som statsminister. Inte heller en islamist. Av Sveriges kristna är c:a 5 % aktiva utövare av sin religion, bland muslimer är motsvarande siffra över 60 %. Detta hade inte behövt vara ett problem om inte deras krav på religiös särbehandling i samhället hade varit så påfallande, med starkt avvikande klädsel, motstånd mot umgänge med icke-muslimer, nedvärdering av kvinnor, separering av könen redan från skolåldern, krav på religiös särbehandling till och med av matvaror och förekomsten av husdjur m.fl. aspekter. Allt detta utesluter i praktiken integration i ett samhälle där vi under de senaste 200 åren mödosamt arbetet oss upp ur ett religiöst järngrepp för att äntligen kunna betrakta oss som fria män och kvinnor. Religionen skapar därmed grupperingar som vi inte inom överskådlig tid kan bryta ner till en gemenskap.
Hela vår invandring bygger på en havererad maktkamp i Mellanöstern mellan olika religiösa fraktioner. Sunni, shia, wahabister, yasidier, kurder, kristna assyrier, alla representerar en oförsonlig kamp om vems gud som är den enda rätta. Det vore otroligt naivt att inte inse att denna maktkamp också kommer att blomma ut i Sverige i takt med ett ökande antal invandrare från dessa länder. Vi har inte heller någon beredskap för att möta oförsonliga konflikter av religiöst slag. Antisemitismen är ett exempel på hur maktlösa vi står i en situation där religiösa värderingar slår tillbaks på våra samhällsfunktioner. Retoriken är lika uppskruvad nu som under 1930-talet. I Sverige tycks man vara helt omedveten om religionens kraft som konfliktskapare och integrationsmotståndare. Få, om ens någon, är beredda att diskutera var gränserna skall gå för religiöst uppträdande i det offentliga samhället.

16 Anonym

skriven

Det ser bra ut med 8,8% i arbetslöshet i Husby. Det handlar mer om sysselsättning än arbete för många av de cirka 93 procenten. Många av dem har en sysselsättningen som inte ger skatt till stat och kommun.
En dag, eller många, på Arbetsförmedlingen. En ung man, invandrare, kommer upp och säger att han kan få jobb hos en invandrare, som någon sorts hjälpreda för 29000 (!) i månaden om det blir nystartsbidrag. Det tjänar anställaren bra på. Lönen får han kanske någon månad. De 29000 ser den unga mannen inte mycket av. Efter tre månader får han knappast något. Efter fem kommer han tillbaka och behöver ett nytt jobb men han vill absolut inte jobba på ett invandrarföretag.
Det är lite enfaldigt att tro att människor som har sin fastaste gemenskap i familjen, sen i klanen och sen i någon religiös grupp och som sen långt därborta ser staten som sin motpart, skulle bli goda medborgare i ett statslett samhälle som Sveriges - där det finns en form av kontrakt mellan medborgare och stat.
Till Rosenhanes hysteriska vanföreställningar vill jag lägga till energivansinnet.
Jag tror också den stora invandringen kommer att sätta press på sjukvården. Mörkhyade personer kan tillgodogöra sig bara 10-20% jämfört med en nordbo av solljuset här för att det ska bildas D-vitaminer. Dessutom går kvinnorna påbyltade. Brist på D-vitaminer ger problem med benstommen, födande blir svårare, brist på D-vitamin påverkar psyke och immunförsvar, barnens hälsa blir lidande och en del annat. Se bl a https://www.youtube.com/watch?v=2lRtx-4_FOY

18 Anonym

skriven

Sorgligt men ack så sant!

20 Bemgt-Ove Högström

skriven

Helt rätt Lars.
Tyvärr så vill politiker inte se vådan av det som de beslutat.
Vi skall enligt politikerna tycka om alla som sitter och tigger framför butikers entrédörrar. Verkligheten är att alla dessa tiggare ingår i en välorganiserad maffia organisation. När ägarna till en bil registrerad i Bulgarien betalar en tankning för c:a 700 SEK och några glykol flaskor så totalt blev inköpssumman omk: 800 SEK. Allt betalades med alla valörer av växelmint som vi har här i Sverige. När det blev min tur i kassan frågade jag vad det rörde sig om fick jag veta att detta förekom dagligen. Personen i kassan kunde inte förstå varför man kom till en så lite plats för att tigga. Jag har slutat att ge ett enda öre till samtliga organisationer som försöker komma över några pengar från mig. Jag har inte glömt vad som hände i Rödakorset. Front figurerna har för höga löner.
Socialdemokraterna har en person i VU som alltid talar om att vi skall vara världsbäst. Nu har vi en bostadsminister Mehmet Kaplan (MP)som tycks ha konstiga åsikter. Varför jagas inte Jonas Sjöström på samma sätt som man förföljt Jimmy Åkesson. Stalins handlande var inte på något sätt bättre än Hitlers.

