Kan vi lita på sjukvården?

Tillgänglig forskning tyder på att äldre människor med måttligt förhöjt kolesterol mår bättre och lever längre än de med lågt. Trots detta sätter svenska läkare ofta in statiner hos människor ända upp över 90-årsåldern. De ofta svåra biverkningarna som förstör livskvaliteten skylls på normalt åldrande, trots att åldringarna snabbt tillfrisknar om de vågar trotsa doktorn och sätta ut statinerna. Jag har på nära håll följt människor som hamnat i sjukvårdens klor och som i stället för att bli friska bryts ner steg för steg och bara blir sjukare. Under åren har jag följt en rad vänner och anhöriga som drabbats av våra numer allt vanligare metabola sjukdomstillstånd som hypertoni, diabetes, ateroskleros, Alzheimer, cancer m.m. och som behandlas med ett batteri av kemiska preparat utan att bli särskilt friska. Sådana här exempel har fått mig att fundera på vilka intressen det är som styr sjukvården?

Makten över vården ligger i händerna på naturvetenskapligt obildade yrkespolitiker som inte förstår medicinsk vetenskap. Eftersom vården tar i anspråk en mycket stor del av samhällets ekonomiska resurser ägnar sig dessa politiker åt ständig kostnadsjakt. Resultatet har blivit att sjukvården organiseras efter löpande bandet principen, med en specialisering som drivs så långt, att det blir nästan omöjligt att få träffa en erfaren läkare som klarar av att bedöma en hel människa. En kroppsdel åt gången hanteras som om det vore en del på en bil, utan någon helhetssyn värd namnet. Detta är speciellt olyckligt mot bakgrund av den växande metabola multisjukligheten. Varje diagnos behandlas separat med sina mediciner. Sällan har man tid att gå till botten med bakomliggande livsstilsfaktorer som nästan alltid är orsaken till sjukligheten. På det här sättet botas inte patienterna utan de ställs på ett batteri av preparat som bara angriper de olika symptomen. Det orsakar övermedicinering och inblandade läkare saknar oftast överblick över hur preparaten interagerar. Inte sällan leder detta till att patienterna bryts ner och blir sjukare i stället för friskare.

Ser man till den medicinska forskningen så har Big Pharmas roll ökat kraftigt under de senaste decennierna. Affärsidén att ta fram botemedel mot sjukdomar har i stort sett övergivits. Man har funnit att om man botar de sjuka, så behöver de ju inte industrins preparat längre. Då är det betydligt intressantare att ta fram preparat som främst behandlar sjukdomssymptom och som den sjuka måste inta resten av livet. Denna nya affärsidé passar perfekt ihop med politikernas löpande band som visat sig vara industrins perfekta storm. Här kan man säkert finna en delförklaring till den svaga utvecklingen av nya antibiotika mot resistenta bakteriestammar. Kanske är det även en förklaring till, att industrins HIV-forskning bara genererat bromsmediciner för livslångt bruk i stället för ett vaccin mot viruset.

Big Pharmas nya affärsidé har varit osannolikt framgångsrik och industrin har expanderat kraftigt med otroligt stora vinster. Detta har gett industrin stor makt över den medicinska forskningen och det har dragit till sig större delen av forskaretablissemanget. På det här sättet har forskningen infiltrerats och delvis korrumperats av industrins intressen och många av våra ledande forskare har blivit beroende av industrin. Eftersom dessa forskare också är viktiga opinionsbildare och lärare inom vården, har industrin indirekt skaffat sig stor makt över hur sjukvården bedrivs.

Det är symtomatiskt att dagens läkare nästan helt saknar utbildning i naturmedicin och de samband mellan kost och hälsa som tidigare varit kända. Vi hittar här förklaringar till att forskningsresultat från tidigt 1900-tal om livsstilsfaktorer bakom olika sjukdomar har sopats under mattan. Ta bara diabetes som exempel. I min barndom kallades det sockersjuka eftersom man visste att socker och andra kolhydrater var orsaken till sjukdomen. Ett annat exempel är hypotesen om att naturligt fet mat skulle vara ohälsosamt och att kolesterol skulle vara orsaken till ateroskleros. Den myten hålls av någon anledning vid liv trots att nästan alla vetenskapliga studier motsäger den. Attityden från ledande forskare med band till industrin är att folk skall leva som de vill och äta ”vettig” kost och blir de sjuka så finns det mediciner. Det är bara att titta på den socker- och kolhydratstinna mat som serveras patienter på våra sjukhus och som bara gör dem sjukare. Vad som sägs vara bra kost styrs av politiska bindningar och enorma ekonomiska intressen inom såväl läkemedels- som livsmedelsindustrin. Äldre forskning visar att dagens officiella råd om ”vettig” kost snarast är orsaken bakom epidemin av metabol sjuklighet som drabbat världen.

