Mörka krafter på frammarsch i västvärlden

Grupptänkande har i alla tider drabbat människans samhällen, många gånger med förödande konsekvenser. Religioner är det vanligaste exemplet, men det förekommer även på en rad andra områden. Allt tyder på att vi människor har ett inneboende behov att söka trygghet i att, ofta utan egen reflektion, tillhöra en grupp med samma övertygelse. Sekulariseringen har gjort att vårt behov av att förenas med andra troende, lett till att grupptänkandet hittat nya dogmer att samlas omkring.

En välkänd amerikansk journalist rapporterade nyligen, under rubriken Åsiktspoliser på marsch, hur hans tidning hade fått ett upprop undertecknat av mer än 110.000 personer. De uppmanade tidningen att inte publicera fler artiklar som ifrågasätter påstådda men icke påvisade klimatförändringar. Ett annat exempel är den nyutnämnde VD:n för ett Kaliforniiskt medieföretag som tvingades avgå, efter att det avslöjats att han sex år tidigare hade gjort en blygsam donation till en kampanj som definierar äktenskapet som det mellan en man och en kvinna. 

Grupptänkande analyserades för fyrtio år sedan i en bok av psykologiprofessorn Irving Janis från Yale. Han identifierade åtta symptom på grupptänkande. Ett var lusten att insistera på att gruppens uppfattning hålls som konsensus av alla moraliskt rättänkande människor. Ett annan var en hämningslös strävan att undertrycka observationer och andra bevis som kan leda till ifrågasättande av gruppens uppfattning. Ett tredje var lusten att smutskasta alla som vågar ha en avvikande åsikt. Intoleransen mot självständigt kritiskt tänkande, som Janis uttryckte det leder till irrationella och avhumaniserade åtgärder mot utanförgrupper. I klimatdebatten har jag tidigare pekat på fullständigt grotesk propaganda riktad till barn som visar på detta och en musikprofessor som kräver dödsstraff för dem som inte delar hans egen övertygelse.

Ett centralt kännetecken hos grupptänkande är att de som fångas upp i dessa trossystem sällan har satt sig in i ämnesområdet genom eget fritt och kritiskt tänkande. De gruppmedlemmar som är insatta utnyttjar sitt kunskapsövertag för att utöva makt över den stora okunniga gruppen. De blir mäkta upprörda när någon av de egna kommer med invändningar, som i fallet med professor Lennart Bengtsson som jag tidigare tagit upp här på bloggen.

I allmänhet saknar gruppens medlemmar den bildning som är nödvändig för att förstå det de tror på. De har ofta anammat trossystemet och skälen för att stödja det är färdigförpackat av de som vill utöva makt. Det är därför som det nästan alltid är omöjligt att ha en intelligent dialog med de grupptänkande, eftersom de inte själva har undersökt de bevis som de tror på. De har bara tränat in ett antal ytliga second hand argument. De kan bara upprepa mantran som de plockat upp från andra. När de konfronteras med en bildad person som är väl insatt i ämnet och som kommer med sakliga invändningar, då klarar de inte av att argumentera. Reaktionen blir istället att angripa budbärarna med ad hominem argument och att hindra dem att yttra sig.

Bristen på naturvetenskaplig bildning hos vår politiska yrkesklass är ett stort problem i detta sammanhang. När vi så här i valtider lyssnar på yrkespolitiker så är det slående hur nästan alla svär sin tro till grupptänkandet på klimatområdet. En som nyligen utmärkt sig på detta område är USA:s utrikesminister, i den här länken visar han att han inte har en susning om vad han pratar om. Obama har även gjort liknande hårresande och lätt motbevisade uttalanden. Flertalet svenska politiker slänger dagligen ur sig påståenden om klimatet utan att begripa vad de talar om. Regeringens vetenskapliga rådgivare i klimatfrågor är inte ens klimatforskare utan en känd miljöalarmist. Politikernas sätt att uttrycka sig återspeglar att ytterst lite av allt de pratar om i detta ämne kommer från eget självständigt tänkande. Man bara upprepar nonsens som man fått höra av andra människor. Politikerna med ansvar för vårt samhälle är klassiska offer för tidsandans grupptänkande. 

