Vad gör oss till människor?

 

År 2012 startade indianstammen Haida från British Columbia ett projekt för att återställa ett förlorat laxfiske som varit deras försörjning i århundraden. De bildade Haida Lax Restoration Corporation, finansierat med 2,5 miljoner dollar av egna besparingar, som användes för att stödja den amerikanske forskaren och entreprenör Russ George. Han ville visa på möjligheten att bedriva havsbruk i öppet hav i.s.f. i kassar med alla deras problem – i detta fall, genom spridning av 120 ton järnsulfat i nordöstra Stilla havet, för att få en typ av växtplankton att blomma, som i sin tur skulle kunna ge gott om föda för laxyngel. Denna typ av laxodling ger en lax som likt gräsbetande köttdjur är uppfödd i sin naturiga miljö och därför ger ett mycket hälsosammare och omega-3 rikare kött, den kräver inte enorma fångster av småfisk för att producera foder och behovet av antibiotika försvinner.

Georges hypotes visade sig fungera, och projektet blev en fantastiskt framgång. I år har antalet laxar fångade i nordöstra Stilla havet mer än fyrdubblats och gått från 50.000.000 till 226.000.000. I Fraser River, som bara en gång tidigare i historien hade en laxtillgång på mer än 25 miljoner fiskar (ca 45 miljoner 2010), har antalet lax ökat till 72 miljoner.

Russ George säger: Fisken kom verkligen tillbaka i höst, ett år efter vår restaurering år 2012 med hjälp av av havsbetet i nordöstra Stilla havet. Den underbara glädjande nyheten är att de kom tillbaka i enorma mängder, mer än i alla historiska rekord i syd östra Alaskaregionen som ligger närmast platsen för vårt havsrestaureringsprojekt.

Nu rapporteras det att yngel från Alaska till 48:de breddgraden, som simmade ut till havs, istället för att mestadels svälta, bjöds på en fest på nya levande havsbetesmarker där de tidigare varken kunde trivas eller överleva. De växte och växte och innan vi viste order av simmade de tillbaka till våra älvar i hundras miljoner.

SE Alaska Pinks fångst under hösten 2013 var fantastiska 226.300.000 fiskar. Detta då så mycket som 50 miljoner fiskar förväntades. De extra havsbetes utfodrade fiskarna kom tillbaka eftersom deras betesmark haft den rikaste planktonblomningen någonsin, tack vare mitt och 11 skeppskamraters arbete under sommaren 2012. Det bara fungerar.

Förutom att producera lax, har experimentet gett en enorm mängd data. NASA satellitbilder tagna, några månader efter havsgödslingen, visade en kraftig tillväxt av phytoplankton i de vatten som fått järn. Det är nu klart, som man hoppats, att dessa verkligen fungerat som en födokälla för djurplankton, som i sin tur ingår i näring för mängder av unga laxar. Därigenom återställs det utarmade fisket och ger riklig mat för större fiskar och havslevande däggdjur. Dessutom, eftersom de kiselalger som inte blir uppätna går till botten, har en stor mängd koldioxid bundits upp i deras kalciumkarbonatskal och sedan sedimenterats.

Infödda indianer som lyckas få tillbaka laxen och bevara sitt traditionella sätt att leva och samtidigt bekämpa den globala uppvärmningen: Man skulle kunna tro att miljöaktivister borde jubla.

Men inte alls, långt ifrån att få applåder för sitt initiativ, har Haida indianerna och Russ George blivit föremål för ilska riktat från alla som försöker använda den globala uppvärmningen som en förevändning för att begränsa människans frihet.

Det verkar vara en flagrant kränkning av två internationella överenskommelser, säger Kristina Gjerde, en senior havsexpert från Union for Conservation of Nature och berättar att utplaceringen av järnpartiklar i havet, oavsett om det gäller kolbindning eller fiskerestaurering, bör inte ske, om det inte bedöms och befunnits vara legitim vetenskaplig forskning utan kommersiella motiv. Det här verkar inte ens ha haft sken av seriös forskning.

Silvia Ribeiro, från internationella teknikfobiska ETC Group, uttryckte också sin fasa för varje utveckling som skulle kunna tillåta mänskligheten att fly från behovet av koldioxidransonering. Det är nu mer angeläget än någonsin att regeringarna entydigt förbjuder sådana här öppna geoengineering experiment, sade hon. De är en farlig distraktion som ger regeringar och industri en ursäkt för att undvika att minska utsläppen från fossila bränslen.

Vänsteraktivisten Naomi Klein, författare till en kommande bok om hur klimatkrisen kan stimulera ekonomisk och politisk omvandling, skrev 2012 i NYT och klargjorde att antihumana fördomar ligger bakom kritiken mot Haidas. Klein rapporterade att samtidigt som hon semestrade vid kusten i Kanadas British Columbia, på en plats hon hade besökt under de senaste 20 åren, kunde hon glädja sig åt fantastiska synen av en grupp späckhuggare. 

