Godhetens tyranni

Den svenska regeringen skrev i den senaste regeringsdeklarationen att Sverige är en humanitär stormakt! Bättre kan inte den svenska uppblåsta tidsandan illustreras. Det som präglar dagens svenska samhällsdebatt mer än något annat, är den högmodiga föreställningen hos vår politiska, mediala och kulturella elit att de är godare än alla andra. Till skillnad då från de vita obildade unga män på bondvischan som försöker slå vakt om det lilla de har kvar av självaktning genom att rösta på de onda. Genom hånet mot och stigmatiseringen av denna förment onda grupp, får de självutnämnda goda en möjlighet att bekräfta sin egen grandiosa moraliskt överlägsna självbild.

Visst Sverige är säkert en stormakt i godhet om man med godhet menar ett samhälle där eliten mer än någon annanstans utövar denna godhet genom en sanslös generositet på vanliga människors bekostnad. Det nyligen genomförda EU-valet var en triumf för den goda rödvinspimplande eliten från Stockholms Södermalm, de som kämpar för vad de påstår är bra för klimatet, för multikulturalism, för kvinnomakt och för andra goda modeflugor. Betänk att den goda eliten bor inte under de groteska brummade vindsnurrorna eller i en förortsslum där man bränner deras bilar eller slänger ut unga flickor från balkonger när de söker sin frihet.

Jag fick ett mejl häromdagen från en vän som är vetenskapsman och som kritiserat de godas larmande om klimatet och pekat på att dessa larm saknade stöd i faktiska observationer. En politiker från de ondas sida, hade citerat honom. Omedelbart rycker de goda ut och anklagar min vän för att stödja de onda. Guilt by association kallas det. På detta sätt förföljer de goda alla som dristar sig att ifrågasätta deras goda ståndpunkter hur befängda de än må vara.

De infödda goda feministerna ser oss infödda vita svenska män som ondskan personifierad, samtidigt som de vänder ryggen åt alla våra fantastiska invandrade kvinnor som ensamma tvingas kämpa mot en medeltida kvinnosyn i de multikulturella förortsgettona som de goda skapat. Det senare vågar de infödda goda feministerna inte uppmärksamma, därför att där kommer deras goda föreställningar i konflikt med varandra. Så i deras värld är en infödd man som inte tar in någon kvinna i sitt bolags styrelse en större kvinnoförtryckare, än en pappa som slänger ut sin dotter från balkongen för att hon kräver sin frihet.

Så här på självaste nationaldagen måste jag konstatera att Sverige inte är den humanitära stormakt som den politiska eliten så gärna vill att omvärlden skall tro. Nej, dagens Sverige är ett land som för var dag fjärmar sig från ett öppet demokratiskt samhälle, till något som mest liknar de självutnämnda godas tyranni. Den yttrandefrihet som är demokratins själva fundament har de goda avskaffat genom att systematiskt hindra andra än de med goda ståndpunkter från att yttra sig.

Om vi vill ha kvar vår frihet måste vi våga stå upp mot den självutnämnda goda elit som i kraft av sin självupptagna godhet anser sig ha rätt att styra över våra liv och förkväva vår yttrandefrihet. Vi måste våga ifrågasätta det tolkningsföreträde som denna elit skaffat sig genom sin infiltration av nästan alla etablerade medier, myndigheter, kulturetablissemang och politiska partier. Vi måste våga påpeka att godhet inte handlar om generositet med andra människors pengar och livsbetingelser, det handlar om att göra egna uppoffringar för sina medmänniskor och att respektera deras yttrandefrihet även när vi ogillar deras åsikter.

Fråga er alltid nästa gång någon av de självpåtagna goda tar till orda, vilken uppoffring gör den här personen själv för att åstadkomma det goda vederbörande vill tvinga på oss andra på vår egen bekostnad?

Att utöva godhet på andars bekostnad har inget med verklig godhet att göra, utan handlar bara om elitens gamla vanliga maktfullkomlighet och översitteri mot vanligt folk!