Fientlighet mot kättare och oliktänkande har präglat de mer extrema formerna av religiös och politisk övertygelse i alla tider. Kraften och förekomsten av intolerant grupptänkande är åter på stark frammarsch i vår egen tid. Det går att peka ut en rad exempel inom miljöorådet som klimatalarmism, GMO motstånd, veganism, och även en lång rad frågor som tuggas var dag i våra medier. Självklart vädrar olika religiösa strömningar morgonluft i denna kusliga tidsanda. Dagens kättare som kommer med invändningar mot grupptänkandet utmålas som förnekare, flat-earthers, kreationister, rasister, fascister m.fl. begrepp som vi numer dagligen matas med i medierna.

Så gott som alla gamla medier utan undantag är helt styrda av grupptänkandet och tidsandan, man har slutat att tolerera kritiskt ifrågasättande och erbjuder inte längre rationella argument, eller utforskar den tredimensionella sanningen om ett ämne. Man avfärdar alla som inte håller med som idioter, hopplöst okunniga eller ovetenskapliga. Gammelmedia citerar bara förment respekterade myndigheter, till exempel rapporterna från FN: s mellanstatliga klimatpanel IPCC, som endast uttrycker konsensus bland anhängare av grupptänkandet på klimatområdet. Att IPCC bildats av politiska makthavare med just syftet att frammana ett globalt grupptänkande tycks inte besvära.

Kategori: Demokrati
Taggar: FN IPCC Kerry Klimatpolitik Obama klimatskeptiker
1 Lennart Bengtsson:

skriven


Det är väsentligt, om vi i också i framtiden skall ha ett öppet samhälle, att en utveckling av det slag som Lars Bern presenterar motarbetas på alla sätt. Detta är inte minst viktigt i ett samhälle som det svenska som traditionellt och vid varje tillfälle håller sig med EN uppfattning och där alla avvikande uppfattningar effektivt filtreras bort av media. jag har under den senaste veckan haft egen erfarenhet av detta och kunnat jämföra Sverige med Storbritannien. En stort antal samhällsföreträdare försvarar ett dylikt system sannolikt för att ett sådant samhälle blir mer lätthanterligt för överheten. Den kan också vara så att man inte är medveten om det starka gruppbeteendet då detta är en del av en social konstruktion som förstärks av allmän osäkerhet, viss rotlöshet och bristande självtillit. I liten skala såg vi hur detta fungerade i Thomas Quick-affären. I en sådant system finns det inte minst självutnämnda övervakare som i sann jesuitisk anda ser till att alla efterlever gruppens "rätta" uppfattning.

Lennart Bengtsson

3 Ulf i Gårdlösa:

skriven

De som leds in i att tro på klimatalarmisterna är kanske inte bara en fråga om bristande utbildning. Jag tror t.o.m att akademiker som ligger nära ämnet och kanske även de som verkar direkt inom klimatforskning många gånger är lika lättpåverkade som medel-Svensson. Daniel Kahneman har i sin bok "Tänka snabbt och långsamt" http://www.svd.se/kultur/litteratur/manniskan-snabbtankt-men-lattlurad-art_7776050.svd visat hur lätt människan litar på sin första tanke när han/hon utsätts för nya intryck och plötsliga budskap dvs litar på sin egen intuition, trots en i grunden god utbildning. Den boken har plöjt upp mycket ny mark i min ogräsbemängda hjärna och jag tror att den kan vara en god vägledare om man skall lägga upp en strategi för att göra inbrytningar i den försvarsmur som idag finns runt klimatrörelsen. Man måste på något sätt förstå motpartens tankeverksamhet för att lyckas. Målet är ju att få massan att tänka efter och bilda sig en egen uppfattning. Nej människan är inte dum men är delvis slav under sin egen genetiska tankestruktur.

Media och politiker som förespråkar IPCC:s uppfattning om den globala väderutvecklingen har informationsmonopol på det som meddelas medborgarna. Då måste den utmärkta information som Antropocen-bloggen producerar kompletteras med ytterligare verktyg för att bryta monopolet. Vi måsta upp ur skyttegravarna! Ställningskrig har aldrig varit fruktsamt, särskilt inte om det drar ut på tiden och absolut inte om utmanaren är i numerärt underläge. Kanske kan Crowdsourcing, se Evernoteklipp http://www.evernote.com/shard/s338/sh/40c93c66-58e9-44ca-98d5-e41ec2e8c1fd/3e85176b283910f34d0dd55f1b14ccce som avhandlas i en artikel i SVD: av Ulf Bjereld vara ett medel för att nå en avprogrammering av medborgarens tro och avkoppling från den sekterism som han eller hon fångats av.