Bengt-Ove Högström

22 Lars Tures

skriven

Tack för ett välformulerat och genomtänkt inlägg!

24 Per Eriksson

skriven

Sveriges viktigaste problem är den okontrollerade invandringen av mestadels ilitterata människor från den tredje världen.
Ett skattefinansierat generellt välfärdssamhälle av Sveriges typ kan inte ta emot och finansiera motsvarigheten till ett nytt Helsingborg år efter år utan att välfärden för alla krackelerar.
Även om massinvandringen skulle upphöra idag så är the point of no return redan nådd dvs stat och kommun lånar för att klara den löpande verksamheten och över hela landet, även i de minsta orter, sitter invandrare som aldrig kommer att komma i närheten av ett arbete på den utarmade och avindustrialiserade ort som de blivit tillvisade, flytta till de eventuella arbeten som finns är också en omöjlighet pga av att en enorm bostadsbrist har skapats genom den oansvariga invandringspolitiken - en brist som det inte finns medel till att bygga bort.
Sveriges ekonomiska och sociala nedgång är tyvärr omöjlig att stoppa, produktiva ungdomar kommer i ökande omfattning att rösta med fötterna och bosätta sig i länder som är mindre vanskötta än Sverige.

26 lennart bengtssone

skriven


Ett utmärkt bidrag. Man kan fråga sig när etablissemanget kommer att vakna upp. Men som det brukar vara måste först något verkligt allvarligt inträffa i samhället. Innan dess kommer man att koncentrera resurser och krafter på "klimatförändringen". Vad kan man vänta sig från en tillväxtfientlig regering!

28 A

skriven

Mycket bra sammanfattning på ett ökande problem som av journalister främst sopas under mattan. Det kan inte vara rasistiskt att ifrågasätta politiken som helt klart inte klarar av att hantera integrations och invandringspolitiken?

30 Alexander

skriven

Det säger ju sig själv att det kommer att gå åt helvete ifall man massimporterar folk från tredje världen som saknar all form av relevant utbildning och arbetslivserfarenhet som krävs för att fylla de höga krav som ställs på svensk arbetsmarknad.

32 Pernilla

skriven

Mkt genomtänkt och bra inlägg om en av de mest brännande politiska frågorna i vårt land idag. Själv tror jag dock även att antalet invandrare vi tar emot måste börja diskuteras. Får man tro Sanandajis tolkning av SOM rapporten så finns det inget demokratiskt stöd för den extrema invandring som skett i Sverige de senaste åren. Att de etablerade partierna kan börja erbjuda ett måttfullt alternativ till den extrema minskning av invandringen som SD vill genomföra, är centralt för att dels lösa integrationsproblemen, dels ta udden ut SD:s tillväxt. Jag tror även att det är viktigt att våga ta upp kampen med den grupp invandrare som missbrukar den svenska välfärden, och som har lurar till sig uppehållstillstånd. Även om den gruppen är liten förstärker den främlingsfientligheten i landet. Kvalitén på Migrationsverkets utredningar måste höjas!

34 P-G Larsson

skriven

Brev skickat idag till registrator.statsrådsberedningen.

Till statsministern.

Jag har förstått på din retorik att du kommer att fortsätta föra en vettlös invandringspolitik, som innebär att du precis som din företrädare på statsministerposten kommer att fortsätta ge bort vårt land? Ett Sverige som våra förfäder byggt upp med tungt slit.

Åk ut till Rinkeby och se dig omkring eller åk till något annat utanförskapsområde, som tidigare var Sverige, men nu inte längre liknar Sverige. Utanförskapsområdena blir snabbt fler och fler. Är det en eftersträvansvärd utveckling för Sverige?

Med en invandringspolitik som är fullständigt exempellös och extrem föröder du det som våra förfäder byggt upp. Det är inte invandrarnas fel att det förs en extrem invandringspolitik utan det är nu ditt fel precis som flera av dina företrädares fel.

Att ifrågasätta invandringspolitiken har inte med främlingsfientlighet eller rasism att göra. Det har inte heller med människors värde att göra, såsom det oftast framställs i den debatt, som hörs och förs i Sverige.

Hur det kommer att sluta med din politik kan du enkelt konstatera genom att se hur det gått för andra länder med okontrollerad befolkningstillväxt och diverse olika folkgrupper eller klaner; de blir inte rika och får ingen välfärd utan det blir inre spänningar och konflikter. I ett multikulturellt och relativt rikt samhälle som USA lever upp emot hälften av befolkningen i fattigdom; dagens USA kan rimligen inte ses som något föredöme. Även i vårt land finns fattigdom och social misär, som är i ökande. Sjukvård, skola och äldreomsorg är på dekis. Arbetslösheten minskar inte och låglönejobben där det inte går att leva på lönen blir fler och fler.

Om det är ditt mål att fortsätta slå sönder nationalstaten Sverige så är du tyvärr på god väg att lyckas. Det verkar på din retorik hittills som att makten är det väsentliga för dig och Sveriges väl är sekundärt!