Sverige är ingen stormakt i något avseende, utan snarast ett litet land vars ryggradslösa elit förirrat sig in i en labyrint av självförhävelse och inbillad godhet, som de snart inte hittar vägen ut ur på grund av alla motsägelser.

1 Lisa:

skriven

Vad lustigt. Jag hörde precis på SVT (för en gångs skull tittar jag på TV) i ett program där de diskuterar "svenskhet" och vad nationaldagen står för olika människor. Någon tyckte att just "godheten" var viktig att manifestera.

3 Eschaton:

skriven

Tack, Lars! Bra beskrivning.

5 Olof Hellström:

skriven

Hej!

Jag känner och lider med Dig och som jag vet att du redan är medveten om.
Nu gäller det att göra någonting åt saken och då gäller det att finna
en gemensam plattform och undvika att fastna på oväsentliga, interna
åsiktskilnader i det eller de utrop som är nödvändiga mot denna falska godhet och som riskerar att hindra all sund utveckling.
Tillgivne Olof
att kväva all sund utveckling

7 Astrid Å:

skriven

Mycket bra formulerat!Tråkigt att många blir rädda för dessa "goda tyranner"och drabbas av beröringsskräck med de som vågar säga ifrån.Med historisk kunskap borde de/vi vara modigare, eller...måste historien alltid upprepa sig...?

9 Christer Nilsson:

skriven

Gösta Wallins tanke: "Tänk om Bert Karlsson köper hotell Malmen" tycker jag vore perfekt. Inte en enda av våra rikspolitiker bor ens i närheten av ett mångkulturellt område. Inte Stockholmspolitiker heller för den delen.
Detta finner jag högst märkligt eftersom mångkultur är så underbart säger de med en röst.

11 Rosenhane:

skriven

Huvudet på spiken Lars, bättre kunde det inte sägas. Evertebratiasis godis är en svensk folksjukdom som spridit sig så till den milda grad även till tillsynes sansade människor vilket sorgligt nog till slut fick Din gode vän att ta sin hand från en oss alla närstående blogg. Mycket tråkigt.

13 Bengt-Ove Högström:

skriven

Helt rätt en bra beskrivning av verkligheten i Sverige.
Jag konstaterar att svenska regeringen och myndigheter är de verkliga rasisterna. Vid byggandet av Sundsvallsbron har arbetare från östra eller asiatiska länder 56 SEK/timmen, irländska arbetare har 110 SEK/timmen medan svenska arbetare har 140 SEK/timmen eller mer. Det statliga Trafikverket är beställare. Alla arbetare utför likvärdiga jobb. Kommer makteliten att göra som man gjorde i Hitlers Tyskland? Befolkningen hindrades från att på radio lyssna på annan information än
regeringens. Det är skönt att vara en 30-talist, en som alltså inte finns.

15 bom:

skriven

Instämmer med #2! Så väldigt bra beskrivet!

17 sven:

skriven

Så sant det är alltid lättare att "skjuta" problemen på "någon annan" och har man dessutom möjligheten att vara i den "goda gruppen" då är livet enkelt.

19 Lars Karlsson:

skriven

Från Feministiskt Initiativs hemsida (tog mig ungefär en minut att hitta):

http://feministisktinitiativ.se/politik/vald-mot-kvinnor/

"Allt våld måste förebyggas och bekämpas, oavsett vilket uttalat motiv förövaren har. Frihet från våld och rätten att bestämma över sin egen kropp är en grundläggande mänsklig rättighet som måste säkras oavsett hur våldet tar sig uttryck. Med rätt insatser och en långsiktig politik som främjar jämlikhet, delaktighet och mänskliga rättigheter kan alla former av förtryck motverkas. Förtryck i namn av heder har inte sin grund i någon enskild religion. Hela länder eller folkgrupper präglas inte av dessa normer. Det är heller inte väsensskilt från annat förtryck där maktordningarna kön, sexualitet, släktskap och ålder samspelar och är centrala.

