Ansvaret för övermedicinering är politiskt

Den allt bredare användningen av medicinska preparat inom snart sagt alla befolkningsgrupper är kanske det allvarligaste problemet inom dagens vård. Det rör sig om de allt större långtids- och livstidsförskrivningarna av kemiska preparat mot en rad olika medicinska tillstånd. Sjukvården saknar överblick över den totala kombinerade effekten av alla preparat som förskrivs. Mycket tyder på att livslång multimedicinering oftast är mer till skada än till nytta för individen.

Jag har flera gånger berört problemen med övermedicinering av äldre. Mycket ofta stöter man på gamlingar som står på dussintals potenta preparat mot olika symtom på metabol sjuklighet. Och en långt mer skrämmande utveckling är den snabbt ökande förskrivningen av främst psykofarmaka till våra barn. Den snabbt utbredda ovanan att sätta diagnoser med bokstavsnamn som t.ex. ADHD på de normala variationerna i barns utveckling och personlighet är ett exempel. Jag tänker tillbaka på min egen barndom med hemanmärkningar och sänkta sederbetyg och inser att om jag hade varit barn idag, så hade jag säkert fått någon bokstavsdiagnos. Mina föräldrar hade då fått rådet av läkare som ställt diagnosen att ge mig något modernt psykofarmaka. Jag klarade mig utmärkt utan.

Det är populärt att skylla de här problemen på läkemedelsindustrin, men min uppfattning är att det primärt är ett politiskt ansvar. Det fritar dock inte industrin från deras tunga medansvar. Industrin följer samma logik som alla industrier, man strävar efter att sälja så mycket som möjligt av sina produkter. Industrins strateger gör som kollegorna i alla andra företag, man sitter och funderar på hur man skall kunna öka sina försäljningsvolymer och sin avkastning på gjorda investeringar.

Ju fler medicinska tillstånd som man kan få erkända som sjukliga ju mer preparat kan industrin prångla ut. Man bedriver lobbyverksamhet via sina handgångna forskare för att sätta risknivåer för högt blodtryck, blodfetter och andra markörer så att så många som möjligt anses sjuka. Man gör likadant med barnen, ju större grupp som kan anses falla under någon bokstavsdiagnos, för att de är lite livligare, ju mer lugnande preparat till barn kan man sälja.

Det ger betydligt större försäljningsvolymer att satsa på preparat för symtombehandling än på preparat som botar verkliga sjukdomar. Efter att patienten blivit frisk behöver den ju inte knapra industrins preparat längre. Här har vi en förklaring till att det inte varit särskilt intressant att forska fram nya antibiotika mot resistenta MSRA-bakterier. Med samma logik saknas intresse inom industrin för äldre bra mediciner och gamla naturpreparat som använts i århundraden inom olika kulturer. Dessa går ju inte att patentskydda och de kan därför aldrig bli särskilt lönsamma.

Låt mig ta preparat mot förmodat för höga blodfetter, s.k. statiner som ett exempel. Där har industrin lyckats arrangera en perfekt storm, genom att man fått acceptans för gränsvärden som motiverar att stora delar av befolkningen ställs på dessa preparat livslångt. Idag är statiner världens mest sålda medicinska preparat. I Sverige rör det sig om hundratusentals kanske över miljonen som med nuvarande riktlinjer anses behöva ta statinerna oaktat deras starka biverkningar. Detta får pågå trots att allt mer forskning visar att måttligt förhöjda blodfetter bara är gynnsamt för vår hälsa och då speciellt när vi blir äldre. Bl.a. är kolesterol viktigt för våra hjärnor som i sig består av mest kolesterol. Allt fler forskare som inte går industrins ärenden, menar att det kanske bara rör sig om något tusental svenskar som har en farlig sjuklig förhöjning av sina blodfetter (s.k. hyperkolesterolemi) som motiverar medicinering med statiner.

På detta sätt går det att peka på en rad tillstånd som ligger inom den normala variabiliteten, men som idag har fått en sjukdomsdiagnos som läggs till grund för medicinering, ofta fullständigt i onödan.

Samhällsproblemet är att läkemedelsindustrin fått en dominerade ställning inom såväl den medicinska forskningen som inom vården. Nyligen skrev bloggen kostdemokrati om tre av landets i media, mest refererad forskare Claude Marcus, Stephan Rössner och Maj-Lis Hellenius och redogjorde för deras mycket starka band till läkemedelsindustrier. Och inte bara det, man visar även på starka band till de livsmedelsföretag som är huvudansvariga för den metabola pandemi som redan drabbat över två miljarder människor i världen.