Tänker du lyssna på och begrunda dina meningsmotståndares argument mot den sedan länge i Sverige förda invandringspolitiken? Klarar du att sakligt debattera frågan utan att plocka fram rasist-, nazist-, islamofob- och likavärdekorten? Jag vill härmed uppmana dig till att tala med alla i Riksdagen och inte exkludera någon vad gäller samarbete; det är det som är demokrati, åtminstone representativ sådan. Låsningar är ingen lösning; försök bli statsmannamässig!

Per-Gunnar Larsson

36 Helge Andersson

skriven

Man måste ställa sig frågan vad Integration innebär. För mig innebär det inte att de blir som svenskar är mest, utan att de accepterar det svenska samhällets lagar och regelverk och har lika goda möjligheter och tar samma skyldigheter som varje svenska medborgare.

För att lyckas med det är språkkunnigt en förutsättning. Så första steget till en lyckad integration är storskalig satsning på att lära sig Svenska språket.

38 Willy

skriven

"I grunden är det inte storleken på invandringen som är problemet."

Just det är grundproblemet.

40 Mikael Johansson

skriven

Klockrent.
Sverige har möjligen västvärldens mest inkompetenta och fega politkerklass och mest politiserade media.

42 Anders Jonsson

skriven

Tack för det inlägget. Sverigedemokraterna SD måste in och sätta agendan för Sveriges regering!

7-klövern har inte det som krävs!

44 Sven Hult

skriven

Tack Lars Bern!! Det bästa jag läst på mycket, mycket länge. Mycket klok sammanfattning av den allra viktigaste pågående händelsen om Sveriges framtid som nation. Jag tackar dig än en gång för alla kloka ord.

46 Helena

skriven

Fantastiskt skrivet och helt sant! Jag är mycket oroad över utvecklingen i det svenska samhället. Det har blivit alldeles verklighetsfrånvänt.

48 Daniel Johansson

skriven

På vilket sätt ger de kända opinionsbildarna och politiska skribenterna uttryck för sin oro? Vågar de uttrycka sin mening eller är de tysta som alla hunsade allianspolitiker? Har någon utav dem skrivit någon invandringskritisk debattartikel, eller är det bara snack bakom stängda dörrar? Fler framstående och kända personer som du måste våga ställa sig upp och säga sin mening. Att okända personer som jag själv får in någon enstaka insändare i lokalpressen gör väl åtminstone lite för att öka medvetenheten hos gemene man men det blir ju inte alls det stora genomslag som om en välkänd och respekterade samhällsdebattör gav sig in i invandringsdebatten. Försök förmå dem att göra det!

50 FNsDeklOmMR_Art19

skriven

Tycker Husby klarar sig bättre än väntat. Bättre är att läsa Tino Sanandajis blogg. Han jämför tex svenskfödda med utlandsfödda rakt av. I en av sina intresannta analyser (mtrl hämtar han från tex SCB) har han konstaterat att sysselsättningen visserligen enbart skiljer sig ca 30 % åt. Ca 50 mot strax över 80 %. Men eftersom utlandsfödda därtill har lägre lön (som snitt)beroende på lägre utbildning samt språksvårigheter så skiljer det i genomsnitt hela 80 % i inbetald skatt mellan grupperna. Och då inkluderas alla över 18 år, dvs även pensionärer där svenskfödda är i kraftig majoritet och många då med låga pensioner. Trots detta skiljer alltså hela 80 % i inbetald skatt. Detta är förstås ohållbart.

52 Per Bengtsson

skriven

Tack för ett inlägg som behövts länge:
Seriöst och välskrivet, och samtidigt rakt på sak och modigt.

54 Dorothea

skriven

Sverige har ingen bestämmanderätt över mottagandet av antalet "flyktingar" i och med att man godkänt FN:s flyktingkonvention, och dess årliga tillägg sedan 1951. Danmark överväger att säga upp/lämna konventionen i syfte att återta bestämmanderätten.
Inget svenskt politiskt parti kan påverka antalet flyktingar utan att involvera såväl FN som EU. Och vad Lissabonfördraget stipulerar i frågan vet jag ej, då det måste läsas parallellt med Amsterdamfördraget (som befäste asyl- och invandringsfrågorna) och Maastrichtfördraget.

56 Emmigrant

skriven

Väldigt bra text. Men alla de där opinionsbildarna och politiska skribenterna som du nämner och som uppenbarligen inte vågat säga detta offentligt ännu borde skämmas. Deras tystnad gör de medskyldiga till det här haveriet som kommer sätta långa spår i Sverige. 2-3 generationer, minst innan skolresultaten, brottstatistiken och delaktigheten på arbetsmarknaden blir i nivå med "svenskarnas". Detta samtidigt som vi står inför en demografisk utmaning och en ökande global konkurans. Vi offrar välfärd och trygghet för en ineffektiv flyktinghjälp.

