Hur klimatlarmen skapats

 

Ända sedan år 2008 när jag på allvar började studera klimatfrågan och de allt intensivare larmen om den globala uppvärmningen, har jag ideligen stött på något som klimatforskare kallar homogenisering. Detta är en verksamhet som forskarna ägnar sig åt för att få fram jämförbara temperaturserier över tiden. Motivet för homogeniseringen är att det kan ha funnits inbyggda felmätningar i historiska data från väderstationer p.g.a. metodik, mätutrustning, lokalisering och förändring av omkringliggande bebyggelse. En betydande effekt är den s.k. urban heat island effekten (UHI) som hänger samman med den lokala uppvärmningen av miljön runt städer och andra bebyggelsekoncentrationer. Eftersom bebyggelsen ökat kraftigt sedan 1900-talets mitt, borde den här effekten ha haft stor betydelse för avlästa temperaturer. Så långt är allt gott och väl.

Det som i ökande grad fångat min uppmärksamhet när jag stött på homogeniserade temperaturserier är, att det undantagslöst alltid resulterat i att den förmodade uppvärmningen under 1900-talet blivit större än vad de faktiskt uppmätta temperaturerna visar. Nu senast kom det en sammanställning om hur Australiens vädertjänst homogeniserat fram en uppvärmning från en temperaturserie som uppmätt visade på en sjunkande temperatur. Att det blivit så borde få varje kritiskt tänkande iakttagare att dra öronen åt sig. Om jag på förhand försökt gissa vad homogeniseringen skulle resultera i, så borde den istället lett till att den observerade uppvärmningen räknats ner och blivit mindre. Eftersom flertalet mätstationer är eller varit lokaliserade nära bebyggelse skulle jag förvänta mig en homogenisering som räknade bort UHI-effekten. Resultatet för temperaturserien skulle i så fall bli det motsatta, dvs att bilden av en global uppvärmning till följd av växthusgaser skulle mildras.

Om man också tar i beaktande felkällor från gamla instrument och mätmetoder är det även förvånande att alla sådana mätfel skulle ha inneburit att man historiskt avläst för höga temperaturer. Det mest sannolika är att de felen fördelar sig som en normalfördelning där avläsningarna varit ömsom för höga och ömsom för låga.

Med tanke på samstämmigheten från alla homogeniseringar som jag stött på när jag de senaste sex åren studerat litteraturen, blir min slutsats att det rimligtvis föreligger någon sorts bias när dessa omräkningar sker. Det intressanta är att man även räknat om gamla homogeniseringar senare och att dessa omräkningar undantagslöst (vad jag kunnat se) lett till att uppvärmningstakten framställs som ännu brantare stigande. Det enda samband jag kan se är att klimatdebatten samtidigt blivit allt hetsigare och larmen hela tiden framställs som värre än man tidigare trott. Detta stärker min misstanke att bedömningarna som ligger till grund för dessa homogeniseringsberäkningar är påverkade av ett allvarligt bias.

Frågan man måste ställa sig är hur ett bias kunnat smyga sig in i klimatforskningen? Om vi går tillbaka till 70-80-talen så var debatten betydligt mer balanserad och forskare hade som brukligt lite olika uppfattningar. I slutet av 80-talet och under 90-talet upptäckte politiker och neomalthusianska lobbyister som Romklubben att klimatfrågan var utomordentligt användbar för deras propaganda. De klimatforskare som levererade skrämmande larmrapporter blev av den anledningen snabbt politiskt intressanta och badade plötsligt i forskningsanslag.

