Miljöpartiets politik är det utan jämförelse största miljöhotet

Vid ett första påseende tycks bioenergi förkroppsliga den ekologiska visionen: en energikälla rotad i jorden, anpassad till årstiderna, styrd av livets cykel rytmer tillväxt, förfall och återanvändning. Men verkligheten är något helt annat, den ekologiska visionen förstör den natur vi älskar istället för att rädda den. Från energiskogarna i Tyskland till regnskogarna i Sydostasien till majsodlingar i amerikanska mellanvästern, vi använder miljontals kvadratmil mark för grödor till bildrivmedel och ved till kraftverk. Mark som skulle kunna användas för att föda svältande människor eller förbli artrik vildmark. Under de senaste hundra åren har redan två tredjedelar av världens regnskogar skövlats bl.a. för att ge bioenergi.

Efterhand som omfattningen av det gröna blodbadet på den vilda naturen har blivit uppenbart, har ett växande antal verkliga miljövänner vänt sig mot biobränslen. Men opinionssvängningen har inte hindrat en fortsatt hög expansionstakt. De gröna politikerna har satt en supertanker i rörelse och den är svårstoppad. Biobränslen utgör en av de snabbast växande sektorerna i den förnybara sektorn. Tyska Energiwende-projektets tunga investeringar i sol och vind får den mesta uppmärksamheten, men en tredjedel av dess förnybara el kommer från eldning av biomassa i kraftverk. Räknar man även in produktionen av flytande biobränsle och vedeldad husuppvärmning så står biomassa för nära 40 procent av Tysklands icke fossilbaserade energi.

Hälften av Tysklands timmer bränns nu som bränsle, och 17 procent av åkermarken används för att odla energigrödor för biodiesel, etanol och biogasproduktion, en andel som kan stiga till en tredjedel till år 2020. Övriga Europa går också över till biomassa för att producera värme och el. Kolkraftverk byggs om för att använda biobränsle vilket är ett enkelt sätt att leva upp till åtaganden för övergång till förnybar energi. Detta sker med hjälp av miljontals ton inhemskt och importerat virke. Energi från majsbaserad etanol i USA överträffar med råge den energi som alstras av vind- och solsektorn.

När man ersätter fossila bränslen med biobränslen ökar utsläppen av växthusgaser kraftigt i ett hundraårsperspektiv, vilket är den tid som behövs för återvinning av koldioxid i ny växtlighet. Eftersom den klimatförändring som man säger sig vilja förhindra påstås inträffa inom denna hundraårsperiod, så innebär i själva verket övergången till biobränslen att eventuella klimatförändringar påskyndas.

Det ökande beroendet av biobränslen som orsakats av de ständigt upptrappade åtagandena om förnybar energi är ingen tillfällighet. De förnybara energiparadigmet från den förment gröna rörelsen kräver en aldrig tidigare skådad industriell omvandling av det naturliga landskapet. Horisonten i varje öppet landskap kommer att kläs med fyrtio våningar groteskt höga vindmöllor, solrika områden kläs med solenergispeglar, kustvattnen ockuperas av tidvatten- och våggeneratorer som tränger undan båtlivet och fisket. Kraven på ett GMO- och fossilfritt jordbruk kräver dubblering av plöjd åkermarksareal vilket inkräktar på vildmarken ytterligare och ökar läckaget av näringsämnen till sjöar och vattendrag. De gröna ser hela naturen som en integrerad maskin för att producera energi. Man glömmer vad det var man en gång ville rädda.

Ingen i den gröna rörelsen ställer heller frågan, hur de 10 miljarder människor som vi blir på jorden om några decennier, skall kunna förses med såväl energi som mat med hjälp av deras drömmar om det de kallar förnyelsebar energi? Om Miljöpartiet och deras övriga meningsfränder i västvärlden får sin vilja fram, går vi mot en global miljökatastrof av bibliska dimensioner.

Den förment gröna politiken är ett långt större hot mot livet på jorden än den fossila energin!

 

Den här artikeln bygger på en nyligen publicerad artikel i Wall Street Journal.

Taggar: Energipolitik Förnyelsebar energi Miljöpartiet Regnskog Solenergi Vindkraft
1 Bengt Söderberg:

skriven

Bra att du bidrar till att dessa sanningar för ökad spridning, Lars.

Man bör komma ihåg att MP´s plan att ersätta Oskarshamns två kärnkraftverk med vindkraft innebär att ett 5000 kvadratkilometer stort område behöver reserveras. Tre gånger Vätterns yta!

Deras viljeinriktning att skrota all vår kärnkraft skulle kräva ett område lika stort som Östergötland och Sörmland tillsammans. Skogar som skövlas och områden som blir förstörda för all framtid!

3 Per-Olof Persson:

skriven

Man påstår att koldioxid ifrån förnyelsebar energi är ofarligt. Men samtidigt påstår man att koldioxiden stannar kvar i atmosfären i hundratals år. Är detta sant måste användningen av förnyelsebar energi ge en kraftig uppvärmning?

