Det andra kalla kriget?

 

Den nuvarande världsordningen föddes ur Upplysningens stora vetenskapliga och tekniska genombrott. Det möjliggjorde den industriella revolutionen som började i Storbritannien under 1700-talet. Det vi idag kallar västvärlden fick ett övertag över resten av världen. Det var här som de första riktigt stora markoberoende gränslösa förmögenheterna skapades genom framväxten av de första internationella jätteföretagen. I främst den anglosaxiska världen växte det fram en oerhört förmögen överklass som kunde utöva en betydande makt såväl öppet som i det fördolda. Dessa förmögna kontrollerade flera av världens största multinationella företag och överstatliga institutioner vilket gav den anglosaxiska överklassen ett stort världspolitiskt inflytande.

Man kan med fog hävda att såväl kommunismen som nazismen växte fram i den moderna världen bl.a. som reaktioner mot den maktkoncentration som skapades av de stora kapitalistiska förmögenheterna och deras inflytande. Judarna pekades ofta ut såväl av kommunister som nazister, som en viktig grupp bakom den ekonomiska makten. Nazisternas maktövertagande i Tyskland ledde till Andra Världskriget där väst tillsammans med Stalins kommunistregim vann och nazisterna utplånades. FN bildades med en dominerande ställning för västvärlden. Organisationen placerades i den västliga ekonomins okrönta huvudstad – New York.

Kvar efter kriget fanns hela tiden motsättningen mellan den västliga kapitalismen och kommunismen, vilket ledde till det tillstånd som kommit att kallas för Det kalla kriget. Kommunismens fiasko innebar slutet på det kriget. Västvärldens marknadsekonomier och den anglosaxiska förmögna överklassen stod som segrare. Historien är dock inte en kamp med en början och ett slut, utan en ständigt pågående evolution, så nya utmaningar väntade.

Det nya hotet mot den rådande maktordningen är att befolkningen i resten av världen snabbt växer ikapp västvärldens och att dessa folk börjar ta till sig industrialismen och marknadsekonomin. Tidigt växte det därför fram en strävan att begränsa befolkningstillväxten med olika medel. Den malthusianska skriften Befolkningsexplosionen som Paul Ehrlich skrev på 60-talet, försökte skrämma med att maten inte skulle räcka och att vi skulle få massiv hungersnöd. I samma veva försökte Romklubben bromsa framstegen genom att skrämma med brist på energi och råvaror som hotade den industriella utvecklingen. Det senare ser vi resultatet av i dagens tillväxtfientliga klimatpropaganda vars mål är att lägga sordin på den ekonomiska tillväxten i hela världen.

Bakom alla dessa försök att sätta stopp för utvecklingen hittar vi inte förvånande den superrika anglosaxiska överklassen tillsammans med kretsar omkring kungahusen i de gamla kolonialmakterna. Man har skapat förment ideella multinationella miljölobbyorganisationer som med starkt ekonomiskt stöd från västvärlden och FN sprider propaganda för att skapa en tillväxtfientlig opinion i hela världen. Dessa tillväxtfientliga krafter har ingått en ohelig allians med vänsterkrafterna som åter ser en chans att komma åt västvärldens marknadsekonomier för att få revansch för förlusten i det första kalla kriget. I boken Domedagsklockan (Ekerlid 2013) skriver Jacob Nordangård om detta. Den nyligen avhållna klimatmarschen som FN arrangerade i New York var ett levande bevis för denna allians.

Det vi ser utvecklas i dagens värld är ett nytt allvarligt hot mot den västliga maktordningen. De ledande utvecklingsländerna har tillsammans med ett revanschsuget Ryssland förenat sig inom det som kallas BRICS och som står för Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. De stora utvecklingsländerna har satt som sin högsta prioritet att avskaffa fattigdomen, vilket är ett klokt beslut eftersom det verkar vara enda sättet att kunna bromsa befolkningstillväxten. En förutsättning för den politiken är riklig tillgång till billig (läs fossil) energi oavsett om det skulle leda till en påverkan på det globala klimatet.

