Bättre än desinformation i Public Service

Jag skrev igår att jag oftast hämtar mina nyheter och information från källor av kött och blod som vet vad de talar om och som jag har förtroende för. Metoden är helt överlägsen nyhetsurvalet i dagstidningar och Public Service där det är annonyma rödgröningar som sitter och styr vad de tycker vi skall få veta.

När det gäller klimatfrågan har jag främst valt att lyssna på den främsta auktoriteten i Sverige på detta område professor Lennart Bengtsson. Det som förundrat mig med svenska politiker är att deras ledande "klimatexpert" Johan Rockström är en agronom (obs ej klimatvetare) som därtill är hårt lierad med den mest extremt alarmistiska organisationen i landet (Tällberg Foundation) där han sitter i styrelsen. Regeringen har vad jag vet aldrig konsulterat Lennert Bengtsson.

Även gammelmedierna har gjort samma val, när de skall ha med en klimatexpert i något inslag släpar man fram den hysteriskt larmande agronomen. Hur stor nytta har man av att ta del av den mannens politiska värderingar?

Lennart Bengtsson har idag sänt mig och några vänner följande mejl:


"Angående diverse villfarelser om extremväder bifogar jag följande:

Min uppfattning här är känd av de flesta. Till skillnad från det stora 
flertalet har jag bedrivit och bedriver aktiv vetenskaplig forskning på 
detta område. En del av dessa arbeten har citerats av IPCC. Det finns 
INGA signifikanta belägg att vädret har blivit mer extremt, däremot har 
kostnaderna för väderskadorna stigit. I en situation där temperaturen 
långsamt stiger kan man förvänta sig:

1) att extremt varmt väder blir något vanligare

2) att extremt kallt väder blir något minde vanligt

3) att extrem lokal nederbörd blir något vanligare

Hittills har temperaturändringen varit så ringa att detta inte kan 
påvisas med robusta statistiska metoder men är mer baserad på 
grundläggande atmosfärfysik .

Det är viktigt att notera att de förekommande villfarelserna som sprids 
av personer som saknar relevant meteorologisk utbildning och som gör 
detta på grund av okunnighet/okunskap eller med avsikten att de vill 
skrämma upp folk i ett allmänt jesuitiskt nit eller för att de har 
personliga fördelar (ekonomiska och andra) av ryktesspridningen, helt 
saknar vetenskaplig grund.

Det finns här inget att tillägga utöver vad kunniga experter som 
Pielke Jr och andra publicerat.

Den som är det allra minsta seriös bland våra politiker och andra av 
våra hemmasnickrade klimatologer kan tillbringa en kväll och gå igenom 
sin hemorts väderstatistik. Uppsala hade t ex sitt varmaste dygn den 22 
juli 1865 med +27.2°C och den högsta temperaturen den 9 juli 1933 med + 
37.4°C. Det behövs inte mycket fantasi för att föreställa sig vad våra 
mindre tillförlitliga medier skulle skriva/säga om detta kommer att 
inträffa i sommar. Det blir en bevisföring som kommer att överträffa vad 
tom våra jurister visat prov på i Thomas Qvick affären.

De senaste dumheterna som sprids av våra kändisar att även mer extremt 
kallt väder blir vanligare i ett varmare klimat tar nog ändå priset ty 
här kan inte heller allmän teori eller modellberäkningar framföras som 
stöd. Här rör det sig snarare om äkta pseudovetenskap att jämföra med 
homeopati och andebesvärjelser inom medicinen."

 CV:

Lennart Bengtsson, född 1935 är en svensk meteorolog med en lång framstående karriär inom meteorologi och klimatforskning,

Bengtsson blev filosofie kandidat vid Uppsala universitet 1957, filosofie magister i Uppsala 1959 och filosofie licentiat vid Stockholms universitet 1964. Han var aktivt verksam vid European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) i Reading, från 1976 till 1981 som biträdande chef och forskningschef, och från 1982 till 1990 som chef. Han är medlem av Max-Planck-Gesellschaft och var direktör  vid Max-Planck-Institut für Meteorologie i Hamburg, 1991-2000. Sedan 2000 är han professor vid University of Reading och var 2008-2013 direktör vid International Space Science Institute i Bern. Han är nu medlem I dess vetenskapliga råd.

Bengtsson invaldes 1993 som ledamot av svenska Vetenskapsakademien och han är ledamot av en rad andra akademier och sällskap, bl.a. är han hedersmedlem i the American Meteorological Society, the Royal Meteorological Society och European Geophysical Union. Han har bl.a. tilldelats Rossbypriset, Tyska Miljöpriset, EU:s Descartes-pris, WMO:s IMI-pris. År 2009 promoverades han till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Han är tidigare hedersdoktor vid Stockholms universitet.

Under sin karriär har han varit engagerad i internationella samarbetsprojekt och han har lett planeringskommittéer i en rad länder. Under senare år har han aktivt medverkat i Vetenskapsakademins klimat- och energiarbete.

Hans forskningsområde innefattar bland annat atmosfärmodellering. Hans publicerade forskningsarbeten inom meteorologi och klimatologi omfattar 225 publikationer.

1 Bengt Söderberg:

skriven

Det var trevligt att du för ut det här. Lennart är inte bara en av världens främsta forskare när det gäller klimat/klimatförändringar han var också den som ledde arbetet med att utveckla ECMWF till en av världens främsta prognosinstitutioner. För att klara den enorma räknekapacitet som behövs för på basis av fysikens lagar beräkna väderprognoser använder man sig av den mest kraftfulla datorkapacitet som finns att tillgå. När jag besökte honom någon gång i början på 80-talet berättade han att SAAB köpte den superdator man just hade ersatt med ett ännu kraftfullare system. Han är troligen fortfarande den som har den bästa samlade kunskapen om såväl modeller och beräkningsmetoder för "medium range" väderprognoser som för klimatstudier.

3 Michael Mayson:

skriven

Jag funderar varje dag över syftet med denna klimatnoja.
Vad jag förstår så måste det finnas de som "de facto" tjänar reda pengar på detta.
Frågan är hur sambanden för ekonomisk vinning i frågan ser ut.
Ett solklart exempel är ju a MP kan hålla sin ställning i politiken (riksdagsarvoden) trots att de för övrigt helt övergett de idéer som var grunden till deras etablering som politiskt parti.
Men det måste finnas fler... vilka och hur, är frågan.

2 Yngve Ström

skriven


Vid ett möt hos IVA för några år sedan konstaterade Lennart Bengtsson att modeller inte gick att använda för att förutspå klimat. Bl.a. klarade man inte av att modellera vad som händer på hög höjd och inte heller behärskade man molnbildningen tillräckligt väl.

Nedan vår hemsida med lite samlade fakta som borde vara rätt övertygande.

wwww.globaltempfacts.com

Hälsningar
Yngve Ström