Maj-Lis Hellenius är professor och överläkare på Livsstilsmottagningen vid Hjärtkliniken på Karolinska. Förutom sin forskning där driver hon också i Hjärt-Lungfondens regi webbbaserade livsstilskurser. Hon är ett av flera bevis för att även Hjärt-Lungfonden har starka bias till läkemedelsindustrin. Man kan inte förvänta sig att fonden stödjer någon forskning som skulle strida mot industriintresset. Propåer om att göra det har avvisats med att det skulle skada fondens anseende.

Det mest eftersatta forskningsområdet är hur sambanden mellan kost, livsstil och hälsa förhåller sig. Idag kan inte våra ledande forskare ge några som helst säkra kostråd eftersom man i brist på bra forskning saknar det vi kallar säker evidens. Och då man ger kostråd t.ex. från Livsmedelsverket, kommer man med råd som bygger på helt motsagd pseudovetenskap från femtiotalet. Mycket tyder dock på att ett paradigmskifte är på gång, många vanliga läkare på fältet har funnit att boven bakom den metabola sjukligheten inte är fet mat utan socker och annan kolhydratrik kost. Många praktiker rekommenderar s.k. LCHF-kost. Detta ha mötts med ursinne från forskarna ovan, som menar att en sådan kost är farlig trots att den kraftigt sänker det farliga blodsockret och minskar farligt bukfett.

I dagarna har progressiva privata krafter tagit initiativet till en industrioberoende forskningsfond som är ett bra alternativ till Hjärt-Lungfonden som blir allt mer ointressant. Den nya fonden heter Kostfonden. Den har nyligen blivit godkänd för 90-konto.

Ansvaret för det mycket otillfredställande tillståndet inom sjukvården är politiskt. Våra sjukvårds- och forskningspolitiker är så lågt utbildade att de nog inte riktigt fattar att allmänintresset och industriintresset står i konflikt med varandra. Man kan inte bara låta industrin infiltrera hela den medicinska forskningen och tro att det inte får kraftigt snedvridande effekter. Detta leder till enorma onödiga kostnader och ett omfattande mänskligt lidande. Det är nödvändigt att samhället börjar ta sitt ansvar och ser till att vi får fram forskare utan band till såväl läkemedels- som livsmedelsindustrin.

För mig är det obegripligt att politiker inte förstår vilka enorma besparingsmöjligheter som ligger i att minska användningen av kemiska preparat och att ge människor ökande kunskap om hur de själva kan förebygga de moderna sjukdomar som plågar oss.

Ställ krav på ökad kompetens hos ansvariga sjukvårdspolitiker och stöd Kostfonden!

Kategori: Hälsa
Taggar: Big Food Big Pharma Hjärt-Lungfonden Kostforskning
1 pappasvenpappasven:

skriven

Så bra skrivet! När skapar medicineringen mer "fel" än de "fel" som finns utan medicin?

3 Torbjörn:

skriven

Bloggen betecknar sig som libertariansk. Detta inlägg är knappast libertarianskt utan förespråkar att politiker skall ha ansvar för vilka droger folk intar. Titta gärna på Libertarian Partys hemsida eller Advocates för att se deras policy gällande drogpolitik, FDA ets

Svar: Då har du läst texten som fan läser bibeln. Det jag skriver om är att det är ett politiskt ansvar att se till att vi får en från industriintressen fristående forskning rörande läkemedel och sambanden mellan kost, livsstil och hälsa. Det innebär även fri från politisk styrning som vi även har idag. Sjukvården styrs i stor utsträckning av starka ekonomiska intressen fjärran från allmänhetens intressen.
Lars Bern

5 Tallskog:

skriven

PK-maffians ständiga terror mot svenska folket att man inte får säga orden x y z q (Ni förstår vad jag syftar på) kommer att framkalla stress och tvångstankar som leder till neuroser hos befolkningen.

7 Gösta Walin:

skriven

Du nämner "hyperkolesterolemi" dvs mycket höga värden på kolesterol som ett acceptabelt skäl att stoppa i sig statiner. Finns det bevis för detta? Vad säger Uffe Ravnskov?

Svar: Jag har konsulterat medicinsk expertis.
Lars Bern

9 Björn i Bromma:

skriven

Kostfonden synes helt klockrent. Väsentligheter har helt enkelt gått förlorat.
Min Gammelmormor och Gammelmorfar var skånebönder och åt det som gården gav med lite extra inköpt. Gammelmorfar rökte tex cigarr och tog ett par öl efter arbetsdagens slut samt avslutade varje middag med en conjak till kaffet samt en efterföljande kvällsgrogg.
Min Mormor berättade att de var aldrig sjuka och var aldrig på något sjukhus, frånsett någon enstaka gång med stukad fot beroende på det dagliga arbetet.
Gammelmormor blev 96 år och Gammelmorfar 92 år.