Kampen för att försöka kontrollera oljetillgångarna i det underutvecklade Mellanöstern skall ses i detta perspektiv. Men de största fossiltillgångarna finns av allt att döma i Ryssland och befinner sig bara i början av sin exploatering. Samtidigt är USA på väg tillbaka som världens ledande producent av fossil energi, trots en regering som i retoriken utmålar samma energi som massförstörelsevapen.

Vi ser idag en rad tecken på ett tilltagande nytt kallt krig nu mellan EU/USA och BRICS. De senare har insett att den västliga ekonomiska makten har en akilleshäl och det är USA-dollarns status som global reservvaluta. Utan den rollen skulle USA:s enormt överbelånade ekonomi försvagas kraftigt och kanske t.o.m. kollapsa. BRICS har inlett en process för att frigöra sig från dollarn och västliga ekonomiska organ som IMF och Världsbanken.

De goda relationer som etablerades med Ryssland efter det första kalla krigets slut, ledde till att det blev fritt fram för västs multinationella oljejättar att samarbeta med Ryssland i exploateringen av deras enorma energiresurser. En sådan exploatering skulle ha inneburit en snabbt ökande ekonomisk styrka för ryssarna. Iscensättandet av revolten i Ukraina skapade en konflikt som gav EU/USA en förevändning att bl.a. stoppa tekniköverföring för att hjälpa landet att utvinna energitillgångarna och för införandet av andra handelsrestriktioner i syfte att försvaga Ryssland ekonomiskt. Konflikten leder även till ökande rustningar till glädje för det millitärindustriella komplex som en gång Eisenhover beklagade sig över. Även här hittar vi den anglosaxiska rika överklassen.

I dagarna har Kina gått om USA som världens största ekonomi, vilket är en skrämmande tipping point för västs ekonomiska makt i världen. Demokratidemonstrationerna i Hong Kong kommer onekligen väldigt lägligt för västvärlden som gärna skulle se något som kan störa Kinas framfart såväl ekonomiskt som millitärt. Det är befogat att fråga sig hur spontana dessa demonstrationer varit. Man får inte glömma att det fortfarande finns ett betydande indirekt västligt inflytande i den gamla brittiska kronkolonin. De domedagsprognoser om en nära förestående kollaps för den kinesiska ekonomin som duggar tätt från västliga medier skall även ses i denna kontext.

Indien har fått en ny regering under Narendra Modi som satt som mål att avskaffa fattigdomen i landet. En av hans första åtgärder är att slänga ut västfinansierade agenter förklädda till ideella organisationer som bedriver subversiv tillväxtfientlig verksamhet.

Jag tror att vi kommer att få se den här fronten mellan EU/USA och BRICS tydligt formerad i samband med FN:s uppblåsta klimatkonferens i Paris nästa år. Självklart kommer BRICS och alla deras allierade utvecklingsländer inte att gå med på några s.k. klimatåtgärder med mindre än att de är betalda av västvärlden. Obama var ju dum nog att ställa något sådant i utsikt vid mötet i Köpenhamn år 2009, för att rädda sitt eget ansikte.

Mot bakgrund av att klimatlarmen från IPCC som används som slagträ för att bromsa världens energianvändning, inte verifieras av en faktisk utveckling, bör vi räkna med kraftig fortsatt tillväxt i användningen av fossil energi globalt. Den globala temperaturen har varit konstant i 18 år trots fortsatt stigande koldioxidhalt i atmosfären. BRICS-länderna kommer att utveckla sin egen teknologi för att skaffa sig den energi de behöver.

Jag tror att västvärlden får svårt att vinna Det andra kalla kriget!

 

 

 

1 Rosenhane:

skriven

Det andra kalla kriget är redan förlorat för västvärldren; islamifieringen av Europa är ett tecken så gott som något på det. Sverige ska vi inte tala om, här väller sedan många år och kommer att fortsätta välla in människor med oidentifierbar bakgrund och dubiösa bevekelsegrunder(läs militanta islamister) i sådana mängder att vare sig polis eller militär kommer att ha en chans den dag några tusen terrorister med kalaschnikov på axlarna tågar in på Helgeandsholmen och i Rosenbad.
Hela västvärlden är illa ute på grund av paralysen inför de postmodernistiska multikultiarmeerna och vårt Sverige är hopplöst förlorat men många verkar tro att med mixen klimathotspropaganda, domedagsprofetior, kvotering och genusteorier kommer allt att ordna sig både för oss och även den övriga världen. Känns det som.
Finns det något hopp och vad står det till i så fall?