58 Gaijin

skriven

Ett stort problem är att marxismen har segrat i Sverige. Det går inte att nå högre positioner i något etablerat parti utan att tolka och förklara samhälleliga fenomen med hjälp av marxistiska modeller.

Det finns inga borgerliga/liberala partier i Sverige. 68-vänstern vann slaget om Sverige.

En förklaring till detta är att marxisterna lyckades nästla sig in i närmast alla samhällsbärande institutioner samt media.
De senaste generationerna är hjärntvättade och har primärt blivit så av skolan.

Som blogginlägget nämner är invandringen en av olika orsaker till svenska skolans fria fall. Men, en sak man ofta glömmer i denna debatt är att skolan fick nya uppdrag med lg269 och lgr80. Då blev skolan en institution för uppfostring istället för en kunskapsinstitution.

Alla vi som växte upp under 70- och 80-talet minns de eländiga (och oftast kommunistiska) teaterpjäser som vi tvingades genomlida.
SVT och SR var väldigt duktiga på att följa upp de marxistiska idealen i barnprogrammen. Dessvärre är våra barn idag utsatta för exakt samma "hjärntvätt", både i skolan och genom bla barnprogram.

Min livspartner som är född i ett liberalt land låter inte våra barn titta på barnprogrammen som Barnkanalen sänder. Hennes argument är att det är kommunistsmörja från morgon till kväll. Innan hon påtalade detta hade jag inte ens tänkt i de banorna. Jag önskar att de politiker som idag kallar sig borgerliga inte hade fått titta på svenska barnprogram som barn.

Nåväl, det är för sent. Marxismen sitter nu så djupt i detta svenska samhället att de flesta svenskar inte kan förstå något annat.

En demokratiminster och en värdegrund, vad mer behövs för att upprätthålla illusionen av att Sverige är en demokrati med valmöjligheter?


60 marcus

skriven

Hej har aldrig kommenterat något tidigare men kände att denna artikel va precis vad jag med flera tycker.Har svårt att rösta på SD pga att jag generellt inte hör hemma politiskt där men precis som du beskriver känner jag. Är boende i gbg innerstad har bestämmt att flytta ut med 2barn pga havererad skola och att attityder har hårdnat är inte på något sätt invandrares fel utan just att det inte hanteras det är ett stort problem men vill inte talas om. Känns som att Svenskarna blivit överkörda utan att få komma till tals i invandringsfråga på samma sätt som med trängselskatten. Ja mitt första kommentar någonsin så Tack Tack för mig

62 Fredrik

skriven

En utmärkt artikel som verkligen beskriver läget. En sak håller jag dock inte med om; det är verkligen just STORLEKEN men även KARAKTÄREN på invandringen som orsakar problemen. Jag var lärare inom ämnet SvA (svenska som andraspråk). För mig är det lätt att se det skolhaveri som alliansens migrationspolitik redan skapat på många håll. Alltfler nyanlända elever, ofta med bristande skolbakgrund, ska snabbt få grundläggande språkliga färdigheter i svenska och sedan vidare ut i klass för att nå betyg. Ökande antal elever i förberedelseklasserna gör uppdraget svårare, läraren får mindre med tid för var och en samtidigt som de elever som erövrat en grund i språket slussas ut i klass. Just i klasserna borde de nu mötas av fortsatt omfattande undervisning i SvA. Men så sker oftast inte eftersom kommunernas sparkrav på skolan resulterar i färre tjänster. På min förra skola har SvA skurits ned med ca 20% samtidigt som antalet nyanlända ökar. Ämneslärarna och klassföreståndarna gör vad de kan men alla mina f d kollegor är mer och mer frustrerade. Ska de växla ned undervisningens mål för att få med alla? Uteslutet! Det som händer är att ett ökande antal utlandsfödda (läs Mellanöstern/ Östafrika) blir åskådare till något de bara delvis förstår. Detta leder till känslor av nederlag och utanförskap. För en hel del blir det inte meningsfullt att överhuvudtaget vara i skolan. Utanförskap med dess konsekvenser knackar på redan i 12,13-årsåldern. Elever med inomeuropeisk bakgrund har vi ytterst sällan svårt att få med oss i rätt riktning. Därtill kommer islam som för många familjer är helt överordnat samhällets och skolans normer. (Ja , jag har haft en hel del konflikter med islamister på temat.) Vi ska inte inbilla oss att människor som hela livet haft släkten, klanen eller religionen som utgångspunkt för sin orientering i tillvaron plötsligt byter ut detta för att de på nyspråk kallas "nysvenskar", ett ord som de f ö själva aldrig skulle använda.
Kanske är det för sent nu. Jag och flera andra SvA-lärare har lämnat det sjunkande skeppet. Till slut måste man se till sin egen "hållbara utveckling". Det löser naturligtvis inget för andra.
Det våra politiker inte inser är att det är när ett land kommer i kris som dess kvaliteter och sammanhållning visar sig. Sverige är redan ett trasigt land med svag sammanhållning och växande parallellsamhällen. Historien har gång på gång lärt oss att sådana riken till slut sätts i brand på ett eller annat sätt. Vi bör nog också inse att etablissemangets stigmatisering av SD mer än något annat handlar om rädslan att förlora makten över landets alltför lydiga valboskap. Det är naturligtvis inte rasistiskt vare sig att värna om sitt lands språk och kultur eller att stå för en migrationspolitik som påminner om våra grannländers. Denna debatt borde kunnat förts inom de traditionella partierna. I en frisk demokrati hade man kunnat göra det.