När forskningssamhället upptäckte den här breda vägen till forskningspengar, så tippade givetvis en rad forskare över till den alarmistiska sidan och det skapades ett intryck av en enig forskarkår bakom larmen. De forskare som fortsatte att bedriva en ärlig oförvitlig forskning tvingades att ligga lågt för att inte bli berövade sina positioner och se anslagen sina. Påtryckningarna tidigare i år på vår ledande klimatforskare Lennart Bengtsson, när han lovade att ställa upp som rådgivare åt The Global Warming Policy Foundation, visar tydligt hur många klimatforskare fortfarande slår vakt om larmandet för att säkra sina anslag från politiskt styrda organ. Jag upplever att detta är den sannolikaste förklaringen till den bias som verkar påverka hur man bedömer temperaturdata vid homogeniseringar.

Problemet för den larmande delen av forskarkåren är att tiden går och det blir allt svårare att överdriva uppvärmningen genom omräkning av tidigare temperaturdata. Nu måste man då plötsligt underkänna sina egna data från senare decennier, de data som man tidigare stött sina larm på. Alarmismen hade nog sin sista chans vid FN:s klimatkonferens i Köpenhamn år 2009. Nu har tåget gått och en sådan chans kommer sannolikt inte tillbaka. Många inom forskarsamhället har uppfattat detta, varför vi ni ser hur det kommer allt fler mer nyanserade vetenskapliga artiklar om klimatet och den seriösa linje som Lennart Bengtsson representerar får sakta men säkert mer luft under vingarna. Att politiska alarmister inte gillar den utvecklingen är givetvis självklart, de kommer att finna att de har allt färre forskare som stödjer deras pengarullning till en meningslös klimatpolitik.

Nya exempel på det jag skriver om strömmar ständigt in: http://stevengoddard.wordpress.com/2014/08/23/calling-ruedy-on-his-bs/

 

 

1 Bengt Söderberg:

skriven

Även om inte jag själv kan säga mig ha något konkret som stöder den uppfattningen, så känns det spontant som att ditt resonemang är riktigt och att du är något viktigt på spåret.

3 Errbe:

skriven

Liknande förfalskningar av gamla data genomförs systematiskt av GISS/NASA, vilket Wibjörn Karlén upptäckte för nästan ett år sedan:

http://www.geoclimate.se/articles/20131107_GISS_Wibjorn_Karlen.pdf

Jag frågar mig hur någon kan tro sig om att kunna bedöma vilka fel som gjordes vid mätningar för hundra år sedan. Ett enstaka uppenbart "tryckfel" kan jag förstå att man kan hitta, men korrektion av det kan inte påverka ett helt års medeltemperatur.

Detta är en skandal så stor att media nog inte vågar knysta om den. . .

5 Björn i Bromma:

skriven

Lokalt klimat upplever vi varje sommar ute på landstället i skärgården. Tomten består huvudsakligen av berg med stugan uppförd på berg. Under den nyligen avslutade värmeböljan så uppmätte vi +33 C en bit utanför nordsidan i skuggan av huset på 2,3 m höjd kl 14.30. Nere i skogen uppmätte vi +28 C fem min. senare med samma termometer. Förklaringen är naturligtvis att berget avger magasinerad solvärme och värmer upp omgivande luft lokalt.
1. Har man betett sig lika korkat i artikeln nämnda mätserier?
När vi gick på KTH så fick vi lära oss att ett mätfel består av metodfel, instrumentfel och avläsningsfel. Det totala mätfelet definieras som roten ur summan av delfelens kvadrater.
2. Har man känt till de olika delfelens storlek och haft samma definition på det totala mätfelet under de tidslånga mätserierna?
Om svaret är ja på 1. och nej på 2. så är det hela djupt bedrägligt.