Svar: Som vanligt intressanta tankar från dig Ulf.
Lars Bern

5 bom:

skriven

Vi är rökta! Har ni sett valresultatet? (mp)15,2% och Schyman tillbaka och nästan lika stor som kommunisterna. Svenskarna har nu totalt ballat ur. Det blir nog klent med sömnen denna natt. Alla friheter kommer att förbjudas liksom allt som behövs och fungerar. Kört! Först på dödslistan bloggarna och internet?

7 Mattias Beming:

skriven

Jag kan bara hålla med om att gruppmedvetandet/-en är någonting förkastligt och invecklar det mänskliga medvetandet.

Detta är dock någonting som också drabbar det sekulärt vetenskapliga tänkesättet... själva tron till vetenskapen framför egentlig (och individuell) vetskap.

Se exempelvis hur den sekulärt tänkande Einstein fullkomligt förgör den kreativt (eller konstruktivt) och kritiskt tänkande Fresco i denna video:

( http://youtu.be/6t9V3Q00RPE )

mvh
Mattias Beming

9 Bengt Söderberg:

skriven

Lösenordet för att komma med in i den trygga gemenskap, som Lars skriver om , är "klimatfrågan" . Med det ordet sagt kan man räkna med full tillgång till en ny,oemotsäglig begreppsvärld med kriteria frikopplade från vetenskap och verklighet.

Annat som skulle kunna sägas återfinns i kommentarerna nedan, ser jag.

11 Curt Svelin:

skriven

Det enda tråkiga med den här artikeln är att de som verkligen skulle behöva läsa och beakta betydelsen av den blockeras av sin grupptillhörighet. De ser snabbt att detta är något som producerats utanför den egna tros-grupperingen och tittar inte ens på det.
Hur för vi ut budskapet till dessa låsta människor?
Politikerna motarbetar ju själva detta genom att sätta troende korkskallar i toppen och dom som begriper något utanför valbar plats.

13 Koltrasten:

skriven

Den mest välskrivna och tankeväckande artikeln på Anthropocene hittills! Jag bara hoppas att den kan få åtminstone lite av det genomslag den förtjänar. Jag reciterar L Bengtssons citat: "Kunskapens värsta fiende är inte okunskapen, det är illusionen av kunskap." Illusioner som leder oss in i en och samma konsensusdimma tycks idag ha ersatt allt kritiskt tänkande. Så vad gör man? Kämpar på i motvinden i hopp om att verkligheten ändå till slut ska skingra det intellektuella mörkret. Man får inte resignera!

15 Mattias Beming:

skriven

Till Peter L och hans kommentar:
"Ja, det syns att här inte finns något grupptänkande alls om man läser kommentarerna. Alla tycker helt olika... Exakt samma grupptänkande som kritiseras."

Grupptänkande utgörs inte av huruvida alla "tycker lika" eller "tycker helt olika". Grupptänkande bär betydelsen av en förstärkt "vi-känsla" och ett upprätthållande av den s.k. Jantelagen ( http://goo.gl/tpgeQP ) - något som förtrycker den självtänkande (i motsats till grupptänkande) individen, den som inte bara "håller med andra", om saker och ting.

mvh
Mattias Beming

2 Bo Blomberg

skriven

Tja, det är dystert Lars, men man brukar säga att det är som mörkast strax före gryningen och så tror jag det är. Grupptänkandet i klimatfrågan är nog i avklingande tror jag, det är mera som när t ex en döende växt i en sista kraftansträngning blommar upp mer än nånsin - och sen tvärdör den. Bombardemanget av klimatnoja i press, radio och TV tror jag kommer sig av att folk har slutat intressera sig, alltfler tycker inte det verkar bli nåt och graderar ner frågan i sin privata priolista. Det är så korkat nu så till och med naturvetenskapligt obevandrade individer börjar ifrågasätta "snömoset"....