64 Ivar Leek

skriven

Bra Lars, hoppas att du kan förmå dessa opinionsbildare och politiska skribenter att ta sitt medborgaransvar,träda fram och hävda åsiktsfrihet, tryckfrihet och yttrandefrihet värdigt en verklig demokrati, du har helt rätt Sverige är på väg att falla sönder.

66 J

skriven

Har som svensk bott i utanförskapsområde i 15 år. I Malmö. Det du skriver såg jag för 10-15 år sedan. Problemet är att våra styrande aldrig upplever verkligheten och inte förstår vad det handlar om. Flyttade till Stockholm i våras till en närförort och nu förstår jag ännu mer varför våra styrande politiker inget förstår för det är just i ett sådant område som jag bor i nu som de själva också bor i. Långt från verkligheten. I bullerbyn. Problemet med vad du skriver är i underkant, sanningen hur det ser ut i våra utanförskapsområden är långt mycket värre.

68 Anonym

skriven

Bra artikel! Kan faktiskt inte minnas när jag läste något mer uppriktigt gällande svensk integrationspolitik.

70 gunilla

skriven

Sverige är redan förstört och de senaste 8 åren har varit värst.Nu fortsätter de röd gröna med slutklämmen.

72 Sparven

skriven

Om ni bryr er det minsta så sluta rösta på 7-klövern

Det är det minsta ni kan göra, sluta rösta FÖR denna utveckling och jag säger inte rösta på något speciellt parti utan enbart: "sluta stödja denna utveckling genom att ge den ert godkännande genom röstsedeln".

74 Spinozas frilla

skriven

Tack för en välkommen kommentar ovanför katakomberna - tusen tack !!!

76 Krister Karlsson

skriven

Äntligen ett sakligt inlägg utan hatargument. Tack, det känns så befriande!

78 Christoffer Rosell

skriven

Tack för ett alldeles utmärkt blogginlägg. Kommentarerna här håller också mycket hög nivå. Det enda jag inte håller med om är: "Omfattande invandring har tidigare i historien lagt grunden för mycket framgångsrika stater". Jag ser snarare att omfattande invandring genom historien lett till många folkmord, både på urfolk och invandrare. Därmed menar jag inte att jag vill stänga dörren för riktiga flyktingar, utsatta människor eller dom som sköter sig uppskattar Sverige. Jag vill bara stänga dörren för bidragsturister, brottslingar och terrorist-sympatisörer etc.

Den svenska bloggosfären kryllar ju av såna här analyser nu. Man undrar ju hur de falska "antirasisterna" gör för att motstå denna logik, men likt strutsar stoppar de ner huvudena i sanden och hålla dem där. Det vi ser är ingenting annat än en intellektuell, ideologisk och moralisk kollaps från etablissemangens sida. Och sedan en ren mobbning mot oliktänkande när de märker att deras argument inte räcker till helt enkelt.

80 Maria

skriven

Varför är det som det är i Sverige? Varför är det känslostyrt och inte rationellt styrt? Varför ska invandrarna "tas om hand" (Annie Lööf) och inte stå på egna ben? Varför detta tal om omhändertagande och inte hur man ska få stopp på inflödet så att man slipper problemet ens med att omhänderta? Kan det ha att göra med att kvinnor får allt större inflytande i politiken och medier? (Förbjuden tanke).
http://morklaggning.wordpress.com/2014/10/23/det-globala-lidandet/#more-12386

82 Folke

skriven

Tack för artikeln.
Jag är röstade på SD men känner inte igen mig själv i medias beskrivning - Lågutbildad vit man. Detta försök till förminskning av SDs väljare är f ö en lapsus från "de godas" sida. Jag kan inte se något fel i att vara lågubildad, vit eller man.
Ledarskribenter och sk debattörer kan knappt skriva en mening utan att nämna "rasismen" och SD. Jag förvånas över tautologin. I den Humanitära Stormakten (media och de sju goda partierna) är ju begreppen identiska!
Vad beträffar utropandet av den Humanitära Stormakten räcker ordet megalomani inte till - Vi måste uppgradera till megalomani 2.0.
I kampen mot SD tycks inga argument vara för svaga och inga påståenden för illa underbyggda. Tanken går osökt till en av parollerna i 1984 - Okunnighet är styrka. Där tycks vi ha hamnat nu i den svenska vulgärpropagandan från media och politiker.
Till sist!
En stor besvikelse är det faktum att SDs partiledare inte inbjuds till Nobelfesten.
En stor glädje är att Reinfeldt försvann.
Det eftermäle jag ger honom beskrevs bäst av en Amerikansk general som såg den döde Mussolini och hans älskarinna hängandes upp och ner i rep.
"Herregud ett så ärelöst slut".