När jag i andra sammanhang har pekat på bristerna i dagens etablerade kostråd har jag av en framstående läkare bemötts med argument som att jag ”är senil eller förvirrad eller bara en grinig gubbe som anser sig ha rätt att hantera fakta hur som helst och ljuga friskt”. Han hade dock inte en enda invändning i sak att redovisa. Att ställa en sådan diagnos på en person som man aldrig träffat, ger en skrämmande inblick i den läkarens olämplighet för yrket. Vi har även nyligen på DN-debatt bevittnat hur Stefan Rössner, landets mest kända ”fetmaprofessor”, slängt omkring sig nonchalanta och nedsättande omdömen om andra läkare som återknutit till tidigare forskningsrön för att förklara den sjuklighet, som Rössner under en lång karriär inte lyckats bemästra. När jag som huvudman i Hjärt-Lungfonden motionerade om att man borde satsa på oberoende forskning rörande sambanden kost-hälsa, så avvisades det av styrelsen med motivet att ”det skulle skada fondens anseende”. De glömde dock att skriva ut i motiveringen att det var anseendet hos Big Pharma som åsyftades.

Trots kompakt motstånd från en stor del av det medicinska etablissemanget finns det en lång rad läkare med integritet som tar sitt yrke på stort allvar och söker både nya och gamla vägar för att bota sina patienter. De bemöts ofta med hån av vissa kollegor och utses till ”årets förvillare”. Det är faktiskt dags för sjukvårdspolitiker och sjukvårdsetablissemang att börja rannsaka sig själva och försöka återupprätta det förtroende som är på god väg att gå förlorat.

1 Åke Carlsson:

skriven

Helt i linje med danske läkaren Peter Gøtzsche som skrivit Dødelig medicin och organiserad kriminalitet (2013). Finns även på engelska. Boken borde översättas till svenska.
Titta på http://www.youtube.com/watch?v=VIIQVll7DYY
och
http://www.youtube.com/watch?v=i1LQiow_ZIQ

3 Bo Blomberg:

skriven

På kornet!

5 pensionär 60+:

skriven

Tack, det var mycket bra skrivet. Vi måste nå utanför den här bloggen och andra bloggar som behandlar temat kost och hälsa. Vi kan inte bara hålla på att kommentera på varandras bloggar. Tyvärr gör alltför många det.

Det finns många ställen att skriva på, t ex denna: SPFs tidning Veteranen:
http://www.veteranen.se/tyck/mat-pa-aldreboenden/

Det finns också många ortstidningar med bra insändare, men ack, väldigt få kommentarer.

I övrigt, bra tips av Åke Carlsson. Boken kommer säkert på svenska har jag hört. Den finns på engelska och danska och danskan lär vara lättläst.

7 Inger Eriksson:

skriven

Hej Lars det är bland de bästa inläggen som jag har läst. Jag håller med dig i allt och önskar dig lycka till Inger

9 Karin:

skriven

Tack för så viktig artikel.
Min friska intelligenta pappa som är 86 år har de gett statiner och han har blivit trött och har smärta i benen. Han har också blivit irriterad. Värsta är att han börjat ramla och det är otäckt, jag hoppas han inte skadar sig!

Hans läkare som han har förtroende för säger att han ska ha det här! Pappa har gillat smör och bacon tex men är lång och smal herre.

Vi har försökt berätta att det är farligt och visat bok om det men inget går in.

Vacciner är också Big Pharmas lönande affärsidé!!! Det ger diabetes m.m.

11 Anonym:

skriven

Jag gillar detta "...erfaren läkare som klarar av att bedöma en hel människa."
En sak i taget ger fler pinnar.
Vi kanske skall börja med att lägga ner NPM (New Public Management).
Det går inte att tillämpa den producerande industrins regler på levande människor.