11 Anonym:

skriven

En utmärkt artikel av Lars Bern. Särskilt exemplet med statiner belyser det rådande vansinnet. Statiner är kemikalier som blockerar enzymsystemen vid kroppens naturliga tillverkning av kolesterol. Ämnet kolesterol (kemiskt sett en komplex alkohol) är oerhört viktigt och utgör basen för den vidare bildningen av könshormoner, prostaglandiner mfl. viktiga ämnen. Kolesterol bidrar även till att cellmembranens stabilitet upprätthålls - med för lite kolesterol blir muskelcellerna "sladdriga" och funkar sämre. Inte konstigt då att man får muskelvärk...
I t.ex. Norge ligger befolkningens kolesterolvärde på ca. 5,9 i genomsnitt. Genom att hårt driva en kampanj som kallas "Under fem" har läkemedelsindustrin lyckats få upp statinanvändningen till nya, oanade höjder eftersom man gjort i stort sett hela den vuxna befolkningen till patienter. Statinförskrivningen kostar idag norska skattebetalare miljardbelopp årligen. Och inte nog med att statinförskrivningen kostar oerhörda summor, alla biverkningar (muskelsmärtor, inflammationer, impotens samt en rad andra tillstånd) kräver ytterligare medicinering. En winwin-situation för BigPharma och en looseloose-situation för befolkningen...
Kopplingen till livsmedelsindustrin är också tydlig: Med argumentet att naturligt mättat fett (t.ex. smör) är farligt, kan man pumpa ut billigt omättat fett med hög andel omega-6 (t.ex. palmolja, solros-, soja- och majsolja) i allahanda matprodukter så att vinstmarginalen ökar rejält. I våra kroppar blir däremot blodådrorna inflammerade, varpå kolesterolmolekylerna (som är stora, komplexa ringstrukturer) sätter sig på kärlväggarna och bildar blodproppar. Kolesterolet får skulden och BigPharma kan tjäna feta summor på statinförsäljning.
Vidare ger en hög andel billig stärkelse (=druvsocker/glukos) i maten överbelastning av bukspottskörteln på sikt, med sockersjuka (diabetes II) som resultat. Då får BigPharma i tillägg sälja insulin i stor skala... Inte konstigt att industrin skrattar hela vägen till banken!

Peter Jensen, Fil.Dr i biokemi, Göteborg

13 Seija Berglund:

skriven

Fick efter hjärtinfarkt en respektabel medicincoctail dagligen, skulle vara livet ut till stora delar. Jag blev totalt utslagen av mediciner, bl.a statiner; muskelvärk (kunde knappt gå pga ömmande fotsulor och värk), ledvärk (kunde inte öppna ett vanligt burklock), dimmig hjärna, dåligt minne, ingen koncentration, konstant feber, balansrubbningar (ramlade utan förvarning/-känning inomhus och i trappor). Även laboratorieprover visade rubbningar och onormala värden inom endokrin. Slutade ta statiner. Efter två månader började funktionerna återställas, men har aldrig återhämtat mig. Ingen känsla kvar i tår och delar av fötterna. Äter varje dag avocado, sill eller makrill eller lax, smör och andra naturliga fetter, samt sparsamt med kålhydrater. Har helt normala kolesterolvärden. Jag är dessutom en ultrasnabb metaboliserare av läkemedel (1% av befolkningen), så biverkningarna och skadorna blev kännbara och bestående. Vården har inte rapporterat in några biverkningar eftersom jag inga har enligt dom. Trots en entydig diagnos från klinisk farmakologi vid ett universitetssjukhus. Vid varje läkarbesök tar läkarna upp frågan om statiner, men ger sig efter att ha tittat på mina laboratorieprover. En annan intressant medicin är blodförtunnande warfarin. Den skrivs ut som mintkarameller. Utan kartläggningar om nytta contra skada. Läkare påtvingar folk waran med skräckhistorier om stroke - i preventivt syfte. När man frågar om Trombyl får man till svar att den är enligt studier totalt verkningslös. Men då kvarstår frågan; varför rekommenderas den i så fall som startdos vid infarkt och någon tid därefter om den är verkningslös? Waran rekommenderas inte, det är rentav förenat med stora risker, även då! Jag har aldrig fått ett godtagbart svar på hur man motiverar att man förebygger propp i hjärnan med blödning i hjärnan! Proppen är dessutom enklare att åtgärda än en blödning - även när man kommer under vård snabbt! Warandiskussionen vid läkarbrsök är inte informativ, den är oftast ren utpressning!