3 Ann Löfving-Henriksson:

skriven

Sista meningen blev rumphuggen eftersom jag kom åt skicka knappen. Den borde avslutats men att N-e tidning insett sitt journalistiska uppdrag.

5 Ann Löfving-Henriksson:

skriven

En alternativ rubrik till det här inlägget kunde vara "Den som gräver en grop åt andra faller lätt själv däri".

7 Peter Stilbs:

skriven

Visst är det så, Lars - och vi i Sverige får det extra svårt med all energi&"klimat"-noja. I övrigt rekommenderar jag i sammanhanget denna serie (som gick i vintras på Kunskapskanalen) - den är mycket sevärd och tänkvärd http://www.amazon.co.uk/Civilization-West-History-Niall-Ferguson/dp/B004LQG1AC/

9 Lars Myren:

skriven

Ref. till LB's kommentar.
Katastrofen har redan drabbat Europa, med politiska resultat.
Det Belgiska valet 25 maj, 2014 resulterade i att socialister och miljöpartier försvann från alla ministerposter, Ecolo som parti nästan utplånades. Belgien bildar nu en höger/liberal regering som satsar på energi,fortsatt kärnkraft och tillväxt. EU's nya laguppställning satsar likaså på energi,och tillväxt, och klimatet har ej längre någon Commisioner.Vi tror att med en Polsk President Donald Tusk, Hedegård och Barosso ute och med Canieta för energi kan vi hoppas på en ny politik från EU.
Sverige har tack vare Alliansens politik sluppit de problem som drabbat Europa. Sverige måste genomlida några månader eller år av sosse/miljö galenskap för att inse detta. Vi tror att nyval kommer och en blocköverskridande mittenpolitik blir möjlig, M+S. Belgien går dock nu helt till höger. Enligt Lennart kommer den inneboende styrkan i Väst att fixa detta. Vi hoppas och vill likaså tro detta.
Anne och Lars

11 Jens:

skriven

Om jag läser dig rätt borde EU och USA sitta stilla och titta på att Putin lägger under sig först Krim och därefter resten av Ukraina? Vad med baltstaterna och Finland? Var går gränsen?

Svar: Det var faktiskt så att revolten i Kiev iscensattes först och då tog Putin den chans det gav honom och annekterade Krim. Den framgångsrika operationen kan mycket väl ha gett honom aptit på att annektera fler gamla sovjetområden. Så min slutsats är att EU bjudit in till det som nu händer. Inte allt för smart i mitt tycke!
Lars Bern

13 Björn i Bromma:

skriven

Komplement:
-Det började med Berlinkonferensen 1878 med Tyskland, Österrike-Ungern, Frankrike, Storbrittanien, Italien, Ryssland och det dåvarande islamska Osmanska riket främst inkluderade.
Vid konferensen beslutades att Bosnien-Herzegovina , som hade varit en osmansk provins, skulle "besättas och förvaltas" av dåvarande stormakten Österrike-Ungern som annekterade provinsen formellt 1908 vilket sågs med missnöje av serbiska nationalister som ville att provinsen skulle tillhöra Serbien.
Den 28 juni 1914 vistades Österrike-Ungerns tronarvinge Franz Ferdinand i Sarajevo. Hans avsikt var att förbättra förhållandena för slaverna i kejsardömet. Han ville att ungrare, tysktalande och slaver skulle ha samma rättigheter.
Den serbiska nationalistiska Svarta handen såg detta som ett hot då man misstänkte att många slaver skulle nöja sig med detta och inte längre kämpa för självständighet. Svarta handen organiserade därför mordet på Franz Ferdinand och hans hustru Sophie von Chotek i Sarajevo med Gavrilo Princip vid pistolen.
Första världskriget var ett faktum samt det efterföljande andra världskriget vilket hade ett revanshkrig från det första som en bidragande beståndsdel.
Man kan läsa mer om det hela i den eminenta boken "Under skorpionens tecken" av Jüri Lina.
"Liten tuva stjälper ofta stort lass"

15 Tallskog:

skriven

Jag har mina egna funderingar kring det här...