84 Gösta Oscarsson

skriven

Ja Sverige är egendomligt. Vi för en i jämförelse med övrig Europa extrem invandringspolitik. Det är då märkligt att det enda parti som invänder mot denna extrema politik anses extremt.

86 Janne Löfgren

skriven

Detta skulle behöva publiceras på fler ställlen än här.

88 Nils Dacke

skriven

Tack för ett balanserat och efterlängtat inlägg. Jag har dock problem med passusen om volym, eftersom det är just den extremt stora volymen av migranter från underutvecklade länder i kombination med bristen på lämpliga jobb och bostäder som föranleder de stora problemen med integration och "utanförskap".
Peter Krabbe berörde en annan problematik för 5 dagar sedan, men problemen är än värre än vad han påtalade. Under inte minst de senaste 15 åren har en påtaglig radikalisering skett bland muslimer i ett ökande antal utanförskapsområden. Islamisterna bekänner si till en teokratisk/totalitär ideologi, som förhindrar integrering i ett liberalt demokratiskt samhälle. Även inför denna för det demokratiska samhällets överlevnad kritiska fråga hukar sig media och politiker samt tyvärr även etablerade akademiker, som istället väljer att fjäska för islam.
En översikt över problematiken med islam finns här http://islamunderslojan.wordpress.com/.

Svar: Volymen av mottagna invandrare skall bestämmas av det antal samhället klarar av att integrera, så enkelt är det.
Lars Bern

90 Lars Colliander

skriven

"I grunden är det inte storleken på invandringen som är problemet." Hur tänkte Du just där? Det är ju just storleken eller "volymen", som en klavertrampande minister uttryckte sig, som är problemet. Jag tror inte att vi hade klarat samma numerära inflyttning ens av nordbor men absolut inte bestående av MENA-människor! Hade Sverige varit ett privat företag så hade hela ledningen fått gå för länge se´n!

92 Lars K

skriven

Tack för det inlägget , det kan inte sägas bättre.
Detta problem har våra fega PK politiker och kommunismälskande PK journalister skapat.
När journalister inte berättar sanningen , utan blir en maktfaktor och hjälpreda för politiker , vilket är förödande för ett land och liknar ren kommunism och diktatur.

En fråga till er alla , som kommer att bli mer aktuell. Vill ni bo i ett Gated Community ?
Detta är på gång på vissa platser , och verkar vara ett nödvändigt sätt att slippa bl.a. den ökande brottsligheten , där invandrare står för en betydande del.

94 Daniel

skriven

Janne Löfgren (#85) ställer en viktig fråga. Han undrar vad han kan göra? Jag tror det finns en hel del. Man kan börja med att påverka sin omgivning. Många människor har dock blivit låsta i sina tankar efter att ha insupit pk-medias ensidiga vinklingar alltför länge så man bör gå varsamt fram. Min erfarenhet är dock att en överväldigande majoritet är kritiska mot invandringspolitiken men har dels inte vågat uttrycka sin mening, dels inte riktigt insett problemets omfattning

Andra förslag är att ta kontakt med sina förtroendevalda i riksdagen. Skriva mail och berätta om sin oro eller, för den som vågar, begära ett personligt möte. Kontakta kommunalpolitikerna och försöka förmå dem att påverka partiernas ledningar att tänka om. Skicka även länkar till dem med vettiga artiklar och liknande. Ödsla dock ingen tid på V och MP. Det är alliansen och S som måste ta sitt förnuft till fånga.

Man kan försöka få in insändare i lokaltidningar men det är inte helt lätt att få något publicerat. Man måste vara saklig för att undvika att rasistkortet dras fram. Dessutom får man inte vara positiv till SD eller negativ till journalister. Att få in insändare i de stora drakarna är en omöjlighet för icke kända personer. Dagens Samhälle är kanske ett alternativ? Att få texter publicerade på sajter som avpixlat och liknande går säkert men är ingen lösning då de är alltför stigmatiserade och aldrig kommer att besökas av den stora allmänheten pga mentala barriärer efter ett alltför stort konsumerande av Aftonbladet och Expressen.

Man kan skriva uppmuntrande mail till personer som säger, skriver eller gör något bra. En som verkar vettig är Sara Skyttedal. Hon har stuckit ut hakan några gånger den senaste tiden och kan behöva lite heja rop. Tänk om hon kunde ta över efter Göran Hägglund? Att skicka mail till kvällsblaskornas mindre begåvade krönikörer är inget att ödsla tid på då de är alltför låsta i sina vanföreställningar. Att häva ur sig otrevligheter i kommentarsfält och mail är heller ingen lyckad idé trots att jag inser att det för skribenten fungerar som en tryckventil för stunden.