Svar: Riktigt ruggig men dessvärre typisk historia om en sjukvård som spårat ur.
Lars Bern

15 tipp:

skriven

Förlåt mitt tjat om D-vitaminer. Såg på en andra sajter om brist på D-vitamin ökar risken för MS. I Iran har MS ökar markant efter att man införde krav på heltäckande klädsel för kvinnor 1999. Om MS ökar i samma takt så kommer det i varje familj finnas en MS-sjuk där. Det sägs att vi behöver invandrade läkare och sköterskor. De kommer inte att räcka till för att ta hand om alla sjuka invandrare i framtiden.

17 Ingvar:

skriven

Lite OT men ändå inte.

Har läst ganska mycket från spridda källor om kokosfettets många fina egenskaper. Det blev ju lite dödförklarat eftersom det är ett "mättat" fett. Det visar sig vara inte hela sanningen, det har tydligen också med 2längden" av molekylerna att göra. Bra verkar det i alla fall vara speciellt för personer med diabetes och/eller gallproblem. Men absolut inte begränsat till dessa.

2 Curt Widlund

skriven

Med den starkt utbyggda vindkraften kommer många människor att kräva medicin för att kunna sova och överleva infraljudet och det hörbara ljudet. Se läkartidningen Infraljud från vindkraftverk – "en förbisedd hälsorisk" http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2013/08/Infraljud-fran-vindkraftverk---en-halsorisk/
En ny asbest eller neurocedynkatastrof som skapas av finansiärer och politiker som är det näst sämsta sättet att motverka Global Warming. Medicin får inte ersätta dåliga lösningar.

4 Per Magnuson

skriven

Håller med till 110%.

6 Svante1

skriven

Helt enig med dig i alla dina inlägg på bloggen.
Vill inte vara petig....men sedebetyg ska väl vara ??

Svar: Där ser du ett problem sedan barndomen - ordblind!
Lars Bern

8 Klas Hellgren

skriven

Äldre med flera olika mediciner är ett samhällsproblem och utöver det så är det ofta minnet inte är så bra som man önskar.

Ett bolag på börsen MEDIRÄTT har just detta med att man underlättar för de över 75 år med mer än 5 mediciner att ta varje dag.
Ett patent som man nu strider om och som vanligt tar det tid och ger båda parter inget - tänk om det kunde lösas för allas bästa.

Jag tror på Medirätts idé men ser också så svårt och lång tid det gör och kommer ett litet bolag så stäms och väntar man ut det alla blir på kort sikt förlorare och de äldre behöver ett bra stöd.

10 tipp

skriven

Jag skulle vilja se mer "hälsovård" och mindre sjukvård i form av symptomlindrande. Började på gym vid 66, hade god nytta av bättre kondis vid cytostatikabehandling vid 72, fortsätter på gym (och jobbar också) nu vid 75 för att förbli i bra kondis vid nästa cytostatikabehandling eftersom det enligt nuvarande sätt att se är en obotlig cancerform. Fick tips om aprikoskärnor/B17 i en tidigare Lars Bern-artikel. De förändrar kanske saken. Kärnorna med lite bitterhet är åtminstone goda. Det uppkommer då och då små "frågetecken" i kroppen som jag skulle vilja tala med en hälsovårdsexpert om utan att bli påprackad diverse medel av en sjukvårdsexpert.
Till hälsoriskerna omtalade av Curt Widlund lägger jag D-vitaminbristen som kommer att skapa problem för de afrikanska svenskarna i ett solfattigt land. Hälften av dem är ju påpälsade även mitt i sommaren.

12 Inger Eriksson

skriven

Nog börjar vi bli medvetna om den politiska farliga värld vi lever i där mammon är den enda guden En väldigt bra artikel och fram för det alternativa som helar om något längre behandlingstid men fri från biverkningar

14 Göran Hedlund

skriven

Vad kan man begära av våra s.k. demokratiskt valda riksdags- och sjukvårdspolitiker? Flera av dem har inte ens klarat av skolan!!! Men de har ofta en politisk utbildning som är indoktrinering. Låt dem i stället söka sig utanförden politiska världen, så får dom reda på vad alla andra får prestera och visa upp i sitt CV! Nu fattar politiker och tjänstemän sina beslut i ett vakuum, och tyvärr så lever de i en avgränsad värld som de förstås inte vågar erkänna...

16 Susanne Eriksson

skriven

Äntligen någon som tar bladet från munnen!