13 Kajsa Varg:

skriven

Många bra inlägg här. Nu vill jag komma med en annan sak som irriterar mig och som jag upplevt, kanske även någon annan gjort det?
När man får problem och har fyllt 80 år beror allt på åldern !!?
Borde väl finnas andra orsaker även då och hjälp att få. Har sedan i somras haft besvär med ett rinnande, värkande öga. Har fått olika sorters droppar, inget har hjälpt. Har försökt få remiss till ögonmottagning på sjukhus utan resultat. Det beror bara på åldern. Har i många år haft mycket skakiga händer, har tillkommit andra problem som kan indikera på Parkinson,
ingen remiss eller utredning, beror på åldern . Men så fick jagveta i höstas vid ett besök på hjärtmottagning på sjukhuset att jag hade "väldigt" höga blodfetter. Fick Simvastatin utskriet direkt. Jag hade läst mycket om denna medicin och sa till min läkare att dom vägrar jag att ta. Vi har nästan blivit osams därefter.
När jag kollade de verkliga värdena så hade jag högre 1991 och har inte haft några problem på det området under alla år. Jag har under lång tid nu kunnat gå in här på olika sidor och läst om både sjukdomar och medicinering
och det är inget som läkarna tycker om när jag kommer med mina synpunkter.
" Nu har du läst på för mycket" fick jag höra en gång .
Det här var en liten anknytning till just statiner som nämnts här

Svar: Om man tittar på den moderna forskning som finns publicerad rörande höga blodfetter så är det inte farligt för kvinnor och äldre med höga blodfetter. De är oftast friskare och lever längre än de med låga. Det finns ett undantag och det är om man har sjukligt höga blodfetter s.k. hyperkolesterolemi, då är det motiverat att ta statiner åtminstone så länge man är yngre eller i medelåldern. Biverkningar från statiner hos äldre skylls ofta felaktigt på åldern. Jag känner en 93 årig dam med samma förhöjning av blodfettet som du, även hon fick statiner och blev dödssjuk. Hon slutade direkt och blev åter frisk. I ditt fall skulle jag konsultera någon läkare som inte svurit sin tro till blodfettshypotesen och be om en second opinion.
Lars Bern

15 Kajsa Varg:

skriven

Hur och var kan jag be om second opinion ?

17 Marie:

skrivenFluorokinolonernas biverkningar

Så här skrev Benny Sellberg:
"Jag gick i 8 år och fick fel diagnoser som fibro, på väg att utveckla MS, Crohns, Restless Legs, osv osv."
Slut citat

Situationen är inte helt ovanlig.

Fluorokinoloner/kinoloner kan ge mycket besvärliga och långvariga biverkningar. Det händer att de förväxlas med andra sjukdomar. t.ex. de som nämns i Benny Sellbergs kommentar ovan.

Det är en typ av bredspektrum-antibiotika och de kan ha namn/substansnamn som t.ex. Ciproxin (=ciprofloxacin), Tavanic (=levofloxacin) och Avelox (=moxifloxacin).

I USA är:
Ciproxin = Cipro
Tavanic = Levaquin

Jag nämner det för jag kommer att tipsa om en del amerikanska hemsidor m.m.

En närstående fick den här typen av antibiotika. Därför började jag leta information på Internet. Det var många år sedan. Jag upptäckte boken Bitter Pills av Stephen Fried (hans fru hamnade på psykakuten efter 1 tablett).

Bitter Pills handlar om deras gemensamma resa för att ta reda på vad som hade drabbat henne och om det fanns liknande fall. Det gjorde det - många.

Googla orden floxed, floxies, fluoroquinolonetoxicity, Cipro, Levaquin, David T. Fuller and David Flockhart.

Besök hemsidorna: floxiehope.com, fqvictims.org och ciproispoison.com.
(på dessa sidor finns ytterligare tips om länkar och hemsidor).

MEN, FRAMFÖRALLT, SE DOKUMENTÄREN - SOME ADVERSE EVENTS - PÅ U-TUBE (6 DELAR).
19 Marie:

skriven


Fluorokinoloner (3)

"Avelox Has Taken My Life Away”
(lawyersandsettlements.com/articles)

Ibland googlar jag - defective drugs.
En gång hittade jag ovanstående patientberättelse som handlar om Avelox.

Jag har översatt delar.Resten kan Du läsa på ovanstående hemsida. Det går nog också att googla rubriken.

"För de som inte känner till Aveloxs fruktansvärda biverkningarna kanske nedanstående berättelse förefaller osannolik. Hur kan en antibiotika förstöra hälsan, familjen och göra en ekonomiskt utblottad?

Avelox har tagit ifrån mig allt skriver Sue, en f.d. sjuksköterska, nyligen frånskild tvåbarnsmamma.Jag sätter på mig den ”glada masken” för barnens skull men så snart som de har åkt till skolan är jag tillbaka i soffan. Det som en gång var jag – är borta.