Först kändes det som ett mirakel. Men sedan slogs Klein av en oroande tanke: Om Russ George redogörelse för uppdraget skall bli trodd, att hans åtgärder orsakade en algblomning i storlek med halva Massachusetts och som lockade en stor mängd vattenlevande organismer, inklusive valar som kan området . . . . Då börjar jag undra: kan det vara så att de späckhuggare jag såg var på väg till den läckra skaldjursbuffén som hade uppstått från Russ Georges algblomning? Möjligheten ger en inblick i de störande konsekvenserna av geoengineering: när vi börjar medvetet störa jordens klimatsystem – antingen genom avskärmning av solen eller gödsling av haven – kan alla naturliga händelser börja ta en onaturlig väg. . . . en närvaro som kändes som en mirakulös gåva känns plötsligt illavarslande, som om hela naturen var manipuleras bakom kulisserna.

Detta är en märklig passage. Tidigare miljöaktivister protesterade mot mänskliga handlingar som skadade valar. Men nu, mänskliga handlingar som hjälper valar väcker också kritik. Uppenbarligen handlar det inte alls om valar. Det handlar om att förbjuda mänsklig aktivitet, vilket ses som något ont och därför i behov av tvång, oavsett dess innehåll eller uppsåt.

Det som gör oss till människor – till evolutionens herrar – mer än något annat är vår kreativitet och uppfinningsrikedom. Denna vår förmåga att ur det som finns på vår underbara planet, skapa nya och ökande resurser och hela tiden flytta gränsen för det vi kan åstadkomma. Havsgödningen i nordöstra Stilla havet är ett lysande exempel på detta.

Neomalthusianers och marxisters halvreligiösa tro på att våra resurser är begränsade – nollsummespelet – vill beröva oss våra möjligheter att vara just människor genom att tvinga in oss i planekonomins tvångströja.

 

Den här artikeln bygger på en artikel av Robert Zubrin.

 

Hälsa, Hållbar utveckling | Fiske, hav | |
#1 - - Lennart Bengtsson:

Detta visar om något hur sjuk och destruktiv dagens miljörörelse har blivit. Varför inte ta steget fullt ut och tvinga fram forna tiders "jägar- och samlarsamhällen"! Att detta skulle innebära att jordens befolkning måste reduceras från 7,5 miljarder till ca 50 miljoner skulle säkert inte bekymra dagens märkliga miljöfundamentalister. Men även dessa jägarsamhällen förstörde effektivt både fauna och flora och var synnerligen effektiva att utrota lättfångade bytesdjur som exempelvis fanns i Syd och Nordamerika för 10000-15000 år sedan. Inte ens om människan försvann skulle det hjälpa ty då skulle andra djur eller växter genomgå extrema evolutioner a la Saharas gräshoppssvärmar och skada miljön även om människorna hade försvunnit ty så fungerar de dynamiska ekosystemen. Det Du beskriver är utomordentligt positivt och visar den väg vi måste gå nämligen att bygga vidare på den mänskliga skaparkraften och med alla medel bekämpa de destruktiva krafter som har kidnappat både miljö och klimatfrågan.

#2 - - Karl-Johan Lehtinen:

Otroliga dessa mörkrets krafter. Problemet med dessa fundamentalister är avsaknaden av naturvetenskaplig logik.

#3 - - Björn i Bromma:

Det är vänsterfolk, miljömarxister och vänsterliberaler som får sin tålmodigt uppbyggda halvreligiösa maktbas hotad. Samma mönster upprepas som från inkvisitionens tidevarv för ca 500 år sedan med hudflängande och kättarbål.
Man får innerligt hoppas att det återigen efterföljs av en
Upplysningstid då Förnuftet till slut segrade över världslig- och religiös makt.

#4 - - Sören F:

Jag undrar om laxens uppryckning verkligen berodde på järnsulfaten och inte på vanlig marin klimatvariabilitet, t ex ett frontavancemang norrifrån.

Svar: Det får framtiden utvisa, men att man fick en så enorm uppryckning direkt efter havsgödningen verkar ju lovande. Så det torde vara värt att fortsätta med denna typ av gödning.
Lars Bern

#5 - - rutger Staaf:

Allt det som människan gör i naturen och som inte har förekommit tidigare är ett brott mot naturen enligt somliga. Peter Sylwan hävdar till exempel att jordbruket är människans största brott mot naturen därför att i naturen, utan människor, förkommer det inte att jorden vänds. Se http://www.lagmansnatursida.se/scroll/Ar%20jordbruket%20manniskans%20storsta%20synd.pdf

Svar: Långt före människan har olika livsformer ständigt inkräktat på andar livsformer, det är inget nytt utan det sätt på vilket evolution fungerar. Det vi måste se upp med, med det övertag vi fått, är att vårda basen för vår egen existens. Men det är en helt annan sak än nej till alltrörelsens ängslan.
Lars Bern

