Snart spricker den gröna bubblan

Den neomalthusianska tidsandan har get upphov till föreställningen att investeringar i grön teknik är säkra vinnare i framtiden. Politiker strör omkring sig uttalanden om att gröna investeringar kommer att generera massor av nya jobb och därmed medverka till att minska den arbetslöshet som plågar västvärlden. Man kritiserar marknadens aktörer för att de inte investerar tillräckligt i gröna projekt. Enbart de fem största EU-länderna subventionerar nu grön energi med i storleksordningen 30 miljarder euro om året. Prognosen för 2020 är 47 miljarder euro. Den sanslösa pengarullningen försvaras nästan alltid med att det kommer att generera massor med nya jobb.

Sanningen är en helt annan. De ytterst kostsamma försöken att ställa om energiproduktionen till förnyelsebar energi har genererat generande få jobb. Ett resultat som är genomgående, är att politiken drivit upp energipriserna överlag. Det har resulterat i att långt fler vanliga jobb gått förlorade än de få gröna jobb som skapats. Energiintensiva verksamheter stängs eller dras ner sedan de tappat i konkurrenskraft. Från Spanien har det kommit uppgifter om tre förlorade vanliga jobb för varje nytt grönt, en studie i Canada pekar på två förlorade vanliga jobb per grönt och i Tyskland har man liknande erfarenheter. President Obamas högmodiga löfte när han valdes år 2008, om 5 miljoner gröna jobb ser ut att gå mot ett totalfiasko trots enorma statliga subventioner. Många av företagen som fått skattepengar har gått omkull. Marknaden för subventionerade gröna investeringar har dragit till sig mest lycksökare och rena skojare, medan seriösa investerare och entreprenörer ligger lågt.

Föreställningen att gröna investeringar skulle bli marknadsvinnare tog sin början redan under sjuttiotalet i kölvattnet av Romklubbens varningar i skriften Limits to growth. Jag tillhörde länge de som trodde så skulle bli fallet och deltog i arbete med att försöka övertyga marknaden om det. Med facit i hand fyrtio år senare kan jag konstatera att de gröna investeringarna med några få undantag har utvecklats mycket sämre än marknaden i övrigt. För några månaders sedan skrev jag här på bloggen om risken med att övertala kapitalförvaltare att investera spararnas pengar i gröna projekt. Bl.a. blir ju detta speciellt allvarligt när de som förvaltar pensionstagarnas kapital sätts under politiska påtryckningar att göra denna typ av investeringar. Jag pekade bl.a. på det faktum att index för placeringar i grön energi fallit med 70% de senaste tolv åren medan det stigit för placeringar inom olja och gas med nästan 150% under samma period. En investering inom olje- och gasindustrin år 2002 är idag värd nästan tio gånger mer än en lika stor investering i förnyelsebar energi – trots alla subventioner till det senare.

I den nyutgivna boken Den gröna bubblan – hur goda intentioner blev till svindlande spekulation från Timbro varnar författaren och finansmannen Per Wimmer för en ekonomisk krasch inom förnybar energi. De senaste åren har regeringar över hela västvärlden pumpat in ofattbara belopp i statliga subventioner till sektorn. En stor del av industrin har på detta sätt blivit permanent beroende av subventionerna. Enligt Wimmer har det blåst upp en ekonomisk bubbla snarlik både it-bubblan och bolånebubblan. Subventionerna har lockat riskkapitalisterna som har sett sektorn som en trygg hamn i tider av ekonomisk turbulens.

Wimmer pekar på att det finns obehagligt många likheter mellan den här bubblan och bolånebubblan i USA. Vi håller på att begå exakt samma misstag nu som då, men den här gången inom förnybar energi. Och han tillägger att en stor del av dagens subventioner går till projekt som aldrig kommer att bli lönsamma. Tvärtom har subventionerna blåst upp en finansiell bubbla och snedvrider marknaden. En krasch inom förnybar energi kan skicka svallvågor över hela ekonomin och kraftigt försena omställningen till hållbar energi.