Sue har haft konstant smärta i fyra år och hamnat i en djup depression allt beroende på den kraftfulla antibiotikabehandlingen mot tre bihåleinflammationer (hon tog Avelox åren 2005-2006 och fick skadan 2007).
Avelox har kopplats till senrupturer (senorna kan gå av)." Slut citat

Gå gärna in på www.fass.se och sök på Avelox och Ciproxin. En sak är säker - texten ser annorlunda ut idag än när jag började söka information 2004.
Fass och bipacksedlar är färskvara!

21 Anders:

skriven

Lars Bern

Det låter som du läser vad Ravnskov och hans anhängare skriver. Förstår du medicin? Du kanske bör hålla dig till sådant som du förstår. Du läser och litar på fel källor. Det ger ett intryck av dåligt omdöme. Känner du Torbjörn Sassersson? Vet du något om honom. Tyvärr så har jag nog tappat förtroendet för dig nu.

Du tror på det som skrivs i Newsvoice? läser du även Canal2ND Opinion? Du läser och tror på det som skrivs på dessa knasiga sajter. Jag blir lite förvånad.


Svar: Jag känner inte riktigt till vad du skriver om, på vilket sätt knyter du min artikel till det. Du skulle vinna mer respekt om du pekade på vad i det jag skrev som är fel i sak så kan vi ha en diskussion om det.Jag är forskarutbildad inom teknisk fysik och inte inom medicin. Jag har dock ägnat en betydande del av de senaste 20 åren åt att studera en mkt lång rad medicinska artiklar av högt meriterade forskare, så jag tror jag vet vad jag talar om. Denna vetenskap är inte allt för komplicerad, så den går att ta till sig om man ha en gedigen naturvetenskaplig grund.
Så låt mig höra på vilken punkt jag sviker ditt förtroende?
Lars Bern

23 Rolf Löfgren:

skriven

Det är tragiskt hur Big Pharma nästlar sig in överallt.
Hela mänskligheten är under ett fruktansvärt tryck från världens mörka krafter. Hur få människor att förstå hur situationen verkligen ser ut.

2 Josef Boberg

skriven

Einstein lär på sin tid ha sagt: ”Det enda som stör mitt lärande är min utbildning !” Han sa också: "Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school. / Bildning är vad som återstår då man glömt ALLT man har lärt sig i skolan !"

Så dom som håller kvar gamla förlegade kostråd - dom har väl helt enkelt jättebra minne.

4 pensionär 60+

skriven

Tack, det var mycket bra skrivet. Vi måste nå utanför den här bloggen och andra bloggar som behandlar temat kost och hälsa. Vi kan inte bara hålla på att kommentera på varandras bloggar. Tyvärr gör alltför många det.

Det finns många ställen att skriva på, t ex denna: SPFs tidning Veteranen:
http://www.veteranen.se/tyck/mat-pa-aldreboenden/

Det finns också många ortstidningar med bra insändare, men ack, väldigt få kommentarer.

I övrigt, bra tips av Åke Carlsson. Boken kommer säkert på svenska har jag hört. Den finns på engelska och danska och danskan lär vara lättläst.

6 Benny Sellberg

skriven

Mycket bra inlägg. Allt handlar om pengar, girighet, tyvärr så får vi patienter betala dyrt i sämre hälsa.
Jag gick i 8 år och fick fel diagnoser som fibro, på väg att utveckla MS, Crohns, Restless Legs, osv osv. Ni kan ju tänka mig hr mycket felbehandling och fel mediciner jag fick :(
Sökte mig utomlands för bättre diagnostisering och jag hade borrelia, bartonella och twar. Nu efter längre behandling så kan jag gå normalt igen, sluddrar inte, ingen yrsel, bra levervärden, inga inflammationer tarmar, andningsuppehåll gått ner från 43/tim till 2/tim osv,,
Tyvärr har inte alla möjlighet, råd att söka den hjälpen och lider svårt med svårare och svårare handikapp. Det är flera tusen i stödgrupperna som har borrelia men inte får vård så dom blir friska.
Tänk vilka besparingar i pengar , lidande, vårdresurser vi skulle kunna avvara om folk fick chansen att bli friska.