4 Lars M

skriven

hmm...om inte nästa hot år en värre, samt mer på riktigt, antibiotikaressistenta bakterier, men det beställde inte bilderberggruppen eller kanske ....man vet fan inte längre, det kokas ihop surdegar både här och där. nä jag har ingen foliehatt men usch lite ser det mörkt ut...

6 Tege Tornvall

skriven

Genom att okritiskt och okunnigt jamsa med klimativrarna har Alliansen och dess partier krattat manegen för MP och FI, orsakat sin egen valförlust och öppnat dörren för den planekonomi som klimativrarna förespråkar som lösning på föregivna klimathot. Skickligt! Hur skall vi rösta i kommande riksdagsval?

Svar: Jag kommer att taktikrösta beroende av vad som händer i opinionen.
Lars Bern

8 Helge Andersson

skriven

Håller med det mesta du skriver, men det finns en klar uppenbar risk att man själv ställer dig i andra ändan.

Polariseringen har klart ökat och det är ett bekymmer. Man övertygar aldrig någon som är helt övertygad om att ha rätt, genom att stå att skrika att vederbörande har fel. Vet inte om du menar de extrema i ovanstående lista, men jag kan mycket väl hitta polarisering i motsatt riktning där också. "All GMO är bara nyttig och är bara till för människans bästa", "Man ska bara äta kött!"Människan kan släppa ut hur mycket koldioxid som helst, det är bara nyttigt"

Själv är jag övertygad om att alla generaliseringar har fel i större eller mindre grad. Vi bör alla vara ödmjuka och öppna för att sanningen kan ha många svar samtidigt, och till och med rätt och fel samtidigt.

Fanatiker är förmodligen den grupp som ställer till mest elände på denna jord, och detta med de allra bästa intentioner för att åstadkomma just motsatsen.

Svar: Vi är nog helt eniga.
Lars Bern

10 Bibi Lidmalm

skriven

Är gärna med på din utsändningslista, om du har en sån.....
annars duger det med Fb..alltid intressanta ämnen......
Ha det -bibi

Svar: Skall fixa det! Hälsa herr Lidmalm.
Lars Bern

12 Carl H

skriven

Naturvetenskaplig bildning genererar inte per automatik att man kritiskt granskar olika påståenden. Nyligen var regeringens miljöalarmist och höll föredrag för KTH:s ledning. Där har man troligen naturvetenskaplig bildning om något, men har ändå helt fallit för det rådande grupptänket.

Svar: Det du skriver är rätt. Hela västvärldens akademia har mobiliserats bakom klimatalarmismen, det gäller såväl universitetsledningar som ledningarna för våra vetenskapliga akademier. Min egen akademi har tagit samma ståndpunkt utan någon som helst förankring bland oss ledamöter. Jag skriver också att de med kunskap ofta står bakom att skapa grupptänkande för att lättare kunna utöva makt.
Lars Bern

14 Peter L

skriven

Ja, det syns att här inte finns något grupptänkande alls om man läser kommentarerna. Alla tycker helt olika... Exakt samma grupptänkande som kritiseras.

16 Gunnar Hovstadius

skriven

Jag har under storre delen av mitt vuxna liv plagats av att det bara verkar som om en asikt at gangen ar acceptable i Sverige. Aven intelligenta och bildade manniskor rattar in sig i ledet pa ett satt som ar otankbart i manga andra lander. Jag har sedan en tid glatt mig at denna blog som ar annorlunda an det mesta som skrivs i landet.
Det ar valgorande med att nagon kan publicera avvikande asikter, speciellt som de bygger pa erfarenhet och kunskap. Min fraga ar dock hur dessa inlagg ska kunna fa en bredare spridning. Vet inte hur manga som laser den har bloggen men misstanker att det inte ar sa manga som jag skulle onska. Ar det omojligt att fa in sadana har artiklar I dagspressen?

Svar: Antalet besökare på bloggen ligger över 10.000 per vecka, någon vecka har det gått över 40.000. På sikt är det nog så att de gamla papperstidningarna som är allt för resursslukande och dyra att producera kommer att konkurreras ut och vi kommer att få nya medier på nätet som tar över. Den här typen av bloggar blir nog ett vanligare inslag och några av dem kommer att få ett stort genomslag.
Lars Bern