7 Björn Hammarskjöld:

skriven

Den största klimatpåverkande (90-95 % av växthuseffekten) gasen är dihydrogenoxid.
När temperaturen stiger ökar produktionen av dihydrogenoxid i gasform. Gasen brukar vanligen återfinnas mellan 500 och 10 000 m höjd i atmosfären där gasen på grund av lägre temperatur kondenserar till små droppar av dihydrogenoxid. Vid hög koncentration av små dihydrogenoxidpartiklar reflekteras solljuset ut i rymden igen varvid temperaturen under dihydrogenoxiden sjunker och då minskar produtionen av dihydrogenoxid i gasform.
Detta låter som ett självstabiliserande system med negativ återkoppling.
Ett annat namn för dihydrogenoxid är vatten (H2O)

9 Gunnar Strandell:

skriven

Peter Grafström #8
Låt bli att tro! Läs länken nedan och bilda dig en egen uppfattning om sinnelaget hos inflytelserika klimatforskare för fem år sedan. Och de verkar inte ha ändrat sig.

Länk:
http://www.assassinationscience.com/climategate/1/FOIA/mail/1255352257.txt

2 lennart bengtssone

skriven


Detta är ganska störande inte minst för att BOM ( Bureau of Meteorology) försökte förhindra publikation av en artikel som kritiserade det aktuella förfarandet. Jag har ingen möjlighet att nu göra en oberoende bedömning och får tsv betrakta det som en öppen fråga. Emellertid min allmänna bedömning baserad på en del svenska stationer är att man snarare underskattat den urbana effekten. Detta stöds av det faktum att uppvärmningen i fria atmosfären över land är lägre än vid stationshöjd ( 2m över marken) och i stort samma som över hav.
Jag återkommer när jag fått möjlighet att undersöka det hela. Vi får bara hoppas att det inte är medvetet gjort.
Lennart Bengtsson

4 Alienna

skriven

Möjligheten att man skulle vara omedveten om det faktum, att man sitter och manipulerar data, låter som ett symptom taget ur DSM.

6 Claes (Peking)

skriven

HuffPo kom igår med stora stiliga foton - åtta stycken - av forskare som gripits av ångest inför klimatförändringen. Inför all värme de läser om.
- Fear: Loss of Control of the Climate System. (Earth System Scientist)
- Fear: Disruption of Global Civilisation. (Mammalogist)
- Fear: Global Catastrophe. (Marine Ecologist) O.s.v.
(Måste det t.ex. inte vara så att ISIS är en följd av klimatförändringarna - upphettsningen! - nedåt Irak? Jovisst, skulle HuffPo slå fast. Och forskarna hålla med, förstås.)
http://www.huffingtonpost.com/2014/08/25/nick-bowers_n_5701202.html

8 Peter Grafström

skriven

Steven Goddard (som sägs heta Tony Heller i verkligheten) verkade 2010 inte vinna argumentationer beträffande antarktis. Det verkade som om motståndarna hade på fötter i det ämnet.
Uppsalainitiativet släppte inte in en fråga från mig om den påstådda manipuleringen av Usa data. De motiverar inte varför. Men de anger i sin modereringspolicy att man bör kolla skepticalscience blogg. Där finns diskussionen i det ämnet och tycks vinnas knappt av etablissemanget om jag skall försöka mig på en värdering. De hänvisar också till öppna trådar men de är över två år gamla. Uppsalainitiativet har också en regel att man inte får påstå att forskare fuskar utan goda sakliga grunder. Eftersom de inte motiverar den specifika bortmodereringen kan man inte utesluta att det är 'fuskparagrafen'.
Med UIs sökfunktion hittar jag ingen analys alls av Goddard.
UI har uttalat sig nedvärderande om Lars Bern i samband med klimatdebatten.
För min del är det otillfredsställande att det faktiskt är svårt att veta vad man skall tro även om UI konsekvent ger ett mer sakligt intryck än skeptikerna.
Skeptikerna visar sig ofta ha förbisett något tex att läsa appendix.
Peer review finns ju av en anledning.
Å den andra sidan är hela historikeretablissemanget selekterat genom det filter som de anglosaxiska segrarmakterna påtvingat. Och det innebär att där har peer review systemet helt eliminerat sanningsökande seriösa historiker i de fall där nämnda eliters intressen hotas.
Men jag tvivlar på att det verkligen är så illa i klimatforskningen.