Hela den här sektorn är ytterligare ett exempel på hur det går när politiker tror att de kan peka ut och subventionera fram vinnare på marknaden. De omfattande subventionsdrivna satsningarna på vind- och solkraft och andra nya typer av förnybar energi har knappast rubbat relationerna på energimarknaden. Den gröna energin står fortfarande för bara knappt två procent av världens energikonsumtion. I övrigt är proportionerna mellan energislagen närmast oförändrade sedan 1990. Ofattbart stora ekonomiska resurser har kastats bort inom hela västvärlden. Bara den svenska vindkraftsatsningen kostar 300 miljarder kronor och ger därtill högre elpriser. Flera länder inom EU har drabbats av så höga energiprishöjningar till följd av den här politiken, att de hotar en rad industriers konkurrenskraft och därmed jobben.

Subventioner kan vara motiverade under en kort övergångsperiod för att få upp långsiktigt ekonomiska energislag på banan, men att tro att man med subventioner skall kunna tvinga in intermittenta energislag som sol och vind, visar på en bristande verklighetsförankring. Jag tror den här politiken beror på att vi har en naturvetenskapligt obildad politikerkår. De förstår helt enkelt inte att ett energislag som skall ha en chans att stå på egna ben måste tillföra såväl energi (MWh) som effekt (MW). Sol och vind tillför ingen effekt så länge som vi inte har en bra och ekonomisk teknik för att lagra den energi som de alstrar. Vilket vi inte är i närheten av. Till dess kommer dessa energislag aldrig att kunna stå på egna ben och bubblan blir för var dag allt större.
1 Ann LH :

skriven

Lars B., vi är helt överens här. Lustigt att vi skriver om samma sak idag. Se klimatupplysningen.se

3 Helge Andersson:

skriven

Ännu ett ämne där granskningen är liten, för att inte säga obefintlig, i Sveriges huvudmedia. Trots massor av saklig material för analys och debatt förekommer den nästan bara på bloggar.

5 Errbe:

skriven

Dan, du kan inte vara förvånad.

Efter Per-Albin Hansson har alla statsministrar varit överåriga ungdomsförbundare utan erfarenhet av verkligt arbete. Med ett enda undantag: Thorbjörn Fälldin.

Det är inte de skarpaste hjärnorna som avancerar i ungdomsförbunden utan de gapigaste munnarna.

Sluta klaga på politikerna. Det är väljarnas ansvar vilka de röstar på. En stor andel av dem tycks föredra politiker som är "slängda i käften" framför dem som tänker efter och håller på förnuft och logik.7 Dan:

skriven

Errbe;
Man kan i praktiken bara rösta på de politiker som finns på valsedlarna,
så skyll inte på oss väljare. Vi röstar på de som verkar minst dåliga.
Valet i september lär med god marginal bli ett sådant val, för ett sämre rustat gäng har jag aldrig sett maken till.

9 Anonym:

skriven

Dags att ställa ansvariga politiker till a svar innan skandalen ruinerar oss .

11 sven:

skriven

Joo nog tänker man alltid MEN man tänker fel! Tänk om! Tänk rätt! Gör rätt!

I stället ber man någon annan "fixa" övergången.
"Sol och vind tillför ingen effekt så länge som vi inte har en bra och ekonomisk teknik för att lagra den energi som de alstrar. "

MEN då behöver vi flexibla energikällor och i kall och vindstilla vinter behövs inte bara vattenkraften utan även: "KÄRNKRAFTEN"
Eftersom vatten och kärnkraft är ungefär 50/50

Så nog tänkte "de goda och gröna" lite fel.....