Både kvinnor och män kan såväl delta i, som själva utsättas för förtryck i namn av religion eller heder. Många i Sverige lever med normer som innebär begränsningar av rätten att själv bestämma över sin sexualitet och val av partner. Familjens heder anses enligt dessa normer vara överordnad individens frihet och kopplas till särskilt flickors och kvinnors påstådda eller faktiska sexuella beteende. Kraven på de unga kvinnornas oskuld är en nyckelfråga, men unga män förtrycks också, exempelvis genom att tvingas delta i förtrycket av sina systrar och likaså hbtq-personer. Social exkludering och rasifiering är en del av problemet, men möjliga att motverka med rätt politik.

Feministiskt initiativ vill kriminalisera barn- och tvångsäktenskap. För att kunna förebygga dessa brott, följa upp vad som hänt och hämta hem en ungdom som inte kommit tillbaka till skolan efter sommaren utan gifts bort utomlands, behöver polis och socialtjänst mer resurser och utarbeta tydliga strategier. Vi sätter brottsofferperspektivet i fokus och vill att insatserna utformas i nära samverkan med den våldsutsatta och eventuell kvinnojour eller liknande organisation. Hotas den utsatta av fler än en person måste riskbedömningen bli en annan. Förtryckets kollektiva karaktär innebär utmaningar för rättsväsende och för socialtjänstens familjeorienterade arbetssätt."

Svar: Mot bakgrund av denna programbeskrivning är det märkligt att många av de invandrade kvinnor jag mött känner sig svikna och inte sedda av de infödda feministerna.
Lars Bern

21 Anonym:

skriven

GBJ, det blir lite lustigt när du skriver
"Däremot kan jag klara mig utan dessa kommentarer, de tillför mkt lite."

Vilket du alltså skriver just som en av de kommentarer som du vill slippa.

I övrigt tycker jag att Lars Berns betraktelse är mycket bra och träffande beskrivning av debattklimatet i våra riksmedia!
Och tyvärr är det numera så att det är media som styr politiken.
Samt fungerar som folkuppfostrare med hjälp av sin "agendasättande journalistik".

23 Bim:

skriven

Kul Ian att du engagerar dig igen. Då kanske det blir drag under galoscherna. Det behövs människor som har förmågan att göra sig hörda. Skall köpa din bok.

25 Henrik Mahlberg:

skriven

Våra "goda" myndigheter sätter sig över demokratiska beslut. Jag antar att Naturvårdsverkets strategi är att förhala hela processen tills dess MP sitter i regeringen...
http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Naturvardsverket-overklagar-Bungedomen/

Det verkar ha lång chans att målet ens kommer tas upp:
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.564191/experten--liten-chans-att-andra-bungedomen

27 Lena Krantz:

skriven

Hej Lars!
Eftersom jag nu var en av dem som reagerade på just VEM som citerade Lennart Bengtsson i riksdagsdebetten i en kommentar på Klimatupplysningen så vill jag komma med en liten klargörande kommentar.

Det är mycket mycket tråkigt om Lennart uppfattade saken som att han själv skulle ha ställt sig på någon sida. Det var inte alls så jag själv tänkte. Mitt resonemang handlade faktiskt om ren strategi.

Josef Fransson kunde ha citerat någon helt annan forskare och i princip sagt samma sak och jag skulle ha tänkt likadant. Det handlar för mig inte alls om Lennart Bengtsson utan endast om att Josef Fransson citerade en text som i någon mån var klimatlugnande (nytt uttryck kanske?) och om denna text skulle kunna tänkas ha en mindre genomslag bara för att det var just han som framförde den. Eller rättare sagt att de andra så lätt kunde vifta bort det han sa just därför, för det var ju just vad de gjorde. Som sagt rent strategiska tankar som inte ens handlade om något ont eller gott eller om någon god eller ond sida.
Jag beklagar verkligen om Lennart Bengtsson och andra så kapitalt har missuppfattat mina tankar.
MvH
/Lena Krantz

