Don Quijote i Vita Huset och Rosenbad

 

Jag skrev häromdagen om historiens två största pseudovetenskapliga bedrägerier. Det om att naturliga fetter i maten skulle vara skadliga för vår hälsa och det om klimatlarmen till följd av våra koldioxidutsläpp.

Några av mina vänner har tagit upp detta med klimatlarmen med mig och menar att de förstår mitt vetenskapliga resonemang, men de förstår inte hur klimatlarmen kunnat växa sig så stora om de är falsklarm. Det bjuder helt enkelt emot att ta till sig, att några av våra främsta ledare i västvärlden medvetet skulle försöka föra oss bakom ljuset. Vi vill helt enkelt inte tro att man kan vara president i USA eller statsminister i Sverige och samtidigt ljuga för oss väljare i en så central fråga. Vi vill helt enkelt inte tro att det ligger någon sorts konspiration bakom allt detta, det måste helt enkelt finnas ett korn av sanning i det politikerna säger.

Jag tror inte heller att det rör sig om en konspiration i så måtto att några mäktiga personer slutit sig samman och lagt upp en plan för att genomföra det stora bedrägeriet. Jag tror snarast det rört sig om en händelsekedja som i flera steg fått den politiska utvecklingen i västvärlden att helt spåra ur. För detta rör sig bara om västvärlden, resten av världen deltar bara för att se vilken nytta de kan dra för egen del, av att vi i väst har gått totalt vilse.

Den första händelsen i den här kedjan är när efterkrigstidens enorma och positiva utvecklingsoptimism drabbades av ångest i skiftet från 60- till 70-tal. År 1968 publicerade en av vår tids största dysterkvistar Paul R. Ehrlich sin bok The Population Bomb som väckte till liv det gamla malthusianska spöket från förrförra sekelskiftet. Redan 1798 hade Malthus larmat om att jordens resurser var begränsade och att vi förr eller senare slår huvudet i resurstaket. Nu skulle det ske trodde Ehrlich och förutspådde svår hungersnöd i självaste Europa inom ett drygt decennium. Miljontals européer skulle duka under redan under 80-talet.

Redan fyra år efter Ehrlich dök spöket upp igen, när Romklubben publicerade sin malthusianska skrift Limits to Growth. Enligt denna skrift stod vi inför snar brist på en lång rad viktiga mineraler som var livsnödvändiga för den fortsatta utvecklingen. Allvarligast av allt var att den billiga och lätt tillgängliga energin i form av olja skulle obönhörligen börja sina redan tjugo år senare – det som fick namnet Peak Oil. Dessa spöken fick en enorm genomslagskraft och utvecklingsoptimismen bröts och förbyttes i oro inför framtiden.

Larmen uppmärksammade både USA och Europa. Vi insåg att vårt stora ekonomiska försprång vilade på en mycket bräcklig grund. Den energi det byggde på måste vi i stor utsträckning importera, vilket gjorde oss ytterst sårbara vid den förestående bristsituationen. I samband med den första oljekrisen som började år 1973 lanserade således president Nixon Projekt Independence genom att deklarera att låt detta vara vårt nationella mål: Att i slutet av detta årtionde, år 1980, skall USA inte vara beroende av något annat land för försörjning med den energi vi behöver för att generera jobb, värma våra hem och hålla igång våra transporter.

Trots att det visat sig att de malthusianska dysterkvistarnas prognoser alla varit falsklarm, har den politiska kampanjen för att nå oberoende fortsatt i både USA och EU. Efter Nixon har alla amerikanska presidenter tagit olika högtidliga initiativ med målet att göra USA oberoende av energiimport. Alla har misslyckats ända tills nu.

Malthusianerna tog ny sats inför FN:s stora miljökonferens år 1992. Eftersom västvärlden misslyckats med sina försök att bli energioberoende var den näst bästa strategin att minska efterfrågetrycket på oljan genom att hitta ett sätt att mobilisera hela världen för minskad oljeanvändning. Inför FN-mötet lanserade Romklubben sin nya idé att för fram ett gemensamt hot som man kunde enas omkring. De skrev i en skrift att idén var att bl.a. skrämma med hot om global uppvärmning.

Allt kom att handla om att till varje pris, inklusive tillrättalagd vetenskap, få alla att dra åt samma håll, att minska resursanvändningen och då främst på den fossila energin. Västliga ledare lyckades mobilisera såväl akademiska ledare som alla ledande västliga media bakom denna gemensamma goda strävan. Med det goda bakomliggande syftet blev det fullt legitimt att gå till överdrifter och ljuga för att skrämma upp och engagera den allmänna opinionen.

Det finns inget farligare än att börja tumma på och töja på sanningen för att uppnå vad man tror är goda syften. Historien har upprepade gånger visat att man då släpper loss krafter och makter som inte går att tygla. Om det blir viktigt att förmedla skrämmande påståenden för att uppnå det goda, då blir det snart nödvändigt att tysta dem som ifrågasätter samma påståenden. Snart tappar de goda på detta sätt kontrollen över utvecklingen och öppnar portarna för åsiktsförtryck och ren desinformation. Där är vi idag.