#6 - - Peter Grafström:

Har inte ngt att invända mot huvuddelen och hälsan tiger still.
Bara en detalj
Planekonomins tvångströja säger du
Jag tror att all avancerad teknologi som Usa frambringat är en följd av statligt finansierad forskning som därefter överlåtits till den privata sidan att exploatera. Möjligen har det kommit motexempel i en senare fas, tex Craig Venter, men det finns också en maktkamp som vill sabotera konkurrenter till oligarkin. Tex var det så med stamceller har jag för mig att den statliga forskningen beskars möjligheter med hänvisning till etik, medan den privata sidan redan hade fått tillgång till många celllinjer.
Bell Labs privatiserades och var sen betydligt mindre framstående.
Sovjets negativt uppfattade planekonomi designades bla i Usas tankesmedjor och amerikanerna ville inte bidra till deras konkurrenskraft.
Där byggdes jättefabriker upp av amerikanerna. Sammantaget fanns fog för Anthony Sutton att kalla Sovjetunionen för Usas eller västvärldens teknologiska koloni.
Som du vet var Sovjet under en viktig del av tiden tvungna att ägna sig åt krig och förberedelser därtill, men i motsats till angloamerikanerna kunde de inte belasta någon annan med kostnaderna.
Det fanns hopp runt 1950-53 då Stalin försökte bygga upp en dollaroberoende handelszon men då giftmördades Stalin och därefter accepterade Sovjet att vara slav under den ofördelaktiga dollar/pund ekonomin.

#7 - - Anders Rydén:

Jaha, betyder det att vi inte får vattna eller rensa ogräs heller enligt ekosofernas logik?
Fantastisk att laxbeståndet svarade så på en så enkel åtgärd, tycker jag efter att ha läst det du har skrivit.

Det är en genomgående trend som jag har funderat på en längre tid, jag skall ta ett exempel.
En bekant arbetade på röda korset, en dag frågade han kollegorna vid en kafferast, vad skulle hända om allt elände i världen skulle upphöra nu?
Kollegorna såg ut ungefär som ett rådjur gör när den stirrar in i en bils strålkastare.
Vad jag vill komma till är att jag är inte alls är säker på att alla dessa självpåtagna förbättrarorganisationer egentligen vill förbättra världen.
Snarare vill de ha en trygg födkrok där de kan älta en massa problem i stället för att verkligen göra något positivt eller vettigt.
Kriskonsult eller problemexploatör är deras rätta namn.

Svar: Du är ngt viktigt på spåret. Jag brukar säga att världens självpåtagana goda oftast är de ondaste.
Lars Bern

#8 - - Lars Bohman:

Allmän fientlighet mot teknik, särskilt ny sådan, är den verkliga drivkraften för miljörörelsen. Denna fientlighet kan antingen vara en primitiv rädsla för förändring eller en politisk agenda för att sabotera för företagen.

Jag tyckte mig förstå detta för länge sedan då våra bilar försågs med katalytisk avgasrening. Länge hade man med viss rätt oroat sig för de organiska föreningar som kunde produceras av förbränningsmotorer. Nu blev det bara koldioxid och vatten istället. Två helt harmlösa produkter, tycktes det. Men inte minskade miljöaktivisternas propaganda mot bilismen för det. Nu hittade man andra faror med bilarna istället, så att propagandan kunde fortsätta på samma nivå fastän huvudargumentet försvunnit. Det fanns alltså en annan drivkraft bakom protesten mot bilismen.

Vi har varnats för tyst vår, försurade skogar, svavelnedfall, fossila bränslen, kärnkraft, kalla och varma klimathot, befolkningsexplosion, vaccinationer och mycket annat utan att det tycks finnas någon riktigt rationell grund eller rimliga proportioner.

En förutsättning för att få med sig människor på sådana irrationella tankegångar är att folk inte är så väl informerade om sakernas faktiska tillstånd. Vi noterar hur journalister och skola ser till att hålla folket okunnigt om den verklighet de lever i. Fördumning är en nödvändighet för att kunna skrämma upp massorna för de inbillade hoten. I sin tur en förutsättning för att kunna leva på sådana obskyra verksamheter.

Klimatalarmister lever gott på att sprida sin vidskeplighet i form av expertuppdrag och utsläppsrätter. Man följer en industri- och utvecklingsfientlig linje, men låtsas ta vara på människor, jorden och universum. Endast Gud vet hur. Numera på en global nivå.

Skulle man följa alla förslag om "uthållighet" så skulle stora delar av mänskligheten svälta ihjäl fort och brutalt. Det är ganska enkelt att påvisa, men ändå fortsätter politikerna att mala på om sin uthållighet. Det skulle inte vara möjligt om folk hade lite större kunskaper. Fördumningen är en viktig del av denna process.

Upp