Svar: Problemet med att ha vatten och kärnkraft som backup är att lönsamheten även för dessa energislag urholkas när de inte kan köras mest effektivt. Alla blir förlorare.
Lars Bern

13 Bengt-Ove Högström:

skriven

Alldeles rätt!!!
Här uppe i norr byggs det otroligt med vindkraftsparker. Kommunpolitikerna är helt lyriska det blir ökad sysselsättning. Man har glömt hur det blev efter utbyggnaden av vattenkraften, helt öde byar. Vattenrallarna drog sin kos. Vindkraftsrallarna är nästan uteslutande utländsk arbetskraft. Landskapen kommer att se ut som jätte nåldynor, dessutom måste breda gator röjas för att komma fram med de långa rotorbladen. Det upprörande är att det även är kommuner i södra Sverige som investerar i vindkraft hör uppe. Bl.a. Danderyds kommun och kommuner i Mälardalen. Samtidigt säger man att man gör detta av miljöhänsyn. För vilka?
För tjugo år sedan sade Westas att de inte skulle klara sig utan subventioner. Verkligheten har inte förändrats. Siemens koncernchef fick sparken ifjol för de misslyckade satsningen på solpaneler.
Fram för satsning på kärnkraft med Torium.

15 Olof Hellström:

skriven

Tack, Lars för Din klarläggande beskrivning av läget, som jag har
predikat för döva öron inom journalistik och politik i åratal men
även inom de egna leden. Nu är det bara upp till kamp som gäller och
inte minst inför det kommande riksdagsvalet !!!!
Är Din artikels innehåll fri att använda och citera ?

Bästa hälsningar / Tillgivne Olle

Svar: Det är bara att ta för sig med angivande av källan, så att jag får så många läsare som möjligt.
Lars Bern

17 Ivar:

skriven

Några ökända fel.

Det är visserligen mycket som grön energi subventioneras med i EU, men det är långt ifrån 30 mdr € per år i hela EU. Siffran är kraftigt överdriven. Tyvärr är det ofta kraftigt överdrivna siffror presenteras av vindkraftsmotståndare, vilket ger ett lite löjets skimmer över vindkraftsmotståndet.

Vindkraftssatsningen i Sverige kommer inte att kosta några 300 mdr. Där vet jag vem som hittat på den felaktiga uppgiften. Han heter Jonny Fagerström och är talesperson för antivindkraftsföreningen Svenskt Landskapsskydd. Kostnaden 300 mdr har ingen som helst verklighetsförankring.

När det gäller subventioner i Sverige är det lite lättare att ta reda på hur det ligger till än i EU. Förra året beräknades det vara 9,3 TWh (av 9,9 TWh) vindkraft som var berättigade till elcertifikat. Alla elcertifikat är ännu inte utfärdade och ännu färre är sålda. Om alla elcertifikat säljs till det medelpris som varit de senaste 12 månaderna (199 kr/MWh) så skulle subventionen för vindkraft bli 1,85 mdr under 2013.

När det gäller anslutningsavgifter till lokalt elnät får vindkraftsägaren stå för de kostnaderna.

Svar: Siffran 300 miljarder kronor kommer inte från Jonny Fagerström utan från nationalekonomen och energiexperten Marian Radezky. Vad förespråkare för vind- och solenergi aldrig tar med i sina kalkyler är den försämrade avkastningen på det kapital som är investerat i den back up energi som måste finnas pga att de intermitenta energislagen bara producerar kWh men inte kW. Man måste helt enkelt ha reserveffekt för att fylla luckorna. Det är den mekanismen som driver upp elpriserna i Europa till nära tre gånger priserna i USA.
Lars Bern

19 Karl-Johan Lehtinen:

skriven

Man hör ofta motargumentet av även fossila bränslen såsom kol är kraftigt subventionerade. Jag har dålig koll på om det stämmer. Har du Lars eventuellt några uppgifter om detta?

Svar: Det påståendet bygger i huvudsak på att i vissa oljeproducerande länder säljer man drivmedel till priser långt under världsmarknadspris av populistiska skäl. Det är egentligen inte subventioner utan många säljer drivmedlen enligt självkostnadsprincipen, det tär alltså inte på statskassan.
Lars Bern

2 Dan

skriven

Det är så mycket som hanteras helt vettlöst idag, energi, försvar, migration, sjukvård, skola, åldringsvård för att mämna några områden. Antingen har man en hemlig agenda eller så är politikerna fullständigt och häpnadsväckande inkompetenta. Jag lutar åt det senare alternativet.