Jag tror på sociala medier som facebook, twitter och instagram. Dels kan man skriva egna texter och länka till andras, dels kan man gilla, favoritmarkera, kommentera och sprida länkar i andras inlägg och tweets. En dröm vore om en moraliskt oantastlig känd person gav sig in i debatten och började facebooka och twittra om vansinnet.

Om det skulle bli nyval så är det viktigaste förstås att man lägger sin röst på rätt parti.

Fyll gärna på med fler förslag på vad man kan göra och kom även med förslag på bra bloggar, förnuftiga twittrare och annat vettigt. Kanske någon kan sätta upp en proffsig och seriös hemsida (utan kopplingar eller hänvisningar till SD eller andra stigmatiserade sajter) med information, fakta, statistik, länkar, tips och annat matnyttigt.

Till sist en länk till en namninsamling för ett nytt luciabeslut: http://www.skrivunder.com/signatures/nytt_lucia-beslut_i_sverige_nu/

96 Johan Krüger Haglert

skriven

Jag vet inte ens vad jag skall säga.

Politikerna och alla dessa åsiktsdiktatorer/-poliser är så jävla vidriga.

Alla anser sig ha rätt att köra över andra människor och skita i deras åsikter.

Jag vettefan vad de sysslar med. Och så sitter tror de att de sitter på någon slags moralisk och intelligent trumf samtidigt. What?

98 Rebecca Hybbinette

skriven

Du träffar rätt i prick. Jag skriver under. Vad folk och framförallt uppkomlingar som besitter politiska poster, inte fattar, är att detta hyckleri och denna populistiska politik främjar den nazistiska utvecklingen. jag anklagar alla riksdagspartier, jag menar ALLA, för att främja nazismen i Sverige. Man negligerar historien, vår bakgrund, våra erfarenheter och man gömmer sig bakom globaliseringsfloskler som att alla är välkomna till Sverige. Ja, de som vill ha en arbetarklass som består av omedvetna och förtryckta arbetare, som slickar gatan om de måste för att få ett jobb kan tycka så. Men då har man glömt hur Sverige byggdes. Man har glömt storstrejken 1909 då anarkisten Anton Nilsson satte en dynamitladdning på en båt i Malmöhamn full med strejkbrytare från England. Dessa arbetare var fattiga och gjorde vad de förmådde att tjäna lite pengar till sina familjer. De var omedvetna. De lät sig bli utnyttjade mot sina klassbröder och klassystrar.Visst förstår vi det. Men de arbetare som var medvetna de gick i strejk, trots att de svalt. De insåg att om de inte tillsammans kämpar för förbättringar kommer heller inga att ske. Idag har vi fattiga men omedvetna arbetare som arbetar i Sverige för dumpade löner, varför skall Sveriges arbetare acceptera detta? Därför att Täbybon Reinfeldt talade om öppna hjärtan, då han själv representerade det stängda hjärtat? Han kunde ju ha sett till att Täby öppnade sitt hjärta och plånbok för att ta emot fattigt folk.
Svensk immigrationspolitik bör gå ut på att stödja de som kämpar mot fattigdom och förtryck.De som utgör en motståndskamp mot förtryck. På 70-talet stödde vi motståndsgrupper. Många av dessa har befriat sina länder och utvecklar demokratier idag. Självfallet skall vi ta emot flyktingar. Dem som har inget annat val än att fly. Men i första hand skall vi stödja dem som gör motstånd.
Uppkomlingarna och kulturrelativisterna i Sverige ylar om att vi måste vara snälla med alla som vill komma hit. Det finns 50 miljoner människor som är på flykt. Vill Täby ta emot dem? Kommer de att klara det? Nyliberalerna som Ullenhag och hans likar vill gärna ta emot människor som kan utnyttjas som billig arbetskraft och som kan slå sönder arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen.Det är dags att medvetna människor slår sig samman och bekämpar populism och kulturrelativism.
Allt prat om hur den nya regeringen hindrar ungdomar från att få jobb i restauranger, är ett av de falska påståenden. Den s.k. "hjälpen" till ungdomar att få jobb inom restaurang är inget annat än slavkontrakt som framförallt flyende personer, papperslösa...kan utnyttja för att försöka överleva. På så sätt blir dessa människor i nöd, utnyttjade och satta i motsatsförhållande till de som lever här och på så sätt skapar makthavarna och alla giriga medelklassare och alla kulturrelativister motsättningar mellan människor. Framförallt mellan människor som borde gemensamt kämpa för förbättringar.
Det är slutsnackat. Det krävs att människor förenas i gemensam kamp för likställdhet. Alla som arbetar i Sverige skall ha lika villkor. Ett kollektivavtal. Är detta orimligt, får man korrigera det. Men lika för alla i arbete i Sverige. Kan människor backa detta krav, kan vi också undvika ett framtida naziland. Det är dit vi är på väg trots alla som påstår sig vara både humana, öppna och så älskvärda. Det är mycket prat och lite verkstad. Det är dags att bilda en gemensam front för ett humant samhälle. MOT globaliseringens villkor.
Vi är ett litet land, vi kan leva utanför globaliseringen. Låt våra kåta monopolister fara utomlands där de är välkomna. Varför skall de vara här och utnyttja människor för sina profiter, som aldrig kommer folket till del?
Du har ett val, att vara medlöpare och leva och dö med det och minnet av dig likaså. Annars kan du sätta dig emot vad som sker.
Man kan alltid skylla ifrån sig som en treåring, men den vuxne har ett ansvar inför sig själv och inför sina närmaste samt inför samhället.
Rebecca Hybbinette