29 bom:

skriven

#27
Jag blev nog väldigt besviken på Dig när Du ställde Dig enig med vänsterjournalisterna och rackade ned på 600k till 800k svenska väljare genom att påstå att en av de förståndigaste av våra lama knapptryckare (kolla bara upp inläggen från de andra i salen se ex vis Jens Holm igen). Det som är viktigt är att budskapet är rätt och det som kommer i andra hand är budbäraren. Holm drog genast till med den gamla "97 % av alla klimatforskare". Var det inte Holm som ville ha en propellerturbin på varje biltak? :-)

31 Arnold Mellgren:

skriven

Lars, Du beskriver det låsta debattklimatet i dag på ett utomordentligt bra sätt. Dagens ledande politiker sysslar med en frapperande mjäkighet. Det finns inga stickspår i debatten. Det är bara att följa PK-spåret, annars kan du i värsta fall bli uthängd.

33 Jimmy:

skriven

Läs även Julia Ceasars krönika "Söders olyckliga överklass"
http://snaphanen.dk/2014/06/08/sondagskronika-soders-olyckliga-overklass/#more-179815

35 Johan:

skriven

Tack Lars,

Skillnaden mellan vad folket tänker och hur de lever i sina hem och vad en liten elit bestämmer att de ska tänka och hur de ska leva har aldrig i mänsklighetens historia varit större.

Jag tror inte detta kommer att ändras innan vi vågar ta oss samma rättigheter som minoriteterna - att hävda vår rätt till bestämmande i Sverige. Än så länge är vi i majoritet och demokrati är majoritetsstyre. Vi måste sluta skämmas för att vi är vita och svenskar.

Obama skriver i sin bok att han valde bort två kvinnor för att de inte var svarta. Han kände att han var stolt över sitt svarta ursprung och önskade en svart fru. Varför är det ok för USA's president att älska sig själv och sin etnicitet, välja bort andra i sitt viktigaste livsval, men förkastligt om vita gör det?

Grunden ligger här Lars, allt annat är lite rundsnack.

Bra intervju med genetikforskaren Frank Salter. Förklara allt!

http://www.redicecreations.com/radio/2014/06/RIR-140604.php

37 Ivo Brncic:

skriven

Väldigt bra skrivet. Grattis. Inte ett ord för lite inte ett ord för mycket.

2 Bengt Söderberg

skriven

Den naturliga reflexen sedan man läst det här är: KUNDE INTE HA SKRIVITS BÄTTRE!

4 M. Schmitt

skriven

Väl talat, Lars. Det är lågt i tak i dagens Sverige och hyckleriet hos de (själv)goda känner inga gränser. Det finns en oerhörd destruktiv potential i att en skruvad verklighetsuppfattning kommit att bli förhärskande inom så många samhällsområden.

För ett aktuellt exempel, se var den svenska skolan nu befinner sig efter decennier av ideologiskt präglat önsketänkande. Trots att en debatt sent omsider tagit fart är bristen på självinsikt hos de ansvariga påfallande. Man kan befara att samma beklämmande skådespel som vi bevittnar här kommer att uppföras på nya scener i framtiden.

6 Gösta Walin

skriven

Mycket kloka synpunkter. Tack för att du vågar!
Appropå Södermalm:
Tänk om Bert Karlsson köper hotell Malmen.

8 Lennart Bengtsson

skriven


Lars

En av de bästa essäer jag läst i en fråga som är av central vikt i dagens svenska samhället. Det vi ser är ett skrämmande intellektuellt förfall kombinerat med ett exempellöst översitteri och systematiskt förtryck av det fria ordet och den fria tanken. Och som Du säger i den underbara godhetens namn.
Lennart

10 Karl-Johan Lehtinen

skriven

Rödvinspimplande elit finns det på vår sida om gränsen också. Bl a vill den skydda vår skärgård mot sina invånare genom ytterligare fredning av områden som sedan stenåldern formats av människan. Redan nu är 10 % av ytan fredad på ett eller annat sätt, vilket redan lett till förbuskning och igenväxning av tidigare vackra öar med kulturlandskap..

