Slutkommentar till DN artikel 10 maj 2014

 

Lennart Bengtsson kommer här med en slutkommentar till den artikel som vi refererade till tidigare idag: 

Jag finner det allt svårare att förstå den svenska klimatdebatten. För det första deltar knappast någon sakkunnig meteorolog eller klimatolog annat än undantagsvis. De vetenskapliga rapporter som behandlar det observerbara klimatet; strålningsförhållanden, temperatur, vattenstånd samt havsis och landis är väl dokumenterade i en serie rapporter sammanfattade av IPCC och liknande för de senaste 35 åren. Det finns knappast några indikationer att dessa data inte är tillförlitliga.

Vad vi hittills observerat indikerar en svag men i stort fortlöpande uppvärmning som sett över tidsskalor på några decennier har följt ökningen i växthusgasforcingen. Det är självklart att detta måste följas vilket också sker med de omfattande observationssystem som nu finns tillgängliga.

Det är emellertid viktigt att inse att vi inte på långt när känner klimatsystemet tillräckligt väl för att nu föreslå konkreta åtgärder utan att ens försöka sätta detta i ett övergripande sammanhang. Att som i det märkliga DN-uppropet kräva åtgärder av ett totalitärt slag som skulle vara motiverat i ett krigstillstånd är fullständigt galet med tanke på de konsekvenser detta skulle få inte minst för samhällsekonomin. Problemet är att undertecknarna inte har insett problemets natur, vilket är förståeligt då ingen av dessa sysslar med klimatmodellering eller ens klimatforskning utan har sin expertis på helt andra områden. Dom är i stort ängsliga och oroliga medborgare som förefaller tro att en klimatsimulering är som en beräkning av en annalkande asteroid. Detta är ingalunda fallet utan bör ses som ett slags expertutvärdering av det framtida klimatet. Klimatkänsligheten varierar med en faktor 3 som i detta sammanhang får ses som en kvalificerad gissning.

Baserat på empiriska data är den klimatkänslighet som hittills observerats (om vi antar att hela den observerade temperaturändringen beror på växthusgaserna) ca 0.3°C/Watt/m2. Detta betyder att när växthusgasforcingen har nått 3.7 Watt/m2, (dvs fördubbling av forcingen jämfört med den vid industrialismens början) (Den ligger nu på ca 3 Watt/m2) så borde temperaturen uppgå till 1.1°C. Detta kommer sannolikt att inträffa om ca 25 år. Detta är ett värde som är baserat på observationer och är givetvis osäkert då det förutsätter att all observerad uppvärmning beror på växthusgaserna. Om det skull vara så, som också hävdas, att aerosoler bromsar uppvärmningen sa blir temperaturökningen större om man upphör med aerosolutsläppen. Ett sådant antagande finns i klimatmodellerna och är en orsak att dessa ger en större uppvärmning.

För att komma fram till en hållbar lösning på lång sikt finns det knappast några alternativ på global skala annat än att kraftigt bygga ut kärnkraften. Det är därför beklagligt att miljörörelsen i främst Europa och USA har gjort allt i sin makt för att motarbeta detta. Detta är däremot inte fallet i andra delar av världen som Hans Blix nyligen redovisade. Förnybar energi som inte självklart är hållbart kan endast ge begränsade bidrag på global skala under de kommande 50 åren, vilket man inser om man är det allra minsta seriös och som framgår av den rapport som World Energy Council gjorde i slutet på förra året. Huvudorsaken är den bristande energitätheten samt den stora variationen i tid och rum. Fram till 2050 kommer fossil energi att dominera då det inte finns några möjligheter att bygga ut alternativa energikällor snabbare i den oerhörda omfattning som behövs. Att skapa ett extremsamhälle av Sverige kanske tillfredsställer somliga på samma sätt som vissa människor satt sitt hopp till kommunismen på 1920-talet och i en andra romantisk våg på 1970-talet, så är detta till föga hjälp för resten av världen som inte heller kan ta dessa märkliga drömmar på allvar då de måste leva i verkligheten. Av kommentarerna till DN-uppropet att döma delar inte svenska folket denna framtidsvision vilket vi alla skall vara tacksamma för.

Lennart Bengtsson

 

 

1 Lars Cornell:

skriven

Lennart!
Jag tror att du missuppfattat det här. Det skribenterna vill är att införa en världsomfattande planekonomi av sovjet-modell, men det vill de inte tala om i klartext. Sovjetunionen föll ju sönder och detsamma kan hända igen. Då behöver de argument och klimathysterin och skräcken för koldioxid passar då bra. De behöver det som förevändning. Att skriva bokstäverna IPCC ger ökad, men falsk, legitimitet. I den situationen saknar vetenskapen bakom alltsammans betydelse och blir bara ett spel för gallerierna.
Eller hur?