Vind- och solenergi måste ha en nära på 100%-ig uppbackning av andra energikällor. Vind och sol ger ingen energi när det är vindstilla eller när det är natt. Däremellan varierar energiproduktionen kraftigt. Länder som använder gas- och kol som uppbackning har i stället ökat sina utsläpp pga den ojämna förbränningen av fossila bränslen. Dessutom måste investeringarna i energiproduktionen fördubblas.

5 Olof Hellström:

skriven

Tack för stödet !Du måste addera den enorma ved- och kolkvantitet,
som de c:a 2 miljarder av jordens befolkning som på enklaste och
ineffektivaste sätt eldar upp sitt bränsle för matlagning och för att skydda sig mot kyla.
Vind-,sol- och vågkraft kan inte ensamma upprätthåll ett elnät och
och binder el från gas-,kol och biobränsle.

7 Johan Tisell:

skriven

Jag brukar förklara ungefär så här:

En människa behöver ungefär 2000-2500 kcal/dygn. Om det intas som t.ex. rapsolja (800 kcal/100 g) går det åt ca 3 dl rapsolja som är ungefär samma sak som 3 dl bensin eller diesel. De flesta förbrukar tio gånger mer bränsle per dag i sina bilar. Om en tiondel av alla bilar gick på biobränsle skulle det innebära att ungefär hälften av jordens befolkning blev helt utan mat. Väldigt grova men enkla uppskattningar.

När vi tar maten från Brasiliens barn för att döva vårt samvete borde vi skämmas. Särskilt MP!

9 Jimmy:

skriven

Kraftbolagen ljuger så förbaskat om CO2-utsläppen från biobränslen och folk i allmänhet samt journalister i synnerhet verkar tro på vad de säger.

T.ex. Fortum om sitt nya biokraftverk.

"Det nya biokraftvärmeverket tas i drift 2016 och kommer att ge cirka 650 000 ton minskade koldioxidutsläpp per år globalt"

https://www.fortum.se/countries/se/om-fortum/vara-projekt/biobransle-i-vartan/nytt-kraftvarmeverk/pages/default.aspx

2 Lennart Bengtsson

skriven


Det är ganska uppenbart att energi från biomassa är begränsad då det baserat på olika undersökningar krävs ca 1m*2 mark för att producera en kWh energi per år. Då världens energiproduktion under förra året uppgick till ca 160 000 TWh så inses att det behövs en areal på 160 milj km*2 vilka ungefär motsvarar jorden totala landyta inklusive öknar och landisar. Det beräknade energibehovet tills 2050 är i stort sett det dubbla. Dessutom behöver varje människa minst 2000 Kcal/dag och för att detta skall var något så när högvärdigt krävs minst det 5-dubbla för att föda upp husdjur mm. En enkel beräkning visar att detta skulle kräva minst 30 milj km*2 odlingsyta om vi antar att maten kommer från markproducerad föda.
Dessa enkla exempel, som även ett skolbarn kan verifiera, visar det absurda i att använda biomassa förutom att biomassan producera koldioxid som i bästa fall bara stannar kvar 100 år i atmosfären.
Men en teknik-och vetenskapsfientlig politik av det slag som bla miljöpartiet förordar kan man endast på skynda en human kollaps. Jag kan inte för mitt liv förstå hur dessa människor resonerar!

4 Björn i Bromma

skriven

Biomassa har alldeles på tok för risigt värmevärde för att försörja en växande befolkning. Historien är full av skövlade skogar för att helt simpelt "hålla värmen". I dagens högteknologiska samhälle så spelar biomassa i en gammal primitiv division.

6 Tege Tornvall

skriven

Bara Sveriges ca 5,5 miljoner motorfordon skulle kräva runt 7,5 miljoner ha åkermark, om de skulle drivas med etanol från svenskodlat vete. Det är tre gånger mer än Sveriges totala åkerareal.
Jordens samlade åkerareal skulle inte räcka för Jordens alla motorfordon ens om alla skulle drivas med etanol från energirikare elefantgräs.
Detta gäller bara motorfordon. Sedan vill grönvänstern använda biomassa även för en mängd andra ändamål - och samtidigt bevara ursprunglig skog på alla håll.
För att fullt ut leva som naturfolk enbart på vad naturen ger utan odling eller ens jakt finge vi väl vara högst någon invånare per km2. De facto är vi 48 per km2 (räknat på totala landytan 149 miljoner km2).
Då finge vi ta död på 47 av 48 personer. Vilka? Var?
Som Patrick Moore konstaterar är grönvänstern rent människofientlig i konkreta resultat!

8 tipp

skriven

Såg att regeringen här satsar ett antal miljoner på solenergi. Läste om installeringen av solceller på ett tingshus i Tampa, Florida, (på Kanarieöarnas breddgrad). Det skulle bespara skattebetalarna si och så mycket. Det blev mindre än hälften. Solcellerna betalar sig på 40-50 år men har en livslängd på 15-20. http://mediatrackers.org/florida/2014/07/30/solar-panels-tampa-courthouse-fail-meet-promises
"Will they ever learn" eller vad var det protestsångarna sjöng.