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2014/Pages/gruv-och-stalindustrin-rekryterar-ingenjorer-i-stockholm.aspx

17 Björn i Bromma:

skriven

#16
Om man vill tränga närmre in i det 1:a världskriget så rekommenderas boken "Det första världskriget" av John Keegan.
I denna bok belyses de historiskt bakomliggande faktorerna och varför händelseförloppet blev som det blev.
Om det fanns några underliggande konspirationsteorierer så måste dessa ha haft väldigt liten betydelse efter att ha läst boken.

2 Ann Löfving-Henriksson

skriven

För en tid sedan publicerade Norrtälje tidning under Debatt min lilla fråga "Varför för vi krig mot koldioxiden". Frågan väckte visst rabalder och gav upphov till ett ickesvar, även det numera under Debatt. Ickesvaret går att kommentera och debatten ser i nuläget intressant ut. Fler inlägg har skickats men släpps först när den ansvarige finns på plats efter helgen.
Det här inlägget är enligt min mening Svaret på min fråga och jag har nu en i kommentarer hänvisat till det här inlägget och stort tack för det. Dessutom vill jag även på den här bloggen tacka Norrtälje tidning (C), som öppnar för fri debatt i den här ödesdigra frågan. Den enda tidning som i nuläget visat

4 Sören F

skriven

Jag vet inte jag. Den dagen då BRICS vunnit detta CW2 ska vi kanske också konstatera att det var de som representerade Väst mest hela tiden, det väst som erövrat sinnena globalt redan framåt 1900-talet (demokrati- och upplysningsideal)?

6 lennart bengtssone

skriven


Det är alltid klokt att var försiktig med prognoser. Trots svagheter i västvärlden finns det trots allt en inneboende styrka som visar sig i förmågan till nyorienteringar och omprövningar. De öppna samhällena kan inte blunda för verkligheten lika länge som de totalitära systemen. Men en svensk omprövning av en uppenbart felaktig strategi i energifrågor, invandringsintegration och försvar samt svagheten för diverse underliga -ismer kommer knappast innan man haft en ekonomisk- eller social katastrofsituation som gör de politiska misstagen uppenbara för allmänheten. Detta är ännu inte fallet och det är därför inte osannolikt att den nya regeringen kommer att linka på några år. Det viktigaste är att bygga upp och förstärka en oberoende intelligentia vid sidan av det traditionella etablissemangets. Det finns tecken på en sådan utveckling vilket är positivt och ett hopp för framtiden.

8 ♀ THE REVOLT ♀

skriven

Wow, vilken cool blogg!:D

10 Per-Olof Persson

skriven

En förändring till en mer tillväxtvänlig politik kräver troligtvis att en kraftig ekonomisk kris uppkommer. Nästa finansiella bubbla kan dock snart spricka. I varje fall enligt Jim Rickards, som arbetat för CIA och har skrivit ett par böcker om det finansiella systemet.

Enligt Rickards har amerikanska centralbanken tappat kontrollen över det finansiella systemet. De finansiells bubblorna och den upplåning som driver bubblorna, är mycket större idag än 2008. 2008 kunde centralbanken nätt och jämt, köpa in bankernas dåliga tillgångar (vilket sker genom att centralbanken skapar helt nya pengar utav ingenting).

Politikerna och staten är starkt beroende av att banksystemet skapar helt nya pengar vid sin utlåning. Amerikanska staten lånar 800 biljoner dollar årligen, främst för att byta ut utgångna lån mot nya lån.

Ludwig von Mises utvecklade 1912 den "österrikiska skolans konjunkturteori". Enligt denna teori kan bubblorna spricka på två sätt:

1) Politikerna tillåter banksystemet att skapa en hyperinflationär uppgång som fortsätter att driva bubblorna och den reala ekonomin till nya höjder. Förr eller senare blir det olönsamt för företagen att producera och investera. Neddragningarna inom näringslivet spräcker bubblorna och detta leder till ännu större neddragningar inom näringslivet.