4 lennart bengtssone

skriven


Jag ser Wimmers analys som realistisk och det är ytterst oroväckande att politikerkåren har så ytterst bristfälliga kunskaper. Detta bekräftades inte minst från den senaste riksdagsdebatten.
Detta skulle kanske vara mindre allvarligt om inte media delade denna brist på insikt. Det är sannolikt för sent att göra något nu då verksamheten har fått alldeles för mycket inertia. Vad vi snarare ser är bilden av lämlar som är på väg mot stupet. Det mest förnuftiga man kan göra idag är att förvänta sig och förbereda sig för en krasch. Jag antar det är vad insiktsfulla investerare gör idag.
Som jag sagt tidigare det är inte kunskapsignoransen som är det största problemet utan illusionen om kunskap

6 Jimmy

skriven

#4 LB

... lämlar som är på väg mot stupet.

http://petterssonsblogg.se/2014/06/09/sverige-pa-vag-mot/jumping_into_the_black_hole/

8 Rosenhane

skriven

Per Wimmers bok Den gröna bubblan är ytterligare en vidräkning med det lobala vansinnet som resulterat i "gröna" investeringar till enorma kostnader utan ordentliga långsiktiga ekomomiska kalkyler, astronomiska satsningar som skrämmande nog baseras på politiskt och ekonomiskt önsketänkande.
Wimmers bok är tyvärr behäftad med ett kardinalfeltänk; utgångspunkten är att vi måste bekämpa co2 till varje pris och hans recept för detta är mer handel med utsläppsrätter men framför allt globala koldioxodskatter, något som framgick på boksläppsseminariet igår.
För detta fick han dock idel medhåll från paneldeltagarna som bestod av chefsekonomen på Fortum Simon-Erik Ollus, Rune Brännlund, professor i nationalekonomi och naturligtvis från Lorentz Tovatt, grön ungdom.

10 Tege Tornvall

skriven

Think. Fisker. Tesla. Och nu NEVS. Det blåser bara ibland, Det är bara solsken ibland. Även de mest avancerade (och exorbitant dyra) batterierna innehåller för litet energi. Rent önsketänkande styr energi- och bränslepolitiken.

12 Björn Törnvall

skriven

Ännu ett lysande inlägg Lars, tack för att du orkar föra kampen mot den subventionerade förstörelsen av vår natur och livsmiljö. Opinionen mot detta ekonomiska vansinne blir allt starkare i takt med att allt flera drabbas och sanningen hinner ifatt bidragsjägarna och profitörerna. Vi väntar alla på att missbruket av skattefriheten för egenproducerad vindkraftsel skall begränsas till vad den ursprungligen gällde för, småskalig vindelsproduktion i gårdsverk. Varför Anders Borg tvekar med att följa utredarens rekommendation, att snarast stoppa detta missbruk med att vältra över energiskattebördan från stora företag, som Ikea och Wallenstam, kommuner och landsting på oss övriga skattebetalare, kan var och en fundera över detta valår.

En av orsakerna till att denna för landets välfärd och utveckling mycket farliga "gröna" väg att producera sekunda el inte granskats, är att finansieringen lagts direkt på elkunderna via elräkningen, där kostnaderna för elcertifikaten t.o.m. dolts, för att inte skapa negativ opinion bland kunderna! Hade kostnaderna redovisats via statsbudgeten, då hade kravet på transparens och tydlighet gjort, att Riksrevisionen hade tvingats granska och lyfta fram vindkraftsbluffen i all sin ömklighet.

Nu får vi lita på att ekonomins lagar till slut rensar bort detta för Sverige onödigt dyra sätt att producera el, det finns inget - förutom okunniga och klåfingriga politiker - som tyder på att vindkraften med höjda elpriser skall kunna närma sig lönsamhet före 2030. Så länge kan ingen fortsätta hålla liv i detta moderna baggböleri.