12 Anonym

skriven

Det står "jag". Vem är JAG? Det finns en del saning i detta, dock om man ska göra en filosofi om mänskligt beteende, egoism, girighen mot empati och offrande, bör man kanske blicka utanför sveriges gränser. Exempelvis Iran där man stenar kvinor för våldtäckt, eller Uganda för löpsedlar om homo män i samhället. Eller China om frihet, eller krigslustande Russa. .......bara att jag kan tycka här på denna media gör så att jag hör till mindre än 10 % av världens befolkning. Inte minst gällande kvinoförtryck.

Svar: Jag är givetvis bloggredaktören själv.
Lars Bern

14 Mats Olsson

skriven

Suveränt på pricken bra beskrivning. Vill gärna få till protokollet att denna analys stämmer till 100% även med ett "vänsterperspektiv" på politiken eftersom Du så gärna uttrycker Dig lite föraktfullt och generaliserande om " vänstern".

Svar: Det stämmer att jag inte tror på vänsterns planekonomiska idéer. Jag är övertygad om att en civiliserad marknadsekonomi är en bättre lösning.
Lars Bern

16 Lars Bohman

skriven

Så sant, så sant. Det förtjänar att påpekas om och om igen, att massmedia - den tredje statsmakten - använder tanken om de goda och de onda för att indoktrinera folket i allehanda frågor från klimathot till invandring.

Det paradoxala är att ondska inte längre är individuell. De som mördar eller våldtar är inte onda "egentligen", hävdar man. De är offer för omständigheter. Det individuella ansvaret tonas ned. Ondska är istället något vagt ideologiskt: att inte skriva under på "allas lika värde". Med detta resonemang kan man diskvalificera nästan vad som helst eftersom innebörden är pragmatiskt vag.

Inte heller godhet är någon individuell egenskap. Det definieras som att man bekänner sig till vissa åsikter om människans natur eller naturens ("miljöns") väsen. Att sträva efter att göra goda gärningar framstår närmast som något enfaldigt - det som förr betraktades som godhet.

Grupptänkande på gott och ont. Alla grupper är visserligen lika mycket värda, man ska inte ens se på mänskligheten i form av grupper: "vi och dom". Utom när det gäller "klimatförnekare" och invandringskritiker. Då gäller inte sådana regler, för de är de verkligt onda människorna. När man likt Harry Potter bekämpar ondskan så gäller inte de vanliga reglerna. Då är alla medel tillåtna. Inga invektiv tycks räcka till för att beskriva den bottenlösa ondska som dessa individer besitter - eller är besatta av.

Vad man längtar efter upplysningstidens idéer. Förnuftets återkomst, intellektualitetens återupprättande. Ett offentligt samtal värt namnet. Kunskapens återkomst. Respekt för oliktänkande. Respekt för tänkande istället för tyckande och kännande.

18 GBJ

skriven

Tack för mkt tänkvärd sida! Men du skulle vinna på att bjuda in kritiker av dina åsikter, precis som du låter Lennart Bengtsson skriva här, vilket jag mkt uppskattar - en balanserad syn på klimatutvecklingen. Däremot kan jag klara mig utan dessa kommentarer, de tillför mkt lite. Men en seriös debatt mellan några inbjudna personer vore ett lyft, för att spegla olika synpunkter på klimatet, på kosten och annat som du behandlar. I vilket fall uppskattar jag mkt denna sida, men skulle gärna se att du fick lite motstånd! T.ex. beträffande GMO (se newsvoice).