2) En deflationär kris uppkommer förr eller senare om centralbanken gör åtstramningar. En relativt stor del av ekonomin har gjorts beroende av att räntorna förblir låga och att helt nya pengar artificiellt höjer deras intäkter. En åtstramning gör dessa verksamheter förr eller senare olönsamma.

12 Erik

skriven

Man kan notera att drygt 7 miljarder INTE marscherade för/mot klimatet i New York. Aftonbladsmatte.

14 tipp

skriven

Jag tror inte ryssarna är särskilt trakterade av att ge sig in i krig för att lägga beslag på de tidigare sovjetiska randstaterna. Krim var speciellt med tanke på flottbasen och möjligen naturtillgångarna. Syrien ???? Ukraina är inte någon större tillgång för vare sig Ryssland eller EU och med lite extra oro i Ukraina kostar det EU/USA ännu mer pengar. Ryssarna exporterar gärna gas till Ukraina så länge de, dvs EU, och vi, betalar. Affärsförbindelserna med Kina och en rad andra länder betyder mer för Rysslands välbefinnande.
En annan fråga är Mellersta Östern och oljan där, nu när USA sägs ha tillräckligt med sådant. Men USA behöver kanske Mellersta Östern för att hålla petrodollarn vid liv. Denna börjar krackelera nu när flera länder börjar handla i mer eller mindre lokala valutor i stället för dollar. Petrodollarns fall blir slutet för USA som stormakt. Men USA har ju alltid försett goda talibaner med vapen men inte de onda talibanerna, goda terrorister har fått USA hjälp men inte de onda terroristerna. Därför är IS/ISIS till 80% beväpnade med amerikanska vapen och många av dem har fått USAs militärträning. USA kan göra likadant med muslimska uigurerna i Kina. Dessa är inte så glada för allt kinesiskt och väpnande uppror där kan bli riktigt explosiva. Då skulle USA/EU trivas, och gärna förser dem med militära s k rådgivare, även om det kan utveckla sig till riktiga storkrig. Slår kineserna ner oroligheterna hårt så vinner muslimerna ännu mer gehör för sina önskemål, speciellt i Europa.

16 Peter Grafström

skriven

Björn i Bromma tog upp bakgrunden till första världskriget. En mer avslöjande redogörelse än den refererade (av Björns kommentar att döma) är Docherty & Macgregors Hidden History fr 2013. Där visas att britterna hade hela scenariot i sin hand genom dold diplomati och mutor. Det ledde till att Frankrike o Ryssland hade nyckelpersoner som hade England att tacka för sina karriärer och även Serbiens terrorister stod indirekt under britternas kontroll. Bakom ryggen på britternas folkvalde premiärminister(fredsvännen) Campbell Bannerman verkade ett hemligt etablissemang sedan många år med att leda världen in i blodbadet och det fanns ingen möjlighet för Tyskarna, som mobiliserade sist, att undvika det. Det är ett bra exempel att studera för dem som inte tror på konspirationer.

18 Folke

skriven

Vad gäller Putins Ryssland kan man fråga sig om EU har något annat alternativ än att "stillatigande" åse utvecklingen. Gissningsvis spenderar Ryssland under 2015 mer än 100 miljarder på militären. Jag är inte expert, så siffran är måhända felaktig. Knappast för hög dock. EU, den mjuka stormakten, kan endast svara med indignation och sanktioner. Men NATO då? NATO är nära nog ekvivalent med USA. Vad händer den dag USA tvingas orientera sina ekonomiska och militära krafter mot Asien?
Att USA i allt högre grad gör sig oberoende av oljeimporten kommer att få genomgripande geopolitiska konsekvenser.
Jag tror att det i USA finns en uppriktig tro på demokratin och att den är värd att slåss för även utanför landets gränser. Detta i motsats till den läpparnas bekännelse av demokratin som finns i Sverige och övriga västeuropa.
Dock kan USA,av ekonomiska och politiska skäl, komma att ändra sig.
Då får vår del av världen uppleva ett kallt krig som mest liknar permafrost.