14 Björn i Bromma

skriven

Ibland påminns man om folkomröstningen 1980. Före omröstningen så frågade man på TV en väljare vad denne tyckte om kärnkraft. Svaret blev att "kärnkraft behövs inte, vi har eluttag i väggen för varje rum i lägenheten".
Tyvärr så är det nog fortfarande åt det dylika hållet istället för kunskap och förnuft. Många miljömuppar har uppenbara svårigheter att skilja på energi och effekt samt elenergi och värmeenergi, man drar över alltihop med samma kam.
Borde det inte finnas någon form av politikerlicens motsvarande läkarlicens för att få representera svenska folket i riksdag och regering? Det är ju trots allt dessa politiker som gör de avgörande ingreppen. Förhoppningsvis skulle detta åtminstone kunna minimera den politiska galenskapen.
Tänk om 51 procent av väljarna röstar blankt i riksdagsvalet. Vad händer då?

Svar: Politikerlicens är nog orealistiskt ur demokratisynpunkt, men ett minimiantal år i yrkeslivet borde man kunna kräva. Där lär man sig ofta sådana här saker, vilket dagens obildade yrkespolitiker missar.
Lars Bern

16 Claes (Peking)

skriven

Hela problemet idag med för mycket kolsyra (CO2) i luften bygger på Svante Arrhenius’ banbrytande verk ”Über den Einfluss des atmosfärischen Kohlensäuregehalts auf die Temperatur der Erdoberfläche” (1896) där han blev först med att beskriva växthuseffekten. Istid eller värmeperiod? Det beror på atmosfärens kolsyrehalt, säger A.
- [Nobelpriset 1903 fick han dock för sin avhandling, ”Recherches sur la conductibilité galvanique des électrolytes”, med grundtankarna till den elektrolytiska dissociationsteorin, senare utvecklade i bl.a. ”Reaktionsgeschwindigkeit bei der Inversion von Rohrzucker” (1889).]
- Nu förstår jag ju att miljöpartisterna aldrig läst dessa texter. Men tankegångarna måste ändå ha sipprat ned till riksdagsledamöter och oss vanliga människor. Själva grunden är enkel och svenskt folklig: ”Nu går det åt h-e för oss!”
- Och det kan kanske vara rätt. Vet faktiskt inte. Jag frågade häromdagen miljöpolitikerna på Pustegränd om de kan säga hur mycket varmare det blivit, och var, och när. Men vid närmare eftertanke insåg jag att det är en alldeles för komplicerad fråga för dem. Så jag ställde frågan till Miljödepartementet i stället. Där åtminstone borde man väl kunna svara. Får se.

18 Anne Debeil

skriven

Ja vi väljare är ansvariga för vilka partier och politiker vi väljer, vad annars?
I senaste valet I Belgien,(samtidigt som valet till EU) 25 maj röstade vi också Federalt och Regionalt. I Wallonien krossades Ecolo (MP) som hade 14 mandat och rasade ner till 4 mandate pga av att de tillsammans med PS Socialisterna bl a infört en lag I Wallonien at nå 80-100 % Renewable energy (REN) 2050. Tung inustri har lämnat Wallonien, typ Arcelor Mittal (stål m fl.
För Ecolo och Miljöpartiet gäller att stoppa all tillväxt så stop på "smutsig" industry är för dem en stor seger.
Vi skrev tillsammans med Marian Radetzki I Dagens Industri 5 Jan 2005, att totala kostnaden för vind och sol, service factor ca 20 %, måste inbegripa dubbelinvesteringen och driftskostnaderna för back up gaskraft eller vattenkraft. REN har prioritet, "first in" till nätverken och Gaskraft går som stand by med dålig effektivitet. Optimal gaskraft s.k. Combined Cycle Gaskraft bör ge 62 % (rendement) och driftsäkerheten service factor nära 100 % . Men som backup lönar den sig inte och man stänger ner gaskraft I Belgien och Tyskland.
Vi bör med all kraft informera om MP's grundlâggande ideology, baserad på Malthus,Romklubben och John Holdren, Obamas vetenskapliga rådgivare om deras människofientliga ideology och politik. RIO + 20 (2012 I Brasilien) poängterade tillväxt och kampen mot fattigdom och för utbildning av kvinnor. MP och Ecolo är livsfarliga med sin politik som driver världen in I fattigdom.