Svar: Den som vill komma med andra uppfattningar är välkommen. De enda kommentarer som refuseras är personliga förolämpningar och försök att styra in debatten på andra ämnen som jag tycker behandlas bättre på andra bloggar. Så alla som har avvikande synpunkter är välkomna.
Lars Bern

20 Ian Wachtmeister

skriven

Lars, Du blir bara bättre! Det är inte många som vågar idag, men förfäras ej Du lilla hop, ty trägen vinner och luften går ur pösiga maktmissbrukare.
Den 5 juni kom den första premiärupplagan av min bok SOTARNA. Resten kommer inom kort med buller och bång!
Där finns bl.a. två kapitel som passar som illustration till Din artikel.
1. Några råd till vår käre statsminister, om vi hade någon.
2. Partiet som styr Sverige. ( det visar sig vara MP...)
Debatten måste skärpas! IAN

22 Gunnar Strandell

skriven

Lars Karlsson #19

Ditt inlägg och nyheten om att dottern till F!:s nyvalde EU-parlamentariker gifte sig när hon var 16 år, tycker jag är en utmärkt bekräftelse på det budskap jag tar in från Lars Bern.

Länk:
http://www.svt.se/nyheter/val2014/post-min-dotter-gifte-sig-nar-hon-var-16

24 Jimmy

skriven

Tino Sanandaji beskriver på sin blogg, tino.us, den social-liberala självbilden.
"Allas lika värde, fast jag är värd lite mer eftersom jag tror mer på allas lika värde"

26 Errbe

skriven

En fem-etta, som vi beväringar sa när någon träffade precis rätt.

Du har fler trosfränder än du anar ute i geografin. Det du pekar på kan också beskrivas som "Sveriges steg mot fascism":

http://narrskeppet.blogspot.se/2014/06/sveriges-steg-mot-fascism.html

Det är allvarligare än bara fåfänga hos den politiska eliten.


28 Peter Stilbs

skriven

Du har skrivit mycket suveränt bra saker, men denna är kanske den bästa.

30 Björn i Bromma

skriven

"If Liberty means anything at all, it also means the right to tell people what they don´t want to hear"
Georg Orwell
Den har godhetens tyranneri oerhört svårt för.

32 sven

skriven

Himla bra skrivet. Alltid berikande att läsa krönikor där förfsttaren "tänkt till" lite extra och dessutom inte har en egen agenda utan bara redovisar fakta (sanning och konsekvens). Jaa och i detta fall då? Jaa jag har följt "samhället" intensivt de senaste åren eftersom jag fick en "magkänsla" att allt inte "stod rätt till" OCH jag är förfärad. Med mina mått mätt så är landet helt överstyr. Bra vore väl om vi drev "vind för våg" då skulle vi alla försöka hjälpas åt att "ro båten i land" MEN skutan går med en fast kurs mot ett "annat land" där de flesta av oss inte har "första raden precis"...riktigt otroligt är det om man ens kommer in på "teatern"....Men att så många starkt driven en "destruktiv" agenda som gagnar så få.....hur kan människor vara så "godtrogna"? Jaa går det att koka grodor så kan säkert detta fungera också......

34 Christer Adolfsson

skriven

Good thinking Robin - and stating som Läderlappen brukade säga

36 Ingvar

skriven

Djur och Dj-vlar vad bra skrivet!!

38 Tege Tornvall

skriven

Jag missade först denna lysande analys, eftersom den hamnade i skräpkorgen. Det är en risk vi som debatterar med många ofta löper. Men vad du skriver har jag tyckt i åratal och uttrycker också i min klimatbok "Solen driver vårt klimat", bl. a. i kapitlen "Politiker utnyttjar våra skuldkänslor", "Politikerfront mot klimatet", "Klimathotet svepskäl för skatt och politik", "Partsinlagor styr nyheterna" och "Människan som varg i veum".

Godhetens apostlar bedriver med skattemedel systematisk desinformation och indoktrinering snarlik den religiösa fanatism de samtidigt kritiserar på andra håll. Det ger Himlaspelets budskap och handling ny aktualitet, men de ser inte den totalitarism i godhetens förklädnad de själva företräder.