Problemet för det västliga politiska ledarskapet är att de verkar ha glömt, varför de satte igång hela den här propagandakampanjen. De larm om brist på fossil energi som var utgångspunkten, visade sig var falsklarm. Det finns fossil energi så att det räcker i flera århundraden och därtill visar sig dessa resurser vara jämnare fördelade över jorden än vad man tidigare trott. USA har snart nått Nixons mål från år 1973, dock inte p.g.a. något politiskt beslut, utan p.g.a. mänsklig kreativitet och uppfinningsrikedom. Det har blottat ofantliga resurser som inte tidigare anats och malthusianerna får som vanligt fel.

Det är beklämmande att bevittna hur president Obama som en sorts modern Don Quijote tillsamman med sin väpnare John Holdren (f.ö. nära kompis med dysterkvisten Ehrlich) fortsätter skrämselkampanjen med sin U.S. National Climate Assessment Report, som jag skrev om igår, trots att ursprungssyftet med att starta den redan har uppfyllts. Klimatlarmen har tappat kontakten med såväl sin upprinnelse som med verkligheten. Desinformationen bara rullar vidare med automatik och undergräver hela den västliga demokratin eftersom man systematisk tystar alla som säger hur det verkligen förhåller sig.

Med klimatet är det ingen fara, det blev angenäma 0,74 grader varmare under 1900-talet och vädret ligger kvar inom gränserna för sin normala variabilitet. Den goda värmen och de 0,1 promillena mer koldioxid gör att det växer bättre, så Ehrich och Malthus får bara mer fel för var dag som går. Det finns all anledning att känna framtidsoptimism, om det inte vore för den annalkande rödgröna despotin som tack vara falsklarmen hotar runt hörnet.

1 Bo Blomberg:

skriven

Rötterna går nog längre tillbaka än 60-talet om man ska tro på Jakob Nordangårds avhandling om hur klimathotsfrågan växt fram ända sen före andra världskriget. Här är en länk till hans avhandling:

http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:572917

Det handlar om uppbyggnad av nätverk mellan människor med makt som, naturligtvis (tror i alla fall jag), är oroade av att dom anser att jordens resurser inte räcker till, därför krävs det att en global maktstruktur byggs, en maktapparat som kan se till att resurserna inte "tar slut". Att dom skulle ha fel i fråga om resurserna förefaller inte finnas på kartan, en global makt måste byggas. Detta är ju en av de mest fundamentala felsluten: INGA resurser tar slut! I alla fall inte i marknadsekonomier. Det som händer är att det blir dyrare att använda dom och därmed startar människans kreativa skapande och substitut och nya utvinningsmöjligheter ser dagen. Men detta har många inte förstått, i stället tror man på en statisk värld där resurser "tar slut". och därmed behövs en global makt för att förhindra det.... Fel, fel, fel! Men rätt så lätt att lura på människorna i "allmänheten".
När sen Maurice Strong lyckas plantera frågan i FN så hamnade alla (FN vänliga) västpolitiker i beroendeläge, FN är ju nåt som är bra... och IPCC är ju vetenskap. Därmed kopplade man bort sin egen hjärna från frågan - det sköts av nån annan. Vad man inte räknade med var att också en "tight grupp" inom IPCC, "the team" (läs lite i Climategate mailen så förstår ni) kidnappade frågan och började fuska och skriva slutsatserna först och det vetenskapliga "stödet" sen, det hade man inte räknat med och ännu inte förstått verkar det som, men så är det, det finns gott om beskrivningar om hur det går till när IPCC först skriver ihop sin "Summary for PolicyMakers" - helsjukt.

Alla miljöorganisationer hakade förstås på, finansierade som många av dom är av samma plitiker som dom kräver "action" av. Helt ruttet alltihop! Det som jag dock inte förstår är vad som hände med journalisterna och massmedia. Dom abdikerade rakt av från sin roll som "tredje statsmakten". Det kan ju inte bero på att dom flesta journalister sympatiserar med Mp och V, eftersom det ju är likadant i hela västvärlden och inte bara i Sverige.
Det är också rätt klart att starten för fuskandet inom IPCC kom vid Madridmötet 1995 då Ben Santer tvärt emot vad dom vetenskapliga arbetsgrupperna kommit fram till skrev av det var klarlagt att människans aktiviteter var det som drev uppvärmningen (det pågick ju en uppvärmning fram till 1997/1998, sen har det legat still). Där gick proppen ur, som jag förstått det i alla fall.
Resten är väl ren "groupthink" och psykologi. H C Andersen har ju behandlat det bra i "Kejsarens nya kläder"
Nä, här gäller nog Max Plancks konstaterande från 20-talet: "Science advances one funeral at a time"... Synd bara att västerlandets välfärdsstater ska behöva raseras (risken är faktiskt överhängande) pga egotrippade politiker som inte använder sin hjärna, om dom nu har nån.