Svar: Politiker och andra makthavare har i alla tider älskat domedagsprofetior (religionerna är byggda på dem) därför att det alltid varit lättare att härska över rädda människor än över trygga människor som klarar sig själva. Där har ni ytterligare en förklaring till att inga politiker innerst inne gillar entreprenörer.
Lars Bern

3 Claes Johnson:

skriven

KVAs klimatuttalande ingår i den politiska propaganda som stödjer koldioxidalarmism. Du har författat detta uttalande och måste nu när Du har blivit uttalad skeptiker verka för att KVAs uttalande dras tillbaka eller skrivs om. När det är gjort kommer svensk klimatpolitik skrivas om och herrar Rockström och Wijkman kan stänga sin butik. Arbetar Du för detta?

5 Olle Reimers:

skriven

Hur har ni det med hederligheten där på DN?

7 Tege Tornvall:

skriven

Ann LH: Det är inte bara DN:s utan (nästan) alla redaktioner som mentalt barrikaderat sig mot saklig klimatinformation. Även de med liberal o/el marknadsekonomisk politisk profil!

Men med klimatlarmen följer planekonomi som ett brev på posten!

9 Claes Johnson:

skriven

Se korrespondens med LB på min blogg

http://claesjohnson.blogspot.se/2014/05/korrespondens-med-lennart-bengtsson.html

11 Sören F:

skriven

Också att kalla de gängse klimatsimuleringar vi ser för "expert"-utvärdering är en överdrift. De saknar sol-klimatkoppling i historisk tidsskala, eftersom sådan inte är helt förstådd och därmed inte kan byggas in. Dvs, de bygger på att det ses bort från geovetenskaplig expertis. De kan därför på sin höjd bli en "delexpert"-utvärdering.

13 Sören F:

skriven

Peter: "uppsalainitiativets artikel och data ser vederhäftig ut. Det är solen som minskar"

Solenergin i historisk tidsskala - alltså inte decennier utan flera sekler - uppvisar "ocean lag", går ner i havet innan den kommer upp i atmosfären, efter ett par decennier (enligt geoproxies).

15 Dr Lekman:

skriven

Jag finner det mycket märkligt att förståsigpåarna ställer in siktet på minimala koldioxidutsläpp, men vägrar se skövling av världens lungor - regnskogarna. Ni som förstår, förstår vad jag menar.

2 Björn i Bromma

skriven

Tack Lennart för en substansiell och fin artikel! Långt ifrån den onekligen, med "fina herrar", beramade diton i DN.
Floskelindustrin verkar ha bytt spår. Nu för man fram studenterna (en tidigare outnyttjad resurs) som har blivit uppskrämda ända sedan dagistiden och senare med låg skolning i kritiskt tänkande.
Det intressanta med DN:s artikel är inte artikeln i sig utan vad som döljer sig bakom orden. Det engelska språket har en fin ordsväng om det hela: "It´s not what it seems"

4 Ann LH

skriven

I Domedagsklockan skrev Hans Bergström, en gång chefredaktör på DN, under rubriken "Värna det öppna samhället". Han gav önskeråd till dagens redaktionella ledningar i media.
Råd ett: "Försök att tillämpa elementär professionalitet, oavsett ideologisk utsikt bör yrkesheden ställa vissa krav..."
Denna skara "ängsliga och oroliga medborgare", som nu publicerats i DN, har svalt miljörörelsens och medias klimatbudskap med hull och hår. DN-redaktionen kan inte vara ovetande om Lennart Bengtssons uttalande här på Antropocene och på Klimatupplysningen. Att inte söka upp L. Bengtsson för att publicera hans insikter i frågan är inte oprofessionellt utan ytterligare ett tydligt bevis för att tidningen medvetet inte längre värnar om det öppna samhället. Tidningens redaktion har bestämt sig för att ensidigt propagera för den aktivistiska miljörörelsens ideologi.

6 Bim

skriven

Ann LH
Exakt så tror jag att det förhåller sig.
Sveriges journalister kan inte vara ovetande vad deras motståndare skriver på Klimatupplysningen eller här på Lars Berns blogg.
Det vore märkligt om inte de som skriker förnekare inte har en aning om vad dessa förnekare har för argument emot klimathysterin.

8 bom

skriven

Skrämselindustrin har verkligen stora problem nu! Gösta Wallin avlivar på Klimatupplysningen idag "jamen HAVSFÖRSURNINGEN är ju i alla fall jättefarlig ju". Han ser t o m flera positiva effekter av mera koldioxid i havet. Signaturen tty trycker in spiken i den överuppblåsta skräckballongen genom att citera "havet är som en alkalisk vätska förvarad i en alkalisk skål". Kom ihåg det citatet - det torde punkter vilken klimatdravlare som helst. Jag undrar hur det "lärda" sällskapet från DN känner sig idag efter den stormiga motvind de i sin arrogans frambesvurit.Pär Hårfager är väl dock van vid oväder. Karriären från att lura på folk ovissa prognoser från skärmen till att resa runt i eget företag för att skrämma och mjölka troskyldigt folk på inträdesavgifter för ännu värre hundraårsfantasier känns nog inte så bra längre?