8 Ronny

skriven

Förtroendet för sjukvården är inte på väg att försvinna den har för mig försvunnit för många år sedan. Därför utbildade jag mig till naturterapeut så jag kunde behandla mig själv istället för att springa till värdelösa läkare, ortopeder m.fl. Tandläkare har jag inget till övers för heller men tyvärr lyckades de döda en tand som senare rotfylldes och nu har jag stora problem som jag inte kan lösa själv men vet heller inte vem som kan hjälpa mig! Vår sjukvård är fan i mig helt jävla värdelös! Tycker alla borde få välja om de vill fortsätta betala skatt till sjukvården eller om man istället vill att ens skattemedel går till en mer integrativ vårdmodell som inbegriper dagens alternativmedicinare.

10 Karin

skriven

Hahaha bra Josef! Ytterligare inspiration för att välja Hemundervisning / unschooling 😄 som vi gör. Skolan känns historisk.

12 Perra J

skriven

Mitt i prick!
Det är fullkomligt otroligt att detta kan fortgå. När man försöker få folk (nu menar jag vanligt folk som tycker sig vara "vetenskapligt sinnade") att fatta, stöter man på stenhårda mentala attityder som de vägrar släppa.

Det finns ett slags tro på vetenskapen som något som det inte GÅR att fuska med, därför att vetenskapen till sin natur är objektiv, och då blir folk oemottagliga för dessa "anklagelser" - därför att sådana argument som girighet, profit, maktlystnad och kontroll (vilket i detta fall styr vetenskapen), ju är subjektiva, och därför avvisas man. För "vetenskapen", tycker man, "tar ingen hänsyn till sådana mänskliga begär, den är det den ÄR"! Man lyssnar bara på argument som har "vetenskapligt belägg". Det kusliga är att dessa människor tror sig VETA vad som är verklighet. Vi har t ex en snabbt växande skeptikerrörelse som tyvärr fungerar så här, och därmed jobbar de i industrins intressen - och tycker sig vara "kritiskt tänkande"... och de har makt också.

14 Marie

skriven


Tack för artikeln "Kan vi lita på sjukvården".
Mitt svar blir - nej.

Jag växte upp med en multimedicinerad pappa. Han blev, med tiden, "multisjuk".

Jag tror att flera av hans "sjukdomar" egentligen var biverkningar av mediciner. Mediciner som han förmodligen inte behövde, eller som hade spelat ut sin roll. Det är inte ovanligt med slentrianmässig medicinering.

Men på den tiden hade jag inte Internet och det var svårt att ta reda på saker själv.

Flera av mina närstående, inkl. pappa, stod på blodfettsänkande medicinering med Zocord (=simvastatin).

Det var rena tillfälligheter som gjorde att jag upptäckte att det fanns andra åsikter om den s.k. "Kolesterolhypotesen".

Jag började läsa Uffe Ravnskovs böcker. Sedan beställde jag diverse böcker på engelska och på den vägen är det - nästan tio år senare.

Jag känner igen Kajsa Wargs beskrivning - det är lätt att skylla på åldern. Man vill inte ägna tid åt att ta reda på orsaker, men när det gäller förskrivning av statiner (och andra mediciner) då har man inga betänkligheter oavsett patientens tillstånd, ålder, övrig medicinering, hemförhållanden etc.
Man följer bara de s.k. nationella behandlingsrekommendationerna.

Besök gärna spacedoc.net (Forum) askapatient.com och peoplespharmacy.com. Sök på t.ex. Zocor (=simvastatin), Lipitor (=atorvastatin), Crestor (=rosuvastatin) och "statins".
Där finns mängder av artiklar/patientberättelser.

G o o g l a:

”Högt kolesterol är ofarligt för kvinnor och friska män” (DN-debatt 2011-04-26)

”Ett piller för mycket” (DN 2011-04-27).

”Jag blev sjuk av medicinen” alternativt ”Kolesterolsänkande medel förstörde Åkes liv”, artikel i Aftonbladet 2001-09-06 (obs. artikeln är över 10 år gammal men lika aktuell)

”The Lipitor Paradox” - roligt, lärorikt och sorgligt videoklipp på u-tube (gäller alla statiner)

Det finns fler videoklipp om statiner m.m. på u-tube.

”Stopped our Statins” (intressant sida gjord av patient). Klicka än här – än där för att se vad som döljer sig under rubrikerna i registret.

”Wonder Drug That Stole My Memory”
Intressant artikel skriven av Christopher Hudson i The Telegraph , mars 2009.
Under artikeln finns 140 kommentarer.


Jag vill uppmuntra alla att rapportera misstänkta biverkningar (kan göras på Läkemedelsverkets hemsida eller genom blankett) och även berätta sina historier på Internet och i insändare.