Svar: Bo, se mitt svar till Ann LH. Jag tror som du att det finns en mängd faktorer som styrt in utvecklingen på detta spår, det är dock ostridigt att politiken för minskat oljeberoende i väst har varit en sorts mittfåra i utvecklingen. När nu detta oberoende ändå infinner sig kommer det Obama gör att bli hängande i luften och han kan inte räkna med stöd från de krafter som arbetat för oberoende.
Lars Bern

3 Peter Stilbs:

skriven

Tack Lars - på senare tid har vi också den uppblåsta artikeln av Reinfeldt's rådgivare om allmän resursbrist - som också kom i en kondenserad form i Nature. Man hör inte längre något om den. Författarlistan är f.ö. helt absurd, om man ser på personernas bakgrund: http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/full/461472a.html

5 Björn i Bromma:

skriven

Det västliga etablissemanget med politiker och dess lydhundar kan ha en pinsam 3-stegsraket framför sig:
-Nationella partier går kraftigt framåt i EU-valet 2014.
-Det går helt åt pipan vid klimatkonferensen 2015 i Paris. Världen ser dessutom helt annorlunda ut idag jämfört när det begav sig 1992.
-Politikskifte i USA vid presidentvalet 2016. Republikanerna har ju fått gratismål. USA håller på att bli självförsörjande på energi, precis som Nixon en gång först hade som målsättning (Nixon var ju republikan).
Det kan mycket väl bli så att korthuset faller ihop och reträtten måste påbörjas. Om detta sker så blir det nog en långsam reträtt. Det absolut värsta som politiker och överstepräster vet, är att tappa ansiktet. Framförallt offentligt.

7 Rune:

skriven

Jag instämmer och tänker tillbaka till slutet av 70-talet då FÖRSURNING sades orsaka Europas skogsdöd!
Alla som sa ngt annat mobbades och uteslöts. Det gick inte att få forskningspengar om man inte redan från början sa som Makten sa!

Med facit vet man nu att det var en vattenfråga och inte försurning.

Det är säkert samma sak nu för dem som hävdar att CO2 inte har ett dyft med klimatet att göra

2 Ann LH

skriven

Rubriken är väl vald, men jag har lite svårt för historiebeskrivningen här. Den rimmar illa med vad Jacob Nordangård har avslöjat i sin doktorsavhandling, insikter han även framför i boken Domedagsklockan. Nordangård menar att rötterna till klimatlarmen kan följas ner till 1940/50t och kretsen kring Aspen Inst.
En än mer omfattande beskrivning ger historikern Rupert Darwall i sin bok "The Age of Global Warming". Han redogör grundligt för hur klimathotet redan vid Stockholmskonferensen 1972 påverkade i kulisserna. Palme gick ju dessutom redan under den tiden ut med att klimatfrågan skulle bli stor runt sekelskiftet. Vi får aldrig heller glömma Maurice Strong som funnits med, styrt och ställt och följt sina röda tråd från 70t med förberedelser inför Stockholmskonferensen med "Only One Earth", genomförandet av konferensen och sedan vidare till Brundtlandkommissionen och "Our Common Future " till Riokonferensen med där ledarna för mer än 160 (om jag minns rätt) stater skrev under klimatkonventionen där de lovade att begränsa "klimatutsläppen". Klimatkonventionen var skriven så att det blev politikerna och inte vetenskapen som såg till att "science was settled". Och så tycks det var än idag med politisk konsensus och en mer än skakig vetenskaplig grund.

Svar: Det du skriver är ju riktigt, men glöm inte att det är dessa nymalthusianska krafter som låg bakom både Ehrlich (och Holdren) och Romklubben. Det jag försökte göra i denna korta artikel var mer att peka på den uppenbara händelsekedjan. Den senare har givetvis fått hjälp på vägen av alla dessa världsförbättrare.
Lars Bern

4 Bengt-Ove Högström

skriven

Nu är det ett supervalår. Man förskräcks över våra svenska politikers dåliga kunskap om verkligheten. Nu uttalar sig EU-parlaments kandidater om miljön och klimatet. För någon dag sedan kunde man se ett inslag på Sv-TV om klimatet. Politikerna propagerar för att vårt lilla och obetydliga land skall skärpa miljökraven. Vi skall vara bäst i världen.
Sverige har c:a 1% av Indiens befolkning och någon ynka promille av all världens befolkning. Vad hjälper det då att vara bäst i världen. Det hela kan liknas med att någon stackare försökte läns Titanick med en kaffesked.
Bengt-Ove Högström

6 Rolf Löfgren

skriven

I boken "Hotet mor livet" av William Engdahl visar han på krafterna bakom GMO, och det är skrämmande krafter. Pia Hellertz har skrivit en utförlig sammanfattning av boken: www.piahellertz.com/Hotet_mot_livet.pdf

Jag misstänker att det är samma krafter som ligger bakom klimat-larmet.

8 Rune

skriven

Jag instämmer och tänker tillbaka till slutet av 70-talet då FÖRSURNING sades orsaka Europas skogsdöd!
Alla som sa ngt annat mobbades och uteslöts. Det gick inte att få forskningspengar om man inte redan från början sa som Makten sa!

Med facit vet man nu att det var en vattenfråga och inte försurning.

Det är säkert samma sak nu för dem som hävdar att CO2 inte har ett dyft med klimatet att göra