Jag erinrar mig Ingemar Hedenius beskrivning av sin reaktion på den färska professorstiteln. Professorossyndromet eller Professorosen. Den förr aktningsvärda tieln har tyvärr socialiserats och devalverats värre än vår SEK - svenska krona! DNs välvilliga publicering var verkligen välförtjänt "ein Dolchstoss vom Hinten". Jag skulle skämmas att bli ertappad i den aktuella församlingen och det hade de stackarna som prålade med sina lånta fjädrar knappast förväntat sig. Skäms Ni eländiga och vet i fortsättningen sjudubbelt hut! Vakta Er för det aktuella triumviratet i fortsättningen och känn er blåsta.

10 Mats

skriven

Off Topic. Beträffande ett av Lars tidigare inlägg "Skall EU bryta vår 200-åriga fred?" hittade jag följande analys om Frankrike men relevant för Sverige också. http://blogs.piie.com/realtime/?p=4306

"Sverige har tappat en rad av sina stora industriföretag och har bara kvar tre på listen medan Schweiz har kvar sina tidigare plus några till. De har idag fjorton av sina företag bland de 500 största. Alltså Schweizisk utklassning med 14 – 3. Ett av de tre svenska är Vattenfall som hamnat där tack vare århundradets sämsta förvärv, när man köpte Nuon."

Man bör ta Lars med en ganska stor nypa salt då och då! :-)

12 Peter Grafström

skriven

När det gäller praktiskt agerande så tillhör jag skeptikerlägret.
Dessutom anser jag mig veta att vid betydligt högre CO2 kommer dess verkan att bytas till kylande verkan. Men då har det förstås blivit betydligt varmare först.
Och Global Warming Policy Foundation verkar vara behövlig.
När det gäller fakta är jag inte 100% på någon sida i debatten.
Angående temperaturplatån tycker jag att uppsalainitiativets artikel och data ser vederhäftig ut. Det är solen som minskar, men taget över ett större intervall är det en konsekvent trend.
http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2012/12/trad-om-den-formenta-uppvarmningspausen.html
Detta gör mig orolig, för jag utgíck från att det andra lägret måste ha kollat en så enkel sak.
Vidare
Jag anser det vara styrkt att geoengineering pågår sedan länge och saknar bara data på hur stor verkan den har. Kanske är verkan liten och avsedd att förvirra. IPCC tillstår att det finns persistenta kondensstrimmor men påstår att det har en liten verkan. Måhända sant men jag vet inte om det är sista ordet. I och med att alla de saker som nämns som ingående bland tänkta solskärmspartiklar också påstås ha mätts upp i förhöjda mängder på många håll, känns det sannolikt att Edward Tellers mfl analys från tex 1997 kan ha tillämpats i tillräcklig omfattning för att förklara den faktiska omfattningen av persistenta kondensstrimmor sedan dess. Och sedan längre tillbaka fanns flera patent som berör sådd av partiklar via flygmotorers utblås.
Mitt intryck av hur himlen har förändrats med åren.
Detta är hur jag minns det, kanske sviker mig minnet:
För länge sen upplöste sig kondensstrimmorna mycket snabbare och jag minns att det tom ibland kändes lite frustrerande att de bara försvann.
Nu blir det ju långa kvarhängande molnaktiga stråk. Jag minns inte att det var så förr. Och IPCC tar ju upp detta med persistenta kondensstrimmor utan att kommentera dess relativa nymodighet.
Och amerikaner har ju sett mycket mer extrema saker och också fått informella bekräftelser av inblandade.
I vart fall känns det oroväckande när de som strider på var sin sida om klimathotsdebatten i stort sett förlägger geoengineering till framtiden som något som kanske kommer att bli aktuellt, men samtidigt ignorerar alla ögonvittnesrapporter.
Liksom i alla frågor där eliterna har hemligheter för sig tenderar det att uppstå en skog av irrationella myter, men i en del fall sker detta även med hjälp av lejda desinformatörer där syftet är att underminera de seriösa kritikerna. Så alla konstiga påstående om sk chemtrails behöver inte ha sitt ursprung nerifrån.

Instämmer med Lars Berns kommentar om att det finns en skadlig olust inför entreprenörskap. Viktigt att återkomma till. Det du har sagt om utbildning är en sida av det.

14 Ann LH

skriven

Nyheten om att Lennart Bengtsson på grund av obehagliga påtryckningar från tidigare kollegor ser sig tvingad att avstå från erbjudandet att bidra med sina djupa insikter i klimatfrågan till GWPF, den visar med än större tydlighet än någonsin att klimathotet varken har med det öppna samhället eller med vetenskap att göra. Det påminner mig om McCarthy tiden skriver L. Bengtsson
Det är på alla sätt djupt beklagligt både rent mänskligt för Lennart Bengtssons del, för det öppna samhället och inte minst för klimatvetenskapen och för oss alla som får betala för den klimatpolitik som tydligen med alla medel ska genomföras.
Det ska bli oerhört intressant att se om och i så fall hur media kommer att förmedla detta för klimathotarna upplysande men ack så vedervärdiga beteende.