Utan Internet hade jag inte vetat att min pappa hade fått en medicin som redan var indragen i England på grund av allvarliga hjärtbiverkningar. I Sverige fick den förskrivas ytterligare ett år.

För ett par år sedan fick min syster ett anti-inflammatoriskt "läkemedel". Jag blev misstänksam och började söka information.

I samma veva hade Peoples Pharmacy en artikel om s.k. NSAID:s, d.v.s. anti-inflammatoriska läkemedel, (Voltaren, Ipren, Naproxen osv). och då frågade jag om:

Arcoxia var besläktad med Vioxx som drogs in över hela världen 2004.
De svarade: ja

Arcoxia hade godkänts i USA.
De svarade: Nej - på grund av allvarliga hjärtbiverkningar.

Min syster hade bett om en annan medicin men läkaren hade svarat att Arcoxia var bättre - nyare.

Det är så här det ser ut - en viss medicin kan vara godkänd och anses hälsobefrämjande i ett land - men samtidigt vara livsfarlig/indragen eller aldrig godkänd i ett annat.16 Anonym

skriven

Tack för ditt intressanta och kunniga inlägg. Vi får ge oss ut på barrikaderna!
Yvonne

18 Marie

skrivenFluorokinoloner (2)

Lägg märke till de fem första bokstäverna - Fluor.

Mina kemi-kunskaper är dåliga så jag kan inte förklara närmare än så, men tusentals läkemedel innehåller just detta ämne (i någon form).

Läs gärna böckerna - The Devil´s Poison (Dean Murphy) och The Fluoride Deception (Christopher Bryson) samt besök hemsidorna poisonfluoride.com och fluoride-history.de.


20 Anders

skriven

Antistatinrörelsen kan betraktas som en konspirationsteori rörelse som bygger på lögner , feltolkningar och överdrifter. Den liknar faktiskt antivacc.

Man överdriver biverkningarna och påstår att kolesterolhypotesen är en bluff.

Jag tror inte att Lars Bern har kompetens att förstå vad det rör sig om.

Tror ni på antivacc också? Chemtrails?

Tänk också på att Ralf Sundberg och KE Ahrfors och flera av de kända statinkritikerna tillhör (eller sympatiserar med) Läkarföreningen för Integrativ medicin. Det är en lustig samling "lärda män".

Jag vill inte försvara statiner men när professorer och docenter har svårt att kritisera på ett sakligt sätt så ser det väldigt illa ut. Vad är deras motiv?

Svar: Till att börja med visar allt mer forskning att kolesterol inte är orsaken till åderförkalkning utan att det är inflammationer. Forskning visar även att högt kolesterol förlänger livet hos alla äldre. Det finns numer väl dokumenterat att statiner har mkt allvarliga biverkningar och jag har egen erfarenhet av det: http://www.euronews.com/2013/03/19/statins-lowering-cholestorol-raising-debate/http://rue89.nouvelobs.com/2013/02/22/cholesterol-et-statines-nouvelle-poussee-de-negationnisme-medical-239938
Det är endast vid en sjukligt hög kolesterol s.k. hyperkolesterolemi som statinbehandling verkar motiverad.
Lars Bern

22 Rolf Löfgren

skriven

Tack för en mycket klok och genomlyst artikel. Svårigheten är att få människor att lyssna och lära. Sjukvården av idag är korrupt, styrd av Big-Pharma. Det är lätt att se om man ser efter noggrant. Människor tror på läkarna och blir hårt drabbade.

Hjärt- Lungfonden satsar på ny stor forskning kallad SCAPIS. Men vad kan den leda till?
http://www.hjart-lungfonden.se/HLF/pressrum/#/pressrelease/view/30-000-svenskar-ska-undersoekas-nu-startar-sveriges-stoersta-studie-om-hjaert-och-lungsjukdomar-948741

Varför inte satsa på forskning om kostens inverkan på hjärt-kärl-sjukdomar. Gör en studie på personer som redovisar remarkabla hälsovinster med ketogen-kost.


Svar: Hjärt-Lungfonden har rekryterat sin chef från Big Pharma!
Lars Bern

24 Ingegerd Ekstrand Andersson

skriven

Detta om statiner har jag läst om förr. Har också träffat personer i min närhet som fått obehagliga biverkningar av medicinen. Håller med om att det vore bra med en läkare som verkligen såg till helheten. Men den sortens läkare finns väl inte mer. I så fall skulle jag vilja ha tips om en.