100 Håkan Karlberg

skriven

Jag har skickat följande brev till den moderata partiledningen med länk till artikeln:

TILL MODERATERNA

Jag bifogar ett inlägg, Integrationskatastrofen, som Lars Bern skrivit i sin blogg. Lars Bern har en gedigen bakgrund som bland annat teknologie doktor, företagsledare, författare, tidigare ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens miljökommitté m.m.Lars Bern är vad jag kan förstå den förste ur den absoluta eliten som tagit bladet från munnen i invandringsfrågan.

Om ni är intresserade av verkligheten så som allt fler upplever den, läs artikeln! Den är riktad till er!

Läs även kommentarerna. Många är insiktsfulla och några av dem kokar av vrede över vad politikerna har ställt till med!

Bern skriver bl.a: Vi måste skyndsamt begrava det högmodiga skrytet om den humanitära stormakten och i ödmjukhet sätta oss ner med de övriga nordiska länderna och forma en gemensam invandringspolitik. Detta måste ske innan vår politik hunnit förgifta relationerna till dem. Regeringen borde även repa mod och våga ta en diskussion med de länder vars medborgare bedriver organiserade stöldturnéer och organiserat tiggeri på våra gator. Idag fegar den svenska politiska adeln ur av skräck för de vänsterextremistiska journalister som invaderat våra stora tidningar och Public Service.

Sverigedemokraterna växer så det knakar!

Om ni inom alliansen inte skärper er i denna fråga så kommer handlingsutrymmet successivt att försvinna och ni kommer inte tillbaka i regeringsställning!

Med vänlig hälsning
Håkan Karlberg
F.d. moderat

102 Bengan

skriven

Intressant (och skrämmande) läsning i sammanhanget: Rikskriminalens färska rapport om kriminella nätverk
http://tinyurl.com/o8c7fcc

104 Kardanaxel

skriven

Alla som är tveksamma till den förda integrationspolitiken måste inse att det bara finns ett enda sätt att få till stånd en förändring: rösta på SD. Alldeles oavsett vad man tycker om deras politik i övrigt (utträde ur EU, m.m). Av de röstberättigade som idag sympatiserar med SD är det kanske 0,1% som har lite extremare åsikter än mainstream svenska väljare. Ju fler vettiga väljare och medlemmar som SD får, desto mindre inflytande kommer dessa extremer att få på SD:s politik i stort.

Svar: Det är minst lika viktigt att våga uttrycka sin uppfattning till politiker i övriga partier.
Lars Bern

106 Kardanaxel

skriven

Givetvis, givetvis. Men det är ju som att köra huvudet i en vägg. Man bemöts ju bara av Ullenhag-retoriken, som likt en papegoja upprepar samma mantra. Det torde väl stå fullständigt klart att majoriteten av SD:s ökande väljarstöd hänger samman med deras kritik av den havrerade invandringspolitiken. Kalla det missnöjesröster om man vill, men det verkar vara enda sättet att få till stånd en förändring, och det har ett växande antal väljare insett. Dessbättre verkar det som ett och annat kommunalråd - främst i mindre kommuner - börjar protestera mot att pådyvlas ett ansvar för volymer av främst asylsökande som man inte mäktar med. Detta är dock ett rop i öknen. Ett exempel: Ljusnarsbergs kommun, invånarantal 4800, asylsökande + 1000. Bostäder finns nog, många tomma hus runt omkring tätorten, inga lyxvillor dock, men tak över huvudet. Men inga jobb och inga resurser för kringservice såsom skola etc.

108 Bengt Karlöf

skriven

Synnerligen välformulerat inom ett aktuellt och brännande politikområde.

110 clas Persson

skriven

Detta är ett test, lyckades nyss trycka bort en hel del arbete. provar med skicka knappen

112 Sten Barkman

skriven

Bäste Lars Bern. Tack för bra och viktigt Du gör. / Sten Barkman Edsviksvägen 1 B 18257 Danderyd.